Lidmaten Breskens 1739-1761

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Na het vertrek van ds Arleboutius werd het lidmatenregister bijgehouden door ds Leonardus Ens. Na het overlijden van zijn vrouw in 1755 functioneerde deze evenwel niet meer, predikte vele maanden niet, hield de boeken niet bij, enz., en in 1762 werd hij met emeritaat gestuurd. De laatste aantekening van zijn hand in het lidmatenregister dateert van april 1757. De aantekeningen daarna (tot en met 1761) zijn (waarschijnlijk) van ds Cunel, predikant van Groede.
Volgt nu het vervolg van dit register, met de toevoegingen in de marge en de opmerkingen, door mij aangevuld met volgnummer, en indien wenselijk (tussen vierkante haken) opmerkingen.

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen]
342 Sophia Cusse doot Anno 1739: met attest. van Oostburg dato 26 julij 1739
343 Maria Geelhoet
Anno 1739: met attest. van Schoondijke dato 25 sept. 1739
344 Anna Ens vertrokken met attest. van Cadzand dato 25 nov. 1739
345 Jan Scherp vertrokken met attest. van Serooskerke in Walcheren dato 27 sept. 1739
346 Jan Menaard [ = Minnaart ] vertrokken met attest. van Groede dato 21 dec. 1739, samen met zijn vrouw:
347 Josina Danekens vertrokken [samen met haar man Jan Menaard]
348 Dorothea Bodin
met attest. van Oostburg, Franse gemeente, dato 3 jan. 1740Door belijdenis aangenomen den 9 april 1740
349 Jacobus de Back doot
350 Hendrik Fioens doot
351 Jannes Duuk [ = Duijk ]
met attest. den 26 oct. 1789 vertrokken na Neusen [ Terneuzen ]
352 Pieter Ollebrant [ = Hollebrant ] doot
353 Isaac Ollebrant [ = Hollebrant ]
vertrokken
354 Dignus Jacobsen doot
355 Antonij van Drielen
vertrokken
356 Jan Capoosen
vertrokken
357 Pieter van Peenen
vertrokken met attest. na Groede
358 Matthijs Reijnders doot
359 Maria Coenen [ = Koene ]

360 Lijsbet Ramat
vertrokken
361 Johanna Goedertieren

362 Jannetje Lotens dootDoor belijdenis aangenomen den 8 meij [1740]
363 Pieter de Doot
"Den 8e Meij is na de predikatie tot lidmaat deser gemeijnte op sijne belijdenisse aengenomen Pieter de Doot bij gelegentheijt dat hij des vrijdags niet konde tegenwoordig sijn, moetende die wegh met sijn vader Sijbrant Roda na Middelburg varen"Anno 1740 met attestatie overgekomen
364 Janna de Witte
met attest. van Aardenburg dato 9 jan. 1740; den 29 jan. 1770 met attest. vertrokken na SchoondijkeAnno 1741, door belijdenis aangenomen den 24 maart
365 Isaac Ekkebus

366 Jannes Claasen
vertrokken naar Groede met attest. den 5 dec. 1763; man van Maria du Gardein
367 Jacob Hillebrant

368 Adriaen Schotte doot
369 Abram Smoor doot
370 Claas Schotte
vertrokken
371 Adriaen Willems
vertrokken
372 Sara Krujenaar doot
373 Maria Vogelaar

374 Maria Demp doot
375 Caatje Mesbank

376 Sara Visser
vertrokken
377 Pieter Goetgeluck dootMet attestatie overgekomen
378 Johannes de Foeljager doot met attest. van Aardenburg dato 3 jan. 1741
379 Abraham Goedertier
met attest. van Oostburg dato 9 jan. 1741
380 Jannes Hage doot met attest. van Groede van den 5 meij 1741
381 Elisabeth Fabricius doot en
382 Everdina Fabricius
[bij beiden:] met attest. van Hoorn van den 4 meij 1741;
[in de marge staat:] de eerste, Elisabeth Fabricius, is overleden den 4 maart [1755] en de twede, Everdina Fabricius, huijsvrou des predicants, op den 23 februarij ao. 1755

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenAnno 1742 met attestatie toegekomen
383 Jacobus Moelaart vertrokken met attest. van Waterland dato den 27 nov. 1741Door belijdenis de gemeijnte toegevoegt [ april? 1742]
384 Jan Luteijn doot
385 Abraham Ekkebus

386 Jan Gardijn doot
387 Jan Muul [ = Muijl ]
hiervan attest. voor een looppas gegeven den 16 sept. 1771; den 8 junij 1772 met attest. vertrokken na Aardenburg
388 Tobias Brugge

389 Christiaen de Gruijs [ = de Grijs]
vertrokken
390 Jacobus Brulee

391 Neeltje Huge

392 Cornelia Back
vertrokken[Met attestatie aangekomen [ april? 1742] ]
393 Adriaentje Vermeulen
met attest. van Schoondijke dato den 15 maart 1742[Met attestatie aangekomen [ oct.? 1742] ]
394 Johannes de Koene doot en
395 Johanna Croutel
egtelieden, beide met attest. van Aardenburg dato den 22 april 1742
396 Pieter Tack
en sijn vrouw:
397 Susanna Tallie
en dogter:
398 Maatje Tack
[alle drie] met attest. van Schoondijke dato den 20 sept. 1742[Met attestatie aangekomen [ jan.? 1743] ]
399 Francijntje Mazuur vertrokken na Groede met attest. van de Waalse gemeente van Groede dato 26 dec. 1742[Met attestatie aangekomen [ juni? 1743] ]
400 Marijtje Sohier vertrokken met attest. van Sluis in Vlaanderen dato 13 meij 1743
401 Isaac van Houwe vertrokken en
402 Maria van Hoorn [idem?] [beide] met attest. van Schoondijke dato den 15 meij 1743Anno 1743, den 12 april na belijdenis aangenomen
403 Jacobus Dangelo doot
404 Neeltje Hillebrant
den 17 sept. 1780 met attest. vertrokken na Groede; met attest. den 10 april 1782 wedergekomen van Groede
405 Mate van Oost
doot[Met attestatie aangekomen [ oct.? 1743] ]
406 Pieter Schijve dood 1767 en
407 Pieternella Heijstek dood 1768 egtelieden, [beide] met attest. van Koudekerke in Walcheren dato den 6 aug. 1743Anno 1744, den 17 april, na belijdenis aangenomen
408 Antonij Mazuur

409 Corijn de Vogelaar
vertrokken na Nieuwvliet
410 Jacob Duuk [ = Duijk ]

411 Jannes Claisen

412 Adriaan Schout

413 Neeltje Smoor
doot
414 Sara Roels doot
415 Aegje Tack

416 Sara Ekkebus

417 Maria Doge
[Met attestatie aangekomen [ juli? 1744] ]
418 Louisa Carsou
met attest. van Zuidzande van den 14 junij 1744[Met attestatie aangekomen [jan.? 1745] ]
419 Maatje Dane
met attest. van St Annaland dato den 17 dec. 1744Anno 1745, [ april? ], met attestatie de gemeente toegedaan
420 Francois van Erseele
[ = van Herseele ]

met attest. van Nieuwvliet dato 11 maart 1745
421 Jan Willemse Wondergem
met attest. van Serooskerke dato 5 oct. 1745; vertrokken
422 Isaac Pijpe vertrokken met attest. van Middelburg dato 23 jan. 1745Den 23 april [1745] na voorgaande belijdenis aangenomen
423 Bartel Ekkebus doot
424 Marinus van Hove
vertrokken
425 Jan de Vrij vertrokken
426 Aarnout de Meijer

427 Jacoba Roels

428 Lijsbet Arents

429 Grietje Roda

430 Josijntje Ekkebus

431 Tannetje Tack

432 Madleentje van Parijs
doot
433 Janna Muuls [ = Muijl ]
doot
434 Adriaantje Brulee

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenAnno 1745 [ aangekomen met attestatie [ in oct.?] ]
435 Michiel de Boo doot en sijn huijsvrouw:
436 Tannetje Eland doot beide met attest. van 't Retranchement dato den 14 sept. 1745[Aangekomen met attestatie]
437 Job Verschelling
met attest. van Colijnsplaat dato den 3 nov. 1745
438 Jannetje Hulster doot met attest. van Groede dato 3 jan. 1746Anno 1746
439 Jacoba La Mayre
met attest. van Aardenburg; vertrokken na Vlissingen
440 Jacomijntje Bockelaris [ = Bokelaar ]
met attest. van Oostburg dato 8 junij 1744 [opm: wrs. een oude attestatie]; vertrokkenDoor belijdenis aangenomen 8 april 1746
441 Abram Morel
[marge:] vertrokken met attest. na de Groede
442 Jannes Tack

443 Abram Scheerens
vertrokken met attest. na Groede 18 junij 1754
444 Josijntje Mazuur

445 Marijtje Tack

446 Jannetje Demp
doot[Aangekomen met attestatie]
447 Maria de Baare
met attest. van Groede
448 Joanna van de Vijver
met attest. van Middelburg dato 8 jan. 1746
449 Adriaantje Zegers
met attest. van Aardenburg dato 30 meij 1746
450 Abraham Dhont
met attest. van Schoondijke dato 26 sept. 1746
451 Sophia Cusse doot met attest. van Zuidzande dato 29 sept. 1746
452 Jacob Dirks
en sijn vrou:
453 Sara Bierle [ = Brulee ]
[beide] met attest. van Groede dato 12 julij 1746
454 Isaac Ekkebus
en
455 Magdalena Baars
egtelieden, [beide] met attest. van Groede dato 1 nov. 1746
456 Susanna de Rie
met attest. van Groede dato. den 31 dec. 1746; vertrokken na ?? [onleesbaar]Anno 1747, den 7 april, na voorgaande belijdenis aangenomen
457 Isaac Bartol

458 Pieter Miljoen
doot
459 Cornelis de Rieuw

460 Cornelis Huge

461 Abraham Aartsen
vertrokken met attest. na IJzendijke 18 junij 1754
462 Joost van der Meere

463 Maatje Olfert
doot
464 Tannetje de Kok

465 Cornelia du Boo
dootAnno 1748, den 12 april, na voorgaande belijdenis aangenomen
466 Aarnout de Hulster

467 Andries van Herseele

468 Isaac Aartsen

469 Jacomijntje de Luijster
doot
470 Pieternella Back
doot
471 Josijntje de Kok
doot
472 Marijtje Gardijn
vertrokken met attest. na Groede 5 dec. 1763, vrouw van Jannes Claisen
473 Willemijntje Pieters
dootMet attestatie aangekomen [ april 1748 ]
474 Jan Krujenaar
met attest. van Ritthem dato den 5 maart 1748
475 Isaac Eckebus
met attest. van IJzendijke dato den 2 april 1748Met attestatie aangekomen
476 Cornelia Beerents doot met attest. van Groede dato den 16 aug. 1748Anno 1749, den 11 april, na voorgaande belijdenis aangenomen
477 Jacobus Roda

478 Jacob Krujenaar doot
479 Isaac Muuls [ = Muijl ]

480 Janna Mazuur

481 Maria de Kok

482 Jacoba Mahuusen [ = Mahieusen]

483 Josina Notebaart

484 Josina de Vogelaar

485 Maria van der Veere
vertrokken na Nieuwvliet met attestatie
486 Maria Kusse

487 Susanna Nieucamer
dootMet attestatie aangekomen
488 Pieter de Bert
met attest. van Zuidzande dato 5 julij 1749
489 Maria van den Broeke
met attest. van Cadzand dato den 28 april 1749
490 Maria Rammat [ = Ramat ]
met attest. van Biervliet dato den 5 oct. 1749; vertrokken met attest. na Groede
491 Jacob de Wagemaker doot met attest. van Nieuwvliet dato 28 sept. 1749

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenAnno 1750, 25 april, na belijdenis aangenomen
492 Jacobus de Hulster doot
493 Hendrik Mallefas
[marge:] met attest. dato 14 julij 1765 vertrokken naar Nieuwvliet
494 Joannes Lijbaart

495 Jacob Scheerens
vertrokken met attest. na Groede
496 Janna de Vogelaar

497 Elisabeth van Ginnekens
vertrokken met attest. na IJzendijke
498 Catelijntje Tack

499 Jacoba de Klerk
doot
500 Pieternella Pieterse
dootAnno 1751, 9 april, na voorgaande belijdenis aangenomen
501 Jacobus de Back
[marge:] vertrokken na Zuidzande
502 Adriaan le Fevre

503 Jannetje Jansen

504 Adriana de Back
[Met attestatie aangekomen]
505 Catharina Gruson doot met attest. van Cadzand dato den 20 jan. 1751
506 Jacob Claijse
en sijn vrouw:
507 Maria van der Na
[beide] met attest. van Middelburg dato 24 april 1751
508 Jacobus de Vogelaar doot en sijn vrouw:
509 Josina Leijs
en dogter:
510 Josina de Vogelaar
[alle drie] met attest. van Zaamslag
511 Maria du Rie
met attest. van Groede dato 6 oct. 1751Anno 1752, den 7 april, na voorgaande belijdenis aangenomen
512 Carel Prent doot
513 Pieter Goethals

514 Cornelis van Gaveren

515 Neeltje Adriaansen

516 Baldina Bonting
vertrokken met attest. na Groede 18 junij 1754
517 Magdaleentje de Moij

518 Robijntje Huugen [ = Huge ]
Met attestatie aangekomen
519 Maatje Bouwens
met attest. van Cadzand dato 27 maart 1752
520 David Moerman
met attest. van Cadzand dato den 8 sept. 1752
521 Catharina du Rie
met attest. van IJzendijke dato 2 sept. 1752
522 Grietje Roda
met attest. van Middelburg dato 14 oct. 1752Anno 1753 [met attestatie aangekomen]
523 Jacob Verduijn
en
524 Adriana Pattist
egtelieden, [beide] met attest. van Groede dato den 5 maart [1753]; [beide] den 13 sept. 1779 met attest. vertrokken na Nieuwvliet
525 Jannis Geering dood en
526 Maria van Schaffelen
egtelieden, [beide] met attest. van Groede dato den 23 maart 1753Den 6 april [1753] na voorgaande belijdenis aangenomen
527 Jacobus de Priester vertrokken
528 Hendrik Brakman

529 Jacob Hulster

530 Jannes Goethals
[marge:] met attest. vertrokken na de Groede den 22 aug. 1763
531 Jan van Laren
[marge:] met attest. vertrokken na Vlissingen den 16 aug. 1763; doch weergekomen
532 Catelijntje de Kan

533 Pieternella de Priester
doot
534 Pieternella Back
doot
535 Rachel Adriaanse

536 Cornelia Back
dootMet attestatie overgekomen
537 Pieter Bruneel
met attest. van Nieuwvliet dato den 6 maij 1753Anno 1754, den 12 april, na voorgaande belijdenis aangenomen
538 Abraham de Vogelaar

539 Daniel van Male
vertrokken naar Schoondijke met attest. den 25 sept. 1763
540 Jacob van der Naa

541 Pieternella Dirks
dood
542 Sentina Dirks

543 Sara Mazuur

544 Lena Pavias
dood
545 Susanna de Kan
doodtMet attestatie overgekomen
546 Josina de Vogelaar
met attest. van Middelburg dato 3 maij 1754
547 Antonij Boekhoute dood en
548 Maria Galander
egtelieden, [beide] met attest. van Nieuwvliet dato 12 maij 1754
549 Adriana van Overbeeke dood met attest. van Zuidzande

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenAnno 1755: in dit jaar sijn wegens dodelijke krankte des predikant geene personen door belijdenisse des geloofs tot ledematen aangenomen
[Opm. hjp: enigszins overdreven; weliswaar overleden zowel de vrouw van de predikant als haar zuster, maar hij zelf bleef in leven.]Met attestatie overgekomen
550 Dirk Rietveld vertrokken en
551 Willemina Kelle [idem] egtelieden, [beide] met attest. van Vlissingen [dato] den 19 julij 1755
552 Christiaan Verkeij dood met attest. van Schoondijke den 17 maij 1755
553 Catharina Claveau
met attest. van Vlissingen dato 19 julij 1755
554 Maria Buseijn dood met attest. van Schoondijke den 22 dec. 1755Anna 1756 met attestatie overgekomen
555 Jacobus Vis vertrokken met attest. van Vlissingen dato den 10 jan. 1756
556 Maria Horlebeeke
met attest. van Groede den 31 maart 1756
557 Jannis Erasmus
en
558 Maria de Graaf
egtelieden, en
559 Jacob de Meijer
en
560 Susanna Dirks
egtelieden, [alle vier] met attest. van Groede den 6 april 1756Den 9 april [1756] na voorgaande belijdenis aangenomen
561 Jannes de Vos

562 Jan Demp
[marge:] den 5 junij 1768 met attest. vertrokken na Schoondijke
563 Niclaas Reijers

564 Jan de Reij [ = de Reigh ]

565 Hendrik Neering

566 Pieter den Brouwer

567 Jannis Pijpe

568 Cornelis Smoor

569 Paulus van Herseele

570 Jacob Mahuusen [ = Mahieusen ]

571 Pieter Kan [ = Kant ]

572 Adriaantje Huuge
vertrokken naar Schoondijke met attest. den 25 sept. 1763
573 Catelijntje Luteijn

574 Maria Mazuur

575 Susanna Mazuur

576 Janna Ramat

577 Catelijntje Lonke
den 7 jan. 1765 met attest. vertrokken naar Groede
578 Maria Loijsen
den 12 sept. 1763 met attest. naar Oostburg vertrokken; doch weergekomen
579 Levina Lansen
[geheel links in de marge:] den 9 jan. 1769 met attest. nevens haar man Jacobus de Putter vertrokken na Middelburg
580 Pieternella Kok
den 19 dec. 1774 met attest. vertrokken na Groede
581 Francijntje Carels
den 15 dec. 1760 met attest. vertrokken naar Zuidzande
582 Sara van Herseele
den 1 julij 1776 met attest. vertrokken na Schoondijke
583 Adriaantje van Bost
den 1 maij 1769 met attest. vertrokken na Groede
[opm: zij komt ook voor als 'van Baast'; was vrouw van Christiaan Verkeij]
584 Adriaantje Eland

585 Jacoba Berkmoes
met attest. in dato 22 julij 1764 vertrokken na Vlissingen
586 Maria van Coesum
Anno 1756 met attestatie overgekomen
587 Jan Klikkanoij [ = Clicquenoij ] doot met attest. van Cadzand dato 26 junij 1756
588 Maria de Hulster
met attest. van 't Retranchement den 29 aug. 1756
[marge:] wederom met attestatie vertrokken
589 Abraham Goethals
met attest. van Groede den 6 sept. 1756
590 Susanna Mallefas
met attest. van Cadzand dato den 15 sept. 1756
[marge:] den 19 aug. 1771 met attest. vertrokken na Oostburg
591 Francina Gardijn
met attest. van Nieuwvliet den 3 oct. 1756Anno 1757, den 8 april, na voorgaande belijdenis aangenomen
592 Pieter Goethals
[marge:] met attest. vertrokken naar Oostburg den 18 dec. 1763
593 Jannis Prent

594 Willem de Reij [ = de Reigh ]
[marge:] met attest. vertrokken naar Groede den 15 jan. 1764
595 Jacobus Dirks
[marge:] met attest. vertrokken den 2 jan. 1810
596 Paulus de Back

597 Pieter de Kubber dood
598 Jannis Horlebeek
den 21 junij 1773 met attest. vertrokken na Groede
599 Magdaleentje Tack

600 Maria Notebaart

601 Janneke Filis

602 Janna Buuk [ = Buijk ]

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenVolgen nu de aantekeningen van (waarschijnlijk) ds Cunel van Groede, die vermoedelijk een aantal zaken van de disfunctionerende ds Ens heeft overgenomen.[Anno 1757 met attestatie gekomen]
603 Johannis Funck vertrokken den 6 maart 1757, van Nameur [ = Namen (B) ]
604 Pieternella van Houten vertrokken den 7 meij 1757, van Waterland
605 Maria le Saffre
den 28 junii 1757
[toegevoegd:] huisvrou van Jan van Laren, t samen met attest. vertrokken naar Vlissingen den 14 aug. 1763, doch weergekomen; [marge:] den 9 dec. 1771 met attest. vertrokken na Vlissingen; borgtogt gegeven voor haar nevens haar man en drie kinderen den 1 oct. 1772; wedergekomen van Vlissingen met attest. den 6 nov. 1773
606 Maria de Roo overleden den 25 sept. 1757, van Schoondijke
607 Pieter du Bois doot den 25 sept. 1757, van [doorgehaald: Schoondijke] Zuidzande
608 Isaac Labijt
en sijn huisvrouw
609 Magdalena Albert
[bij beiden:] den 20 nov. 1657, van Cadzand;
marge: vertrokken naar Groede met attest. dd 24 juni 1764[Anno 1758 met attestatie gekomen]
610 Cornelia van de Vervaate
den 1 april 1758, van Vlissingen
[marge:] met attest den 22 oct.(??) 1764 vertrokken na Vlissingen; met attest. den 25 julii 1767 van Vlissingen wedergekomen
611 Abraham van den Luijster
den 2 april 1758, van Schoondijke
612 Jannis Luijcks
en sijn huijsvrouw
613 Jacoba de Windt
[bij beiden:] den 3 april 1758, van de Groede
vertrokken met attest. na WaterlandDen 7 april [1758] op belijdenis aangenomen
614 Pieter Filis overleden
615 Anthonij de Hulster
[marge:] vertrokken met attest. naar Schoondijke
616 Joost de Kok

617 Abraham de Smit

618 Cornelis Kant

619 Jannis de Priester
met attest. vertrokken na Groede
620 Anthonij Jacobs
doot
621 Abraham Claissen
vertrokken met attest. den 22 sept. 1766 naar Aardenburg
622 Adriaan Dirks

623 Pieternella Lowijsen
met attest. vertrokken naar Groede den 16 dec. 1765
624 Janna Smoor overleden
625 Neeltie Jacobs dood
626 Abraham Muijl vertrokken
627 Jannis Kant

628 Abraham Filis dood
629 Abraham le Fevre
met attest. den 12 dec. 1768 vertrokken na Nieuwvliet
630 Lea Adriaanssen

631 Sara van der Meere
den 26 junii 1763 met attest. vertrokken na Oostburg
632 Maria Mahieusse dood[Met attestatie aangekomen]
633 Maria des Marees dood den 15 nov. 1758, van Sluis
634 Judith de Doolder
den 21 febr. 1759, van Terneuzen
635 Abraham de Voogelaer dood den 15 maart 1759, van Oostkappel [ Oostkapelle ]Den 23 april [1759] op belijdenis aangenomen
636 Pieter Dircks doot
637 Pieter Goetgeluk

638 Jan Bordon
vertrokken naar Oostburg met attest. dato 26 febr. 1764
639 Jacob de Kan

640 Hendrick de Geijter
met attest. den 9 junij 1767 vertrokken na Groede
641 Abraham Mazure dood
642 Maria Dircks
met attest. den 22 junij 1766 vertrokken naar IJzendijke
643 Jannetie van de Velde

644 Elisabeth Janssen

645 Janna Brule
met attest. den 22 julij 1764 vertrokken naar Oostburg
646 Helena Roocks [ = Rokus ]
attest. verleend dat lidmaat is alhier, vermids ging dienen [;?] den 29 april 1764 met attest. vertrokken; den 7 april 1766 naar St. Anna ter Muiden
647 Jacoba Jacobse overleden
648 Pauwelina Adriaanssen
vertrokken met attest. naar IJzendijke den 17 sept. 1769[Met attestatie aangekomen]
649 Illetie Jans dood den 27 meij 1759, van NieuwvlietMet attestatie aangekomen den 19 junii 1759 van de Groede
650 Abraham Mahieusse
[en]
651 Catharina van Wajenberg
[bij beiden, marge:] vertrokken met attest. na de Groede den 3 julij 1763
652 Francois Sohier doot en
653 Esther Mahieusse
[bij haar:] den 21 junij 1784 met attest. vertrokken na Groede[Met attestatie aangekomen]
654 Alida van der Miel
den 23 junii 1759, van Middelburg
[marge:] met attest. den 22 oct. 1764 vertrokken na Vlissingen
655 Marinus de Soute overleden en
659 Janna Janssen
[bij beiden:] den 8 oct. 1759, van de Groede
[bij haar:] den 16 meij 1778 met attest. nevens haar [tweede (hjp)] man Isaac Lako vertrokken na Biervliet; [marge:] Dese na het overlijden van haar man Isaac Lako met attest. in dato 17 oct. 1779 van Biervliet teruggekomenDen 11 april [1760] op belijdenis aangenomen
660 Isaac Tack

661 Isaac Mazure

662 Andries Loisen
den 11 junij 1770 met attest. vertrokken na Groede
663 Pieter La Roi

664 Pieter Klaissen

665 Cornelia Ouwerkerken dood[Met attestatie aangekomen]
666 Jacob de Back overleden met sijn huisvrouw
667 Maria de Windt
[beide:] den 28 sept. 1760, van Oostburg;
[bij haar:] den 31 dec. 1781 met attest. vertrokken na Schoondijke
668 Maria Keuvelier [ = Cuvelier ]
den 3 oct. 1760, van Nieuwvliet
669 Elisabeth Kraamers
den 26 oct. 1760, van Oostburg
[marge:] met attest. den 22 oct. (?) 1764 vertrokken na Vlissingen; met attest. den 2 aug. 1767 van Vlissingen wedergekomen
670 Elisabeth Vermeulen
den 27 dec. 1760, van Oostburg
[marge:] met attest. vertrokken naar Middelburg den 16 oct. 1763
671 Nicolaas van der Plasse
den 29 junii 1761, van St Kruis
672 Jan de Smit
den 1 maart 1761, van NieuwvlietDen 3 april [1761] op belijdenis aangenomen
673 Jacob Pieters
met attest. in dato 22 julij 1764 vertrokken naar Oostburg
674 Adriaan de Priester

675 Jannetie Dircks
vertrokken met attest. naar Schoondijke den 26 dec. 1763
676 Maria Haarssen
[opm. hjp: er lijkt eerst Taarssen of Faarssen gestaan te hebben, doch is later verbeterd; predikant Albregts voegt toe: NB. Maria Haarssen] vertrokken met attest. naar Schoondijke den 15 sept. 1766; wederom gekomen met haar man den 4 jan. 1769 van Schoondijke.
677 Maria de Meijer
met attest. den 3 dec. 1764 vertrokken naar d' Ede [ = Eede ]
678 Tanneke Mazure dood[Met attestatie aangekomen]
679 Pieter Tack doot den 4 jan. 1761, van Schoondijke
680 Sara Baart
den 17 meij 1761, van Schoondijke;
vertrokken met attest. naar Axel den 29 april 1764Hierna volgen de aantekeningen van de hand van ds Albregts; zie hiervoor de volgende lijst.

arrow-up

separator