Lidmaten Breskens 1778-1797

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Ds Bartholomeus Albregts bleef tot zijn dood in 1790 predikant te Breskens. Na zijn overlijden bleef er te Breskens een vacature. In het lidmatenregister, dat toen kennelijk door een waarnemer werd bijgehouden, vinden we slechts beknopt aantekening van door attestatie aangekomen lidmaten (nrs. 1360-1400).
Volgt nu het vervolg van dit register, met de toevoegingen in de marge en de opmerkingen van ds Albregts, door mij aangevuld met volgnummer, en indien wenselijk (tussen vierkante haken) opmerkingen.

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1778]
1035 Jacoba Oosterling
met attest. den 24 nov. 1777 van Schoondijke;
den 28 febr. 1780 met attest. vertrokken naar Groede
1036 Adriaan Claaszen
met attest. den 24 nov. 1777 van Schoondijke;
den 28 meij 1781 met attest. vertrokken naar Schoondijke
1037 Pieternella Biljon dood met attest. den 24 nov. 1777 van Schoondijke
1038 Johannes Lotens dood en
1039 Susanna Dirkse
echtelieden, [beide] met attest. den 26 maart 1777 van Meliskerke;
[bij haar:] dese met attest. en borgtocht voor een jaar en ses weeken den 21 sept. 1789 vertrokken na Aardenburg
1040 Rodolf Beninger
met attest. den 10 oct. 1777 van Namur [ = Namen (B) ];
desen den 13 meij 1780 attest. van lidmaatschap gegeven also ging reijsen
1041 Johannes van Gijzen
en ; [bij hem:] 20 nov. 1786 met attest. vertrokken naar Schoondijke
1042 Willemina Schorier dood echtelieden, [beide] met attest. den 16 febr. 1778 van Schoondijke
1043 Izak Gerdein [= Gardeijn ] dood met attest. den 20 maart 1778 van Schoondijke
1044 Levinus Delft
met attest. den 22 maart 1778 van Wissekerke;
den 9 nov. 1778 met attest. vertrokken naar Colijnsplaat
1045 Jacob Festu
met attest. den 31 meij 1778 van IJzendijke
1046 Janneke van Meeten
met attest. van 23 junij 1778 van Nieuwvliet;
den 9 jan. 1785 met haar man Isaac Filis met attest. vertrokken na Middelburg
1047 Janneke Andriessen
met attest. den 2 julij 1778 van Nieuwvliet;
den 29 jan. 1786 nevens haar man en drie kinderen met attest. vertrokken na Middelburg; [marge:] NB. Zie verder 1774 op Hendrik Notebaart
1048 Jacob Robijn
en
1049 Maria Leenhouts
echtelieden, [beide] met attest. den 9 julij 1778 van Groede
1050 Elisabeth Frelier
met attest. den 12 april 1778 van de Walsche gemeinte in Groede"Op den 8 julij 1778 zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen en op den 10 julij daaraanvolgende als ledemaaten deser gemeinte bevestigt"
1051 Johanna Paket

1052 Adriana Leenhouts
met attest. den 17 april 1780 vertrokken na St Kruis
1053 Catharina Roels

1054 Adriana Schotte
den 8 oct. 1787 met attest. vertrokken na Waterland;
teruggekomen van IJzendijke 22 maart 1802
1055 Janna Scheffers
den 1 febr. 1779 met attest. vertrokken na IJzendijke
1056 Pieternella Siereveldt
den 25 jan. 1779 nevens haar man Willem Poortvliet met attest. vertrokken na IJzendijke
1057 Cornelia Boekhout

1058 Maria Verhage
nevens haar man Abel Kokuit met attest. den 4 meij 1784 vertrokken naar Middelburg
1059 Geerd Boekhout

1060 Philip Kraijmes

1061 Johannis Haacke

1062 Jannes Risseeuw
den 8 aug. 1790 met attest. vertrokken naar Cadzand
1063 Jannes Luijks
den 24 febr. 1784 met attest. vertrokken na Vlissingen
1064 Willem Poortvliet
den 25 jan. 1779 nevens zijn vrouwe Pieternella Siereveldt met attest. vertrokken na IJzendijke[Met attestatie overgekomen anno 1778 (vervolg)]
1065 Susanna van der Meulen dood met attest. den 18 aug. 1778 van Schoondijke
1066 Jacoba Andriessen
met attest. den 25 aug. 1778 van Schoondijke;
den 14 junij 1784 met attest. vertrokken naar Biervliet
1067 Sara Strubbe overleden met attest. den 12 sept. 1778 van Groede
1068 Wilm Teunis
met attest. den 1 oct. 1778 van Nieuwvliet
1069 Abraham Hollebrand
met attest. den 4 oct. 1778 van Groede
1070 Jacob Luijks
met attest. den 4 oct. 1778 van Groede
1071 Jacob van der Plassche
[Met attestatie overgekomen anno 1779]
1072 Jan Fredrik Vleeschhouwer
met attest. den 26 oct. 1778 van Neusen [ Terneuzen ];
den 24 april 1780 met attest. vertrokken na Middelburg
1073 Pieter van Penen
met attest. den 16 jan. 1779 van Vlissingen
1074 Joost Stouthamer
met attest. den 22 jan. 1779 van Zaamslag;
den 18 dec. 1780 met attest. vertrokken naar 't Retranchement"Op den 7 april 1779 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledemaaten aangenomen en op de 9 april daaraanvolgenden bevestigt de hier volgende persoonen"
1075 Jacomijntje Carstanje

1076 Pieternella Kant

1077 Abraham van Laren
den 9 april 1786 met attest. vertrokken na Groede
1078 Jannes Tack

1079 Jacob Brugge
den 12 april 1784 met attest. vertrokken na Middelburg[Met attestatie overgekomen anno 1779 (vervolg)]
1080 Maatje Onwijn
met attest. in dato 17 april 1779 van Vlissingen;
met attest. den 24 april 1780 vertrokken na Vlissingen
1081 Janneke La ko [= Lako ]
met attest. in dato 16 junij 1779 van Aardenburg;
den 10 sept. 1781 met attest. vertrokken na Aardenburg
1082 Adriaan van der Meulen
met attest. in dato 20 junij 1779 van Biervliet
1083 Pieter Klaaisen
en
1084 Elisabeth de La Haije
echtelieden, [beide] met attest. in dato 3 oct. 1779 van Schoondijke

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1780]
1085 Abraham Robijn
met attest. den 30 maart 1780 van Groede
1086 Francois de Mersseman
[en]
1087 Anna Casteleijn
echtelieden, [beide] met attest. den 21 meij 1780 van Zuidzande
1088 Jacob Huge
[en] ; wonend in Baarsande bij de Brouwerij in 't Pantacrul (?)
1089 Maria Deunink
echtelieden, [beide] met attest. en borgtogt voor hunne drie kinderen, in dato den 21 meij 1780, van Biervliet
1090 Jannes Andriessen
met attest. den 29 junij 1780 van 't Retranchement;
[marge:] den 22 nov. 1784 nevens zijne huijsvrouwe en kind, nevens borghtocht voor een jaar en ses weeken, met attest. vertrokken naar Biervliet
1091 Sara Maria Welp
met attest. den 5 aug. 1780 van Middelburg;
den 3 meij 1781 met attest. vertrokken naar Middelburg
1092 Pieter van Wajenbergh
en
1093 Maria Mazure
echtelieden, [beide] met attest. den 10 oct. 1780 van Groede"Op den 11 october 1780 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledemaaten aangenomen en op den 13 october daaraanvolgende bevestigt de hierna volgende persoonen"
1094 Christina van Wijnen
met attest. den 17 sept. 1787 nevens haar man Jan Schippers vertrokken na Schoondijke
1095 Catharina Wedderborn
den 21 april 1782 met attest. vertrokken naar Zierikzee
1096 Maria Lutein
den 18 febr. 1782 met attest. vertrokken naar IJzendijke
1097 Adriaan Oppe

1098 Janus Brasser
[Met attestatie overgekomen anno 1781]
1099 Marietje Schout
met attest. den 26 maart 1781 van Oostburg;
den 3 sept. 1787 nevens haar man Jacob Risseeuw met attest. vertrokken na Schoondijke"Op den 30 april 1781 zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen en op den 6 meij daaraanvolgende als ledemaaten bevestigt de navolgende persoonen"
1100 Hendrik van den Band

1101 Isaac Lootens

1102 Abraham de Smidt

1103 Levinus Janssen
[marge:] kerkelijke attest. overge[...] na Vlissingen den 14 april 1800
1104 Leendert Andriessen

1105 Susanna Benjamin

1106 Maria du Bois
den 21 junij 1790 met attest. vertrokken na Groede
1107 Anna Clijcquennoi

1108 Janneken Filis
den 31 maart 1788 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
1109 Sara Boesenier
[Met attestatie overgekomen anno 1781 (vervolg)]
1110 Johan Willem Scholte
en
1111 Magdaleentje le Grand obiit maart '97 echtelieden, [beide] met attest. den 11 sept. 1781 van Nieuwvliet;
den 23 sept. 1787 met attest. vertrokken na Schoondijke"Op den 8 april 1782 zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen en op den 12 april daaraanvolgende als ledemaaten bevestigt de naarvolgende persoonen"
1112 Josias de Zoute

1113 Cornelis Boodt

1114 Pieter Filis
met attest. naar Vlissingen maart 1802 en tevens met borgtogt voor hem en zijne 2 onmondige kinderen en wel voor een jaar en zes weeken
1115 Jannes Dirckx

1116 Jannes de Klerk
den 19 maart 1787 met attest. vertrokken na Groede
1117 Pieternella de Ruijsser
den 17 oct. 1785 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
1118 Sara Filis

1119 Sara Brugge dood
1120 Cornelia Kalant dood
1121 Sara La Roij
den 16 meij 1784 met attest. vertrokken naar Oostburg
1122 Catharina Vleeschhouwer
met attest. den 1 sept. 1782 vertrokken naar Naarden;
met attest. in dato 23 april 1786 van Naarden;
den 15 oct. 1786 wederom met attest. vertrokken na Naarden;
met attest. in dato den 18 aug. 1788 wederom van Naarden
1123 Susanna van de Markt
den 20 april 1789 met attest. vertrokken naar Cadzand
1124 Janna Trossaert
den 24 febr. 1799 vertrokken na Vlissingen
1125 Dina Dierings

1126 Abraham Boekhout

1127 Dingenis de Reich

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1783]
1128 Jan Appel
en; [schoolmeester]
1129 Maria Mangelmans
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 18 nov. 1782 van Delft;
[beide] met attest. den 31 maart 1785 vertrokken naar Rotterdam, nevens perpetuele borchtogt voor hun kind Barbera in dato 2 meij 1785
1130 Jan d'Hullu
en
1131 Josina Verduin
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 7 dec. 1782 van Nieuwvliet;
[beide] den 17 junij 1787 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
1132 Andries Verkeij
en
1133 Anna Lobel
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 3 dec. 1782 van Groede;
[beide] den 6 junij 1785 vertrokken na Groede
1134 Susanna van de Sande
met attest. in dato den 31 dec. 1782 van Groede;
den 22 nov. 1784 met attest. vertrokken na Biervliet"Op den 27 april 1783 zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen en op den 11 julij daaraanvolgende als ledemaaten bevestigt"
1135 Jacob Lijbaart
den 20 nov. 1786 met attest. vertrokken naar 't Retranchement
1136 Simon Lodewijks

1137 Abraham de Wagemaker

1138 Pieter Roda

1139 Antheunis Huijge

1140 Jacob Sohier
den 20 junij 1785 met attest. vertrokken na Groede
1141 Cornelis Lammertse van Baale

1142 Elisabeth Verhulst

1143 Adriana Willemsen
den 11 sept. 1786 met attest. vertrokken na Groede
1144 Janneken Lutein
den 23 sept. 1787 met attest. vertrokken na Biervliet
1145 Susanna Boekhout
den 4 oct. 1789 met attest. vertrokken na Waterland
1146 Susanna Cuvelje
den 28 maart 1785 met attest. vertrokken na Biervliet
1147 Janneken Mulier
den 28 junij 1790 met attest. vertrokken na Schoondijke
1148 Marietje van Male
den 15 meij 1786 met attest. vertrokken naar IJzendijke
1149 Elisabeth Brakman

1150 Maria Klaeijssen
nevens haar man Pieter Koreman den 23 april 1784 met attest. vertrokken naar Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1783 (vervolg)]
1151 Johanna Maria Nieuwhout
met attest. en perpetuele borgtocht in dato [niet ingevuld] van Middelburg;
den 27 oct. 1783 met attest. vertrokken naar Middelburg
1152 Willem Poortvliet
en
1153 Pieternella Siereveld
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 28 april 1783 en borghtocht van een jaar in dato den 24 april 1783 van Sluis in Vlaanderen;
[beide] den 2 julij 1787 met attest. vertrokken na Groede
1154 Cornelis den Hamer
en
1155 Adriaantje Haak
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 30 julij 1783 van Biervliet
1156 Abel Kokuit
met attest. in dato den 15 junij 1783 van IJzendijke;
den 4 meij 1784 nevens zijne huijsvrouwe Maria Verhage met attest. vertrokken na Middelburg
1157 Abraham Haak
met attest. in dato den 21 april 1783 van den Hoek;
den 27 oct. 1783 met attest. vertrokken naar Middelburg, doch weder teruggekomen den 12 dec. 1783;
den 12 meij 1788 met attest. vertrokken na Vlissingen[Met attestatie overgekomen anno 1784]
1158 Francois Martinus de Jonge
en
1159 Johanna Jacoba van Es
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 8 oct. 1783 en borghtocht voor een jaar in dato 5 oct. 1783 van Neusen [ Terneuzen ]
1160 Jannis de Visser
met attest. in dato den 5 oct. 1783 van Schoondijke
1161 Cornelia Laboré
met attest. in dato den 6 oct. 1783 van Nieuwvliet
1162 Catharina de Nagel
met attest. in dato den 26 april 1783 van Vlissingen
1163 Naomi de Koene dood met attest. in dato den 15 nov. 1783 van Vlissingen
1164 Abraham Wedderborn dood met attest. in dato den 13 dec. 1783 van Middelburg;
den 8 junij 1786 met attest. vertrokken na Rotterdam"Op den 7 april 1784 zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen en op den 9 april daaraanvolgende als ledemaaten bevestigt"
1165 Tannetje Notebaart

1166 Susanna Allart
met haar man Abraham Eckebus met attest. en perpetueele borghtocht den 21 junij 1784 vertrokken naar Middelburg
1167 Maria Neerings

1168 Maria Clijcquennoi
den 31 meij 1787 met attest. vertrokken naar Zuidzande
1169 Maria van Drongelen

1170 Janna Brasser dood
1171 Leuntje Brasser

1172 Jannis Simons

1173 Robbert van Houten

1174 Pieter le Maheu
den 20 oct. 1788 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
1175 Jannes Boodt
met attest. den 13 aug. 1788 vertrokken naar Batavia
1176 Jannis le Feber
[Met attestatie overgekomen anno 1784 (vervolg)]
1177 Maria Legner dood met attest. in dato den 11 julij 1784 van Zuidzande
1178 Jacob Cappon
en; [marge bij hem:] vertrokken na Cadzand
1179 Anna Susanna Castelein dood echtelieden, [beide] met attest. in dato den 3 oct. 1784 van Schoondijke
1180 Pieter Sterk
met attest. in dato den 3 meij 1784 van Waterland;
den 5 dec. 1785 met attest. vertrokken na Biervliet of elders;
[marge:] den 13 julij 1786 verzocht borgtocht voor zijn kind Janna, oud 7 jaaren 10 maanden ten behoeve van Axel welke verleend is den 24 julij 1786 voor een jaar en ses weeken
1181 Susanna de Reijgh
met attest. in dato den 3 oct. 1784 van Schoondijke
1182 Susanna Coppejan dood met attest. in dato den 2 meij 1784 van Schoondijke

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1785]
1183 Susanna Boesenier dood met attest. in dato den 4 april 1785 van Groede;
met attest. in dato den 12 julij 1790 vertrokken na Schoondijke"Op den 6 april 1785 zijn op belijdenisse des geloofs aangenomen en op den 8 april daaraanvolgende als ledemaaten bevestigt"
1184 Catharina Sterk

1185 Sibia de Kock

1186 Esther Stoffels
met attest. den 26 oct. 1789 vertrokken na Neusen [ Terneuzen ]
1187 Catharina Verseele
den 2 meij 1785 met attest. vertrokken na Vlissingen
1188 Jacoba Verhage
den 15 febr. 1789 met attest. vertrokken na Zuidzande
1189 Levina Potters

1190 Adriana van Waeijenbergh

1191 Lena la Haije
met attest. den 26 dec. 1787 vertrokken na Zuidzande
1192 Janna Verhulst

1193 Ike Lootens
met attest. den 12 dec. 1785 vertrokken naar Aardenburg
1194 Alberdina Tack dood
1195 Tannetje Prendt [= Prent ] dood
1196 Isaac Risseeuw

1197 Pieter de Soute

1198 Isaac La Roij
[Met attestatie overgekomen anno 1785 (vervolg)]
1199 Willem Engels dood met attest. in dato den 9 jan. 1785 van Hengstdijk
1200 Catelijntje Obijn
met attest. in dato den 26 junij 1785 van Zuidzande
1201 Pieter Mersen
en
1202 Zuzanna Verniou
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 28 junij 1785 van Nieuwvliet;
[beide] den 16 junij 1788 met attest. vertrokken na Cadzand
1203 Maria de Keijser
met attest. in dato den 10 julij 1785 van Oostburg
1204 Dirk Aenmeij
met attest. in dato den 5 sept. 1785 van Kerkwerve; [schoolmeester]
1205 Jacomijntje du Bois
met attest. in dato 5 oct. 1785 van Groede
1206 Abraham Louweret [= Lauret ]
met attest. in dato den 2 oct. 1785 van Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1786]
1207 Paulina Roelands
met attest. in dato den 25 sept. 1785 van Zaamslag
1208 Isaac Rekkebus
met attest. in dato den 14 nov. 1788 [sic, lees 1785] van 't Retranchement
1209 Henderik Elias
en
1210 Johanna Dorothea Booth
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 6 nov. 1785 van Biervliet;
[beide] den 7 april 1788 met attest. vertrokken na Biervliet
1211 Pieter Castelijn dood met attest. in dato den 6 febr. 1786 van Oostburg"Op den 2 april 1786 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledemaaten der gemeinte aangenomen en op den 7 april daaraanvolgende als zodanige bevestigt geworden"
1212 Jannes Jodocus Lambrechts

1213 Jannes Brugge

1214 Adriaan Tiersen

1215 Abraham den Dekker dood
1216 Christiaan van der Ginst

1217 Leintje du Bois

1218 Pieternella de Meulenaar

1219 Janna de Koene
[NB. Boven haar naam is in een ander handschrift geschreven: Johanna de Koene]
1220 Willemina Calant

1221 Maria de Kock obiit[Met attestatie overgekomen anno 1786 (vervolg)]
1222 Adriaan van den Broeke
en
1223 Sara de Ridder dood echtelieden, [beide] met attest. in dato den 3 meij 1786 van Sluis in Vlaanderen
1224 Sara Maria Verlei dood met attest. in dato den 8 junij 1786 van Waterland
1225 Jacob Reinders overleden en
1226 Cornelia van Waijenberg
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 24 junij 1786 van Groede
1227 Jan de Smit dood en
1228 Aaltje van der Veere
echtelieden, [beide] met attest. in dato 17 sept. 1786 van Oostburg
1229 Maria La Haije
met attest. in dato den 9 julij 1786 van Cadzand
1230 Jacob Morice [= Marissen ]
en
1231 Maria Sijennet de Buko [= Marie Jeannette de Buquoij ]
echtelieden, [hij] met attest. in dato den 9 julij 1786 van de Walsche gemeinte in Cadzand, [zij] met attest. in dato den 1 oct. 1786 van Nieuwvliet
1232 Janneke 's Jonvijl
met attest. in dato den 13 aug. 1786 van Oostburg
1233 Francois Bokelaar dood met attest. in dato den 18 sept. 1786 van Schoondijke

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1787]
1234 Maatje de Visser
met attest. in dato den 5 jan. 1787 van Schoondijke;
met attest. naar Schoondijke den 25 junij 1803
1235 Susanna Risseeuw
met attest. in dato den 10 jan. 1787 van Schoondijke
1236 Gijsbregt Weezepoel
met attest. in dato den 12 febr. 1787 van den Hoek"Op den 1 april 1787 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledematen der gemeinte aangenomen en als zodanige op den 6 april daaraanvolgende bevestigt geworden"
1237 Isaac Vienne
met attest. vertrokken na Oostburg 26 aug.(?) 1805
1238 Joost Kuijper dood
1239 Pieter van Kampen dood
1240 Philippus Libert dood
1241 Petrus den Dekker dood
1242 Willem Calandt

1243 Anthonie Lerchner
vertrokken 31 julij 1803 met attest. na Groede
1244 Sara Scheerens
den 5 nov. 1787 met attest. vertrokken na Zuidzande
1245 Cornelia Elias

1246 Adriana Boekhout
den 7 junij 1790 met attest. vertrokken na Schoondijke
1247 Janna den Hamer
vertrokken na de Hoofdplaat [geen datum vermeld]
1248 Josina Cornelis
den 17 dec. 1787 met attest. vertrokken na Groede
1249 Neeltje den Hamer
vertrokken na de Hoofdplaat [geen datum vermeld]
1250 Adriana van den Band

1251 Catharina Wisse

1252 Jacoba Horlebeeke

1253 Johanna La Roij

1254 Johanna Sonneville

1255 Elisabeth Reinders dood
1256 Neeltje Brasser dood[Met attestatie overgekomen anno 1787 (vervolg)]
1257 Jannis de Poorter
en
1258 Maria Matthijsen
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 19 maart 1787 van Neusen [ Terneuzen]
1259 Willem van Ginnekes
met attest. in dato den 1 meij 1787 van Schoondijke
[opm: er stond eerst: van Ginnekens ]
1260 Jannis Wielemaker
en
1261 Francina van Waajenbergh
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 22 junij 1787 van Groede
1262 Pieter van Damme dood met attest. in dato 18 julij 1787 van Groede
1263 Cornelis Risseeuw obiit dec. '96 en
1264 Josina de Soute
echtelieden, [beide] met attest. in dato 7 oct. 1787 van de Hoofdplaat, part. Zeeland[Met attestatie overgekomen anno 1788]
1265 Jacob Willems
met attest. in dato 14 dec. 1787 van Groede
1266 Catarina Vleeshouwers
Naarden 18 aug. 1788
[NB: deze was tussengevoegd maar hoort eigenlijk ná nr 1291; zie ook nr 1122]"Op belijdenisse zijn tot ledemaaten der gemeinte op den 16 april 1788 aangenomen en op den 18 april daaraanvolgende als zodanige bevestigt geworden de volgende personen"
1267 Machiel Huijs
met attest. na Middelburg [geen datum vermeld]
1268 Jacobus Heere
na Biervliet [marge:] 10 dec. 1795
1269 Simon van de Luijster

1270 David van de Plassche

1271 Lucas Tack
[marge en doorgehaald:] 21 maart '98 attest. na Groede;
[toegevoegd:] Lucas Tak 22 maart '98 terug;
[toegevoegd:] weder met attest. naar Groede 1801
1272 Isaac van de Sande

1273 Marinus de Winde

1274 Abraham de Hulster

1275 Daniel le Coq

1276 Cornelis Waeijaert obiit dec. '97
1277 Jacob Robijn

1278 Pieter Somma

1279 Willem van Roo
[marge:] 9 oct. 1796 na IJzendijke
1280 Cornelis Lijbaart

1281 Adriana Libert overleden
1282 Anna Timmerman

1283 Maria de Swarte

1284 Catrina Miné

1285 Magdalena de Geijter
den 20 oct. 1788 met attest. vertrokken na Oostburg
1286 Jacoba Dirkx

1287 Leuntje Coppejan

1288 Janna de Soute

1289 Susanna de Soute

1290 Susanna Tack

1291 Anna Lerchner

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1789]
1292 Jacob Gillissen Verschage
met attest. in dato den 16 dec. 1788 van Oostburg
1293 Maria Lutum [= Lutun ]
met attest. in dato den 9 febr. 1789 van Schoondijke"Op den 5 april 1789 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledemaaten der gemeinte aangenomen en als zodanige op den 10 april 1789 bevestigt geworden"
1294 Paulus de Back junior

1295 Pieter van de Sande

1296 Isaac Filis
[marge:] met attest. na IJzendijke den 10 meij 1800
1297 Jacobus Calant

1298 Jacob Pieters

1299 Willem Marinussen
vertrokken naar de Hoofdplaat [geen datum vermeld]
1300 Jacob Korteville

1301 Isaac Reiniersen
met attest. na Zuidzande 30 jan. '98
1302 Isaac Notebaart obiit
1303 Abraham Waeijaert

1304 Levinus Prent

1305 Susanna Cornelis

1306 Josina Reinders

1307 Maria Janssen Verplanken

1308 Fijge den Hamer dood
1309 Adriana den Hamer

1310 Helena van de Gezelle

1311 Judith de Kijk dood
1312 Adriana Brasser

1313 Magdalena Karels

1314 Elisabeth Boekhout

1315 Maria Becu

1316 Maria Waeijaert obiit[Met attestatie overgekomen anno 1789 (vervolg)]
1317 Francois Cuveljé
en
1318 Jacomina le Feber
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 2 meij 1789 van Vlissingen
1319 Abram Vergouwe overleden met attest. in dato den 10 junij 1789 van Cadzand
1320 Jannetje Hendriks
met attest. in dato den 13 april 1789 van Nieuwvliet
1321 Johannes Breed
en
1322 Hendrina Meijer
echtelieden, [beide?] met attest. in dato den 2 april 1777 van Zutphen; vernieuwt te Philippine 23 maart 1778; te Bergen op den Zoom den 16 april 1779; te Oud Beijerland om te dienen te Deventer den 26 november 1780; te Maastricht den 2 junij 1783; te Namen den 26 maart 1782; te Sluis in Vlaanderen den 20 dec. 1785; te Gorinchem den 29 october 1786; te Bodegraven den 22 october 1787; te Nieuwvliet den 26 april 1789
1323 Adriaan de Visser
en
1324 Susanna Willems overleden echtelieden, [beide] met attest. in dato den 26 junij 1789 van Schoondijke
1325 Isaak le Feber
en
1326 Maria Bobeleijn
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 26 junij 1789 van Waterland;
[bij haar:] vertrokken naar Schoondijke den 5 febr. 1826
1327 Simon Callewaart dood met attest. in dato den 27 junij 1789 van Groede
1328 Magdalena Bastinck
met attest. in dato den 14 junij 1789 van Sluis in Vlaanderen;
[marge:] vertrokken naar de Groede 8 april 1821
1329 Magdaleentje de Buko
met attest. in dato den 26 sept. 1789 van Cadzand;
[marge:] attest. na Groede 24 dec. 1797[Met attestatie overgekomen anno 1790]
1330 Abraham van Laaren dood en
1331 Dina Cornelis
echtelieden, [beide] met attest. in dato den 27 nov. 1789 van Groede
1332 Sara Senij
met attest. in dato den 1 april 1790 van Aardenburg"Op den 7 april 1790 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledemaaten aangenomen en als zodanige op den 9 april 1790 bevestigt"
1333 Isaac den Dekker

1334 Jannes de Winde dood
1335 Abraham du Baale

1336 Daniel van Helle

1337 Isaac Eckebus

1338 Pieter van Luijk
met attest. vertrokken na Retranchement op 1 sept. 1813
1339 Lodewijk Moju

1340 Jacob de Reich
[marge:] vertrokken met attest. naar IJzendijke den 19 april 1801
1341 Jacob Verbrugge
den 6 nov. 1803 met attest. vertrokken na Biervliet
1342 Cornelia van den Broeke

1343 Pieternella Elisabeth den Dekker
[NB. Achter deze naam een geheel doorgehaalde en onleesbare aantekening]
1344 Elisabeth de Priester

1345 Adriana van Roo
[marge:] attest. na Groede den 23 dec. 1798
1346 Janneke Cuvelier
attest. afgegeven den 9 jan. 1835 naar IJzendijke ofschoon reeds langer dan één jaar afwezig
1347 Janna de Kock

1348 Sara Verhulst
[marge:] attest. na Vlissingen 20 nov. 1797
1349 Cornelia de Munck

1350 Adriana Cruson

1351 Anna de Koker

1352 Lijsebeth Dierings
met attest. na Retranchement op 1 sept. 1815
1353 Marina Catalina Antonetta Prendt [= Prent ]

1354 Janneken Sohier
attest. afgegeven naar Heinkenszand Z.B. den 20 meij 1820
1355 Leintje Brasser obiit 1804[NB. Op deze plaats is abusievelijk Adriana Wor tussengevoegd; zij is door mij verplaatst naar nr 1360 ][Met attestatie overgekomen anno 1790 (vervolg)]
1356 Willem Leenderts van Noorden
met attest. in dato den 16 meij 1790 van IJzendijke
1357 Janneke Notebaart
met attest. in dato den 30 meij 1790 van IJzendijke;
9 oct. 1796 na Groede
1358 Josina de Loo dood met attest. in dato den 1 julij 1790 van Schoondijke
1359 Clara Faro
met attest. in dato den 3 julij 1790 van Groede;
en wederom naa Groede den 20 nov. 1814

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1791]
1360 Adriana Wor
met attest. van IJselmonde 1791;
terug met attest. na IJselmonde den 29 sept. [1803], [marge:] tevens met borgbrief voor haar 7 kinderen Jan 12, Daniel 11, Maria 9, Tobias 8, Adriana 7, Pieternella 5 [jaar] en Ingetje 11 maanden, voor een jaar en 6 weeken op den 26 sept. 1803
[opm: deze aantekening staat abusievelijk ná nr 1355][Met attestatie overgekomen anno 1792]
1361 Sara Gequïere
attest. 29 april [1792] [van] Hoofdplaat
1362 Willemina Pieters
attest. 29 junij [1792] [van] IJzendijke;
[marge:] vertrokken met attest. na Groede den 31 julij 1803
1363 Johannes de Vries
[en]
1364 Elisabeth van Dalen
echtelieden, [beide met] attest. 7 julij [1792] [van] Middelburg
[in de marge, bij beiden? of bij haar?:] overleden
1365 Anna Maurice [= Marissen ]
attest. franse kerk, 2 sept. [1792] [van] Groede[Met attestatie overgekomen anno 1793]
1366 Anna de Hullu
attest. 4 aug. [1793] [van] Zuidzande
[opm: laatste letter van achternaam door verbetering onleesbaar]
1367 Anna den Boer
attest. 26 oct. [1793] [van] Oostburg;
[marge:] attest. na Sluis 14 april 1799; overleden
1368 Adriaana Meulendijk
attest. 24 nov. [1793] [van] Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1794]
1369 Pieter Reinders dood attest. 1 april [1794] [van] Groede
1370 Jacomina Mallie obiit julij 1797 attest. 6 [april 1794] [van] Schoondijke
1371 Hubregt van Peenen
attest. 3 meij [1794] [van] Zuidzande;
vertrokken met attest. den 18 meij 1801 [geen plaats vermeld]
1372 Janneke Versprille
attest. 4 meij [1794] [van] Groede;
den 26 april 1801 met attest. naar Sluis
1373 Antonie du Bois dood [en]
1374 Elisabeth Huisseere [= Huisheer] obiit '97 echtelieden, [beide met attest.] 10 meij [1794] [van] Waterland
1375 Cornelia de La Haije [obiit] '98 attest. 24 meij [1794] [van] Aardenburg
1376 Pieter van Houte obiit 1804 attest. 1 junij [1794] [van] Nieuwvliet
1377 Maatje van de Polder
attest. 14 julij [1794] [van Nieuwvliet];
[marge:] vertrokken naa Groede den 11 maart 1815[Met attestatie overgekomen anno 1795]
1378 Pieter Jansen
attest. 10 aug. [1795] [van] Groede
1379 Abraham Meijer overleden attest. 11 oct. [1795] [van] Aardenburg
1380 Maria Bogte overleden attest. [11 oct. 1795 van Aardenburg]
1381 Antonij Frelier
attest. 18 oct. [1795] [van] IJzendijke;
attest. na Vlissingen 20 nov. 1797[Met attestatie overgekomen anno 1796]
1382 Sara Senij
attest. 30 april [1796] [van] Middelburg;
[achter haar naam:] wed. Jac. de Kubber
1383 Gijsbregt Weezepoel
attest. 3 april [1796] [van] den Hoek;
[marge:] attest. na Neusen [= Terneuzen] 21 jan. [jaartal onleesbaar]
1384 Abraham de Zeeuwe
attest. 31 aug. [1796] [van] Oostburg
1385 Adriaan van den Broeke
attest. 5 dec. [1796] van Groede
1386 Maria [van den Broeke]
[attest. 5 dec. 1796 van Groede]
1387 Abraham van de Zande
attest. 9 [dec. 1796 van Groede]
1388 Rachel de Smit
attest. 23 [dec. 1796 van Groede]
1389 Jacobus Dirkx
attest. franse kerk, 13 maart [1796] [van] Middelburg
1390 Jan de Witte
attest. 19 dec. [1796] [van] den Hoek;
[marge:] [....??] Schoondijke
1391 David Cappon
attest. 15 [dec. 1796 van] Cadzand
1392 Pieter Risseeuw
attest. 31 [dec. 1796 van] Zuidzande;
[marge:] vertrokken na Schoondijke 1804, den [niet ingevuld] dec.
1393 Catelijntje Sas (obiit) attest. 6 [dec. 1796 van] Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1797]
1394 Francina Boekhout
attest. 16 jan. [1797] [van] Cadzand
1395 Pieternella Caland
attest. 10 maart [1797] [van] Groede;
[marge:] obiit aug. [geen jaartal vermeld, maar zij leeft nog in 1818]
1396 Jan Paulus
attest. 1 julij [1797] [van] IJzendijke
1397 Izaak van Male
attest. 4 [julij 1797 van] Schoondijke;
[marge:] met attest. 1813, den 12 julij, naa Biervliet
1398 Joos Kuipers obiit aug. '97 [en]
1399 Sara Brugge
echtelieden, [beide met attest.] 11 [julij 1797 van Schoondijke]
1400 Anna Maria Stevens
attest. 30 [julij 1797] [van] Nieuwvliet

arrow-up

separator