Mannelijke bevolking Breskens 1813

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In de nadagen van het Franse keizerrijk werd op grond van artikel 5 van het decret Impérial van 5 april 1813, een lijst opgesteld van alle mannelijke inwoners van Breskens van 20 t/m 60 jaar. Eigenlijk waren er twee lijsten, één van 20 t/m 40 jaar, en één van 41 t/m 60 jaar. Beide lijsten zijn (vermoedelijk in kopie) bewaard gebleven en berusten in het Gemeentearchief van Sluis, Oud archief Breskens, inv.nr 82d.

De lijst is met name interessant, omdat deze een groot aantal namen bevat van personen, die kennelijk met de komst van de Fransen in deze regio zijn verzeild geraakt, en die na het vertrek van de Fransen weer vertrokken zijn.
Ik houd mij aanbevolen voor nadere gegevens over deze personen.

De titelpagina van het stuk luidt als volgt:
Departement de L'Escaut, Arrondissement d'Eecloo, Commune de Breskens,
Liste de tous les habitans de la Commune de Breskens de 20 à 60 ans, formée par le maire soussigné en conformité de l'article 5 du decret impérial du 5 Avril 1813, 1e section, de 20 à 40 ans

Het tweede deel heeft dezelfde titel, maar eindigt met: 2me section, de 41 à 60 ans.

De lijst bevat de volgende gegevens: a) volgnummer; b) familienaam; c) voornaam; d) geboortedatum; e) burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwnaar); f) aantal kinderen; g) aantal "vieux parens" (d.w.z. ouders e.d., die door de persoon onderhouden werden); h) beroep; i) "degré d'assance" (verm. i.v.m. belastinggrondslag); en k) opmerkingen.

Volgt nu de Nederlandse bewerking van beide (door mij samengevoegde) lijsten van totaal 185 personen, gealfabetiseerd op naam (niet vertaald). De rubriek "degré d'assence" heb ik aangeduid met "K". Als daar iets anders staat als "vit de son travail", heb ik dat met een afkorting weergegeven als volgt: a=arm ("indigent"), f= gefortuneerd ("fortune mediocre"). De opmerkingen heb ik ondergebracht bij de noten, behalve die waar staat "indispensable à sa famille" (of wel, onmisbaar voor [het onderhoud van] zijn gezin). Deze zijn in de kolom "I" gemarkeerd met een i. De noten volgen na de lijst. De afkortingen onder BS (= burgerlijke staat) staan voor: O=ongehuwd, G=gehuwd, W=weduwnaar.
Opmerkelijk is, dat de maire [burgemeester] Jean Francois Gillard zichzelf niet in deze lijst heeft vermeld, maar mogelijk was hij toen reeds boven de 60 jaar.

Liste de tous les habitans de la Commune de Breskens ... 1813


Bron: Gemeentearchief Sluis, Oud archief Breskens, nr 82d
 

nr naam geboren BS kind ouder beroep K I noot
1.043 Bernard van Acker 01-09-1789 G 1
voerman

1
2.001 Jean Baptiste Albregt 26-10-1768 G 3
grondwerker


1.094 Jean van de Ameele 12-09-1774 G 3
dagloner


1.034 Jean Andriessen 31-01-1787 G 2 3 molenaar f i 1a
2.030 Jean Francois Arque 02-04-1769 O
1 commies


2.015 Lammert van Baele 01-04-1761 G 7
dagloner

2
1.057 Abraham Baas 09-11-1776 G

dagloner


1.076 Abraham Baptiste 06-11-1781 G 1
dagloner


1.052 Pierre Baptiste 04-04-1776 O

dagloner


2.045 Michel Beaudewin 12-09-1769 G 3
herbergier


1.104 Abraham Becu 27-03-1791 O
1 landman


1.047 Gille Belaerd 07-08-1785 G

dagloner


2.061 Henrij Besaen 30-04-1763 G 5
klompenmaker

3
1.108 Jean Bittens 09-05-1784 G 3
voerman


1.026 Joos Bockelare 01-12-1777 G 2
dagloner


1.018 Abraham Boeckhout 08-09-1787 G 1 2 dagloner


2.019 Abraham Boeckhout 06-08-1761 G 6
dagloner


2.017 Geert Boeckhout 22-01-1759 G 8
dagloner


1.012 Joos du Bois 19-11-1783 G

dagloner


1.033 Pierre du Bois 04-06-1785 G 1
landman f
3a
1.071 Jean Bonarens 28-01-1776 G

dagloner


1.009 Jean Boodt 09-04-1790 O
2 landman


2.022 Isac Borgo 16-02-1771 W 5
dagloner


1.073 Jacques Bourgois 26-02-1778 G

vrachtrijder


1.084 Vincent Broeck 11-10-1779 G 3
dagloner


1.006 Adriaan van den Broecke 26-01-1776 G 4
dagloner
i
1.041 Jacob van den Broecke 15-07-1783 G 1 2 kleermaker

3b
1.068 Jean Brugge 06-04-1791 O

zeeman


2.020 Jean Brugge 17-10-1762 W 4
schoenmaker

4
2.006 Jacob Calandt 17-12-1771 O
1 dagloner


2.011 Willem Calandt 14-07-1769 ?
1 dagloner


1.087 Jean Cardon 01-06-1776 G 3
dagloner


2.005 Joseph Cecil 15-03-1754 G 2
dagloner


1.049 Cornelis van der Clarhorst 01-03-1785 O

dagloner


2.041 Henrij van Collie 11-09-1770 O

dagloner


2.066 Francois Corvier 12-09-1772 G 5
vrachtrijder

4a
2.062 Jean Baptiste Cousin           1755 ?

metselaar


1.079 Jan Joseph d'Hooge 19-05-1781 O

dagloner


2.052 Francois Dapsans 10-07-1762 O

dagloner


2.072 Philippe Debrock 19-07-1772 W 1
aannemer f
5
2.068 Etienne Decker 20-04-1771 G 2
schoenmaker


1.083 Francois den Decker 18-04-1779 G 2
vrachtrijder

6
2.012 Petrus den Decker           1769 G 1
dagloner

7
2.059 Aimable Delqueu 09-04-1759 ?

dagloner


2.050 Baptiste Delvallée 16-07-1767 G 1 1 steenhouwer


1.112 Pierre Derer (?) 01-08-1785 G 1
timmerman


1.105 Jacob Dirckx 11-03-1793 O
1 knecht


1.085 Enry Dugardin 20-06-1776 G 1
timmerman


2.051 Philippe Duvereijn 13-11-1770 G 3
pruikmaker


1.059 Isaac Eckebus 11-03-1783 O

dagloner


2.035 Isaac Ekkebus 25-09-1770 W 5 1 dagloner


2.031 Pierre Elias 29-05-1766 G 5
dagloner


1.100 Jean Francois Exstel 12-02-1773 O

dagloner


1.058 Pierre Eygel 18-10-1781 G

dagloner


2.046 Francois Fermie 20-06-1767 G 5
kleermaker


1.080 Jacob Philis 24-07-1779 G 3
dagloner

9
2.037 Abraham Frelier 15-01-1768 G 3
kroegbaas

10
1.037 Joos van Gijten 11-04-1773 G 7
dagloner
i
1.039 Antoine van Gelst 02-01-1774 G 1
dagloner


2.033 Jacob Gerard 01-01-1772 G 1
dagloner


1.044 Frederik Gering 01-10-1786 O

grondwerker


2.044 Jean Gevaert 31-03-1765 G 6
dagloner


2.007 Jean Gilleman 31-03-1762 G 5
dagloner


1.028 Francois Gilles 22-02-1788 O

grondwerker


1.011 André van Ginnekens 17-09-1780 G 2 1 dagloner


1.102 Pierre Paule van der Ginst 10-03-1791 O

knecht


1.088 Pierre Francois Goddune 30-10-1780 G 2
dagloner


1.029 Jean Goossens 03-06-1773 G 1
grondwerker


1.036 Jacob Haartsen 05-09-1785 G 1
dagloner


1.111 Pieter Haartsen 07-08-1790 O

dagloner


2.067 Pierre Hebbelink 27-06-1770 O

dagloner


2.069 Jean van Heer 18-08-1758 G 3
dagloner


1.078 Pierre van Hekke 22-11-1778 G 1
glazenmaker


1.082 Floris Hendrikx 08-11-1782 G 2
schoolmeester

10a
1.019 Jacob Hendrikx 27-10-1776 G 5
dagloner a

2.032 Jean Hennekeij 22-09-1770 G 1 1 dagloner


2.057 Pierre Hennekeij 13-04-1770 G
1 aannemer f
11
1.042 Hendrik Hubregs 01-08-1773 G 3
dagloner


2.056 Antoine Heuge 25-12-1761 G

dagloner


1.110 Jan Huge 12-03-1778 G 1
dagloner

12
2.003 Daniel van Hulle 28-06-1758 G 3
winkelier


1.038 Geert Jansen 08-03-1778 G 1 1 dagloner

13
2.029 Engel de Jonge 17-03-1761 G 3
dagloner


1.103 Jean Francois de Jonge 15-08-1781 G 2 2 voerman
i
2.060 Jean de Keijser 17-10-1765 G

grondwerker


1.098 Francois Kindt 26-03-1782 G 2 1 grondwerker


2.047 Benedictus Kleymans 18-10-1766 W 1 2 dagloner


2.064 Abraham de Cloet 12-05-1765 G 4
rentenier f

2.070 Jean de Kock      10-1758 G 2
kroegbaas


2.013 Abraham de Koker 31-10-1772 G 4 1 dagloner


2.042 Jacob Kollemeijer 01-08-1757 G 4
dagloner


2.024 Isac de Kubber 05-05-1767 G 2
dagloner


1.053 Jacob de Kubber 14-03-1793 O

knecht


1.001 Cornelis Kuyper 14-02-1791 O

knecht


2.026 Corneille van Laere 11-04-1764 G

voerman


1.095 Francois Lefever 11-03-1775 O

dagloner


1.056 Pierre Lefever 02-12-1792 O

dagloner

8
1.025 Cornelis Libart 12-11-1778 G

dagloner


2.055 Francois Lobel 21-11-1759 G 2
dagloner


2.071 Francois Loeul 05-07-1756 O

gepensioneerd kapitein


2.014 Abraham Louret 02-03-1762 G 6
dagloner

14
1.091 Albregt van de Luister 13-04-1792 O

timmerman


1.013 Abraham Luteyn 14-03-1788 G 2 2 wagemaker
i 14a
2.040 Isac le Maheu 17-12-1768 G 5
schaapherder


1.109 Auguste de Mahieu 13-05-1777 G
2 tabakshandelaar


1.097 Joseph Mahieu 11-09-1785 O

metselaar


1.045 Isac van Maele 05-08-1776 G 4
landman f

2.004 Corneille Marleyn 10-06-1764 G 7
metselaar


2.065 Jacques Marleyn 21-01-1769 W 2
particulier


1.077 Josep Marote 05-02-1774 G 5
timmerman
i
1.050 Benoit Maurin 13-01-1782 G 1
dagloner


1.055 Pierre van Melle 10-03-1777 G 2
dagloner
i
1.101 Pierre Minnebo 07-07-1774 G 4
dagloner


1.090 Joos Monie 11-01-1787 O

metselaar


2.027 Jacob Mulders 11-05-1768 G 1
-

15
1.040 Gille de Munck 17-11-1775 O

dagloner


1.032 Jean de Munck 21-12-1772 G 2
dagloner
i
1.065 Marin de Munck 28-03-1787 G
1 kleermaker


1.046 Pierre de Munck 10-06-1785 G 4
dagloner

16
2.010 Mathieu Neiring 12-11-1772 G 1
dagloner


2.038 Charle Norij 19-02-1764 O

"piqueur"

17
2.009 Abraham Notebaart 05-03-1755 G 3
dagloner


1.004 Jacob Notebaart 15-06-1790 O
2 zeeman a
18
1.096 Jean Francois Ocys 13-03-1786 G 3
dagloner

19
1.074 Isac Oket 07-11-1785 O

grondwerker


1.051 Abraham Oosterlink 04-06-1789 G 1
dagloner


2.034 Jacob Oosterlink 30-03-1760 G 5
sluiswachter


1.022 Jean Baptiste Ossche 01-04-1777 G 1
dagloner


2.016 Beaudewin de Pape 01-08-1757 G 5
dagloner


1.024 Jean Pape 10-04-1789 O

knecht


1.069 Philippe Perman           1785 G

?

20
1.106 Jean Peyron 21-01-1792 O
1 metselaar


2.053 Jean Baptiste Pinot 08-05-1756 G 6
timmerman


1.072 Jean van de Plasse 07-11-1785 G 1
dagloner


1.081 Jacob Porrey 13-10-1781 G 2
schoenmaker


1.035 Joseph Emanuel van Pouke 14-02-1775 O

dagloner


1.067 Jean van de Putte 15-10-1788 G

molenaarsknecht


2.025 Isac Quarsten 10-02-1768 G 5 1 metselaar

21
2.039 Dingenis de Reygh 20-04-1763 G 7
dagloner

22
2.028 Pierre Renders 07-01-1768 G 2
melkboer


2.063 Francois Revignij 26-04-1763 G 1
herbergier

23
1.016 Adriaan Robyn 17-06-1785 G 2
dagloner


2.021 Pierre Roda 25-09-1766 G 3
dagloner

24
1.086 Abraham van Roo 06-03-1780 O

knecht


2.073 Francois de Roose      08-1763 G 1
metselaar


1.092 Pierre Jacques Sameyn 15-09-1779 G 2 2 dagloner


1.021 Abraham van de Sande 02-01-1773 G

dagloner


1.093 Jacob van de Sande 16-04-1782 G 1 1 timmerman


1.064 Jeroon van de Sande 26-04-1787 O

glazenmaker

25
1.048 Pierre Scherrens 01-01-1786 G 2
dagloner

26
2.008 Jean Simons 17-11-1757 G

- f

1.002 Jean de Smet 10-03-1790 O
2 zeeman

26a
1.008 Abraham Smoor 06-02-1790 O
1 dagloner


1.017 Cornelus Somma 08-10-1780 G 3 2 dagloner


1.089 Hendrik Theunis 10-09-1774 ?

vrachtrijder


2.002 Antoine Tienpont 06-02-1772 G 5
grondwerker


1.107 Antoine Tietard 27-10-1781 G 3
kleermaker


1.031 Isac de Veij 06-09-1789 O

knecht


1.054 Cornelus van de Velde 24-02-1780 G 6
dagloner
i
1.063 Jean van de Velde 17-07-1781 G

dagloner


1.010 Jean van de Velde 01-04-1780 G 1 1 dagloner

27
2.036 Vincent Verdonck 02-02-1771 G 4
dagloner


1.020 Jean Vergouwe 04-01-1780 G 3
dagloner


1.027 Pieter Verkeij 01-09-1786 O

dagloner


1.014 Jacob Verlée 05-06-1775 G 4 1 slachter

27a
2.049 Charle Vermeulen 13-10-1764 G 3
kleermaker


1.099 Hendrik Vermeulen 03-07-1786 G 8 1 veerman


1.066 Isac Verschaage 17-12-1787 O

schoenmaker


1.007 Francois Verschellink 22-04-1786 G 1 1 dagloner


1.003 Jean Versluis 09-02-1792 O
2 zeeman a
28
1.015 Jean van de Voorde 10-11-1786 O
1 timmerman


1.075 Jean Jacques de Vos 13-10-1774 G 3
bakker f
29
2.018 Pierre de Vos 26-12-1769 G 1
dagloner


2.054 Jean de Vries 15-12-1758 G 4
chirurgijn


2.048 Henry Vullebert 02-03-1767 G 3 1 dagloner


1.030 Jacob de Wagemaker 16-06-1791 O
2 knecht


2.023 Jean Wallé 27-08-1765 W

dagloner


1.060 Isac de Winde 04-10-1781 G 2
dagloner


2.043 Marin de Winde 11-03-1770 G 6 1 hoefsmid


1.023 Jean de Winne 25-12-1778 G 4
dagloner


1.061 Gerard Wisse 21-05-1787 O
2 knecht

30
1.062 Isac Wisse 01-04-1783 O
2 knecht

31
1.005 Joos Wittevrongel 02-08-1781 O

dagloner


2.058 Pierre Wollefaart 09-09-1763 G 3
dagloner

32
1.070 Pierre Wullewee 10-07-1785 G 5
dagloner
i

arrow-up


voetnoten

Opm: klik op het nootnummer om terug te keren naar de persoon

1    er staat: van Nacker

1a  "a un remplacant a l'armée"

2    lees: Cornelis Lammerts van Balen

3    er staat: 31(!) april

3a  "a un remplacant a l 'armée"

3b  mank aan het rechter been

4    volgens doopboek Breskens is 17 october de doopdatum; geboortedatum was 13 oct.

4a  "congé retraité"

5    aannemer van fortificatiewerken

6    volgens doopboek Breskens geboren op 19 april

7    volgens doopboek Breskens geboren 14 mei, gedoopt 20 mei 1770

8    volgens doopboek Breskens geboren 11 november, gedoopt 25 november 1792

9    volgens doopboek Breskens geboren 25 juli 1779

10  in het Frans staat er cabaretier; ik vertaal dat als kroegbaas

10averlamd aan de rechterzijde

11  aannemer van dijkwerken

12  zou volgens [bewerking LA Bekkens] doopboek Biervliet gedoopt zijn 21 maart 1779(!)

13  volgens [bewerking LA Bekkens] doopboek Biervliet is 8 maart de doopdatum; geboortedatum 2 maart.

14  ik heb als doopdatum Oostburg, 8 maart 1761(!?)

14a"trés necessaire à la commune et a sa famille"

15  er staat 1786, maar dat is waarschijnlijk een verschrijving

16  volgens doopboek Breskens geboren 13 juni, gedoopt 19 juni 1785

17  nog niet duidelijk, welk beroep dit is.

18  volgens doopboek Breskens geboren 16 juni, gedoopt 20 juni 1790

19  het begin van de achternaam is onzeker; slechts de letters "ys" zijn duidelijk

20  begin van het beroep onleesbaar: (co.....?) milit. au fort Imperial

21  deze naam komt elders ook voor als Quaars of Kwast

22  volgens doopboek Breskens geboren 26 april, gedoopt 1 mei 1763

23  ook: Jean Francois Revignij

24  volgens doopboek Breskens geboren 24 september, gedoopt 28 september 1766

25  volgens doopboek Breskens geboren 25 april, gedoopt 29 april 1787; "reformé pour ernis(?)"

26  volgens doopboek Breskens geboren 30 december 1785, gedoopt 8 januari 1786

26a"a un congé de reform"

27  als maand van geboorte per abuis april, dit moet zijn augustus!

27a"tres necessaire a la commune et a sa famille"

28  een niet geheel leesbaar verhaal over een oude vader van 71 jaar en een moeder ....

29  geboortejaar moet zijn 1784!; "indispensable a sa famille"

30  zou volgens [bewerking LA Bekkens] doopboek Biervliet geboren zijn 23 mei 1788, en gedoopt 25 mei

31  ik twijfel aan deze geboortedatum

32  of misschien december(?)

arrow-up

separator