Ondertrouwregister Breskens

periode 1731-1740

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1731 - 1740 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 85 inschrijvingen geregistreerd. Hiervan waren er 62 ondertrouwen te Breskens. De inschrijvingen in deze periode zijn voornamelijk van de hand van ds Paulus Arleboutius, die tot 16 augustus 1739 te Breskens resideerde. Hij werd opgevolgd door ds Leonardus Ens, van wiens hand de rest van de inschrijvingen is. Ds Arleboutius is tamelijk volledig en nauwkeurig in zijn aantekeningen. Ds Ens is helaas vrij beknopt. Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1731 (7) 1732 (9) 1733 (7) 1734 (5) 1735 (4)

1736 (7) 1737 (6) 1738 (6) 1739 (7) 1740 (4)

jaar 1731

ondertrouw 10 maart 1731 alhier ondertrouwd
bruidegom Joseph Kraver, j.m., geb. van Wissenkerke [ Wissekerke ] in Zuid beverland, won. alhier
bruid Geertruij van der Kruijsse, wed. v Levinus van den Eede, geb. van Vlissingen, won. alhier
getuigen Adriaan Dircks, Pieternella van Oost wed. Mesbanck, Adriaan Sanders, Maria Geens
opmerking trouwgeld £0:13:8
trouw 25 maart 1731, [ 1e paasdag ], alhier getrouwd
memorie 10 maart 1731 tot Oostburg ondertrouwd
bruidegom Levinus Lesij, j.m. van Schoondijke
bruid Sara Goethals, wed. v Jan van de Woestijne, beide won. tot Oostburg
opmerking de bruid heeft onlangs onder Breskens gewoond
trouw 26 maart 1731, 2e paasdag, alhier getrouwd
ondertrouw 7 april 1731 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaack Tack fs Jannis, geb. en laatst won. onder Groede
bruid Albertina van de Voorde, j.d., geb. van 't Retranchement, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Abraham Tack fs Jannis, Catlijntjen Aarents [ Hogesteijn ], Jacobus Tack fs Jannis, Marijtje Tack
opmerking trouwgeld £0:7:4 ; geboden ook te Groede
trouw 22 april 1731 alhier getrouwd
memorie te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Pieter de Back, wedr. v Leuntje de Ruijsser
bruid Pieternelle de Meij, wed. v Jan Vileijn
opmerking geboden ook te Schoondijke en IJzendijke
trouw 29 april 1731 alhier getrouwd
ondertrouw 16 juni 1731 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter de Smit, j.m., geb. van Waarschoot onder Gendt, won. onder Oud Schoondijke
bruid Cornelia Bogaarts, j.d., geb. onder Zuidzande, laatst won. onder Groede
getuigen Cornelis Blauwblom, Marij van Eetvelde, Cornelis Bogaardt, Marij Dekkers
opmerking trouwgeld £0:2:6
nota [1] Dese [ bruidspaar en getuigen?] waren al te samen roomsgesinde.
[2] Hiervan extract gegeven sijnde na Groede, hebben onder ons haare twee huwlijks proclamatien onverhindert gehadt, dogh is de bruijdegom hierop overleeden, soodat dit houwlijk niet is voltoijt
ondertrouw 7 juli 1731 alhier ondertrouwd
bruidegom Abram Bruleè, wedr. v Josijntje Vliegers, won. alhier
bruid Sara Misgeldt, j.d., geb. en won. alhier
getuigen Markus Teerlingh, Lijsbet Bruleè, Gillis de Nijs, Susanna Carpentrij
opmerking trouwgeld £0:1:4
trouw 22 juli 1731 alhier getrouwd
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Tobias Weiskrop, j.m., geb. uit Saxen, chirurgijn
bruid Maria Eva Houweraggen, wed. v Johan Hendrick Stock, geb. uit Nassauw, beide won. in Groede
opmerking geboden te Groede
trouw 15 juli 1731 alhier getrouwd door ds A. de Camps, me absente
memorie 14 juli 1731 in de Waalse kerk te Groede ondertrouwd
bruidegom Jaeque Swin, j.m., geb. van d Anne in Artois
bruid Janneken Beerents, geb. van Breskens, won. alhier
opmerking geboden ook te Groede
trouw 29 juli 1731 alhier getrouwd
ondertrouw 1 september 1731 alhier ondertrouwd
bruidegom Levinus Koene, wedr. v Catrina Pauls Quidouche, won. alhier
bruid Sara van Herseele, j.d., geb. van Zuidzande, won. alhier
getuigen Andries van Herseele, Francijntje Lambaarts [1], Abraham Pauls, Cornelia Koene
opmerking trouwgeld £0:11:3 ; geboden ook te Zuidzande
trouw 23 september 1731 alhier getrouwd
noot [1] er stond eerst: Lombaarts
memorie 19 october 1731, [ vrijdag ], te Middelburg (Zeeland) ondertrouwd
bruidegom dhr Abraham van Bevenaege, j.m., geb. en won. tot Middelburg
bruid Susanna Beerents IJperman, j.d., geb. en laatst won. op Breskens
opmerking attest. gegeven naar Middelburg 5 nov. 1731 om aldaar te mogen trouwen
ondertrouw 27 october 1731 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Baptist Pers, j.m., geb. van Quesnoij, won. alhier
bruid Madelena Nis [ Nijs ], j.d., geb. van Groede, won. alhier
getuigen Pieter de Kubber, Sara Boussemaer, Jan Pieter Behagle, Lijsbet Nijs
opmerking trouwgeld £0:14:6 ; geboden ook in de Waalse kerk te Groede, "sijnde de bruijdegom aldaar lidtmaat"
trouw 11 november 1731 alhier getrouwd
ondertrouw 10 november 1731 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Lauwers, wedr. v Sara de Ruijsser, geb. van Groede, won. onder Oud Schoondijke
bruid Janna van de Gughte, geb. van Oudelande in Zuid beveland, won. alhier
getuigen Abram Lauwers, Tanneken de Ruijsser, Cornelis Meurijssen, Josijntje van Leerbergen [ Lerbergen ]
opmerking trouwgeld £0:3:10 ; geboden ook te Oudelande
trouw 9 december 1731 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1732

ondertrouw 15 maart 1732 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus van Bruijssel [ van Brussel ], j.m., geb. van Groede(??) en daar laatst won.
bruid Jacomijntje Nouwè [ Noë ], wed. v Cornelis Moermans, won. onder Breskens
getuigen Jannes Risseuw, Catlijntje Nouwè, Joos Vergouwe, Crina de Zoute
opmerking trouwgeld £0:1:3 ; geboden ook te Axel
trouw 14 april 1732, 2e paasdag, alhier getrouwd
ondertrouw 12 april 1732 alhier ondertrouwd
bruidegom Daniel Vervate, j.m., geb. van Zuidzande, won. onder Oud Schoondijke
bruid Pieternella de Back, j.d., geb. en won. onder Oud Schoondijke
getuigen Abraham Vervate, Pieternelle de Meij, Pieter de Back, Marijtje de Flauw
opmerking trouwgeld £0:8:8
trouw 27 april 1732 alhier getrouwd
ondertrouw 3 mei 1732 alhier ondertrouwd
bruidegom Antoine van Ixem [ van Exem ], j.m., geb. van d Esterre [ Estaires ] onder de cast. van Cassel, won. onder Breskens
bruid Marij Anne le Fevre, wed. v Joseph de Moutjè, geb. van Anais [ Annay ] in Artois, won. alhier
getuigen Jean Charles Bailliè, Marij Jeanne de la Montaine, Miche de Malij, Tonette le Mere
opmerking trouwgeld £0:3:9
trouw 18 mei 1732 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven 9 mei 1786
memorie 17 mei 1732 te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Joseph van den Broecke, j.m. van Koukerke [ Koudekerke ]
bruid Susanna Bruneel, j.d. van Groede
opmerking geboden ook te Nieuwvliet en Groede
trouw 2 juni 1732, 2e pinksterdag, alhier getrouwd
ondertrouw 28 juni 1732 alhier ondertrouwd
bruidegom Simon Hillebrandt, wedr. v Janneken Claashincks
bruid Marij Steppe [ Step ], wed. v Jannes Gijsbreght, beide won. alhier
getuigen Jan Huijge, Maatje Moens wed. Duijk, burgmr Antonij Fioen, Pieternelle van Oost wed. Mesbanck
opmerking trouwgeld £0:5:6
trouw 13 juli 1732 alhier getrouwd
ondertrouw dito [ = 28 juni 1732 ] item [ = alhier ondertrouwd ]
bruidegom Gillis de Nijs, wedr. v Jannetje Arteels
bruid Lijsbet Bruleè, wed. v Wilm Nieuwkamer, beide won. alhier
getuigen Jacob Dircks carens, Cornelia Bruleè, Abraham Bruleè, Lena Saras
trouw tegelijk met de vorige [ 13 juli 1732 ] alhier getrouwd
noot het trouwgeld is niet aangetekend, of is dit de £0:5:6 bij de volgende inschrijving?
ondertrouw dito [ = 28 juni 1732 ] item [ = alhier ondertrouwd ]
bruidegom Albertus Willems, j.m. van Aalst, won. alhier
bruid Johanna Roelandt, j.d., geb. van Nieuwkerke onder Aalst
getuigen Jan Baptiste van Bambeecke, Joos de Klerck, Johanna Wijngaardt, Madlena de Valck
opmerking trouwgeld £0:4:7 + £0:5:6 [1] ; geboden ook te Aalst en Nieuwkerke
trouw 20 juli 1732 alhier getrouwd
noot [1] vermoedelijk hoort dit laatste bedrag bij de voorgaande inschrijving
memorie 2 augustus 1732 te Groede ondertrouwd
bruidegom Adriaan Lievens de Vrije, wedr. v Maria Goedertier
bruid Marie Anne Steverling, wed. v Jeremias Janssen
opmerking attest. gegeven 17 aug. 1732 dat de geboden onverhinderd gegaan waren
noot deze aantekening is om onduidelijke redenen doorgehaald, dit huwelijk is voltrokken.
memorie 13 september 1732 te Meliskerke in Walcheren ondertrouwd [1]
bruidegom Adriaan de Priester, j.m. van Marijkerke in Walcheren, schoolmeester en voorsanger alhier
bruid Jacomijntje Annot, j.d. van St Janskerke in Walcheren
opmerking [1] volgens attest. van ds Dingman Cijs, predikant aldaar ; geboden te Breskens ; attest. gegeven 28 sept. 1732 om aldaar [= Meliskerke ] te mogen trouwen
ondertrouw 4 october 1732 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaack Muijl, wedr. v Maria Allaardt
bruid Adriaantje van Male, wed. v Jacobus van den Ende, beide won. alhier
getuigen Isack van der Veere, Jacomijntje Gillissen Verschage, Cornelis Meurijssen, Catlijntje Steevens
opmerking trouwgeld £0:4:3
trouw 19 october 1732 alhier getrouwd
ondertrouw 18 october 1732 alhier ondertrouwd
bruidegom Levinus Ramat, wedr. v Marij du Gardeijn
bruid Janna Goedertier [1], wed. v Geert Miljoen, beide won. alhier
getuigen Isack Muijl, Arjaantje van Male, Abram Goedertier, Josijntje Kusse
opmerking trouwgeld £0:2:3
trouw 9 november 1732 alhier getrouwd
noot [1] er stond eerst: Anna ; zij komt onder beide voornamen voor.
ondertrouw 27 december 1732 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Scholders, j.m., geb. onder Oud Schoondijke
bruid Janna Schout, j.d., geb. van onder Arnemuiden op Westkerke, won. beide onder Oud Schoondijke
getuigen Frederick Carlier, schoolmr. in Groede, Maria Verhulst, Jan de Vogelaar, Maria Lievens Veth
opmerking trouwgeld £0:5:7
trouw 11 januari 1733 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1733

ondertrouw 7 februari 1733 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Versluijs, j.m., geb. van Biervliet
bruid Pieternella van Oost, laatst wed. v Jannes Mesbanck, geb. van Breskens, beide won. alhier
getuigen Adriaan Versluijs, Martijntje van der Meere, zijn vader en moeder; Jan du Mez, Marij Anne Hennequin
opmerking trouwgeld £2:13:11
trouw 22 februari 1733 alhier getrouwd
ondertrouw 28 februari 1733 alhier ondertrouwd
bruidegom Wilm Wilmsen [ Willem Willemsen ], j.m., geb. van Groede, won. op Schoondijke
bruid Susanna Hollebrandt, j.d., geb. en won. alhier
getuigen Jannes Verburght, Susanna Marinus, Jannes Tack, Neeltje Bloks
opmerking trouwgeld £0:6:0 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 15 maart 1733 alhier getrouwd
memorie 28 mei 1733, [ donderdag ], in de Waalse kerk tot Oostburg ondertrouwd
bruidegom Adriaan Dirks, j.m., geb. en won. alhier
bruid Marie Janne IJolent [ Yolent ] , j.d., geb. tot Archingem [ Erquinghem ] cast. van Rijssel, won. onder Oostburg
opmerking geboden ook te Oostburg
trouw 14 juni 1733 alhier getrouwd
ondertrouw 20 juni 1733 alhier ondertrouwd
bruidegom Christiaan Verkeij, j.m., geb. van Nieuwvliet
bruid Cornelia Scheerens, j.d., geb. alhier, beide won. alhier
getuigen Isack Muijl, Arjaantje van Male, Cornelis Meurijssen, Josijntje van Lerberge
opmerking trouwgeld £0:4:5
trouw 5 juli 1733 alhier getrouwd
memorie 20 juni 1733 te Groede ondertrouwd
bruidegom Abraham de Kubber, j.m., geb. van Groede, won. in Breskens
bruid Maria Haack, j.d., geb. van Oostburg, won. in Groede
opmerking geboden ook te Groede
trouw 5 juli 1733 alhier getrouwd
ondertrouw 25 juli 1733 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Maeheusen [ Mahieusen ], j.m., geb. en won. in Groede
bruid Jannetje de Meere, j.d., geb. en won. alhier
getuigen Abram Wilms, Esther Torbije [ Tourbij ] wed. Abr. Maeheusen, Francoijs Strubbe, Pieternelle Caron
opmerking trouwgeld £0:4:0
nota Deese haar houwlijks proclamatien alhier onverhindert gegaan sijnde, is daarvan attestatie gegeven den 16e aug. 1733 met consent om te mogen trouwen; dog sijn de geboden in de Groede geschort, vermits een ander vrouwspersoon seijde beswangert te sijn van hem; de geboden aldaar door versuijm een sondagh later afgelesen wordende als hier, en hier geen schortinge gedaan sijnde, is attestatie gegeven sonder van schorting te weeten, waarop sij na Vlissingen op onse attestatie sijn gaan trouwen, swijgende de opschorting der geboden in der Groede, en dus die van Vlissingen misleijdende en bedriegende.
ondertrouw 5 september 1733 alhier ondertrouwd
bruidegom Johannes Brackman, wedr. v Janneke Goethals, geb. van Nieuwvliet, soldaat onder capt. Belcastel in Philippijne
bruid Marij Moermans, laatst wed. v Antoni Breuker, geb. van IJzendijke, won. onder Breskens
getuigen Cornelis Brackman, Marij del Sale, Jacob Dirks Carens, Lena Saras
opmerking trouwgeld £0:4:4 ; geboden te Breskens en te Philippine ; de vorige attestatie is zoek geraakt ; attest. gegeven 17 oct. 1733 om te Nieuwvliet te mogen trouwen
ondertrouw 3 october 1733 alhier ondertrouwd
bruidegom Claas Schotte, j.m., geb. en won. onder Oud Schoondijke
bruid Susanna Morell [ Morel ], j.d., geb. van Schoondijke, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Cornelis Meurijssen, Marij Madleen de Huilu [ de Hullu ], Abraham Morell, Marij Thijssen
opmerking trouwgeld £0:5:4
trouw 18 october 1733 alhier getrouwd
ondertrouw 5 december 1733 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob van Lare, wedr. v Jannetje Louwrens, geb. van Groede, won. aldaar
bruid Cornelia Bruleè, wed. v Jan Baptist, geb. van Groede, won. alhier
getuigen Pieter Francoijs Mazuure, Maatje Lootens, Abraham Brulee, Sara Fioens
opmerking trouwgeld £0:4:4 ; attest. gegeven 20 dec. 1733 naar Groede om te mogen trouwen

arrow-up

jaar 1734

ondertrouw 27 februari 1734 alhier ondertrouwd
bruidegom Abram Vermeulen, j.m., geb. van Biervliet, won. onder Groede
bruid Maria van Oost, j.d., geb. en won. onder Breskens
getuigen Gillis Vermeulen, Pieternelle van Oost, Jacobus Versluijs, Maria Geens
opmerking trouwgeld £0:7:4 ; geboden ook te Groede
trouw 21 maart 1734 alhier getrouwd
ondertrouw 17 april 1734 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes du Mez fs Antoni, j.m., geb. van Schoondijke, won. onder Oud Schoondijke
bruid Francijntje Catseman [ Katsman ], j.d., geb. onder IJzendijke, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Antoni du Mez, Maria Vermeere, Cornelis Catseman, Jannetje Jans Boom
opmerking geboden ook te Groede
trouw 2 mei 1734 alhier getrouwd
noot het trouwgeld is mogelijk inbegrepen in het bij de volgende inschrijving vermelde bedrag
ondertrouw dito [ = 17 april 1734 ] dito [ = alhier ] ondertrouwd
bruidegom Jacobus Saeman, j.m., geb. van Destelberghe onder de cast. van Audenburgh tot Gent, won. onder Oud Schoondijke
bruid Anna Bouwens, j.d., geb. van Oostakker bij Gent, won. onder Groede
getuigen Lieven Bouwens, Pieternelle van Kaekebeke, Cornelis Blauwblom, Marij van Eetvelde
opmerking trouwgeld £0:7:7 [1] ; geboden ook te Groede
trouw 2 mei 1734 alhier getrouwd, tegelijk met de voorgaande
noot [1] dit bedrag is mogelijk voor beide inschrijvingen van 17 april.
ondertrouw 24 april 1734 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Lowijssen, j.m., geb. en won. alhier
bruid Francina van Hoecke, j.d., geb. van Zuidzande, won. alhier
getuigen Pieter Lowijssen, Neeltje Lauwrens, Adriaan Sanders, Dina van Hoecke
opmerking trouwgeld £0:3:7
trouw 9 mei 1734 alhier getrouwd
ondertrouw 29 mei 1734 alhier ondertrouwd
bruidegom Daniel le Roij, j.m., geb. onder Oud Schoondijke, won. onder Groede
bruid Maria Ekkebus, j.d., geb. onder Cadzand, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Geerardt Ekkebus, Josijntje du Gardeijn, Francoijs Bonnel, Maria le Roij
opmerking trouwgeld £0:7:2 ; geboden ook te Groede
trouw 13 juni 1734, [ 1e pinksterdag ], alhier getrouwd
memorie 12 juni 1734 te Nieuwvliet voor Burgemeester & schepenen ondertrouwd, als sijnde Mennoniten
bruidegom Pieter Callewaert, j.m., won. in Baarsande
bruid Aaltje Bruneel, j.d., won. ter parochie van der Groede
opmerking attest. gegeven naar Nieuwvliet 27 juni 1734 met consent tot trouwen
memorie 23 october 1734 te Groede ondertrouwd
bruidegom Maarten Parijs, j.m., geb. van Zuidzande, won. onder Oud Schoondijke
bruid Pieternella van Oost, wed. Daniel du Rie, won. in Groede
opmerking attest. gegeven naar Groede 13 november 1734 met consent tot trouwen

arrow-up

jaar 1735

ondertrouw 22 januari 1735 alhier ondertrouwd
bruidegom Charel de Lange, j.m. van Schoondijke, won. aldaar
bruid Maria Roels, j.d., geb. onder Oud Schoondijke, won. op Breskens
getuigen Leendert de Lange, Mechlina de Lange, Wilm Roels, Sara Lommers
opmerking trouwgeld £0:11:11 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 6 februari 1735 alhier getrouwd
memorie 5 februari 1735 te Groede ondertrouwd
bruidegom Isaack Boeckè, j.m., geb. van Groede
bruid Neeltje Adriaens, j.d., geb. van Westkappel [ Westkapelle ] in Walcheren
opmerking attest. gegeven naar Groede 20 februari 1735 met consent tot trouwen
memorie te Biervliet ondertrouwd
bruidegom Jacobus Tack fs Abraham, j.m., geb. en won. onder Oud Schoondijke
bruid Cornelia van Oostdorp, j.d., geb. van en won. onder Biervliet
opmerking geboden ook te Biervliet en te Axel, waar de bruid enige tijd gewoond had
trouw 20 maart 1735 alhier getrouwd
memorie 9 april 1735 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jacob den Decker, j.m., geb. van Zuidzande, laatst won. alhier
bruid Helena Dircks, j.d., geb. en won. onder Breskens
opmerking attest. gegeven 7 mei 1735 met consent tot trouwen
ondertrouw 30 april 1735 alhier ondertrouwd
bruidegom Elias Hollebrands, j.m., geb. en won. alhier
bruid Adriana Poppe, j.d., geb. onder IJzendijke, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Marinus Hollebrands, Susanna Marinus, Abraham Tack de oude, grootvader, Clara Poppe
opmerking trouwgeld £0:7:6
trouw 15 mei 1735 alhier getrouwd
memorie 30 april 1735 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jan Eckebus, j.m., geb. en won. alhier
bruid Elisabeth de Blake, j.d., geb. van Nieuwvliet, won. onder de Groede
opmerking attest. gegeven naar Groede 15 mei 1735 met consent tot trouwen
memorie 5 juni 1735, [ zondag (?) ], te Groede ondertrouwd
bruidegom Aernout de Poest, j.m., geb. van Ter Hofstede, won. onder Breskens
bruid Sara Janssen, wed. Jacob van Hoecke
opmerking attest. gegeven 19 juni 1735 met consent tot trouwen
ondertrouw 8 october 1735 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Notebaart, wedr. v Josijntje Kusse, geb. van d Eester cast. Audenaarden
bruid Adriana Vereecke, wed. v Jannis van der Meulen, geb. van Groede, laatst daar won.
getuigen Gillis Notebaart, Gertruij Rovers, Cornelis Vermeulen, Prina Vereecke
opmerking trouwgeld £0:3:7 [1] ; geboden ook te Groede
trouw 23 [2] october 1735 alhier getrouwd
noot [1] het cijfer 7 onzeker ; [2] datum door verbetering slecht leesbaar
ondertrouw 26 november 1735 alhier ondertrouwd
bruidegom Lucas Smeets, j.m., geb. van Tongeren, land van Luijk, won. onder Oud Schoondijke
bruid Pieternelle Mason, wed. v Lowijs Geeraarts, geb. van Grimbergen, won. alhier
getuigen Cornelis Blauwblom, Johanna de Decker, Lantsius de Decker, Marij van Eetsale [1]
opmerking trouwgeld £0:3:2 ; attest. gegeven 11 dec. 1735 om te mogen trouwen op Zuidzande, "alwaar sij nu met der woon sijn vertrokken"
noot [1] lees: Marij van Eetvelde

arrow-up

jaar 1736

memorie 5 januari 1736, [ donderdag ], in de Waalse gemeente tot Oostburg ondertrouwd
bruidegom Jacob de Hulster, wedr. v Marie Agnes Salomè
bruid Dorotheè Bodein, j.d. van Archingem [ Erquinghem ] cast. van Rijssel
opmerking geboden ook te Oostburg en Schoondijke
trouw 29 januari 1736 alhier getrouwd
ondertrouw 17 maart 1736 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Luteijn, wedr. v Maria Tack
bruid Lijsbet Craijmes, wed. v Pieter van Male, beide won. alhier
getuigen Abraham Luteijn, Catlijntje Luteijn, Pieter Craijmes, Marij Jenne IJolent
opmerking trouwgeld £0:12:4
trouw 1 april 1736, 1e paasdag, alhier getrouwd
ondertrouw 31 maart 1736 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Schrijver, j.m., geb. van Schoondijke, won. alhier
bruid Adriaantje Steevens, wed. v Jacob Schout, geb. van Sandijk bij Veere, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jan Schrijver, Maria Oosterlingh, Antoni Fioen, Josijntje van Lerberge
opmerking trouwgeld £0:19:2 ; geboden ook te Schoondijke omdat de bruidegom daar lidmaat is
trouw 22 april 1736 alhier getrouwd
ondertrouw 14 april 1736 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Goetgeluck, j.m., geb. van Cadzand, won. op Schoondijke
bruid Madleentje de Moij, j.d., geb. en won. alhier
getuigen Johannes Luteijn, Jannes de Moij, Lijsbet Craijmes, Josina Dielemans
opmerking trouwgeld £0:5:6 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 29 april 1736 alhier getrouwd
ondertrouw 21 april 1736 alhier ondertrouwd
bruidegom Isack van Overbeecke, j.m. van Zuidzande, won. alhier
bruid Tanneken Dem, j.d., geb. onder IJzendijke, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Gillis van Beveren, Maatje Stoffels, Lieven Dem, Maria Geens
opmerking trouwgeld £0:4:6
trouw 6 mei 1736 alhier getrouwd
ondertrouw 5 mei 1736 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Luteijn, j.m., geb. van Breskens, won. op Nieuwvliet
bruid Madleentje Roels, j.d., geb. onder Oud Schoondijke, won. alhier
getuigen Jannes Luteijn, Lijsbet Craijmes, Wilm Roels, Sara Lommers
opmerking trouwgeld £0:15:3 ; geboden ook te Nieuwvliet
trouw 20 mei 1736, [ 1e pinksterdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 30 juli [sic: lees juni [1]] 1736 alhier ondertrouwd
bruidegom Mathieu Destrebeek, wedr. v Anna Therese Bruno, geb. van Aath, laatst won. alhier
bruid Marie Madlene van Linthout, wed. v Joseph Roskam, geb. van Gent, laatst won. onder Gent
getuigen Jacob Cattau, Anne Therese Sijs, Antoni Fredrik Wikke, Anna Marentia Leckhofs
opmerking trouwgeld £0:1:5
trouw 15 juli 1736 alhier getrouwd
noot [1] 30 juni valt op een zaterdag en 15 juli op een zondag, dus dat zijn waarschijnlijk de juiste data.
ondertrouw 18 augustus 1736 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Warre, j.m., geb. van Zuidzande, won. alhier
bruid Francijntje Tiers, j.d., geb. van Nieuwvliet, won. alhier
getuigen Abraham Luteijn, Catlijntje Luteijn, Jan Albert, Marijtje Tiers
opmerking trouwgeld £0:5:0 ; geboden ook te Nieuwvliet omdat de bruidegom daar laatst gewoond had
trouw 2 september 1736 alhier getrouwd
memorie te Sluis ondertrouwd
bruidegom dhr Johan Huijbert van Sorgen, j.m., geb. van Bergen op Zoom, luijtenant onder 't regiment van de Prins van Holsteijn
bruid juffr. Magdalena Hennequin, j.d., geb. van Sluis in Vlaanderen
opmerking geboden te Sluis; consent om te trouwen van Sluis in dato 16 sept. 1736
trouw 16 september 1736 alhier getrouwd
nota Hiervan trouwbrief gegeven 23 sept. 1736

arrow-up

jaar 1737

memorie 5 januari 1737 in de Waalse kerk op Cadzand ondertrouwd
bruidegom Joos Vergouwe, wedr. v Catlijntje Noë
bruid Sara le Clerc, wed. v Martin Ronsseau
opmerking geboden ook te Cadzand
trouw 20 januari 1737 alhier getrouwd
ondertrouw 19 januari 1737 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Loijssen, j.m., geb. onder Oud Schoondijke
bruid Elisabeth van Ankum, j.d., geb. van Breskens, beide won. alhier
getuigen Francoijs Wilo, Rosiana van Ankum, Adriaan Sanders, Maria Geens
opmerking trouwgeld £1:3:0
trouw 3 februari 1737 alhier getrouwd
ondertrouw 2 maart 1737 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter de Smit, j.m., geb. van Huijssen [ Huise ] cast. van Oudenaarde, won. alhier
bruid Marij den Beijr [ den Beer ], laatst wed. v Cornelis Dirks, geb. van Biervliet, won. alhier
getuigen Jacobus de Vogelaar, Josina Leijts, Abraham Gardeijn, Cornelia Marinus de Rieuw
opmerking trouwgeld £0:1:8
trouw 17 maart 1737 alhier getrouwd
ondertrouw 20 april 1737 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Gabriel, j.m., geb. van 's Hertogenbosch, won. alhier
bruid Susanna Lijbert, j.d., geb. van Oostburg, won. alhier
getuigen Heijndrick de Bare, Pieternelle Lievens de Vrije, Pieter Filis, Janneke Carpentie [ Carpentrij ]
opmerking trouwgeld £0:5:5
trouw 5 mei 1737 alhier getrouwd
ondertrouw 4 mei 1737 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Dirks, j.m., geb. van Lembeecke
bruid Thona Anthonis de Koeijer, wed. v Joos Lievense de Vos, geb. van Kolijnsplaate [ Colijnsplaat ], beide won. onder Oud Schoondijke
getuigen Cornelis Prent, Tanneken Bondwel, Anthonij van Drielen, Janna Haringman
opmerking trouwgeld £0:6:5
trouw 19 mei 1737 alhier getrouwd
ondertrouw 8 augustus 1737, [ donderdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelis Meurijssen, laatst wedr. v Catlijntje Steevens, geb. van Zuidzande
bruid Maria Dierx, j.d., geb. van Oostburg, beide won. alhier
getuigen Claas Dierx, Maatje Pauls, Johannes Platsschaart, Jacomijntje van den Broecke
opmerking trouwgeld £3:0:8
trouw 25 augustus 1737 alhier getrouwd
ondertrouw 19 october 1737 alhier ondertrouwd
bruidegom Mathijs Reijnders, j.m., geb. van Schoondijke
bruid Arjaantje van Male, wed. v Pieter den Brouwer, geb. van 't kleijn kerkje [ Waterland kerkje ], beide won. alhier
getuigen Levinus Ramat, Anna Goedertier, Christiaan Verkeij, Cornelia Scheerens
opmerking trouwgeld £0:2:9
trouw 3 november 1737 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1738

memorie 22 februari 1738 te St Kruis ondertrouwd
bruidegom Jan Rijckeboer, j.m., geb. van Middelburg, won. te Aardenburg
bruid Susanna Ammans, j.d., geb. van Oostburg, onlangs onder Breskens gewoond hebbend, thans won. op St Kruis
opmerking attest. gegeven 23 maart 1738 [ met consent tot trouwen ]
ondertrouw 17 mei 1738 alhier ondertrouwd
bruidegom Johannes Franciscus Rijppens, j.m., geb. van Contich [1] cast. van Antwerpen, won. onder Oud Schoondijke
bruid Catrina Pinxter, j.d., geb. van Philippilandt, won. onder IJzendijke
getuigen Paulus de Back, Maria Thijssen, Cornelis van Aalst, Janna Wulpen gesegt Pinxter
opmerking trouwgeld £0:2:4 ; geboden ook te IJzendijke
trouw 1 juni 1738 alhier getrouwd
noot [1] door verbetering slecht leesbaar; bedoeld wordt waarschijnlijk Kontich
ondertrouw 14 juni 1738 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Anthoni de Backer, wedr. v Susanna Verbost, geb. van Puijs onder Mechelen, won. onder Oud Schoondijke
bruid Thona de Koeijer, wed. v Jan Dirks, geb. van Colijnsplaate, won. onder Breskens
getuigen Pieter de Back, Pieternelle de Meij, Anthoni van Driele, Janna Haringsman
opmerking trouwgeld £0:7:6
trouw 29 juni 1738 alhier getrouwd
ondertrouw 16 augustus 1738 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan van de Velde, j.m., geb. van Wettere bij Dendermonde, won. onder IJzendijke
bruid Josina Machiels, j.d., geb. van Nieuwerkerk [1] in het land van Aalst, won. aldaar
getuigen Huijbreght Loobuijk, Josina de Bake, Jacob Machiels, Maria Kousemaker
opmerking trouwgeld £0:2:8 ; geboden ook te IJzendijke en Nieuwerkerk
trouw 21 september 1738 alhier getrouwd
noot [1] er staat abusievelijk Nieuwerker
ondertrouw 4 october 1738 alhier ondertrouwd
bruidegom Dignus Jacobzen [ Jacobsen ], j.m., geb. van Wolphaartsdijk, won. onder Schoondijke
bruid Pieternelle Verweè, j.d., geb. en won. onder Breskens
getuigen Abraham Haarssen, Neeltje Rokus Noordtwegh, Cornelis Meurijssen, Maria Dircks [ Dierx ]
opmerking trouwgeld £0:6:7 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 19 october 1738 alhier getrouwd
ondertrouw 11 october 1738 alhier ondertrouwd
bruidegom Piter van de Kendelaere, j.m., geb. van Moorsleede in de cast. van IJperen, won. onder Oud Schoondijke
bruid Barberine Harpmans, j.d., geb. van Leuven, won. aldaar
getuigen Abraham Majuijssen [ Mahieusen ], Cornelia Beerents, Pieter Allemes, Catrina Verasser
opmerking trouwgeld £0:3:3 ; geboden ook te Leuven ; door sieckte van de bruijt opgehouden geweest
trouw 24 mei 1739 alhier getrouwd
ondertrouw 25 october 1738 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Louwers, j.m., geb. onder Baarsande, won. onder Oud Schoondijke
bruid Maria de Masieres, j.d., geb. onder Baarsande, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Pieter de Back, Pieternelle de Meij, Hendrik Spape, Cornelia Koene
opmerking trouwgeld £0:5:7
trouw 9 november 1738 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1739

memorie 2 januari 1739, [ vrijdag ], te St Anna ter Muiden ondertrouwd
bruidegom Johannes Klaassen, j.m., geb. onder Biervliet, won. onder Oud Schoondijke
bruid Maria van der Straate, j.d., geb. onder St Anna ten Vrijen, won. aldaar
opmerking attest. gegeven 19 januari 1739 met consent tot trouwen
ondertrouw 21 februari 1739 alhier ondertrouwd
bruidegom Christiaan Verkeij, wedr. v Cornelia Scheerens
bruid Maria van Lerberge, j.d., geb. van Oostburg, beide won. alhier
getuigen Anthoni Fioens, Josijntje van Lerberge, Isack Muijl, Arjaantje van Male
opmerking trouwgeld £0:7:5
trouw 8 maart 1739 alhier getrouwd
ondertrouw 28 februari 1739 alhier ondertrouwd
bruidegom Huijbreght Collet, wedr. v Marij Catrijn Bacon, geb. d Escaleijn(?) bij Rijssel
bruid Marij Anne Verbandts, wed. v Pieter Callens, geb. van Wardigem bij Audenaarde
getuigen Francois le Compte, Marij Francoijse Bacon, Pieter d'Onsij, Madtleentje de Meij
opmerking trouwgeld £0:7:5 ; geboden ook te Groede
trouw 15 maart 1739 alhier getrouwd
memorie 21 maart 1739 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Jacobus Steenhart, j.m., geb. van Breskens
bruid Maria Geelhoet, j.d., geb. van Colinsplaat [ Colijnsplaat ]
opmerking geboden ook te Schoondijke
trouw 5 april 1739 alhier getrouwd
ondertrouw 11 april 1739 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Cathoir, j.m., geb. van Ursele, cast. of appendence van 't Vrije
bruid Marij van Eetvelder, wed. v Cornelis Blauwbloeme [ Blauwblom ], geb. van Lokeren, beide won. onder Oud Schoondijke
getuigen Pieter de Smit, Brisitta Charlet, Jeannes Francoijs Rijppens, Catrina Pinxter
opmerking trouwgeld £0:2:6
trouw 26 april 1739 alhier getrouwd
ondertrouw 18 april 1739 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Coppens, wedr. v Pieternelle Vergans, geb. van Cadzand, won. alhier
bruid Susanna Meertens, j.d., geb. van Oostburg, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Pieter Vienne, Cornelia Roose, Joos de Blieck, Pieternelle de Meij
opmerking trouwgeld £0:4:9
trouw 3 mei 1739 alhier getrouwd
ondertrouw 13 juni 1739 alhier ondertrouwd
bruidegom Hendrick Spape, wedr. v Cornelia Koene [1], geb. van Tilburgh [ Tilburg ], won. onder Oud Schoondijke
bruid Sobia Kusse, wed. v Gillis Standaart, geb. van Schoondijke, won. onder Oostburg
getuigen Jacobus de Vogelaar, Josina Leijts, Jannes van de Woestijne, Maria Kusse
opmerking trouwgeld £0:2:0 ; geboden ook te Oostburg
trouw 28 juni 1739 [2] alhier getrouwd
noot [1] op mijn kopie is niet te zien of de C in een K veranderd is, of andersom ;
[2] er staat abusievelijk 1737!
ondertrouw 8 augustus 1739 alhier ondertrouwd
bruidegom Daniel de Seijne, j.m., geb. van Breinen bij Ostende, won. onder Oud Schoondijke
bruid Jacoba le Mere, laatst wed. v Louijs de Klerk, geb. van IJzendijke, won. alhier
getuigen Jan Klaissen, Marijtje van der Strate, Pieter Goetgeluk, Madleentje de Moij
opmerking trouwgeld £0:3:4
trouw 23 augustus 1739 alhier getrouwd [1]
noot [1] deze aantekening is van de hand van ds Ens, de opvolger van ds Arleboutius

De nu volgende aantekeningen zijn van de hand van ds Leonardus Ens, die de op 16 augustus 1739 naar Ritthem vertrokken ds Arleboutius op 29 maart 1740 opvolgde. Hij heeft kennelijk ook nog enkele oude trouwbriefjes ingeschreven.
ondertrouw 12 december 1739 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Peenen, j.m.
bruid Francijntje Mazuur [ Mazure ], j.d.
getuigen Hubregt van Peenen, Guilialme Lenan [1], Marij Catelijn Mazuur, Susanna Taljij
opmerking trouwgeld £0:7:9 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 27 december 1739 alhier getrouwd
noot [1] lees: Lenar of Lienard

arrow-up

jaar 1740

ondertrouw 2 januari 1740 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Schout, geb. van Oud Schoondijke, won. aldaar
bruid Catrijntje Ekkebus, geb. van Cadzand, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jacob Schrijvers, Geeraerd Ekkebus, Josina de Gardijn, Adriaentje Stevens
opmerking trouwgeld £1:0:0
trouw 17 januari 1740 alhier getrouwd
ondertrouw 4 juni 1740 alhier ondertrouwd
bruidegom Joannes Tossaert, j.m. van Blankenberg, won. onder Breskens
bruid Marianne Leij, j.d., geb. van Tongeren in t land van Luijk, won. onder Breskens
getuigen Jan Hermens, Cornelis Rinseu [ Risseeuw ], Anna Nijs, Leuntje Risseu [ Risseeuw ]
opmerking trouwgeld £0:1:2
nota Dog de bruijt is, onder geboden nog sijnde, overleden
ondertrouw 2 juli 1740 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Meurissen, laatst wedr. v Maria Dirks [ Dierx ]
bruid Catarina Mesbank, j.d., beide won. alhier
getuigen Jannes Crujenaer, Adriaen Dirks, Pieternella van Oost haar moeder, Elisabeth de Ruijser
opmerking trouwgeld £3:2:8
trouw 17 juli 1740 alhier getrouwd
ondertrouw 1 october 1740 alhier ondertrouwd
bruidegom Antonij van Dalen, j.m. van Schoondijke, won. onder de Groede
bruid Catrijntje Ramat, geb. van Oud Schoondijke, won. alhier
getuigen Dignus Coussement [ Coessement ], Lieve Ramat, Maria de Cuk [ de Kiek ], Janna Goedertieren [ Goedertier ]
opmerking trouwgeld £0:2:7 ; geboden ook te Schoondijke [1]
trouw 23 october 1740 alhier getrouwd
noot [1] lees: Groede

arrow-up

separator