Terug (naar Plaatsen)

ID

Zoeken op deze website

De zoekmachine Zoom Indexer van het Australische Wrensoft kan gebruikt worden om mijn website te doorzoeken. Alleen de gegevens van Guînes vallen er (nog) buiten, vanwege de omvang daarvan. Gebruik daarvoor de bestaande index daarop.
Zoom Indexer bleek een goede vervanging voor Picosearch dat opgeheven is. Het programma draait ook onder Apple's OS X en levert de nodige bestanden om op de server van mijn provider te plaatsen. Het bezit veel configuratie mogelijkheden en ondersteunt ook diakrieten en b.v. de Nederlandse "lange" "ij", al maak ik daar geen gebruik van.

Geef één of meer zoekwoorden om op bestanden te zoeken. Selecteer ieder woord of alle woorden. Kies desgewenst ook één of meer categorieën.
Wildcards '*' en '?' zijn toegestaan, evenals een reeks woorden tussen aanhalingsteken '"' ... '"'. Diakrieten worden omgezet naar diakrietloze tekens.
Een zoekwoord kan meerdere keren in een bestand voorkomen! Voor het highlighten op de resultaatpagina's moet Javascript aan staan.

[English] Enter one or more terms to find documents, and press "Verzend". Select any word ("ieder woord") or all words ("alle woorden"). Select one or more categories, or all ("alle"). Wildcards are allowed, as are strings of words between quotes. A search term can appear multiple times in a document! For highlighting of the result pages Javascript must be enabled.
Note: the data from my Guines files is not indexed. Use the existing index.Selecteer: