Ondertrouwregister Breskens

periode 1721-1730

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1721 - 1730 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 93 inschrijvingen geregistreerd. Hiervan waren er 55 ondertrouwen te Breskens. De inschrijvingen in deze periode zijn van de hand van ds Paulus Arleboutius. Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1721 (5) 1722 (4) 1723 (9) 1724 (7) 1725 (6)

1726 (5) 1727 (7) 1728 (5) 1729 (2) 1730 (5)

jaar 1721

ondertrouw 25 januari 1721 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Tack, j.m., geb. onder Oud Schoondijke, won. aldaar
bruid Anna Hollebrands, j.d., geb. onder Oud Schoondijke
getuigen Abram Tack de oude fs Pieter, vader des bruidegoms, Susanna Marinus, moeder der bruid, Adriaan Olphert, Adriaantje Tak, zuster des bruidegoms
opmerking trouwgeld £0:8:0
trouw 9 februari 1721 alhier getrouwd
memorie 18 januari 1721 te Groede ondertrouwd
bruidegom Abram Cornelisse, wedr. v Josina Reijlofs
bruid Johanna de Wolf, j.d., geb. van Breskens, won. aldaar
opmerking geboden onverhinderd te Breskens; attest. gegeven naar Groede, 2 febr. 1721
memorie 18 januari 1721 te Zuidzande ondertrouwd
bruidegom Pieter du Bois, wedr. v Maria Claarbouw
bruid Leijntje Schouts, j.d., geb. van Serooskerke in Walcheren, won. onder Oud Schoondijke
opmerking geboden ook te Zuidzande
trouw 9 februari 1721 alhier getrouwd
ondertrouw 15 februari 1721 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan van Parijs [1], j.m., geb. van Dufle, won. alhier
bruid Dina van Hoeke, wed. v Jan de Grijs, geb. van Zuidzande, won. alhier
getuigen Francoijs Muijl, Jacomijntje Gillissen Verschage, Gillis Laurens, Lijsbet van Baarlare
opmerking trouwgeld £0:4:2
trouw 2 maart 1721 alhier getrouwd
nota [1] Dese is ao. 1726 wegh geloopen, verlatende sijn vrouw en kinderen
memorie in de Waalse kerk te Groede ondertrouwd
bruidegom Lowijs Michè, j.m., geb. en won. onder Groede
bruid Marie Meurisse, j.d., geb. van Groede, won. alhier
opmerking geboden ook te Groede
trouw 2 maart 1721 alhier getrouwd
ondertrouw 26 april 1721 alhier ondertrouwd door de kerkenraad, mij absent
bruidegom Sijmon Hillebrandt, j.m., geb. onder Cadzand
bruid Janneke Hinks [1], j.d., geb. tot Breskens, beide hier won.
getuigen Pieter Goetgeluk, Sara Hillebrandt, Jacob Ferduijn [ Verduijn ], Neeltje van de Woestijne
nota Deese hebben haar drie proclamatien onverhindert gehadt, dogh alsoo de bruijdegom van menniste afkomst en nogh niet gedoopt was, soo hebbe die volgens het 51e art. van 't Egtreglement in de kerk niet mogen trouwen, sijn derhalve voor de Wet of Magistraat alhier getrout [ dinsdag ] den 20e maij 1721.
noot [1] Zijnde kleindochter van Claas Hinck komt zij ook voor als Janneke Claeshincks, de naam dan aan elkaar geschreven.
memorie te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Christiaan Kant, j.m. van Schoondijke
bruid Maria Delbeek, j.d. van Cadzand
opmerking bruid heeft onlangs onder Breskens gewoond ; attest. gegeven naar Schoondijke 13 juli 1721 [ met consent tot trouwen ]
ondertrouw 12 juli 1721 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Aldeweerelt, j.m., geb. van Hoeke in Vlaanderen, won. onder Breskens
bruid Jannetje du Pon, wed. v Pieter Miljoen, geb. van Oostburg, won. onder Breskens
getuigen Jan Baptiste Salomè, Michielle Bodeijn, Pieter de Kubber, Tannetje Bertens
opmerking trouwgeld £0:4:9
trouw 27 juli 1721 alhier getrouwd
memorie 1 juli 1721 [ dinsdag ] te Middelburg in Zeeland ondertrouwd
bruidegom Abraham Clarisse de jonge, laatst wedr. v Anna Carlier, geb. van Groede, won. op Breskens, schoolmeester alhier
bruid Maria Hollestelle, j.d., geb. van Drijweegen [ Driewegen ] in 't land van Goes, won. tot Middelburg in Zeeland
opmerking geboden te Breskens; attest. gegeven naar Middelburg 21 juli 1721 om te mogen trouwen, "gelijk sulks aldaar [ dinsdag ] den 22e dito is volbragt"
memorie 2 augustus 1721 te Groede in de Waalse kerk ondertrouwd
bruidegom Pierre Francoijs Masure [ Mazure ], j.m., geb. van Verlegem [ Verlinghem ] cast. van Rijssel
bruid Marie du Rie, wed. v schepen Niclaas Drollè [ Droulez ], beide won. onder Breskens
opmerking geboden ook te Groede
trouw 17 augustus 1721 alhier getrouwd
ondertrouw 6 december 1721 alhier ondertrouwd
bruidegom Paulus Dirks, j.m., geb. en won. onder Breskens
bruid Marij Catrina de Mennue [1] j.d., geb. van fort Donaas, won. alhier
getuigen Gillis de Nijs, Jannetje Arteels, Isak [2] Dirks, Lena Saras
opmerking trouwgeld £0:4:0
trouw 21 december 1721 alhier getrouwd
noot [1] deze naam is moeilijk te lezen; zij komt ook voor als: de Minue, de Menue, de Monu, óf onder haar bijnaam "Vlaamse Marij"
[2] waarschijnlijk, lees: Jacob Dirks.

arrow-up

jaar 1722

memorie 14 maart 1722 te Zaamslag ondertrouwd
bruidegom Joos van de Velde, j.m. van St Kruis
bruid Anna Louijsa Robijt, j.d. van Ossenisse
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven 5 april 1722 met consent tot trouwen
memorie te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Pieter van de Velde, j.m. van Biervliet
bruid Jacomina Dirks [ carens [1]], j.d. van [2]
opmerking geboden ook te Schoondijke en Groede
trouw 10 mei 1722 alhier getrouwd
noot [1] deze tak van de familie Dirks heeft om nog onduidelijke redenen de bijnaam "carens"
[2] geen plaats ingevuld
ondertrouw 20 juni 1722 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Provoost, wedr. v Marij de Nijs
bruid Marijtje Brouwers, j.d., geb. van Waterland, beide won. alhier
getuigen Adriaan de Nijs, Jannetje Wilms, Jacob van de Kersouwe, Catlijntje Provoost
trouw 5 juli 1722 alhier getrouwd
noot trouwgeld niet aangetekend, óf samen met de volgende
ondertrouw dito [ = 20 juni 1722 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Jan de Vogelaar, j.m., geb. van Breskens
bruid Marijtje Lievensen Veth, j.d., geb. van Groede, beide won. alhier
getuigen Abram Roels, Sara Roels, Lieven Lievensen Veth, Cornelia Marinus de Rieu
opmerking trouwgeld £0:5:9 [1]
trouw 5 juli 1722 alhier getrouwd samen met de voorgaande
noot [1] dit trouwgeld is mogelijk van beide inschrijvingen samen
ondertrouw 5 september 1722 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Haarssen, j.m., geb. onder Oud Schoondijke of Baarsande, won. alhier
bruid Marij Jenne Bonduel, j.d., geb. van Cent, cast. van Rijssel, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Francoijs Bonnel, Rachel le Fevre, Antoine Bonduel, Janna de Vuijst
opmerking trouwgeld £0:16:10 ; geboden ook te Groede ; attest. gegeven 27 sept. 1722 naar Schoondijke met consent tot trouwen
memorie 29 augustus 1722 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jacobus Dirks carens de jonge [1], geb. en won. alhier
bruid Katrina Vermeulen, j.d., geb. en won. te Groede
opmerking geboden ook te Groede
trouw 13 september 1722 alhier getrouwd
noot [1] deze tak van de familie Dirks heeft om nog onduidelijke redenen de bijnaam "carens"
ondertrouw 31 october 1722 alhier ondertrouwd door de kerkenraad
bruidegom Jean del Sale, j.m., geb. van le Seij(?), cast. van Rijssel
bruid Barbara de Moij, j.d., geb. van Breskens, beide won. onder Baarsande
getuigen Jan Goethals, Magdaleene Behage, Pieter de Moij, Neeltje Rokus Noortwegh
opmerking geboden ook in de Waalse kerk van Cadzand, waar de bruidegom lidmaat is
trouw 15 november 1722 alhier getrouwd
noot geen trouwgeld aangetekend

arrow-up

jaar 1723

ondertrouw 16 januari 1723 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Rappoij, j.m., geb. van Breskens, won. onder Schoondijke
bruid Francina Steenhardt, j.d., geb. van Schoondijke, won. onder Breskens
getuigen Adriaan Wilms, Jacomijntje Gillissen Verschage, Lowijs du Mez, Lijsbet Rapoij
opmerking trouwgeld £0:6:1
nota Hiervan extract gegeven na Schoondijke, ende haar twee houwlijks proclamatien alhier gehadt hebbende den 17e en 24e jan., so heeft de bruijdegom den 24e s avonds een overval gekregen van bloetspuwen en is 's anderen daaghs avonts, en dus seer subijt, ongetrout gestorven, hebbende eenige maanden te voren een andre bruijt ook ondertrout verlooren.
ondertrouw 23 januari 1723 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Ottho, laatst wedr. v Berbel Sondervan [ Zondervan ], geb. van Lathum in Gelderland, won. alhier
bruid Grietje Pieters Hooghwerf, laatst wed. v Aarnout Braat, geb. van Oostende, won. alhier
getuigen Antoni Fioen, Maatje Cornelis, Daniel van der Haage, Josijntje van Lerberge
opmerking trouwgeld £0:7:9
trouw 7 februari 1723 alhier getrouwd
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Pieter Ermenet [ Lermenet ], j.m.
bruid Susanna Goverts, j.d.
opmerking geboden te Groede en Nieuwvliet
trouw 24 januari 1723 alhier getrouwd
memorie te Groede in de Waalse kerk ondertrouwd
bruidegom Gilles Masure [ Mazure ], j.m., geb. van Verlegem [ Verlinghem ] cast. van Rijssel
bruid Marie Anthoinette Baillieux [1], geb. van deselve parochie [ Verlinghem ]
opmerking geboden te Breskens 31 jan., 7 en 14 febr. [ 1723 ] ; attest. gegeven naar Groede [ met consent tot trouwen]
noot [1] geen burgerlijke staat aangegeven
ondertrouw 27 februari 1723 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus van der Meer [1], geb. van Groede, won. onder Breskens
bruid Maria de Hooghe [ Dooge ], j.d., geb. onder Groede, won. alhier
getuigen Joos d'Hooghe vader der bruid, Janna de Wolf, Jacob Danker, Clasijntje Snijders moeder der bruid
opmerking trouwgeld £0:4:1
trouw 14 maart 1723 alhier getrouwd
noot [1] geen burgerlijke staat aangegeven
ondertrouw 27 maart 1723 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Daniel van der Haegen, wedr. v Agnesse de Vink, geb. van Ostende [ Oostende ], won. alhier
bruid Marijtje Warels, j.d., geb. en won. onder Oud Vlissingen
getuigen Jan Ottho, Tannetje Adriaans, Andries van Anken, Jannetje van Stelsen
opmerking trouwgeld £0:5:3 ; attest. gegeven naar Vlissingen 16 april 1723 om te mogen trouwen
ondertrouw 10 april 1723 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob de Masieres, wedr. v Leijntje de Kock, geb. van Groede, won. onder Oud Schoondijke
bruid Cornelia Koene, wed. v Lauwrens Plamer, geb. onder Oud Schoondijke, won. op Breskens
getuigen Adriaan Sanders, Marija Gheens [ Geens ], Levinus Koene, Catrina Pauls
opmerking trouwgeld £0:7:11 ; geboden ook te Groede in de Waalse kerk, waar de bruidegom lidmaat is
trouw 25 april 1723 alhier getrouwd
ondertrouw 24 april 1723 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Keskens, wedr. v Driesijne Steppe, geb. van Caprijk, won. onder Breskens
bruid Geertruij Rovers [1], wed. v Pieter Dossiè, geb. van Gorcum, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Gillis Notebaart, Christina Tribbelsdurp, Anthoni Verwee, Neeltje Rokussen Noortwegh
opmerking trouwgeld £0:2:6
trouw 9 mei 1723 alhier getrouwd
noot [1] er stond eerst: Tijssen
memorie 17 april 1718 [ sic; lees 1723! ] te Groede ondertrouwd
bruidegom Pieter Tack, j.m., won. onder Oud Schoondijke
bruid Maatje Poleij, j.d., beide geb. van Groede, won. onder Nieuwvliet
opmerking geboden ook te Groede en Nieuwvliet
trouw 2 mei 1723 alhier getrouwd
memorie te Cadzand ondertrouwd
bruidegom Philips van Ouwe, j.m., laatst won. te Breskens
bruid Grietje de Groot, j.d.
opmerking geboden ook te Cadzand
trouw 9 mei 1723 alhier getrouwd
ondertrouw 6 mei 1723, [ hemelvaartsdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Festu, j.m., geb. van Groede, won. aldaar
bruid Maria du Mez, j.d., geb. van Oud Schoondijke, won. aldaar
getuigen Thomas Personnè, Arjaantje de Bakker, Jan du Mez, Marij Anna Hennequeijn
opmerking trouwgeld £1:9:7 ; geboden ook te Groede
trouw 23 mei 1723 alhier getrouwd
memorie 8 mei 1723 te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Pieter de Moij de oude, wedr. v Catlijntje Jacobs van der Maas, won. onder Breskens
bruid Maria Hendriks, wed. v Beerent van Ixegem, [ won. ] onder Nieuwvliet
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Nieuwvliet 23 mei 1723 om aldaar te mogen trouwen
ondertrouw 12 juni 1723 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Zielegem, j.m., geb. van Groede, won. alhier
bruid Maatje Verhelle, j.d., geb. van Oost Souburg, won. alhier
getuigen Jan Arents, Catlijntje Verstraate, Rogier Verhelle, Pieternelle van Oost
opmerking trouwgeld £0:3:7
trouw 27 juni 1723 alhier getrouwd
memorie 4 september 1723 te Cadzand ondertrouwd
bruidegom Abram de Vuijst, laatst wedr. v Cornelia Valken, van Cadzand
bruid Janneke Munck, j.d. van Cadzand
trouw 26 september 1723 alhier getrouwd
ondertrouw 24 december 1723, [ vrijdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter de Kubber, wedr. v Janneke van Overloop, geb. van Opbrakel in 't land van Aalst, won. onder Breskens
bruid Sara Boussemaar, laatst wed. v Geerardt Nijs, geb. van Oud Schoondijke, won. onder Breskens
getuigen Jannes Goethals, Susanna Boessemaar, Jeroon van de Sande, Janneke de Kubber
opmerking trouwgeld £6:3:2
trouw 16 januari 1724 alhier getrouwd
nota Hiervan extract gegeven den 5 jan. 1767

arrow-up

jaar 1724

ondertrouw 1 april 1724 alhier ondertrouwd
bruidegom Pierre Francoijs Masuur [ Mazure ], wedr. v Maria Durie, geb. van Verlegem cast. van Rijssel, tegenwoordigh diakon deser gemeijnte
bruid Sara Fioen, j.d., geb. van en beide won. alhier
getuigen Anthoni Fioen vader der bruid, Josijntje van Lerberge moeder der bruid, Anthoon Masuur oom des bruidegoms, Marij Rubleijn vrouw des ooms
opmerking geboden ook in de Waalse kerk te Groede, waar de bruidegom nog lidmaat was
trouw 16 april 1724, 1e paasdag, alhier getrouwd
noot geen trouwgeld vermeld, tenzij samen met de volgende
ondertrouw dito [ = 1 april 1724 ] dito [ = alhier ] ondertrouwd
bruidegom Isack Sohier, j.m., geb. van Groede, stadhouder, won. alhier
bruid Sara Reijlofs, wed. v Abram le Feber, won. onder Groede
getuigen Abram Sohier, Susanna Sohier, Abram Cornelissen, Jacomijntje Wantle moeder der bruid
opmerking trouwgeld £1:15:6 [1]; geboden ook te Groede, waar de bruid woont
trouw 16 april 1724, [ 1e paasdag ], alhier getrouwd
noot [1] trouwgeld waarschijnlijk voor beide inschrijvingen samen
ondertrouw 8 april 1724 alhier ondertrouwd
bruidegom Mathijs Joseph Pieters, j.m., geb. van Bredene bij Ostende [ Oostende ], laatst won. alhier
bruid Marij Claassen Meir [ Meijer ], geb. van en won. tot Hoedekenskerke
getuigen Jacob Schout, Lijsbet Donkershouk, Andries Claassen
opmerking trouwgeld £0:6:2 ; geboden ook de Hoedekenskerke in Zuid beveland
trouw 7 mei 1724 alhier getrouwd
ondertrouw 29 april 1724 alhier ondertrouwd
bruidegom Francoijs Smoor, laatst wedr. v Maria Luijks, geb. en won. alhier
bruid Janna Adriaans, j.d., geb. van Westkappel [ Westkapelle ], won. alhier
getuigen Adriaan Janssen, Neeltje Jans, Pieter Huijbreghtse van Peene, Susanna Hincks
opmerking geboden ook te Westkappel in Walcheren
trouw 21 mei 1724 alhier getrouwd
noot geen trouwgeld vermeld, tenzij samen met de volgende
ondertrouw 29 april 1724 alhier ondertrouwd
bruidegom Isak Vervaate, j.m., geb. van Cadzand, won. onder Oud Schoondijke
bruid Maria de Flouw, j.d., geb. en won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jan du Mez, Marij Anna Hennequijn, Antoni Marteijn, Marijtje Janssen
opmerking trouwgeld £0:8:0 [1] ; geboden ook te Groede
trouw 14 mei 1724 alhier getrouwd
noot [1] mogelijk voor beide inschrijvingen van die dag tesamen
memorie te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Cornelis van Aalst, j.m., geb. tot Oostburg
bruid Janna Wulpe, j.d., geb. van Philippelant, beide nu won. onder Oostburg
opmerking geboden ook te Breskens, waar de bruid laatst gewoond heeft ; attest. gegeven 8 juli 1724 met consent tot trouwen
ondertrouw 21 october 1724 alhier ondertrouwd door de kerkenraad, "mij absent na Maartensdijk"
bruidegom Joris Kauwe, j.m., geb. en lidmaat tot Aardenburg, laatst hier won.
bruid Cornelia du Rie, j.d., geb. alhier, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Isack de Backer, Agatha Kauwe, Daniel du Rie voogt der bruid, Marijtje Waage
opmerking trouwgeld £0:6:3 ; geboden ook te Groede en Aardenburg ; attest. gegeven 10 nov. 1724 met consent tot trouwen
ondertrouw 18 november 1724 alhier ondertrouwd
bruidegom Isack Dirks, wedr. v Cornelia Saras, geb. en won. alhier
bruid Pieternelle Dooremans, j.d., geb van Ter Neusen [ Terneuzen ], won. alhier
getuigen Jacob Dirks Carens de oude, Catlijntje Steevens, Abraham Schedeijn oom der bruid, Lena Schedeijn
opmerking trouwgeld £0:5:1
trouw 3 december 1724 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1725

ondertrouw 7 april 1725 alhier ondertrouwd
bruidegom Victor de Laere, j.m., geb. van Oudenburgh
bruid Hendrica Blom, j.d., geb. van Latum bij Arnhem
getuigen Jan Ottho, Adriane de Fevre, Pierre Francoijs Dunavreijn [ Duavreijn ], Janneke Lowijse de Fevre
opmerking trouwgeld £0:7:10 ; geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Lathum 28 april 1725 met consent tot trouwen
ondertrouw 26 mei 1725 alhier ondertrouwd
bruidegom Marinus Dirks, j.m., geb. en won. onder Breskens
bruid Jannetje de Febre, wed. v Willem de Kraaker, won. onder Breskens
getuigen Paulus Dirks, Marij Catrijn de Minue, Pierre Francoijs Duavreijn, Adriane le Febre
opmerking trouwgeld £0:3:3
trouw 10 juni 1725 alhier getrouwd
ondertrouw 2 juni 1725 alhier ondertrouwd
bruidegom Christoffel Aarents [ Arents ], j.m., geb. van Oud Schoondijke, won. onder Breskens
bruid Maria Maranus, j.d., geb. van Schoondijke, won. onder Breskens
getuigen Gillis Laurens, Lijsbet van Baarlare, Cornelis de Nagel, Susanna de Lelijs
opmerking trouwgeld £0:3:6
trouw 17 juni 1725 alhier getrouwd
memorie 12 mei 1725 te Waterland ondertrouwd
bruidegom Jannes du Gardeijn, j.m., geb. van Oud Schoondijke, won. onder Breskens
bruid Johanna de Meester, j.d., geb. en won. onder Waterland
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Waterland 27 mei 1725 met consent tot trouwen
memorie 4 juni 1725, [ maandag ], te Sluis ondertrouwd
bruidegom Philip Martin du Teljon, j.m., laatst won. onder Breskens
bruid Barbara Theresia Muliers, wed. v Claas van de Velde
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Sluis 19 juni 1725 met consent tot trouwen
ondertrouw 22 september 1725 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Erasmus, wedr. v Anna van Peene, geb. van Nieuwvliet, won. onder Breskens
bruid Geertruijd de Vlieger, j.d., geb. van Middelburg, laatst won. onder IJzendijke en nu alhier
getuigen Pieter Hubregtse van Peene, Cornelia Teune, Joos de Vlieger, Catrina Pauls
opmerking trouwgeld £0:9:10 ; geboden ook te IJzendijke
trouw 7 october 1725 alhier getrouwd
ondertrouw 20 october 1725 alhier ondertrouwd
bruidegom Hendrik Ketelaer, wedr. v Pieternelle Vermeulen, geb. en won. alhier
bruid Cornelia Beerents, wed. v Jacob Vermeere, geb. van Cadzand, won. alhier
getuigen Abraham Ketelaer, Magdalena Ketelaer, Adriaan Wilm [ Willemsen ], Lijsbet Rapoij
opmerking trouwgeld £0:9:9
trouw 11 november 1725 alhier getrouwd
ondertrouw 24 november 1725 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob de Kubber, j.m., geb. van Groede, won. alhier, lidmaat in Groede
bruid Magdelena de Meij, j.d., geb. van Breskens, won. alhier
getuigen Pieter de Kubber, Sara Boussemaar, Jannes Goethals, Prijntje Goethals
opmerking trouwgeld £1:15:3 ; geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Groede 9 december 1725 met consent tot trouwen
memorie 10 november 1725 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Pieter Lonke, j.m. van Mullebeeke
bruid Judith Ekkebus, j.d. van Cadzand
opmerking geboden ook te Schoondijke
trouw 25 november 1725 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1726

memorie te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Jacobus Sohier, j.m., geb. van Groede
bruid Sara de Meulenaers, j.d., geb. van 't Retranchement
opmerking geboden ook te Groede en Nieuwvliet
trouw 27 januari 1726 alhier getrouwd
ondertrouw 23 februari 1726 alhier ondertrouwd
bruidegom Willem van de Luijster, wedr. v Engeltje Molenberghs, geb. van Philippilandt, won. onder Schoondijke
bruid Francina Steenhart, j.d., geb. van Schoondijke, won. alhier
getuigen Lowijs du Mez, Susanna Gillissen Verschage, Wilm Meijer, Jacomijnte Gillissen Verschage
opmerking trouwgeld £0:19:0 ; attest. gegeven naar Schoondijke 10 maart 1726 met consent tot trouwen
memorie 6 april 1726 te Groede in de Waalse kerk ondertrouwd
bruidegom Jacobus de Hulster, j.m., geb. van alhier
bruid Marie Agnes Salomè, j.d., geb. van Saillie au Pays de la Leu
opmerking geboden ook te Groede
trouw 22 april 1726, 2e paasdag, alhier getrouwd
noot onder aan staat: "een ducaat"
memorie 9 mei 1726 [ donderdag ] te Cadzand ondertrouwd
bruidegom Jan Heeringh, j.m. van Aardenburg
bruid Susanna Manhave, j.d., geb. van Zuidzande
opmerking geboden ook te Cadzand
trouw 2 juni 1726 alhier getrouwd
memorie
bruidegom Wilm Nieukamer, j.m. van Serooskerke in 't land van der Goes
bruid Elisabet Bruleè [1], j.d. van 't Retranchement
opmerking geboden ook te Zuidzande
trouw 23 juni 1726 alhier getrouwd
noot [1] er stond eerst: Birlee. Ook uit andere stukken blijkt dat de naam Bruleè soms verbasterd is tot Bierle.
memorie 13 juni 1726 [ donderdag ] te Groede ten huize van juffr. de wed. [ = de bruid ] ondertrouwd
bruidegom dhr Servaas Loke, admodiateur en bailliu deser heerlijkheid, j.m., geb. van Groede
bruid juffr. Paulina de Bruijne, wed. van dhr Boudewijn Faas, geb. van St Anna ter Muiden, beide won. onder Groede
opmerking trouwgeld £18:15:2
trouw 1 juli 1726, maandagmorgen, te Breskens getrouwd "na voorgaande klokke-geluidt ende predikatie extraordinair na tijts geleegentheijt"
ondertrouw 10 augustus 1726 alhier ondertrouwd
bruidegom Anthoni Frederick Wikken, j.m., geb. van Laumbergh, won. op Breskens
bruid Anna Emerentia Lijkops, j.d., geb. van Tongeren, won. aldaar dogh drie somers hier gewerkt hebbende
getuigen Jacob Schout, Anna Catrijn Tijdts moeder der bruid, Pieter van Zielegem, Lijsbet Cornelis
opmerking trouwgeld £0:6:6
trouw 25 augustus 1726 alhier getrouwd

[IN DE MARGE AANGETEKEND]
memorie 13 juli 1726 te Groede ondertrouwd
bruidegom Marinus Cornelis fs Jacob, j.m. van Cadzand, won. in Groede
bruid Maatje van Meenen, wed. v Hans Pietersz. van Graafdiep, geb. en won. tot Vlissingen
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven 10 augustus 1726 [ met consent tot trouwen ]
ondertrouw 17 augustus 1726 alhier ondertrouwd
bruidegom Lodewijck Beecquaart fs Lowijs, wedr. v Ursela Quaagebuer, geb. van Merquem, won. in Cadzand
bruid Wilmijntje Lievens de Vrije, wed. v Pieter Blom, geb. van Westcappel [ Westkapelle ], won. alhier
getuigen Francoijs Smoor, Janna Adriaansen, Adriaan Lievens de Vrije, Pieternelle Lievens de Vrije
opmerking trouwgeld £0:3:5 ; geboden ook te Cadzand ; "sijnde door de weeskamer alhier de gebooden aght dagen opgehouden, hoewel te vooren reets voldaan" ;
trouw 8 september 1726 alhier getrouwd
ondertrouw 7 september 1726 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van de Walle, j.m., geb. onder IJzendijke, won. laatst onder Breskens, dog nu enige tijd onder Groede
bruid Jacomijntje van Sterkum [1], geb. van Breskens, won. alhier
getuigen Anthoni Fijoen burgmr., Josijntje van Lerberge, Adriaan Sanders, Maria Geens
opmerking trouwgeld £0:4:9 ; geboden ook te Groede
trouw 6 october 1726 alhier getrouwd
nota [1] Deese, een armkint sijnde, was beswangert
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Pieter de Bruijne, j.m., geb. van St Anna ter Muiden
bruid Maria van de Velde, j.d., geb. van Groede, beide won. aldaar
opmerking geboden te Groede
trouw 6 october 1726 alhier getrouwd
ondertrouw 16 november 1726 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Brulee, wedr. v Janna de Roij, geb. van Groede
bruid Josijntje de Vlieger, wed. v Paulus van den Berge, geb. van Schoondijke, beide won. alhier
getuigen Jan Baptist, Cornelia Bruleè, Pieter van Zielegem, Catlijntje Verstrate
opmerking trouwgeld £0:2:11
trouw 1 december 1726 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1727

ondertrouw 7 maart 1727, [ vrijdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Haarssen, j.m., geb. onder Oud Schoondijke, laatst won. onder Schoondijke
bruid Anna Maria Nijs, j.d., geb. van Breskens, won. alhier
getuigen Abraham Haarssen, Marij Jenne Bonduel, Pieter de Kubber, Sara Boussemaar
opmerking trouwgeld £2:15:6 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 23 maart 1727 alhier getrouwd
ondertrouw 26 april 1727, [ vrijdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Daniel du Rie, j.m., geb. op Breskens, won. alhier
bruid Pieternella van Oost, j.d., geb. en won. alhier
getuigen Daniel du Rie oom des bruidegoms, Maria Wage zijn huijsvrouw, Jannes Mesbanck, Catlijntje Steevens
opmerking trouwgeld £0:11:1
trouw 11 mei 1727 alhier getrouwd
memorie 26 april 1727 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jacobus Mattheussen, j.m. van Messelbrouk [ Messelbroek ]
bruid Elisabeth van Dijcke, j.d. van Aldekalkar, beide won. onder Oud Schoondijke
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Groede 11 mei 1727 met consent tot trouwen
ondertrouw 5 juli 1727 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham de Nijs, wedr. v Janneken Lermenet, won. alhier
bruid Grietje Quackelbeen, j.d., geb. van Cadzand, laatst won. onder Zuidzande
getuigen Gillis de Nijs, Jannetje Wilms, Jacobus van den Ende, Arjaantje van Male
opmerking trouwgeld £0:3:9 ; geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Zuidzande 20 juli 1727 met consent tot trouwen
ondertrouw 23 augustus 1727 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Arents, wedr. v Rosiana van Anken, geb. van Breskens
bruid Jacoba Adriaanssen, j.d., geb. van Westkappel [ Westkapelle ] in Walcheren, beide won. alhier
getuigen Gillis Laurens, Lijsbet van Beerlare [ van Baarlare ], Adriaan Janssen, Neeltje Janssen
opmerking trouwgeld £0:6:2
trouw 7 september 1727 alhier getrouwd
memorie 16 augustus 1727 te Schoondijke ondertrouwd [1]
bruidegom Jan van Staan, j.m., geb. van Breskens, won. onder Schoondijke
bruid Catlijntje Machielsen, wed. v Pieter van Steeken, won. onder Breskens
opmerking geboden ook te Schoondijke
trouw 14 september 1727 alhier getrouwd
nota [1] Ondertrout op Schoondijke den 22e febr. 1722 [ sic; lees 1727! ], dogh vermits er eenige beletsel was ingekomen, waarom deese ondertrouw niet wettigh geoordeelt wiert (was geschiet sondert consent der overheijt binnen het annus luctus met de 3 à 4 maanden na de mans doot, tegen het 52e art. des Egtreglements), is deselve gerenoveert en vernieuwt den 16e aug. 1727
ondertrouw 6 september 1727 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter den Brouwer, j.m., geb. van Cadzand, won. onder Oud Schoondijke
bruid Adriaantje van Male, j.d., geb. van Waterland, laatst won. onder Oud Schoondijke
getuigen Cent Kallewaart, Janneken den Brouwer, Jacob van Male, Janneken van Geen
opmerking trouwgeld £0:2:0 ; geboden ook te Groede
trouw 21 september 1727 alhier getrouwd
ondertrouw 13 september 1727 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Scheerens, wedr. v Pieternelle Grijspeert
bruid Prijntje Wilms, laatst wed. v Charel van de Walle, laatst won. te Brugge
getuigen Andries van Anken, Cornelia Bruleè, Adriaan Wilms, Lijsbet Rappoij
opmerking trouwgeld £0:5:4
trouw 5 october 1727 alhier getrouwd
ondertrouw 8 november 1727 alhier ondertrouwd
bruidegom Jaacq Lefeber, j.m., geb. van Angiers in de provintie van Anjou in Vrankrijk, laatst won. onder Oud Schoondijke
bruid Dina van den Hoeve, j.d., geb. van Hoedekenskerke in 't eylandt van Zuijtbevelandt, laatst won. onder Oud Schoondijke
getuigen Laurens Dirksen van der Veere stijfvader, Lucretia Abels van Guijssen, Jan du Mez, Marije Anne Hennequin
opmerking trouwgeld £0:2:10 ; geboden ook te Groede
trouw 23 november 1723 alhier getrouwd
nota Alsoo deese bruijdegom verre van sijn lant, ende een eertijts gedeserteert soldaat was, ende dus geen attestatien van sijn landt of vrinden konde beschikken, soo heeft hij overgegeven een schriftelijk notariaal getuijgenis en verklaar (gepasseert voor den notaris Jacobus van Dijke in Groede in dato den 5e novemb. 1727) van monsr. Jan du Mez, lantman onder Out Schoondijke, weegens de eerlijkheijt van sijn gedragh, soo lang hij bij hem, du Mez, gewoont heeft van circa maij 1725, gelijk du Mez dit selve mondeling heeft versterkt; boovendien is hem, bruijdegom, versoght (volgens inhout van het Eghtreglement) op alles heijliglijk ende als bij eede te antwoorden, gelijk hij betuijgt heeft te(?) doen ...
memorie 1 november 1727 te Zuidzande ondertrouwd
bruidegom Abraham Tack fs Jannis, wedr. v Tanneken Thomas, won. onder Oud Schoondijke
bruid Catalijntje Luteijn, j.d., geb. van Cadzand, won. onder Zuidzande
opmerking geboden te Breskens en Zuidzande
trouw 16 november 1727 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1728

ondertrouw 17 april 1728 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan van de Velde, j.m., geb. en won. alhier
bruid Leuntje Risseuw [ Risseeuw ], j.d., geb. van Nieuwvliet, won. alhier
getuigen Francoijs Wilo, Rosiana van Ankum, Jannes Risseuw [en] Cornelia [1] de Soutte vader en moeder der bruid
opmerking trouwgeld £0:3:2
trouw 2 mei 1728 alhier getrouwd
noot [1] lees: Corina
ondertrouw 24 april 1728 alhier ondertrouwd
bruidegom Carolus Arnoldus Verbuijt, j.m., geb. van Olsene cast. van Cortrijk, won. alhier
bruid Helena de Reuk, j.d., geb. van Cloetingen [ Kloetinge ], won. onder Oud Schoondijke, beide rooms
getuigen Pieter de Reuk, Anna Marij Serouls, Francoijs van der Bauwede, Lijsbet van Baarlare
opmerking trouwgeld £0:1:2
trouw 9 mei 1728 alhier getrouwd
ondertrouw 8 mei 1728 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Zielegem, wedr. v Maatje Verhelle, geb. van Oud Schoondijke, won. alhier
bruid Catrina Janssen Dane, j.d., geb. van Westkappel [ Westkapelle ], laatst won. onder Westkappel in Walcheren
getuigen Abram Brulè, Josijntje Vlieger, Cornelis Janssen Dane, Leuntje Gillis
opmerking trouwgeld £0:3:6 ; geboden ook te Westkapelle
trouw 6 juni 1728 alhier getrouwd
ondertrouw 12 juni 1728 alhier ondertrouwd
bruidegom Simon van de Vijver, j.m., geb. van Cadzand, laatst won. onder Oud Schoondijke
bruid Sentina Vermeulen, j.d., geb. van Groede, won. aldaar
getuigen Adriaan du Boo, Maatje van de Vijver, Jacob Dirks de jonge, Catrina Vermeulen
opmerking trouwgeld £0:3:2 ; geboden ook te Groede
trouw 27 juni 1728 alhier getrouwd
memorie te Groede in de Waalse kerk ondertrouwd
bruidegom Jean Francois le Mahieu, j.m., geb. van Armentiers, won. onder Ekelen
bruid Jeanne Lowijse le Febre, wed. v Marinus Dirks, won. onder Breskens
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven [naar Groede] 22 juli 1728 met consent tot trouwen
memorie 31 juli 1728 te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Jacob Everhout, wedr. v Josina Amaker
bruid Adriaantje de Nijs, j.d., geb. van Breskens
opmerking geboden te Breskens
trouw 22 augustus 1728 alhier getrouwd
memorie te Arnemuiden ondertrouwd
bruidegom Pieter du Flo, j.m., geb. van Groede, schoolmeester en voorsanger alhier
bruid Maria Slabber, j.d., geb. van Middelburg, won. tot Arnemuiden
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Arnemuiden 27 sept. 1728 met consent tot trouwen
ondertrouw 30 october 1728 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Gijsbreght, j.m., geb. en won. alhier
bruid Josijntje van Dalen, j.d., geb. van Groede, won. alhier
getuigen Daniel Durie, Marij Steppe, Isaack Muijl, Jacomijntje Gillis Verschage
opmerking trouwgeld £0:3:3
trouw 14 november 1728 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1729

ondertrouw 1 januari 1729 alhier ondertrouwd
bruidegom Anthoni Breuker, wedr. v Wilmina Tromp, geb. uit Nieu... [1] Brandenburgh, laatst won. onder Oud Schoondijke
bruid Marij Moermans, wed. v Lukas Janssen, geb. van IJzendijke, won. alhier
getuigen Abraham Cornelissen, Janna de Wolff, Cornelis Moermans, Jacomijntje Noë
opmerking trouwgeld £0:2:0 ; geboden ook te Groede
trouw 16 januari 1729 alhier getrouwd
noot [1] op mijn kopie niet leesbaar
ondertrouw 15 januari 1729 alhier ondertrouwd
bruidegom Paulus de Back, j.m., geb. van Groede, won. aldaar
bruid Marija Thijssen, wed. v Pieter Schotte, geb. van Schoondijke, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Pieter de Back, Catlijntje Steevens, Cornelis Meurijssen, Catrina Daneels
opmerking trouwgeld £0:11:9 ; geboden ook te Groede
trouw 30 januari 1729 alhier getrouwd
memorie te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Pieter Leijs, wedr. v Jacoba de Vos, geb. van Nieuwvliet
bruid Levina Caron, j.d., geb. van Groede
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven [ naar Nieuwvliet ] 6 mei 1729 [ met consent tot trouwen ]
memorie 4 juni 1729 te Zuidzande ondertrouwd
bruidegom Hermannus van der Bough, j.m. van Wissekerke
bruid Maria Francoijse de Meij, wed. v Corijn van de Coote
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Zuidzande 19 juni 1729 met consent tot trouwen
memorie 2 juli 1729 te St Kruis ondertrouwd
bruidegom Jannes van Male, j.m., geb. in de Orangiepolder bij IJzendijke, won. onder Breskens
bruid Margaretha van Brandt, wed. v Jan de Reu, won. op St Kruis
opmerking geboden ook te St Kruis
trouw 17 juli 1729 alhier getrouwd
memorie te Vlissingen [ in de Waalse kerk ] ondertrouwd
bruidegom Jaeques Berne, j.m., geb. van Vlissingen
bruid Jeanne Costenoble, j.d., geb. van Fleurbè [ Fleurbaix ] in 't land de l'Alleu bij Rijssel, beide won. te Vlissingen en lidmaten van de Waalse kerk aldaar
opmerking geboden te Vlissingen onverhinderd blijkens attest. van ds P. Labrune, pasteur, en Guilj. Guipin, ancien, in dato 28 aug. 1729
trouw 28 augustus 1729 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1730

ondertrouw 28 januari 1730 alhier ondertrouwd
bruidegom Gillis Notebaart, wedr. v Christina Tribbelsdurp, geb. van Heestert in Vlaanderen, won. onder Oud Schoondijke
bruid Geertruij Rovers, wed. v Pieter Keskens, geb. van Wourkum [1], won. onder Oud Schoondijke
getuigen Pieter Notebaart, Josijntje Kubbe [sic; lees Kusse ], Geerardt Ekkebus, Neeltje Rokussen Noordtwegh
opmerking trouwgeld £0:6:10
trouw 12 februari 1730 alhier getrouwd
noot [1] bij haar huwelijk met Pieter Keskens, 1723, heet haar geboorteplaats Gorcum
memorie 27 april 1730, [ donderdag ], te Zuidzande ondertrouwd
bruidegom Jan van de Walle, wedr. v Arjaantje Wielemaker
bruid Pieternelle Franke, j.d. van Breskens
opmerking geboden ook te Zuidzande en Groede
trouw 14 mei 1730 alhier getrouwd
ondertrouw 27 mei 1730 alhier ondertrouwd
bruidegom Jean Pierre le Fevre, laatst wedr. v Jacomijntje van Male, won. onder Oud Schoondijke
bruid Janna van Ginnekens, j.d., geb. van Ritthem, laatst won. onder Schoondijke
getuigen Guiljame le Fevre, Wilmijntjen Huijbreghts, Bartholomeus van Dale, Arjaantje de Korte
opmerking trouwgeld £0:2:4 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 18 juni 1730 alhier getrouwd
memorie 2 september 1730 te St Kruis ondertrouwd
bruidegom Jan van Brandt, wedr. v Janneken van Leuren(?), geb. en won. te St Kruis
bruid Elisabeth de Blauwer, wed. v Jan Sijmon, geb. van bij Rijssel, won. als voren tot St Kruis
opmerking geboden ook te Breskens omdat de bruidegom 8 maanden onder Oud Schoondijke had gewoond ; attest. gegeven [ naar St Kruis ] 21 sept. 1730 met consent tot trouwen
ondertrouw 23 september 1730 alhier ondertrouwd
bruidegom Hendrick Spape, wedr. v Janna Poldermans, geb. van Tilburgh, laatst won. onder Schoondijke
bruid Cornelia Koene, wed. v Jacob Demasieres [ de Masieres ], geb. onder Oud Schoondijke, won. aldaar
getuigen Marinus Geelhoedt, Elisabeth de Moor, Levinus Koene, Maria Geens
opmerking trouwgeld £0:6:10 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 8 october 1730 alhier getrouwd
ondertrouw 30 september 1730 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter le Febure [ le Fevre ], j.m., geb. van Oostburg, soldaat onder de compagnie van dhr capt. Stevelin, liggende in garnizoen tot IJzendijke
bruid Dina de Nijs, j.d., geb. en won. op Breskens
getuigen Adriaan de Nijs, Jannetje Wilms, Flip de Dij, Martha de Jonge
opmerking trouwgeld £0:2:2 ; attest. gegeven naar IJzendijke 20 october 1730 met consent tot trouwen
ondertrouw 14 october 1730 alhier ondertrouwd (in mijn absentie) door den kerkenraad
bruidegom Guiljaam Babbijn, wedr. v Madleijn Chouvel, geb. van Jen [ Gennes? ] in Bretainge
bruid Tenijntje de Meulenaer, j.d., geb. van 't Retranchement, beide won. onder Oud Schoondijke
getuigen Stoffel Aarents, Marij Maranus, Jacobus van Overbeeke bruids vader, Susanna Bruneel bruids moeder
opmerking trouwgeld £0:3:10
trouw 29 october 1730 alhier getrouwd
nota Hiervan trouwattestatie [= trouwbrief ] gegeven 5 october 1735.

arrow-up

separator

  • Pagina gewijzigd op  6 mei 2014
  •  
  •