Ondertrouwregister Breskens

periode 1701-1710

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1701 - 1710 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 111 inschrijvingen geregistreerd. Hiervan waren er 82 ondertrouwen te Breskens. De inschrijvingen in deze periode zijn eerst van de hand van ds Hermanus van Luinen, die op 13 juni 1700 te Breskens bevestigd was. Deze vertrok medio 1705 naar IJzendijke en werd, na een kort hiaat, te Breskens opgevolgd door ds Hugo Plassius, aldaar bevestigd op 27 september 1705. Ná 21 juli 1708 wordt het trouwboek slordig en door verschillende personen bijgehouden. Dit duurt tot de komst van ds Arleboutius in 1711. Dat hangt ondermeer samen met een conflict over het overleveren door Plassius van de staat en inventaris van de nalatenschap van zijn vrouw, die in febr. 1709 overleed. Dat conflict had tot gevolg, dat Plassius ruim een jaar uit Breskens weg was. Pas op 21 juni 1710 keerde hij daar weer terug.
Zowel ds van Luinen als ds Plassius hadden moeite met het goed noteren van de namen, en soms is enige creativiteit vereist om te zien, welke personen bedoeld worden. Ik heb daarom tussen vierkante haken naamsvarianten toegevoegd om identifikatie van personen te vergemakkelijken. Bij Van Luinen moet men verder rekening houden met het gebruik van het afkortingsteken, een soort "9", voor "us", in namen als Paulus of Matheus (door hem soms geschreven als Paul9 of Mathe9). Datzelfde teken komt ook enkele malen voor als teken voor "con" in het woord "consenterende", dat hij dan schrijft als "9senterende".
Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1701 (12) 1702 (5) 1703 (6) 1704 (6) 1705 (11)

1706 (11) 1707 (7) 1708 (11) 1709 (7) 1710 (6)

jaar 1701

ondertrouw te Waterland ondertrouwd
bruidegom Isaac Schitekat [ Schietekatte ], j.m. van Waterland, hier wonende
bruid Anna de Kramer, j.d. van Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; attest. gegeven 23 januari 1701
ondertrouw 23 maart 1701, [ woensdag ], alhier ondertrouwd, present ouderlingen Pieter Vermeulen en Thomas Jacobs
bruidegom Hermanus van Luinen, j.m., predikant alhier
bruid Cornelia Geertruijd Schellekens, j.d., won. tot Franeker,
opmerking consent ouder, J. van Luinen, vader van de bruidegom, en Elizabeth Kuiper, wed. Schellekens, moeder van de bruid
memorie
bruidegom Francois Durie, j.m. van Breskens
bruid Janneke Beaukarne, j.d. van Groede
opmerking geboden onverhinderd te Breskens op verzoek van de Waalse kerkenraad van Groede;
attest. gegeven den selven dito [sic; 1]
noot [1] volgens trouwboek Waalse kerk Groede op 26 maart 1701 ondertrouwd en op 17 april 1701 getrouwd
ondertrouw 9 april 1701 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan de Mooij, j.m. van Breskens
bruid Sara de Kock, j.d. van Nieuwvliet
getuigen Jan de Mooij vader, getuigt en consenteert; Wouter Gijsbrechts, Jacomijntje Ollebrant, Jannetje de Mooij
trouw getrouwd na drie proclamatien
ondertrouw den selven dito [ = 9 april 1701 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Piter Davenier [ Pieter Tavenier ], j.m. van Terlick in Vlaanderen
bruid Clara de Meij, j.d. van Steenvoorden
getuigen Mattheus de Meij broeder, Adriaen Wilms, Sara Bosmar [ Boussemaar ], Janneken Hendrixs
trouw getrouwd na drie proclamatien
ondertrouw den selven dito [ = 9 april 1701 ] [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Claes Durie, j.m. van Breskens
bruid Geertruijd Gerritze, j.d. van de Groede
consenteert voor de bruidegom: Francois Wijloo [stief]vader, Janneken Sohier moeder
getuigen Jan Cresel [ Crespel ], Jacob Bogart [ Bogaart ], Krijntje de Ruijters, Piter Laurens van Brugge
trouw getrouwd na drie proclamatien
ondertrouw 16 dito [ = april 1701 ] ondertrouwd
bruidegom Jacob Livens [ Lievens de Vrije ], j.m. van Westkappel [ Westkapelle ]
bruid Jannetje Ateles [ Arteels ], j.d. van Breskens
consenteert voor de bruidegom: Jannes Livens vader, Piternella Piters moeder
getuigen Jeron [ Jeroen ] Desiteur, Maria de Rooij
opmerking bruid heeft noch ouders noch voogden
trouw 1 mei 1701 alhier getrouwd
ondertrouw 30 dito [ = april 1701 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob van den Ende, j.m. van Breskens
bruid Maria Stevens, j.d. van Breskens
consenteert voor de bruidegom: Joorden [ Joris ] Dircx oom, en toestemming van zijn moeder
getuigen Maijken Paulus, Jacob Stevens haar broer, Cornelia Hoetsteen [ sic; lees: van de Woestijne ] haar swagerin
trouw 15 mei 1701 alhier getrouwd
ondertrouw 7 mei 1701 alhier ondertrouwd
bruidegom Diles de Nies [ Gillis de Nijs ], wedr. v Catelijntje le Meere
bruid Francijntje Seraas, j.d. van Nieuwvliet
getuigen zijn twee broeders Jan en Adriaen de Nies; en voor haar, Lijsbeth de Nies
trouw 22 mei 1701 alhier getrouwd
ondertrouw 28 mei 1701 alhier ondertrouwd
bruidegom Live de Meere [ Lieven de Maire ], j.m. van Breskens
bruid Janneken Hermenet [ Lermenet ], j.d. van Gelluwe in Vlaanderen
consenteert voor de bruidegom: [stief]vader Jan Matheus en moeder Tanneken Bertens; voor de bruid: vader Frans Hermenet en Florence de Man
trouw 19 juni 1701 door mij te Schoondijke getrouwd
ondertrouw 25 dito [ = juni 1701 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Dircxs, wedr. v Dina Gerrits, won. alhier
bruid Leena Seraas, j.d. van Nieuwvliet
consenteert voor de bruid: haar moeder Maria de Wachter
getuigen voor hem: Jelis de Nijs [ Gillis de Nijs ]
trouw 17 juli 1701 alhier getrouwd
ondertrouw 2 juli 1701 alhier ondertrouwd
bruidegom Piter Mertens, wedr. v Catalijne Klevers, uit de parochie van Eke in Vlaanderen
bruid Cornelia Blankaert, wed. v Abram Spital [ Spetaal ], geb. van Maldegem
getuigen Jan Pauls, Joost Boeklaer [ Bokelaer ], Maria Voesjare [ Fouchar ], Catharina Doem
trouw 17 juli 1701 alhier getrouwd
ondertrouw 4 juli 1701 alhier ondertrouwd in presentie van ouderling Piter Vermeulen, en diaken Hendrick Barens Ypermans
bruidegom dhr Juriaan van Luinen, wedr. v juffr. Catharina van Sonst, schepen binnen s Hertogenbosch
bruid juffr. Elizabeth Kijperus [ Kuipers ], wed. v Sebastiaen Schellekens, professor tot Franeker,
opmerking geboden te s Hertogenbosch en Franeker
trouw 27 juli 1701 alhier getrouwd
memorie te Oostburg ondertrouwd
bruidegom Abram Eduers Parduijn, j.m. van Groede
bruid Neeltje Huijsers, j.d. van Biervliet
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; 24 juli 1701 attest. gegeven
ondertrouw 13 augustus 1701 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelus Dielman [ Dieleman ], j.m. van den Hoek int lant van der Neuse
bruid Maria Krijn [ Crince ], j.d. van Bamalk [ Bas Marck ] onder t gebied van Calais
consenteert voor de bruidegom: zijn moeder Josijna Jacobs en Jan Dielman, oom en voogt ; voor de bruid: haar moeder Jenno de Su [ Jeanne de la Jus ]
getuigen voor hem: Johan van der Burght burgmr., Clais Rommelaer ; voor haar: Agnita van Spier [ van Spieren ]
opmerking geboden ook te Groede
trouw 28 dito [ = augustus 1701 ] alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1702

memorie te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Cornelis de Meijer, wedr. v Leuntjen Olffers, geb. van Breskens
bruid Maria van Maldechem, wed. v Matthijs Langhmans, geb. van Sottegem
trouw 5 maart 1702 alhier getrouwd
ondertrouw 18 dito [ = maart 1702 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Piter Tavenier, wedr. v Clara de Meij, geb. van Derlingh bij Cortrijck
bruid Josina de Backer, j.d. [van] Aseel in Vlaanderen
getuigen Mattheus de Meij, Adriaen den Decker [ = Adriaen Willems ]; haar moeder Josina Sarlat, Sara Bosmaer [ Boussemaar ]
trouw 2 april 1702 alhier getrouwd
memorie te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Marinus Elseland [ Elsland ], wedr. van Sinte Piter of Nieuwvlied [ Nieuwvliet ]
bruid Maatje Cornelis, j.d. van Achtekerke [ Aagtekerke ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens, 19 dito [ = maart 1702 ] ; hiervan attest. gegeven
memorie te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Johannes van Oost, j.m. van Groede
bruid Maatje Cornelis, j.d. van Eijntjesandt [ Heinskenszand ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens, deselve tijd [ = 19 maart 1702 ] ; hiervan attest. gegeven
memorie te Middelburg ondertrouwd
bruidegom Jan Zaman [ Saman ], wedr. v Lijsbeth Leijds, soldaat onder capt. Beaufort
bruid Maria Pikard, j.d. van Aardenburg
opmerking geboden onverhinderd te Breskens, 22 [1] dito [ = april 1702 ]
noot [1] mogelijk moet hier 2 gelezen worden, en is het eerste cijfer een doorgehaalde "1"
ondertrouw 15 april 1702 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Staen, j.m. van 't Retranchement
bruid Janna Anteunis [ Antheunis ], j.d. van Breskens
consenteert voor de bruid: haar voogt Johannes van der Burght, oud burgmr.
getuigen voor hem: Antoni Feijjoen [ Fijoen ] schepen, Isaac Diercx [ Dircks ] ; voor haar: Josijna van Lerbergen, Anna Durie
opmerking geboden ook te Zuidzande
trouw 30 dito [ = april 1702 ] alhier getrouwd
ondertrouw 26 juni 1702, [ maandag? ; lees 24 [1]], alhier ondertrouwd
bruidegom Piter Oostens [ Oste ], wedr. v Catlijntje Jermijns
bruid Maria van der Valke, wed. v Marten van der Werf
getuigen voor hem: zijn zoon Piter Oostens, Josua Isaacxs; voor haar: Lijsbeth van Meelingen, Lijsbeth Aerds [ Aerts ]
trouw getrouwd te Schoondijke
noot [1] volgens trouwboek Schoondijke eerste gebod aldaar 25 juni.

[AANGETEKEND IN DE MARGE]
ondertrouw te Zuidzande ondertrouwd
bruidegom Hermanus Montre, j.m., van 't Retranchement
bruid Tanneke Goethals, wed. v Jacob Marinus
opmerking geboden onverhinderd te Breskens, 30 juni 1702
ondertrouw 8 juli 1702 alhier ondertrouwd
bruidegom Laurens van Overloop, wedr. v Marij de Meij
bruid Geertruijd Hagedoorns, wed. v Piter Mertens
getuigen voor hem: Mattheus de Meij, schepen; Piter de Kubber; voor haar: Sara Bosmer [ Boussemaar ], Jannetje van Overloop
trouw 23 dito [ = juli 1702 ] alhier getrouwd
ondertrouw 14 october 1702 alhier ondertrouwd
bruidegom Paulus Sonneville, j.m. [van] Liswegen in 't noorde van Vlaenderen buijten Sluijs
bruid Jo?ijntje de Put, j.d. van Adinkercke in Vlaanderen
getuigen voor hem: Jacob Stripaard, Carel Strijpaerd ; voor haar: Lijsbeth van Berlaren [ van Baarlare ], Marij Platte
trouw 29 dito [ = october 1702 ] alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1703

ondertrouw 27 januari 1703 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Karpentier [ Carpentrij ], wedr. v Ariaantje Pauls Mantels [ Mantens ]
bruid Elizabeth Marcus, wed. v Jan Geens
getuigen voor hem: Thomas Jacobs burgmr., Jacob de Wagemaker ; voor haar: Francijntje Digenes [ Dingenus ], Robijntje Karpentier
trouw 11 februari 1703 alhier getrouwd
ondertrouw 3 februari 1703 alhier ondertrouwd
bruidegom Nicolaes van Sterkan [ van Sterckem ], j.m. van Oudeman in Vlaanderen
bruid Janneken Paulus, j.d. van de Groede
getuigen voor hem: Jan Paulus, Paulus van [de] Woestijne ; voor haar: Janneken Laurens, Josina Paulus
trouw 18 februari 1703 alhier getrouwd
ondertrouw 28 april 1703 alhier ondertrouwd
bruidegom Michiel Missiaen, wedr. v Maria Pikavet, geb. van Gullegem in Vlaanderen
bruid Jacomijntje Ratier, j.d. van Erdenburgh [ Aardenburg ]
getuigen Jan Baert, Cornelis Klaesinck [1], Johanna van Selegem [ van Zielegem ], Josijntje de Backer
trouw 13 mei 1703 alhier getrouwd
noot [1] Cornelis was een zoon van Claes Inck [of Hinck], maar i.p.v. Inck werd de achternaam bijna Claesinck
ondertrouw 12 mei 1703 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan de Splenter [ de Splinter ], j.m. van Vinck in Vlaanderen
bruid Catharina Baerts, j.d. van Lichtervelde in Vlaanderen
consenteert voor de bruid: haar vader Jan Baert en haar moeder Johanna van Selegem
getuigen voor hem: Diles Tobie [ Gillis Tobije ], Johanna Baerts
trouw 27 mei 1703 alhier getrouwd
ondertrouw 2 juni 1703 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Paulus, wedr. v Anna Blankaerts, won. in Oud Brezande [ Oud Schoondijke ]
bruid Maria Baerts, j.d. van Lichtervelde in Vlaanderen
consenteert voor de bruid: haar vader Jan Baert en haar moeder Johanna [van] Selegem
getuigen voor hem: Paulus van de Woestijne, Josijntje Paulus
trouw 17 juni 1703 alhier getrouwd
ondertrouw 16 dito [ = juni 1703 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Willemse, wedr. v Maria Eghberts
bruid Christijntje Danis, wed. v Nicolae Couville [1]
getuigen Adriaen Willemse, Jeroen Desiteur, Janneken Hendricxs, Francijntje Seraat [ Seraas ]
opmerking [1] welke zij presenteert met eede te verclaeren van hem in 10 jaaren niet gehoort te hebben
trouw 15 juli 1703 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1704

ondertrouw 29 maart 1704 alhier ondertrouwd
bruidegom Seger Hendricxs, j.m. van Nieuwvliet
bruid Josijntje Goetgeluck, j.d. van Breskens
consenteert voor de bruidegom: zijn moeder Ariaentje Leijs ; voor de bruid: haar vader Dominicus Goetgeluck
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Nieuwvliet
ondertrouw 19 april 1704 alhier ondertrouwd
bruidegom Daniel Jansen, j.m. van Bresande [ Baarsande ]
bruid Lijsbeth Kinjaer, j.d. van Oppa [ Oppau ] bij Frankendal in de Pals [ Palts ]
getuigen voor hem: Abraham Eduaerts Paerduijn [ Parduijn ], Jeremias Jansen; voor haar: Neeltje Huijsers, Maria de Grijn [ de Grain ]
opmerking beloovende den bruijdegom in te staen voor de moeijte, soo den officier van den Vrije hierover calanje wilde doen
trouw 11 mei 1704 alhier getrouwd
ondertrouw den selven dito [ = 19 april 1704 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Abram Cyljon [ le Siljon ], wedr. v Madalena Dircxs
bruid Cornelia Meeuse [ Meeussen ], j.d. van Schoondijke, beide won. alhier
getuigen voor hem: Jan [de] Hulster, Cornelis Vrage [ Verhage ]; voor haar: Maria Meeuse, Abigel Cyljon [ Abigael le Siljon ]
trouw 11 mei 1704 alhier getrouwd
ondertrouw den selven dito [ = 19 april 1704 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Stoffel Scholders, j.m., geb. van de Ede [ Eede ], schutter in de Bresantse polder
bruid Janneken Jacobs, j.d. [van] Cadzandse dorp
consenteert voor de bruid: haar moeder Mari Meulenaers wed. Piter Jacobs
getuigen voor hem: Abram le Coo [ le Quoij ], Francois Boukelaer [ Bokelaer ]; voor haar: haar moeder en Cornelia de Flau
opmerking beloovende de bruijdegom in te staen voor [de] moeijte, soo den officier van den Vrije hierover calanje moghte doen
trouw 4 mei 1704 alhier getrouwd
memorie te Retranchement ondertrouwd
bruidegom Piter le Rooij, wedr. v Josina de Kloet
bruid Maria Amakers, j.d. van Cadzand
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 13, 20 en 27 april [ 1704 ] ; hiervan attest. gegeven
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Merten Amman, j.m.
bruid Maria Caron, j.d.
opmerking geboden te Groede en Breskens
trouw 17 mei 1704, [ zaterdag?; lees: 18 mei ] alhier getrouwd
memorie te Sluis ondertrouwd
bruidegom Jan du Mee [ du Mez ], wedr. v Maria Anna Hennequin
bruid Maria Anna Hennequin, j.d. van Eijlen [ Heille ], won. in Sluis
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 11, 18 en 25 mei [ 1704 ]
ondertrouw 19 juli 1704 alhier ondertrouwd
bruidegom Jiles van Keer [ Gillis van Keer ], wedr. v Prijntje Dankaerts, geb. van Ardoi
bruid Lijsbeth Fockaerds, wed. v Gerrit Verstraten
getuigen Antoni Carlier en Maria Bertolfs [ Bartholf ], zijn huisvrouw
trouw 6 augustus 1704, [ woensdag ], alhier getrouwd

12 october 1704, zie ná 1 november 1704
ondertrouw 1 november 1704 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacob Plaus, j.m. van Urzel [ Ursele ] in Vlaanderen
bruid Susanna Stortewagen, wed. v Abraham van Eeke
getuigen voor hem: Cornelis Gijs, Jan Paulus ; voor haar: Ariaantje Hamers, Jacomijntje Dircxs
trouw 16 november 1704 alhier getrouwd

[VERKEERD GEPLAATST]
memorie te Schoondijke ondertrouwd
bruidegom Sarel le Vevre [ Charel le Febre ], wedr. v Loijse de Moo
bruid Maria Vermeulen, j.d. van Breskens
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 21 en 28 sept., 5 october
trouw 12 october 1704 alhier getrouwd
memorie te Bergen op Zoom ondertrouwd
bruidegom Augustin de Brepeti, j.m., wachtmeester onder 't regiment dragonders van dhr. baron Walet
bruid Dina Blocx (?) [1], j.d. van Bergen op Zoom, won. aldaar
opmerking geboden onverhinderd te Bergen op Zoom, volgens attest. van F. Turck, predikant in Bergen op Zoom
trouw 6 november 1704 alhier getrouwd
noot [1] laatste letter door verbetering niet goed te lezen
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom Paulus Daan, j.m. van Brugge
bruid Piternella Provoost, j.d., won. in Breskens
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 14, 21 en 28 november [ 1704 ]

arrow-up

jaar 1705

ondertrouw 31 januari 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Guiljam de Kant, j.m. uit de parochie van Ansegem
bruid Francoise van Dermen, wed. Jan den Duijtzer
getuigen voor hem: Jan Baert en Janneke van Selegem ; voor haar: haar [stief]vader en moeder Jan Middoe [ Medou ] en Piternella Thomas
trouw 15 februari 1705 alhier getrouwd
ondertrouw 15 februari 1705, [ zondag?; [1]] alhier ondertrouwd
bruidegom Denijs Verborst [ Verbost ], j.m. van Caprick
bruid Susanna Carpentri, j.d. van Breskens
consenteert voor de bruid: haar vader en moeder Piter Karpentri en Francijntje Hendricks
getuigen [voor hem: ] Joost Meoude [ Mehoude ] en Janneken Salomons
trouw 15 maart 1705 alhier getrouwd
noot [1] volgens trouwboek Groede ondertrouw op 14 februari
ondertrouw 24 april 1705, [ vrijdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Francois Smoor, j.m. van Breskens
bruid Maria du Mont, wed. v Bastiaen van Pantechem
getuigen voor hem: zijn ouders Adriaan Smoor en Christijnje (sic) de Geus ; voor haar: Isaac Dircxs met zijn huisvrouw Anna du Rie
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven 30 mei 1705
[in de marge staat:] Den hr. bailliu meester Coenraet van Heussen versoekt, dat aan dese nevenstaende personen geen attesta[tie] sal verleent werden buijten sijn kennis.

Van nu tot en met october 1705, m.u.v. de inschrijving van 30 juni, die nog van de hand van Van Luinen is, zijn de inschrijvingen door verschillende personen gedaan. Vanaf november 1705 worden de inschrijvingen dan aangetekend door ds Hugo Plassius.
ondertrouw 30 mei 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan van de Vijver, wedr. v Catharine van Hooff
bruid Maria Marckzee [ Mercks ], [1] van Vlissingen
getuigen Abraham Steehart [ Steenhart ], Jacomijntje Wilmsen, Johannis Duuk [ Duijk ], Susanna Marinus
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar IJzendijke 20 juni [ 1705 ]
noot [1] het woord "jonge dogter" is doorgehaald
memorie te Groede ondertrouwd
bruidegom France Cortvriend, j.m., geb. van Middelburg in Vlaanderen
bruid Cornelia van de Woestijne, wed. v Jacob Stevens, won. onder Oud Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 31 mei, 7 en 14 juni ; hiervan attest. gegeven naar IJzendijke 20 juni 1705
memorie
bruidegom de Ed. Hr Elbertus le Lion, jonckheer, geb. van IJzendijke, commandant dier stad en de omleggende forten, als mede capiteijn van een compagnie voetknechten ten dienste deser landen
bruid mejuffrou Johanna van Hecke, jonge juffr., geb. van Vlissingen
opmerking geboden onverhinderd te IJzendijke en Vlissingen
trouw 30 juni 1705 alhier getrouwd
ondertrouw 25 juli 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Abraham Eduwaer [ Parduijn ], wedr. v Neeltje Uiser [ Huijsser ]
bruid Francijntje Sibree, j.d. van de Groede
getuigen Jacob van Overbeeke, Jacob de Wagemaker, Jacomijntje Cauwelijrs [ Cauweliers ], Rebijntje [ Robijntje ] Kerpentrij
trouw 23 augustus 1705 alhier getrouwd
nota Hiervan is door order van de kerkenraad attestatie gegeven 24 juli(?) 1707 aan de stadhouder van 't Vrije
ondertrouw 1 augustus 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Heckebus [ Ekkebus ], wedr. v Elisabeth Bockee
bruid Elisabeth Tack, j.d. van Breskens
getuigen voor hem: Emert Heckebus, Magdalena Heckebus ; voor haar: Pieter Vermeulen, haar grootvader, en Tanneken Vermeulen, haar moeder
trouw 23 augustus 1705 alhier getrouwd
memorie te Nieuwvliet ondertrouwd
bruidegom Jacob Clauwert, j.m. van Zuidzande
bruid Berbel Sondervan [ Zondervan ], wed. v Christiaan Janse de Grijs
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 9, 16 en 23 augustus ; hiervan attest. gegeven 26 september(!?) 1705 [1]
noot [1] of moet i.p.v. september augustus gelezen worden?
ondertrouw 15 augustus 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Geerd Heckebus [ Ekkebus ], wedr. v Judick Barbuijre
bruid Josijntje de Gardijn, j.d. van Oud Schoondijke
getuigen voor hem: Eijmert Heckebus, Magdalena Heckebus ; voor haar: Jillis de Gardijn, haar vader, en Catholijntje van de Woestije [ Woestijne ], haar moeder
opmerking geboden te Breskens en Cadzand
trouw 6 september 1705 alhier getrouwd
ondertrouw 12 september 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Dominicus Beck, j.m., geb. van Godtsvaarde in Vlaanderen
bruid Cecilia Trion, j.d. van Claamskerke in Vlaanderen
getuigen voor hem: Joren Dircks, Pieter Louijse ; voor haar: Cornelia Leenaard, Francijntje Saras
trouw 11 october 1705 alhier getrouwd [zie nota hierna]
nota Dese persoon, een deserteur, also hij sonder attestatie in ondertrouwt van den kerkenraed is opgenomen, is de Do. te rade geworden(?) deselven te renvoijere aen d Ed. baluw, burgmr. en schepenen.
[Op een los briefje:] Nota. Dese Dominicus Bek ende Cecilia Trion sijn nadat haar drij huwelijkse proclam: onverhindert gegaen zijn op den 11 octob: 1705 voor dese gemeente in 't huwelijk bevestigt door do. Linkens, mits alvorens geconsulteert te hebben met de ouderlingen.

[Deze aantekening is reeds van ds Hugo Plassius]
ondertrouw 3 october 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van der Steene, j.m. van Arsel, won. onder Baarsande
bruid Adriaentje Vervaeke, j.d. van Wonderghem in Vlaanderen
getuigen Jan Paulus, Jan Baart, Marij Baart, Johanna van Zilechem [ van Zielegem ]
trouw 18 october 1705 alhier getrouwd, na vertoog van beter attestatie van Adriaantje Vervake
nota Dese Adriaentje Vervaeke moet voor de 3de proclamatie beter getuijgenis, gelijck sij belooft voor d' consistorie heeft, hebben om tot den trou toegelaten te worden
memorie te Vlissingen ondertrouwd
bruidegom Jan Guiljet, j.m. van Evergem
bruid Janna de Witte, j.d. van Hetterbeek [ Etterbeek ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 20 en 27 sept., 4 oct. 1705 ; hiervan attest. gegeven 5 october 1705
ondertrouw 24 october 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaack Kerpentije [ Kerpentrij ], j.m. van Bamarck [ Bas Marck ] in Vrankrijck
bruid Pieternelle Lievens de Vrije, j.d. van Westkappel [ Westkapelle ]
getuigen Abram Morel, Jan Lievens de Vrije, Maetje Moens, Pieternelle Pieters
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven 15 november 1705
ondertrouw 31 october 1705 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Dircks, j.m., geb. tot Breskens
bruid Pieternella van Oost, j.d., geb. tot Breskens
getuigen Isaak Dircks, Jacomijntje Dircks, Joannis van Oost, Martha Mantens
trouw 22 november 1705 alhier getrouwd

Van hieraf volgen de aantekeningen van de hand van ds Hugo Plassius, die te Breskens bevestigd werd 27 sept. 1705. In de periode 1708/1709 ook verschillende andere handen, wegens afwezigheid van ds Plassius in die tijd.
memorie [ te Groede ondertrouwd ]
bruidegom Pieter van den Neuvel [ van den Heuvel ]
bruid Abiegel Amman [ Abigael Amman ]
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 1 en 8 november 1705, maar 't derde niet, omdat er niet heeft kunnen gepredickt worden ; hiervan attest. gegeven naar Groede op 18 november 1705
memorie
bruidegom ds Hugo Plassius
bruid Anna Catharina Plassius
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 18 oct., enz. ; hiervan attest. gegeven naar Geertruidenberg
trouw 8 november 1705 te Geertruidenberg getrouwd

arrow-up

jaar 1706

memorie te Cadzand in de Waalse kerk ondertrouwd
bruidegom Piere Capon [ Pierre Capon ]
bruid Neeltje le Clere
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 1, 7 en 14 maart 1706
ondertrouw 20 maart 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Evert Auphois, j.m., geb. van Westphale
bruid Crientje Kleijnepolders, wed. v Jan van Aken
consenteert voor hem: zijn capt. dhr V.P. Bouchold
getuigen voor hem: Lieve Pieters, Hendrik Slaman ; voor haar: Josijntje Jacobs, (Clara?) Maria Segers
trouw 4 april 1706 alhier getrouwd
ondertrouw 3 april 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Bartholomus Brulee [1], wedr. v Cathalijntje Vermeeren
bruid Maria Dircks, j.d., [geb.] alhier
getuigen voor hem: Cornelis Gijs, Adriaantje Meus [ Meeussen ], zijn moeder ; voor haar: Jore Dircks, haar vader, Jacomijntje Dircks
trouw 18 april 1706 alhier getrouwd
noot [1] lees: Bartholomeus
ondertrouw 10 april 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Johannis Gijsebregt, wedr. v Catharijntie de Vanen
bruid Pieternelle Grison, wed. v Adriaan de Voet, beide [ won. ] alhier
getuigen voor hem: Joris de Moij, Truijntie Goedhals ; voor haar: Pieter Grison, Sara de Jonge
trouw 2 mei 1706 alhier getrouwd
ondertrouw 1 mei 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Andries Heijm, j.m., geb. van Wurstburg in Frankenlant, dragonder
bruid Jacomijntie Meersons, j.d., geb. van Keijhem bij Dixmuijde
consenteert voor hem: capt. Bockholt
getuigen voor hem: Everd Ophuijs [ = Auphois ], Hans Juijrg Drijvers; voor haar: Susanna Drijvers, Catharijna [ lees Crijntje ] Kleijnepolders
trouw 16 mei 1706 alhier getrouwd
ondertrouw den selven dito [ = 1 mei 1706 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Sijlvester Hofman, j.m., geb. van Tirol, dragonder
bruid Maria Pauwels, j.d., geb. van Waat in Gulickerlant
consenteert voor hem: sijn captijn [ = capt. Bockholt ]
getuigen voor hem: Hendrick Slamand, Joseph Vermeerst; voor haar: Pieternelle van der Putte, Maria Buijl
trouw 16 mei 1706 alhier getrouwd
memorie [ te Schoondijke ondertrouwd ]
bruidegom Simon de Crane, van Waerschout [ Waarschoot ]
bruid Janneke de Smit, j.d. van Schoondijke
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 18 en 25 april, en 2 mei 1706
trouw 9 mei 1706 alhier getrouwd
ondertrouw 19 juni 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Strub [ Strubbe ], wedr. v Maria van den Bos, van St Michiel, won. onder Breskens
bruid Pieternel van der Putte, wed. v Jan Botderij [ Bosserij ], van Middelburg in Vlaanderen
getuigen voor hem: Jan Vergou, Carel Strijpaert ; voor haar: Sara Vermeulen, Anna Stuaert
trouw 4 juli 1706 alhier getrouwd
memorie
bruidegom Pieter Pinson, j.m., geb. van Balinge [ Balingem ] onder Frankrijk, won. in der Groede
bruid Lijsbeth de Clercq, j.d., geb. van Hoofkerk [ Offekercke ] bij Calis, won. alhier
opmerking geboden onverhinderd te Breskens 27 juni, 4 en 11 juli [ 1706 ]
ondertrouw 24 juli 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan van Nijd [1], wedr. v Johanna Verhelst, geb. van Gend [ Gent ]
bruid Maria Step, wed. v Joris de Backer, geb. van Breskens, beide won. alhier
getuigen Pieter de Man, Pieter Gillis, Janneke (Hendrik?), Maria van den Busse
trouw 8 augustus 1706 alhier getrouwd
noot [1] "van" stond bovengeschreven
ondertrouw 31 juli 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Franse, j.m., geb. onder Issendijk [ IJzendijke ]
bruid Magdalijntje de Moij, j.d., geb. alhier, beide won. alhier
getuigen Jacob Timmerman, Jan de Moij de oude, Marij Verleij, Janneke de Moij
trouw 15 augustus 1706 alhier getrouwd
ondertrouw 28 augustus 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan van Staen, j.m., geb. van Retranchement, won. alhier
bruid Anna Durij, wed. v Isaac Adriaanse Dircks, van Breskens, won. alhier
getuigen Jan Tobias, Isaac Durrij [ Durie ], Rosiana van Ankom [ van Anckum ], Maria Trezel
trouw 12 september 1706 alhier getrouwd
ondertrouw 9 october 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Jakob Willemsche [ Willemse ], wedr. v Castijntje Daniels, geb. en won. alhier
bruid Jacoba Trezel, j.d., geb. van Middelburg, won. tot Sluis
getuigen Jeroen Desiteur, Johannes Duijk, Maria Parmentier wed. Trezel, Marijke Mons [ Moens ]
trouw 14 november 1706 alhier getrouwd
ondertrouw 16 october 1706 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan van der Wiele, j.m., geb. van Aenbeek, won. onder de Groede
bruid Pieternella Baertens [ Beertens ], wed. v Niclaes Rommelaer, won. onder Breskens
getuigen Jan Matheus, Joost d'Hoge, Tanneke Beertens, Hester Turbij [ Tourbij ]
trouw 14 november 1706 alhier getrouwd
memorie
bruidegom Pieter Thomas, j.m., geb. en won. op Breskens
bruid Maria de Groot, j.d., geb. en won. op Zuidzande
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Zuidzande 3 december 1706

arrow-up

jaar 1707

ondertrouw 1 januari 1707 alhier ondertrouwd
bruidegom Claes Zaras [ Saras ], j.m., geb. van Nieuwvliet, won. onder Breskens
bruid Janneke Tack, j.d., geb. en won. alhier
getuigen Jillis de Neijs [ de Nijs ], Jan Heckebus [ Ekkebus ], Tanneke Vermeulen, haar moeder, Maria de Wachter(?)
opmerking geboden ook te Groede, waar zij kortelijk heeft gewoond
trouw 23 januari 1707 alhier getrouwd
memorie
bruidegom Jacob Bone [ Boone ], wedr. v Janneke Blauwkamer, won. in Groede
bruid Madalijntje Durij [ Durie ], j.d., won. alhier
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven 2 januari 1707
memorie
bruidegom Francois Wielo [ Wijloo ], wedr. v Janneke Sohier, won. alhier
bruid Rosiana van Anken [ van Anckum ], j.d. van Retranchement
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Retranchement 27 februari 1707
ondertrouw 12 maart 1707 alhier ondertrouwd
bruidegom Josua Isaac [ Isaacx ], wedr. v Elisabeth Aarts de Haes
bruid Pieternelle Adriaasche [sic; lees Adriaanse ], j.d., geb. [van] Oud Vlissingen, won. beide alhier
getuigen Adriaan Louwisse, Jacobus Warels, Tanneken Adriaans, Maria Aretse [ Aartse ]
opmerking geboden ook te Vlissingen
trouw 3 april 1707 alhier getrouwd
ondertrouw 30 april 1707 alhier ondertrouwd
bruidegom Christiaan Barens [ Barents ], j.m. van Breskens
bruid Maria van Bevere [ van Beveren ], j.d. van Breskens
getuigen Cornelis Clasijnc, Abram Steenart, Neeltje van [de] Woestijne [haar] moeder, Jacomijntje Geeraerts [1]
trouw 8 mei 1707 alhier getrouwd [2]
noot [1] mogelijk i.p.v. Geeraerts te lezen: Gillis
[2] lijkt onjuist, tenzij het 2e en 3e gebod op één dag zijn gegaan.
memorie
bruidegom Hendrick van Cruijningen, j.m., geb. van Zuidzande
bruid Maria Tak, j.d., geb. alhier, won. onder Groede
opmerking geboden onverhinderd te Groede
trouw 24 juli 1707 alhier getrouwd
ondertrouw 5 november 1707 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Phlip Carpentier, j.m. van Philippijne
bruid Marij Markx, wed. Jan [van] de Vijver, tot Breskens
getuigen Jacob Timmerman, Pieter Schoonhart, Matje Moens, Josijntje Laarbergen [ van Lerbergen ]
trouw 20 dito [ = november 1707 ] alhier getrouwd
ondertrouw 19 november 1707 alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Louwis le Zijer, j.m., geb. onder Rijssel
bruid Maria Parmentier, wed. v Johannis Trezel, geb. van Groede, beide won. alhier
getuigen Carel Morel, Daniel Parmentier, Coniera [ Cunera ] van Muijlwijk, Maria du Mee
opmerking geboden ook te Groede
trouw 4 december 1707 alhier getrouwd
ondertrouw 26 dito [ = november 1707 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter van Lumeck, j.m., geb. van Nieuwvliet, won. alhier
bruid Anna de Kan, j.d., geb. onder Oostburg, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Aarnout de Kan, Michiel Coorman [ Kooreman ], Catharina van Winnegen, Johanna Callejoijts [ Kaljoot ]
opmerking geboden ook te Groede
trouw 18 december 1707 alhier getrouwd
ondertrouw 10 december 1707 alhier ondertrouwd
bruidegom Jeroen Deserteur [ Desiteur ], wedr. v Marij van Roijen, geb. tot Oostburg, won. alhier
bruid Marijke de Vis, j.d., geb tot Cadzand, won. alhier
getuigen Thomas Jacob, Jacob Lievens, Marijke Moens, Janneke Antheunisse
trouw 25 december 1707, [ 1e kerstdag ], alhier getrouwd
memorie
bruidegom Paulus Schink, j.m. van Diest
bruid Janneke van Hoeke, wed. v Philip [van] de Vijver, van Borssele
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Cadzand 11 december 1707.
trouw

arrow-up

jaar 1708

ondertrouw 4 februari 1708 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Tavernij [ Tavernier ], wedr. v Josijntje Backer, geb. van Cortijk [ sic; lees Cortrijk ], won. alhier
bruid Cathalijne de Munt [ de Munck ], wed. v Joost Deck, van Sleijing bij Gent, won. alhier
getuigen Jan Medu [ Medou ], Noe van de Berge, Pieternelle Thomas, Marij Sonneville
trouw 19 februari 1708 alhier getrouwd
ondertrouw den selven dito [ = 4 februari 1708 ] alhier ondertrouwd
bruidegom Johannis Pateste [ Patist ], j.m., geb. [ van ] Lunge in Waelslant
bruid Marij Lermenet, j.d., van Gellewe in Vlaanderen, beide won. alhier
getuigen Theunis Steehouder, Lieve de Meere, Florence de Man, Cathalijne Errenst [ Arents? ]
trouw den selven dito [ = 19 februari 1708 ] alhier getrouwd
memorie
bruidegom Hendrik Bout, van Westcappel, wedr. v Janneke Martheus
bruid Francijne Verburg, j.d. van Breskens,
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Vlissingen [1]
noot [1] geen datum vermeld.
ondertrouw 22 april 1708, [ zondag?; lees 21? april ] alhier ondertrouwd
bruidegom Adriaan Smoor, j.m., geb. alhier
bruid Susanna Clasijns, j.d. van Breskens
getuigen Adriaan Smoor, vader, Cornelis Clasijngs, vader, Neeltje van [de] Woestijne, Maria du Mond
trouw 6 mei 1708 alhier getrouwd
ondertrouw 2 juni 1708 alhier ondertrouwd
bruidegom Claas Cocks, wedr. v Tanneke van de Leij, geb. van Wassenberg, won. alhier
bruid Pieternelle de Backer, j.d., geb. van Aazeel, won. alhier
getuigen Cornelis van der Lee [ van der Leije ], Martinus Elslant, Josijntje Salet, Marijke Wijnaert
trouw 17 dito [ = juni 1708 ] alhier getrouwd
ondertrouw 30 juni 1708 alhier ondertrouwd
bruidegom Isaac Schijtekat, wedr. v Anna de Kramer, geb. tot Waterland
bruid Dina Heerenisse, j.d., geb. tot de Groede, beide won. alhier
getuigen Louwis Schijtekat, Willem Heernisse, Adriaan [ sic; lees: Adriaantje ] de Vries, Apollonia Heernisse
opmerking geboden ook te Vlissingen
trouw 5 augustus 1708 alhier getrouwd
ondertrouw 21 juli 1708 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus van den Ende, wedr. v Maria Stevens
bruid Maria Sij, j.d., geb. tot Schoondijke, beide won. alhier
trouw 19 augustus 1708 alhier getrouwd
ondertrouw 22 september 1708 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Jan van den Bossche, j.m., geb. tot Scheldewijndik in't land van Aalst
bruid Jakomijntje Senaats [ Snaats ], j.d., geb. van Staan in Vlaanderen
getuigen voor hem: Pieter Tavenier, Jakobus van den Ende ; voor haar: Katolijntje Stevens, Maria Sij
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven naar Groede 17 november 1708
trouw te Groede getrouwd
ondertrouw 10 november 1708 alhier ondertrouwd
bruidegom Cornelis van der Haven [ van der Avert ], j.m. van Oosterhout, won. alhier
bruid Neeltje Cornelis, wedr. v Pieter Marinus
getuigen voor hem: Abraham Aartsen, Hendrik Barenze Iperman ; voor haar: Leijntje Klaas, Catelijntje Stevens
trouw 16 december 1708 alhier getrouwd
ondertrouw den selven dito [ = 10 november 1708 ] [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Groeten, j.m. van Vors onder Antwerpen, alhier nu wonende
bruid Maatje Pouwels, wed. v Willem Dirxse
getuigen voor hem: Paulus Cinck [ Schink ], Janneke van Hoeke ; voor haar: Jacob Dirx, Lena Seras
trouw 2 december 1708 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 24 november 1708 alhier ondertrouwd
bruidegom Isak de Voij, wedr. v Marij Magdelijen Halo
bruid Ariaentie Dirks, j.d., beide geb. alhier
getuigen voor hem: Antoijne Alous, [stief?]vader, Cornelia Bekkens ; voor haar: Joren Dirksen, vader, Marij Dirksen, zuster
opmerking geboden ook te Groede
trouw 10 december 1708, [ maandag?; lees 9? december ] alhier getrouwd
ondertrouw 1 december 1708 alhier ondertrouwd [1]
bruidegom Fransois Timmerman, j.m. van Cortruijl(?) in Brabant
bruid Geertreuij Lekes, wed. Jan Groot, dragonder, beide won. alhier
getuigen voor hem: Jan Neijt, Marij Steffen [ sic; lees Steppe ] ; voor haar: Jan Groete, Matie Paulus
opmerking [1] waertoe de magistraet tot ondertrou sonder verwesinge van (Aerdenburg?) heeft geconsenteert
trouw 23 december 1708 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1709

ondertrouw [?? 5 januari 1709 te Breskens ondertrouwd [1]]
bruidegom Gerard Nijs, j.m. van Biervliet
bruid Sara Bousemaas [ Boussemaar ], wed. van Mateus de Meij
getuigen Cornelis Lijs [2], Matie Moenes [ Moens ], Jonathan du Castel, Marij Bousemaer
opmerking geboden onverhinderd te Breskens ; hiervan attest. gegeven
trouw 20 januari 1709 te Groede getrouwd
noot [1] deze datum lijkt in een vlek te staan; zeer onzeker; op mijn kopie niet goed te zien
[2] mogelijk hier te lezen: Cornelis Nijs
ondertrouw 16 maart 1709 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter du Cate, wedr. v Susanna Mazon [ Masson ], geb. van B....(?) [1]
bruid Susanna Schoonaar, j.d., geb. van Calef [ sic; lees Calis ], won. alhier
getuigen Pieter le Cle [ le Cler ], Pieter Delmot, Cathalijne Jans, Elisabeth le Cle [ le Cler ]
opmerking [ geboden onverhinderd te Breskens ]; hiervan attest. gegeven naar Groede 31 maart
noot [1] onleesbaar; volgens trouwboek Waalse kerk Groede: Boulogne
ondertrouw 20 april 1709 alhier ondertrouwd
bruidegom David Kraaijmes, j.m., geb. van Tielt
bruid Maria Lourens, j.d., geb. van der Groede, won. beide op Oud Schoondijke
getuigen Ingenaas Kraaijmes, Pieter Aarnouts, Tannetje Wouters, Kornelia de Floe [ de Flauw ]
opmerking geboden ook te Groede
trouw 5 mei 1709 alhier getrouwd
ondertrouw 4 mei 1709 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Andriessen, j.m., geb. en won. aan de Sasput
bruid Katlijntje Gijs, j.d., geb. op Breskens, won. op (Oud Schoondijke [1])
getuigen Andries Andriessen, Kornelis Gijs, Maria Meeussen, Jakomijntje Dircks
trouw [2]
noot [1] door de vele verbeteringen onduidelijk wat er nu moet staan
[2] geen aantekening over trouwen
ondertrouw 3 augustus 1709 alhier ondertrouwd
bruidegom Mighiel Lermenet, j.m., geb. van Gelewe in Vlaanderen, won. onder Breskens
bruid Janneken Kerpentrij, j.d., geb. op Breskens, won. onder Groede
getuigen Jannis Gijsbregt, Lieven de Meere, Florence de Man, Remijntje [ Robijntje ] Kerpentrij
noot geen aantekening over trouwen

Doorgehaalde (gedeeltelijke) acte, gedateerd 7 october 1709, betreffende de ondertrouw van Gerard van Buuren, die hierna, in een andere hand, en gedateerd 8 october, opnieuw volgt.
ondertrouw 8 october 1709, [ dinsdag ], alhier ondertrouwd
bruidegom Gerard van Buuren, secretaris dezer stede en vrij heerlijkheid, j.m., geb. van Utrecht
bruid Kristijna van Walcheren, j.d., geb. van Utrecht, won. tot Amsterdam
getuigen bailliu Joan van Hoorn, Joan Steiger, juffr. Katarijna d'Hond wed. dhr Kornelis van Walcheren, Josijntje van Lerbergen
trouw 27 november 1709, [ woensdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 7 december 1709 alhier ondertrouwd
bruidegom Gillis Notebaard, j.m., geb. van Eester in Vlaanderen, won. alhier
bruid Kristijna Trippels, wed. v Jakobus Kannegieter, geb. van Bebbredijk, won. onder Breezande [ Baarsande ]
getuigen voor hem: Guilliaam de Kan, Noé van den Berge ; voor haar: Maria Anna Ankein [ Hennequin ], Katrijna Doelman
noot geen aantekening over trouwen

arrow-up

jaar 1710

ondertrouw 2 april 1710, [ woensdag? ], alhier ondertrouwd
bruidegom Matheus Lonckens [ Loentjens ], wedr. v Elizabeth de Bever, geb. van St Kruis
bruid Elizabeth Jans, j.d., geb. van Diest, beide won. alhier
getuigen Jacob Vermeere, Jan Heckebus, Lijbeth Taxel(?) [ Lijsbeth Tack ], Cornelia Berens
trouw na 3 proclamatien op den dato (?) [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 3 mei 1710 alhier ondertrouwd
bruidegom Willem Roeloff [ Roels ], j.m. van Breskens
bruid Sara Lamberts, j.d. van Zuidzande, won. onder Oud Schoondijke
getuigen Johannis de Vogelaer, Andries van Aaertdele [ van Herseele ], Francijntje Lambers, Jannecke Roelts
opmerking geboden ook te Groede
trouw 20 mei 1710 alhier getrouwd
ondertrouw 5 juli 1710 alhier ondertrouwd
bruidegom Pieter Dorssij, j.m. van de Groede, won. op Breskens
bruid Geertrijd Thijsse [1], wed. v Jacobus Janse, van Gorcom, won. tot Vlissingen
getuigen voor hem: Claas van Stercke [ van Sterckum ], Anna Rijning [ Reijlof ]; voor haar; Joost de Hase, Susanna Oliviers
opmerking geboden ook te Groede
trouw alhier getrouwd [2]
noot [1] zij komt ook voor als Geertruijd Rovers, en geb.plaats Wourkom
[2] geen trouwdatum vermeld
ondertrouw 12 juli 1710 alhier ondertrouwd
bruidegom Carel Stripaert, wedr. v Anna Stuaart, won. onder Oud Schoondijke
bruid Fransoise van Hinnis, j.d., geb. van St Cruijs bij Brugge, [won.] op Oud Schoondijke
getuigen Jacob Stripaart, Jan Paulusse, Marij Platteij, Marij Baars [ Baarts ]
opmerking geboden ook te Vlissingen
trouw 3 augustus 1710 alhier getrouwd
ondertrouw 9 augustus 1710 alhier ondertrouwd
bruidegom Joost de Hase, j.m., geb. van Gend [ Gent ]
bruid Jacoba Adriaans, wed. v Joris Sterk, van der Goes, beide won. alhier
getuigen Pieter Dorssij, Cornelis Peijpling, Susanna Olivier, Geertrij (sic) Tijssen
trouw 24 augustus 1710 alhier getrouwd
memorie
bruidegom Adriaan Berens, j.m. van Breskens
bruid Janneke Vereeke, wed. v Jan Joosten
trouw 24 augustus 1710 alhier getrouwd
ondertrouw 6 december 1710 alhier ondertrouwd
bruidegom Jacobus Timmerman, wedr. v Marij Verleij, geb. van Biervliet
bruid Cathalijntje Scheerens, j.d., geb. en won. alhier
getuigen Anthonij Fioen, Jan Goedertier, Marijke Moens, Josijntje van Lerberge
trouw 28 december 1710 alhier getrouwd [1]
noot [1] 23 december 1710 attest. gegeven naar IJzendijke, maar deze weer ingetrokken

arrow-up

separator