Lidmaten Breskens 1762-1777

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Na het vervroegde emeritaat van ds Ens in 1762 kwam in 1763 zijn opvolger ds Bartholomeus Albregts als adjunct predikant te Breskens. Hij zou tot zijn dood in 1790 te Breskens blijven. Hij begint het register met enkele aantekeningen uit de voorgaande periode.
Volgt nu het eerste deel van de onder het bewind van ds Albregts aangetekende lidmaten, met de toevoegingen in de marge en de opmerkingen van ds Albregts, door mij aangevuld met volgnummer, en indien wenselijk (tussen vierkante haken) opmerkingen.

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen]
681 Lijsabeth Clarisse
den 9 nov. 1761, van Oostburg
[marge:] vertrokken met attest. den 7 jan. 1765 naar Groede
682 Sara Koene
den 7 april 1762, van de Groede
den 7 meij 1770 met attest. en borgtogt voor haar kind vertrokken na Biervliet
683 Marinus Calant overleden [en]
684 Sara Lous
echtelieden, [beide] van Westcappelle [ Westkapelle ] den 8 april 1762;
[marge, bij haar:] vertrokken met attest. den 12 meij 1766 naar West Cappelle
685 Anthonij Mol
den 7 junij 1762, van Koudekerke;
met attest. den 27 april 1767 na West Souburg vertrokken
686 Laurina Wasse [= Wisse ]
den 10 junij 1762, van Vlissingen
[opm: Lauwrijna Janssen Wisse was de vrouw van Anthonij Mol]Naamlijst der Leedematen van Breskens ende Breskens-zande[Met attestatie overgekomen]
687 Bartholomaeus Albregts
adj. pred. deser gemeinte, met attest. van Middelburg in dato 14 meij 1763
688 Maria van der Meer
met attest. van [doorgehaald: Oostburg] Biervliet in dato 2 meij 1763; met attest. den 12 nov. 1764 vertrokken naar Middelburg;
[marge:] met attest. den 6 sept. 1767 van Middelburg wedergekomen; den 13 maart 1768 met attest. wederom vertrokken na Biervliet
689 Elisabeth Strubbe dood met attest. van de Groede in dato 28 maart 1763
690 Pieter Dirkx
en
691 Adriaantje de Smit
echtelieden, [beide] met attest. van Oostburg in dato 1 junij 1763;
[marge, bij beiden:] met attest. den 22 oct. 1764 vertrokken na Vlissingen
692 Abraham van Rhoo [ = van Roo ]
met attest. van Oostburg in dato den 19 junij 1763
693 Jan Riemenant
met attest. van Zuidzande in dato den 28 junij 1763;
met attest. den 9 junij 1767 vertrokken na Groede
694 Susanna van Butsele doot met attest. van 't Retranchement in dato den 4 julij 1763
695 Magdalena Vermeulen
tot ons overgekomen den 8 julij 1763 met attest. van Middelburg in dato den 19 meij 1757; zie 't akteboek ad diem 8 julii 1763, art. 4
696 Teuntje Ramout
met attest. van IJzendijke in dato den 25 sept. 1763
697 Jan Wittewrongel
met attest. van West Cappele [ Westkapelle ] in dato den 3 meij 1762; zie acteboek ad diem 3 julij 1763, art. 4, en ad diem 7 oct., art. 7
698 Neeltje Jacobs
met attest. van West Cappelle [ Westkapelle ] in dato den 3 meij 1762; zie acteboek ad diem 7 oct. 1763, art. 58
699 Adriaan Huige
met attest. van Oostburg in dato den 3 jan. 1763[Met attestatie overgekomen anno 1764]
700 Catharina Gruson doot met attest. van Goes in dato den 25 nov. 1763
701 Sara Huijck dood met attest. van Waterland in dato 22 april 1764
702 Janna Colpaart
met attest. van Zuidzande in dato 29 april 1764;
met attest. den 8 meij 1769 vertrokken na Schoondijke
703 Jesina La Koer [ = la Court ] doot met attest. van Schoondijke in dato 15 april 1764
704 Jacobus de Putter
met attest. van Groede in dato 5 julii 1764;
met attest. den 9 jan. 1769 vertrokken na Middelburg
705 Sara Strubbe
met attest. van Oostburg in dato 4 julii 1764;
[marge:] vertrokken na Groede met attest. den 30 maart 1767Door belijdenis aangenomen den 6 julij 1764 de naarvolgende 23 personen
706 Pieternella Mortier
met attest. den 26 oct. 1772 vertrokken na Middelburg
707 Catharina Meurissen
met attest. den 13 oct. 1765 vertrokken naar Aardenburg
708 Jacomina Claeissen
met attest. den 2 oct. 1769 vertrokken naar Schoondijke
709 Cornelia Karels
met attest. den 22 jan. 1770 vertrokken na Goes
710 Jannes Kant de oude dood
711 Joris Dirckx dood met attest den 22 oct. 1764 vertrokken naar Vlissingen;
met attest. den 2 meij 1767 van Vlissingen wedergekomen
712 Daniel Schietekatte
[toegevoegd:] en zijne huijsvrouwe Maria Loijssen den 15 oct. 1783 met attest. vertrokken na Schoondijke
713 Jacob Filis

714 Jan Simonse Brasser
verongelukt aan 't veer met zijnen broeder Leunis Brasser in een geweldigen storm [ 20/21 nov. 1770 (hjp)] na het lossen van een steenschip
715 Hendrik Mazure

716 Isaak de Munck
met attest. den 19 dec. 1774 vertrokken na St Anna ter Muiden
717 Isaac Lutein

718 Abraham Hollebrand
met attest. den 16 junij 1777 nevens zijne huijsvrouwe S. Verduin vertrokken na Groede
719 Jannes Verschelling
den 23 junij 1776 met attest. vertrokken na Groede
720 Abraham Majhuijssen [= Mahieussen ]
den 30 maart 1772 met attest. vertrokken na Groede
721 Christiaan Majhuijssen doot
722 Jan Huige

723 Simon van de Vijver
den 7 sept. 1778 met attest. vertrokken naar Oostburg
724 Cornelis Loijssen
den 3 julij 1775 met attest. vertrokken na Groede
725 Cornelis van de Velde

726 Francois Eckebus
met attest. den 22 sept. 1766 vertrokken naar Zuidzande
727 Isaac Filis

729 Jannes de Geiter dood[Met attestatie overgekomen anno 1764 (vervolg)]
730 Isaac de Hulster
met attest. den 8 aug. 1764 van Groede
731 Janna du Boo
met attest. den 4 oct. 1764 van Groede
732 Pieter de Rijke dood met attest. den 5 aug. 1764 van Schoondijke
733 Evert Meeken doot met attest. den 23 sept. 1764 van Oostburg
734 Cornelia Bekkens dood met attest. den 10 dec. 1764 van Biervliet;
met attest. den 22 junij 1772 nevens haar man Isaac van Dale vertrokken na Schoondijke
735 Maria van de Plasse dood met attest. den 10 meij 1764 van Groede
736 Maarten Calant
met attest. den 27 dec. 1764 van West Cappelle [ Westkapelle ]

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1765]
737 Johanna Maria de Knegt
met attest. den 17 dec. 1764 van Waarden [ Waarde ];
deselve met attest. den 23 junij 1766 vertrokken naar Stad en Haringvliet in 't land van FlacqueDoor belijdenis aangenomen op den 5 april 1765 de naarvolgende vijf personen
738 Henricus Hubertus Beekhuijs
met attest. en borgtogt voor zijne drie kinderen vertrokken na Groede den 9 sept. 1765
739 Jacob Jacobsen
den 24 meij 1784 met attest. vertrokken naar IJzendijke
[opm: voor zijn naam heeft gestaan: 'doot' maar dat is uitgewist]
740 Jacob Prent dood
741 Jannes Schijve
den 3 febr. 1772 met attest. vertrokken na Rio Essequebo [ Brazilië ]
742 Cornelis Haarssen
met attest. den 27 sept. 1767 vertrokken na Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1765 (vervolg)]
743 juffr. Maria Willemse
met attest. den 18 meij 1765 van Middelburg;
obiit den 16 dec. 1769 en den 22 dito begraven in de kerke voor den predikstoel
[opm: vrouw van de predikant]
744 Marinus Blonker
en
745 Catharina de Bruine
echtelieden, [beide] met attest. den 28 april 1765 van IJzendijke;
[beiden] den 16 sept. 1771 met attest. en borgtogt voor 4 kinderen vertrokken na Aardenburg
746 Johanna Risseeuw
met attest. den 24 junij 1765 van Oostburg;
den 20 junij 1784 met attest. vertrokken na Groede
747 Jan Libaart dood met attest. den 23 april [1765] van Cadzand
748 Louwrens de Bruijne
en
749 Sara van der Meer
echtelieden, [beide] met attest. den 16 junij 1765 van Schoondijke;
[marge: beide] den 5 junij 1768 met attest. vertrokken na Oostburg
750 Cornelia Haesselaar [= Haselaar ] dood met attest. dato 6 oct. 1765 van Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1766]
751 Soetje de Jager
met attest. dato 1 oct. 1765 van West Cappelle [ Westkapelle ]
752 Machiel Karels
met attest. dato 1 dec. 1765 van IJzendijke
753 Grietje Lootens dood met attest. dato 25 dec. 1765 van Vlissingen
754 Pieternela Perona de Lange
met attest. dato 6 jan. 1766 van Schoondijke;
[marge:] dato 28 meij 1769 met attest. vertrokken na Schoondijke
755 Willemina Steenhart dood met attest. dato 11 jan. 1766 van Biervliet
756 Maria Dobbel doot met attest. dato 25 jan. 1766 van Middelburg
757 Maria Mast
met attest. dato 11 jan. 1766 van Schoondijke;
en den 5 junij 1768 wederom met attest. na Schoondijke vertrokkenDoor belijdenis aangenomen op den 27 april 1766 de naarvolgende personen
758 Jannes Lutein
dato 21 sept. 1772 met attest. vertrokken na Schoondijke
759 Marinus de Soute dood
760 Abraham de Meijer
den 19 jan. 1784 met attest. vertrokken na Schoondijke
761 Jacob Loijssen
dato 23 junij 1777 met attest. vertrokken na Groede
762 Marinus Smoor
met attest. dato 9 junij 1766 vertrokken naar Oost Souburg;
[marge:] den 8 aug. 1768 met attest. van Oost Souburg wederom gekomen; den 22 junij 1778 wederom met attest. vertrokken naar Nieuwvliet
763 Johannes Vermeulen

764 Daniel van Herseele

765 Jannes Veijs

766 Francina Verschoor
den 29 meij 1768 met attest. vertrokken na Vlissingen
767 Robijntje de Wagemaker
den 7 sept. 1778 met attest. vertrokken naar Oostburg
768 Cornelia Verduin

769 Maria Geerings dood
770 Josina de Soute

771 Jannetje de Kubber
den 17 sept. 1780 met attest. vertrokken na Groede
772 Christina Adriaansen doot
773 Susanna Slok
den 19 dec. 1770 met attest. vertrokken na Cadzand
774 Magdalena Slok
den 22 jan. 1770 met attest. vertrokken na Cadzand
775 Maria Oliviers
den 12 dec. 1768 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
776 Pieternella Verkeij
den 15 oct. 1782 met attest. vertrokken naar Gerardsbergen, doch wedergekomen;
den 23 febr. 1784 met attest. vertrokken na Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1766 (vervolg)]
777 Pieter Eduartse Sporte dood met attest. den 7 april 1766 van Cortgene [ Kortgene ]
778 David Held
met attest. den 25 meij 1766 van Brouwershaven;
met attest. den 18 oct. 1767 vertrokken naar Biervliet
779 Jacob Gevaard dood met attest. den 5 oct. 1766 van Schoondijke
780 Janna de Meester
met attest. den 9 oct. 1766 van Groede[Met attestatie overgekomen anno 1767]
781 Engelina Wedderborn
met attest. den 22 nov. 1766 van Middelburg
782 Maria Margarita Poetsenier [ = Poissonnier ] dood met attest. den 2 julij 1766 van SchoondijkeOp den 10 april [1767] op belijdenis aangenomen de naarvolgende personen
783 Naömi de Koene
den 11 april 1774 met attest. vertrokken na Vlissingen
784 Adriana Dorothea Adriaansen
dato 23 april 1770 met attest. vertrokken na Schoondijke
785 Susanna Verduin
met attest. den 16 junij 1777 nevens haar man A. Hollebrand vertrokken na Groede
786 Susanna Alo [ = Allo ]
dato 25 april 1768 met attest. vertrokken na Oostburg
787 Elisabeth Eckebus dood
788 Adriana Adriaansen
dato 15 sept. 1772 met attest. vertrokken na Groede
789 Huibrecht Bliek
den 22 junij (?) 1771 met attest. vertrokken na Oostburg[Met attestatie overgekomen anno 1767 (vervolg)]
790 Cornelia Schoudt dood met attest. den 1 sept. 1767 van Groede
791 Abraham Masure dood met attest. den 6 dec. 1767 van IJzendijke
792 Gilles de Munk
en
793 Maria de Meij
echtelieden, [beide] met attest. den 28 dec. 1767 van Nieuwvliet

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1768]
794 Joost Verassel doot met attest. 1768 van BiervlietDen 15 april [1768] op belijdenis aangenomen
795 Francoise de Loose

796 Dina Lijbaart

797 Catelijntje Geraads Steins overleden
798 Maria Smoor
den 19 nov. 1770 met attest. vertrokken naar St Anna ter Muiden
799 Jacomina van der Meer

800 Abraham Lutein

801 Jacob Roels
met attest. den 19 dec. 1774 vertrokken na Groede
802 Jannes de Craane
den 6 oct. 1776 met attest. vertrokken na Middelburg
803 Hendrik de Lange
den 18 sept. 1769 met attest. vertrokken na Biervliet[Met attestatie overgekomen anno 1768 (vervolg)]
804 Jan Libert
met attest. dato 11 julij 1768 van Schoondijke
805 Jacob van Petegem
en
806 Maria Wisse
echtelieden, [beide] met attest. dato 4 oct. 1768 van St Anna ter Muiden;
[marge: beide] vertrokken met attest. den 1 oct. 1770 na Waterland
807 Pieter den Decker
met attest. dato 27 nov. 1768 van Zuidzande
808 Cornelia de Munk
met attest. dato 23 dec. 1768 van Nieuwvliet
809 Janna Erasmus dood met attest. dato 18 dec. 1768 van 't Retranchement
810 Martha Allo dood met attest. van Middelburg [tussengevoegd, geen datum][Met attestatie overgekomen anno 1769]
811 Abraham Waijhaart
en ; [er stond eerst: Waeijaart ]
812 Maria Haartsen
echtelieden, [beide] met attest. dato 4 jan. 1769 van Schoondijke
813 Jannis van de Geselle
met attest. dato 8 febr. 1769 van Waterland
814 Maritje du Mez dood met attest. dato 12 maart 1769 van OostburgDen 7 april [1769] op belijdenis aangenomen
815 Jannetje Provoost dood[Met attestatie overgekomen anno 1769 (vervolg)]
816 Jan Schuijf
met attest. dato 2 april 1769 van IJzendijke
817 Cornelis de Boot
[en]
818 Adriana Festu dood [beide] met attest. dato 12 maart 1769 van Oostburg, nevens borgbrief zo voor hun als hunne twee kinderen gedurende een jaar en ses weken
819 Guliaam Boesenier
[en]
820 Vina Goedhals
[beide] met attest. dato 22 maart 1769 van Schoondijke
821 juffr. Catharina Aitema
met attest. den 2 julij 1769 van Zuidzande
822 Sara Mazure
met attest. dato 12 julij 1769 van Schoondijke
823 Jacobus de Bruine
met attest. dato 23 sept. 1769 van St Anna ter Muiden;
dato 29 april 1771 met attest. vertrokken na Groede[Met attestatie overgekomen anno 1770]
824 Pieter Dirks
met attest. den 26 dec. 1769 van Oostburg
825 Johannes de Winde
met attest. dato 1 jan. 1770 van Schoondijke
826 David van Houte fs Jacobus dood met attest. dato 8 jan. 1770 van Cadzand
827 Pieter Biesenbroek
en
828 Alida van der Miel
echtelieden, [beide] met attest. dato 16 dec. 1769 van Vlissingen, en borgtogt dato 15 maart 1770;
[marge: bij hem:] den 6 maart 1780 nevens zijne huijsvrouwe Willemina Turck vertrokken na Vlissingen met acte van borgtogt voor een jaar en ses weken ingaande den 3 maart 1780
829 Hendrik de Geiter
met attest. dato 29 jan. 1770 van Groede;
doodDen 3 april 1770 op belijdenis aangenomen de volgende personen
830 Jacoba de Kok

831 Maatje Goetgeluk dood
832 Sara de Smidt

833 Adriana van der Meer
met attest. vertrokken den 4 maart 1771 na Biervliet;
wedergekomen den 4 julij 1773 met attest. van IJzendijke
834 Janna Herwig
[er stond eerst: Anna Cerw..?? ]
met attest. dato 22 julij 1771 vertrokken na IJzendijke;
den 14 meij 1770 met attest. wedergekomen van IJzendijke; den 22 aug. 1778 met attest. vertrokken na Middelburg
835 Elisabeth Ludeke dood
836 Pieternella Brugge
vertrokken na Goes [geen datum]
837 Sara Loijssen

838 Martina Foeljager
den 20 junij 1774 met attest. vertrokken na Biervliet
839 Adriaantje Verhage dood
840 Josina Dont [ = d'Hont ]
den 16 julij 1787 met attest. vertrokken na Oostburg
841 Dina Moerman
met attest. den 22 maart 1779 vertrokken na Groede
842 Janna Beekhuijs
den 3 julij 1787 met attest. vertrokken naar Oostburg
843 Willem Timmerman
met attest. den 12 dec. 1774 vertrokken na Schoondijke
844 Abraham de Munck

845 Isaac Loijssen
den 22 junij 1778 met attest. vertrokken naar Oostburg
846 Samuel van Herseele overleden
847 Abraham Isaacsen

848 Barthel van de Velde dood
849 Pieter Meertens
den 6 nov. 1775 met attest. vertrokken naar den Hoek
850 Jacob Notebaart
den 23 jan. 1786 nevens zijne huijsvrouwe en twee kinderen met attest. vertrokken na Westcappelle [ Westkapelle ] in Walcheren, mede nemende de perpetueele borgtocht voor twee kinderen [marge:] NB. zie verder het acteboek op den 17 jan. 1786
851 Jannes van de Velde
[Met attestatie overgekomen anno 1770 (vervolg)]
852 Jacobus Schout
met attest. den 7 april 1770 van Middelburg;
met attest. den 9 dec. 1771 vertrokken na Groede
853 Isaac Hollebrand dood met attest. den 9 april 1770 van Schoondijke
854 Marinis Cornelisse de Vos
en
855 Dina Leenderse de Witte
echtelieden, [beide] met attest. den 1 meij 1770 van Colijnsplaat met acte van borgtogt voor hunne twee kinderen gedurende hun minderjarigheid;
[marge: bij hem] den 20 meij 1782 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
856 Cornelia de Back
met attest. den 17 junij 1770 van Groede
857 Jan Reijnout
met attest. den 26 aug. 1770 van Koudekerke in Walcheren;
den 6 meij 1771 met attest. vertrokken naar Noordgouwe
858 Isaac van Dale
met attest. den 8 julij 1770 van Zuidzande;
met attest. den 22 junij 1772 nevens zijn vrouw Cornelia Bekkens vertrokken na Schoondijke
859 Jacob Pieters
en
860 Janna Brule
echtelieden, [beide] met attest. den 30 sept. 1770 van Oostburg
861 Isaac Timmerman
en
862 Maria van Houwe
echtelieden, [beide] met attest. den 11 oct. 1770 van Groede
863 Susanna Dirx dood met attest. den 2 sept. 1770 van IJzendijke

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1771]
864 Susanna Willemsen fa. Willem
met attest. den 10 dec. 1770 van Schoondijke
865 Cornelis Steenpoort
en
866 Johanna Hartoch
echtelieden, [beide] met attest. den 3 dec. 1770 van Schoondijke, met acte van borgtogt voor twee kinderen, gegeven te Ellewoutsdijk den 29 dec. 1760 en een gelijke acte voor een kind, gegeven te Baarland den 2 julij 1764;
[bij haar? of bij beiden?] met attest. den 16 junij 1777 vertrokken na Schoondijke
867 Adriaan de Burgemeester
met attest. den 28 nov. 1770 van Biervliet;
den 25 nov. 1776 met attest. vertrokken naar den Hoek
868 Johann Henrich Herwig
met attest. den 24 nov. 1770 van Schenkenfeld in Hessen-Cassel [ Duitsland ]Den 16 april [1771] [op belijdenis] tot ledematen aangenomen
869 Maria de Geijter

870 Janneken Passant
met attest. den 19 dec. 1774 vertrokken naar Oostburg
871 Maatje Schijve dood
872 Dina Becu
met attest. den 12 dec. 1774 vertrokken na Schoondijke
873 Andries Verkeij
met attest. den 23 aug. 1779 vertrokken na Groede
874 Cornelis Risseeuw dood
875 Jacob Verduin
den 24 dec. 1786 nevens zijne huijsvrouwe Josina Hillebrand met attest. vertrokken naar Schoondijke
876 Jacob de Wagemaker
[Met attestatie overgekomen anno 1771 (vervolg)]
877 Cornelia Jansen
met attest. den 4 febr. 1770 [!] van Biervliet
878 Gerrit Beun
met attest. den 14 april 1771 van Sluis in Vlaanderen;
den 2 meij 1774 met attest. vertrokken na Sluis in Vlaanderen
879 Abigaïl de Grind
met attest. den 5 meij 1771 van IJzendijke;
met attest. den 25 april 1774 vertrokken na Middelburg, doch wedergekomen;
[marge:] met attest. den 12 dec. 1774 vertrokken na IJzendijke
880 Elisabeth Hoquez
met attest. den 14 julij 1771 van IJzendijke
881 Machiel Vergouwe
met attest. den 21 julij 1771 van Ritthem;
den 14 sept. 1772 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
882 Joos Rebel
en
883 Maatje Meijnaart
echtelieden, [beide] met attest. den 29 sept. 1771 van Oostburg;
[beide] met attest. den 25 dec. 1772 vertrokken na Schoondijke
884 Cornelis de Nering
en
885 Elisabeth Huik dood echtelieden, [beide] met attest. den 6 sept. 1771 van Groede
886 Laurens de Bruine
en
887 Sara van der Meer
echtelieden, [beide] met attest. den 9 sept. 1771 van Schoondijke;
[marge: beiden] den 29 sept. 1778 met attest. vertrokken na IJzendijke nevens borgtogt sedert 1 oct. 1777[Met attestatie overgekomen anno 1772]
888 Lowijs Joseph Alleman
met attest. en borgtocht voor zijn twee kinderen den 8 dec. 1771 van Aardenburg;
wederom met attest. naar Aardenburg vertrokken den 8 maart 1772
889 Jeroon van de Sande
met attest. den 10 dec. 1771 van Groede
890 Schilleman Goudswaart
en
891 Francina Ruisser
echtelieden, [beide] met attest. den 6 jan. 1772 van Groede;
[beide] den 25 maart 1776 met attest. vertrokken na Schoondijke
892 Ramboud Verhulst [beide] dood en
893 Janna Arens [beide] dood echtelieden, [beide] met attest. den 8 junij 1772 van Groede
894 Maria Roels
met attest. den 4 julij 1772 van IJzendijke
895 Pieter Dirckx
en
896 Adriaantje de Smith
echtelieden, [beide] met attest. den 22 aug. 1772 van Vlissingen
897 Tannetje van Cruijningen
met attest. den 9 oct. 1772 van Groede;
[marge:] 1814, den 27 april vertrokken naa GroedeDen 8 jan. 1773 op belijdenis aangenomen
898 Maria van Ouwerkerk
[opm: er heeft eerst een andere, niet leesbare, voornaam gestaan][Met attestatie overgekomen anno 1773]
899 Jannis van Schaffel
met attest. dato 21 maart 1773 van Oostburg
900 David van der Plasse
met attest. dato 25 maart 1773 van Groede
901 Jannes Verstrate dood met attest. den 26 maart 1773 van GroedeDen 7 april 1773 [op belijdenis] tot ledematen aangenomen
902 Jan Schippers
met attest. den 17 sept. 1787 nevens zijne huijsvrouwe Christina van Wijnen vertrokken na Schoondijke
903 Martinus de Swarte

904 Jacob de Kubber

905 Geraard Steijns
vertrokken na Goes [geen datum]
906 Pieter de Wagemaker
met attest. den 8 julij [geen jaartal vermeld] vertrokken na de Groede
907 Cornelis Zegers
den 15 dec. 1778 met attest. vertrokken naar Schoondijke
908 Pieter Zegers

909 Jannes de Lange
den 18 dec. 1780 nevens sijne huijsvrouwe Tannetje Elias met attest. vertrokken naar IJzendijke
910 Jacob van de Velde

911 Abraham Duijk

912 Cornelia Jacobs
den 29 sept. 1777 met attest. vertrokken na Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1773 (vervolg)]
913 Maria Matteel
met attest. den 27 oct. 1772 van Sluis in Vlaanderen
914 Jannis Boodt
en ; [bij hem:] den 27 junij 1785 met attest. vertrokken na IJzendijke
915 Elisabeth Verhage dood echtelieden, [beide] met attest. den 20 dec. 1772 van Nieuwvliet
916 Abraham Pieters
met attest. dato 12 april 1773 van Aardenburg
917 Willem de Feep
en
918 Maria Klaasen
echtelieden, [beide] met attest. den 2 mei 1773 van St Kruis;
dese [beide?] den 10 oct. 1779 met attest. vertrokken na Cadzand
919 Willemina Turck
met attest. van Vlissingen den 21 aug. 1773;
den 6 maart 1780 nevens haar man Pieter Biesenbroek met attest. en borgtogt vertrokken na Vlissingen
920 Catharina de Zoute
met attest. den 25 sept. 1773 van Biervliet
921 Anna Willems
met attest. den 3 oct. 1773 van Groede
922 Pieter Back
en
923 Susanna de Kan
echtelieden, [beide] met attest. den 4 oct. 1773 van Schoondijke

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1774]
924 Isaac le Mahieu
met attest. den 24 jan. 1774 van Nieuwvliet
925 Neeltje van der Heijden
met attest. den 8 jan. 1774 van IJzendijkeDen 1 meij 1774 op belijdenis aangenomen de volgende personen
926 Jacobus Hake dood
927 Jacob Meurissen dood
928 Daniel Brugge

929 Adriaan Ribbe
vertrokken na Aardenburg [geen datum]
930 Abraham de Smidt

931 Jacob de Smidt

932 Marinus Verschelling

933 Joost Vergouwe

934 Huibrecht Wittewrongel
den 29 maart 1779 met attest. vertrokken naar Cadzand
935 Willem van de Luijster
den 29 meij 1780 met attest. vertrokken na Cadzand
936 Hendrik Nootebaart
den 30 jan. 1786 nevens zijne huijsvrouwe Janneken Andriessen en drie kinderen vertrokken na Middelburg, mede nemende de acte van borgtocht voor drie kinderen; [marge:] zie verder acteboek op den 17 jan. 1786
937 Cornelis Moerman
den 17 julij 1786 met attest. vertrokken na Groede
938 Magdalena van Damme dood
939 Merkje Wedderborn
met attest. den 12 sept. 1774 vertrokken na Middelburg
940 Maria de Munck dood
941 Susanna de Smidt

942 Maria Steenpoorte
met attest. den 11 oct. 1779 vertrokken na Middelburg
943 Adriaantje Verduin

944 Pieternella Geerings obiit julij '97[Met attestatie overgekomen anno 1774 (vervolg)]
945 Pieter Isaks
en ; [bij hem:] den 9 april 1780 met attest. vertrokken na Groede
946 Maria de Loo dood echtelieden, [beide] met attest. den 10 april 1774 van Waterland
947 Jacobus Antonij
met attest. den 1 meij 1774 van Axel;
den 1 meij 1775 met attest. vertrokken na Middelburg
948 Isack Lako
met attest. den 8 oct. 1773 van Groede;
[marge:] den 16 meij 1778 met attest. vertrokken na Biervliet
949 Maria Klaessen dood met attest. den 17 dec. 1773 van Groede
950 Pieternella Zanders
met attest. van 12 jan. 1774 van Oostburg[Met attestatie overgekomen anno 1775]
951 Josina van de Woestijne
met attest. den 20 dec. 1774 van Oostburg
952 Gilles Versluis
en
953 Susanna Lowijk
echtelieden, [beide] met attest. den 3 jan. 1775 van Schoondijke
954 Jacoba Obijn
met attest. den 4 oct. 1774 van Cadzand
955 Cornelis Leijnsze Brasser dood met attest. den 20 junij 1773 van West Cappelle [ Westkapelle ]
956 Catharina Bouman
met attest. den 17 sept. 1774 van Vlissingen"Den 6 april 1775 zijn tot ledemaaten der gemeinte op belijdenisse des geloofs aangenomen en den 7 dito bij gelegenheid der voorbereidinge bevestigt als zodanige"
957 Isaac van de Sande
den 17 maart 1777 met attest. vertrokken na Groede
958 Cornelis Smoor

959 Jacob Risseeuw
nevens zijne huijsvrouwe Marietje Schout met attest. den 3 sept. 1787 vertrokken na Schoondijke
960 Abraham Wedderborn
den 30 junij 1777 met attest. vertrokken na Oud Vosmaar [ Oud Vosmeer ]
961 Gilles Robijn

962 Charel de Lange

963 Abraham Eckebus
nevens zijn vrouwe Susanna Allart den 21 junij 1784 vertrokken na Middelburg, met perpetuele borgtocht
964 Neeltje Mackers
den 31 dec. 1781 met attest. vertrokken na Vlissingen
965 Dina de Wagemaker
den 24 maart 1776 vertrokken met attest. na Schoondijke
966 Catharina Schotte
den 22 sept. 1788 vertrokken met attest. na IJzendijke; zie acteboek den 21 sept. 1788
967 Maria Boekhout
den 7 april 1783 met attest. vertrokken na IJzendijke
968 Adriana de Soute dood
969 Josina Verduin
den 1 meij 1780 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
970 Maria Moerman
den 2 meij 1781 met attest. vertrokken na Biervliet
971 Maria den Dekker
den 18 sept. 1781 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
972 Catharina Mazure
den 22 sept. 1782 met attest. nevens haar man Jan van Oosten vertrokken na Biervliet
973 Magdaleentje Goetgeluk
[Met attestatie overgekomen anno 1775 (vervolg)]
974 Catharina Fidelaars
met attest. den 28 junij 1775 van Sluis in Vlaanderen
[opm: vrouw van Johan Adam Heule; haar naam komt in vele varianten voor; zij tekent in 1797 de geboorteacte van haar kleinzoon Jean Piero Soujur als Charina Fiedeler]
975 Helena 't Gilde
met attest. den 2 julij 1775 van Nieuwvliet;
den 21 dec. 1788 met attest. vertrokken na Groede
976 Pieter van Akker
met attest. den 5 julij 1775 van Groede
977 Pieternella de Die
met attest. den 14 sept. 1775 van Schoondijke

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen anno 1776]
978 Maatje de Munck vertrokken NB met attest. den 4 nov. 1775 van Middelburg
[opm: het NB in de marge wordt niet nader toegelicht]
979 Francois Aartsen dood en
980 Jacomina le Bleu
echtelieden, [beide] met attest. den 10 dec. 1775 van Oostburg
981 Abraham Bokelaar
met attest. den 2 jan. 1776 van Groede
982 Baltus van Dijk
met attest. den 1 april 1776 van Bloemendaal bij Haarlem;
den 1 dec. 1777 met attest. vertrokken na Middelburg"Op den 10 april 1776 zijn in de consistorie op belijdenisse aangenomen en op den 12 april als ledemaaten bevestigt de naarvolgende persoonen"
983 Anthoni de Bije NB [toegevoegd:] en Maatje de Munck, echtelieden, den 11 febr. 1782 met attest. vertrokken naar IJzendijke;
[opm: het NB in de marge wordt niet nader toegelicht]
984 Abraham van der Meere dood
985 David Brugge

986 Jannes de Lange

987 Abraham Ramboer

988 Jannes de Soute

989 Isaac Eckebus
den 22 julij 1782 met attest. vertrokken na Groede
990 Isaac Klaeissen
den 19 sept. 1785 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
991 David Lutein

992 Isaac de Wagemaker

993 Jan Verduin
den 1 meij 1780 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
994 Daniel Marissen
den 10 julij 1786 met attest. vertrokken na Schoondijke
995 Pieter Koreman
nevens zijne huijsvrouwe Maria Klaeijssen den 23 april 1784 met attest. vertrokken na Schoondijke
996 Catelina Geluk
den 21 julij 1777 met attest. vertrokken na Groede
997 Pieternella Dont [ = d'Hont ]
den 24 febr. 1783 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
998 Berbera Magdalena Booth
den 30 maart 1778 met attest. vertrokken na Schoondijke
999 Pieternella Notebaart

1000 Catharina Boekhout
den 29 meij 1786 met attest. vertrokken na de Hoofdplaat[Met attestatie overgekomen anno 1776 (vervolg)]
1001 Johanna de Soute
met attest. den 6 meij 1776 van Biervliet;
den 23 junij 1777 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
1002 Janneke Ruisser
met attest. den 22 juni 1776 van Schoondijke
1003 Pieter Frelier overleden met attest. den 28 juni 1776 van Schoondijke
1004 Anna Moerdijk
met attest. den 24 junij 1776 van Groede;
naar St Anna ter Muiden 27 aug. 1826
1005 Jacomina Malje
met attest. den 4 julij 1776 van Groede;
den 29 dec. 1782 met attest. vertrokken na Schoondijke
1006 Jacob de Koene
met attest. den 28 julij 1776 van Waterland;
den 22 dec. 1777 met attest. vertrokken naar het Retranchement
1007 Josina Hillebrand
met attest. den 8 sept. 1776 van IJzendijke;
den 24 dec. 1786 nevens haar man Jacob Verduin met attest. vertrokken naar Schoondijke[Met attestatie overgekomen anno 1777]
1008 Janneken van Male
met attest. den 16 dec. 1776 van Schoondijke"Op den 9 april 1777 zijn in de consistorie op belijdenisse aangenomen en op den 11 april als ledemaaten bevestigt de naarvolgende persoonen"
1009 Ignatius Boillion
den 22 oct. 1786 met attest. vertrokken na Schoondijke
1010 Marinus van den Broeke
den 22 oct. 1781 met attest. vertrokken naar Waterland
1011 Isaac de Smidt

1012 Pieter Eckebus

1013 Jacob van de Sande
den 4 julij 1785 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
1014 Jacob Meijers

1015 Jacob Klaeijssen
den 9 junij 1784 met attest. vertrokken na Groede
1016 Jannes Bonnij
met attest. den 19 aug. 1782 vertrokken naar Middelburg
1017 Jan van Oosten
met attest. den 22 sept. 1782 nevens zijne huijsvrouwe Catharina Mazure vertrokken naar Biervliet
1018 Magdalena de Wagemaker
den 20 aug. 1781 met attest. vertrokken naar IJzendijke
1019 Maria Luijks
den 13 oct. 1782 met attest. vertrokken na Schoondijke
1020 Maria La Haije
met attest. den 30 junij 1782 vertrokken naar Cadzand
1021 Pieternella Obijn

1022 Jannetje Verstraate
overleden
1023 Paulina van Herseele
met attest. den 1 julij 1782 vertrokken naar Groede
1024 Pieternella Lijbaart

1025 Lijsebeth van der Meere
"Op den 6 julij 1777 is in de consistorie op belijdenisse des geloofs aangenomen en op den 11 julij als lidmaat bevestigt"
1026 Pieternella Schijve
[Met attestatie overgekomen anno 1777 (vervolg)]
1027 Josina Burggraav [= Burggraaf ]
met attest. in dato den 29 junij 1777 van Biervliet;
den 19 julij 1779 vertrokken na Biervliet
1028 Maria Jacoba van Waaijenberg
met attest. in dato den 7 julij 1777 van Aardenburg;
den 23 jan. 1786 met attest. vertrokken nevens haar man Jacob Notebaart en twee kinderen na Westcappelen [ Westkapelle ]; [marge:] NB. zie verder 1770 op Jacob Notebaart
1029 Janna Verbrugge
met attest. dato 14 julij 1777 van Schoondijke
1030 Tannetje Elias
met attest. dato 14 julij 1777 van Schoondijke;
den 18 dec. 1780 met haar man Jannes de Lange vertrokken na IJzendijke
1031 Willem de Vlieger
met attest. dato 26 sept. 1777 van Schoondijke
1032 Jan Sammon dood en
1033 Catharina van Blankenbergh
echtelieden, [beide] met attest. dato 1 nov. 1777 van Groede;
[bij haar:] met attest. den 18 dec. 1785 vertrokken na Groede
1034 Willem Verhoeve
met attest. den 24 nov.1777 van Schoondijke;
met attest. den 31 dec. 1787 vertrokken na Groningen

arrow-up

separator