Personele quotisatie over 1704

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Taxatie van de persooneele quotisatie over de vrije heerlijckheyt en stede Breskens en Breskenssanden, gedaen door d'ondergeschreeven, als daertoe specialijck uyt name ende van wegen den Vrij Heer versocht ende gecommitteert op den 23 januarij 1705, ende sulckx over de twee termijnen van het voorledens jaer 1704.

Bron: Gemeentearchief Sluis, Oud Archief Breskens, inv.nr 53

Opm: Volgnummers van mijn hand; bedrag in ponden grooten vlaams.


nr naam bedrag voldaan of niet
01 Thomas Jacobse 1-  0-0 voldaen
02 Jan de Hulster 1-10-0 voldaen
03 Francois Smoor 1-  0-0
04 Marten van Sweeden 1-10-0 voldaen
05 Jan Eckenbus 1-  0-0 8 sch.; voldaen
06 Adriaen Smoor 1-  0-0 voldaen
07 Nicolaes Droulé 1-10-0 voldaen
08 Isaack Bouké 1-  0-0 voldaen
09 Jacob de Hulster 1-10-0 voldaen
10 Pieter de Clercq 1-  0-0 voldaen
11 Francois Wiloo 1-10-0 voldaen
12 Jan Tobias 1-10-0 voldaen
13 Hendrick Ketelaer 1-  0-0
14 Johannes de Vleesschouwer 1-10-0 voldaen
15 Abraham Steenaert 1-  0-0 voldaen
16 Mattheus de Meij 1-  6-8 voldaen
17 Jacobus van Dijcke 1-  0-0 voldaen

Neering ende ambacht doende ingesetenen

18 Isaack Dirckx 1-  0-0 voldaen
19 Hendrick Barentse Ypermans 1-  0-0 voldaen
20 Johannes van der Burg 0-  5-0 voldaen
21 Anthoine Fijoens 1-  0-0 voldaen
22 Johannes Trezel 0-13-4 voor 8 mnd, voldaen
23 Gillis Verwee –  –  – {opm. hjp: hij was schutter}
24 de weduwe van Oost 0-  6-8 voldaen
25 Jannis van Oost 0-  6-8 voldaen
26 Jan de Gardijn 0-  3-4 voldaen
27 Adriaen Willemse 1-  0-0 voldaen
28 Jeroen Deserteur 0-  5-0 voldaen
29 Anthoine Carlier 1-  0-0 voldaen
30 Claas Cock 0-  6-8 voldaen
31 Jacobus Kerfijser 0-  6-8 voldaen
32 Jacob Hollebrantz 0-17-0 voldaen
33 Johannes Duick 1-  0-0 voldaen
34 Marinus Elslandt 0-16-8 voldaen
35 Isaack Schietekat 1-  0-0 voldaen
36 Claes Durie 0-  5-0 voldaen

Andre ingesetenen

37 Adriaen Denies 0-  3-4 voldaen
38 Jan van de Velde 0-  3-4 voldaen
39 Pieter Louisse 0-  3-4 voldaen
40 Jan van de Vijver 0-  5-0 voldaen
41 Cornelis Clissain {lees Claesinck} 0-  4-0 voldaen
42 de weduwe Aart Leendertse 0-  3-4 voldaen
43 Pieter van Staen 0-  3-4 voldaen
44 Jacobus van den Ende 0-  3-4 voldaen
45 Francijntie Dingenis 0-  3-4 voldaen
46 Hendrick Pris 0-  3-4
47 Jacob Lievense 0-  3-4 voldaen
48 Laurens van Overloop 0-  5-0 voldaen
49 Jan de Vogelaer 0-  3-4 voldaen
50 Anthoine Goverts 0-  3-4 voldaen
51 Jan Medou 0-  3-4 voldaen
52 Jan Goedertier 0-  3-4 voldaen
53 Pieter de Man 0-  3-4 voldaen
54 Pieter Tavernier 0-  3-4 voldaen
55 Jan de Mooij d'oude 0-  3-4 voldaen
56 Jan de Mooij de jonge 0-  3-4 voldaen
57 Janneke van Kampen 0-  3-4
58 Pieter Schoonacker 0-  3-4 voldaen
59 Pieter Le Roij 0-  3-4
60 Jacob Hoesdé 0-  3-4 voldaen
61 Jan Heyt 0-  3-4 voldaen
62 Cornelis Cleenepolder 0-  3-4 voldaen
63 Daniel van Nieukerken 0-  8-6 voldaen
64 dHr Herman van Luinen 1-  0-0 voldaen
65 Pieter Vermeulen 0-  3-4 voldaen
66 Charles La Haije 0-  3-4 voldaen
67 Josua Ysaackx 0-  3-4 voldaen
68 de weduwe Adriaen Bouwense 0-  3-4
69 Noë van den Bergh 0-  5-0 voldaen
70 Jacob Timmerman 0-  3-4 voldaen
71 Lieven Pieterse 0-  5-0 voldaen
72 Jacob Dirckx 0-  6-8 {doorgestreept: voldaen}
73 Jan Malfer 0-  3-4 voldaen
74 Jannis Gijsbertse 0-  5-0 voldaen
75 Jan Matteeuwse 0-  3-4 voldaen
76 Lieven La Maire 0-  3-4 voldaen
77 Jannis Larmonet en sijn moeder 0-  5-0 voldaen
78 de weduwe Claas Rommelaer 0-  1-8
79 Jan Goethals 0-  5-0 voldaen
80 Pieter Carpentrij 0-10-0 voldaen
81 Cornelis Daense 0-  3-4 na Nieuvliet vertrocken
82 de weduwe Christiaen Jansz de Grijs 0-  3-4 voldaen
83 Mathijs Loenties 0-  3-4 voldaen
84 Jannis Lievens 0-  3-4 voldaen
85 Pierre du Quesne 0-  3-4 voldaen
86 Domien Goetgeluck 0-  3-4 voldaen
87 Louis de Mousie 0-  3-4 voldaen
88 Jan Verhagen 0-  3-4 wede voldaen
89 Abram Schiljon 0-  3-4 voldaen
90 Jillis Denijs 0-  3-4 voldaen
91 Jan van Staen 0-  3-4
92 Jooren Dirckx 0-  5-0 voldaen
92a Jan Dirckx 0-  3-4 {doorgehaald}
93 Jacob Cares 0-  3-4 voldaen
94 Abraham van den Ende 0-  3-4 voldaen
95 Arij Rappoij 0-  3-4 voldaen
96 Lieven Heyt 0-  3-4 voldaen
97 Jacob Willemse 0-  3-4
98 Arnoldus Aartsz 0-  3-4 voldaen
99 Jacob Rooij 0-  6-8 voor 2 jaeren
100 Marinus Marets 0-  3-4 voldaen
101 Michiel Larmonet 0-  3-4
102 Marin Aartsz 0-  3-4 voldaen
103 Josijntje Bakers 0-  2-6 voldaen
104 d' arbeijder int huussie van Jan Tobias 0-  3-4 in s'Lands dienste
105 de weduwe Jan Tack –  –  –
106 de weduwe Adriaen de Voet –  –  –
107 de weduwe Joost Deck –  –  –
108 Marritie 0-  1-8 ½ jaar
108a Jan Gardijn 0-  3-4 {doorgehaald; staat onder nr 26}
109 Claas de Stercke 0-  3-4 voldaen

Dese bovenstaende taxatie ende quotisatie aldus bij ons ... gedaen en gestelt den 23 january 1705.
(w.g.) Thomas Jacobse, J. dHulster, Antoine Carlier

arrow-up

separator