Lidmaten Breskens 1715-1739

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In mei 1715 werd door dominee Paulus Arleboutius, predikant te Breskens van 1712 tot 1739, een lijst opgesteld van alle lidmaten, die toen deel uitmaakten van de kerkelijke gemeente van Breskens. Dat waren 129 personen. Zie hiervoor Lidmatenregister Breskens 1715.
Ook daarna, tot zijn vertrek naar Ritthem in 1739, werd het register door hem nauwgezet bijgehouden, zoals hier nu volgt, met de toevoegingen in de marge en de opmerkingen van ds Arlebout, door mij aangevuld met volgnummer, en indien wenselijk (tussen vierkante haken) opmerkingen.

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingen[Met attestatie overgekomen]
130 Adriaan Lemmens vertrokken Anno 1715: door attest. van den Houk [ Hoek ] overgekomen den 5e maij 1715; vertrokken wederom na den Houk den 1e december 1715
131 Francoijs Muijl doot Anno 1715: overgekomen met attest. van Schoondijke den 13e julii 1715Door belijdenis aangenomen den 13e julii 1715 dese volgende ses persoonen
132 Jacoba Tresel doot 1730, apr. Anno 1715: Wed. van N. Wilms.
133 Pieter Scheerens doot 1731 Anno 1715: man van Pieternelle Grijspeert [haar naam later doorgehaald]
134 Cornelis de Kraker doot Anna 1715: en zijn vrouw [toegevoegd: Marij den Beer]
135 Marij den Beer vertrokken;
doot 1737
Anno 1715: vrouw van Corn: [doorgehaald: de Kraker]; [vervangen door: Cornelis Dirks]; [boven het doorgehaalde 'de Kraker' staat nog 'de weduw']; Deese attest. gesonden van den 10e april 1722, dog dat wij van gedrag niet konden getuijgen, als nu lang tot Vlissingen woonende.
136 Susanna Drollè vertrokken Anno 1715: j.d.; attest. gegeven na Biervliet den 1e julii 1716
137 Anna Benteijn vertrokken;
doot
Anno 1715: j.d., mijn dienstmaagt; attest. gegeven na Middelburg in Zeeland den 3e april 1717Door belijdenis aangenomen den 11e april 1716 dese volgende aght persoonen
138 Adriaan van Heè vertrokken Anno 1716: j.m.; attest. gegeven na Schoondijke den 23e aug. 1722
139 Levinus Ramat doot Anno 1716: j.m.; [later toegevoegd:] man van Marij du Gardeijn
140 Jannes Rappoij vertrokken;
doot
Anno 1716: j.m.; met attest. vertrokken na Schoondijke den 1e sept. 1722
141 Jacoba Pronjè vertrokken Anno 1716: vrouw van Isak Schitekat; is attest. gegeven na Veere den 12e junii 1719, en schoon haar man onder censure lagh, is haar een goede attestatie gegeven, dewijl sij als lijdende in t onrustigh huijshouden aangemerkt wiert
142 Pieternelle Backers doot Anno 1716: vrouw van Jac. van den Ende
143 Marij du Gardeijn doot 1730, apr. Anno 1716: j.d.; [later toegevoegd:] vrouw van Levinus Ramat
144 Grietje Koevoet vertrokken;
doot
Anno 1716: j.d.; attest. gegeven na IJzendijke den 27 sept. 1722
145 Cornelia Koene doot 1739 Anno 1716: j.d.[Met attestatie overgekomen]
146 Maatje Rogiers Verhelle doot Anno 1716: j.d., met attest. gekomen van Oost Souburg den 11e julii 1716[Door belijdenis aangenomen]
147 Josijntje Teune doot Anno 1716: j.d., door belijdenis aangenomen den 11e julii 1716[Met attestatie overgekomen]
148 Jan Janssen Hartshoorn vertrokken;
doot
Anno 1717: wedr.; door attest. van der Veere den 9e jan. 1717; vader van Jacob Schout; attest. gegeven den 12 sept. na der Veere 1718
149 Anna Carlier doot Anno 1717: vrouw van Abr. Clarisse, met attest. van Groede den 9e jan. 1717
150 Catharina Pauls doot 1728,
julii 26
Anno 1717: j.d., mijn dienstmaaght, door attest. van Schoondijke den 9e jan. 1717; [toegevoegd:] vrouw van Levinus KoeneDoor belijdenis aangenomen den 10e april 1717 dese navolgende thien persoonen
151 Joos Boekelaar de jonge doot Anno 1717
152 Geerardt de Smith doot Anno 1717: j.m.
153 Anthoni Verweè doot 1738 Anno 1717: j.m.; [toegevoegd:] man van Neeltje Rokus Noortwegh
154 Paschier de Hulster vertrokken Anno 1717: j.m.; [toegevoegd:] man van Jacoba van Anken; [toegevoegd:] wedr. van haar; vertrokken met attest. na t Retranchement in dato 4 oct. 1730
155 Pieter Tack vertrokken Anno 1717; van hier vertrokken met attest. in dato 30 dec. 1723 na Schoondijke, meldende dat so lang hij onder ons heeft gewoont onergerlijk is geweest
156 Cornelia Marinus doot Anno 1717; [toegevoegd:] vrouw van Jan Dirks
157 Catrina Daneels
Anno 1717; [toegevoegd:] vrouw van Jacob Bak
158 Lijsbet Ruijssers vertrokken Anno 1717: j.d., tot Abr. Tak d'oude; vertrokken met attest. na Zuidzande [er stond eerst: Vlissingen] den 28e julii 1721
159 Jacomijntje Teune doot Anno 1717: j.d.
160 Francijntje Steenhart vertrokken;
doot
Anno 1717: j.d.; vertrokken met attest. na Schoondijke in dato 17e junii 1726, sijnde aldaar getrout met Wilm van de Luijster[Met attestatie overgekomen]
161 Adriaan Olphert doot 1729 Anno 1717: met attest. van Cadsant [van] den 22e sept. 1717; man van Caatje Thomas
162 Abram Tak fs Jannis
Anno 1717: met attest. van IJzendijke [van] den 29e april 1717, man van Tanneken Thomas, [later doorgehaald en vervangen door:] Catlijntje Luteijn
163 Tanneken Thomas doot 1727 Anno 1717: met attest. van IJzendijke [van] den 29e april 1717, vrouw van Abram Tak.[Met attestatie overgekomen]
164 Geerdt Eghberts of Ekkebus
Anno 1718: met attest. van Cadzand [van] den 11e dec. 1717; man van Josijntje du Gardin
165 Josijntje du Gardeijn doot Anno 1718: met attest. van Cadzand [van] den 11e dec. 1717; vrouw van Geert EgbertsDoor belijdenis aangenomen den 9e april 1718 dese navolgende ses persoonen
166 Francoijs Smoor doot Anno 1718; [toegevoegd:] en vrouw Janna Adriaans
167 Cornelis Ossewaarde doot Anno 1718: man van Maatje Scheerens [haar naam is later doorgehaald]
168 Joos de Kock doot Anno 1718: j.m.
169 Francoijse van Dermen doot Anno 1718: vrouw van Leendert Gijs
170 Sara Fioen
Anno 1718: j.d.; [toegevoegd:] vrouw van P.Fr. Mazuur
171 Maria Du Mez vertrokken Anno 1718: j.d. [dit staat tussen haakjes ()]; attest. gegeven na Groede den 25e dec. 1724Door attestatie overgekomen
172 Johannes Lamsvoet doot Anno 1718: j.m., hovenier van mevr. van Hekke, met attest. van Voorschoten, den 9e april 1718; gestorven tot Amsterdam 1721[Met attestatie overgekomen]
173 Isaak Muijl
Anno 1718: met attest. van Cadzand, den 11e sept. 1718; man, en sijn vrouw Maria Allardt, [later doorgehaald en vervangen door:] Arjaantje van Male
174 Maria Allaardt doot 1731 Anno 1718: met attest. van Cadzand, den 11e sept. 1718; vrouw van Isak Muijl

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenDoor attestatie overgekomen
175 Pieter Striepaart vertrokken Anno 1719: met attest. van Nieuwvliet, den 8e april 1719; vertrokken na Middelburg met attest. dato 6 juni 1724Door belijdenis aangenomen den 8e april 1719
176 Pieter de Moije de jonge vertrokken;
doot
Anno 1719: j.m.; vertrokken met attest. na Middelburg in Zeeland in dato den 17e junii 1726
177 Josijntje Kusse doot Anno 1719; vrouw van Pieter Notebaart, rooms.
178 Maria Thijssen doot Anno 1719; vrouw van Pieter Schotte, [later doorgehaald en vervangen door:] Paulus de Back, brouwerDoor attestatie overgekomen [ den 7e jan. 1720]
179 Jacoba van Anken doot 1726 Anno 1720: met attest. van t Retranchement [van] den 31e dec. 1719; vrouw van Paschier de HulsterDoor attestatie overgekomen
180 Jacobus van Maalen doot oct. 1728 Anno 1720: met attest. van Waterland [van?] den 2e april 1720Door belijdenis aangenomen den 13e april 1720 dese navolgende twee leeden
181 Cornelis Loijssen vertrokken Anno 1720: j.m.; attest. gegeven na Middelburg in Zeeland den 3e febr. 1721
182 Cornelia Hinks of Claashinks vertrokken Anno 1720: j.d.; attest. gegeven na Groede den 26e maart 1725Door attestatie overgekomen
183 Hendrick Reijnders vertrokken;
doot
Anno 1720: met attest. van Schoondijke [van] den (13 of 16?) april 1720; is hem sijn attestatie, waar meede hij overgekomen is, weeder gegeven, omdat hij slegts eenmaal hadt gecommuniceert en nauwlijks viermaal te kerk geweest was in al de tijt van een jaar; dus heb ik ds: Tollenaar [van Schoondijke] sijn attestatie overgegeven den 20 julii 1721, te weeten deselve die hij hadt overgebraght.
184 Wilm Meijr vertrokken Anno 1720: met attest. van Philippelant [ Philippine ] den 21e(?) april 1720; man van Maatje Wale; vertrokken na Philippilant met attest. dato 6e maij 1729
185 Maatje Wale vertrokken Anno 1720: met attest. als vooren; vrouw van Wilm Meijr; vertrokken met attest. als vooren
186 Petronella Verkruisse vertrokken Anno 1720: met attest. van West Souburg den 6e oct. 1720; vrouw van Simon Wittevrongel, commijs; vertrokken met attest. na Vlissingen den 28e julii 1721Door belijdenis aangenomen den 12e april 1721 dese vier naarvolgende persoonen
187 Adriaan Sanders doot Anno 1721; man van Marijtje Geens
188 Jan Schout vertrokken Anno 1721: jonghman; attest. gegeven na t land van der Goes den 8e april 1724
189 Jan de Meij vertrokken;
wedergekomen;
vertrokken
Anno 1721: j.m.; vertrokken met attest. na Middelburg in Zeeland den 18e aug. 1721; van daar wedergekomen met attest. van Middelburg dato 30 oct. 1723; naa daar weer vertrokken met attest. van hier in dato 28 april 1727
190 Pieternella van Oost vertrokken Anno 1721: j.d.; vrouw van Daniel Durie; vertrokken na Groede met attest. in dato 27(?) dec. 1728Door belijdenis aangenomen den 10e april 1722 deese navolgende neegen leeden
191 Hendrik de Man vertrokken Anno 1722; vertrokken met attest. na Sluis in Vlaanderen dato 29 dec. 1724
192 Simon Hillebrant doot Anno 1722, sijnde daarop alhier door mij gedoopt, als sijnde van mennonijten afkomst
193 Jan van Parijs [weggelopen] Anno 1722; [in margine: Dese is weghgeloopen, verlatende vrouw en 4 kinderen, 1726]
194 Jacobus d'Hulster
Anno 1722: j.m.
195 Jacob Dirks filius Jac. Dirks Carens doot Anno 1722: j.m.; [toegevoegd:] man van Catrina Vermeulen
[Opm. hjp: Vermoedelijk moet Carens als een bijnaam opgevat worden, om hem te onderscheiden van een andere Jacob Dirks; de herkomst is evenwel onduidelijk]
196 Jacob Hollebrant doot 1728, maart Anno 1722: j.m.
197 Wilmijntje Steehouwer doot Anno 1722: vrouw van Andries van Anken
198 Adriaantje van Male doot Anno 1722: vrouw van Jacobus van den Ende, [doorgehaald en vervangen door:] Isak Muijl
199 Neeltje Rokussen Noordtwegh
Anno 1722: vrouw van Antoni Verweè, [doorgehaald en vervangen door:] wed.Door attestatie aangekomen den 10e april 1722 dese 3 leedematen
200 Cornelis Hage vertrokken Anno 1722: met attest. van Middelburg van den 14e febr. 1722; vertrokken met attest. na s'Heerenhouk ['s-Heerenhoek] in het landt van der Goes (gesegt Calishouk) den 18 sept. 1725.
201 Maria Hollestelle vertrokken;
doot
Anno 1722: met attest. van Middelburg van den 18e maart 1722; vrouw van den schoolmr. Abr. Clarisse de jonge alhier; vertrokken na Oost Souburg met attestatie, zie Clarisse
202 Sara Ruijssers doot 1724 Anno 1722: met attest. van Zuidzande van den 15e dec. 1721Door attestatie overgekomen den 10e julii 1722
203 Anteunis Willemse vertrokken 1738 Anno 1722: met attest. van Westkappel [ Westkapelle ] dato 6 julii 1722 beneven sijn vrouw; man van Jannetje van Stelsen; sijnde commijs der dijkagie alhier; vertrokken na Westkappel met attest. dato den 21e april 1738
204 Jannetje van Stelsen vertrokken;
doot 1738 voor vertreck
Anno 1722: vrouw van de voornoemde, attestatie als voren; vertrokken met attest. als voren
[Opm: zij verkreeg wel, samen met haar man, attestatie voor vertrek, maar overleed nog voor het vertrek, en werd begraven 25 april][Door attestatie overgekomen]
205 Jacoba Tack vertrokken Anno 1722: met attestatie van Zuidzande, dato 9 aug. 1722; vrouw van David Vereecke, timmerman alhier; vertrokken met attest. na Ovezande in dato [niet ingevuld] april 1729.
206 Maria Veth doot Anno 1722: met attest. van Middelburg in dato 4 april 1722; vrouw van Jan de Vogelaar

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenDoor belijdenis aangenomen den 10e april 1723 de volgende 3 personen
207 Anthoni Fioen doot Anno 1723: borgemeester alhier; man van Josijntje van Lerberge
208 Jannes Tack filius Abram vertrokken Anno 1723; man van Anna Hollebrant
209 Jannes Aarssen vertrokken Anno 1723: j.m.; vertrokken met attest. na Biervliet dato 3 maart 1726Door attestatie overgekomen
210 Katrina Vermeulen doot Anna 1724: met attest. van Groede den 3e jan. 1724; vrouw van Jacobus Dirks Carens de jongeDoor belijdenis aangenomen den 8e april 1724 deese volgende aght leeden
211 Abram Haarssen doot Anno 1724
212 Abram du Gardeijn
Anno 1724
213 Levinus Koene vertrokken Anno 1724; man van Catrina Pauls, [doorgehaald en vervangen door:] Sara van Herseele; vertrokken met attest. na Biervliet dato junii 1738, dog gemelt sijn ontijdig verlaten.
[in margine:] Deese is weggelopen verlatende vrouw en seeven 7 kinderen, dog weergekomen en gaan wonen na Biervliet, met attestatie in dato den [niet ingevuld], waarin gemelt wiert sijn ontijdige verlatinge.
214 Jan de Vogelaar
Anno 1724; man van Maria Veth
215 Mathijs Parijs doot 1726 Anno 1724: j.m.
216 Francoijs Luteijn doot 1726 Anno 1724: j.m.
217 Elias Hollebrant vertrokken Anno 1724: j.m.; [toegevoegd:] man van Adriaantje Poppe; vertrokken na Middelburg met attest. in dato den 27e dec. 1735
218 Cornelia Aarnouts doot Anno 1724: j.d.Door attestatie overgekomen den 25e december 1724
219 Adriaan Janssen vertrokken Anno 1724: comijs van Wulpen, met attest. van Westcappelle [ Westkapelle ] in Zeeland, dato den 7e aug. 1724, ende sijn vrouw; man van Neeltje Jans; vertrokken na Westcappel met attest. in dato 11 maij 1739
220 Neeltje Jans vertrokken Anno 1724: vrouw van Adriaan Janssen, met deselve attestatie als voren, item haar dogter:
221 Janna Adriaans
Anno 1724: met deselve attestatie als vooren; [toegevoegd:] vrouw van Francoijs Smoor.Na voorgaande belijdenis aangenomen den 7e april 1725 dese 3 leedematen
222 Jan Aarents doot Anno 1725: wedr. [doorgehaald en toegevoegd:] man van Jacoba Adriaanssen
223 Susanna de Mon doot Anno 1725: j.d.
224 Clasina Kerfijser vertrokken Anno 1725: j.d.; vertrokken met attest. na Sluis, gegeven in dato 11 april 1727Door atttestatie overgekomen den 7e julii 1725
225 Abraham Erasmus vertrokken Anno 1725: met attest van Nieuwvliet in dato 17 junii 1725; wedr. [doorgehaald en toegevoegd:] man van Geertruij de VliegerDoor attestatie overgekomen den 9e jan. 1726
226 Josina Leijs
Anno 1726: huijsvrouw van Jacobus de Vogelaar, met attest. van Cadzand in dato 8e oct. 1725; met attest. na Groede den 28e dec. 1733, uijtlatende stigtelijk van wandelDoor attestatie overgekomen den 13e april 1726
227 Geertruij de Vlieger vertrokken Anno 1726: huijsvrouw van Abraham Erasmus, met attest. van Waterland in dato 23e dec. 1726 [sic; lees 1725]; [vertrokken?] met attest. den 28e dec. 1733
228 Maria de Klercq doot Anno 1726: j.d., met attest. van t Retranchement in dato 17e febr. 1726Dito [ = 13 april 1726 ] na voorgaande belijdenis aangenomen deese 6 persoonen
229 Jacobus de Vogelaer doot Anno 1726: man van Josina Leijs
230 Daniel du Rije vertrokken Anno 1726: j.m.; [toegevoegd:] man van Pieternella van Oost junior; vertrokken na Groede met attest. in dato 23e dec. 1728
231 Cornelis Thomas vertrokken Anno 1726: j.m.; vertrokken na Groede met attest. in dato 20e febr. 1736
232 Adriaan Dirks doot 1768 Anno 1726: j.m.; [toegevoegd:] man van Marie Janne Yolent
233 Albertijntje van de Voorde vertrokken Anno 1726: j.d.; [toegevoegd:] nu vrouw van Isack Tack; vertr. met attest. na IJzendijke dato 17e sept. 1731
234 Adriaantje de Nijs vertrokken Anno 1726: j.d.; vertrokken met attest. na Aardenburg in dato 29 dec. 1727Door belijdenis aangenomen den 11e april 1727 de volgende drie persoonen
235 Adriaan Lievensse de Vrije vertrokken Anno 1727: getrout; man van Marij Goedertier [later doorgehaald]; vertrokken na Groede met attest. in dato 20e nov. 1732
236 Pieter van Zielegem vertrokken Anno 1727; man van Maatje Verhelle [later doorgehaald]; vertrokken na Domburg met attest. in dato 25e aug. 1729, dogh waarin gemelt wiert van sijn oneenigh huijshouden met sijn vrouw (hoewel nu opt laatst met hoope van beterschap) en scheijdinge voor een tijt, waardoor hij onder censure lagh, dog met wensch van sig voortaan beeter magh dragen
237 Geerardt Engels Miljoen doot 1731 Anno 1727; man van Anna GoedertierOvergekomen met attestatie den 12e julii 1727 [en later]
238 Jacoba Adriaansen doot Anno 1727: j.d., met attest. van Westkappel [ Westkapelle ] dato 5e maij 1727; [toegevoegd:] vrouw van Jan Arents
239 Isaac Vervaate vertrokken Anno 1727: met attest. van Cadzand dato 5e april 1727; vertrokken met attest. (na IJzendijke) in dato den 21e dec. 1728
240 Louwris van der Bougt vertrokken Anno 1727: j.m., met attest. van IJzendijke dato 11e aug. 1727; vertrokken met attest. na Wissekerke in t eiland van Colijnsplaat in dato 29e dec. 1727
241 Pieter du Floo vertrokken Anno 1727: j.m., schoolmeester en voorsander alhier, met attest. van Arnemuiden dato 10e sept. 1727; vertrokken na IJzendijke tot voorsanger aldaar met attest. den 18e maart 1730[Overgekomen met attestatie 1728]
242 Jacob de Ruizer vertrokken Anno 1728: met attest. van Wissekerke in t eiland van Colijnsplaat in dato den 29e dec. 1727; vertrokken met attest. na Wissenkerkerke [sic] dato 4e maij 1729
243 Jan Jacobsen Zuijdwegh vertrokken Anno 1728: met attest. van 's-Heer-Arendskerke in t eiland van Zuid Beveland dato 18e nov. 1727; vertrokken na 's-Heer-Arendskerke met attest. dato 25e maij 1729
244 Herman van der Bougt vertrokken Anno 1728: j.m., met attest. van Wissekerke in dato 2e febr. 1728; vertrokken met attest. na Zuidzande in dato 29e maij 1729
245 Cornelis op Zoomer vertrokken Anno 1728: j.m., met attest van Cleverskerke [ Kleverskerke ] in Walcheren in dato 29e febr. 1728; wederom vertrokken na daar met attest. dato 30e oct. 1729

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenDoor belijdenis aangenomen den 10e april 1728 deese drie navolgende persoonen
246 Matthijs Pieters doot 1732 Anno 1728: getrout [toegevoegd:] Marij Meijer
247 Jacob Louwers vertrokken Anno 1728: wedr. [tussen haakjes gezet, en ondergeschreven:] getrout [maar dit laatste later weer doorgehaald]; vertrokken naar Oudelande met attest. dato 25e maij 1732
248 Isaack Tack vertrokken Anno 1728: j.m., [toegevoegd:] nu man van Albertijntje van de Voorde; vertrokken na IJzendijke met attest. dato 17 sept. 1731[Overgekomen met attestatie 1728]
249 Christina van Wijck vertrokken Anno 1728: j.d., met attest. van 's-Hertogenbosch in dato 15e jan. 1728; dienstmaagt van ds. Arlebout; vertrokken met attest. na Tiel in Gelderland in dato [niet ingevuld] julii 1730
250 Catelijntje Luteijn
Anno 1728: met attest. van Zuidzande zonder datum; vrouw van Abr. Tack fs Jannis
251 Stoffel Aarents doot Anno 1728: met attest. van Groede in dato 3e april 1728
252 Cornelis Haarssen vertrokken Anno 1728: met attest. van Schoondijke dato 30 sept. 1728; vertrokken met attest. na IJzendijke dato 26e sept. 1735Overgekomen met attestatie den 8e januari 1729
253 Abraham Morel
Anno 1729: met attest. van Schoondijke in dato 3e nov. 1728, en sijn huijsvrouw
254 Marij Poreij doot 1730, febr. Anno 1729: [als boven][Overgekomen met attestatie 1729]
255 Maria Slabber vertrokken 1730 Anno 1729: met attest. van Arnemuiden dato 23e jan. 1729, vrouw van Pieter du Flo; vertrokken met attest. na IJzendijke dato 18e maart 1730Na voorgaande belijdenis aangenomen den 9e april 1729 volgende 8 leeden
256 Pieter den Brouwer doot 1736 Anno 1729: man van Arjaantje van Male
257 Adriaen van Berckmoes vertrokken Anno 1729: j.m.; attest. gegeven na Middelburg in Zeeland in dato 11e dec. 1730
258 Jan du Mez filius Antoni vertrokken Anno 1729: j.m.; vertrokken met attest. na Groede in dato 20e sept. 1734
259 Leuntje Gillis vertrokken Anno 1729: getrout; vertrokken met attest. na Vlissingen dato 29e junii 1732
260 Anna Nijs vertrokken Anno 1729: vrouw van Corn. Haarssen; met attest. na IJzendijke in dato 26e sept. 1735
261 Adriaantje van Maale
Anno 1729: vrouw van Pieter den Brouwer [doorgehaald en vervangen door:] Simon Reijnders
262 Janneken Beerents vertrokken Anno 1729: j.d.; attest. gegeven na Groede [den] 9e julii 1736
263 Dina de Nijs doot Anno 1729: j.d.; [toegevoegd:] vrouw van Pieter le FeberOvergekomen met attestatie den 16e julii 1729
264 Cornelis Bruleè vertrokken Anno 1729: man; met attest. van Zuidzande in dato den 16e maij 1729; vertrokken na Groede en daarna na Zuidzande met attest. in dato [niet ingevuld]
265 Paschine le Grand doot 1730 Anno 1729: vrouw; met attest. van de Waalse kerk van Cadzand in dato 16 maij 1729
266 Susanna Steenaart doot 1730, maart Anno 1729: j.d., met attest. van Oostburg in dato 25e junii 17291730 [overgekomen met attestatie]
267 Pierre Francois Masure doot Anno 1730: met attest. van de Waalse gemeente van Groede in dato den 8e jan. 1730; man van Sara Fioen
268 Laurens Schietekatte vertrokken 1732 Anno 1730: man van Janna de Meulenaer, alhier beroepen tot voorsanger en schoolmeester den 31e jan. 1730, tot ons overgekomen met attest. van Cadzand dato 6e febr. 1730; van hier beroepen en vertrokken na Oostburg met attest. in dato 29e sept. 1732
269 Janna de Meulenaer vertrokken 1732 Anno 1730: vrouw van Laurens Schietekatte, met dito attest. van Cadzand; vertrokken na Oostburg als vorenDoor belijdenis aangenomen den 8e april 1730
270 Enogh Sonnevijle
Anno 1730: j.m.
271 Leijn Pauls vertrokken Anno 1730: j.m.; vertrokken na Middelburg met attest. dato 22e maart 1734
272 Pieternelle Aarnouts doot 1732 Anno 1730: j.d.
273 Janna Schout vertrokken Anno 1730: j.d.; [toegevoegd:] getrout met Pieter Scholders; vertrokken na Middelburg in Zeeland met attest. in dato [niet ingevuld] dog also te vroeg gekraamt was, dus daarin vermeltNa voorgaande belijdenis aangenomen den 7e april 1731 de volgende 4 leeden
274 Cornelis Prent doot Anno 1731: getrout; man van Tanneke Bondwel
275 Jacobus Tack filius Abraham vertrokken Anno 1731: j.m.; vertrokken met attest. na Aardenburg dato 23e april 1736
276 Jannes Ekkebus filius Jannis vertrokken Anno 1731: j.m.; vertrokken met attest. na Groede dato 24e sept. 1735
277 Maria Ekkebus filia Geerardt vertrokken Anno 1731: j.d.; vertrokken met attest. na IJzendijke in dato den 20e dec. 1734[Overgekomen met attestatie 1731]
278 Pieter le Feber
Anno 1731: soldaat [later doorgehaald]; met attest. van IJzendijke in dato 30e april 1731; man van Dina de Nijs
279 Susanna Hollebrandt vertrokken;
doot
Anno 1731: met attest. van Aardenburg in dato 28e junii 1731; sij had daar eenige tijt gewoont en was aldaar aangenomen; vertrokken na Schoondijke met attest. in dato den 29e junii 1733
280 Hendrick Spape doot Anno 1731: man van Cornelia Koene [later doorgehaald], met attest. van Schoondijke in dato 11e oct. 1730
281 Baarent Bossant vertrokken Anno 1731: met attest. van Zuidzande dato 20e aug. 1731; vertrokken met attest. na t Retranchement in dato 4e maij 1733
282 Jan Huijge doot Anno 1731: met attest. van Groede dato 20e sept. 1731, met zijn huisvrouw:
283 Janneke Wagemaker
Anno 1731: met deselve attest. als voren
284 Pieternella de Meij
Anno 1731: met attest. van Schoondijke dato 12e oct. 1731; vrouw van Pieter Back
285 Maria Dirks doot Anno 1731: j.d., met attest. van Groede in dato 13e oct. 1731; dienstmeijt van ds. Arlebout; [later:] vrouw van Cornelis Meurissen
286 Sara van Herzeele vertrokken Anno 1731: met attest. van Zuidzande in dato 19 oct. 1731; vrouw van Levinus Koene; [in margine:] na Biervliet met attest. dato [niet ingevuld] junii 1738

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenDoor belijdenis aangenomen den 12e april 1732 de 4 volgende leeden
287 Martinus Parijs vertrokken Anno 1732: j.m.; vertrokken met attest. na Groede dato 26e sept. 1735
288 Abraham Luteijn vertrokken Anno 1732: j.m.; [later:] man van Madleentje Roels; vertrokken met attest. na Nieuwvliet in dato den 24e junii 1737
289 Jacobus Loijssen
Anno 1732: j.m.; [later:] man van Elisabet van Ankum
290 Catlina Ekkebus filia Geerardt
Anno 1732: j.d.; [ná 1739:] vertrokken na Middelburg; wedergekomen[Overgekomen 1732 met attestatie]
291 Adriaan de Priester
Anno 1732: als jongman hier beroepen tot voorsanger en schoolmeester den 24e julii 1732; is tot ons overgekomen met attest. van Meliskerke in dato den 22e aug. 1732; getrout in sept. of oct.;
292 Jacomijntje Annot
Anno 1732: met attest. van Zoutelande in dato den 30e sept. 1732; vrouw van Adriaan de Priester
293 Arjaantje Poppe vertrokken Anno 1732: j.d.; [later:] vrouw van Elias Hollebrand; met attest. van Waterland in dato 24e dec. 1732; vertrokken na Middelburg met attest. in dato den 27e dec. 1735Door belijdenis aangenomen den 11e april 1733
294 Abraham Bruleè de jonge vertrokken Anno 1733: j.m.
295 Maria Roels vertrokken Anno 1733: j.d.; vertrokken na Schoondijke met attest. in dato den 5e dec. 1735;Overgekomen met attestatie, dato als voren [sic]
296 Hendrick de Baare doot Anno 1733: met attest. van Nieuwvliet in dato den 1e junii 1733, en sijn vrouw:
297 Pieternelle Lievens de Vrije
Anno 1733: met attest. als voren, en haar dogter:
298 Jannetje Carpentie
Anno 1733: met attest. als vorenDoor belijdenis aangenomen den 10e april 1734
299 Leendert Andriessen vertrokken Anno 1734: j.m.
300 Francoijs Berghgrave vertrokken;
weergekomen
Anno 1734: j.m.; met attest. na Middelburg vertrokken in dato [niet ingevuld]; weergekomen met attest. van Middelburg dato 29e nov. 1738; [in margine, maar doorgehaald: vertrokken na IJzendijke]
[NB. Zie ook nr 335, anno 1738, Francoijs de Burggraaff]
301 Jacobus Schout doot Anno 1734: j.m.; [ná 1739:] vertrokken na Middelburg; weergekomen
302 Jannes Haarssen doot 1737 Anno 1734: j.m.Door attestatie overgekomen, dato als voren [ = 10 april 1734 ]
303 Elisabeth van Anken
Anno 1734: j.d., met attest. van Groede in dato 2e april 1734; [later:] vrouw van Jacobus Loijssen
304 Francina van Hoecke doot Anno 1734: j.d., met attest. van Schoondijke in dato 21e maart 1734; [later:] vrouw van Jan LowijssenDoor attestatie overgekomen den 9e oct. 1734
305 Marie Janne Yolent doot Anno 1734: met attest. van de Waalse kerk van Oostburg in dato den 26e sept. 1734; vrouw van Adriaan Dircks
306 Pieter Tiers doot 1736 Anno 1734: met attest. van Nieuwvliet in dato den 1e oct. 1734[Door attestatie overgekomen 1735]
307 Isaack van Overbeecke
Anno 1735: j.m., met attest. van Schoondijke in dato den 2e jan. 1735; [later:] man van Tanneke Dem; [ná 1739] vertrokken na SchoondijkeDoor belijdenis aangenomen den 9e april 1735
308 Christiaan Verkeij
Anno 1735: getrout; man van Cornelia Scheerens [later doorgehaald en vervangen door:] Maria Lermenet; [ná 1739:] vertrokken na Schoondijke met attest.
309 Abram Roels
Anno 1735: j.m.; vertrokken na Groede met attest. den 24 aug. 1773
310 Isack Muijl filius Francoijs
Anno 1735: j.m.
311 Joseph de la Foret vertrokken Anno 1735: j.m., rooms van afkomst, geboortig van [niet ingevuld], soldaat, leggende in guarnizoen te Steenbergen ..., smit van ambagt, hier gewerkt hebbende bij onse burgemr. Fioen, en van mij onderwesen sijnde, nadat hij ook elders in dit land was onderwesen; vertrokken met attest. in dato [niet ingevuld]Door attestatie overgekomen den 9e julii 1735
312 Janna Haringsman vertrokken Anno 1735: met attest. van Nieuwerkerk in Duiveland in dato 18 april 1735, vrouws des molenaars Anthonij [van Drielen]
313 Jacomina de Munck vertrokken Anno 1735: met attest. van Groede dato 7e julii 1735; vrouw van Abraham Kusse; vertrokken met attest. na Nieuwvliet dato den 22e maart 1739Door attestatie overgekomen [1736]
314 Jacobus Kubber
Anno 1736: met sekere brief in plaats van attestatie van de E. kerkenraad van IJzendijke in dato 26 dec. 1735 van ds. Egb. Coopsen overgebragt; man van Madleentje de Meij
315 Cornelis Gabriel
Anno 1736: j.m., met attest van Groede in dato 12e dec. 1735; [later:] man van [niet ingevuld]
316 Jannes Kruijenaer doot Anno 1736: met attest. van West Souburg in dato den 19e maart 1736, en sijn vrouw:
317 Elisabeth de Ruijsser
Anno 1736: [vrouw van de voorgaande]
318 Adriaantje Vereecke
Anno 1736: met attest. van Groede 6 april 1736; vrouw van Pieter Notebaart, rooms.Door belijdenis aangenomen 7 april 1736 deese vijf volgende leedematen
319 Susanna Elslandt doot Anno 1736: j.d.
320 Madleentje Roels vertrokken Anno 1736: j.d., [later:] vrouw van Abraham Luteijn; vertrokken met attest. na Nieuwvliet in dato 24e junii 1737
321 Tannetje Dem
Anno 1736: j.d., [later:] vrouw van Isak van Overbeeke; [ná 1739:] vertrokken na Schoondijke
322 Isack Luteijn
Anno 1736: j.m.
323 Isack Loijssen doot Anno 1736: j.m.[Overgekomen met attestatie 1736]
324 Jacob Schrijvers doot Anno 1736: met attest. van Schoondijke 5 julii 1736; man van Arjaantje Steevens

arrow-up

nr naam toevoeging opmerkingenDoor belijdenis aangenomen den 13e april 1737 de drie volgende leedematen
325 Tanneken Bondwel doot Anno 1737; vrouw van Cornelis Prent
326 Abram Kusse vertrokken Anno 1737; man van Jacomina de Munck; vertrokken met attest. na Nieuwvliet dato 22e maart 1739
327 Isack Roels vertrokken Anno 1737: j.m.Met attestatie overgekomen
328 Pieternelle Vergeens doot Anno 1737: met attest. van Zuidzande in dato 11 april 1737; vrouw van Jan CoppensDoor belijdenis aangenomen den 12e april 1738 de volgende drie leedematen
329 Abram Warre vertrokken Anno 1738: getrout, vrouw van ... Tiers; attest. gegeven na Nieuwvliet 1 oct. 1738
330 Pieternelle de Kan
Anno 1738: j.d.
331 Pieternelle Verweè doot Anno 1738: j.d.; met attest. in dato 22 maart 1766 na Schoondijke; met attest. dato 19 juni 1769 van Schoondijke wedergekomenMet attestatie overgekomen
332 Jacobus Steenaart
Anno 1738: j.m., met attest. van Rotterdam in dato den 26e maart 1738; [later:] man van Maria Geelhout; [later:] den 28 juli 1781 nevens sijn huijsvrouw Adriana van der Meulen met attest. vertrokken na IJzendijke
333 Steeven Adriaansse
Anno 1738: met attest. van t Retranchement in dato 6 maij 1738, en sijn vrouw:
334 Magdalena Pijl
Anno 1738: [vrouw van de voorgaande]
335 Francoijs de Burggraaf
Anno 1738: j.m., met attest. van Middelburg in dato den 29e nov. 1738; vertrokken na IJzendijke.
[NB. Zie ook nr. 300, anno 1734]Met attestatie overgekomen
336 Maria van der Strate
Anno 1739: met attest. van St Anna ter Muiden dato 2e april 1739; vrouw van Johannes KlaassenDoor belijdenis aangekomen den 11e april 1739 de volgende vijf leeden
337 Lijsbet Bruleè
Anno 1739: vrouw van Gillis de Nijs; vertrokken na Oostburg met attest.
338 Jan Louwijssen doot Anno 1739: man van Francina van Hoecke
339 Maria van Lerberge doot Anno 1739: vrouw van Christiaan Verkeij
340 Jannes Muijl
Anno 1739: j.m.; vertrokken met attest. naar Schoondijke
341 Susanna Tack vertrokken 1739, mei Anno 1739: j.d.

arrow-up

separator