Ondertrouwregister Breskens

periode 1643-1650

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de periode 1643 - 1650 werden in het gereformeerde trouwboek van Breskens 60 inschrijvingen, waarvan 59 ondertrouwen geregistreerd. Deze inschrijvingen uit de jaren 1643 tot en met 1650 zijn, net als de twee daaropvolgende jaren, pas achteraf, ná het overlijden van ds Bogaart in mei 1652, aangetekend op grond van teruggevonden trouwbriefjes. In zeker één geval is bewijsbaar een verkeerd jaartal genoteerd. Mogelijk geldt dit ook voor één of twee andere inschrijvingen. Aantekeningen over de periode nov. 1630 t/m juli 1643 ontbreken. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor het doopboek en het lidmatenregister.
Verder zij men er op bedacht, dat in deze tijd met Schoondijke niet het huidige Schoondijke wordt bedoeld, maar het oostelijk deel van Baarsande. Dit viel kerkelijk onder Breskens. Het werd later Oud Schoondijke genoemd.
Het aantal ondertrouwen in Breskens varieert in de tijd. Zie de doorkliktabel aan het eind, waar ik naast het jaartal tussen haakjes het aantal ondertrouwen te Breskens heb vermeld.

Via de onderstaande tabel kan men direct naar het desbetreffende jaar springen:
 
1643 (3) 1644 (10) 1645 (9)

1646 (7) 1647 (8) 1648 (9) 1649 (7) 1650 (6)

Volgen noch andere

jaar 1643

ondertrouw 16 augustus 1643 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Thomas Botsen, j.m. van Kent in Engeland
bruid Margriete France, van Meenen, wed. v Jan Vergeele
getuigen zijn goede bekende Jan Bartels, haar goede bekende Fransijnken Schoonaerts
getrouwd alhier getrouwd
ondertrouw 21 november 1643 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Louwerens Janssen, j.m. van Cadzand
bruid Tanneken Bogaerts, van Perdamme, wed. v Adriaen Brouwer
getuigen zijn broeder Cornelijs Centssen [ Bruggevate ], haar goede bekende Janneken Timmermans
getrouwd alhier getrouwd
ondertrouw 5 december 1643 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cent Aldens, j.m. van Wijngen
bruid Janneken Carels [ Amioens ], j.d. van Breskens, beide won. alhier
getuigen zijn moeder Jorijnken Vermarcke, haar moeder Maijken Vermeulen
getrouwd 30 december 1643 alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1644

ondertrouw 2 januari 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Joossen, j.m. van Moerkercke
bruid Willimken van der Meulen, j.d. van IJzendijke
getuigen zijn oom Jan de Klerck, haar goede bekende Adriaenken Loncke
noot geen aantekening van trouwen
ondertrouw 9 januari 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Maerten Wijte, j.m. van Baerendrecht [ Barendrecht ]
bruid Tanneken Heijndricx, van Cadzand, wed. van Jan van de Woestijne
getuigen zijn stiefvader Dirck Janssen [ Koevoet ], haar moeder Josijnken Cornelijs
noot geen aantekening van trouwen
ondertrouw 12 maart 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Bernaert Lanoij, j.m. van Geluwe in Vlaanderen
bruid Prijncken Meijers, j.d. van Lichtervelde
getuigen zijn goede bekende Jan Lievenssen, haar oom Jacob Courtein
getrouwd 24 april 1644 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 30 april 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Maerten Bruneel, j.m. van Ruijslen
bruid Berbel van de Voorde, j.d. van Sint Pieters nevens Gendt
getuigen hun goede bekenden Willem van der Meulen met zijn huisvrouw
getrouwd alhier getrouwd
ondertrouw 12 mei 1644

Zie noot bij de tweede onder 12 mei 1647 geplaatste inschrijving.
ondertrouw 11 juni 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Pieterssen, j.m. van Nieuwvliet
bruid Janneken Baes, j.d. van Gits, beide hier won.
getuigen zijn stiefvader Stoffel Brootshooft, haar zuster Maeijken Baes
getrouwd 29 juni 1644, [ woensdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 18 juni 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Asenbergh [ Hasenbergh ], j.m. van Brugge
bruid Tanneken vande Woestijne, j.d. van West Souburg
getuigen Heijndrick Ketelaer, Janneken van de Voorde, beide als goede bekenden
getrouwd 6 juli 1644, [ woensdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 1 juli 1644, [ vrijdag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Sijmon Jacobsen, van Rutthem
bruid Anna Pietersen [ de Krinckelare ], van Breskens
getuigen zijn vader Jacob Sijmonssen, haar moeder Tanneken Swinckelare [1]
getrouwd 20 juli 1644, [ woensdag ], alhier getrouwd
noot [1] lees: Tanneken Leenderts, wed. Pieter de Krinckelare
ondertrouw 2 juli 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joos Leenderssen, j.m. van Colijnsplate
bruid Susanna van Houwaert, van Oosterzeel, wed. v Logier Claessen
getuigen zijn goede bekende Gedion Knuijt, haar goede bekende Aechtien van Besten [1]
getrouwd 3 augustus 1644, [ woensdag ], alhier getrouwd
noot [1] = Agatha Niclaes de Wale, huisvr. van Gerard van Besten
ondertrouw 8 october 1644 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Willem Arentssen, j.m. van Oldenzeel [ Oldenzaal ], ruijter onder ritmr. Stochom
bruid Aeltjen Machiels, j.d. van der Neusen [ Terneuzen ]
getuigen zijn goede bekende Claes Hinck, haar vader Machiel Aertssen
getrouwd alhier getrouwd

arrow-up

jaar 1645

ondertrouw 15 april 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Claeijs Segerts, j.m. van Isendijcke [ IJzendijke ]
bruid Grijtien Grootiaens, j.d. van Middelburg
getuigen zijn broeder Marijnis Segersen, haar moeder Janneken Vermeulen
getrouwd 10 mei 1645, [ woensdag ], alhier getrouwd
ondertrouw 29 april 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Frans Janssen, j.m. van Oudt Flissinge [ Oud Vlissingen ]
bruid Tanneken Hilliaerts [ Ellaerts ], wed. Jan van Ee
getuigen zijn goede bekende Adriaen Bouwens, haar goede bekende Elijsabeth Antheunis
getrouwd 16 september 1645, [ zaterdag ], alhier getrouwd [1]
noot [1] mogelijk onjuist; 16 sept. valt op een zaterdag en is 4½ maand later; is bedoeld [ zondag ] 16 juli ?
ondertrouw 13 mei 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Claes Hansen, van Lubeeck, wedr. v Janneken Jacobs, won. op Oudt Vlissinge [ Oud Vlissingen ]
bruid Neelken Albrechts, van Huijssteck in Brabant, wed. v Lucas Palingh
getuigen zijn goede bekende Jacob Salomonssen, haar schoondochter Lisabeth van Sluijs
getrouwd alhier getrouwd
ondertrouw 20 mei 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Leenaert Botlaer, j.m. van Coolbroeck in Eingelandt, soldaat onder de Cont....[1] Beerendrecht
bruid Janneken Vergeele, j.d. van Kokelaer
getuigen zijn goede bekende Thomas Botse, haar moeder Margriete Frans
getrouwd alhier getrouwd
noot [1] onduidelijk hoe deze afkorting uitgewerkt moet worden.
ondertrouw 29 juli 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Maerten Lambrechts, j.m. van Everbeecque, soldaat onder capt. ... [1]
bruid Janneken Verbeecke, j.d. van Deerlijck
getuigen zijn goede bekende Lowijs Verrust [ Verhust ], haar goede bekende Maeijken Jobs
getrouwd 27 augustus 1645 alhier getrouwd
noot [1] naam niet ingevuld
ondertrouw 5 augustus 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelijs Janssen, j.m. van Leffingen
bruid Jobijnken Maertensen, j.d. van Tourrout
getuigen zijn goede bekende Gedion Cornelijssen [ Knuijt ], haar goede bekende Theunijnken Jurmanus
getrouwd 24 september 1645 [ alhier ] getrouwd
bruidegom Pieter Jurmaeijnus
bruid [1]
getrouwd 25 augustus 1645, [ vrijdag ], getrouwd [2]
noot [1] geen verdere gegevens
[2] Misschien moet hier gelezen worden [ zondag ] 25 augustus 1641; de bruid is Magdalena Willems; in april 1641 regelde Pieter Jurmanus de verwezing van zijn kind bij zijn vorige vrouw; hij overleed eind 1645.
ondertrouw 7 october 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Willim Lucassen, van Aernhem [ Arnhem ], wedr. van Aelcken Not
bruid Cornelia Anraets, j.d. van Vlissingen
getuigen zijn goede bekende Jan Buddenck, quartiermr. van de compagnie; haar moeder Aechtien de Wale
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw 25 november 1645 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelijs Leendertsen, j.m. van Haemstede
bruid Susanneken Anraets, j.d. van Breskens
getuigen zijn goede bekende Francoijs Loncke, haar goede bekende Hillichtien Bastiaensen
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw 26 november 1645, [ zondag ], [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Lowijs van Ee, wedr. v Guillijne Louwereijs [ Lems ]
bruid Maeijken Heijndricx [ Kerssel], wed. v Jan de Serf, tot Westcappel
getuigen Mechiel Vermeulen; Pieter Braem de sone voor de bruijt getuijgende
opmerking geen aantekening van trouwen

arrow-up

jaar 1646

ondertrouw 24 februari 1646 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Antheunis Aernoutsen [ Bartholf ], j.m. van de Groede
bruid Maeijken Huge, wed. Joos de Vloo, van Cadzand
getuigen de moeder Janneken Aernouts voor de bruidegom; Jan de Vloo, broeder van de overledene, voor de bruid
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw 5 mei 1646 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Niclaes Denne [1], van Haeskercke, wedr. v Janneken Romeleu
bruid Jaquemijnken de wever [1], van Bersij, wed. v Marijnus Maerschalck
getuigen Robbert Salein iend Burseken [2], goede bekende van bruidegom en bruid
getrouwd tot Vlissingen getrouwd
noot [1] hij hertrouwt in 1649 als Niclae Sijngie, wedr. v Jaquemijntje Tlije [ of Tylliee]; haar naam zal een beroepsaanduiding zijn geweest; zie ook recht.arch. Zeeuws Vlaanderen 2151y, nr. 153, 14-4-1649
[2] dit is waarschijnlijk de naam van een huis of hofstede
ondertrouw 26 mei 1646 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Steven Boesen, j.m. van Cobelents, soldaat onder capt. Intima
bruid Janneken Gillis, van Strijpen int land van Aalst, wed. v Louwereijns de Reuse
getuigen zijn goede bekende Francoijs Loencke, haar goede bekende Maeijken Loncke
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw 2 juni 1646 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelijs Janssen, j.m. van Coudekercke [ Koudekerke ]
bruid Lisabeth van Lare, j.d. van Breskens
getuigen Jan Cornelijssen de cosijn en moeder Neelcken Cornelijs voor de bruidegom; Prijncken van Lare de moeder voor de bruid
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw 9 juni 1646 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joos de Smith, van Watervliet
bruid Jaquemijntien Baes, van Bassevelde
getuigen Lowijs Verrust als cosijn voor de bruidegom; Neelcken Oostwalt voor de bruid
opmerking geen aantekening van trouwen; geen burg. staat vermeld
ondertrouw 23 juni 1646 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Paulus Claessen, j.m. van Breskens
bruid Neelken van Broeckhoven, j.d. van Schoondijke
getuigen zijn vader Claes Bastiaenssen; Meerten Wijte voor de bruid
opmerking geen aantekening van trouwen
ondertrouw 13 october 1646 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Rijcke Mels, j.m. van Cadzand
bruid Maeijken Vermeulen, wed. v Charel Aminions [1]
getuigen zijn broer Dirck Melssen; haar broer Mechiel Vermeulen
opmerking geen aantekening van trouwen
noot [1] lees Amioens

arrow-up

jaar 1647

ondertrouw 23 maart 1647 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Stoffel van Ee, van Schoondijke
bruid Prijncken Lewercke, van Hoochlede
getuigen zijn stiefvader Frans Janssen; Tanneken van Ee
getrouwd mei 1647 getrouwd [1]
noot [1] geen datum vermeld
ondertrouw 13 april 1647 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Loijssen, j.m. van St Anne ter Muijden
bruid Passchijnken Joos, j.d. van Isegen
getuigen Claes Janssen en zijn huisvrouw als meester en vrouwe voor haar dienstknecht en jonckwijf getuigende
getrouwd 12 mei 1647 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 11 mei 1647 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob van Ee, j.m. van Breskens
bruid Janneken Pieters, j.d. van Middelburg in Zeeland
getuigen zijn vader Lowijs van Ee, haar nicht Louwerijnken Pieters [ de Bock ]
getrouwd 29 mei 1647, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 12 mei 1647, [ zondag ], [ alhier ondertrouwd ] [1]
bruidegom Segaerts Antheunissen, j.m. van t lant van IJsendijcke
bruid Margrieta Loencke [2]
getuigen zijn vader Antheunis Segaerts; voor haar Maeijken Elslandt
getrouwd 5 juni 1647 [ alhier ] getrouwd
noot [1] 12 mei 1647 valt op zondag; cf. de volgende inschrijving waar het jaar, bewijsbaar, als 1644 gelezen moet worden
[2] geen verdere gegevens vermeld
ondertrouw dito [1]
bruidegom Jan Poleij, j.m. van Caleshouck
bruid Josijnken Everaerts [2], van Quaremondt, wed. v Jan Loncke
getuigen zijn coijsijn Bartholomeus Meurisse; voor haar Adriaentien Loencke
noot [1] De datum 12 mei 1647 die hier impliciet wordt aangegeven is niet juist. Het huwelijksjaar is 1644, zoals blijkt uit een toevoeging in het weesboek van Breskens, gedateerd 19 juni 1644, waar Jan Pollet wordt vermeld als tegenwoordige man van Josijntje Everaert, wed. Jan Loncke, en toestemming krijgt het weesgeld van haar zoon Joris onder zich te houden. [ Recht. arch. Zeeuws Vlaanderen 2151yy, fol.30, 7-1-1644, toevoeging d.d. 19-6-1644 ]. Omdat 12 mei 1644 op een zaterdag valt, is dit kennelijk de juiste ondertrouwdatum. Er wordt verder geen trouwdatum vermeld.
[2] Haar voornaam is onzeker; zij komt ook voor als Drijsijntje Everaerts en werd kennelijk Sijntje genoemd. Vermoedelijk is Drijsijntje de juiste naam.
ondertrouw 25 mei 1647 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Stoffel Onderdonck, j.m. van Assene
bruid Maeijken Francoijs, j.d. van Sinte Andries
getuigen zijn broeder Poulus Onderdonck; haar goede bekende Maeijken Vermeulen
getrouwd 19 juni 1647, [ woensdag], [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 3 augustus 1647 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan de Wolf, j.m. van Aertrijcke
bruid Pierijnken Winters, j.d. van Watervliet
getuigen voor hem Sacharias de Breijn; haar moeder Vijnken Bars
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 10 augustus 1647 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Paulus Onderdonck, wedr. v Lisabeth Deurweerders
bruid Jaquemijnken Braets, wed. v Adriaen Baeijens
noot verder geen gegevens vermeld
ondertrouw 7 september 1647 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Antheunis Maes, j.m. van Bochoute
bruid Elijsabeth Reijniers, van Thijelt, wed. v Lourens van Steenkiste
getuigen voor hem secretaris Isaack de Crane; voor haar Catelijnken Aelssen
noot geen vermelding van trouwen

arrow-up

jaar 1648

ondertrouw 8 februari 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelijs van Lare, j.m. van Breskens
bruid Martijnken Willims, j.d. van Noortmunster buijten Middelburgh
getuigen zijn moeder Prijnken van Lare; haar zuster Prijnken Willims
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 22 februari 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Carel Janssen Keuse, wedr. v Maeijken Loij Douwers
bruid Maeijken Windels, wed. v Jan Jansen, beide van Meulebeecke
getuigen zijn zwager Jacob Schoonaert; haar goede bekende Jaquemijne Simpelaers
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 2 mei 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter Claessen [ Allevingers ], j.m. van Breskens
bruid Maeijken Bastiaens, j.d. [1]
getuigen zijn vader Claes Bastiaenssen; haar swager Jacob Sijmonssen [ Meijndert ]
getrouwd alhier getrouwd
noot [1] geen plaats van afkomst vermeld
ondertrouw 8 augustus 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Sacharias de Breijn, van Watervliet, wedr. v Theunken de Hiet
bruid Vijntien Maertens, j.d. van Sleijngen
getuigen zijn goede bekende Joris Giselingh; haar goede bekende Margrieta Maertens
getrouwd ... october 1648 alhier getrouwd [1]
noot [1] geen datum vermeld
ondertrouw 26 september 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Leendert de Graef, j.m. van Sint Joris
bruid Igien Heijndricx van Driel, j.d. van nieu kercke der Groede [1]
getuigen zijn stiefvader Maerten Notensen; haar zuster Lisabeth Heijndricks van Driel
getrouwd 28 october 1648, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] kennelijk is Iken, die te Groede werd gedoopt op 14 febr. 1627, één van de eerste kinderen, die in de nieuwe kerk is gedoopt.
ondertrouw dito [ = 26 september 1648 ] [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Louwerens de Lijcke, j.m. van Tourhout
bruid Grijtien Stoffels, j.d. van Breskens
getuigen zijn goede bekende Jan Jurmainus; haar nicht Theunken Jurmaijnus [1]
getrouwd 28 october 1648, [ woensdag ], [ alhier ] getrouwd
noot [1] = Tonijntje Pieters Colfmaecker
ondertrouw 10 october 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Cornelijs Centsen Bruggevate, van Cadsant, wedr. v Tanneken Cents
bruid Prijncken Fockenoijs, j.d. van Steenwerck
getrouwd 28 october 1648, [ woensdag ], [ alhier getrouwd ]
ondertrouw 17 october 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jacob Antheunissen Kivit, j.m. van Strijen
bruid Marij Jacobs, van Isendijcke, wed. v Francoijs Loencke
getuigen "de attestatie van de moeder getuijght voor den bruijdegom"; haar moeder Janneken Gillis
getrouwd 6 december 1648 [ alhier ] getrouwd
ondertrouw 31 october 1648 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Heijndrick van Ee, j.m. van Schoondijke
bruid Martijntien Sarlee, j.d. van Watervliet
getuigen zijn moeder Tanneken van Ee; haar vrouwe Marij Loencke [1]
getrouwd 29 november 1648 [ alhier ] getrouwd
noot [1] = Marij Jacobs, wed. Francois Loncke

arrow-up

jaar 1649

ondertrouw 9 januari 1649 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Sander van Hecke, j.m. van Maldegem
bruid Jacomijnken Herremans, van Breskens, wed. v Roelant Gijselijnck
getuigen zijn goede bekende Adriaen Losse; haar goede bekende Ester Pols
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 10 april 1649 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joris de Sitter, j.m. van der Groede
bruid Adriaenken Jans de Weert, j.d. van Ruijsle, beide hier won.
getuigen zijn broeder Jan de Sitter; haar moeder Maeijken Vermeere
getrouwd te Groede getrouwd
ondertrouw 5 juni 1649 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan van Lantschot, j.m. van Meijegem
bruid Passchijnken Baets, j.d. van Bassevelde
getuigen zijn broeder Marijnus van Lantschot; haar stiefmoeder Maeijken van Snaeij
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 12 juni 1649 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Jacobssen, j.m. van Wetteren
bruid Sijntien Loncke, j.d. van Isigem
getuigen voor hem Andries van Mandere; haar zuster Janneken Loncke
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 17 juli 1649 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Isaack Janssen, j.m. van Breskens
bruid Maeijken Maerschalcx, van Moerebeijde
getuigen zijn oom Jaecques Lemier; haar nicht Jorijncken van Marcke
getrouwd alhier getrouwd [1]
noot [1] geen datum vermeld
ondertrouw 2 october 1649 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Rijcke Vermeerschs, j.m. van Thielt
bruid Maeijken Verkercke, wed. v Cornelijs Wisse
getuigen zijn goede bekende Claes Janssen; haar goede bekende Wijveken Claes
getrouwd alhier getrouwd [1]
noot [1] geen datum vermeld
ondertrouw 16 october 1649 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Niclae Sijngie, wedr. v Jaquemijntie Tlije [1]
bruid Maeijken Pieters, j.d. van Hulst
getuigen zijn goede bekende Jan Poleij; haar nicht Josijnken Poleij
getrouwd alhier getrouwd [2]
noot [1] zie ondertrouw 5 mei 1646, waar hij Niclaes Denne wordt genoemd, en zij Jaquemijnken de wever
[2] geen datum vermeld

arrow-up

jaar 1650

ondertrouw 5 februari 1650 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Pieter de Smith, wedr. v Marij Rens
bruid Prijnken Minne, j.d. van Machelen
getuigen zijn goede bekende Jacob Pieres; voor haar Anneken Beke
getrouwd ... februari 1650 [ alhier ] getrouwd [1]
noot [1] geen datum vermeld
ondertrouw 30 april 1650 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Lauwerens van den Dijcke, van Sint Lievens, wedr. v Janneken Vossels
bruid Adriaentien Verhille, j.d. van Breskens
getuigen zijn swager Cornelijs Robberts; Adriaen Verhille en vrouwe als vader en moeder voor de bruid
noot geen vermelding van trouwen
ondertrouw 14 mei 1650 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Charel Janssen Keuse, wedr v Maeijcken Donnes [1]
bruid Catelijnken Dhane, wed. v Heijndrijck Gijson
getuigen zijn schoonzoon Guilliame Allaerts; haar goede bekende Susanna van Ee
getrouwd ... juli 1650 [ alhier ] getrouwd [2]
noot [1] waarschijnlijk wordt bedoeld: Douwes
[2] geen datum vermeld
ondertrouw 23 juli 1650 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joos de Koene, van Gullegem, wedr. v Florence Volpots
bruid Aechtien Onderdonck [1], wed. v Reijnier Cornelijssen
getuigen zijn zoon Francoijs de Koene; voor haar Poulus Onderdonck
noot [1] sic; lees Bechtien [ d.w.z. Elisabeth ]
[2] geen vermelding van trouwen
ondertrouw 15 october 1650 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Jan Vergught, j.m. van Breskens
bruid Jorijntie van Nieukercke, j.d. van Staen
getuigen zijn cosijn Louwereijs van der Keere; haar goede bekende Magrieta Boogaerts [1]
getrouwd 20 november 1650 [ alhier ] getrouwd
noot [1] = Margrieta Baquemans, huisvr. v ds Francois Boogaert
ondertrouw 29 october 1650 [ alhier ondertrouwd ]
bruidegom Joos Loencke, wedr. v Maeijken Wijckaetts
bruid Tanneken Lust, van Hardoij, wed. van Hardoij [1] Kerfiser
getuigen zijn swager Charel Allevoet [ Halevoet ]; haar goede bekende Janneken Ketelaers
getrouwd 13 november 1650 [ alhier ] getrouwd
noot [1] dit is duidelijk een verschrijving

arrow-up

separator