West Zeeuws Vlaanderen
Telling 1688 - Lijst E. - Breskens

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Onder dit hoofd heb ik de gegevens gebracht, die betrekking hebben op de Vrije heerlijkheid Breskens.
Hieronder vielen ook (het oostelijk deel van) de Wulpenpolder en de Elisabethpolder, die in 1682 waren geïnnundeerd en daarna (deels) herdijkt, en die daarom nog vrij van lasten waren. Breskens was bestuurlijk zelfstandig en viel niet onder de jurisdictie van het Vrije van Sluis. In die zin is het dus een verrassing, dat we een lijst van Breskens in het archief van het Vrije van Sluis aantreffen.

De gegevens betreffende Breskens staan in de lijst, genummerd 29, en getiteld "Liste van de ingeseeten der stede en vrije heerlickheijt van Breskens als mede d aenleggende polders". Aan het slot van de lijst volgen eerst "de vrije polders", d.w.z. Wulpen en Elijsabetpolder, en daarna nog een opgave van armen en armkinderen, met vermelding van het gezin, waar zij zijn uitbesteed.
De opgave wordt afgesloten als volgt: "Ick, onderschreven als bedienende de sickertarije van Breskens, verclare op den 7e januarij [1688], present den scheepen Thomas Jacobsen, alle de huijsen onder de heerlickheijt resorteerende, te hebbe gevisiteert en aldaer bevonden 289 persoonen boven de 16 jaren oudt, ende 209 benden(!) de sesthien jaren, sonder meer, presenteere het selve des noots met eede te bevestigen, actum Breskens, datum als boven (was getekend) E. de Coster."
bronnen: Zeeuws Archief, Rechterlijk archief Vrije van Sluis 479, nr. 29.

De lijst is helaas tamelijk summier: namen van de vrouwen en kinderen, en hun leeftijden, ontbreken. Hetzelfde geldt voor het personeel. Ondanks mijn kennis van Breskens en Groede kon ik daardoor slechts een deel van hen met zekerheid identificeren en een naam geven. In een enkel geval heb ik daarbij ook gebruik gemaakt van lijst #44, de telling van sept. 1687.
De door mij toegevoegde gegevens zijn "bruin" gekleurd.

Indeling

Toelichting bij de tabellen

In de lijsten zijn de gegevens genoteerd per huis of boerderij. In mijn bewerking heb ik elke persoon op één regel gezet om deze te kunnen nummeren. Als in de lijst geen naam wordt genoemd, dan heb ik alleen de "categorie" ingevuld, dus bij een vermelding als "Joos Verleije en zijn vrouw" heb ik als tweede een vermelding met alleen categorie "V". De kolommen geven achtereenvolgens mijn gezinsnummer, de woonplaats (afgekort), mijn persoons-volgnummer, een aanduiding voor de "categorie" persoon (H=hoofd, V=vrouw, K=kind, P=personeel, F=familielid, A=armen), de leeftijd (indien vermeld), het aantal boven-onder de 16 jaar, en opmerkingen, zowel uit de lijst zelf, als, tussen haakjes, van mij. Onder "boven de 16 jaar" wordt in deze stukken verstaan "16 jaar oud en daarboven", dus eigenlijk "boven de 15 jaar".

De vrije heerlijkheid Breskens

gezin woont volgnr cat naam lftd > < opmerkingen

B001

Breskens

9/001

H

Pieter Amaker


2-2Breskens

9/002

V

Elisabeth Jansen

Breskens

9/003

k

kind

Breskens

9/004

k

kind
B002

Breskens

9/005

H

Matteuis de Meij


2-2Breskens

9/006

V

Maria le Quoij

Breskens

9/007

k

Pieter de Meij[ged. 19-10-1687]


Breskens

9/008

p

"jongen"

<16B003

Breskens

9/009

H

Mattijs Verburght


2-4

[NB. Ook vermeld onder Baarsande, Ba301]


Breskens

9/010

V

Maria Bernaerts

Breskens

9/011

k

Commertie Verburgt

14j
Breskens

9/012

k

Arjaentie Verburgt

9j
Breskens

9/013

k

Pieter Verburgt

7j
Breskens

9/014

k

Marij Verburgt

3jB004

Breskens

9/015

H

Jan Teerlinck


2-1Breskens

9/016

V

Adriaantje Hamers

Breskens

9/017

k

kind
B005

Breskens

9/018

H

Maerten Rozeel


2-0Breskens

9/019

V

Marij Goomare2
B006

Breskens

9/020

H

Gillis Geerens


2-3

[NB. nog een keer vermeld ná B043]


Breskens

9/021

V

Josijntje de Smid

Breskens

9/022

k

Maatje Scheerens[ged. 18-6-1673, uit 1e huwelijk]


Breskens

9/023

k

kind[nog onbekend wie?]


Breskens

9/024

k

Cathelijntje Scheerens[ged. 18-6-1686]

B007

Breskens

9/025

H

Jan Hamers


2-3Breskens

9/026

V

Janneke Gijselings

Breskens

9/027

k

kind[mogelijk Adriaen, ged. 3-10-1683]


Breskens

9/028

k

Vijntje Hamers[ged. 17-12-1684]


Breskens

9/029

k

Pieter Hamers[ged. 6-4-1687]

B008

Breskens

9/030

H

Lowijs Lejaert


3-2Breskens

9/031

V

Jaquemijntje Paulijns

Breskens

9/032

k

Abraham Eduards Parduijn[geb. 1672, voorkind van de vrouw]


Breskens

9/033

k

Maria Leijaert[ged. 28-7-1686]


Breskens

9/034

P

meid

>16B009

Breskens

9/035

H

Peere Pinson


3-2

[= Pierre Penson]


Breskens

9/036

V

Suzanne le Jeune

Breskens

9/037

Z

Pierre Pinson[geb. c1666, Balinghem bij Guines]


Breskens

9/038

k

Elisabeth Pinson[geb. 11-8-1679, Balinghem]


Breskens

9/039

k

Marie Pinson[geb. Balinghem, na 1682]

B010

Breskens

9/040

H

Jan Switser


2-0Breskens

9/041

V

vrou
B011

Breskens

9/042

H

Jan Bodein


3-0

[ = Jean Boidin, begr. 23-10-1697]


Breskens

9/043

F

suster Janneke Bodein

>16


[begr. 18-4-1691]


Breskens

9/044

F

broer Matthijs Bodein

>16


[begr. 2-2-1694]

B012

Breskens

9/045

H

Antoon Bodein


3-0

[overl. apr/mei 1694]


Breskens

9/046

F

suster Fransoise Bodein

>16
Breskens

9/047

P

knecht

>16


[? mogelijk Pierre de Halluïn, die 29-6-1687 te Groede WK met Francoise Boidin was getrouwd]

B013

Breskens

9/048

P

een dorscher

>16

1-0

“noch aldaer” [bij B012]

B014

Breskens

9/049

P

wed. Lieven Romlaer


1-0

[= Marij Durij fa Nicasen]; bij haar 1 armkind: zie 9/509

B015

Breskens

9/050

I

thuisligger

>16

3-0

“noch aldaer 3 thuijsleggers” [bij B014]


Breskens

9/051

I

thuisligger

>16
Breskens

9/052

I

thuisligger

>16B016

Breskens

9/053

H

Jacomine Baers

>16

1-0

[= Jaquemijntje Baes, wed. Nicasen Durij, begr. 27-12-1695, ontr. 100 jr]

B017

Breskens

9/054

H

Pieter Clasen


3-4Breskens

9/055

V

Josijntje van Bruane[wed. Olivier Coene]


Breskens

9/056

k

kind

Breskens

9/057

k

kind

Breskens

9/058

k

kind

Breskens

9/059

k

Janneke Claessen[ged. 20-1-1686, begr. 20-10-1689]


Breskens

9/060

P

"een dorser"3

>16B018

Breskens

9/061

H

Maerten van Sweden


4-3

bij hem 1 armkind: zie 9/514


Breskens

9/062

V

Adriaentje Bouwens

Breskens

9/063

k

Maria van Sweden[ged. 14-9-1681]


Breskens

9/064

k

Jan van Sweden[ged. 26-12-1682]


Breskens

9/065

k

Sara van Sweden[ged. 24-11-1686]


Breskens

9/066

P

knecht

>16
Breskens

9/067

P

meid

>16B019

Breskens

9/068

H

Pieter Carpentrij


2-2Breskens

9/069

V

Francijntje Hendriks

Breskens

9/070

k

Susanna Carpentri[geb. c1684, begr Groede 28-8-1731]


Breskens

9/071

k

kind[nog onbekend]

B020

Breskens

9/072

H

Jan Tack


4-3

[= Jan Abrahamsen Tack]


Breskens

9/073

V

Tanneken Vermeulen

Breskens

9/074

k

Janneke Tack[ged. 19-1-1681]


Breskens

9/075

k

Elisabeth Tack[ged. 25-11-1685]


Breskens

9/076

k

Pieternella Tack[ged. 19-1-1687]


Breskens

9/077

P

meid

>16
Breskens

9/078

P

knecht

>16B021

Breskens

9/079

H

Adriaen Holfaert4


3-1Breskens

9/080

k

kind

Breskens

9/081

P

knecht

>16
Breskens

9/082

P

meid

>16B022

Breskens

9/083

H

Cornelis Adriaensen


2-4Breskens

9/084

V

Maetje Meeussen

Breskens

9/085

k

kind

Breskens

9/086

k

kind

Breskens

9/087

k

kind

Breskens

9/088

k

kind
B023

Breskens

9/089

I

"een thuijslegger"

>16

1-0

“noch aldaer” [bij B022]

B024

Breskens

9/090

H

Mahuij Jacobs


2-4Breskens

9/091

V

Susanna Pontes

Breskens

9/092

k

Catelijntje Jacobs[ged. 4-6-1673; komt voor als Catelijntje Jacobs van der Maas wanneer man Pieter de Moij hertrouwt, zie trbk Breskens 8-5-1723]


Breskens

9/093

k

Jan Mahieusen[ged. 17-11-1675, begr. 25-3-1693]


Breskens

9/094

k

kind[Pieter? ged. 21-3-1683; nog niet zeker]


Breskens

9/095

k

kind[Jaquemijntje? ged. 20-1-1686; nog niet zeker]

B025

Breskens

9/096

H

Jan de Man


2-0Breskens

9/097

V

Jacomijntje Millekams
B026

Breskens

9/098

H

Margriete Backers5


1-2Breskens

9/099

k

kind

Breskens

9/100

k

kind
B027

Breskens

9/101

H

wed. Joren Vermeulen


1-2

[= Stoffelijntje Minnaers]


Breskens

9/102

k

kind

Breskens

9/103

k

kind
B028

Breskens

9/104

H

Jacob Arents


3-4Breskens

9/105

V

Leuntje Hubrechts[= wed. Cornelis Bogaert]


Breskens

9/106

k

Lowijs Bogaert[ged. 4-5-1681]


Breskens

9/107

k

Abraham Arents[ged. 21-5-1685]


Breskens

9/108

k

Josina Arents[ged. 13-7-1687, tweeling]


Breskens

9/109

k

Cornelia Arents[ged. 13-7-1687, tweeling]


Breskens

9/110

P

meid

>16B029

Breskens

9/111

F

Isaack [Arents]

>16

2-0

“noch aldaer” [bij B028]; [begr. 17-4-1694]


Breskens

9/112

F

Maerten Arents

>16


[geb. West Souburg]

B030

Breskens

9/113

H

Jan vande Hende


2-2

“hebben veeltijt van: armen”


Breskens

9/114

V

Neelken Dirckx

Breskens

9/115

k

Abraham van de Ende[ged. 10-7-1672]


Breskens

9/116

k

Jacobus van de Ende[ged. 15-7-1674]

B031

Breskens

9/117

H

Dominicus Goetgeluck


2-4Breskens

9/118

V

Maetje Jans Noordijck

Breskens

9/119

k

Josijntje Goetgeluck[ged. 20-11-1678]


Breskens

9/120

k

Janneke Goetgeluck[ged. 12-1-1681]


Breskens

9/121

k

Jan Goetgeluck[ged. 20-8-1684]


Breskens

9/122

k

Margrietje Goetgeluck[ged. 3-11-1686]

B032

Breskens

9/123

H

Pieter Vermeulen


4-2Breskens

9/124

V

Janneke Verhage

Breskens

9/125

Z

Michiel Vermeulen[ged. Schoondijke 13-3-1661]


Breskens

9/126

D

Grietje Vermeulen[ged. Breskens 30-6-1657]


Breskens

9/127

k

Johannes Vermeulen[ged. Schoondijke 8-4-1663]


Breskens

9/128

k

Pieternella Vermeulen[ged. Breskens 2-11-1672]

B033

Breskens

9/129

H

Anthoon Verbeeke


2-1Breskens

9/130

k

Elena Verbeek[ged. 26-12-1676]


Breskens

9/131

P

meid

>16B034

Breskens

9/132

H

Passchier Vermeulen


4-4Breskens

9/133

V

Sara Stiffenda

Breskens

9/134

k

Janneken Vermeulen[ged. 28-2-1672]


Breskens

9/135

k

Pieter Vermeulen[ged. 14-7-1675]


Breskens

9/136

k

Sara Vermeulen[ged. 19-3-1679]


Breskens

9/137

k

Michiel Vermeulen[ged. 2-5-1683]


Breskens

9/138

P

knecht

>16
Breskens

9/139

P

meid

>16B035

Breskens

9/140

H

Cornelis Joris


2-4Breskens

9/141

V

Janneken de Geus[wed. Joris Beerents]


Breskens

9/142

k

Adriaen Beerents[ged. 30-11-1670; voorkind van de vrouw]


Breskens

9/143

k

Christiaen Beerents[ged. 16-5-1677; voorkind van de vrouw]


Breskens

9/144

k

Cornelia Joris[ged. 27-9-1682]


Breskens

9/145

k

Janneken Joris[ged. 29-10-1684]

B036

Breskens

9/146

H

Michiel Vermeulen


2-0Breskens

9/147

V

Elisabeth Gerij
B037

Breskens

9/148

H

Geert Verstrate


2-2Breskens

9/149

V

Elisabeth Fockaert[wed. Charel Hebdeijn]


Breskens

9/150

k

Isaac Obdein[begr. 3-4-1699, 16jr; voorkind van de vrouw]


Breskens

9/151

k

kind
B038

Breskens

9/152

H

Jacob [de Moeij6]


2-4Breskens

9/153

V

Jaquemijntje de Smit[eerder wed. Philips de Meijer]


Breskens

9/154

k

Cornelis de Meijer[ged. 31-1-1672; voorkind van de vrouw]


Breskens

9/155

k

kind

Breskens

9/156

k

kind

Breskens

9/157

k

Joos de Moije[ged. 3-2-1686]

B039

Breskens

9/158

H

Pieter Elle


2-2Breskens

9/159

V

Anna de Bruijne

Breskens

9/160

k

Anna Elle[ged. 24-10-1683]


Breskens

9/161

k

Maatje Elle[ged. 31-3-1686]

B040

Breskens

9/162

?

Willem Dircx

>16

1-0

“noch aldaer” [bij B039] [ged. 10-12-1662]

B041

Breskens

9/163

H

Pieter Faceel


2-2

[ook: Vassu, Vasseur; begr. 28-4-1689]


Breskens

9/164

V

Maria Luteijn[begr. Groede 11-1-1716]


Breskens

9/165

k

kind

Breskens

9/166

k

kind
B042

Breskens

9/167

I

thuisligger

>16

2-0

“noch aldaer 2 inwoonders” [bij B041]


Breskens

9/168

I

thuisligger

>16B043

Breskens

9/169

H

Pieter Lammert


2-0Breskens

9/170

V

vrou
B044

Breskens

9/171

H

Andries dHulstre


2-1Breskens

9/172

k

kind

Breskens

9/173

P

meid

>16B044a

Breskens

[NB. opnieuw vermeld: Gillis Geerens, vrou, 3 kinders. Zie B006]

B045

Breskens

9/174

H

Pieter Gruson


3-0

[begr. 3-7-1690]


Breskens

9/175

Z

Jan de Gruson[monsterrol Breskens 1688, Jan Gruson fs Pr]


Breskens

9/176

P

meid

>16B046

Breskens

9/177

H

Adriaen Dircx


3-1Breskens

9/178

Z

zoon

Breskens

9/179

D

dochter

Breskens

9/180

k

kind
B047

Breskens

9/181

H

Cornelis Verhage


2-1Breskens

9/182

V

Abigael le Siljon

Breskens

9/183

k

Jan Verhage[ged. 18-8-1686]

B048

Breskens

9/184

?

Isaac Selon

>16

1-0

"noch aldaer" [bij B047] [verm. schoonvader]

B049

Breskens

9/185

H

Anthoon du Mee7


3-5Breskens

9/186

F

broer Jean du Mez

>16
Breskens

9/187

P

meid

>16
Breskens

9/188

k

Marie du Mez[geb. c1672]


Breskens

9/189

k

Anthoine du Mez[geb. c1674]


Breskens

9/190

k

Marianne du Mez[geb. c1675]


Breskens

9/191

k

Jean du Mez[geb. c1677]


Breskens

9/192

k

Lowijs du Mez[geb. c1679]

B050

Breskens

9/193

H

Jaacq Gruset


2-0Breskens

9/194

P

meid

>16B051

Breskens

9/195

H

Jan de Vleeschouwer


4-0Breskens

9/196

V

Catelijntje Baijens

Breskens

9/197

P

knecht

>16
Breskens

9/198

P

meid

>16B052

Breskens

9/199

f

Jacob Vleeschouwer

<16

0-1

"noch aldaer" [bij B051]

B053

Breskens

9/200

H

Jan Tobias


2-1

[zn v Tobias Josias Ouvare]


Breskens

9/201

V

Rosiana van Anckum

Breskens

9/202

p

"jongen"

<16B054

Breskens

9/203

H

Thomas Jacobsen


3-4Breskens

9/204

V

Maetje Wijte

Breskens

9/205

k

Jacob Thomassen[ged. 26-5-1675; voorkind van de man]


Breskens

9/206

k

Cathelijntje Thomassen[ged. 4-9-1678; voorkind van de man]


Breskens

9/207

k

Pieter Thomassen[ged. 14-4-1680; voorkind van de man]


Breskens

9/208

k

Maerten Thomassen[ged. 20-4-1687]


Breskens

9/209

P

meid

>16B055

Breskens

9/210

H

Peere T'allemonde


3-1

[= Pieter Toutlemonde]


Breskens

9/211

V

Judith Noë

Breskens

9/212

F

broer

>16
Breskens

9/213

k

kind
B056

Breskens

9/214

H

Abraham Gemaer


2-0Breskens

9/215

V

Anne Reu[zie doop Groede WK 11-1-1688]

B057

Breskens

9/216

H

Jacob Willemsen


2-0

[= Jacob Willemsen Decker]


Breskens

9/217

V

Maria Ekbessen[begr. Br. 16-4-1702 als Marie Heckebus]

B058

Breskens

9/218

H

Jacob van Roijen


2-1Breskens

9/219

V

Neeltje OverdeDulve[wed. Joos Vergragt]


Breskens

9/220

k

Susanna Vergragt[ged. 19-10-1681]

B059

Breskens

9/221

H

Maetjen van Roeijen


2-0

[= Maeyken Jacobs Zutterman, wed. Marinus van Roijen]


Breskens

9/222

Z

zoon[verm. Abraham van Roijen, ged. 9-9-1668]

B060

Breskens

9/223

H

Poulus de Smit


2-2Breskens

9/224

P

meid

>16
Breskens

9/225

k

Jaquemijntje de Smit[ged. 26-11-1684]


Breskens

9/226

k

Huijbrecht de Smit[ged. 15-9-1686]

B061

Breskens

9/227

H

Gillis de Nijs


3-1Breskens

9/228

V

Catolijntje Coujets[of Conjets?; wed. Isaac Jansen]


Breskens

9/229

Z

zoon

Breskens

9/230

k

kind
B062

Breskens

9/231

H

Cornelis Arents


2-0

[begr. Breskens 7-3-1691, geb. West Souburg]


Breskens

9/232

V

Marij de Meijer
B063

Breskens

9/233

H

Gelein Bockeljoen


2-2Breskens

9/234

V

Marij Geerts van der Valck

Breskens

9/235

k

Jacob Bockeljoen[ged. 20-9-1671]


Breskens

9/236

k

kind
B064

Breskens

9/237

I

thuislegger

>16

3-0

"noch aldaer 3 thuijsleggers" [bij B063]


Breskens

9/238

I

thuislegger

>16
Breskens

9/239

I

thuislegger

>16B065

Breskens

9/240

H

Susanne Clasins


2-1

[= Susanna Claes Incks]


Breskens

9/241

F

moeder Janneken Joos[= wed. Claes Hincx]


Breskens

9/242

k

Janneken Klasings[onecht; ged. 7-4-1675]

B066

Breskens

9/243

H

wed. [Jan] Carton


2-4

[= Maria Reijlof]


Breskens

9/244

P

knecht

>16
Breskens

9/245

k

Pieter Carton[ged. 14-4-1675]


Breskens

9/246

k

Elisabeth Carton[ged. 25-12-1676]


Breskens

9/247

k

Francoise Carton[begr. 31-8-1699, 20jr]


Breskens

9/248

k

kind
B067

Breskens

9/249

H

Lowijs Elleput


1-1Breskens

9/250

k

Johannes van Elleput[ged. 14-5-1672]

B068

Breskens

9/251

H

Jacob Marijsen


2-2

[= Jacob Meurisse]


Breskens

9/252

V

Laurence de la Court

Breskens

9/253

k

kind

Breskens

9/254

k

kind
B069

Breskens

9/255

H

Elij Saleinge


2-1Breskens

9/256

V

Susanna Singie

Breskens

9/257

k

Elij Saleinge[ged. 1-11-1682]

B070

Breskens

9/258

H

Jan Verhage


3-2Breskens

9/259

V

Catelijntje Strijpaert[ook: Striebaers]


Breskens

9/260

Z

zoon Jan Verhage[ged. 13-2-1667; voorkind van de man]


Breskens

9/261

k

kind[mogelijk: Tanneken, ged. 22-1-1679]


Breskens

9/262

k

Jacob Verhage[ged. 29-12-1680]

B071

Breskens

9/263

H

Jan Gillissen van Cruiningen


3-1Breskens

9/264

V

Maetje Jacobs de Boer

Breskens

9/265

Z

zoon Jacob van Cruijningen[ged. Nieuwvliet 13-5-1668]


Breskens

9/266

k

kind
B072

Breskens

9/267

H

Abraham Maes


2-2Breskens

9/268

V

Gaudina Jonckhals

Breskens

9/269

k

Abraham Maes[voorkind van de man, geb. 1681/1682?]


Breskens

9/270

k

kind
B073

Breskens

9/271

H

Cornelis Arleij


2-2Breskens

9/272

V

Janneken de Loose[begr. 10-6-1688]


Breskens

9/273

k

Jannes Arleijs[ged. 18-3-1685]


Breskens

9/274

k

Neeltje Arleijs[ged. 11-5-1687; begr. 6-12-1688]

B074

Breskens

9/275

H

Janneken den Hein


1-1

bij haar 1 armkind: zie 9/513; [wed. Laurens Steppe]


Breskens

9/276

k

Maria Steppe[ged. 16-6-1683]

B075

Breskens

9/277

H

ds Petrus Potteij


3-0Breskens

9/278

V

Maria Tresel

Breskens

9/279

P

meid

>16B076

Breskens

9/280

H

Printjen Lowijs


1-2

[wed. Hubrecht Jacobs Merckussen]


Breskens

9/281

k

kind

Breskens

9/282

k

kind
B077

Breskens

9/283

H

Samuel Verbremen


3-0

bij hem 2 armkinderen: zie 9/510 en 9/511


Breskens

9/284

V

Maria Croocke

Breskens

9/285

P

knecht

>16B078

Breskens

9/286

H

Cornelis Cleenepolder


2-1Breskens

9/287

V

Leuntje Mathijsen Vlasman

Breskens

9/288

k

Crijntje Cleijnepolder
B079

Breskens

9/289

H

Jan van Haken


1-1

"noch aldaer" [bij B078]


Breskens

9/290

k

Jan van Aken[gd 12-10-1687]

B080

Breskens

9/291

H

Antoon Calee


1-0

[= Carlier]

B081

Breskens

9/292

H

Jeroon Deserteur


2-1

bij hem 1 armkind: zie 9/508


Breskens

9/293

V

Janneke Cornelis[wed. Antheunis Arteel]


Breskens

9/294

k

kind
B082

Breskens

9/295

H

Esaias de Coster


5-4Breskens

9/296

V

Anna Maria Willems

Breskens

9/297

P

meid

>16
Breskens

9/298

P

meid

>16
Breskens

9/299

P

knecht

>16
Breskens

9/300

k

kind

Breskens

9/301

k

kind

Breskens

9/302

k

kind

Breskens

9/303

k

kind
B083

Breskens

9/304

H

wed. Jan du Boo


1-3

[= Anna Crespel]


Breskens

9/305

k

Sara du Bois[begr. 6-6-1690, 17 jr]


Breskens

9/306

k

kind

Breskens

9/307

k

kind
B084

Breskens

9/308

H

Antoon Petrus


3-1

[begr. 31-5-1688]


Breskens

9/309

V

Margriete Heyndricks

Breskens

9/310

k

Catharina Petrus[ged. 3-11-1686]


Breskens

9/311

P

meid

>16B085

Breskens

9/312

I

Jan Bodou

>16

2-0

"noch aldaer" [bij B084]


Breskens

9/313

I

Adriaen NN

>16B086

Breskens

9/314

H

Pieter Cleenput [en]

>16

2-0

[begr. 20-11-1693, 26jr]


Breskens

9/315

I

Pietere NN

>16B087

Breskens

9/316

H

Maetjen Pistaels


1-0


B088

Breskens

9/317

H

Servaes Bockeljoen


3-2Breskens

9/318

V

Grietje Vermeulen

Breskens

9/319

k

kind[verm. Jacob, ged. 23-5-1683]


Breskens

9/320

k

kind[verm. Servaes, ged. 24-2-1686]


Breskens

9/321

P

meid

>16B089

Breskens

9/322

H

Pieter de Sitter


2-1Breskens

9/323

V

Janneke Vermeulen

Breskens

9/324

k

Lydia de Sitter[ged. 13-5-1685, begr. 7-8-1690]

B090

Breskens

9/325

I

Jeroon NN

>16

1-0

"noch aldaer" [bij B089]

B091

Breskens

9/326

H

Claes de Grave


2-1Breskens

9/327

k

kind

Breskens

9/328

P

meid

>16B092

Breskens

9/329

H

Rogier Crapeel


2-0Breskens

9/330

Z

Isaac Crapeel[ged. 20-2-1667]

B093

Breskens

9/331

H

Adriaen Willemsen


2-2

[= Adriaen Willemsen Decker]


Breskens

9/332

V

Janneken Hendricks Roose

Breskens

9/333

k

kind

Breskens

9/334

k

Adriaen Willems[ged. 28-9-1687]

B094

Breskens

9/335

H

Pieter Robijn


3-4Breskens

9/336

P

knecht

Breskens

9/337

V

vrou[verm. Vijntje de Venijn]


Breskens

9/338

k

kind

Breskens

9/339

k

kind

Breskens

9/340

k

kind

Breskens

9/341

k

kind
B095

Breskens

9/342

H

Janneken Bokaers


1-2

[wed. Jacob Harijnck] [ook: Becar, Boeckaert]


Breskens

9/343

k

Maria Haringh[ged. 24-9-1679, begr. 12-5-1688]


Breskens

9/344

k

Katlijntie Hareijn[ged. 3-1-1683]

B096

Breskens

9/345

I

Tanneken Jongepier

>16

2-0

"noch aldaer" [bij B095]


Breskens

9/346

I

Cornelia vande Abeele

>16B097

Breskens

9/347

H

Pieter de Man


2-3

bij hem 1 armkind, zie 9/512


Breskens

9/348

V

Adel Cornelis

Breskens

9/349

k

Pieter de Man[ged. 15-2-1682]


Breskens

9/350

k

Janneken de Man[ged. 13-2-1684]


Breskens

9/351

k

Willem de Man[ged. 6-4-1686]

B098

Breskens

9/352

I

Abraham Boutens

>16

1-0

"noch aldaer" [bij B097]

B099

Breskens

9/353

H

Maetjen den Bock


3-1

[= Maetje Jans, wed. Pieter Pietersen de Bock, eerder wed. Gijsbert Wouters]


Breskens

9/354

Z

Wouter Gijsbrechts[ged. 10-4-1661; voorkind van de vrouw]


Breskens

9/355

Z

Jan Gijsbrechts[ged. 17-12-1662; voorkind van de vrouw]


Breskens

9/356

k

Pieternella de Bock[ged. 29-10-1673, begr. 5-3-1693]

B100

Breskens

9/357

I

Jan vanden Bussche


1-0

"noch aldaer" [bij B099]

B101

Breskens

9/358

H

Lourens van Overloop


3-1Breskens

9/359

F

zijn moeder[= Elisabeth Kevers]


Breskens

9/360

F

broeder

Breskens

9/361

k

kind
B102

Breskens

9/362

I

Jacob Danckerts

>16

1-0

"noch aldaer" [bij B101]

B103

Breskens

9/363

H

Fransijne Schoonharts


2-1

[wed. Jacob Fransen]


Breskens

9/364

D

Janneke France[ged. 15-2-1660]


Breskens

9/365

k

Isaac Dirks[ged. 2-2-1687, onecht kind van Janneke France]

B104

Breskens

9/366

H

Adriaen de Voet


2-2

bij hem 1 armkind, zie 9/506


Breskens

9/367

V

Pieternella Gruson

Breskens

9/368

k

Sara de Voet[ged. 21-11-1683]


Breskens

9/369

k

Pieter de Voet[ged. 21-4-1686, begr. 27-5-1690]

B105

Breskens

9/370

H

Pieter Rateel


2-2Breskens

9/371

V

vrou

Breskens

9/372

k

kind

Breskens

9/373

k

kind
B106

Breskens

9/374

H

Pieter van Oost


2-4Breskens

9/375

V

Martha Mantens

Breskens

9/376

k

kind[verm. Magdalena van Oost, geb. 1674, voorkind van de man]


Breskens

9/377

k

kind[verm. Catharina de Van, geb. 1676, voorkind van de vrouw]


Breskens

9/378

k

Adriaen van Oost[ged. 16-1-1684]


Breskens

9/379

k

Pieternella van Oost[ged. 6-1-1686]

B107

Breskens

9/380

I

Arjaentjen NN

>16

1-0

"noch aldaer" [bij B106]

B108

Breskens

9/381

H

Dingenis Marinis


4-1Breskens

9/382

V

Maeijken Jacobs

Breskens

9/383

D

Francijntje Dingenis[ged. 2-2-1670]


Breskens

9/384

k

Marinus Dingenis[ged. 22-5-1672, begr. 26-2-1689]


Breskens

9/385

P

knecht
B109

Breskens

9/386

H

Marij Steevens


1-3

[= Marij Snaets, wed. Jan Stevens, later van Pieter Sullens]


Breskens

9/387

k

kind

Breskens

9/388

k

kind

Breskens

9/389

k

Susanna Sullens[ged. 4-7-1677]

B110

Breskens

9/390

H

Gillis Roels


2-4Breskens

9/391

V

Judith Lagacij

Breskens

9/392

k

Josijntje Roels[ged. 13-12-1671]


Breskens

9/393

k

Hendrick Roels[ged. 24-9-1673]


Breskens

9/394

k

Willem Roels[ged. 5-8-1685]


Breskens

9/395

k

Abraham Roels[ged. 12-1-1687]

B111

Breskens

9/396

H

Gillis Verwee


2-2Breskens

9/397

V

Janneken Antheunis Gouderij[wed. Jan Vermeulen]


Breskens

9/398

k

Jannetje Vermeulen[ged. 30-8-1682, begr. 24-4-1690]


Breskens

9/399

k

Marij Vermeulen[ged. 8-10-1684]

B112

Breskens

9/400

H

Jacob van Dillenburgh


2-1Breskens

9/401

V

Tanneken Deuts

Breskens

9/402

k

kind[verm. Jacobus, ged. 6-5-1674; voorkind van de man]

B113

Breskens

9/403

H

Jacob Ketelaer


3-5Breskens

9/404

V

Susanna Ramond

Breskens

9/405

D

Johanna Ketelaer[ged. 28-6-1671]


Breskens

9/406

k

Hendrick Ketelaer[ged. 13-8-1673]


Breskens

9/407

k

Magdalena Ketelaer[ged. 3-2-1675]


Breskens

9/408

k

Isaac Ketelaer[ged. 22-4-1680]


Breskens

9/409

k

Elisabeth Ketelaer[ged. 3-1-1683]


Breskens

9/410

k

Abraham Ketelaer[ged. 27-1-1686]

B114

Breskens

9/411

P

knecht

>16

2-0

"noch op desselfs hofstede" [bij B113]


Breskens

9/412

P

meid

>16B115

Breskens

9/413

H

Joos de Smit


3-0

bij hem 1 armkind, zie 9/507


Breskens

9/414

V

Jaquemijntje Baes

Breskens

9/415

P

meid

>16B116

Breskens

9/416

I

Davidt Stijfvandaer

>16

1-0

"noch aldaer" [bij B115]; [ook: Stiffenda, oorspr. Stevendar]

B117

Breskens

9/417

H

wed. Adriaen Anteunis


1-5

[= Janneke Lievens de Vrije]


Breskens

9/418

k

Margrieta Adriaens[geb. v 1677]


Breskens

9/419

k

Antheunis Adriaens[ged. 8-1-1679]


Breskens

9/420

k

Janna Adriaens[ged. 13-7-1681]


Breskens

9/421

k

Levinus Adriaens[ged. 19-12-1683]


Breskens

9/422

k

Adriaen Adriaens[ged. 3-3-1686; begr. 3-12-1690]

B118

Breskens

9/423

H

Jan Geens


4-1Breskens

9/424

V

Maria Laman[wed. Job Coole]


Breskens

9/425

P

knecht

Breskens

9/426

P

meid

Breskens

9/427

k

Adriaen Cole[ged. 4-5-1672; voorkind van de vrouw]

B119

Breskens

9/428

H

Hart Leendert


2-4

[= de Haas]


Breskens

9/429

V

Maria Aerts Schivens

Breskens

9/430

k

Arnoldus Aerts[geb. 1673; ook Arnoldus Leenderssen]


Breskens

9/431

k

Adriaen Aerts[ged. 16-1-1678]


Breskens

9/432

k

Marinus Aerts[ged. 22-4-1680]


Breskens

9/433

k

Leendert Aerts[ged. 9-4-1684]

B120

Breskens

9/434

H

Cornelis Clasins


2-2

[= Cornelis Claessen Hinck]


Breskens

9/435

V

Neeltje van de Woestijne[wed. Maerten van Beveren]


Breskens

9/436

k

Maria van Beveren[ged. 12-1-1681; voorkind van de vrouw]


Breskens

9/437

k

Susanna Claesinck[ged. 4-12-1686]

B121

Breskens

9/438

I

Jan de Grave

>16

2-0

"noch aldaer" [bij B120]


Breskens

9/439

I

Pieter Vleeschouwer

>16B122

Breskens

9/440

H

Jan de Loose


2-0

bij hem 2 armkinderen: zie 9/504 en 9/505


Breskens

9/441

V

Catrina van ter Meulen
B123

Wulpenpld.

9/442

H

Adriaen Smoor


2-4Wulpenpld.

9/443

V

Christijntje de Geus

Wulpenpld.

9/444

k

Adriaen Smoor[ged. 24-10-1677]


Wulpenpld.

9/445

k

Francois Smoor[geb. c1681]


Wulpenpld.

9/446

k

Cornelis Smoor[geb. c1683]


Wulpenpld.

9/447

k

Cornelia Smoor[ged. 3-11-1686, begr. 15-3-1688]

B124

Wulpenpld.

9/448

I

Pieter Andriesen

>16

2-0

"noch aldaer" [bij B123]


Wulpenpld.

9/449

I

Jacob de Wale

>16B125

Elisab. pld.

9/450

H

Joren de Sitter


3-2Elisab. pld.

9/451

V

Barbel Oliviers

Elisab. pld.

9/452

D

dochter

Elisab. pld.

9/453

k

Cornelis de Sitter[ged. 23-9-1674]


Elisab. pld.

9/454

k

Jan de Sitter[ged. 4-11-1676]

B126

Elisab. pld.

9/455

H

Joos Verstrate


2-1Elisab. pld.

9/456

V

Heiltje Jans

Elisab. pld.

9/457

k

Laurens Verstrate[ged. 16-7-1684]

B127

Elisab. pld.

9/458

H

Joos Moreel


3-0Elisab. pld.

9/459

P

knecht

>16
Elisab. pld.

9/460

P

meid

>16B128

Elisab. pld.

9/461

H

Abraham Callant


3-2Elisab. pld.

9/462

V

Adriaentje Moreel

Elisab. pld.

9/463

k

kind[mog. Charel, ged. IJzendijke 14-4-1680]


Elisab. pld.

9/464

k

Adriana Calandt[ged. 6-7-1687]


Elisab. pld.

9/465

P

knecht

>16B129

Elisab. pld.

9/466

H

Jooren Dircx


2-7Elisab. pld.

9/467

V

Maria van Loo

Elisab. pld.

9/468

k

kind

Elisab. pld.

9/469

k

kind

Elisab. pld.

9/470

k

kind

Elisab. pld.

9/471

k

kind

Elisab. pld.

9/472

k

kind

Elisab. pld.

9/473

k

kind

Elisab. pld.

9/474

k

kind
B130

Elisab. pld.

9/475

H

Jan Gemaer


2-2Elisab. pld.

9/476

V

Suzanne le Conte

Elisab. pld.

9/477

k

Jean Guemart[ged. Guines 11-10-1676]


Elisab. pld.

9/478

k

Marije Gemaer[ged. Guines 1-1-1683, begr 11-12-1688]

B131

Elisab. pld.

9/479

H

Jan Albij


2-4

[lees: Jean l'Habit]


Elisab. pld.

9/480

V

Marie le Conte

Elisab. pld.

9/481

k

Marie l'Habit[ged. Guines 15-2-1676]


Elisab. pld.

9/482

k

Esther l'Habit[geb. Bas Marck 24-11-1681]


Elisab. pld.

9/483

k

Susanne l'Habit[geb. Bas Marck 24-11-1681]


Elisab. pld.

9/484

k

Jacob l'Habit[geb. c1687]

B132

Elisab. pld.

9/485

H

Daniel Durij


5-4Elisab. pld.

9/486

V

Janneke Sohier

Elisab. pld.

9/487

Z

zoon

Elisab. pld.

9/488

D

dochter

Elisab. pld.

9/489

k

kind

Elisab. pld.

9/490

k

kind

Elisab. pld.

9/491

k

kind

Elisab. pld.

9/492

k

kind

Elisab. pld.

9/493

P

knecht

>16Volgen die vande armen leven8:
B133

Breskens

9/494

H

Anna Luche9armen waalse kerk Groede


Breskens

9/495

k

kind

Breskens

9/496

k

kind

Breskens

9/497

k

kind

Breskens

9/498

k

kind
B134

Breskens

9/499

H

Jan de Moeij10woont in een arm huijsken met Marij Picaers


Breskens

9/500

k

Jan de Moij[ged. 20-11-1672]


Breskens

9/501

k

Janneken de Moij[ged. 27-9-1676]


Breskens

9/502

k

Magdalena de Moij[geb. c1679]


Breskens

9/503

I

Marij Picaers
armkinderen11

Breskens

9/504

a

Janna Moojaerts12bij Jan de Loose [9/440]


Breskens

9/505

a

Marij de Wale13bij Jan de Loose [9/440]


Breskens

9/506

a

Catelintjen Verstratebij Adriaen de Voet [9/366]


Breskens

9/507

a

Poulus Loncke14bij Joos de Smit [9/413]


Breskens

9/508

a

Jan Arteel15bij Jeroon Deserteur [9/292]


Breskens

9/509

a

Andries Lancksweert16bij de wed. Romlaer [9/049]


Breskens

9/510

a

Pieter Step17bij Samuel Verbremen [9/283]


Breskens

9/511

a

Jan vande Reviere18bij Samuel Verbremen [9/283]


Breskens

9/512

a

Jan Vermeerebij Pieter de Man [9/347]


Breskens

9/513

a

Catelintje de Nijsbij Janneken den Hein [9/275]


Breskens

9/514

a

Jeroon de Wale19bij Maerten van Sweeden [9/061]

voetnoten

1Opm: Verburght woonde in een huis en erf, dat deels onder Breskens, deels onder Baarsande viel.

2Zie doop Breskens 29-2-1688

3De lijst van 1687 heeft: Theunis NN

4In 1687 staat op deze plaats: H.B. Iperman, 2 boven-2 beneden-6k-9p ;

5In 1687: Margriet Elleput

6Achternaam niet ingevuld, maar blijkt uit vergelijking met de lijst van 1687

7Zie ra Zeeuws Vlaanderen 2151ccc, staat 5-10-1688

8Deze personen zijn niet meegeteld in de totaaltelling

9Waalse kerk van Groede

10Jan de Moeij met 3 kinders woont in een arm huijsken met Marij Picaers

11“Dese volgende kinderen worden van den armen van Breskens besteet.” Geen leeftijden vermeld, maar vermoedelijk allen onder 16 jr.

12Verm. kind van David Zegertsen Moijaert en Catelijntje van der Meulen, ged. 4-9-1672.

13Kind van Jan de Wale en Margrieta Cabeljou, ged. 5-2-1676.

14Kind van Joris Loncke en Maeijken Verhage, ged. 24-10-1677.

15Onecht kind van Levijntje Arteel, ged. 8-1-1681, begr. 6-4-1699.

16Kind van Adriaen Langswaert en Anna Sijvee, ged. 13-9-1676.

17Kind van Laurens Steppe en Josijntje van Acker, ged. 14-2-1677.

18Mogelijk gaat het hier om Jacobus(!), zoon van Jan de Reviere, stiefzoon van Paulus de Smit bij zijn overleden vrouw Janneken Taeij.

19Kind van Jan de Wale en Margrieta Cabeljou, ged. 25-2-1674

arrow-up

separator