Ondertrouwregister Breskens

periode 1651-1660

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1651 - 1660 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 110 inschrijvingen en ondertrouwen geregistreerd. De inschrijvingen uit de jaren 1651 en 1652 zijn, net als die uit de voorgaande periode, pas achteraf, ná het overlijden van ds Bogaart in mei 1652, aangetekend op grond van teruggevonden trouwbriefjes. De inschrijvingen vanaf 1653 zijn van de hand van schoolmeester David Zegertsen Moijaart, zoals blijkt uit vergelijking met de begraafrekeningen. Deze werd evenwel pas beroepen op 11 oct. 1658. Hij was toen schoolmeester in Vlissingen en zal pas in 1659 te Breskens in functie zijn getreden. Dat betekent, dat ook de huwelijken uit de periode 1653 - 1658 pas naderhand zijn aangetekend of zijn overgenomen uit aantekeningen van ds Morris. In 1653 wordt bij een aantal inschrijvingen een trouwdatum genoemd, maar het is aan te nemen, dat hiermee de ondertrouwdatum wordt bedoeld. Helaas tekende mr Moijaart nooit de datum van trouwen aan, zodat dat gegeven ontbreekt. In veel gevallen zal het huwelijk echter wel bevestigd zijn, óf op de zondag van het 3e gebod, óf de zondag daarna. Verder zij men er op bedacht, dat in deze tijd met Schoondijke niet het huidige Schoondijke wordt bedoeld, maar het oostelijk deel van Baarsande. Dit viel kerkelijk onder Breskens. Het werd later Oud Schoondijke genoemd.
Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 


1651 (4) 1652 (2) 1653 (15) 1654 (9) 1655 (13)

1656 (11) 1657 (10) 1658 (19) 1659 (3) 1660 (4)

jaar 1651

ondertrouw 1 april 1651 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joos Jeroonemussen, wedr. v Cathelijne [1], van Ingelmunster
bruid Claessijncken Jonckheers, j.d. van Kokelaer
getuigen zijn cosijn Cornelijs Janssen, haar goede bekende Josijnken Reijniers
noot geen aantekening van trouwen
[1] geen achternaam vermeld
ondertrouw 8 april 1651 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Servaes Bockeljoen, j.m. van Echtegem
bruid Leijnken Pouwels, j.d. van Vlissingen
getuigen zijn goede bekende Steven van Tournhout; voor haar [haar vader] Paulus Pietersen met zijn huisvr.
trouw 30 april 1651 alhier getrouwd
ondertrouw dito [ = 8 april 1651 ] [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Andries Jacobssen, j.m. van Breskens
bruid Catelijntien Fockenoij, j.d. van Steenwerck
getuigen zijn vader Jacob Thomassen, haar vader Jan Fockenoeij
trouw 10 mei 1651 alhier getrouwd
ondertrouw 24 juni 1651 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Vermeulen, j.m. van Breskens
bruid Janneken Verhagen, j.d. van Oostende
getuigen zijn vader Machiel Vermeulen, haar moeder Janneken Snicx
noot geen aantekening van trouwen

arrow-up

jaar 1652

ondertrouw 3 januari 1652 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Leendert de Grafe, wedr. v Igien Heijndricx [ van Driel ]
bruid Adriaentien Pieterse, j.d. van Claeswale [ Klaaswaal ]
getuigen zijn swagerinne Lisebet Heijndricx [ van Driel ], haar cosijn Cornelijs Franssen [ van der Valck ]
noot geen aantekening van trouwen
ondertrouw 6 april 1652 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter de Klerck, j.m. van der Groede
bruid Tanneken Dircx, j.d. van Breskens
getuigen zijn zwager Jan Thomassen [ Beckens ], haar vader en moeder Dirck Arentsen met zijn huisvr.
noot geen aantekening van trouwen

arrow-up

jaar 1653


Volgen nu de aantekeningen gemaakt door schoolmeester David Zegertsen Moijaart.Lijste van de persoonen, die ondertrouwt zijn tot Breskens
ondertrouw 29 maart 1653 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Denejel [ de Noijel ], j.m. van Oostburg
bruid Aeltjen Pieters, j.d. van Vlissingen, won. tot Breskens
getuigen zijn stiefvader Leunis Cornelissen, haar moeder Elizabeth Gheleijns
ondertrouw [ 29 maart 1653 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom David Maertensen, j.m. van Vlissingen, varend man
bruid Tanneken Verhaghe, j.d. van Oostburg [2], won. te Breskens
getuigen zijn goede bekende Hendrick Cornelissen, haar moeder Janneken Verhage
noot [1] geen datum vermeld, maar waarschijnlijk gelijk met de voorgaande
[2] mogelijk te lezen: Oostende
ondertrouw 19 april 1653 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Censuijr, j.m. van Steenwerck
bruid Christijne Fockeno, j.d. van Steenwerck
getuigen Cornelis Centsen [ Bruggevate ], Laurijntje Lucas
ondertrouw [ 19 april 1653 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Jillis Guijljaemsen, j.m. van Wijlsbeecke
bruid Janneken Pieters, wed. v Jacob Lowijs, van Middelburg in Zeeland
getuigen Cornelis van Laren, Laurijntje Pieters
noot [1] geen datum vermeld, maar waarschijnlijk gelijk met de voorgaande
ondertrouw 3 mei 1653 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Lowijs Verhust, wedr. v Tanneken Vijverij, van Breskens
bruid Prijntje Arjaens, j.d. van Domburg
getuigen haar cozijn Willem Cornelissen
ondertrouw 10 mei 1653 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Laurens Lievensen, j.m. van Iselmonde
bruid Maijken Carels [ Amioens ], j.d. van Breskens
getuigen zijn couzijn Henrick Willemsen, haar [stief]vader Rijcke Mels
Opmerking Bij de nu volgende 10 inschrijvingen staat bij de datum "ghetrout". Dit is waarschijnlijk een vergissing. Al deze dagen vallen op zaterdag, en zijn hoogst waarschijnlijk de data van de ondertrouw.
ondertrouw 17 mei 1653 [alhier ondertrouwd] [1]
bruidegom dhr bailliu Johan van Gronsfelt, j.m. van Calcar
bruid Francijntje Loncke, j.d. van Schoondijke
getuigen Maerten van Emmenes, haar oom en voogt Denijs Loncke
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
ondertrouw 7 juni 1653 [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Isack Jansen, wedr. v Matje Marinissen, geb. van Breskens
bruid Josijne Aernouts, wed. v Jan Cornelis, geb. te Edigem
getuigen [voor hem] Joos Jeroensen; dat deze weduwe een vrij persoon is getuigden Cornelis Janssen en Joos Comparatij
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
ondertrouw 21 juni 1653 [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Maximiliaen Loncke, j.m. van Emelghem, won. in Schoondijke
bruid Maddeleentje van Oudenaerde, j.d., won. in Schoondijke
getuigen Carel Alevoet, Joos Vergracht; Maeijken Loncke weduwe, bruidegoms moeder; Josijne Meijers
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
ondertrouw 28 juni [1653] [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Adriaen Lieds, j.m. van St Denijsbouckel ontrent Ghendt
bruid Janneken Lemiere, wed. v Jan Majoor, van Covelens in Vlaenderen, beide won. in Schoondijke
getuigen Rutgher Lieds, Jacob Lemiere, Jaquemijntje Arents, Jaquemijntje Smits
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
ondertrouw 27 september [ 1653] [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Cornelis Bastiaensen, j.m. van Isegem
bruid Neeltjen Dircx, j.d. van Breskens
getuigen zijn oom Joos Jeroenssen, haar vader Dirck Arents
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
ondertrouw dijto [ = 27 september 1653 ] [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Steven van Toernhout, wedr. v Cathelijntje Pieters
bruid Maeijken Ketelaer, [2] van Schoondijke
getuigen zijn oom Joos Koene, haar broeder Henrick Ketelaer
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
[2] geen burgerlijke staat vermeld
ondertrouw 1 november [ 1653 ] [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Jillis de Vleeschouwer, j.m. van Oudelothem
bruid Sara del Bo, j.d. van Breskens
getuigen Joos Koene, Lijsbeth Hendricx
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
ondertrouw dijto [ = 1 november 1653 ] [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Laureijs Lijcke, wedr. v Grijtjen Stoffels, van Toernhout
bruid Jaquemijntje Lievens, wed. v Carel Jansen, van Armuijden [ Arnemuiden ], won. in Schoondijke
getuigen Lieven Jansen [ Bijl ]
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
ondertrouw 20 december [ 1653 ] [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Andries Lems, j.m. van Cadzand, won. in Schoondijke
bruid Magdalene Salomons, wed. v Jacob Ramon, van Maldeghem, won. in Schoondijke
getuigen Huge Andries
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!

arrow-up

jaar 1654

ondertrouw 10 januari 1654 [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Jacob Griebel, van Heijlderbergh, wedr. v Magriete Schulter
bruid Luijckxjen Schoolwijck, wedr. v Michiel van Maeghdenbergh
noot [1] abusievelijk vermeld als trouwdatum!
[2] geen getuigen vermeld
ondertrouw [ 14 februari 1654 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Stoffel Jansen [ Brootshooft ], wedr. v Clasijntje Cerijs, van Breskens
bruid Magriete Baquemans, wed. van mr Franciscus Boogaert [2], van Vlissingen
getuigen Jacob Thomas, Janneken Suijse
opmerking geboden te Breskens 15 en 22 febr., 8 maart [2]
noot [1] datum ondertrouw gebaseerd op datum van 1e gebod
[2] kennelijk is op 1 maart niet gepredikt
ondertrouw 9 mei 1654 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joos de Hoop, wedr. v Prijntje de Vos, van St Loi Vive, won. in t ambacht van Isendijcke [ IJzendijke ]
bruid Sijntje Loncke, wed. v Jan Jacobs, van Isegem, won. in Schoondijke
getuigen Jacob Braems, Jorijntje Wielmakers, Carel Alevoet, Joos Vergracht, Magdaleentje van Oudenaerde, Martijntje Spetael
opmerking geboden te Breskens 10, 17 en 24 mei
ondertrouw 6 juni 1654 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Lowijs Verhust, wedr. v Prijntjen Arjaens, van Breskens
bruid Janneken vande Wolle, j.d. van Thoerhout, [ won. ] tot Breskens
getuigen Jan Hosuals [ Osewols ], Jaquemijntje Baes
opmerking geboden te Breskens 7, 14 en 21 juni
ondertrouw 27 juni 1654 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Eduard Verschuere, j.m. van Dendermonde, won. te Breskens
bruid Arijntjen Laureijs Coorman, j.d. van Rijssel, won. op Nieuwerhaven
getuigen Pieter Oliviersen Sneeuwaert, Gerbrant Jallingh, Paschijntje Jans, Catelijntje lappers
opmerking drie geboden te Breskens
ondertrouw 2 juli 1654, [ donderdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Evert Pieters, j.m. van Sandijck
bruid Martijntje Jans, [1] van der Groede, beide won. op Breskens
getuigen Jan van Roo, Janneken Pomvoort
opmerking drie geboden te Breskens
noot [1] geen burgerlijke staat vermeld
ondertrouw 25 juli 1654 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Dirck Jansen vander Meulen, van Dort [ Dordrecht ], wedr. v Tanneken Claessen van den Briele [1]
bruid Matje de Clercq, j.d. van Deinse
getuigen Isack Jansen, Margriete Fransen, Josijne Vos
opmerking drie geboden te Breskens
noot [1] onduidelijk of "van den Briele" opgevat moet worden als geb.plaats van Tanneken Claessen, of als achternaam
ondertrouw 29 augustus 1654 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan de Meijer, j.m. van Lichtervelde, won. in Schoondijke
bruid Martijntje vande Wolle, j.d. van Thorout, won. op Breskens
getuigen Cornelis Jansen, Lowijs Verhust, Magdaleentje van Oudenaerde, Josijntje van de Wolle
opmerking drie geboden te Breskens
ondertrouw 14 november 1654 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Steven van Toernhout, wedr. v Maeijken Ketelaer
bruid Susanna de Vriese, [1] van Oost Souburg
getuigen Joos Koene, Jan Vergucht, Jorijne van Nieukercke
opmerking drie geboden te Breskens
noot [1] geen burgerlijke staat vermeld

arrow-up

jaar 1655

ondertrouw 4 januari 1655, [ maandag [1]], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan van Craeijmersch, j.m. van Thielt
bruid Marij Lava, wed. v Anthonij Bonet [ Binet ], won. op Breskens
getuigen zijn oom Jan van Craeijmercsh [sic], Felix Tavernier, Anneke Beque
opmerking geboden te Breskens 10, 17 en 24 jan.
noot [1] mogelijk moet gelezen worden [ zaterdag ] 9 jan.
ondertrouw 23 januari 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Andries de Kuijper, j.m. van Wulpen, won. in der Groede
bruid Neeltje Wijte, wed. v Heijmert Jansen, van Barendrecht
getuigen Joris Kouwe, haar moeder Matje Meertens
opmerking geboden te Breskens 24 jan., 7 en 14 febr.
ondertrouw 6 februari 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Abram Pia, j.m. van Sluis, won. op Breskens
bruid Prijntje Kuijse, [1] van Oostburg, won. op Breskens
getuigen zijn moeder Margriete Socké, haar vader Andries Kuijse
opmerking geboden te Breskens 7, 14 en 21 febr.
noot [1] geen burgerlijke staat vermeld
ondertrouw 13 maart 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Danckert Jobsen, wedr. v Matje Jans, van St Maartensdijk
bruid Adriaentjen Verhille, wed. v Laurens vande Dijcke
getuigen Aernout Krijnsen, Marij Grevers, Adriaen Verhille en Janneken, zijn huisvr.
noot geen aantekening van de geboden
ondertrouw 20 maart 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Karel Alevoet, wedr. v Laurijntje Loncke, van Ingelmunster, won. in Schoondijke
bruid Martijntje Spetael, j.d. van Eeclo, won. in Schoondijke
getuigen Joos de Hoop, Josijntje Loncke, Jan Spetael, Joos Vergracht, Stoffelijne Minnae[rs]
noot geen aantekening van de geboden
ondertrouw 15 mei 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Samuel Tacq, j.m. van Vlissingen, won. op Breskens
bruid Elizabeth Hendricx, wed. v Anthonij Henricks, van Strijen, won. op Breskens
getuigen Pieter Tacq, Jan Poleij, Adriaentje Centsen, Driesijntjen Everaers
opmerking drie geboden te Breskens
ondertrouw [ 15 mei 1655 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Jan Spetael, j.m. van Eeclo
bruid Matje Gheers, j.d. van Breskens
getuigen Carel Alevoet, Martijne Spetael, Gheert Sifters, Digne Lenaer[s]
opmerking drie geboden te Breskens
noot [1] waarschijnlijk dezelfde datum als de voorgaande
ondertrouw 29 mei 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Christiaen Laurens [ Verstrate ], j.m. van Bekercke [ Biggekerke ], won. op Breskens
bruid Lijsbeth Geerts, j.d. van Breskens
getuigen Joos Laurens, Maeijtje Aernouts, Gheert Sifters, Dingne Lenaer[s]
opmerking drie geboden te Breskens
ondertrouw 9 juli 1655, [ vrijdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Andries Vermander, j.m. van Rembeke in Vlaanderen
bruid Janneken Slembuik, j.d. van Ingelmunster
getuigen Jacob Cortain, Janneken Spiessens
opmerking drie geboden te Breskens
ondertrouw 24 juli 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter van de Vondel, j.m., geb. in t lant van ter Neuse [ Terneuzen ]
bruid Tanneken Vermeulen, j.d. van Breskens, beide won. op Breskens
getuigen Michiel Vermeulen en zijn huisvr.
noot geen aantekening van de geboden
ondertrouw 14 augustus 1655 [ alhier? ondertrouwd? ] [1]
bruidegom Jan Osewol, wedr. v Neesje Verhust, van Deventer
bruid Jaquemijntje Vlaminghs, wed. v Tobias Soetae[rt]
noot [1] [geen getuigen, noch geboden vermeld; is dit huwelijk?]
ondertrouw 2 september 1655, [ donderdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Vermeulen, j.m. van Breskens
bruid Jorijntje van Nieukercke, wed. v Jan Vergucht, van Staen, beide won. op Breskens
getuigen zijn vader Michiel Vermeulen, Laurens van den Keere, Leuntjen van den Keere, Janneken Boutens
noot geen aantekening van de geboden
ondertrouw 27 november 1655 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan de Coster, wedr. v Vijntje van Dalen, geb. te Nevelen
bruid Monijntje van Damme, geb. op St Pieters, beide won. op Breskens
getuigen Jillis Maenhout, Susanna Jans
opmerking geboden te Breskens 28 nov., 5 en 12 dec.

arrow-up

jaar 1656

ondertrouw 15 april 1656 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Willem Louwers, j.m., geb. in der Groede, won. op Breskens
bruid Celi Verhaghe, j.d., geb. te Oostleter, won. op Breskens
getuigen Adriaen Danielsen, Pieter Vermeulen, Janneken Snick, Susannetje Cornelis
opmerking geboden te Breskens 16, 23 en 30 april
ondertrouw [ 15 april 1656 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Reijnier de Clerq, wedr. v Catelijntje Kentsen, van der Groede, won. op Breskens
bruid Maeijken Ketelaer, j.d., geb. en won. op Breskens
getuigen Jan Kensen, Henrick Ketelaer, Tanneken Ketelaer, Maijken de Klerq
noot [1] waarschijnlijk tegelijk met de voorgaande; geen geboden vermeld
ondertrouw [ 15 april 1656 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Sander van Hecke, wedr. v Jaquemijntje Hermans, van Maldegem, won. op Schoondijke
bruid Josijntje van Beddebrugge, wed. v Charel Kroen, geb. tot Thielt, won. op Schoondijke
getuigen Adriaen Lovei, Andries Lems, Jaquemijntje Adriaens, Magriete Fransen
noot [1] waarschijnlijk tegelijk met de voorgaande; geen geboden vermeld
ondertrouw [ 15 april 1656 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Lieven Stortewage, j.m. van Oosthacker [ Oostakker ], won. op Schoondijke
bruid Maria Boesmaer, j.d. van Schoondijke, ook [aldaar] wonende
getuigen Wilhelmus Cornelis Mast, Pieter Boesmaer, Esther Boesmaer
noot [1] waarschijnlijk tegelijk met de voorgaande; geen geboden vermeld
ondertrouw 29 april 1656 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Gillis Garlemeijn, j.m. van West Roosbeke, won. te Schoondijke
bruid Sara Dircx, j.d. van Breskens, ook [aldaar] wonende
getuigen Maerten van Sweden, Joos Vergracht, Servaes Bockeljoen, Adriaentje Vermeulen
opmerking geboden te Breskens 30 april, 7 en 14 mei
ondertrouw 13 mei 1656 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Arteel, j.m. van Eecloo, won. op Breskens
bruid Janneken Aernouts, [1] van Basseie, won. op Breskens
getuigen zijn broeder Anthoon Arteel, haar vader Pieter Aernoutsen
opmerking geboden te Breskens 14, 21 en 28 mei
ondertrouw 17 juni 1656 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Andriessen Tersteijn, j.m. van Oostburg, ook [aldaar] wonende
bruid Maria Jacobs Seghers, wed. v Jacob Kievijt, won. in Schoondijke
getuigen zijn vader Andries Pietersen Tersteijn, haar zwager Fransoijs Mantjeu [ lees: Manteau ]
opmerking geboden te Breskens 18 en 25 juni, 2 juli
ondertrouw 8 juli 1656 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Pietersen [ de Bock ], j.m. van Armuijden [ Arnemuiden ], won. op Breskens
bruid Baeltje Jacobs, j.d. van der Groede, won. op Breskens
getuigen zijn goede bekende Reijnier de Clercq, haar cousijn Henrick Wilmsen, Laurijntje Pieters
opmerking geboden te Breskens 9, 16 en 23 juli
ondertrouw 29 juli 1656 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Adriaen Dircx [1], j.m., geb. en won. op Breskens
bruid Maeijtje vande Vondele, j.d. van t landt ter Neuse [ Terneuzen ], won. op Breskens
getuigen zijn vader Dirck Arents, haar broeder Pieter van de Vondele
opmerking geboden te Breskens 30 juli, 6 en 13 aug.
noot [1] er staat abusievelijk Dicrx
ondertrouw [ 29 juli 1656 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Jacob den Beer, j.m. van Hanssamen, won. op Breskens
bruid Maeijken van Sweden, j.d. van ter Nisse, won. op Breskens
getuigen Stoffel Broodthooft bij wie de bruidegom woont, haar moeder Tanneken van Sweden
noot [1] waarschijnlijk tegelijk met de voorgaande; geen geboden vermeld
ondertrouw 25 november 1656 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Tobias Josiassen [ Ouvare ], wedr. v Lijsbeth Marinissen, van Ruttem [ Rithem ]
bruid Susanna Jans, wed. v Jan Cornelissen, van Schellach, beide won. op Breskens
getuigen zijn broeder Cornelis Josias, haar zuster Matje Pieters
opmerking geboden te Breskens 26 nov., 3 en 10 dec.

arrow-up

jaar 1657

ondertrouw 20 januari 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Stoffel de Vos, j.m. van de Groede
bruid Maeijken Vermeulen, j.d. van Breskens, beide won. tot Breskens
getuigen zijn couzijn Jan Dirckx [ Koevoet ], haar vader Michiel Vermeulen
noot geen geboden vermeld
ondertrouw 21 april 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Lieven Duvet, j.m., geb. te Ruijsle
bruid Paschijntje Pieters [2], wed. van Pieter Oliviersen, van Ruijsle, beide won. op Breskens
getuigen Jacob Thomas, Gheert Sifters, Magriete Franse
noot [1] geen geboden vermeld
[2] zij wordt bij de doop van haar zoon Aernoud op 3 mei 1654 te Breskens Passchijntje Jans genoemd
ondertrouw 12 mei 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Kloet, j.m. van Beveren
bruid Tonijntje Pieters [ Kolfmaeckers ], wed. v Jan Jurmanes, van Ouwenhove
getuigen Henrick Ketelaer, Jacob del Moij, Adriaentje Wage
noot geen geboden vermeld
ondertrouw [ 12 mei 1657 alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Jan Hasard, wedr. v Janneken Menaerts, van Wormhout
bruid Lena Adriaens, j.d. van Nieukercke
getuigen Jillis Gerlemein, Cornelis Bastiaensen, Lijsbeth Plets, Neeltje Dircx
noot [1] waarschijnlijk tegelijk met de voorgaande; geen geboden vermeld
ondertrouw 7 juli 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Baeijens, j.m. van Moer
bruid Maijken Jacobs, j.d. van Breskens, beide won. op Breskens
getuigen Isack Seloivre, haar vader Jacob Thomas
opmerking geboden te Breskens 8, 15 en 21 juli
ondertrouw 1 september 1657 alhier ondertrouwd wegens absentie van de predikant in der Groede
bruidegom Thomas de Cocq, j.m. van Dentergem
bruid Josijntje Prophete, j.d. van Lichtervelde
getuigen Joos de Cocq, zijn moeder Vijntje de Cocq
opmerking geboden te Breskens 2, 9 en 16 sept.
ondertrouw 8 september 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Adriaen Henrickx, j.m. van St. Lourens [ St Laurens ]
bruid Tanneken Krakers, j.d. van der Neuse [ Terneuzen ], beide won. op Breskens
getuigen zijn cozijn Leendert de Grave, Jaquemijntje Bouwens, Adriaentje Pieters
opmerking geboden te Breskens 9, 16 en 23 sept.
ondertrouw 29 september 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter van Snaeijen, wedr. v Matje Adriaens
bruid Tanneken Thijssen, j.d. [van] Merelbeke
getuigen Cornelis Fransen van der Valck, Mari Herberts huisvr. v Anthoon Marteijn
opmerking geboden te Breskens 30 sept., 7 en 14 oct.
ondertrouw 6 october 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Gijselingh, j.m. van Slijpe
bruid Sara del Bo, wed. v Jillis Vleeschouwer, beide won. op Breskens
getuigen Gheleijn Denie, Samuel Tacq, Margrietie Franse
opmerking geboden te Breskens 7, 14 en 21 oct.
ondertrouw 3 november 1657 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Anthoni van de Vondel, j.m. uit t landt van der Neuse [ Terneuzen ]
bruid Elijsabeth Pauwels, j.d. van Vlissingen
getuigen haar vader Paulus Pietersen, zijn broeder Pieter van de Vond'le, zijn swagerinne Tanneken Vermeulen, haar swagerinne Lijsbeth Burggraefs
opmerking geboden te Breskens 4, 11 en 18 nov.

arrow-up

jaar 1658

ondertrouw 23 maart 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joris Vermeulen, j.m. van Breskens
bruid Stoffelijne Minne, j.d. van Mechelen
getuigen zijn vader en moeder Michiel Vermeulen met zijn huisvr.; Cornelis Centsen en zijn huisvr. als meester en vrouwe van de bruid
opmerking geboden te Breskens 24 en 31 maart, 7 april
ondertrouw 20 april 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Maerten Lapere, wedr. v Margriete Socké, van Emergem
bruid Maeijken van de Walle, j.d. van Thorout, beide won. op Breskens
getuigen Abram Pia, Maerten Eeckelare, Prijntje Kuse, Martijne vande Walle
opmerking geboden te Breskens 21 en 28 april, 5 mei
ondertrouw 27 april 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter de Vos, j.m. van Wicht, won. in Cadzand
bruid Leuntje Pieters, j.d. van Cadzand, won. op Breskens
getuigen zijn vader Rijcke de Vos, haar moeder Adriaentje Pieters
opmerking geboden te Breskens 28 april, 5 en 13 mei
ondertrouw 4 mei 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Adriaen Oosterlingh, wedr. v Josijntje Walijns, van Hanssamen
bruid Jaquemijntje Bouwens, wed. v Jan Schelleingi, van Vlissingen
getuigen Samuel Tacq en zijn huisvr.; Jacob den Beer en zijn huisvr.
opmerking geboden te Breskens 5, 12 en 19 mei
ondertrouw 25 mei 1658 [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Marijn van Este, j.m. van Eegem
bruid Janneken de Bree, j.d. van Breskens , beide won. op Breskens
getuigen Danckert Jobsen en zijn huisvr.
opmerking geboden te Breskens 26 mei, 2 en 9 juni
noot [1] er staat 28 mei, maar deze datum kan op grond van de data van de geboden niet juist zijn; 25 mei is het meest waarschijnlijk.
ondertrouw 1 juni 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Roef, j.m. van Rechtspour
bruid Marij Koo, j.d. van S. Marck, beide won. op Breskens
getuigen Jaap Peie, Joos Gabij, Margriete Koo
opmerking geboden te Breskens 2, 9 en 16 juni
ondertrouw 29 juni 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Karel Janssen Keuse, wedr. v Catelijne Henricx, van Meulebeke
bruid Jaquemijntje Zeghers, j.d. van Cortrijcke, won. op Nieuwerhaven
getuigen Pieter de Moij, Jacob Fransen, Francijne Schoonaers, Janneken Coppens
opmerking geboden te Breskens 30 juni, 7 en 14 juli
ondertrouw 6 juli 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Henrick Duischet, wedr. v Catelijntje Leenders, van Francfort [ Frankfurt ]
bruid Catelijntje van Laren, wed. v Maerten Adriaensen, van Vlissingen, beide won. in Schoondijke
getuigen Cornelis van Laren, Tanneken Leenders
opmerking geboden te Breskens 7, 14 en 21 juli
ondertrouw dijto [ = 6 juli 1658 alhier ondertrouwd ]
bruidegom Gheert Sifters, wedr. v Dingne Leenders, van Vlissingen
bruid Neeltje Vissers, wed. v Charel Poulet, van Lottem, beide won. op Breskens
getuigen Jacob Wulpaert, Cathelijntje Blondeels, Janneken Joos
opmerking geboden te Breskens 7, 14 en 21 juli
ondertrouw dijto [ = 6 juli 1658 alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Navé, j.m. van Slijpen
bruid Jaquemijntje van Nieukercke, j.d. van Staen, won. op Breskens
getuigen Pieter Kastekers, Matje Scherlebr[..?] [1]
opmerking geboden te Breskens 7, 14 en 21 juli
noot [1] een Maeijken Schellebraat wordt vermeld als doopgetuige te Breskens, 5 nov. 1662.
ondertrouw 3 augustus 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan van Enden, j.m. van Watervliet
bruid Neeltje Dircx, wed. v Cornelis Bastiaensen, van Breskens, won. op Breskens
getuigen Pieter de Clerq, Saertje Dircx, Janneken Dircx [1]
opmerking geboden te Breskens 4, 11 en 18 aug.
noot [1] lees: Tanneken Dircx
ondertrouw 24 augustus 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Gillis de Baets, j.m. van Oostecke
bruid Marij Lapere, j.d. van Meulebeke, beide won. op Breskens
getuigen Maerten Lapere, Jacob de Meere, Maeijken van de Walle, Prijntje Cuse
opmerking geboden te Breskens 25 aug., 1 en 8 sept.
ondertrouw 25 augustus 1658, [ zondag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelis de Jager, j.m. van Versick
bruid Claertje Meijers, j.d. van Lichtervelde, beide won. in Schoondijke
getuigen Cornelis Jansen de Meijer, Tanneken Quarteel, Martijntje van de Walle
opmerking geboden te Breskens 1, 8 en 15 sept.
ondertrouw 14 september 1658 alhier ondertrouwd
bruidegom Jan Verfaelje, wedr. v Catelijne Verron, van Ligem
bruid Marij Pieters, wed. v Jaques Huijsen, van Usselt, beide won. op Breskens
getuigen Nicase Durij, Jan Letju, Magdalena a la Porte
opmerking geboden te Breskens 15, 22 en 29 sept.
ondertrouw 28 september 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Fieren Paku, j.m. van Eertrijck
bruid Engeltjen Arents, wed. v Arjaen Corstens, van Moerkercke, beide won. op Breskens
getuigen Jan Poleij, Josijntje Poleij, Cornelis Fransen [ van der Valck ], Wijfje Claes
opmerking geboden te Breskens 29 sept., 6 en 13 oct.
ondertrouw 5 october 1658 alhier ondertrouwd
bruidegom Andries de Cuijper, wedr. v Neeltje Wijte, van Wulpen
bruid Maeijken de Breijne, j.d. van Schoondijke, beide won. op Breskens
getuigen Pieter Tacq, Claes de Back, Adriaentje Tacq
opmerking geboden te Breskens 6, 13 en 20 oct.
ondertrouw dijto [ = 5 october 1658 alhier ondertrouwd ]
bruidegom Marinis Janssen [ Klincke ], j.m. van Colinsplaet [ Colijnsplaat ]
bruid Claesje Jacobs, j.d. van Bonaventure, beide won. op Breskens
getuigen haar broeder Frans Jacobs, Cornelis Fransen [ van der Valck ], Maeijtje Jans, Wijfje Claes
opmerking geboden te Breskens 6, 13 en 20 oct.
ondertrouw 26 october 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob van Hoeve, j.m. van Cadzand, won. op Nieuwvliet
bruid Janneken Benet [ Binet ], j.d. van Breskens en [aldaar] wonend
getuigen zijn vader Joos van Hoeve, haar voogt Fransoijs Sohier
opmerking geboden te Breskens 27 oct., 3 en 10 nov.
ondertrouw 30 november 1658 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Steven Janssen, j.m. van Gits
bruid Anna Dosserij, j.d. van Thorout, beide won. op Schoondijke
getuigen zijn vader Jan Janssen, Andries Vermander en zijn huisvr.
opmerking geboden te Breskens 1, 8 en 15 dec.

arrow-up

jaar 1659

ondertrouw 21 juni 1659 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Thomas de Cocq, wedr. v Josijntje Prophete, van Dentergem, won. onder der Groede
bruid Matje Trijns, j.d. [1], won. op Breskens
getuigen Nehemias Bollaert, Jacob Dircx, Vijntjen Cocx, Jaquemijntje van Hoeve
opmerking geboden te Breskens 22 en 29 juni, 6 juli
noot [1] geen geboorteplaats vermeld
ondertrouw 6 september 1659 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joris Nes, j.m. van Cadzand
bruid Janneken Dingnis, j.d. van Ouwelande
getuigen zijn vader Thomas Nes, haar moeder Janneken Moerdijck
opmerking geboden te Breskens 28 sept., 5 en 12 oct.
ondertrouw 27 september 1659 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Fransoijs Chevaljer, wedr. v Jaquemijntje (Huseck?), won. op Nieuwvliet
bruid Matje Bentein, j.d. van Roosbeke, won. op Breskens
getuigen haar vader Phlip Bentein, Joos van Hoeve, Matje van Huijcke, Matje Hollebeke
noot geen geboden vermeld

arrow-up

jaar 1660

ondertrouw 14 augustus 1660 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Marinis Boogaert, j.m. van Thielt
bruid Vijntjen Maertens, wed. v Anthoni Vettu [ Festu ]
getuigen zijn broeder Jan Boogaert, Matje du Bree [1]
opmerking geboden te Breskens 15, 22 en 29 aug.
noot [1] = Matje de Breijne, de oudste stiefdochter van de bruid
ondertrouw 21 augustus 1660 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter van Craeijmersch, j.m. van Thielt
bruid Maria Bogaert, j.d. van Breskens
getuigen zijn broeder Jan van Craeijmersch, haar moeder Margriete Baquemans
opmerking geboden te Breskens 22 en 29 aug., 5 sept.
ondertrouw 2 september 1660, [ donderdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jillis Denijs, j.m. van Hanssaen
bruid Janneken Pierens, j.d. van Breskens, beide won. tot Breskens
getuigen zijn oom Adriaen Oosterlingh, Jacob Navé, Josijntje Poleij, Jaquemijntje van Nieukercke
opmerking geboden te Breskens 12, 19 [1] en 26 sept.
noot [1] er staat, vermoedelijk onjuist, 17 sept.
ondertrouw 16 october 1660 [ alhier ] ondertrouwd
bruidegom Jacob van der Weijde, wedr. v Lena Bouton, van Duinkerken
bruid Paschijntje Vermants, j.d. van Thorout, beide won. op Breskens
getuigen Gillis de Brune, Laureijs Muijsaert, Josijntje Poleij, Tanneken Krakers
opmerking geboden te Breskens 17, 24 en 31 oct.

arrow-up

separator