Ondertrouwregister Breskens

periode 1761-1770

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1761 - 1770 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 106 inschrijvingen geregistreerd. Hiervan waren er 65 ondertrouwen te Breskens. De inschrijvingen tot mei 1762 zijn van de hand van ds Leonardus Ens, en vanaf mei 1763 van de hand van ds Albregts. Waar ds Ens slechts de ondertrouwen te Breskens registreerde (zoals wettelijk verplicht) was ds Albregts meer nauwgezet. Hij registreerde ook die gevallen waarin in Breskens de geboden afgekondigd werden en geeft daarbij in vrijwel alle gevallen ook de plaats en datum van ondertrouw. Dat is, gezien het verlies van de betreffende trouwboeken van o.a. Schoondijke, Nieuwvliet en Zuidzande, een gelukkige zaak. De verdeling van de inschrijvingen is over de jaren niet gelijk. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1761 (5) 1762 (7) 1763 (10) 1764 (3) 1765 (7)

1766 (4) 1767 (4) 1768 (11) 1769 (8) 1770 (6)

jaar 1761

ondertrouw 29 januari 1761 [donderdag] ten huize van de bruid ondertrouwd, met permissie van de burgemeester,
bruidegom Adriaan de Priester, wedr. v Jacomijntje Anot, won. te Breskens, geb. van Meliskerke in Walcheren, schoolmeester alhier
bruid Maria Geens, laatst wed. v Adriaan Sanders, geb. van Breskens
opmerking trouwgeld £6:17:10
trouw 17 februari 1761, dinsdag, alhier getrouwd
ondertrouw 31 dito [ = januari ] 1761 alhier ondertrouwd
bruidegom Martinus Krous [ Kroes ], j.m., geb. van Philippine, won. onder Schoondijke
bruid Sara de Reu, j.d., geb. van Biervliet, won. in Baarsande
opmerking trouwgeld £0:5:2
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 16 mei 1761 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannis de Smit, j.m., geb. van Nieuwvliet, won. onder Breskens
bruid Rachel Adriaansen, j.d., geb. van 't Retranchement, mede won. onder Breskens
getuigen Abraham de Smit, Magdalena Pijl, Jan de Kan, Catelijntje de Koker
opmerking trouwgeld £0:2:8
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 23 dito [ = mei ] 1761 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannis Lijbaart, wedr. v Judith Eckebus, geb. van Ast in Vlaanderen
bruid Jannetje Provoost, wed. v Pieter Lijbaart, geb. van Breskens
opmerking trouwgeld £0:1:9
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 14 november 1761 alhier ondertrouwd
bruidegom Laurens de Bruijne, j.m., geb. van Terneuzen, won. onder Schoondijke
bruid Sara van der Meere, j.d., geb. van Breskens, won. tot Breskens
opmerking trouwgeld £0:1:4
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.

arrow-up

jaar 1762

ondertrouw 24 april 1762 alhier ondertrouwd
bruidegom Claas Grootjan, j.m., geb. onder Pitou(?) in L???ge
bruid Marie Magdalena Kintsieger, wed. v Gilles Henrij, geb. van de provintie van Luxemburg
getuigen Joseph Rose, Joris Kintsieger, Lijsabeth Siebzon(?)
opmerking trouwgeld £0:1:2½
trouw 9 mei 1762 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven 20 aug. 1765
ondertrouw 15 mei 1762 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Huge, j.m., geb. van Isendijke [ IJzendijke ], won. onder Breskens
bruid Cornelia du Boo, wed. v Antonij Mazure, geb. van 't Retranchement, won. onder Breskens
getuigen Jannis Duuk, Janna Mazure, Anteunis Huge, Catelijntje Prophete
opmerking trouwgeld £0:5:2¼
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 22 dito [ = mei ] 1762 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Baart, wedr. v Joanna Hincke, geb. van Damme
bruid Elisabeth van Ankum, wed. v Jacob Loijsen, geb. van Breskens
getuigen Jacob de Hulster, Catharina Albert, Adriaan de Priester, Maria Geens
opmerking trouwgeld £0:16:6
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.

Opm: Tot zover de inschrijvingen van de hand van ds Leonardus Ens. Daarna, tot de komst van ds Albregts in mei 1763, zijn de inschrijvingen gemaakt door verschillende handen.
ondertrouw 25 september 1762 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Davitsen Kabort, j.m., geb. van Wolferdeijk [ Wolphaartsdijk ], won. tot Breskens
bruid Maria Loijsen, wed. v Pieter Feijlis [ Philis ], won. onder Breskens
getuigen Jacobus de Soute, Jannetie de Hulster, Pieter Baart, Maria Geens
opmerking trouwgeld £0:11:11½
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 2 october 1762 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham van Roo, geb. v Schoondijke, won. onder Baarsande
bruid Marija Demp, laatst wed. v Jacob Hillebrand, geb. van Waterland, won. in Baarsande
getuigen Jacob van Roo, Sara van Roo, Isaac van Overbeke, Tannetie Demp
opmerking trouwgeld £ ???
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 16 october 1762 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Feijlijs [ Philis ], j.m., geb. van Breskens, won. aldaar
bruid Teuna Ramout, j.d., geb. van Waterland, won. te Breskens
opmerking trouwgeld £0:6:¼
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 31 october 1762 [ zondag ] alhier ondertrouwd
bruidegom Laurens Wolfaart, j.m., geb. van Sas van Gent, won. in Baarsande
bruid Janna Broekmus, wed. v Geerardis Gillis, geb. van Galder, won. in Baarsande
opmerking trouwgeld £0:2:0
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.

arrow-up

jaar 1763

ondertrouw 29 januari 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob de Soute, laatst wedr. v Adriaantie van Overbeke, won. alhier, geb. van Cadzand
bruid Elijsabet Strubbe, j.d., geb. van der Groede, won. onder Breskens
getuigen Marinus de Soute, Marija Loeisen, Heinderik Nerink, Tannetie Bonnewel
opmerking trouwgeld £0:4:3
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 19 februari 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Kant, j.m., geb. van Zuidzande, won. onder Baarsande
bruid Maria van der Strate, wed. v Jannis Claeissen, geb. van St Anna ter Muiden, won. onder Baarsande
opmerking trouwgeld £0:10:11¼
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.
ondertrouw 5 maart 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannijs Klijcquennoeje [ Clicquennoi ], wedr. v Josijna Maseur [ Mazure ], geb. van Cadzand, won. tot Breskens
bruid Francsijna Koene, j.d., geb. tot Breskens, won. ald.
opmerking trouwgeld £1:6:6
trouw 27 maart 1763 alhier getrouwd
ondertrouw 16 april 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannis Claeissen, wedr. v Maria de Vogelaar, geb. van der Groede, won. op Breskens
bruid Maria de Gerdein [ Gardeijn ], wed. v Paulus van Ersele, geb. van Breskens, won. alhier
opmerking trouwgeld £0:5:4
noot Er is niet aangetekend, dat dit huwelijk is voltrokken.

Opm: Vanaf hier zijn de inschrijvingen van de hand van ds Bartholomeus Albregts.
memorie 8 mei 1763 [ zondag ] te IJzendijke ondertrouwd
bruidegom Jakob van Petegem, j.m. van Aardenburg, won. te Schoondijke
bruid Maria Wisse, j.d. van Biervliet, won. onder IJzendijke
opmerking attest. geg. naar IJzendijke 22 mei 1763
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Pieter Watte, wedr. v Barbara Stevens
bruid Pieternella Verkeij, j.d. van Breskens
opmerking geboden te Groede van zes weken tot zes weken; attest. gekregen 28 mei 1763
trouw 29 mei 1763 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven 15 october 1782
memorie 30 april 1763 te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Jacob Verdauw, j.m. van Cadzand
bruid Pieternella Perona de Lange, j.d. van Schoondijke
trouw 15 mei 1763 alhier getrouwd
ondertrouw 11 juni 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Pieters, j.m. van Aardenburg, won. onder Breskens
bruid Janna Bruleè, j.d. van de Groede, won. onder Breskens
getuigen Abraham Pieters, Janna Pieters, Jan Geerings, Maria van Schaffel
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 12, 19 en 26 juni
trouw 26 juni 1763 alhier getrouwd
ondertrouw 16 juli 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Schrivers, j.m. van de Groede, won. onder de Groede
bruid Catharina Lonke, j.d. uit Baarsande, won. onder Breskens
getuigen Jan Schrivers, Maria Chatelein Tonnet Bonduwel, Abraham Ekkebus, Adriaantje Zegers
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 17, 24 en 31 juli;
attest. geg. naar Groede 31 juli.
ondertrouw 21 juli 1763 [ donderdag ] alhier ondertrouwd
bruidegom Anthonij de Hulster, j.m. van Breskens, won. te Breskens
bruid Jannetje Dirckx, j.d. van en won. te Breskens
getuigen Nicolaas Bodein, Marie Francoise Yolent, Adriaan Dirckx, Susanna Malfas
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 24 en 31 juli, 7 aug. 1763;
attest. geg. naar Schoondijke 7 aug. 1763
ondertrouw 20 augustus 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Livinus van Vlaenderen, j.m., geb. van Everghem, won. onder de Groede
bruid Marie Anne Heerberout, j.d. uit Munsterland, laatst won. onder Oud Schoondijke
getuigen Augustijn Tas, Jacobus Vale, Marie Lamot, Marie Anne de Fossè
opmerking Vreemdelingen hier; van hun eerlijke wandel hier te lande getuigt voor de bruidegom Leendert Andriessen, landman onder de Groede, bij wie hij de afgelopen twee jaar heeft gewrocht, en voor de bruid getuigt den eerzamen Pieter Tack, opziender der plantasien van mevrouwe de weduwe Hurgronje, inhoudende hoe gemelde bruid op de hofstede van mevrouwe onder het opzicht van Pieter Zegers, landman, den tijd van drie jaren hadde gearbeijd en zich altijd deugdelijk en ordentelijk had gedragen; op grond van deze getuigenis hebben zij verlof gekregen om in ondertrouw te gaan, zowel van het Edele College van den Vrije als van dhr bailliu de Smidt; geboden onverhinderd te Breskens 21 en 28 aug., en 4 sept. , en te Groede
trouw 11 september 1763 alhier getrouwd
ondertrouw 8 october 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Simonse Brasser, j.m. van Westcappelle [ Westkapelle (Z) ], thans won. alhier
bruid Neeltje Jacobs Louwijssen, van Westcappelle, won. alhier
getuigen Pieter Baart, Lijsabeth van Ankum, Marinus Caland, Sara Pieterse Laus
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 9, 16 en 23 october, en te Westcappelle
trouw 30 october 1763 alhier getrouwd
ondertrouw 8 october 1763 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan du Gardein, j.m. van Breskens
bruid Susanna Kant, j.d. van 't Retranchement
getuigen Jannes Kant, Leuntje Kant, Joos van der Meere, Francina du Gardein
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 9, 16 en 23 october
trouw 23 october 1763 alhier getrouwd
nota Hiervan trouwcedel gegeven 11 maart 1??? [1]
noot [1] op mijn kopie niet te lezen
memorie 15 october 1763 te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Abraham van Houten, j.m., geb. van Cadzand
bruid Elisabeth Janssen, j.d., geb. onder de Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 16, 23 en 30 october;
attest. geg. naar Cadzand 30 oct. 1763
memorie 29 october 1763 te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Abraham Le Feber, j.m., geb. van Breskens
bruid Maria Olijvier, j.d., geb. op Nieuwvliet
getuigen geboden onverhinderd te Breskens 30 oct., 6 en 13 nov., en te Nieuwvliet
trouw 13 november 1763 alhier getrouwd
memorie 12 november 1763 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Evert Meeken, j.m., geb. uit Colderburger Zijhl in Oostvrijsland [ Oost Friesland ], won. onder Breskens
bruid Cornelia Bekkens, j.d., geb. onder Isendijke [ IJzendijke ], won. te Schoondijke
getuigen Jacob de Voogt, Maria du Four, Abraham Bekkens, vader van de bruid, Susanna Meertens
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 13, 20 en 27 nov. 1763, en te Schoondijke, Biervliet en Groede
trouw 4 december 1763 alhier getrouwd
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom dhr Philippus Christophel van Hierschot, secretaris van Breskens, j.m., geb. van Middelburg (Z)
bruid juffr. Isabella Maria Kockuit, j.d. van de Groede
opmerking geboden onverhinderd te Groede
trouw alhier op Breskens getrouwt op donderdagmorgen den 15 december 1763 naar voorgaande klokkengeluijd ende predikatie extraordinaar, naar tijds gelegenheid

arrow-up

jaar 1764

memorie 1 februari 1764 [ woensdag ] te Aardenburg ondertrouwd
bruidegom Isak Lako, j.m. van Oostburg
bruid Maria Claassen, j.d. van Aardenburg
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 5, 12 en 19 febr. 1764;
attest. geg. naar Aardenburg 19 febr. 1764
memorie 26 mei 1764 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Jacob de Voogt, wedr. v Cornelia Smallegang, geb. van de Biesenpolder, won. te Schoondijke
bruid Paulina Adriaansen, j.d. van Breskens, won. te Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 27 mei, 3 en 10 juni 1764;
attest. geg. naar Schoondijke 10 juni 1764
memorie 7 juli 1764 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Aarnout de Meijer, wedr. v Adriaantje Brule, won. te Breskens
bruid Janna de Boo, wed. v Pieter Vergouwe, won. te Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 8, 15 en 22 juli 1764, en te Schoondijke
trouw 22 juli 1764 alhier getrouwd
memorie 28 juli 1764 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jacob Robijn, j.m. van de Groede
bruid Elisabeth Clarisse, j.d. van de Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 29 juli, 5 en 12 aug. 1764;
attest. gegeven naar Groede 12 augustus 1764
ondertrouw 20 october 1764 alhier ondertrouwd
bruidegom Daniel Vermeulen, wedr. v Josina Kok
bruid Adriana van Baast, wed. v Christiaan Verkeij
getuigen Martinus Vilein, Tannetje Kok, Jan Koorenbijter, Louïsa van Lerberge
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 21 en 24 oct. en 4 nov.
trouw 4 november 1764 alhier getrouwd
memorie 3 november 1764 te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Jannes Boidin, j.m. van Breskens
bruid Johanna Risseeuw, j.d. van Oostburg
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 4, 11 en 18 nov., en te Oostburg en Groede (Waalse kerk)
trouw 25 november 1764 alhier getrouwd
ondertrouw 17 november 1764 alhier ondertrouwd
bruidegom Hendrik de Geiter, j.m. van Zuidzande
bruid Maatje Goetgeluk, j.d. van Breskens
getuigen Jan de Geiter, Adriaantje Elands, Bartel Verhugt [ = Vergught ], Sara Goetgeluk
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 18 en 25 nov. en 2 dec.
trouw 2 december 1764 alhier getrouwd
ondertrouw 15 december 1764 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Risseeuw, wedr. v Sara de Rij
bruid Maria Notebaart, wed. v Abraham Dont [ = d'Hont ]
getuigen Jan van de Velde, Sibia Kusse, Jan Lijbaart, Josina Notebaart
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 16, 23 en 30 dec.
trouw 30 december 1764 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1765

ondertrouw 4 april 1765 [ donderdag ] alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham van de Plassche, j.m., geb. in de Isabellapolder onder Aardenburg
bruid Catharina Meurissen [ Meurisse ], j.d., geb. in Baarsande
getuigen Pieter Kant, Catharina Mesbank, Francois van de Plassche, Maria du Mez
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 7, 14 en 21 april, en te Aardenburg
trouw 21 april 1765 alhier getrouwd
memorie 6 april 1765 te Westcappel [ Westkapelle (Z) ] ondertrouwd
bruidegom Maarten Calant [ Kalant ], j.m., geb. te Westkappel, won. te Breskens
bruid Soetje de Jager, j.d., geb. te Domburg, won. te Westcappel
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 8, 14 en 21 april, en te Westcappel
trouw 5 mei 1765 alhier getrouwd
memorie 13 april 1765 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Johannis Demp, j.m., geb. van Schoondijke, won. in Baarsande
bruid Maria Mast, j.d., geb. van Stater(?) te (He..g.l.d?), won. te Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 14, 21 en 28 april, en te Schoondijke
trouw 28 april 1765 alhier getrouwd
memorie 17 april 1765 [ woensdag ] te Middelburg (Z) ondertrouwd
bruidegom dhr Bartholomaeus Albregts, j.m. van Oost Souburg, adjunct predikant te Breskens
bruid juffrou Maria Willemse, j.d. van Middelburg (Z)
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 21 en 28 april en 5 mei;
attest. geg. naar Middelburg
trouw 7 mei 1765 [ dinsdag ] te Middelburg (Z) getrouwd
ondertrouw 20 april 1765 alhier ondertrouwd
bruidegom Carel Prent, j.m., geb. van Breskens, won. alhier
bruid Janna Ramat, j.d. van Breskens, won. aldaar
getuigen Jannis Dircks, Elijsabeth Ramat, Michiel Bruijnooge, Maria Ramat
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 21 en 28 april, 5 mei
trouw 5 mei 1765 alhier getrouwd
ondertrouw 20 dito [ = april 1765 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Francois de Koene, j.m. van Aardenburg, won. onder Breskens
bruid Cornelia Haselaar, j.d. van Waterland, won. in Baarsande
getuigen Cornelis Kant, Janna Croutel, Pieter Tack, Maria van der Strate
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 21 en 28 april, en 5 mei, en te Biervliet
trouw 5 mei 1765 alhier getrouwd
nota Hiervan trouwcedel uitgegeven den 23 mei 1765.
memorie 20 april 1765 te Groede in de Waalse kerk ondertrouwd
bruidegom Jean Prent, j.m. van Breskens
bruid Marie Fos, j.d. van Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 21 en 28 april, en 5 mei, en te Groede
trouw 5 mei 1765 alhier getrouwd
ondertrouw 27 april 1765 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan van Mechelen, wedr. v Magdalena Dont [ d'Hont ], geb. binnen Zuidzande, won. onder Schoondijke
bruid Pieternella Verwee, wed. v Dingenis Jacobs, geb. onder Breskens, won. aldaar
getuigen Marinus Paas, Sara Koene, Anthoni Jacobs, Levina van Mechelen
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 28 april, 5 en 12 mei 1765, en te Schoondijke
trouw 12 mei 1765 alhier getrouwd [1]
noot [1] er staat per abuis 1767!
memorie 24 augustus 1765 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Anthoni Mol, wedr. v Louwrina Janssen Wisse, won. in Baarsande
bruid Marietje Albert, j.d., geb. onder Nieuwvliet, won. te Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 25 aug., 1 en 8 sept.;
attest. geg. naar Schoondijke 8 sept. 1765.
trouw ten selven dage [ = 8 september 1765 ] aldaar [ te Schoondijke ] getrouwd
memorie 8 september 1765 [ zondag ] te Groede bij de Zaltsburgse Emigranten gemeinte [ Saltzburgse gemeente ] ondertrouwd
bruidegom David Christiaan Lievens, wedr.
bruid Pieternella Louissen, j.d.
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 15, 22 en 29 september;
attest. geg. naar Groede 29 september 1765
ondertrouw 14 september 1765 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaac van Grijspeerde, j.m., geb. onder Groede
bruid Sara Strubbe, j.d., geb. te Oostburg
getuigen Isaac de Smit fil. Jannis, Leyntje de Smit, Josias Simpelaar, Elisabeth Strubbe
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 15, 22 en 29 september
trouw 29 september 1765 alhier getrouwd
memorie 16 november 1765 in 't Retranchement ondertrouwd
bruidegom Francois Ekkebus, j.m., geb. onder de Groede
bruid Elisabeth Bodrie, j.d., geb. onder Zuidzande
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 17 en 24 nov., en 1 dec.;
atttest. geg. 1 dec. 1765 [1]
noot [1] er wordt geen plaats vermeld.
ondertrouw 30 november 1765 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Pattist, j.m. van Breskens
bruid Adriana Brackman, j.d. van Nieuwvliet
getuigen Cornelis Brackman, Catelijntje Janssen, Jacob Verduin, Adriana Pattist
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 2 [lees 1?], 8 en 15 december;
attest. geg. naar Groede 15 dec. 1765
ondertrouw 30 dito [ = november 1765 ] met schriftelijk consent van dhr bailliu W. de Smidt ten huize van de wed. wijlen Jacobus de Back ondertrouwd
bruidegom Jacob Gevaert, geb. van onder de Groede
bruid Pieternella de Back, geb. van onder Breskens
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 2 [lees 1?], 8 en 15 december, en te Schoondijke
trouw 15 december 1765 alhier getrouwd
nota bene N.B. De brud was reeds in het kraambedde bevallen den 18 November en dus voor de ondertrouw. Voor den predikstoel staande om te trouwen, wiert het kind [1] tusschen beiden gehouden, en leiden(?) de handen op het selve en gaven doe [ = toen] elkanderen de rechterhand, waarna [ick] hen opentlijk schuldbekentenisse hebbe afgevordert welke zij ook afgelegt hebben ende naar den trouw is het kindt gedoopt, een ander [2] hetzelve om redenen voor den doop houdende.
noot [1] blijkens het doopboek Catharina geheten. [2] doopgetuige was Jacoba Majhuijssen, en niet de moeder, zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk is.
memorie 7 december 1765 te Biervliet ondertrouwd
bruidegom Jacobus Dirckx, j.m. van Breskens
bruid Willemina Steenhart, j.d. van Biervliet
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 8, 15 en 22 dec.
trouw 22 december 1765 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1766

memorie 11 januari 1766 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Abraham Waeijhaert, j.m., geb. en won. te Schoondijke
bruid Maria Haarssen, j.d., geb. in Baarsande, won. te Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 12, 19 en 26 jan.;
attest. geg. naar Schoondijke 26 januari 1766
memorie 24 januari 1766 [ vrijdag ] te St Anna ter Muiden ondertrouwd
bruidegom Johannes de Rijke, j.m., geb. in het land van Axel, won. onder IJzendijke
bruid Alida van der Heijden, j.d., geb. te West Souburg, won. te St Anna ter Muiden
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 26 jan., 2 en 9 febr.;
attest. geg. naar St Anna ter Muiden 9 februari 1766
ondertrouw 15 februari 1766 alhier ondertrouwd
bruidegom Leunis Brasser, j.m. van Westcappelle [ Westkapelle (Z) ]
bruid Dina Libaart, j.d. van Breskens
getuigen Pieter Prevoost [ Provoost ], Janneke Prevoost, Jan Simonse Brasser, Josijna La Koer [ la Court ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 16 en 23 febr., en 2 maart, en te Biervliet
trouw 2 maart 1766 alhier getrouwd
memorie 12 april 1766 te Zuidzande ondertrouwd
bruidegom Cornelis Leijs, j.m. van Axel, won. onder Zuidzande
bruid Susanna Cambier, j.d., geb. onder Oostburg, won. onder Zuidzande
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 13, 20 en 27 april;
attest. geg. naar Zuidzande 29 april 1766
ondertrouw 19 april 1766 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham de Fau, wedr. v Susanna van Butsele
bruid Cornelia Karels, j.d. van Schoondijke, beide won. in Baarsande
getuigen Jannes Kant de jonge, Catelijntje Baart
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 20 en 27 april, en 4 mei, en te Groede
trouw 4 mei 1766 alhier getrouwd
ondertrouw dito [ = 19 april 1766 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham de Kubber, j.m. van Groede
bruid Susanna Geerings, j.d. van Groede
getuigen Jannes Geerings, Maria van Schaffelen, Jan de Lageij [ de Lahaije ], Helena Pavias
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 20 en 27 april, en 4 mei;
attest. geg. naar Groede 4 mei 1766
memorie 15 mei 1766 [ donderdag ] te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Isaak de Hulster, j.m. van Breskens
bruid Maria Poisonier, j.d. van Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 18 en 25 mei, en 1 juni;
attest. geg. naar Schoondijke 1 juni 1766
trouw deszelven daags [ = 1 juni 1766 ] te Schoondijke getrouwd
memorie 17 mei 1766 te Groede ondertrouwd
bruidegom Iaac Tack fil. Isac [1], j.m. van Isendijke [ IJzendijke ]
bruid Janna de Meester, j.d. van Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 18 en 25 mei, en 1 juni;
attest. geg. naar Groede 1 juni 1766
noot [1] er staat per abuis Iaac i.p.v. Isaac
ondertrouw 7 juni 1766 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Tack, j.m., geb. en won. onder Isendijke [ IJzendijke ]
bruid Marietje Dirckx, j.d. van Breskens
getuigen Adriaan Dirckx, Susanna Mallefas, Pieter Faas, Magdalena Carlier
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 8, 15 en 22 juni;
attest. geg. naar IJzendijke 22 juni 1766
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Johannes Francois Minet, j.m. van Hullu bij Rijssel onder Arras
bruid Cornelia Schoudt, j.d. van Middelburg
opmerking geboden van zes weken tot zes weken ( omdat de bruidegom van de Roomsche religie was ) onverhinderd te Groede, waarvan attest. was gegeven te Groede 21 dec. 1766
trouw 28 december 1766 alhier getrouwd
nota bene N.B. De Brud was reets in het kraambedde bevallen den 16 december 1766 en dewijl dese lieden uit Baarsande eerst met de maand November alhier waren komen wonen en in Groede ondertrouwt waren, ja de Brud onder een bewint was van de Nederduijtschen gemeente aldaar, hebbe in het eerste gerefuseert deselve te trouwen, als daartoe niet verplicht zijnde, doch ben eindelijk door tusschenspreken en instantig(?) verzoek van de vrienden der Brud overgehaald om deselve te trouwen, gelijk ook geschiet is op den 28 December naar voorgaande bestraffinge van den predikstoel, de moeder het kindt op den arm houdende en de vader de handt op het hoofd leggende, waarnaar het zelve [1] gedoopt is geworden, de moeder het zelve presenterende.
noot [1] volgens het doopboek genaamd Marietje.

arrow-up

jaar 1767

memorie 3 januari 1767 te Groede bij de Waalse gemeente ondertrouwd
bruidegom Jacobus de Back, j.m., geb. van onder (???)
bruid Antoinette le Brun, j.d. van Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 4, 11 en 18 jan.
trouw 18 januari 1767 alhier getrouwd
ondertrouw 7 maart 1767 alhier ondertrouwd
bruidegom Lodewijk Cartel, j.m. van L....(?) onder het regtsgebied van St Paul [ St Pol ] in het land van Artois
bruid Catharijn Schipmans, j.d. uit Munsterland
opmerking Beiden Roomsgezind.
Dese lieden, vreemdelingen en verre van hun land afzijnde, zijn met kennisse en consent van de Achtbare Magistraat deser stede in ondertrouw opgenomen volgens den 38 artijkel van het Egtreglement, en hebben hunne drie huwelijks proclamatien onverhindert gehad op den 8, 15 en 22 maart, waarop deselve in den huwelijken staat zijn bevestigt den 22 maart 1767.
trouw 22 maart 1767 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven 19 october 1767
memorie 2 mei 1767 te Zuidzande ondertrouwd
bruidegom Abraham van Roo, wedr. v Maria Demp, geb. onder Schoondijke, won. onder Breskens
bruid Maria van Ouwerkerk, j.d., geb. onder Zuidzande
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 3, 10 en 17 mei, en te Zuidzande
trouw 17 mei 1767 alhier getrouwd
memorie 23 mei 1767 te Biervliet ondertrouwd
bruidegom Cornelis Jansen, j.m., geb. en won. te Biervliet
bruid Maria van der Meere, [1] van Breskens, won. te Biervliet
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 24 en 31 mei, 7 juni;
attest. geg. naar Biervliet
noot [1] geen burgelijke staat vermeld
ondertrouw 26 mei 1767 [ dinsdag ] alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes de Swart, j.m. van Sevenbergen [ Zevenbergen ]
bruid Maria le Saffre, wed. v Jan van Laaren
getuigen Joost van der Meere, Leuntje Kant, Jan van der Steegh, Pieternella Mortier
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 31 mei, 7 en 14 juni, en te Oostburg
trouw 14 juni 1767 alhier getrouwd
memorie 27 juni 1767 te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Matthijs van Vlaanderen, j.m. van Biervliet,
bruid Jacoba du Rie, wed. v Willem Versluis, beiden won. te Oostburg
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 28 juni, 5 en 12 juli;
attest. geg. naar Oostburg 12 juli 1767
ondertrouw 19 september 1767 alhier ondertrouwd
bruidegom Andries Huijs, wedr. v Marij Willems, geb. te Rouselaare [ Roeselare ]
bruid Alexis Joseph del Rue, wed. v Charles Noë la Pluijm, geb. te Arc [ Arques ] in Artois
getuigen Louis Berronou, Janna Broekmus, Joseph Premori(?)
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 20 en 27 sept., 4 oct.
trouw 4 october 1767 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven 23 juli 1768
ondertrouw 7 november 1767 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Prent, j.m. van Breskens
bruid Maria Dobbels, j.d. van Middelburg
getuigen Charel Prent, Janna Ramat, Jannes Prent, Maria Fos
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 8, 15 en 22 nov., en te Vlissingen
trouw 6 december 1767 alhier getrouwd
memorie 19 december 1767 te Groede in de Waalse gemeente ondertrouwd
bruidegom Pieter Pietersen, j.m. van Schoondijke
bruid Elisabeth de Hullu, wed. v Jan Goethals
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 20 en 27 dec., en 3 jan., en te Groede
trouw 3 januari 1768 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1768

ondertrouw 30 januari 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Poiesonnier [ Poisonnier ], j.m. van Schoondijke
bruid Elisabeth Becu, j.d. van Breskens
getuigen Johannes Risseeuw, Maria Faro, Isaac le Mahieu, Anna Castelein
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 31 jan., 7 en 14 febr., en te Schoondijke en Groede (Waalse gemeente);
attest. geg. naar Schoondijke 14 febr. 1768
ondertrouw 30 januari 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Antonius Josephus Schepens, j.m. van Wetteren
bruid Huigje Geerens Deijs(?), wed. v Adriaan Gaarengoed
opmerking geboden onverhinderd te Breskens (van zes weken tot zes weken) 31 jan., 13 maart en 24 april
trouw 24 april 1768 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven 26 aug. 1768
ondertrouw 6 februari 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Kant, laatst wedr. v Sibia Cusse [ Kusse ]
bruid Magdalena Pijl, wed. v Steven Adriaanssen
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 7, 14 en 21 febr.
trouw 28 februari 1768 alhier getrouwd
memorie 27 februari 1768 te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Jannes Duik, wedr. v Sara Fioen
bruid Martha Allo, wed. v Arij Becol, van de Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 6, 13 en 20 maart;
attest. geg. naar Middelburg 20 maart 1768
ondertrouw 15 april 1768 [ vrijdag ] alhier ondertrouwd
bruidegom Hendrik Dirk de Vos, j.m. van Hamm in het graafschap Marck
bruid Engelina Wedderborn, wed. v Christoffel Jacobus van de Vondel
getuigen Marinus Blonker, Janna Janssen, Maarten Calandt, Cornelia Haaselaar
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 17 en 24 april, en 1 mei, en te Middelburg
trouw 8 mei 1768 alhier getrouwd

16 april 1768: volgt ná de volgende twee inschrijvingen
ondertrouw 23 april 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Prent, wedr. v Maria Dobbels
bruid Sara Mazure, j.d. van Breskens
getuigen Charel Prent, Janna Ramat, Adriaan Huijge, Janna Mazure
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 24 april, 1 en 8 mei
trouw 8 mei 1768 alhier getrouwd
ondertrouw 23 april 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaac Filis, j.m. van Breskens
bruid Susanna Kant, wed. v Jan de Gardein
getuigen Abraham Filis, Janneken Carpentier, Christiaan Kant, Catelijntje Le Mahieu
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 24 april, 1 en 8 mei
trouw 8 mei 1768 alhier getrouwd

[ VERKEERD GEPLAATST}
memorie 16 april 1768 te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Machiel Vergouwen de jonge, j.m. van Oostburg
bruid Susanna Bosschaart, j.d. van Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 17 en 24 april, en 1 mei;
attest. geg. naar Oostburg 1 mei 1768
memorie 23 april 1768 in 't Retranchement ondertrouwd
bruidegom Jan Batiste Becu, j.m. van Breskens
bruid Janna Erasmus, j.d. van 't Retranchement
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 24 april, 1 en 8 mei;
attest. geg. naar Groede 8 mei 1768
memorie 28 mei 1768 te Groede ondertrouwd
bruidegom Pieter Rokes, j.m. van Groede, won. onder Oostburg
bruid Janna Geensen, j.d. van Hoedekenskerke, won. onder de Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 29 mei, 5 en 12 juni;
attest. geg. naar Oostburg 12 juni 1768
ondertrouw 18 juni 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Akker, j.m. van Isendijke [ IJzendijke ]
bruid Janneken van de Velde, wed. v Jannis Lijbaart
getuigen Pieter van Akker, Pieternelle de Geijter, Jan van de Velde, Leuntje Risseeuw
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 19 en 26 juni, en 3 juli;
attest. geg. naar Nieuwvliet 3 juli 1768
ondertrouw 23 juli 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter den Dekker, j.m. van Zuidzande
bruid Elisabeth Strubbe, wed. v Jacob de Zoute
getuigen Abraham den Dekker, Pieternella Leijs, Abraham Roels, Jannetje de Hulster
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 24 en 31 juli, en 7 aug., en te Zuidzande
trouw 7 augustus 1768 alhier getrouwd
ondertrouw 10 september 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes van de Geselle, j.m. van Biervliet
bruid Josina Notebaart, wed. v Isaac Eckebus
getuigen Jacobus Roda, Jannetje de Hulster, Meerten Vilein, Maria Notebaart
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 11, 18 en 25 sept.
trouw 25 september 1768 alhier getrouwd
ondertrouw 29 october 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Francois Naudts, wedr. v Martina Cornelia de Schepper, Roomsgezind,
bruid Esther Mahieusen, wed. v Francois Sohier
getuigen Adriaan Schotte, Magdalena Vermeulen, Isaac de Rinck, Maria van de Plasse
opmerking geboden onverhinderd te Breskens (van zes weken tot zes weken) 30 oct., 11 dec., en 22 jan. 1769
trouw 5 februari 1769 alhier getrouwd
memorie 19 november 1768 in 't Retranchement ondertrouwd
bruidegom Paulus de Back, j.m., geb. in Baarsande
bruid Maria Porreij, j.d., geb. onder 't Retranchement
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 20 en 27 nov., en 4 dec.
trouw 11 december 1768 alhier getrouwd
ondertrouw 31 december 1768 alhier ondertrouwd
bruidegom Simon van de Viver [ van de Vijver ], j.m. van Groede
bruid Robina de Wagemaker, j.d. van Nieuwvliet
getuigen Jacob de Wagemaker, Janna van de Viver, Thomas Prinsé, Magdaleentje van de Viver
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 1, 8 en 15 jan. 1769
trouw 15 januari 1769 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1769

ondertrouw 4 februari 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Libert, j.m. van Schoondijke
bruid Cornelia Verduin, j.d. van Breskens
getuigen Filip Libert, Elisabeth Kleijn, Jacob Verduin, Adriana Patist
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 5, 12 en 19 febr., en te Schoondijke
trouw 19 februari 1769 alhier getrouwd
memorie 4 maart 1769 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Michiel Jansen, geb. onder Oostburg, won. onder Schoondijke
bruid Maria Jacobsen, geb. onder Breskens, won. onder Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 5, 12 en 19 maart;
attest. geg. naar Schoondijke 19 maart 1769
ondertrouw 8 april 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Willem de Kraker, wedr. v Janneken Versprille, geb. en won. te Biervliet
bruid Caatje Koene, j.d. van Biervliet
getuigen Josias de Kraker, Cornelia de Kraker, Joos Koene, Francina Koene
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 9, 16 en 23 april;
attest. geg. naar Biervliet 28 april 1769
ondertrouw 15 april 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes van de Velde, j.m. van Breskens
bruid Johanna van Lare, j.d. van Schoondijke
getuigen Jannes van de Velde, Leuntje Risseeuw, Pieter La Roij, Maria du Flo
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 16, 23 en 30 april
trouw 30 april 1769 alhier getrouwd
ondertrouw 29 april 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan de Luijn, j.m. van Schoondijke
bruid Jacomijna Claeissen [ Claassen ], j.d. uit Baarsande
getuigen Cornelis Kant, Maria van der Straate, Aarnout Waeijhaert, Adriana Cornelia Hendriks
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 30 april, 7 en 14 mei;
attest. geg. naar Schoondijke 14 mei 1769
ondertrouw 6 mei 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Dirckx, j.m. van Aardenburg
bruid Sara de Smidt, j.d. van Breskens
getuigen Abraham de Smidt, Jacoba Mahieussen, Jacob Krijnssen, Janna de Boo
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 7, 14 en 21 mei
trouw 21 mei 1769 alhier getrouwd
ondertrouw 13 mei 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Johannes de Winde, j.m. van Schoondijke
bruid Francina Koene, wed. v Jannes Clijcquennoi
getuigen Marinus de Winde, Maria Delbeek, Joos Koene, Sara Koene
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 14, 21 en 28 mei, en te Schoondijke
trouw 28 mei 1769 alhier getrouwd
ondertrouw 5 augustus 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Jean Jaques Morand, j.m. van Pavesan [ Pavezin?] onder de jurisdictie van Lions
bruid Anna Catharina de Pauw, j.d. van Damme
getuigen Jean Baptiste Brucet, Marie Anna Isabella de Pauw
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 6, 7 [lees 13?] en 20 aug.
trouw 20 augustus 1769 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven 21 aug. 1769
ondertrouw 16 september 1769 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaac Mazure, j.m. van Breskens
bruid Grietje Roda, wed. v Pieter Tack fil. Jannis
getuigen Jannes Duijck, Susanna Tack, Jacobus Roda, Janna Mazure
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 17 en 24 sept., en 1 oct.
trouw 1 october 1769 alhier getrouwd
memorie 4 november 1769 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Joseph Balen, j.m. van Sunnenbeek(?), won. te Schoondijke
bruid Maria Pont, j.d. van Vlissingen, won. te Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 5, 12 en 19 nov.;
attest. geg. naar Schoondijke 24 november 1769
memorie 25 november 1769 te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Cornelis Calon, j.m. van 't Retranchement, won. onder Breskens
bruid Sara de Smit, wed. v Jacob de Smit, won. onder Nieuwvliet
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 29 nov., 3 en 10 dec.;
attest. geg. naar Nieuwvliet 10 december 1769

arrow-up

jaar 1770

memorie 3 februari 1770 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Isaac van Dalen, j.m. van Biervliet, won. in Baarsande
bruid Cornelia Bekkens, wed. v Evert Meeken, geb. onder Isendijke [ IJzendijke ], won. te Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 4, 10 (?) en 18 febr., en te Schoondijke
trouw 18 februari 1770 alhier getrouwd
ondertrouw 14 april 1770 alhier ondertrouwd
bruidegom Leendert Raamsdonk, laatst wedr. v Cornelia de Nagel, won. te Biervliet
bruid Sara Koene, wed. v Anthonij Jacobs, won. alhier
getuigen Willem de Kraker, Caatje Koene, Johannes de Winde, Francina Koene
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 15, 22 en 29 april;
attest. geg. naar Biervliet 29 april 1770
ondertrouw 14 april 1770 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Gevaart, wedr. v Pieternellade Back, won. alhier
bruid Elisabeth Hoquez, j.d., van onder Schoondijke
getuigen Paulus de Back, Maria Porreij, Pieter Hoquez, Willemina Steenhart
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 15, 22 en 29 april
trouw 29 april 1770 alhier getrouwd
ondertrouw 21 april 1770 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaac Janssen, j.m. van Groede
bruid Elisabeth van Ouwerkerke, j.d. van Zuidzande
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 22 en 29 april, en 6 mei;
attest. geg. naar Zuidzande 6 mei 1770
ondertrouw 5 mei 1770 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Le Feber, wedr. v Maria de Marij
bruid Catharina Roels, wed. v Lein Willemse Dekker
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 6, 13 en 20 mei
trouw 20 mei 1770 alhier getrouwd
ondertrouw 12 mei 1770 alhier ondertrouwd
bruidegom Machiel Karels, j.m. van Oostburg
bruid Maria Mahieussen, j.d., geb. in Baarsande
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 13, 20 en 27 mei
trouw 27 mei 1770 alhier getrouwd
ondertrouw 11 augustus 1770 alhier ondertrouwd
bruidegom Daniel del Vau, wedr. v Anna Maria Vlaminck
bruid Francisca Barbara de Bakker, j.d., geb. in het Luxemburghse [ Luxemburg ]
getuigen Jacobus Vis, Margreta Sonneman
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 12, 19 en 26 aug.
trouw 26 augustus 1770 alhier getrouwd
memorie 13 october 1770 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Adriaan de Priester junior, j.m. van Breskens
bruid Susanna Willemsen filia Willem, j.d. van Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 14, 21 en 28 oct.;
attest. geg. naar Schoondijke 28 october 1770

arrow-up

separator