Ondertrouwregister Breskens

periode 1711-1720

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1711 - 1720 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 114 inschrijvingen geregistreerd. Hiervan waren er 88 ondertrouwen te Breskens. De inschrijvingen in deze periode zijn grotendeels van de hand van ds Paulus Arleboutius, die op 28 maart 1712 te Breskens zijn intrede deed. Ds Arleboutius begint de ondertrouwinschrijvingen (beginnend met 7 november 1711) in een nieuw kerkboek, omdat het vorige vol was. In 1712 gaat hij de huwelijken nummeren, beginnend met 1, maar deze nummering (die tot nr. 87 loopt) heb ik hier niet aangetekend. Verder noteerde hij de eerste jaren voor de naam der betrokkenen, dat iemand overleden was. Dat heb ik wel aangetekend, al zegt het niet zoveel over het moment van overlijden.
Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1711 (8) 1712 (8) 1713 (12) 1714 (5) 1715 (9)

1716 (8) 1717 (12) 1718 (6) 1719 (10) 1720 (10)

jaar 1711

ondertrouw 28 maart 1711 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Cornelis, j.m., geb. en won. in Groede
bruid Sara van Sweden, j.d., geb. en won. onder Breskens
getuigen Jan Cornelis, Grietie Marijnse van Poelenberge, Marten van Sweden, Adriaantie Bouwers [ Bouwens ]
opmerking te Nieuwvliet getrouwd
ondertrouw denselven dito [ = 28 maart 1711 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Duren, j.m., geb. van Put, won. onder Oud Schoondijke
bruid Preijnje Gijssels [1], j.d., geb. van Putthem, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jacob van Damme, Pieter Blankart, Willemijn van de Walle, Cornelia(?) Sonneville
opmerking geboden ook te Groede
trouw 12 april 1711 [ alhier ] getrouwd
noot [1] Lees: Preijntje. N.B. Er stond eerst Treijnje (maar lees: Treijntje), net zoals in het trouwboek van Groede
ondertrouw 9 mei 1711 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaac Dirckx, j.m., geb. en won. alhier
bruid Cornelia Saras, j.d., geb. van Zuidzande, won. alhier
getuigen Jacob Dirkx, Jacob Schoonaar, Cathalijnje Stevens, Marij de Wagter
opmerking geboden te Breskens en Schoondijke
trouw 24 mei 1711, [ 1e pinksterdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 9 mei 1711 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Franse van Hecke, j.m., [ geb. van ] sHijns-kinderen [ ], won. onder Oud Schoondijke
bruid Sara Beckens, wed. v Pieter La faie, geb. in Groede, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Thomas Beckens, Jan Franse van Hecke, Adriaantje Daniels, Susanna Marijnus
opmerking geboden te IJzendijke en Groede
trouw 25 mei 1711, [ 2e pinksterdag ], alhier getrouwd

[in een ander handschrift]
memorie
bruidegom Joost Gijsijls [ Gijsels ], j.m., geb. van de Groede
bruid Anna Verschure, j.d., geb. van Pouls polder [ Pauluspolder ]
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Groede 13 juni 1711 [ met consent tot trouwen ]
ondertrouw 20 juni 1711 alhier ondertrouwd
bruidegom Christiaan Doelewaert, j.m., geb. van St Joosland
bruid Anna Elslant, j.d., geb. en won. beide alhier
getuigen Martinus Eslant [ sic; lees Elslant ] vader, Matje Elle, Jan Adriaans, Janneke Christiaaanse [ sic; lees Christiaanse ]
trouw 5 juli 1711 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 27 juni 1711 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Peenen, j.m., geb. op Nieuwvliet, won. alhier
bruid Adriaantje Tack, j.d., geb. onder Groede, won. Oud Schoondijke
getuigen Pieter van Peene vader des bruidegoms, Abraham Tak vader der bruid, Elizabeth Tak, Jacomijntje Frans
opmerking attest. gegeven naar Groede [1]
noot [1] geen datum vermeld
  Hierop volght het nieuwe trouw- en doop- en lidtmaat-boek [Breskens DTB nr 2]Het nieuwe kerkboek begint aldus:

Register der personen, die in de Gemeente tot Breskens in 't houwlijk bevestigt sijn

ten tijde van mij, Paulus Arleboutius, filius Marci Antonii, Verbi Divini Minister in Breskens
ondertrouw 7 november 1711 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Patist, wedr. v Marij Lermenet
bruid Cornelia Brulee, j.d., geb van de Groede
getuigen Jannis Lermenet, Bartholomeus Bruleè, Adriaantje Meussen, Janneken Lermenet
trouw na 3 voorgaande proclamatien alhier getrouwd
ondertrouw 14 november 1711 alhier ondertrouwd
bruidegom Laurens van Overloop, wedr. v Geertruijt Hagendoorn, geb. van Oostekele [ Oost Eeclo ]
bruid Marij Meussen [1], wed. v Jan de Hulster, geb. van Schoondijke, beide won. in Breskens
getuigen Abraham Seljon, Cornelia Meussen
opmerking geboden 15, 22 en 29 [november ]
trouw [na drie geboden] alhier getrouwd
noot [1] voor haar naam staat: doot

arrow-up

jaar 1712

ondertrouw 16 april 1712 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Bruleè, j.m. van de Groede
bruid Janna de Roij, j.d. van Isendijke [ IJzendijke ]
getuigen Bartholomeus Bruleè, Jacobus van den Ende, Adriaantje Meus, Catlijntje Steevens
opmerking geboden 17 en 24 april, 1 mei
trouw 1 mei 1712 alhier getrouwd
ondertrouw denselven dito [ = 16 april 1712 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Dirks Meijer [1], j.m. van Breskens
bruid Grietje de Roij [1], j.d. van Isendijke [ IJzendijke ]
getuigen Jacob Lievens, Olivier Saffers, Maatje Pauls, Pieternelle van Ees
opmerking geboden als de voorgaande [ 17 en 24 april, 1 mei ]
trouw 1 mei 1712 alhier getrouwd
noot [1] voor beide namen staat: doot c.q. obiit
memorie
bruidegom Jacob van Lare, j.m., geb. van de Groede
bruid Janneke Dirks [1], j.d., geb. van Breskens
opmerking geboden te Breskens 24 april, 1 en 8 mei en te Groede
trouw 8 mei 1712 alhier getrouwd
noot [1] voor haar naam staat: doot
ondertrouw 14 mei 1712 alhier ondertrouwd
bruidegom Johannes de Grijs [1], j.m., geb. van Nieuwvliet
bruid Dina van Hoeke, j.d., geb. van Zuidzande, beide won. alhier
getuigen Jacob van Hoeke, Jacob Clouwer, Pieternelle Legaat, Berbel Sondervan
opmerking geboden te Breskens 15, 23 en 29 mei en te Zuidzande
trouw 5 juni 1712 alhier getrouwd
noot [1] voor zijn naam staat: doot
ondertrouw 10 juni 1712, [ vrijdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Vleesschouwer [1], j.m.
bruid Catalijntje Steevens, wed. v Jannes de Vleesschouwer, beide geb. en won. te Breskens
getuigen Pieter Dijseringh, Thomas Jacobsen, Tanneken de Vleesschouwer, Marij Sij
opmerking geboden te Breskens 12, 19 en 26 juni ; attest. gegeven [2] 2 juli 1712 [ met consent tot trouwen ]
noot [1] voor zijn naam staat: doot
[2] op mijn kopie slecht leesbaar; geen plaats vermeld?
memorie te Biervliet ondertrouwd
bruidegom Cornelis de Kraaker [1], j.m. van Biervliet
bruid Marij de Beer, j.d., mede van Biervliet
opmerking geboden te Breskens 26 juni, 3 en 10 juli en te Biervliet
trouw 17 juli 1712 alhier getrouwd
noot [1] voor zijn naam staat: doot
ondertrouw 20 augustus 1712 alhier ondertrouwd
bruidegom Gillis Denijs [ de Nijs ], wedr. v Francijntje Seras, geb. van Breskens
bruid Maatje Pieters Truije [1], wed. v Floris Simonsen, geb. van Ritthem
getuigen Adriaan Denijs, Lena Seras, Jacob Dirks, Jannetje Wilms
opmerking geboden te Breskens 21 en 28 aug., 4 sept. en te Seraaskerke in Walcheren
trouw 18 september 1712 alhier getrouwd door ds. van de Wiele, me aegrotante [2]
noot [1] voor haar naam staat: obiit
[2] me aegrotante = ik ziek zijnde
ondertrouw 10 september 1712 alhier ondertrouwd door de kerkenraad, mij absent door siekte
bruidegom Klaas Klaassen [1], j.m., geb. van de Groede, won. alhier
bruid Dina Loijssen, j.d., geb. van St Laurens, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Gideon Claassen en sijn huisvrouwe ; Cornelis Loijssen en Sara de Meijer
opmerking geboden te Breskens 11, 18 en 25 sept. en te Groede
trouw 25 september 1712 alhier door mij getrouwd
noot [1] voor zijn naam staat: obiit
ondertrouw dito [ = 10 september 1712 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Beerent Uijver, j.m. van Westphalen uijt het graafschap ter Lippe
bruid Krina Kleijnepolders, wed. v Evert Ophuus, geb. van Borsele, beide hier won.
getuigen Pieter Scheerens en sijn huijsvrouwe ; Anthoni Goovaarts en Pieternelle Grusons [ Gruson ]
opmerking geboden tegelijk met de voorgaande [ = 11, 18 en 25 sept. ]
trouw tegelijk met de voorgaande [ = 25 september 1712 ] alhier getrouwd
nota NB. Also den bruijdegom een vreemdelingh en verre van sijn lant, en daar toe uijt Franschen dienst gedeserteert, soo dat hij geene attestatie konde vertoonen, soo is hem belast op alles heijleijk en als met eede te antwoorden en te bevestigen, volgens luijdt van het Eght-Reglement.
ondertrouw 26 november 1712 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Loijssen [1], wedr. v Susanna Marijnis, geb. van Zaamslag
bruid Maria Gheens [Geens], j.d., geb. van Breskens
getuigen Adriaan Loijssen, Sara de Meijer, Jakob de Huscher [ de Hulster ], Jannetje Vermeulen
trouw [ 11 december 1712 ] alhier getrouwd
nota Deze hare huwlijks proclamatien sijn gegaan onverhindert den 27 nov., dogh alsoo door de voogt van de bruijtspenningen nogh geen rekeningh gedaan was, sijn deselve door de magistraat geschort, dogh den 11 dec. met consent derselve, beijde op een dag wederom gegaan, en den selven dito ook in het huwlijk ingesegent, nadat de bruijdegom alvorens aan ons vertoont hadt attestatie van verweesinge van Sluijs en attestatie van de drie onverhinderde proclamatien in de Groede.
noot [1] er staat abusievelijk: Conelis ; voor zijn naam staat: doot

arrow-up

jaar 1713

ondertrouw 11 februari 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Wilms [ Willemsen ], j.m. van Breskens
bruid Lisabeth Rapoij, j.d. van Breskens
getuigen Adriaan Smoor, Arij Rapoij, Jannetje Roose, Tanneken de Vleesschouwer
opmerking geboden te Breskens 12, 19 en 26 febr. en te Groede
trouw 26 februari 1713 alhier getrouwd
ondertrouw 11 maart 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Verpous [1], wedr. v Margrieta van Beeveren, geb. van 't Retranchement
bruid Anna Carpentier [1], wed. v Pieter Schoonakkers, van Biervliet
getuigen Pieter van Peene, Adriaantje Tak, Flip Carpentier, Marij Merks
opmerking geboden te Breskens 12, 19 en 26 maart ;
trouw 26 maart 1713 alhier getrouwd
nota Desen bruijdegom was verlooft met een ander, dogh alsoo haar citatie binnen Middelburg geschiede en sij niet compareerde en na alle waarschijnelijkheijd al doot was, heeft de magistraat alhier gepermitteert soo de ondertrouw als trouwe.
noot [1] voor beide namen staat: doot
ondertrouw denselven dagh [ 11 maart 1713 ] ook [alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Timmerman, wedr. v Caatje Scheerens, van Biervliet
bruid Grietje Lievens de Vrije [1], van Westcappel [ Westkappelle ], j.d., dog te voren gekraamt hebbende bij een ander
getuigen Jan Fransen, Pieternelle Engelsen wed. N. [2] Lievens, Jan Aldijke, Catlijntje Teune
opmerking geboden als voren [ 12, 19 en 26 maart ]
trouw tegelijk als voren [ = 26 maart 1713 ] alhier getrouwd
noot [1] "de Vrije" toegevoegd ; voor haar naam staat: doot
[2] bedoeld wordt: NN ("onbekend" )
memorie
bruidegom Abraham Lauwers, j.m., geb. en won. onder Groede, lidmaat te Breskens
bruid Tanneken de Ruijssers, j.d., geb. van Oostburg, won. onder Zuidzande
opmerking geboden te Breskens 23 en 30 april, 7 mei en te Groede en Zuidzande
trouw 14 mei 1713 alhier getrouwd
ondertrouw 3 juni 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Paulus van den Berge [1], j.m., geb. van Breskens, rooms
bruid Josijntje Vliegers, j.d. van Schoondijke
getuigen Marinus Elslandt, Abraham Steenhardt, Maatje Cornelis, Catlijntje Verstraaten
opmerking geboden te Breskens 4, 11 en 18 juni
trouw 18 juni 1713 alhier getrouwd
noot [1] voor zijn naam staat: doot
ondertrouw 1 juli 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannis Gijsbreght [1], wedr. v Pieternelle Grison, geb. van der Hofstede,
bruid Marij Steppe, wed. v Jan Neijdt, geb. van Breskens, won. alhier
getuigen Jacobus Dirks schepen, Jannes van Oost, Lijsbet Gijsbreghts, Jannetje Hendriks Roose
opmerking geboden te Breskens 2, 9 en 16 juli
trouw [ 16 juli 1713 ] alhier getrouwd
nota NB. Schoon dese twee geen van beijde haar weduwstaat volbragt hadden, soo is sulks op consent der magistraat ...(?) wel volbraght
noot [1] voor zijn naam staat: doot
ondertrouw 1 juli 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Guiljame le Febre, j.m., geb. van IJperen
bruid Willemijntje Huijbreghts, j.d., geb. in der Groede
getuigen Pieter Drollè, Paschijntje Lennoij, Jan Meulenman, Cornelia Arents
opmerking trouwgeld £0:8:8 ; geboden te Breskens 2, 9 en 16 juli en te Groede
trouw 6 augustus 1713 alhier getrouwd door ds Ducasse
ondertrouw 8 juli 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Andries Smith, j.m., geb. van Winterhausen bij Wirtsbergh
bruid Catrina Blase, wed. v Hendrik Janse, geb. van Middelburg
getuigen Anthoni Fioen, Josijntje van Lerberge, Jannes van Oost, Cornelia Verbos wed. v Jan Bos
opmerking geboden te Breskens 9, 16 en 23 juli
trouw 23 juli 1713 alhier getrouwd
nota [1]... in ondertrouw opgenomen, na voorgaande consent en d ordre der agtbare magistraat, alsoo de bruijt te voren was ondertrout geweest met een persoon, die na de ondertrouw, om voorgaande schelmstukken was gegeesselt en gebrantmerkt en voor etlijke jaren in het tughthuijs geset, waarvan ons [uijt] attestatie gebleken is, en de agtbare magistraat benevens ons oordeelde daardoor de ondertrouw genoegsaam verbroken te wesen; en alsoo de bruijdegom een vreemdeling en verre van sijn lant was, heeft hij volgens luijt des Egt-reglements op alles als bij eede geantwoort.
[2] Hiervan extract gegeven 10 october 1729
ondertrouw 15 juli 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Sumaas [ Somaas ] [1], geb. van Thielt, [2], won. onder Oud Schoondijke
bruid Caatje Teune, wed. v Isaak Paiel, laatst won. onder Breskens
getuigen Marinus Elslant, Maatje Cornelis, Paulus van Bergen, Antonette Eernisse
opmerking geboden te Breskens 16, 23 en 30 juli en te Groede
trouw 30 juli 1713 alhier getrouwd
nota [2] en wettigh gescheijden van sijn voorgaande huijsvrouw Marij Mattheus, waarvan ons blijk getoont is van de Hrn van den Vrije, met consent om wederom te mogen met een andre trouwen
noot [1] voor zijn naam staat: doot
ondertrouw 29 juli 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Tack, wedr. v Lijsbeth Sohier, geb. onder de Groede, won. in d'Orangie polder
bruid Tannetjen Thomas, j.d., geb. en won. onder Breskens
getuigen Thomas Jacobsen, Maatje Jacobs, Jannes Poleij, Maatje Godijn
opmerking geboden te Breskens 30 juli, 6 en 13 aug. en te IJzendijke
trouw 13 augustus 1713 alhier getrouwd
ondertrouw dito [ = 29 juli 1713 ] [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joost Dokus Baardt, wedr. v Catlijntje Daans, geb. uit Vlaanderen, won. onder Oud Schoondijke
bruid Jacomijntje Verschelle, wed. v Jannes Vleesschouwer, mede won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jan Libert, Clasina Libert, Simon Mulder, Pieternelle Verschelle
nota NB. Hiervan attestatie gegeven na der Groede, dogh sijn noijt getrout alsoo de bruijdegom haar verlaten heeft
ondertrouw 5 augustus 1713 alhier ondertrouwd door den kerkenraad, mij absent
bruidegom Jan Franssen, wedr. v Magdaleena de Moij, geb. van [1]
bruid Janna Adriaanssen, wed. v Pieter van Staan
getuigen Francoijs Wilo, Rosiana van Anken, Jan van Staan, Maatje Moens
opmerking geboden te Breskens 6, 13 en 20 aug.
trouw 20 augustus 1713 alhier getrouwd
noot [1] niet ingevuld
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Jan van Sweeden, j.m., geb. en won. onder Breskens
bruid Susanna Questro, wed. v Joris Wisse, won. onder Groede
opmerking geboden te Breskens en Groede
trouw 1 october 1713 alhier getrouwd
ondertrouw 14 october 1713 alhier ondertrouwd
bruidegom Anthoni Francoijs Du Bar, j.m., geb. van Dodingies, won. onder Breskens
bruid Pieternelle Daneels, wed. v Jan Baptist Rosè, geb. van de parochie van Staan, won. onder Breskens, beide rooms
getuigen Jannis Lermenet, Anna Reijloff, Matthijs Loentjens, Lijsbeth Jansen
opmerking geboden onverhinderd te Breskens
trouw 29 october 1713 alhier getrouwd "op consent der agtbare magistraat schoon sij haar verweesinge der kinderen niet konden krijgen nogh toonen, maar acte van borghtoght"

arrow-up

jaar 1714

ondertrouw 20 januari 1714 alhier ondertrouwd door de kerkenraad, "mij absent om de doot mijns susters"
bruidegom Lodewijk de Kock [1], j.m., geb. van de parochie Eghem in Vlaanderen, rooms
bruid Jannetje Arteels, wed. v Jacob Lievens, beide hier won.
getuigen Jan Groede, Maatje Carpentrij, Jeroon Deseteur, Maatje Paulus
opmerking geboden onverhinderd te Breskens
trouw 4 februari 1714 alhier getrouwd
noot [1] voor zijn naam staat: obiit
ondertrouw 10 februari 1714 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Schols [1], wedr. v Anna Baart, geb. van Osnabrugge in Duitsland
bruid Charlotte van Paijenbroek [1], j.d., geb. van Grimberge, beide won. onder Oud Schoondijke, beide rooms
getuigen Jan Splinter, Janna Mineere, Pieter van Duuren, Marij Verstraate
opmerking geboden onverhinderd te Breskens
trouw 25 februari 1714 alhier getrouwd
noot [1] voor beide namen staat: doot
memorie te Retranchement ondertrouwd
bruidegom Andries van Anken, j.m., geb. van 't Retranchement, won. alhier
bruid Maria Kleinwerk [1], j.d., geb. van Calis [ Calais ], won. op Ter Hofste onder 't Retranchement
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 4, 11 en 18 maart ; attest. gegeven naar Retranchement [ met consent tot trouwen ]
noot [1] voor haar naam staat: doot
ondertrouw 21 april 1714 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan de Vlieger [1], geb. van Lembeke in Vlaanderen
bruid Lea Dirks [2], geb. van Breskens, sijnde reets in de kraam gekomen bij hem
getuigen Joris Dirks vader der bruid, Jacomijntje van Rabais moeder des bruidegoms, Jacobus van den Ende, Marij Dirks
opmerking trouwgeld £0:??:2 [3]
trouw [3]
noot [1] doorgehaald: "j.m." ; voor zijn naam staat: doot
[2] doorgehaald: "j.d."
[3] deze gegevens op mijn kopie niet te lezen
ondertrouw 30 juni 1714 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus van den Ende, wedr. v Marij de Cij, geb. en won. alhier
bruid Pieternelle Bakkers [1], wed. v Klaas de Kock, geb. van Aalst, won. alhier
getuigen Joris Dirks, Pieternelle van Hees, Abraham Vleeshouwer, Catlijntje Stevens
opmerking trouwgeld £0:4:6 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 15 juli 1714 alhier getrouwd
noot [1] voor haar naam staat: doot
memorie 27 october 1714 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jacob Dirks Meijer [1], wedr. v Grietje de Roij, geb. en won. onder Breskens
bruid Catalijntje Geersen [1], j.d., geb. en won. onder de Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 28 oct., 4 en 11 nov. en te Groede
trouw 11 november 1714 alhier getrouwd
noot [1] voor beide namen staat: doot
ondertrouw 8 december 1714 alhier ondertrouwd
bruidegom Gillis de Nijs, laatst wedr. v Maatje Pieters Truije, geb. en won. onder Breskens
bruid Jannetje Arteels, laatst wed. v Lodewijk de Kock, geb. en won. onder Breskens
getuigen Adriaan de Nijs, Jannetje Wilms, Jacobus Dirks, Catlijntje Geersen
opmerking trouwgeld £0:2:3(?)
trouw 25 december 1714, 1e kerstdag, alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1715

ondertrouw 4 januari 1715, [ vrijdag ], alhier aan huis ondertrouwd op de hofstede van de wed. Hulster gebruijkt wordende [1]
bruidegom Isaack Durie, j.m., geb. en won. onder de Groede
bruid Sara de Hulster, j.d., geb. en won. onder Breskens
getuigen Daniel Durie, Johanna Sohier, Cornelis Vermeere, Jannetje Vermeulen wed. Hulster
opmerking trouwgeld £5:19:0 ; geboden ook te Groede
trouw 27 januari 1715 alhier getrouwd
nota [1] na voorgaande schriftelijk consent van dhr bailliu J. Loke
ondertrouw 12 februari 1715, [ dinsdag ], alhier aan huis ondertrouwd om de krankte des moeder van de bruid [1]
bruidegom Jan Dirks, j.m., geb en won. alhier
bruid Cornelia Marinis de Rieuw, j.d., geb. van Vlissingen, won. alhier
getuigen Jacob Ollebrant, Susanna Marinus, Jacob Maselaar, Neeltje Cornelis moeder der bruid
opmerking trouwgeld £1:2:0
trouw 3 maart 1715 alhier getrouwd
nota [1] na voorgaande schriftelijk consent van dhr [ bailliu ] J. Loke
ondertrouw 23 februari 1715 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Provoost, j.m., geb. van Oostburg, won. onder Breskens
bruid Marij de Nijs, j.d., geb. onder Nieuwvliet, won. alhier
getuigen Adriaan de Nijs, vader van de bruid; Jannetje Wilms, moeder; Adriaan Wilms, schepen; Lijsbeth Rappoij
opmerking trouwgeld £ [1]
trouw 10 maart 1715 alhier ondertrouwd
noot [1] op mijn kopie onleesbaar
ondertrouw 2 maart 1715 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Meurijssen, j.d., geb. van Zuidzande, won. onder Oud Schoondijke
bruid Cornelia Sonnevijl [1], wed. v Adriaan Schotte, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Klaas Benteijn, Antonij Fijoen, schepen, Tannetje Lippens, Maatje Moens wed. Duijk
opmerking trouwgeld £0:16:6 ; geboden ook te Groede
trouw 17 maart 1715 alhier getrouwd
noot [1] voor haar naam staat: doot
ondertrouw 25 mei 1715 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Dhames [1], laatst wedr. v Francoijse Saba, won. onder Schoondijke
bruid Marij Baarts [1], wed. v Jan Pauwls, won. onder Baarsande
getuigen Jan Splinter, Catrina Baarts, Jan Ova, Dina van Hoeve
opmerking trouwgeld £0:6:5 ; geboden ook te Schoondijke ; 10 juni attest. gegeven naar Schoondijke, "dewijl de bruijdegom krank te bedt lagh".
noot [1] voor beide namen staat: doot
ondertrouw 22 juni 1715 alhier ondertrouwd
bruidegom Francoijs Muijl, j.m., geb. van Schoondijke, won. onder Breskens, lidmaat onder Schoondijke
bruid Jacomijntje Gillis Verschrage [ Verschage ], wed. v Abraham Steenhart, geb. van Westereede bij Aardenburg, won. alhier
getuigen Pieter Cauwe, Susanna Gillissen Verschrage, Louwijs du Meez, Josijntje Smallegange
opmerking geboden ook te Schoondijke
trouw 14 juli 1715 alhier getrouwd
noot [1] trouwgeld samen met de volgende, zie aldaar.
ondertrouw dito [ = 22 juni 1715 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Blom, wedr. v Geertruijt Leenaarts, geb. v Holsteijn, won. onder Breskens
bruid Willemijntje Lievens de Vrije, j.d., geb. van Westkappel [ Westkapelle ], won. alhier
getuigen Jacob Timmerman, Pieternelle Lievens de Vrije, Jan Eghtbers, Lijsbet Tak
opmerking trouwgeld £1:3:5 (tesamen [ met de voorgaande ])
trouw 7 juli 1715 alhier getrouwd
ondertrouw 10 augustus 1715 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Ottho, j.m., geb. van Lautum in Gelderland, won. onder Breskens
bruid Berbel Sondervan, laatst wed. van Jac. Clauwer, won. onder Breskens
getuigen Francoijs Wilo, Rosiana van Anken, Arij Spaa, Helena Huijge
opmerking trouwgeld £0:6:10
trouw 25 augustus 1715 alhier getrouwd
ondertrouw 17 augustus 1715 alhier ondertrouwd
bruidegom Marinus Noordtwegh, j.m., geb. van 's Heerenhouk [ 's-Herenhoek ] int land van der Goes, won. op Schoondijke
bruid Maria Gijs, j.d., geb. en won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jan Heijndrijks, Claartje Klaas, Cornelis Gijs, Jacomijntje Dirks
opmerking trouwgeld £0:13:9 ; geboden ook te Groede en Schoondijke
trouw 8 september 1715 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1716

ondertrouw 18 januari 1716 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Janssen, j.m., geb. en won. onder Biervliet
bruid Susanna Drollè [1], j.d., geb. in Groede, won. alhier
getuigen Adriaan Janssen, Judick Le Coveij [ le Couvaij ], Nicolaus Drollè, Marij Durij
opmerking trouwgeld £0:16:8 ; geboden ook te Biervliet
trouw 9 februari 1716 alhier getrouwd
noot [1] boven deze naam staat geschreven: Droullèe
ondertrouw 22 februari 1716 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Strubbe, j.m., geb. van Biervliet, won. alhier
bruid Antonette Heernisse [ Hernisse ], wed. v Jacob Kerfijser, geb. van Axel, won. alhier
getuigen Jacob Hollebrant, Catlijntje Steevens, Antoni Fioen, Josijntje van Lerbergen
opmerking trouwgeld £0:5:6 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 8 maart 1716 alhier getrouwd
ondertrouw 2 mei 1716 alhier ondertrouwd
bruidegom Hubreght de Smith, j.m., geb. van Breskens, won. onder Groede
bruid Hester Durie, j.d., geb van Cadzand, won. onder Breskens
getuigen Andries van Anken, Anna Masangarbe, Jan Masangarbe, Marijtje Kleijnwerk
opmerking trouwgeld £0:8:6 ; geboden te Breskens, Groede en Cadzand ; attest. gegeven naar Cadzand 28 mei 1716 [ met consent tot trouwen ]
memorie 25 april 1716 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Anthoni Bontewel [ Bonduel ], j.m., geb. van Zanten onder Rijssel
bruid Rachel de Feber, j.d., geb. van Schoondijke, won. onder Baarsande
opmerking geboden te Breskens ; attest. gegeven naar Schoondijke 16 mei 1716 met consent tot trouwen
memorie te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Francoijs Smoor, wedr. v Marijtje du Mon, won. onder Breskens
bruid Maria Luijks [1], j.d. van Nieuwvliet, won. onder Groede
opmerking geboden ook te Groede en Nieuwvliet
trouw 19 juli 1716 alhier getrouwd
noot [1] voor haar naam staat: doot
memorie te Heer Arendskerke (in 't land van der Goes) [1]
bruidegom Mathijs Janssen Pool [2], j.m. van Cadzand
bruid Cornelia Ossewaarde [2], geb. van Heer Arendskerke
trouw 19 juli 1716, tegelijk met de vorige, alhier getrouwd
noot [1] sijnde sij door de wet ondertrout en met klok geklip afgekondigt
[2] voor beide namen staat: doot
memorie 11 juli 1716 te Groede ondertrouwd
bruidegom Abram Cornelisse, j.m., geb. van Cadzand, laatst won. onder Breskens
bruid Josijna Reijlofs, j.d., geb. van Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven naar Groede 26 juli 1716 [ met consent tot trouwen ]
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Abraham Clarisse, wedr. v Jannetje van de Coote
bruid Anna Carlier, j.d., geb. en won. in Groede
opmerking geboden te Breskens
trouw 18 october 1716 alhier getrouwd
ondertrouw 17 october 1716 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Olfert, j.m., geb. van Cadzand, won. alhier
bruid Caatje Thomas, j.d., geb. en won. op Breskens
getuigen Daniel Olfert, Maatje Jacobs, Abraham Tak, Susanna Marinus
opmerking trouwgeld £0:3:10(?) ; geboden ook te Cadzand
trouw 8 november 1716 alhier getrouwd
ondertrouw 21 november 1716 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Engelsen Miljoen, j.m., geb. van Strijen in Holland
bruid Janneken du Pon, j.d., geb. van Oostburg
getuigen Engel Heijndriksen Miljoen, Neeltjen Ariaans Visscher, Jan le Kock, Lisabet Masson
opmerking trouwgeld £0:2:4 ; geboden ook te Groede en Cadzand
trouw 13 december 1716 alhier getrouwd
ondertrouw 5 december 1716 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Verduijns [ Verduijn ], j.m., geb. van Ardoij in Vlaanderen
bruid Susanna Claashinks, wed. v Adriaan Smoor de jonge, won. onder Groede
getuigen Francoijs Smoor, Maria Luijks, Anthoni Fioen, Neeltje van de Woestijne wed. Claashinks
opmerking trouwgeld £0:6:2 ; geboden ook te Groede
trouw 26 december 1716, [ 2e kerstdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 11 december 1716, [ vrijdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Brakman, wedr. v Maatje de Wolf, geb. van Nieuwvliet, won. onder Groede
bruid Leuntje de Beer [1], j.d., geb. van Biervliet, won. onder Breskens
getuigen Abraham Aarssen, Rosiana van Anken, Andries van Anken, Marij de Beer
opmerking trouwgeld £0:10:7 ; geboden ook te Groede
trouw 27 december 1716 alhier getrouwd
nota Dewijl dese in proces waren voor 't Edele College van den Vrijen tot Sluijs met seker ander persoon en gewese vrijer deser bruijt, so hebben wij haar niet willen in ondertrouw opnemen, dan na voorgaande bekentmakinge en toestemminge van de Agtbare magistraat alhier, en na speciale antwoorde dat sij met niemant anders verlooft was;
noot [1] voor haar naam staat: doot
ondertrouw 12 december 1716 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Lievens de Vrije, j.m., geb. en won. onder Breskens
bruid Marijtje Goedertier, j.d., geb. en won. op Breskens
getuigen Jacob Timmerman, Pieternelle Lievens de Vrije moeder der bruidegom, Abraham Goedertier, Maatje Scheerens moeder der bruid
opmerking trouwgeld £0:3:3
trouw 3 januari 1717 alhier getrouwd
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Philip Bonnel, j.m., geb van Oud Schoondijke
bruid Jacoba Olpherts, j.d., geb. van Cadzand
opmerking geboden ook te Groede en IJzendijke
trouw 20 december 1716 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1717

ondertrouw 2 januari 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Deuninck, j.m., geb. van St Laurens, won. alhier
bruid Lijsbet Janssen, wed. v Mattijs Loentjens, won. onder Breskens
getuigen Jannis Lermenet, Maatje Carpentrij, Jan Eghtberts [ Ekkebus ], Lijsbet Tack
opmerking trouwgeld £ 0:3:11
nota Dogh alsoo de bruijt hare kinderen niet verweest hadde tot nogh toe, is haar sulks aangeseght voor de trouw te moeten geschieden, 'tgeen sij aannam, en sijn daarop onderwijl hare drie huwlijkse proclamatien onverhindert alhier afgekondight, en bewijs gebragt hebbende van de verwesinge, sijn sij in 't houwlijk niet bevestight, maar is de bruijdegom vertrokken, de bruijt verlatende
dogh een jaar daarna wedergekomen heeft versogt nu te mogen trouwen, hetwelk haar om redenen is geconsenteert, so door d'hr baljuw als borgemeester en kerkenraat, en is haar daartoe attestatie gegeven om te mogen trouwen op Cadtsant; dese attestatie van onverhinderde proclamantien gegeven den 29 jan. 1718.
ondertrouw 30 januari 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Lotens, j.m., geb. van Nieuwvliet, won. in Groede
bruid Prijntje Goethals, j.d., geb. in Groede, won. onder Breskens
getuigen Maarten Steijn, Dina Wale, Pieter de Kubber, Jannetje van Overloop
opmerking trouwgeld £0:15:4 ; geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven naar Nieuwvliet 14 febr. 1717 met consent tot trouwen
memorie 4 maart 1717, [ donderdag ], te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Jan Wilms Cornelisse [1], j.m., geb. van Oosterhout, onlangs onder Breskens gewoond hebbende
bruid Rachel Huijbreghts, wed. v Jan Pijl, won. onder Oostburg
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Oostburg 21 maart 1717
noot [1] Hij komt ook voor als Jan Willemse Klincke.
ondertrouw 24 maart 1717, [ woensdag ], alhier aan huis ondertrouwd [1]
bruidegom Isaak Propheet, (j.m.), geb. van Schoondijke, won. alhier
bruid Jasperijntje Wouters Steehouwer, (j.d.), geb. van Dirkslant [ Dirksland ], won. alhier onder Breskens op de hofstede van dhr Sonsbeek
getuigen Theunis Wouters Steehouwer, vader; Catlijntje Aarents, moeder der bruid; Abram Propheet; Josijntje Avijns, wed. v Jacob Propheet
opmerking trouwgeld £2:0:8
trouw 18 april 1717 alhier getrouwd [2]
nota [1] present een ouderling en diakon (werdende afgehaalt en t huijs gebragt door een wagen van de vader), de bruijt in de kraam leggende, dog te voren onopsprakelijk sijnde, en de bruijdegom anders een geschikt litmaat
[2] en daarna het kint, in onegt gewonnen, sijnde ook aanstonts gedoopt, om redenen niet geheven door de moeder selfs, dogh in haar presentie en de vader, openbaar leetwesen betuigt hebbende.
ondertrouw 27 maart 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Levinus Ramat, j.m., geb van Schoondijke, won. onder Groede
bruid Marij Gardeijn, j.d., geb. en won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jacob Verkruijsse, Lijsbet Rogiers, Gillis Gardeijn, Josijntje de Gardeijn
opmerking trouwgeld £0:8:8 ; geboden ook te Groede
trouw 18 april 1717 alhier getrouwd
ondertrouw 17 april 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Notebaart, j.m., geb. van Heester in Vlaanderen, won. onder Oud Schoondijke
bruid Josijntje Kusse, j.d., geb. van Schoondijke, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Gillis Notebaart, Christina Tribbel [1], Joos Kusse, Sebia Kusse
opmerking trouwgeld £0:3:4 ; geboden ook te Groede en Schoondijke
trouw 2 mei 1717 alhier getrouwd
noot [1] zij komt ook voor met de achternaam Tribbelsdurp
ondertrouw 8 mei 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Mesbank, j.m., geb. van Maastricht, won. alhier
bruid Pieternella van Oost, wed. v Jacob Dirks, geb. van Breskens, won. alhier
getuigen Abram Aarssen, Geertruijt van Aken wed. Mesbank, Jannes van Oost, Jacomijntje Dirks wed. Gijs
opmerking trouwgeld £1:7:3 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 23 mei 1717 alhier getrouwd
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Guiljaam de Bruijne, j.m. van Reet in Brabant, won. onder Breskens
bruid Rebecca Ponset, j.d. van Groede
opmerking geboden te Groede ne Breskens
trouw 23 mei 1717 alhier getrouwd
ondertrouw 2 juli 1717 [1] alhier ondertrouwd
bruidegom Hendrijk de Rijke [2], j.m., geb. van Caprijk, won. alhier
bruid Francina de Man [2] [3], geb. en won. op Breskens
getuigen Pieter de Man, Pieternelle Thomas, Jacob Dirks, Marij den Beer
opmerking trouwgeld £0:2:5
trouw 18 juli alhier getrouwd
noot [1] 2 juli valt op vrijdag; mogelijk moet hier 3 juli gelezen worden
[2] voor beide namen staat: doot
[3] bij haar geen burgerlijke staat vermeld
ondertrouw 24 juli 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Striepaart, j.m., geb. onder Oud Schoondijke, won. onder Schoondijke
bruid Jannetje Aernouts, j.d., geb. van Groede, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jacob Striepaart, Ariaantje van den Berge, Pieter Aarnouts, Marij Janssen
opmerking trouwgeld £0:4:7 ; geboden ook te Groede
trouw 8 augustus 1717 alhier getrouwd
memorie te Vlissingen ondertrouwd
bruidegom Jacob Denijs, j.m., geb. van Middelburg in Vlaanderen
bruid Katrina Hollebeek, j.d. van Vlissingen
nota 10 oct. [1717], vertoont hebbende blijk van haar ondertrouw en proclamatien tot Vlissingen, hebbende onder ons twee onverhinderde proclamatien gehadt, is daarvan een extract mede gegeven aan de Edele Kerkenraat van Vlissingen, en vermits de bruijdegom van dese week, so voorgegeven wiert, in zee moest gaan, dat se ons aangaande alvoorens mogten in 't houwlijk bevestigt werden, geconsenteert.
ondertrouw 23 october 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Anthoni Verweè, j.m., geb. van Breskens, won. (onder Breskens) op Nieuwerhaven
bruid Neeltje Noortwegh, j.d., geb. van s Heerenhouk [ 's Herenhoek ] int land van der Goes, won. onder Breskens
getuigen Pieter Cramers, Jacomijntje Dirks, Marinus Noortwegh, Maria Gijs
opmerking trouwgeld £0:3:9 ; geboden ook te 's Heerenhouk of Calishouk
trouw 21 november 1717 alhier getrouwd
ondertrouw 13 november 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Ossewaarde, j.m., geb. van Wolphaarts [ Wolfaartsdijk ], won. onder Oud Schoondijke
bruid Maatje Scheerens, wed. v Jan Goedertier, won. alhier
getuigen Cornelis Marijssen [ Meurijsse ], Maatje Moens wed. Duijks, Anthoni Fioen, Josijntje van Lerbergen
opmerking trouwgeld £0:4:9 ; geboden ook te Groede
trouw 28 november 1717 alhier getrouwd
ondertrouw 4 december 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis Dirks, j.m., geb. en won. alhier
bruid Marij den Beer, wed. v Cornelis de Kraker, geb. van Biervliet, won. alhier
getuigen Jacob Dirks carens, Rosiana van Anken wed. Tobias, Jannes Brakman, Leuntje den Beer
trouw 19 december 1717 alhier getrouwd
noot geen trouwgeld vermeld; waarschijnlijk verantwoord samen met de volgende
ondertrouw 4 december 1717 alhier ondertrouwd
bruidegom Leendert Gijs, j.m., geb. van Terneusen [ Terneuzen ], won. onder Breskens
bruid Francoise van Dermen [1], wed. v Guiljame de Kan, geb. van Oud Schoondijke, won. op Breskens
getuigen Jan Bedou [en] Pieternelle Thomas, ouders der bruid; Marinus Noortwegh, Jacomijntje Dirks
opmerking trouwgeld £0:7:6 [wrs. inclusief dat van de voorgaande]
trouw 19 december 1717 alhier getrouwd
noot [1] voor haar naam staat: doot
memorie te Waterland ondertrouwd
bruidegom Abraham Ketelaar, j.m., geb. van Breskens
bruid Magdalena Leenderts van Noorden [1], wed. v Jan Smallegangh
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Waterland 9 januari 1718
noot [1] voor haar naam staat: doot

arrow-up

jaar 1718

ondertrouw 5 maart 1718 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Aarents, j.m., geb en won. onder Breskens
bruid Rosiana van Anken [ van Anckum ], wed. v Jan Tobias, won. op Breskens
getuigen Gillis Laurens, Lijsbet van Beerlare [ van Baarlare ], Antoni Fioen, Maatje Moens wed. Duijks
opmerking trouwgeld £0:12:1 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 27 maart 1718 alhier getrouwd
ondertrouw 16 april 1718 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham van Dalen, j.m., geb. van Aardenburg, won. op Cadzand
bruid Lijsbet van de Koote, j.d. van Cadzand, won. onder Breskens
getuigen Jannes Luteijn, Lijsbet van de Koote, Andries van de Koote, Cornelia van Kinderen
opmerking geboden onverhinderd te Breskens
trouw 1 mei 1718 te Cadzand getrouwd
noot trouwgeld tesamen met de volgende, aldaar vermeld
ondertrouw dito [ = 16 april 1718 ] [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Schotte, j.m., geb. van Groede, won. onder Oud Schoondijke
bruid Marijtje Thijssen, j.d., geb. van Schoondijke, won. tot Vlissingen
getuigen Cornelis Marijssen [ Meurijssen ], Maria Sohier, Anthoni Fioen, Josijntje van Lerbergen
opmerking trouwgeld £1:6:5 t'samen [met de vorige] ; geboden ook te Groede en Vlissingen
trouw 15 mei 1718 alhier getrouwd
memorie te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Abraham Prophete, j.m. van Schoondijke
bruid Lena Steehouwer [1], j.d. van Dirkslant [ Dirksland ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven 29 mei 1718 met consent tot trouwen
noot [1] voor haar naam staat: doot
ondertrouw 25 juni 1718 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Pijns, j.m., geb. van Balegem int land van Aalst, won. onder Oud Schoondijke
bruid Hillegonde Klaijssen, j.d., geb. van Leeke, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Pieter van der Steen, Adriana Vervake, Abraham Bruleè, Janna de Roij
opmerking trouwgeld £0:1:8 ; geboden ook te Groede
trouw 17 juli 1718 alhier getrouwd

[AANGETEKEND IN DE MARGE]
ondertrouw 30 juli 1718 te Groede ondertrouwd
bruidegom Jan Bernaardts, j.m., geb. van Oostburg, won. onder Waterland
bruid Catlijntje Teune, wed. v Jan Sumaas, won. onder Groede
opmerking geboden onverhinderd
trouw 21 augustus 1718 alhier getrouwd
ondertrouw 3 december 1718 alhier ondertrouwd
bruidegom Markus Teerlingh, j.m., geb. van Breskens, laatst won. op Schoondijke
bruid Susanna Carpentrij, j.d., geb. en won. in Groede
getuigen Jacob Dankerts, Maatje Carpentrij, Lieven de Meere, Maria Gijs
opmerking trouwgeld £0:6:1 ; geboden ook te Groede en Schoondijke
trouw 18 december 1718 alhier getrouwd
ondertrouw denselven dito [ = 3 december 1718 ] [alhier] ondertrouwd
bruidegom Cornelis Meurijssen, wedr. v Cornelia Sonnevijle, geb. van Zuidzande, won. onder Breskens
bruid Catlijntje Stevens, wed. v Abram Vleeschouwer, geb. van Breskens, won. aldaar
getuigen Jannes Kruijenaar, Anna Meurijssen, Jacobus van den Ende, Cornelia van de Woestijne
opmerking trouwgeld £2:3:6 [ 5 rijksdaalders en 1 schelling ] ; geboden ook te Groede
trouw 18 december 1718 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1719

ondertrouw 14 januari 1717 [sic; lees: 1719] alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Timmerman, wedr. v Grietje Lievens de Vrije, won. alhier
bruid Francijntje Meussen [1], wed. v Jan du Gardeijn, mede won. op Breskens
getuigen Gillis de Gardeijn, Catlijntje Steevens, Anthoni Fioen, Maria Geens wed. Loijsen
opmerking trouwgeld £0:4:5 ;
trouw 18 maart 1719 alhier getrouwd [2]
nota [2] Dewijl de verweesinge der kinderen van wederzijde nog niet geschiet was, en de bruijt als weduwe de behoorlijke tijdt nogh niet gewagt hadde, is dese ondertrouw gedaan met consent der Agtbare magistraat, hebbende dan ook haare huwlijks proclamatien onverhindert gehadt, dog door den langdurige siekte der bruijt verhindert te trouwen, tot dat sij eijndelijk den 18 maart 1719 met goetvinden des E. kerkenraats aan huijs der bruijt sijn getrout ter presentie van drie leden des kerkenraats, haar naaste vrint de overlede mans broeder, als ook drie à vier der buuren, sijnde ook met kennisse der overheijt dit houwlijk bevestigt
noot [1] voor haar naam staat: doot
ondertrouw 14 januari 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Lanssen, j.m., geb. van Isendijke [ IJzendijke ], won. onder Breskens
bruid Maatje Carpentrij, wed. v Jannes Lermenet, mede won. alhier
getuigen Cornelis Lanssen, Marij de Kouwe, Markus Teerlingh, Susanna Carpentrij
opmerking trouwgeld £0:2:11, tesamen [met de voorgaande] £0:7:4
trouw 29 januari 1719 alhier getrouwd
ondertrouw 18 maart 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Abram du Gardeijn, j.m., geb. en won. op Breskens
bruid Lea Dirks, wed. v Jan de Vlieger, geb. en won. op Breskens
getuigen Gillis du Gardeijn, Catlijntje Stevens, Jacob Dirks carens, Josijntje du Gardeijn
opmerking trouwgeld £0:2:10½ ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 2 april 1719 alhier getrouwd
memorie te Retranchement ondertrouwd
bruidegom Passchier de Hulster, j.m., geb. en won. alhier
bruid Jacoba van Anken [ van Anckum ], j.d., geb. en won. te Retranchement
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Retranchement 14 april 1719
memorie 29 april 1719 te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Pieter Cornelissen, j.m., geb. van Schoondijke, won. onder Breskens
bruid Maria Verkruijsse, wed. v Bartholomeus Claassen, won. op Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven mei 1719 door ouderling Francois Wilo
ondertrouw 13 mei 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Laurens Plamer, wedr. v Debora de Kock, won. op Schoondijke
bruid Cornelia Koene, j.d., geb. onder Oud Schoondijke, won. alhier
getuigen Laurens Koene vader der bruid, Maatje Dingenus, Pieter Kandt [ Kant ], Maatje Moens
opmerking trouwgeld £0:6:5 ; geboden ook te Schoondijke
trouw 28 mei 1719 alhier getrouwd
ondertrouw 1 juli 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Marcus Pezè, wedr. v Marij Alsine, geb. van Zuijkerke [ Zuijdkerke ] in Artoijs, won. onder Oud Schoondijke
bruid Marij Bostijn, wed. v Jan van Huijsen, geb. van Oelem, won. tot Brugge in Vlaanderen
getuigen Jacob Schout, Ariaantje Steevens
opmerking trouwgeld £0:1:5
trouw 13 augustus 1719 alhier getrouwd [1]
nota [1] eenige tijt door siekte des bruijdegoms belet sijnde
ondertrouw 8 juli 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Lowijs van de Voorde, j.m., geb. van der Hofstede, won. in Groede
bruid Catlijntjen Aarents Hoogesteijn, wed. v Theunis Wouters Steehouwer, won. alhier
getuigen Adriaan Wilms, Sara Seloovers, Isack Propheet, Jasperijntje Wouters Steehouwer
opmerking trouwgeld £0:8:6 ; geboden ook te Groede
trouw 23 juli 1719 alhier getrouwd
ondertrouw 15 juli 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Sanders, j.m., geb. van Lee uit Vlaanderen, won. alhier
bruid Maria Geens, wed. v schepen Cornelis Loijssen, won. alhier
getuigen Francoijs Wilo, Rosiana van Anken, Adriaan Olphert, Caatje Thomas
opmerking trouwgeld £1:11:2 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 30 juli 1719 alhier getrouwd
ondertrouw 22 juli 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Jakob Timmerman, laatst wedr. v Francijntje Meussen, won. alhier
bruid Catrina Romdonks, wed. van Cornelis Gijsels, geb. van Wachtebeke, laatst won. onder Oud Schoondijke
getuigen Baarent Maas, Maria Geens, Isak Gruijter, Janneke de Witte
opmerking trouwgeld £0:3:8 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 6 augustus 1719 alhier getrouwd
ondertrouw 26 augustus 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Francoijs Aepers, j.m., geb. van Ruijsbroek, won. onder Breskens
bruid Anna Verhellesonne, j.d., geb. van Eenname, won. in Groede
getuigen Gillis Laurents, Susanna de Roij, Jan Falon [ Foulon ], Dina Janssen
opmerking trouwgeld £0:0:9 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 24 september 1719 alhier getrouwd
ondertrouw 16 september 1719 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Boekelaar [ Bokelaar ], j.m., geb. en won. onder Oud Schoondijke
bruid Barbara Anssums, j.d., geb. van Merksplaats, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jost Boekelaar, Janneken de Witte, Baarents [sic; lees Barent ] Maas, Janneken de Kandt [ de Kant ]
opmerking trouwgeld £0:3:6 ; geboden ook te Groede
trouw 8 october 1719 alhier getrouwd

[AANGETEKEND IN DE MARGE]
memorie ondertrouwd
bruidegom Marinus Cornelisse, j.m.
bruid Susanna Tack, j.d.
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; [ attest. gegeven ] 17 sept. 1719
memorie 30 september 1719 te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Cornelis de Smit, wedr. v Janna Vijnkaar
bruid Catrina Nouwe [ Noë ], j.d., geb. van d' Eede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens en te Nieuwvliet
trouw 13 october 1719 te Nieuwvliet door mij [ = ds Arleboutius ] getrouwd
memorie ondertrouwd "bij nootsakelijkheijt ten huijse van de bruijts moeder ... tot Schoondijke"
bruidegom Levinus Koene, (j.m.), geb. en won. tot Breskens
bruid Catrina Pauls, (j.d.), geb. van de Groede, laatst won. op Breskens
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven naar Schoondijke
trouw 24 december 1719 aldaar [ = Schoondijke ] getrouwd

arrow-up

jaar 1720

memorie 24 februari 1720 te Groede ondertrouwd
bruidegom Gerrit Geerssen, wedr. v Marij Aldijke
bruid Janneken Lievens, wed. v Jan Aldijke, beide won. in Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven naar Groede 10 maart 1720 met consent tot trouwen
ondertrouw 20 april 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Tack fs Jannis, j.m., geb. van Groede, won. onder Oud Schoondijke
bruid Grietje Koevoet, j.d., geb. van Oostburg, won. onder Schoondijke
getuigen Abram Tack fs Jannis, Tanneken Thomas, Adriaan Colpert, Janna Crispel
opmerking trouwgeld £0:16:8 ; geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven naar Schoondijke 5 mei 1720 met consent tot trouwen
ondertrouw 27 april 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Verhulst, j.m., geb. van Cortrijk, won. onder Oud Schoondijke
bruid Anna Draselbeek, j.d., geb. van Maastricht, won. onder Groede
getuigen Andries Roosenboer, Antonette Bailieu, Jan Cornelissen, Sara van Sweeden
opmerking trouwgeld £0:4:0 ; geboden ook te Groede
trouw 12 mei 1720 alhier getrouwd
ondertrouw 11 mei 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Joos de Kock, j.m., geb. van Deerlijk bij Cortrijk, won. op Breskens
bruid Maria Kusse, j.d., geb. van Schoondijke, won. onder Breskens
getuigen Antoni Fioen, Maatje Moens wed. Duijk, Pieter Notebaart, Sebia Kusse
opmerking trouwgeld £0:7:1 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 26 mei 1720 alhier getrouwd
ondertrouw 25 mei 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Jannes Brakman, laatst wedr. v Leuntje den Beer, geb. van Nieuwvliet, won. in Groede
bruid Marij Dirks [1], j.d., geb. en won. onder Breskens
getuigen Jacob Dirks Carens, Lena Saras, Jan Franssen, Janna Adriaanssen
opmerking geboden onverhinderd te Breskens en te Groede
trouw 9 juni 1720 te Zuidzande door mij [ = ds Arleboutius ] getrouwd
noot [1] door verbetering is niet goed te zien of er Marij of Maria staat
[2] het trouwgeld niet apart vermeld, maar tesamen met en bij de volgende
ondertrouw dito [ = 25 mei 1720 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Dirks, j.m., geb. en won. onder Breskens
bruid Maatje Carpentrij, laatst wed. v Adriaan Lanssen, geb. van Groede, won. onder Breskens
getuigen Gillis Denijs, Jannetje Arteels, Marcus Teerlingh, Susanna Carpentrij
opmerking trouwgeld £0:12:9 t'samen [met de vorige] ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 9 juni 1720 alhier getrouwd
ondertrouw 1 juni 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Andries van Anke [ van Anckum ], wedr. v Maria Kleijnwerk, geb. van 't Retranchement, won. alhier
bruid Wilmijntje Steehouwer, j.d., geb. van Dirkslant [ Dirksland ], won. onder Breskens
getuigen Francoijs Wilo, Lijsbet van de Koote, moeder en swager; Lowijs van de Voorde, Catlijntje Aarents, moeder en stijfvader;
opmerking trouwgeld £0:18:0 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw 16 juni 1720 alhier getrouwd
memorie te Groede in de Waalse kerk ondertrouwd
bruidegom Pierre Francois Douavrain, wedr. v Appolaine de Barbieurs, won. onder Breskens
bruid Adriane le Fevre, j.d, geb. van Annaij int land van Artois, won. onder Oud Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven naar Groede 23 juni 1720 met consent tot trouwen
ondertrouw 22 juni 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus van den Ende, laatst wedr. v Pieternelle Bakkers, geb. van Breskens
bruid Adriana van Male, laatst wed. v Jacob Schoonaart, geb. van Retranchement
getuigen Cornelis Meurijssen, Catlijntje Steevens, Jan van Sweeden, Susanna Questro
opmerking trouwgeld £0:5:11 ; geboden onverhinderd te Breskens en te Zuidzande, "omdat de bruijt daar laatst gewoont hadt, als nergens sedert een jaar en ses weeken verbleven hebbende"
trouw 7 juli 1720 te Zuidzande door mij [ = ds Arleboutius ] getrouwd
ondertrouw 29 juni 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Hendrik de Man, j.m., geb. en won. alhier
bruid Jacomijntje Kerfijser, j.d., geb. en won. mede alhier
getuigen Cornelis Meurijssen, Anthonette Heernisse moeder der bruid, Jacob Strubbe, Catlijntje Stevens
opmerking trouwgeld £0:6:5 ; geboden onverhinderd te Breskens
trouw [1] juli 1720 alhier getrouwd
noot [1] geen datum ingevuld
ondertrouw 21 augustus 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Verschuure, j.m., geb.van Cortrijk, won. onder Oud Schoondijke
bruid Antonette Jakobs, [1], geb. van Dordrecht, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Jan Heijndriks, Cornelia Jans van der Vliet, Henrik Reijnders, Fijtje van Geelant
opmerking trouwgeld £0:2:3
trouw 22 september 1720 alhier getrouwd
nota [1] Sij was noijt getrout, dogh hadt verscheijde bastaartkinderen gehadt
[2] Dewijl dese beijde bruijdegom en bruijt van soldate afkomst en vroegh sonder ouders geweest sijn, en so doende lange jaren en van kints af gesworven hebben, sonder vaste woonplaats, soo hebben sij geen polijtijke attestatien konnen vertonen, sijn derhalven ondertrout mits dat se souden voor de trouw hebben te vertoonen haar doopattestatien van Dordregt daar de bruijt segt gedoopt te sijn, en de andre van Cortrijk, alsoo hij meent daar vandaan te sijn, of sal anders daarvan de Agtbare magistraat kennis gegeven werden; en is nodig geoordeelt haar te trouwen, dewijl sij anders in ontugt leefden te samen; is geresolveert, nadat de geboden onverhindert gegaan waren, en egter geen attestatien vertoont konden worden, haar evenwel in het houwlijk te bevestigen, als beter gedaan als gelaten (sonder daarover de Agtbare magistraat moijlijk te vallen) volgens het 38e art. van het Egtreglement dat se met eedt of heijliglijk alles souden verklaren, alsoo sij aannam t' allen dage met eede te verklaren, dat se altijt gehoort hadt een gestole kint, en van gereformeerde ouders, en binnen Dordregt gedoopt te weesen, sijn dan hier getrout den 22e sept. 1720
[3] [in de marge] N.B. De bruijt segt een suster gehat, door de Heijdens gestolen te wesen, en haar moeder en vrinden gereformeerde geweest te sijn, volgens berigt van anderen.
ondertrouw 2 november 1720 alhier ondertrouwd
bruidegom Jakob Lauwers, j.m., geb. van Groede, won. onder Groede
bruid Sara de Ruijsser, j.d., geb. van Oostburg, laatst won. onder Zuidzande
getuigen Abram Lauwers, Tanneken de Ruijsser, Pieter de Bak, Janneken de Witte
opmerking trouwgeld £0:3:9 ; geboden ook te Groede en Zuidzande
trouw 24 november 1720 alhier getrouwd

arrow-up

separator