Sluis

Lidmaten 1658-1700

separator

Bewerking: prof. dr. W.J. op 't Hof, VU (Amsterdam)

Inleiding

Dit bestand is het derde deel van de bewerking van de lidmatenregisters van Sluis over de periode 1605 t/m 1700 door prof. dr. W.J. op 't Hof, dat door hem vriendelijk beschikbaar is gesteld voor plaatsing op deze site. Het volgt dus niet de structuur, die ik voor mijn lidmatenproject hanteer.

De gegevens zijn door hem in de loop der tijd verrijkt met aantekeningen, ontleend aan andere lidmaatregisters, die hier in een afwijkende, rode, kleur worden weergegeven. De daarin gebruikte afkortingen liggen voor de hand: a=attestatie, b=belijdenis, man=met attestatie naar, wv=weduwe van, enz..


Bron: Zeeuws archief, toegang 337.1, Herv. Gemeente Sluis, inv.nr 147

Tweede registerboeck van de namen der ledematen tot Sluijs, die aengekomen sijn, soo met attestatiën als met belijdenisse des geloofs, 't sedert den 6 january des jaers 1658.

N.B. Deze bewerking betreft slechts het eerste stuk van dit registerboek, dat nog doorloopt tot 1769
De lijst van predikanten, waarmee dit tweede registerboek begint, heb ik (hjp) achterwege gelaten.Het 213 Avontmaal, den 6 januarij 1658

Met attestatie
[1] Jean Fellerman
[2] Hans Caspar Pistorius (Aardenburg 1670.7.6 [5] a: Johannes Pistorius met sijn huysvrouw, mav Ouderkerk)
[3] Anna Maria Bouman
[4] Agnes Bouckhoven (Juffrouw Agnieta van Boekhoven; zal attestatie verleent worden; na Breda: 1665.10.25)
[5] Adriaantje Claass van Groenevelt

Met belydenisse
[6] Doctor Franciscus de Raet
[7] Joost van den Heede
[8] Pieter Puijs
[9] Dominicus van Meij
[10] Coert Simonss
[11] Antonij Baert
[12] Laurens van Bergen
[13] Jacob Coop
[14] Herman Franss
[15] Francis Hill
[16] Francis Jonston
[17] Johan Jonston
[18] Anneken Tacken
[19] Maria Jacob Pironne
[20] Joryntje Peurs
[21] Maijtje de Ferre
[22] Ariaentje de Hert
[23] Catiline de Klercke
[24] Francoise Lips (man Middelburg 1677.12.12)
[25] Susannitje Suwe
[26] Trijntje Pieterss
[27] Catiline Haspels
[28] Marie Rose
[29] Aeltje van Ecke

Het 214 Avondmael, den 6 april 1658

Met attestatie
[1] Mahieu Passevant
[2] Lijsbeth van Hove (Vlissingen 1659.7.5 (1659.9.30) a: Liesbet van Hoven, mav Sluys, Groote Mert)
[3] Lysbeth Vassemans
[4] Lydia Matthijss

Met belydenisse
[5] François Bruneel
[6] Jan Lomeyer (onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [31] a: Jan Lomeyer met syn huysvrouw, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[7] Pieter Paph
[8] Claes Carelss
[9] Jacob Negenman
[10] Anthonis de Pré
[11] Piere Peroe
[12] Wouter Wouterss
[13] Pieter Jasperss
[14] Elie Chrisil
[15] Tannetje de Wilde
[16] Elzebie Mulders
[17] Margrieta Reyne
[18] Josijntje Vereke
[19] Jannitje Govertss (Jannetje Govers ????; zal attestatie hebben; na Haarlem: 1667.4.25)
[20] Elsje Kers
[21] Maria Dijcke
[22] Jannitje Laman
[23] Adriaentje Verduijst
[24] Jacomijntje Besij
[25] Aeltje Janss (man Leiden 1673.6.29)
[26] Anna Gouts
[27] Susanna Corneliss
[28] Lijsbeth Kissiry
[29] Juliana Paph
[30] Ariaentje van de Walle
[31] Jacomijntje de Meyer
[32] Pieternelle Mareschalcks
[33] Jorijntje Standaert
[34] Catilina Ruijschenfelt
[35] Willemijntje Hendrickss
[36] Josijntje Hermanss
[37] Marijtje Kleyne
[38] Jannitje Gosens
[39] Ursele Vermeer
[40] Grietjen van den Bosch

Het 215 Avondmael, den 7en julij 1658

Met attestatie
[1] Pieter de Vos
[2] Cornelis Pieterss Ruijter (Vlissingen 1661.6.28 [] a: Cornelis Pietersen de Ruyter ende syne huysvrouw Janneke Tobias, mav Sluys, Oostzijde)
[3-4] Claes Jacobss en Janneken Laurenss, sijn huijsvrouwe
[5-6] Karel le Fèbre en Janneken Josijntjen Koolmanss, sijn huisvrouwe

[doorgehaald: Kornelis Jacobss van Breda]
[7] Pieternella Schaeij
[8] Piertjen Abrahamss
[9] Grietjen Hermanss (man Leeuwarden 1679.2.26)
[10] Martijntjen Ruijschentvelt
[11] (Groede 1656.12.19 a Sluis: Francijntjen Franssen, man Sluis 1658) Francijntjen Franss
[12] Pieter van Ursen
[13-14] Cornelis Jacobss, van Breda, sergeant van de compagnie van d'heer lieutenant Duijck, en sijne huisvrouwe (Cornelis Jakobsen, serjant van de compagnie van de heer Lankvelt, Trijntjen Hendriks, zyn huysvrouw; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[15-16] Reijnier Tielmans, sergeant van de compagnie van d'heer lieutenant Duijck, en sijne huisvrouwe (Tileman Reyners, serjant van de compagnie van de heer Lankvelt, Mary Harmans, zijn huysvrouw; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[17-18] Jacob Pieterss van Goch, vaendrich van de compagnie van d'heer lieutenant Duijck, en sijn huisvrouwe
[19-20] Dirck Joris, corporael van de compagnie van d'heer lieutenant Duijck, en sijn huisvrouwe Vriesken Reynerts (van de compagnie van de heer Lankvelt; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[21] Adriana Caldekerck, van de compagnie van d'heer lieutenant Duijck
[22] Stijntje Teuniss, van de compagnie van d'heer lieutenant Duijck
[23] Charel Logier, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[24] Jan Gouderts Brouwer, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[25] Aert van de Graeff, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[26] Jacob Stoffelss, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[27] Cecilia van Andel, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[28] Lijsbeth Janss, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[29] Pieternella Perron, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[30] Lijsebeth de Boij, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[31] Janneken Jacobss, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[32] Christina Pieterss, onder de compagnie van den heer capiteyn Tromp
[33-34] Jacob van Litt, lieutenant onder de compagnie van den heer gouverneur, en sijn huisvrouwe
[35-36] De sergeant Kravier en sijne huisvrouwe, onder de compagnie van den heer gouverneur
[37] Adriaen de Pré, onder de compagnie van den heer gouverneur
[38-39] Rolandt Quapeert met sijne huijsvrouwe, onder de compagnie van den heer gouverneur
[40-41] Joos Vlaminck met sijne huisvrouwe, onder de compagnie van den heer gouverneur
[42-43] Jan van Hamel met sijn huisvrouw, onder de compagnie van den heer gouverneur
[44-45] Marinis Mariniss met sijn huisvrouw, onder de compagnie van den heer gouverneur
[46] Jaquemijntjen Lenss, onder de compagnie van den heer gouverneur
[47] Sijsje Barbier, onder de compagnie van den heer gouverneur
[48] Josijntjen Swanckart, onder de compagnie van den heer gouverneur
[49] Adriaentjen Thomas, onder de compagnie van den heer gouverneur
[50] Magdalena Bartholomeüs, onder de compagnie van den heer gouverneur
[51] Josijne Bollarts, onder de compagnie van den heer gouverneur
[52] Magdalena Bartels, onder de compagnie van den heer gouverneur
[53] Andries Ritsaert, onder de compagnie van den heer gouverneur
[54] Jan van Benden, onder de compagnie van den heer gouverneur

Met belijdenisse
[53] Charel Janss (Vlissingen 1665.1 [] a: Charel Jansen en syn huysvrouw Catelijntje Blanckerts, mav Sluys, Weststraet)
[54] Aernout Sanders
[55] Daniël Agache
[56] Stoffel Mangelaer
[57] Hans Adam Pauwst
[58] Pieter Matteijss
[59] Martha Engels
[60] Maria de Prince
[61] Catharijna Loisen
[62] Adriana Merrit (man ??? 1672.4.17, Retrenchement 1673.9.17)
[63] Anna Meyers
[64] Josijntje de Klerck
[65] Tannetjen Berents
[66] Lijsbeth Ounders
[67] Willemina van Ecke (Willemyne van Ekke; zal vooraf contentement doen aan de verongelykte door haar ende daarna gedesolveert; post scriptum: is goedt gevonden attestatie te geven; om te vertrekken na Middelburgh: 1666.10.29)
[68] Margrita Tuijtschaven
[69] Elsje Oostkercke
[70] Adriaentje del Corne
[71] Prijntje Dignes
[72] Barber Mocque (Schoondijke 1664 a Sluis: Evert de Fra en hv Berbel Mocque)
[73] Philipotte Dausque

Geëxamineert by meester Coomes, den 20 julij
[74] Ringen Krag
[75] George Barnet
[76] Neel Macchelvain
[77] Hector Pulson
[78] John Hucchius
[79] George Rogers
[80] Robert Bellowes

Het 216en Avondmael, den 6 octobris 1658

Met attestatie
[1] D'heer Godefride van der Schuuren (man Utrecht 1679.5.14)
[2] D'heer Jan Leydecker, luijtenant onder d'heer capiteyn Moire
[3] Jan Pieterss Centes, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Moire
[4] Jan Dené, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Moire
[5] Maarten Heinen, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Moire
[6] Cornelia Cornelis, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Moire
[7] Elisabeth Willems, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Moire
[8] Belyken Heindrikx, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Moire
[9] D'heer Pelgrim Heteren, luitenant onder d'heer
[10] Melchior Bittingman, uyt de compagnie van d'heer capiteyn (Melchior Bettingman, sergeant onder de compagnie van d'heer capiteyn Barlees; zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[11-12] Eli Baumer met syne huisvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn
[13-14] Jurriën Berick met syne huysvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn (Jurriaen Berrik, capitaine des armes, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[15-16] Simon Klaass met syne huysvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn
[17-18] Louis Fromentael met syne huysvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn
[19-20] Paulus Galjaert met syne huysvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn (Paulus Gaillard ende syn huisvrouw, onder de compagnie van d'heer capiteyn Barlees, zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[21-22] Berent Fredrick met syne huysvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn (Barent Frederyck, sergeant onder de compagnie van d'heer capiteyn Barlees, met Neeltje Jans, syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[23-24] Herman van Meurs met syne huysvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn
[25-26] Jan van Werebeek met syne huysvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn
[27] Reynier Reinierss, uyt de compagnie van d'heer capiteyn
[28] Mathys Sagtleven, uyt de compagnie van d'heer capiteyn
[29-30] Johan Melter met syne huisvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[31-32] Mathys Gerrits met syne huisvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[33-34] Abraham van Sunderen met syne huisvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[35-36] Samson Prins met syne huisvrouwe, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[37] Jan Cornelis van Suilen, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[38] Steven Aartss, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[39] Philip Cremer, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[40] Bartholomeüs Chadrill, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[41] Jan Creuger, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[42] Willem Coenen Raaf, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[43] Janneken Bylen, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[44] Tryntje Adriaans, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens
[45] Lysbeth Bernagie, uyt de compagnie van d'heer capiteyn Johan Huygens

Met bysondere attestatie
[46] Adolph Willig
[47] Abraham Goverss
[48-49] Joris Loeve ende Magdaleentje Jans, syn huysvrouwe
[50] Jouffrou Jannetje Perquin
[51] Johanna de Broeckere
[52] Ariaantje Caldekerck
[53] Arenouwdyne Schynckels

Met belydenisse
[54] Abraham Matheuss
[55] Hans Ceser
[56] Meester Jacob Wallis
[57] Anthonie Tomas
[58] Marcus Loyens
[59] Michel l'Evecque
[60] Pieter Martenss
[61] Dina Cornelis
[62] Anna Marie Faré
[63] Ester de la Maire
[64] Ariaantje Lievens (van de compagnie van de heer Lankvelt; zal attestatie gegeven worde; na Hulst: 1665.10.15)
[65] Cosyne Gerrits
[66] Lysbeth Joa
[67] Maaytje van Sweden (Aardenburg 1659.1.5 [1] a: Maetie van Sweden, mav Sluijs, Cocquius)
[68] Mechline Cool
[69] Proontje Sieuws (Proontje Cieux; zal attestatie gegeven worden: 1665.5.10)
[70] Saartje Simonss
[71] Josyntje Hermanss

Het 217en Avondmael, 5 januarij 1659

Met attestatie
[1-2] Johan van de Rivière en Ida van Groeningen, syn huijsvrouw, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[3] Maijken Jacobss Verwandels, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[4] Maijken Corteborst, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[5] Maria Stevenss Vervaeck, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[6-7] Dirck Scheper en Andriesje Jacobss Steur, syn huijsvrouw, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[8] Maijken Uijttendale, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[9] Andries Evertss, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[10] Olderick Vinck, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[11-12] Hans Speck en Catilina Lambrechtss, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[13] Janneken Vlederss, uijt de compaignie van d'overleden heer capiteyn Pythan
[14] Françijntje Pieterss, jonge dochter (Vlissingen 1659.4.4 (1659.7.5) [] a: Francijntien Pieters, jonge dochter, mav Sluys, Oude Walstraet)
[15] Neeltje Rubbelaers
[16] Marij de Man
[17] Prijntje Jacobss, jonge dochter

Met belydenisse
[18] Willem van Noord
[19] Jacob Janss
[20] Jan Gerritss
[21] Liere van Ronss
[22] Alexander Logé
[23] Gideon Nimmegeer
[24] Mels Manuels
[25] Herman Barentss
[26] Severijn Marij
[27] Cornelia Dulis
[28] Judith Arentss
[29] Maria Nimmegeer (Vlissingen 1669.7.1 [] a: Maria Nemegeer, mav Sluys, Kleyne Marckt)
[30] Laurijntje van Wesel (attestatie gegeven; nae de polder van Namen: 1664.10.26)
[31] Tonijntje Pré
[32] Teuntje Janss
[33] Anna Marij Otthe
[34] Cornelia Jobss
[35] Engeltje Evertss
[36] Catharina Davids
[37] Jannitje van Nieuburg
[38] Maetjen Brandt

Het 218e Avontmaal, 6 aprilis 1659

Met attestatie
[1] Diederich van Groenestein, lieutenant
[2] Jonheer Arent van Cats, lieutenant
[3-4] Gelein Ophemert en Clara Cornelis Hopkoper, sijn huisvrouwe
[5-6] Jaques Carlier en Esther Prévoost, syn huijsvrouwe
[7] Margueriete du Jardin
[8-9] Jan van de Woestijne en Janneken de Soute, sijn huijsvrouwe (Vlissingen 1668.7.18 [] a: Jan van Woestijne, mav Sluys, Ysebrugge)
[10] Jan Brouwer
[11] Adriaen van de Sande
[12] Sara Claes
[13] Catalijna van de Sande
[14] Francijntje van de Sande
[15] Josijntje Verstrate
[16] Agniete Schurer (zal attestatie gegen worden; na Oostburg: 1665.5.31)
[17-18] Lijsebeth ende Catharina de Broucker (Catharina de Broeckere, huisvrouw van dominus Boudewyn de Kousmaker; zal attestatie gegeven worden; na Schoondyke: 1667.4.3)
[19] Trijntjen Weijft, fils
[20] Willemijne Godslaven
[21] Heijltjen Aelbrechts

Met belijdenisse
[22] Jacob de Moll (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [40] a: soldaat onder capiteyn Cabeljauw)
[23] Jan Suije
[24] Jacob Suije
[25] Jacob Hegge
[26] Mechelijne van Schrieck
[27] Margriete Mam
[28] Maeijtje Schonaert
[29] Anna van Gotthem
[30] Frena de Smith
[31] Egbertje van Schuttrog
[32] Jannetje Mattheüss
[33] Adriana de Kote van Weerden (Adriane de Kote van Weert; zal attestatie gegeven worden; na Zuydzande: 1665.1.4)
[34] Catharina Coenraets
[35] Maria Nelis
[36] Anna Vlaskamp
[37] Tannetjen Janss (onder de compagnie van d'heer capiteyn Barlees; zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[38] Maria van Rentergem
[39] Magdalena Boe
[40] Maria Janss
[41] Judith Grijson
[42] Levijna Wijntjes
[43] Maria Grootsvelt (Marij Grootvelt, huysvrouw van Jakob Cornelissen, corporaal van de compagnie van de heer Lankvelt; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[44] Maria Thomas
[45] Anna Packers
[46] Catharina Hetsel

Het 219 Avontmaal, 6 july 1659

Met attestatie
[1-3] D'heer Johan Wassy, capitein, jouffrou Elisabeth Balle, syne huisvrouw, Johanna Wassy, haarlieder dochter
[4] Johan Kock, vaandrig uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[5-6] Jacob Heindrickxss ende Tryntje Leenders, syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[7-8] Uldrich Ruiter ende Margarite Corstiaans, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[9] Joos Anthoniss, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[10] Barber Michiels, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[11] Janneken de Ridder, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[12] Antonine Scheers, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[13] Ranneken Rycke, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[14-15] Geert Harmans ende Anneken van der Heide, syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[16-17] Pieter Scholt ende Mette Scholts, syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[18] Hendrick van Hasselt, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[19] Joos Verhagen, uyt de compagnie van d'heer capitein Johan Wassy
[20] Joen Easton, vaandrich uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[21-22] Johan Balfort ende syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[23] Robbert Werner, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[24] Jems Roven, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[25] Joen Waecq, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[26] Willem Edwaert, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[27-28] Joan Moor met syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[29] Joan Fijff, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[30] Sander Scidim, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[31-32] Frans Philikips met syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[33] Thomas Monkryf, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[34-35] Willem Flech met syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[36-37] Jacob Harwe met syne huisvrouw, doot, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[38-39] Willem Wit met syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[40] Jacob Kimmen, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[41] Sander Tellier, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant (Alexander Tellor; soldaat onder de compagnie van d'heer capiteyn Rhead; zal attestatie krygen; vertrokken na Hulst: 1665.6.4)
[42] Joen Isten, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[43] Philip Claass, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[44] Hendrik Nitztel, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[45] Gibbi Patell, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[46] Jan Harmanss, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[47-48] Andries Morre met syne huisvrouw, uyt de compagnie van d'heer capitein-luitenant Sandfant
[49-50] Laurens de Puit ende Maaiten Coolens
[51] Margriete Tuitschavers (Margarite Tuitschauve; zal attestatie worden toegezonden; na : 1665.1.18)
[52] Willemyntje Verreine
[53] Aeltje Stoffels (zal attestatie hebben; na Middelburg: 1666.8.29)
[54] Elizabeth van Hoornbeke
[55] Adriaantje Provoost (St. Kruis 1661.1.9 a Sluis: Adriaantjen Prevoo)
[56] Susanneken Verschuere
[57] Johannes Regemorter, vaandrig
[58] Maria Neerings
[59] Aeltje de Fraa
[60] Lysbeth Paets
[61] Peryntje Jacobs
[62] Margareta Vennemans
[63] Maria Andries (Marie Andriessen, huisvrouw van Pieter Carpentier, soldaat onder de compagnie van d'heer capiteyn Read; de attestatie toegestaan; vertrokken na Hulst: 1665.4.5)

Met belydenisse
[64] Jan de Candt
[65] Pieter Negemans
[66] Anneken Borgers (man Sas van Gent 1678.6.19 ??????)
[67] Elfje Dierrikx
[68] Barber Simons (Vlissingen 1663.10 [] a: Barbara Simons, mav Sluys, Koestraet)
[69] Lysbeth Joris (Aardenburg 1662.3.28 [1]4 a: Lijsbeth Joris, weduwe, mav Sluijs, David Montanus)
[70] Margarite Janss
[71] Sophia Jacobss
[72] Cathalyntje Herbouts
[73] Maeyken Huigens
[74] Lysbeth Wilchemans
[75] Vyntje Lybetechts
[76] Janneken van Essen

Het 220en Avondmael, den 5en octobris 1659

Met attestatie
[1] D'heer commandeur Theodorus van Vrijbergen
[2-3] D'heer Johan Coorte, jonckvrouw Maria Wagemans, sijn huijsvrouw
[4] Joffrouw Jacoba van den Berge
[5] (IJzendijke 1658.10.5 a Sluis: Jacoba Sneeuwaert, jd) Jacoba Sneeuwaerts
[6] Joffrouw Johanna d'Haultijn (man Wijk bij Duurstede 1679.11.16)
[7] Baertje Geertss
[8] Grietje Janss
[9] Marij Mulders
[10] (St. Anna 1644.1.9 [6] a: Maeyken Provoost, jonge dochter van Steenwerck) (Aardenburg 1644.4.6 [9] a: Mayken Provoost) Maijken Provoost
[11] Maijken Teysbaert
[12-13] Bastiaen Corneliss, Eijcken Marceliss, sijn huijsvrouw
[14] Lijsbeth Janss
[15] Jan Jonghbloet, sargeant
[16] Marij Beljers
[17] Ariaantje Pieterss
[18] Amelia van Oosterwijck (Anneken van Oosterwyk; onder de compagnie van d'heer capiteyn Barlees; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[19] Jan Doudel, onder de compaignie van capitein Bruijnings
[20] Crodijck, adelborst onder de compaignie van capitein Bruijnings
[21] Lijsbeth Crodijck, onder de compaignie van capitein Bruijnings
[22] Hemij Crouburg, onder de compaignie van capitein Bruijnings
[23] Grietje Hendrickss, onder de compaignie van capitein Bruijnings
[24] Hans Jacob Uldrich
[25] Mathijs Diere
[26] Josijntje Calewaert (Vlissingen 1667.4 [] a: Jesine Kalewaers, mav Sluys, Nieuwe Vismarckt)

Met belijdenisse
[27] Jan de Graef
[28] Willem Claess
[29] Harmen Willemss
[30] Magdalena Neerings
[31] Anna Negenmans
[32] Marij Slabbaerts
[33] Louijse Pieterss
[34] Catilijntje Franss
[35] Margrieta Marij Locque
[36] Françoise de Bacquere
[37] Geesjen Hendrickss
[38] Trijntje Pieterss (zal attestatie gegeven worden; nae Deventer: 1665.3.22)
[39] Grietjen van den Hoecke

Het 221 Avontmael, den 4en januarij 1660

Met attestatie
[1] Baudewijn Sauveux
[2] D'heer Philippus de Chaintraine van Broucqsault
[3] Willem Janss
[4] Gabriël Muijs
[5] Lieven Corneliss
[6-7] Daniël Stuart en Josine Harmanss, syn huijsvrouw
[8] Jacob van de Steene
[9] Hillegond Gerritss
[10] Willemina Vereecke
[11] Marie Roockaert
[12] Catharina Martijnss
[13] Bethje Willemss
[14] (Groede 1659.1.4 a Schoondijke: Cornelia van der Steene, man Sluis) Cornelia van de Steene (Groede 1662.6.26 a Sluis: Cornelia van der Steene)

Met belydenisse
[15] Jan Pieterss Puijs
[16] Andries Michielss
[17] Jacob Deckers
[18] Gerrit Frederick Pijthaen
[19] Quirijn van Lobbrecht
[20] Evert de Vrae (Schoondijke 1664 a Sluis: Evert de Fra en hv Berbel Mocque)
[21] Abraham Verreijne (Vlissingen 1660.3.30 (1660.6.26) a: Abraham Verheine, jonge man, mav Sluys, Donderstraete)
[22] Jan Claess
[23] Henrick de Vrae
[24] Abraham Evertss
[25] Josijntje Deckers
[26] Lijsbeth Mangelaer
[27] Gooltje Aertss
[28] Gerardine de Waij
[29] Ariaentje de Rieu
[30] Maria Schutten (man Retrenchement 1673.9.17)
[31] Janneken Elliul
[32] Cataline Felincks (Cathalina Feulings; zal attestatie ontfangen; na Middelborg: 1666.4.25)
[33] Marie Cunen
[34] Jacomijntje Charels
[35] Lijsbeth Straetman (Lysbeth Straatman, van de compagnie van de heer Lankvelt; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[36] Ariaentje Wittewrongel (Aardenburg 1661.10.1 [6] a: Ariaentje Wittewrongel, mav Sluijs, A. Cocquius)
[37] Godelieve de Moor
[38] Aeltje Seys (Aaltje Sys; zal attestatie verlennt worden; na Breda: 1665.10.25)

Het 222 Avontmaal, den 3 aprilis 1660

Met attestatie
[1] Wilhem van Campen (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Willem van Campen, capteijn; man Sluis 1665.1.24)
[2] Isaäc Balcoffin
[3-4] Stoffel Meerling (doot) ende Margrite Flamen (IJzendijke 1662.9.30 a Sluis: Margarite de Flaman, wv Stoffel Meerling; gestorven)
[5] Cathaline van den Heede (Schoondijke 1661 a Sluis: Catelijntie van den Eede; obiit)
[6] Jacquemine Cornelis
[7] Maria Docks
[8] Anne la Forge
[9] Marie Pruisse
[10] Antony Marines

Met belydenisse
[11-12] Simon van der Kuil, Maria Schabart, syn huysvrouw
[13] Absalom Sanders (Aardenburg 1665.3.31 [21] a: Absalon Sanders, mav Sluijs, A. Montanus)
[14] Jan de Rycke
[15] Jan Hanevoet
[16] Jacob Boudewyns
[17] Maarten Treson
[18] Claes Elouts
[19] Pieter Martelaar
[20] Milan Ribbou
[21] Francyntje Jansen
[22] Aeltje Plets
[23] Magdalene Margriete van Broane
[24] Maria Willemss
[25] Jacquemintie Heindrickx
[26] Maarten Leys
[27] Christyntie Molss
[28] Geertruit van Welsenaar
[29] Jannetje Cornelis
[30] Marie Charwood

Het 223 Avondmael, 4 july 1660

Met attestatie
[1] Joncheer Hendrick van den Eeden, vendrigh
[2] D'heer en meester Lambertus de Rouck, advocaet
[3] Lucretia Verhaerbrugge
[4] Elsken Daasd
[5] Aert Neliss
[6] Maria Hoenderss
[7-8] Jean de Gard en syn huijsvrouw
[9] Aernoudijntje Schinckelss
[10] Janneken Gilliss
[11] Tanneken Jacobss
[12] (Groede 1659.10.10 b: Heyndrijck Meynaertsen Voerman, man Sluis 1660) Hendrick Meijnaertss (Groede 1681.7.10 a Sluis: Meyndert Voerman, gestorven)
[13] (Vlissingen 1660.3.30 (1660.6.26) a: Abraham Verheine, jonge man, mav Sluys, Donderstraete) Abraham Verheyne

Met belijdenisse
[14] Jan Liboris, sargeant (sergeant onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met Willemyntje Smids, syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [16] a: Jan Liboris met syn huysvrouw, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[15] Mahiu Mauritss Mahiu (onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [23] a: Maurits Mahu met syn huysvrouw, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[16] Robbert Rivier
[17] Johan Pacou
[18] Tannitjen Verlinde
[19] Magdalene Brugman
[20] Maria Robijnss
[21] Janneken Weymans
[22] Marij Lommé
[23] Leuntje Marinus (man Retrenchement 1677.?.?)
[24] Martijntje Beaupré (man Sas van Gent 1675.10.13)
[25] Trijne van Erckroij

Het 224 Avontmael, 1660 den 2 octobris

Met attestatie
[1] Jaques Roussel
[2-3] Pieter Blanckart en Sara Jacobs, sijn huijsvrouw
[4] Juffrouw Elijsabeth van der Meersch
[5] Tanneken Adriaenss
[6-7] Maerten Cales met Elijsabeth Malefoy, sijn huijsvrouw
[8] Juffrouw Elijsabeth Vlamings (Jouffrouw Elizabeth Vlaming, huisvrouw van capiteyn Nicolaus van Vryberghen; zal attestatie gegeven worden; na Tholen: 1665.5.31) (Jouffrouw Elizabeth Vlaming, huisvrouw van d'heer Nicolaus van Vrybergen, capitein-commandeur van Tholen; zal attestatie vergunt worden: 1666.12.5)
[9] Helena Carpentier
[10] (Vlissingen 1659.9.26 (1655.9.28) [] a: Maria de Munck, mav Sluys, Palynckstraet) Mary de Munck (Nisse 1682.1.9 a Sluis: Jan Billet en Marij de Munck, huijsvrouw)
[11] Janneken van Roijen
[12] Josijntjen Cornelis

Met belijdenisse
[13] Pieter Olevier
[14] Matthijs Lansendorp
[15] Pieter Hubrechts Bogaert
[16] Jan Jilliss van Kruliss
[17] Wouter Reintjes
[18] Jochum Ladich (onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [27] a: Jochchem Ladigh met syn huysvrouw, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[19] Tanneken Wittewrongel (Aardenburg 1669.7.5 [14] a: Tanneken Wittewrongel, mav Sluijs, Jacobus Coelman)
[20] Martijntje Joly
[21] Maria Huijbrechtss Bogaert
[22] Maeijtje Vinneveugels
[23] Catharijna Joosten
[24] Jannetjen Soethoff
[25] Stoffelijntje van Waes

Het 225 Avontmael, 1661 den 2 januarij

Met attestatie
[1] Jan de Brune, vaendrich uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[2-3] Cornelis Wisse, sergeant uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge, ende Willemijntje Pieters, sijn huijsvrou
[4-5] Jasper la Mare, sergeant uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge, ende Antonette Genepose, sijn huijsvrou
[6-7] Jan Conjet en Sara Costers, sijn huijsvrou, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[8-9] Jasper van Tichel en Janneken Gasou, sijn huijsvrou, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[10-11] Pieter Osen ende Catalijna Conjet, sijn huijsvrou, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[12-13] Gerhart Herkelbout en Anneken Willems, sijn huijsvrouwe, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[14-15] (Aardenburg 1649.7.4 [19] a: Janneke Wissche, Sluijs, Van der Lingen) Guilaem Conjet en Janneken Wisse, sijn huijsvrouwe, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[16-17] Abraham Elias en Jerijnken Pincemale, sijn huijsvrouwe, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[18-19] Joost de Klerck en Elijsabeth Terwilt, sijn huijsvrouwe, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[20-21] Noë Colombe en Sijtje Pieters, sijn huijsvrouwe, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[22-23] Jan Janss en Maria Cornelis, sijn huijsvrouwe, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[24-25] Daniël van Hole en Maria van der Male, sijn huijsvrouwe, uijt de compagnie van den heer commandeur Vrijberge
[26] Joncker Willem Leijniers
[27] Matthijs de Boot
[28] Jacob Aertsen
[29] Willem van Benthem
[30] Auge Pieters
[31] Josijne Baers
[32] Margriete Robbers
[33] Catelijna Conjet
[34] Jerijntjen de Graeff
[35] Sara Roelants
[36] Susanna la Mare
[37] Hermannus van Boeckhoven, lieutenant uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[38-39] Joost de Rode, sergeant uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven, en sijn huijsvrouw Beatrix van der Lee (38: man Den Haag 1679.11.16) (39: man Den Haag 1678.5.1)
[40-41] Govert Pieterss en Janneken van der Straten, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[42-43] Willem Stol met Anna Jacobs, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven (43: man Maastricht 1673.5.28)
[44] Christina Stols, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[45-46] Willem Hermanss met Pieternella Ariaens, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[47-48] Henrick Teuniss met Anna Ruts, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[49-50] Gerrit Hendricksen met Janneken Jacobs, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven (49: man Haarlem 1673.5.28)
[51] Herman Koster, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[52] Maerten Jacobsen Tromp, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[53] Hans Jurriën, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[54] Briediet Brighmans, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[55] Barber Pieters, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven
[56] Grietje Evers, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven (man Tholen 1679.3.26)
[57] Pieternelle Ruijschentvelt, uijt de compagnie van d'overleden heer commandeur Boeckhooven

Als particuliere
[58] Dominus Johannes Kinghma (Dominus Johannes Kingma, rector der Latijnsche schole deser stede, beroepen predikant tot Balk in Vriesland; zal zyn eerwaarde attestatie in plena forma toekomen: 1666.11.28)
[59] Robbert Vassij
[60] Abraham van den Enden
[61] Venant d'Arras
[62] Abraham de Blij
[63] Johannes Hoenders
[64] Cornelia Gelijns
[65] Maria Bleeckers
[66] Neeltjen Janss
[67] Hendrixken Gabriëls
[68] Anna Maria de la Fosse
[69] Margrieta Teerlings

Met belijdenisse
[70] Steven Hendrixen
[71] Johannes van de Tijet
[72] Cornelius Martini
[73] Willem Blees
[74] François van Essen
[75] Abraham de Rijcke
[76] Daniël van de Putte (Vlissingen 1661.10.2 [] a: Daniël van Putten en Janneken Schrans, mav Sluys, Rutthemschemarct)
[77] Willemina Orrock
[78] Adriana Orck
[79] Anna de Munck
[80] Marij Noppe
[81] Elijsabeth Melis
[82] Barbara Christiaenss van Weijstus
[83] Janneken Dicke

Het 226 Avontmaal, den 3 april 1661

Met attestatie
[1] Abraham Jean Char
[2] Jan Dibbe
[3] Cornelis Willemss
[4] Jan Claes
[5] Pieter Robberts
[6] Gille Rancour
[7] Sara Johanna Pithan (man ??? 1679.10.1)
[8] Anna Maria Boeckhoven
[9] Anneken Brassaerts
[10] Anna van den Eede
[11] Anna Felyns
[12] Adriaentje Waelewyns
[13] Maertjen Lievens
[14] Metjen Kerckhof
[15] Janneken van den Broecke (Schoondijke 1661 [juli??] a Sluis: Janneken van den Broecke; abiit)

Met belydenisse
[16] Jan Stoet
[17] Ferdinande Stoet
[18] Johannes Jordaans (zal attestatij gegeven worden; na Oostburgh: 1664.12.2)
[19] Nicolaus Velten
[20] Jan Kens
[21] Jores Vehell
[22] Gregorius Nemeger
[23] Bernhard Joris
[24] Anna de Klerck (IJzendijke 1681.10.5 a Sluis: Anna de Clerck)
[25] Pieternelle Koppens (Aardenburg 1664.7.1 [14] a: Petronelle Coppens, mav Sluijs, Jacobus Coelmans)
[26] Janneken Rotim
[27] Thonyntje Thomas
[28] Maeitien Willems van Strien
[29] Marie Legneers
[30] Maeitjen Wouters
[31] Marie van Meessen
[32] Josyne Brouwers
[33] Heindrikxken Moulekamp
[34] Adriaantje Pieters

Het 227 Avondtmael, den 3en julii 1661

Met attestatie
[1] (Aardenburg 1652.1.6 [9] b: Jan de Jagere) Jan de Jager
[2-3] Mante Pauw, Trijntje Janss, syn huijsvrouw (Zuidzande 1671.1.11 a Sluis: Mante Pau en vrouw, man Sluis 1674.6.30)
[4] (Aardenburg 1659.1.5 [1] a: Maetie van Sweden, mav Sluijs, Cocquius) Maijken van Sweden (Aardenburg 1662.7.1 [5] a: Maijken van Sweden, mav Sluijs, David Montanus)
[5] Hillitje Egbertss
[6] Grietjen Marinus, jonge dochter
[7] Françijntje Bale (Zuidzande [1659-1666] a Sluis: Fransintjen Baale, man Biervliet)
[8] Janneken Geerartss
[9] Aeltje Willemss
[10-11] Meester Regard de Vijver, schoolmeester, Jannitje Guiljaems, syn huijsvrouw

Met belijdenisse
[12] Francois de Hase
[13] Gilbrecht Morrou
[14] Anna Maria Sneeuwaart (Aardenburg 1663.1.3 [33] a: Anna Maria Snewaert, mav Sluijs, Henricus Berdenis)
[15] Elsken van Loo
[16] Elsje Smits (Elsken Hendriks Smits, van de compagnie van de heer Lankvelt; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[17] Margriete Smiths
[18] Magdalene Wouterss (zal attestatie hebben; na Sint Cruys: 1665.12.20)
[19] Josina Melis
[20] Maria Meijerss

Het 228 Avontmael, den 2 octobris 1661

Met attestatie
[1-2] Caspar Rijswijck, lieutenant onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt, en Susanna Loper, sijn huijsvrouw
[3-4] Joost Olijslager, sergeant onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt, en Maeijken Rijckens, sijne huijsvrouw
[5-6] Willem ten Ham, sergeant onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt, en Janneken Korthals, sijn huijsvrouw
[7-8] Andries Hartman en Josijne Maertens, sijn huijsvrouw, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[9-10] Jan Willemsen de Jager en Christina Pieters, sijn huijsvrouw, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[11-12] Jan Pieterss Pees en Catelijne Bartels, sijn huijsvrouw, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[13-14] Pieter de Genneppe en Tanneken Korthals, sijn huijsvrouw, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[15] Jan Vogel, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[16] Derrick ten Ham, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[17] Pieter van Dongen, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[18] (Aardenburg 1649.7.4 [13] b: Catlytie van der Plassche) Catelijne van de Plasse, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt
[19] Rebecca Mattijssen, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt (man Retrenchement 1674.9.30, 1677.5.30)
[20] Tanneken Wedocks, onder de compagnie van de capiteyn Verdoes, heer van Langevelt

Dese volgende zijn partijkuliere personen
[21] Anthonij Weijss
[22] Cornelis Cortenbosch
[23] Maurits Treutelaer
[24] Rachel Ternouw
[25] Trijn Jans
[26] Grietje Reijnmans
[27] (Groede 1659.7.4 b: Berbel Phijljemiers, man Sluis) Berbel Philjemjers (man Retrenchement 1673.12.4)
[28-29] Peter Quans en syn huijsvrouw

Met belijdenisse
[30] D'heer capiteyn Anthonij Barlæus (Anthony Barlees; zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)

Het 229de Avontmael, den 1den januarij 1662

Met attestatie
[1] D'heer Quintijn Stavenisse, bailjouw tot Sluijs
[2] Jan Janss Celeman
[3-4] Pieter van de Riete en syn huysvrouw
[5] Anna de Suttere
[6-7] Peter Quans en syn huysvrouw
[8] Pieter Hubrechtss
[9] Gideon Maertenss Nootdurp
[10] Martha Knips (man Colijnsplaat 1674.10.18)
[11] Hendrijn Roelofs
[12] (St. Kruis 1661.1.9 a Sluis: Adriaantjen Prevoo) Adriaentjen Prevoost
[13] (Zuidzande [1659] a Middelburg: Elizabeth Pieters, man Sluis) Elizabeth Pieterss
[14] Catilina Berthout
[15] Jaquemijntje Caesteker
[16] Catilijntje van de Plasse (Cathalyne van der Plasse; zal attestatie gegeven worden; na Moerspuy: 1667.4.3)
[17-18] Dirck Harmanss en syn huysvrouw Freetjen Janss, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[19-20] Teeuws Willemsen en syn huysvrouw Margrieta Drufs, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[21-22] Rudolf van Endrom en syn huysvrouw Crijntjen Fiervans, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[23-24] Frederick Jaspers en syn huysvrouw Catharina Litzenborg, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[25-26] Jurjen van Hissveldt en syn huysvrouw Jenneken Kremers, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[27-28] Tieleman Sonnenberg en Catarina Kints, syn huysvrouw, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[29] Stien van Rubbelraet, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[30] Anneken Wijnberghen, jonge dochter, onder de compaignie van de heer capiteyn Haeften
[31] Grietjen Swemmers

Met belijdenisse
[32] Joost Sonneville
[33] Anneken Swart
[34] Mechelijntjen Bodrij

Het 230 Avondmael, den 2 april 1662

Met attestatie
[1] D'heer Gijsbert van Suylen van Nijevelt, schepen 's lants van den Vrije
[2] (Aardenburg 1650.1.1 [3] b: Mayllart Ketele) (Aardenburg 1654.4.12 [28] a: Maljaert Ketele, mav Goes, ondert. Suyarius) Mailjart Ketelaer
[3-4] Gijsbrecht de Jonge en syn huysvrouw
[5-6] Daniël Stuart en syn huysvrouw (Daniël Stuard ende Josyne Mosis, syne huisvrouw; de attestatie toegestaan; na Cadzand: 1665.4.5) (Daniël Stuard ende Josyntje Moses, syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; na 't Retrenchement: 1665.6.14)
[7] Jonkheer Philips van Barendrecht (Philips Berendrecht; zal attestatie gegeven worden, mits hy satisfactie geve voor predikant ende ouderlingen wegens zyn vrouwe; na Oostburgh; 1665.10.4)
[8-9] (St. Anna 1658.7.20 [1] b: Michiel van de Woestijne, jonge dochter van Oostkercke) Michiel van de Woestijne en syn huysvrouw
[10] Mevrouwe Anna de la Sale, weduwe van d'heer gouverneur Barendrecht
[11] Antonette de l'Espine
[12] (Vlissingen 1659.7.5 (1659.9.30) a: Maria Dierlings, mav Sluys, Oostsijde) Maria Dierlincx
[13] Jobina Braems

Met belydenisse
[14] Johannes de Prince (zal attestatie hebben; na Middelburg: 1666.5.2)
[15] Johannes Schrijnder (Aardenburg 1678.12.31 [8-9] a: Johannes Schrijnder en sijn huisvrouw, mav Sluis, David Montanus)
[16] Cornelis Koemans (Cornelis Coeman met syn huisvrouw, onder de compagnie van den heer capitein Meyer; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[17] Jacob Simpels
[18] Caspar Vrijdag
[19] Joris Janss
[20] Catharina Bartholf (man Bergen op Zoom 1677.8.1)
[21] Catharina Tijsens
[22] Rachel Alexander
[23] Lijsbeth Waij
[24] Janneken van Dalen
[25] Janneken van Leeuwen
[26] Margarieta Mora
[27] Josijntje Propies

Dat 231 Avontmaal, den 2 july 1662

Met attestatie
[1-2] D'heer capitein Geerard Kopp ende jouffrouw Johanna Vervoort, syne huisvrouw (Capitein Cop met syn huijsvrouw; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[3-4] Dirck Aartsen Sop, vaandrich onder de compagnie van de heer capitein Kop, ende Mettjen Aelberts, syne huisvrouw (De lieutenant Sob, onder de compagnie van d'heer capitein Cop, met syn huijsvrouw; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[5-6] Peeter Silvernagel, sergeant onder de compagnie van de heer capitein Kop, ende Neesje Silvernagel, syne huisvrouw (De sergeant Silvernagel met sijn huijsvrouw, onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[7] Pieter Meinders, sergeant onder de compagnie van de heer capitein Kop (De sergeant Pieter Meindres, onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[8-9] Adriaan Joosten, corporaal sergeant onder de compagnie van de heer capitein Kop, ende Barbara , syne huisvrouw
[10] Meinder Pieters, onder de compagnie van de heer capitein Kop
[11] Willem Olthof, onder de compagnie van de heer capitein Kop (met sijn huijsvrouw, onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[12] Beleken Willems, onder de compagnie van de heer capitein Kop
[13] Gysbertje Hermans, onder de compagnie van de heer capitein Kop (Gysbertje Hermens, onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[14] Mayken Willems, onder de compagnie van de heer capitein Kop (onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[15] Tryntje Dierckx, onder de compagnie van de heer capitein Kop (Tryntje Dircx, onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[16-18] Michel Saint Amant, sergeant onder de Fransche compagnie, ende Jeanne le Clercq, syne huisvrouw, ende Marie Saint Amant, hare dochter (Marie Saint Amand; zal attestatie worden gegeven; na ter Goes: 1665.6.21) (Saint Amant met syn doghter, sergeant van de compagnie van d'heer Gentillot; zullen attestatie gegeven worden; om te vertrecken na ?eets: 1666.11.11)
[19] Herry de la Chausser, onder de Fransche compagnie
[20] Reque Viry, onder de Fransche compagnie
[21] (Aardenburg 1653.4.12 [2] a: Anne Bastiaens, Margarite Pedeuny, sa fille, mav Utrecht, ondert. J.J. du Boys) Anne Bastian, onder de Fransche compagnie (Anne Bastien, onder de compagnie van d'heer Gentillot; zal attestatie gegeven worden; om te vertrecken na ????: 1666.11.11)
[22] Marie Denis, onder de Fransche compagnie
[23-24] D'heer Abraham Parent, medicinae doctor, jouffrouw Sara Duyvelaar, syne huisvrouw
[25] Gillis van Eekeren, vaandrich (Gillis van Hekeren, vaandrig onder d'heer gouverneur; zal attestatij gegeven worden; na Rees: 1664.12.14)
[26] Marten Gypson
[27-28] Heyndrik Heyndriksen ende Cely Govertsen, syne huisvrouw
[29] Jouffrouw Anna de Sintra
[30] Willemyntje van Hecke
[31] (Zuydzande [1659] a Retrenchement, man Sluis) Anna Knockaarts (Aardenburg 1664.4.1 [16] a: Anna Knokkarts, mav Sluys, Jacobus Koelman)
[32] Magdalena Bohé
[33] Peryne Meulewy
[34] Melsje van Boeckhoven
[35] Josyne Hossoy

Met belydenisse
[36] Pieter Coenraats
[37] Marie Janssen
[38] Marie Tyssen
[39] Maaitje Verstraten (Maijken Verstraete; zal attestatie geven; na Zuijdtzande: 1666.5.9)
[40] Maatje Willeboorts
[41] Margriete du Rieu
[42] Jannetje Cornelis
[43] Rachel Hoevenagels
[44] Helena van der Meyden
[45] Lysbeth Looysen
[46] Cely Gabriëls

Het 232 Avontmaal, den 1en octobris 1662

Met attestatie
[1] (Aardenburg 1650.7.3 [14] a: Jonckheer Charles de Chantraine dit Broucqsort, vendrich onder de heer capiteyn Potteij, mav Axel, ondert. Barenus) Jonkheer Charles de Chautraine, dict Brougsault, lieutenant (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Charles de Chantrine de Boursxsou, lieutenant; man Sluis 1665.1.24)
[2] Monsieur Johan Colve, vaandrig, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Colve, vendrig; man Sluis 1665.1.24)
[3] Jonkheer Jacob de Chautrane, dict Brougsaut, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Jacob de Chantrinede Bourxsau; man Sluis 1665.1.24)
[4-5] Hans Geeraarts, sergeant onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault, ende Angenietje van der Eyke, syne huisvrouw (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Hans Gerrits, sergeant; gestorven)
[6-7] Victor Meynaarts, capiteyn des armes onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault, ende Tanneken van Hyfte, syne huisvrouw (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Victor Menars, sergeant, en Tanneken Yften; man Sluis 1665.1.24)
[8-9] Gelyn Loryn ende Jacquemyne Bodeüs, syne huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault
[10-11] Charel van Grevelingen ende Pryntje Matthys, syne huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Carel van Grevelingen ende Prijntje Maltijs; man Sluis 1665.1.24)
[12] Pieter Jansen, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (vertrokken)
[13] Tanneken Janssen, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (vertrokken)
[14-15] (Aardenburg 1654.7.4 [12] a: Jacob Leunis, mav Groede, ondert. Thilenus) Jacob Leunis ende Margarite van Grevelingen, syn huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (vertrokken) (14: man Liefkenshoek 1676.1.19)
[16-17] Charel Janssen ende Janneken van den Ende, syn huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Charel Janssen, corporaal ende Janneken van den Ende; man Sluis 1665.1.24)
[18] Elysabeth Stoels, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Lijsabeth Stoel, jd; man Sluis 1665.1.24) (Lysebeth Stoels; dienstmaagt van Charles de Brouxeau, lieutenant onder d'heer lieutenant-colonell Brauwese tot Biervlied; zal attestatie verleent worden: 1667.1.9)
[19-20] Andries de Ridder ende Marie Maget, syne huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Andries de Ridder ende Marie Mage; man Sluis 1665.1.24)
[21-22] Daniël Pylyzer ende Tanneken Maartens, syne huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault
[23-24] Robbert Juyst ende Catelyne Schaapscooman, syne huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Robert Juijs, corporaal ende Catelijntje Schaaps; man Sluis 1665.1.24
[25] Dina Vermeulen, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault
[26-27] Willem Janssen ende Magdalena Snyders, syne huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Willem Janssen ende Magdalena Snijers; man Sluis 1665.1.24)
[28] Susanna Ferdinandus, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Susann Ferdinanduss, uxor; man Sluis 1665.1.24)
[29] Abigael Wittevrongel, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Abijgail Wittewrongel, uxor Gerrit de Zeeuw; man Sluis 1665.1.24)
[30-31] Joos Cappelle ende Mayken Hans, syn huisvrouw, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Joos Cappelle, corporaal ende Mayken Cappelle; man Sluis 1665.1.24)
[32] Christina Geermans, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault
[33] Jan Cappelle, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Jan Cappelle; man Sluis 1665.1.24)
[34] Jan Ferdinandus, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault
[35] Ary de Vogelaar, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Harrije de Vogelaer, jm; man Sluis 1665.1.24)1
[36] Berber Leunis, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Berbel Leuniss, uxor Jan Ferdinanduss; man Sluis 1665.1.24)
[37] Willem Lucas, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault (man IJzendijke 1663.5.16; IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Willem Lucas ende Cornelia Janssen; man Sluis 1665.1.24)
[38] Cornelia Lucas, onder de compagnie van wylen jonkheer Ferdinandus de Chautraine, dict Brougsault
[39] Meester Pieter van Doorne
[40] Lysbeth de Bly
[41] Anthonette Grossiers
[42] Janneken van Ackers
[43] Cornelia van Dycke
[44] Anna Hus, huisvrouw van Meester Jacobus Koelman
[45] Susanna Koelmans

Met belydenisse
[46] Michiel Stoffels (man ??? 1672.4.17, Aardenburg 1676.3.29: onder Cabeljau, geen attestatie wegens censuur)
[47] Adrian Jacobsen
[48] Jannetje van den Broeke
[49] Sophia Rosch

Het 233 Avontmael, den 6 january 1663

Met attestatie
[1] D'heer capiteyn Lenaert van Lanckvelt
[2-3] Machiel van der Woestijne met Maria, sijn huijsvrouwe
[4] Johannes Isebaert
[5] Johan Clemens Neuloë, doctor medicinæ
[6-7] Gijsbrecht de Jonge met Margrite, syn huijsvrouw (Schoondijke 1663 a Sluis: Jaque Lingee en huisvr. Margarite Planchon)
[8] Jan Modellij (Jan Monbelly; zal attestatie verkrygen; na Vlissingen: 1665.12.27)
[9] Gerhard Janssen (Gerrit Jansen, onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch:1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [30] a: Gerrit Jansen, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[10-11] (Aardenburg 1652.1.6 [11-12] b: Carel de Fevre, Josijntje Pieters, uxor) Charel de Fèbre met sijn huijsvrouw Josijntje Pieters (Breskens 1663.6.30 a Sluis: Josijntje Pieters, man)
[12] Gerrit Gerritss
[13] Juffrouw Jannette Wispelaers (man Terneuzen 1673.7.30) (Terneuzen 1674.1.5 a Sluis: juffr. Johanna de Wispelaer)
[14] Hillegont Nagge
[15] Trijntje Peters
[16] Janneken Cocks
[17] Anna Voogt

Met belijdenisse
[18] D'heer Maximiliaen van Meteren
[19] Jan Jorissen

[doorgehaald: Jacob de Bane]
[20] Jacob de Bane (man Retrenchement 1673.9.17)
[21] Jacob Bodrij
[22] Jasper Dierlings
[23] Dirrick Cents, van Herpen (Dirk Cent, vaandrig onder de compagnie van den heer capitein Meyer, met syn huisvrouw; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[24] Hendrik Pes
[25] Philips du Ries
[26] Jan Jacobss
[27] François Rochefort (man Retrenchement 1673.9.17)
[28] Neeltje de Sitter
[29] Catharina Proth
[30] Sara Carbée (man Oostburg 1674.3.11)
[31] Gillijntje de Vaeij
[32] Sara Gijsbrechts
[33] Maria Katte

Het 233 Avontmael, den 1en april 1663

Met attestatie
[1-2] Arnout Soets en Francijntje Kosters, sijn huijsvrouw
[3] Nicolaes van Vrijbergen, vaendrich ??? (capiteyn; zal attestatie gegeven worden; na Tholen: 1665.5.31)
[4] (Vlissingen 1655.12.28 (1656.3.28) a: Gillis Taeijespil, mav Sluys, Oostsijde) Gillis Tayspil, medicinæ doctor
[5-6] Zacharias Stevens en Elysabeth Jacobs, sijn huijsvrou (Aardenburg 1664.9.30 [10-11] a: Zacharias Stevens ende Elisabeth Jacobs, syn huijsvrou, mav Sluijs, Jacobus Coelmans)
[7] Hubrecht van der Schuere (IJzendijke 1663.10.7 a Sluis: Hubrecht van der Schuere, jm; man Sluis)
[8] Jan Ferdinandus (IJzendijke 1663.10.7 a Sluis: Jan Ferdinandussen; man Sluis)
[9] Adriaentje Pieters
[10] Pieter Poppe
[11] Antoine Aygueray

Met belijdenisse
[12] Jan Andriessen
[13] Christiaen de Koster (gewesen soldaat onder de compagnie van syn excellentie den Ryngraaf, met Anthonette Ringers, sijn huisvrouw; zullen attestatie ontfangen; om te vertrekken na der Veer: 1666.8.8) (Veere 1666.11.3 a Sluis: Christiaen la Rost, man van A. Ringers)
[14] Anna Bertholf
[15] Juffrouw Jacomina Elieul
[16] Christina Aertsens
[17] Marij Vertrisse
[18] Marij Mes

Het 234 Avontmaal, den 30 juny 1663

Met attestatie
[1] Jonkheer Steven van der Does, heer tot Langevelt
[2] Joffrouw Cecilia Schenk
[3] Catharina Bovetius
[4] (St. Anna 1659.4.19 [5] b: Marcus de Munck, jongeman van Sluys in Vlaenderen) Dominus Marcus de Muinck (Marcus de Munck, beroepen predikant in de omlanden van Groeningen; zal attestatie gegeven worden: 1665.5.10)
[5] Louis Mangelaar
[6] Catalyntjen Schellewaert
[7] (IJzendijke 1662.4.1 b: Lysabeth de Grave, jd; man Sluis) Lijsbet de Grave (Lijsbeth de Graaf; zal voor de vergadering verschynen wegens gegeven ergernis ende contentement aan de beledighde; vertrokken na Isendijk: 1666.10.14)
[8] Neeltjen Jakobs
[9] Grietjen Kaizars

[doorgehaald: Tryntje Petes]
[10-11] Piter Cornelissen en Susanna Susanna Jansen, zyn huysvrouw (Piter Cornelis, Susanna Jans, onder de heer kapitein Satoetad; zal attestatie verleent worden in 't algemeen; na Emmerik: 1667.6.26)
[12] (IJzendijke 1655.7.3 b: Wilhem Herel, vaandrig onder Tempel; man Sluis) Willem Herls, vendrigh onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler
[13] Willem Jeffreij, sergeant onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler
[14] (IJzendijke ???, man Sluis 1663.6.16) Jan Alps, sergeant onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler
[15-16] (IJzendijke ???, man Sluis 1663.6.16) (IJzendijke 1655.4.10 b: Jan Wricht; man Sluis) Jan Wricht en Godelieve zyn huysvrouw Dithon, zyn huysvrouw, onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler (versoecken kerkelicke attestatie; onder de compagnie van den heer capiteyn Botler; vertrokken na Breda: 1665.5.3)
[17] (IJzendijke 1655.7.3 b: Anthonette le Feber; man Sluis) Anthonette le Fèbre, onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler
[18-19] (IJzendijke 1659.1.4 b: Albert Ferleman, jm; man Sluis) (IJzendijke 1661.7.2 b: Anna Beerent, jd; man Sluis, huisvrouw van Albrecht Ferleman) Albert Ferleman en Anna Barents, zyn huysvrouw, onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler (versoecken kerkelicke attestatie; onder de compagnie van den heer capiteyn Botler; vertrokken na Breda: 1665.5.3)
[20-21] (IJzendijke 1663.1.6 b: Jan Reynaerts; man Sluis) (IJzendijke 1659.4.5 b: Eva Ferlemans, huisvrouw van Jan Reynaerts; man Sluis) Jan Reijnaarts en Eva Ferleman, zyn huysvrouw, onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler (versoecken kerkelicke attestatie; onder de compagnie van den heer capiteyn Botler; vertrokken na Breda: 1665.5.3) (Jan Reynaerts, corporaal onder d'heer John Botler, met syn huisvrouwe Eva Ferleman; zal attestatie gegeven worden; na Breda: 1665.10.15)
[22] Gillis van den Bans, onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler (versoeckt kerkelicke attestatie; onder de compagnie van den heer capiteyn Botler; vertrokken na Breda: 1665.5.3)
[23] Susanna van Ortegem, onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler (IJzendijke 1664.7.6 a Sluis: Susanna van Ortegem, & Thomas Bolle) (versoeckt kerkelicke attestatie; onder de compagnie van den heer capiteyn Botler; vertrokken na Breda: 1665.5.3)
[24] (IJzendijke 1663.1.6 b: Catelijntje Schuermans, & Mahu ???; man Sluis) Cathelijntje Schurmans, onder de compagnie van d'heer capiteyn Botler (Cathelyntje Schuurmans; versoeckt kerkelicke attestatie; onder de compagnie van den heer capiteyn Botler; vertrocken na Breda: 1665.5.3)
[25] Bresita Bevers (man Sint Anna 1674.6.3)
[26-27] Piter Brulois en zyn huysvrouw (Piter Brulois met zyn huysvrouw; zal vanweghen zyn notoire fouten bestraft worden ende zo het wel aanneemt, attestatie gegeven worden; is ook geschiedt ende een attestatie ontfangen; vertrokken na Ardenburgh: 1666.11.11) (Aardenburg 1667.1.1 [28-29] a: Pieter Brulois met syn huysvrou, mav Sluys, Jacobus Koelman)
[28] Elizabeth Huijvetters
[29-30] Meester Joris Crook en Joffrouw Cornelia Berk
[31] Gooltjen Maertens
[32] Elizabeth Cosjon (Aardenburg 1661.6.26 [12] a: Lijsbeth Casjon, mav Sluijs, Adrianus Cocq) (Aardenburg 1664.4.1 [17] a: Elisabeth Kosjons, mav Sluys, Jacobus Koelman)
[33-34] Peter Rotiers en Mayken Verbeke, zyn huijsvrouw
[35] Hendrik Jansen, soldaet onder de compagnie van d'heer capiteyn Kop (onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28; doot)
[36] Elizabeth Latré
[37] Willem van der Scheen
[38] Cathalina Blankaart (Vlissingen 1665.1 [] a Sluis: Charel Jansen en syn huysvrouw Catelijne Blanckerts, mav Sluys, Weststraat)
[39] Cicilia Wijs
[40] Arnoudt de Vacht
[41] Jantjen Peters
[42] Johannes van Bracht

Met belijdenisse
[43] Lambrecht de Keuning, soldaet onder de kompagnie van d'heer kapiteyn Kop (Lambrecht de Coninck, onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[44] Kornelis Marijnesen
[45] Hendrik Kornelissen
[46] Jacob Dignes
[47] Jean le Jeune (attestatie gegeven; na Vrankkyk: 1665.8.9)
[48] Gooltjen Westen
[49] Adriaantjen Marijns
[50] Marij Burggrave (man Middelburg 1679.1.1; Aardenburg 1679.1.7 [1] a: Maria Burggraef, ondert. Montanus)
[51] Johanna van Emmenes
[52] Sara de Koning (zal attestatie hebben: na Goes: 1667.8.28)
[53] Janneken Roselaars (Janneken Zooselaer; zal attestatie verleent worden; na Middelburg: 1665.9.27)
[54] Maijtje Charels
[55] Janneken de Grave (man IJzendijke 1679.4.30)

Het 235 Avontmael, den 7 octobris 1663

Met attestatie
[1] Samuel Pignot (onder de compagnie van d'heer Gentillot; om te vertrecken na ????: 1666.11.11)
[2] Pierre Jousbert
[3-4] Willem Jacobs en sijn huijsvrou Claertjen Michiels (man Middelburg 1672.3.20)
[5] Marijken Hendricks
[6] Grietjen Christiaens
[7] Arnoudijntjen de Brael, huysvrou van Joost de Wint
[8] Lijsjen Pauls
[9] (IJzendijke 1660.7.3 a Cadzand: Maetje Reijns, jd; man Sluis) Maeijtje Reins (zal attestatie gegeven worden; na Zuidzande: 1665.11.22)
[10] Levijntje Guijs
[11] (Zuidzande [1659] b: Catelijntje Adriaens, man Sluis) Catlijn Adriaens
[12] Maeijtjen Emmericke
[13] Christijntje de Lij (Cristijntjen de Lie; is attestatie toegestaen den 22 dito, alsoo den 15 haer naem all is affgelesen; nae Sint Anne)
[14] Cornelia Zuerius, huijsvrou van meester Henricus Berdenis (zal attestatie gegeven worden; nae Vollenhove: 1665.3.22) (Aardenburg 1676.1.3 [9] a: Cornelia Suaerius, huijsvrouw van dominus Hendricus Berdenius, mav 't retrenchement, ondert. Abraham Loosveld)
[15] Francoise Subaldus
[16-17] Willen Head met sijn huijsvrou
[18] Juffrou Clara Armgart van Virij, huijsvrou van d'heer Maximiliaen de Meteren
[19] Berbel Simons
[20] Adriana Verbeke
[21] Juffrou Judith Gernou, huijsvrou van capiteyn-lieutenant Jacob Rogiers (Jouffrouw Judith Garnou, huisvrouw van d'heer capiteyn Jacob Rogier; de attestatie toegestaan: 1665.4.5)
[22] Hester Bellart
[23] Soetjen Cloets, huijsvrou van Pieter Beljaert

Met belijdenisse
[24] Herman Fransen
[25] Andries Fransen
[26] Carel du Pré
[27] François Heindrijck
[28] Marten de Reu
[29] Noë du Puis
[30] Gooltjen van de Spiegel
[31] Pieternelle van der Meulen
[32] Gooltjen de Bare

Het 236 Avontmael, den 6 january 1664

Zijn aengekomen met attestatie
[1] Pieter Kersteloot
[2-3] (IJzendijke ???: Isac Willis en Maria Lambrechts; man Sluis 1663.6.16) Isaäc Willis met sijn huijsvrouw Maria Lambrechts
[4] Gregorius Nimmerger
[5] Richard Griffin, lieutenant
[6] Gerard Havart, lieutenant
[7] Jakemijntjen Philips (huysvrouw van Adriaan van den Berghe, soldaet van de compagnie van de heer Lankvelt; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[8] Maeijken Janss
[9] Catalijne Berteloodts
[10] Catharina Huggens (Cathalyne Hugge; zal attestatie worden gegeven; na Middelburg: 1665.6.21)
[11] Marie de Man
[12] Sijntjen Massa
[13] Emmeken Davids
[14] Denijs de Wael
[15] (IJzendijke 1656.4.2 b: Jan Goedesoon en Francijntje de Boot, zijn huisvrouw; man Sluis) Jan Goedesoon

Met belijdenisse
[16] Hans Oolstaet
[17] Wermer Willekens
[18] Louwers de Zitter
[19] Aart Jongbloet
[20] Abraham Daniëls
[21] Pieter van Auwegem
[22] Joost de Keijser
[23] Lambrecht van Vuren
[24] Gerrit Gerritss
[25] Jan de Bohein
[26] Andries de Sitter
[27] Adriaen van den Berge (soldaet van de compagnie van de heer Lankvelt, Jakemijntje Philips, zyn huysvrouw; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[28] Willem Dapper
[29] François van Damme
[30] Aernout Dirrixsen
[31] Hendrick Jansen van Buren
[32] Joris Schalle
[33] Jan de Carlier
[34] Jan Mora
[35] Jacob de Man
[36] Jacob Egge
[37] Jacob Bollai
[38] Andries Pieterss (Aardenburg 1669.1.4 [13] a: Andries Pieters met syn huijsvrouw, mav Sluijs, geteeckent David Montanus)
[39] Jan de Roeck
[40] Pieternelle Cornelis
[41] Catalijntje Jans (Aardenburg 1669.1.4 [14] a: Andries Pieters met syn huijsvrouw, mav Sluijs, geteeckent David Montanus)
[42] Anne Marie Poteaux (Anna Maria Potteau; zal attestatie gegeven worden; na Sint Cruykruijs: 1666.9.26)
[43] Maeijken ten Ham
[44] Tanneken Keersstekers
[45] Jeannette la Grange (zal attestatij gegeven worden; na Aardenborg: 1664.12.14) (Aardenburg 1664.12.31 [15] a: Jannette la Grange, mav Sluijs, Jacobus Koelman)
[46] Anna Swijgers (zal attestatie hebben; na Groede: 1665.12.20) (Groede 1665.12.24 a Sluis: Anna Swijgers)
[47] Beeke Hermans
[48] Hendrickje Pieters
[49] Pieternelle Martens
[50] Margrieta Jansen
[51] Christijntje Rottiers
[52] Maria Thomas
[53] Grietje Dijlmars

Het 237 Avondtmaal, den 6 april 1664

Met attestatie
[1] Catalyntjen Pieters, huysvrouw van Johannes Boheijn
[2] Josijne Mussenbrouk
[3] Femmeken van Nonnen
[4] Catelijntje Willis (Catharina Willis; zal attestatie gegeven worden; vertrocken na Biervliet: 1666.2.7)
[5] Anneken Simsons
[6] Aeltjen Kersten
[7] Neeltjen Pieters
[8] Jacques Verdion

Met belijdenis
[9] Johannes Govaarts (Johannes Goovaerts; zal attestatie verkrygen; na Vlissingen: 1665.12.27) (Vlissingen 1666.3 [] a: Johannes Govaerts, jonge man, mav Sluis, achter de Groote Kercke)
[10] Jakobus Govaarts (Jacobus Goovaerts; zal attestatie verkrygen; na Vlissingen: 1665.12.27) (Vlissingen 1666.3 [] a: Jacobus Govaerts, jonge man, mav Sluis, achter de Groote Kercke)
[11] Andries Andriessen, soldaet onder d'compagnie van d'heer kapiteyn Lankvelt
[12] Jan Klaassen van Noortberghen, van onder de compagnie van d'heer gouverneur
[13] Adriaan Plaatsaart, van onder de compagnie van d'heer gouverneur
[14] David Verplanken, van onder de compagnie van d'heer gouverneur (man Retrenchement 1674.6.31)
[15] Cornelis Govertsen, van onder de compagnie van d'heer gouverneur
[16] Hendrik van Catwijk, van onder de compagnie van d'heer gouverneur
[17] Jan Jansen van Bergen op Zoom, van onder de compagnie van d'heer gouverneur
[18] Hendrik van Hommel, van onder de compagnie van d'heer gouverneur
[19] Philips Joris van Diest, van onder de compagnie van d'heer gouverneur
[20] Jan Timmersen, van onder de compagnie van zijn excellentie Rijngraaf
[21] Lauwreis Stilkindt, van onder de compagnie van zijn excellentie Rijngraaf
[22] Gerard Krijnsen, van onder de compagnie van zijn excellentie Rijngraaf
[23] Francois van Hoeke, van onder de compagnie van zijn excellentie Rijngraaf
[24] Adriaan Baillard
[25] Nicolaas de Vos (zal attestatie gegeven worden met een brief aan den van den predikanten van Amsterdam, inhoudende de reden waarom soo lange gewaght is; vertrokken na Amsterdam: 1665.5.17)
[26] Johan Lips
[27] Daniël Mangi, van de compagnie van d'heer Gentillot (Daniël Mangui, soldaet onder de compagnie van d'heer Gentillot; zal attestatie gegeven worden; om te vertrecken na ?????: 1666.11.11)
[28] Francoise Engels (man Vlissingen 1677.12.16; Vlissingen 1678.3 [] a Sluis: Nieuwen Dyck)
[29] Johanna van Dorth
[30] Anna Engels
[31] Jobina Cunen
[32] Catharina Bellaarts
[33] Anna Saint Aman (Anna Sint Amman; zal attestatie hebben; na ter Goes: 1666.8.29)
[34] Catharina Lips
[35] Anna de Bacquere
[36] Agnita Krols
[37] Jakomina van Ixem (Jakomina van Ixum; aan de consistorie satisfactie gedaan hebbende over hare ergernis aan de gemeinte gegeven, zal gegeven worden; Sint Anna ter Muden: 1665.7.12)
[38] Marie Fransen (zal attestatie hebben; na Middelburg: 1666.5.2)
[39] Trijntje Gijsbrechts
[40] Anna in de Bende
[41] Margriete Keunings
[42] Geertruyt Strijbosch
[43] Engeltje Geerts (Engeltje Gerrits, onder de compagnie van d'heer capiteyn Barlees; zal attestatie gegeven worden; na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31) (Aardenburg 1667.1.1 [23] a: Engeltje Geerarts; N.B. moet attestatie van Sluijs halen)
[44] Marie Hendriks
[45] Francisque Arnij
[46] Marij van der Wege (man Retrenchement 1673.12.4)
[47] Cathalina Gansberghen
[48] Francijntjen de Mol
[49] Cornelia Moermans
[50] Anna Kabeljauw
[51] Dina Cornelis (onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; na 't Retrenchement: 1666.3.21)

Het 238 Avondtmaal, den 6 julij 1664

Met attestatie
[1] George Willems (Joris Willemss, lieutenant van de compagnie van d'heer capiteyn Raed; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.2.8)
[2] Adriaan Jordaans (IJzendijke 1671.7.5 a Sluis: Adriaen Jordaens; man Sluis)
[3-4] Jan Paumer en Maria Paumer, zijn huysvrouw (Jan Pamer met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.2.8)
[5-6] Piter Puijs en zijn huysvrouw
[7] Jan de Mol
[8] Francois Claassen
[9] Maertge Jans
[10] Josijntje Cornelis
[11] Joffrouw Izabella de Angelis (zal attestatie gegeven worden; na 's-Hertogenbosch: 1665.7.5)
[12] Joffrouw Catharina de Rouk
[13] Josijntjen van Haasbroek
[14] Neeltje Joos
[15] Abigail Boelaart
[16] Elizabeth Arters (Lijsbeth Arters, dienstmaegt van dominus Berdenis; zal attestatie gegeven worden; nae Vollenhove: 1665.3.22)
[17] Maria Valentijns
[18] Willemijntje Pain
[19[ Antonette Remmers

Met belijdenis
[20] Jan Sluijter, van de compagnie van de heer gouverneur
[21] Joost van Beuning, van de compagnie van de heer gouverneur
[22] Willem Stevens, van de compagnie van de heer gouverneur (man Maastricht 1673.3.26)
[23] Thomas Thomassen, van de compagnie van de heer gouverneur
[24] Adriaan Vesper, van de compagnie van de heer gouverneur
[25] Andries Huijgen, van de compagnie van de heer gouverneur (man Maastricht 1673.3.26)
[26] Walraven Wouters, onder zyn excellentie d'Rijngraaf
[27] Jan van Arnhem, onder zyn excellentie d'Rijngraaf
[28] Carel Kloet, onder zyn excellentie d'Rijngraaf
[29] Jakob Herts, onder zyn excellentie d'Rijngraaf
[30] Martine Awens
[31] Aaltje van Noorberghen
[32] Pauline van Nekke

Het 239 Avontmaal, den 5 october 1664

Met attestatie
[1] (St. Anna 1658.7.20 [4] b: Vincent Oortman, jongeman van Sluys) Vincentius Oortman (Dominus Vincentius Oortman, beroepen predikant aldaar; zal attestatie hebben; na Sint Anna ter Muyde: 1667.8.14)
[2] Herry Fransen, sergeant onder de compagnie van d'heer Head (Heindrik Franschen, sergeant van de compagnie van d'heer capiteyn Raed, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.2.8)
[3] Russel, sergeant onder de compagnie van d'heer Head (Christoffel Russel, sergeant van de compagnie van d'heer capiteyn Raed, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.2.8)
[4] Jan Pottei
[5-6] Seger Wolfertss, adelborst onder de compagnie van d'heer capiteyn Geerard Cop, ende Jenneken Willems, syne huisvrouw (Seger Wolfert met syn huijsvrouw, onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)
[7-8] Adriaan Peuis ende Catharina Sinnen, syne huisvrouw (Adriaan Puys met zyn huysvrouw; zal attestatie gegeven worden; na 't Retrenchement: 1665.10.4)
[9-10] Erasmus Marinus ende Cornelia Hendrikx
[11] Lysbeth Jans
[12] Helena van der Mey
[13] Tanneken Clercq (Tanneke Klerkx; zal attestatie geven; na Hulst: 1666.5.9)
[14] Catharina Drubbels (Cathalyne Drobbels; zal attestatie gegeven worden; na Middelborg: 1665.7.12)
[15] Maijken Hubrechts
[16] Geertruit Jakobs
[17] Lysbeth Jans
[18] Hendrikxjen Hendrikx
[19] Grietjen Huybrechts

Met belydenisse
[20] Adriaan Willemss van Stryen
[21] Abraham Cuilenburg (man Cadzand 1673.1.1)
[22] Jan Cant, de jonge
[23] Abraham Sandra
[24] Michiel Nemegeer
[25] Anna Wibo
[26] Aaltje Robyns (Aaltjen Robberts; zal attestatie verleent worden; na Lille: 1665.11.8)
[27] Maria Donkers
[28] Anna Maartens
[29] Catharina Locqué
[31] Hester Rabe (Hester Raap, onder de compagnie van d'heer capiteyn Barlees; zal attestatie ontvangen; na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[32] Geertruit van der Erve (Geertruyt van der Herf; zal attestatie ontfangen; na 's-Gravenhaegh: 1666.12.23)
[33] Johanna de Hase

Het 240 Avontmaal, den 4 januarij 1665

Met attestatie
[1-2] Hendrik Jansen Nachtengaal, soldaat, Grietje Gerrits, zijn huijsvrouw
[3] Trijntjen Antheunis, huysvrouw van Willem Abrahams
[4] Catelyntjen van den Broeke (Catharyna van den Broecke; heeft gewoont op de Marckt by Jacob van Ouwegem; zal attestatie ontfangen; na 't Retrenchement: 1667.7.10)
[5] Janneken Sevenans
[6] Elizabeth Breukers
[7] (Aardenburg 1646.10.6 [6] b: Catelijntje Vool) Catelijntjen Vool
[8] Maijken Koelmans (zal attestatie verleent worden; na Vissinghen: 1665.9.20) (Vlissingen 1665.12 [] a: Maijken Coelmans, mav Sluys, Slickstrate)
[9] Janneken Cornelis (zal attestatie gegeven worden; na 't Retrenchement: 1666.12.18)
[10] Janneken Cornelis
[11] Catelyntje Claas, huysvrouw van Jakobus d'Munk
[12] Jakob van Hougem
[13-14] Leendert Gijseling ende zyn huysvrouw
[15] Jaquet Hucbar
[16] Jan Goedzoon

Met belijdenisse
[17] Meester Maximiliaan Engels, doctor in beyde rechten
[18] Laurens de Munk
[19] Dirk Frijthoff
[20] Josua Wittevrongel (Josua Wittewrongel; zal attestatie verleent worden; na Middelborg: 1667.5.8)
[21] Ruth Hendriksen
[22] Jan Hoevenagel
[23] Jakob Cornelissen (corporaal van de compagnie van de heer Lankvelt, Marij Grootvelt, zyn huysvrouw; zal attestatie gegeven worden; na Hulst: 1665.10.15)
[24] Reijnier Lely (onder de compagnie van den heer capitein Meyer; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[25] Willem Kunen
[26] Anna Jordaans
[27] Maria Jordaans (man Middelburg 1675.5.19)
[28] Maria Bara (zal attestatie ontfangen; na Rotterdam: 1666.6.14)
[29] Piternelle Jansen
[30] Adriana Duijst (man Retrenchement 16779.26)
[31] Lijsbeth Keunings (man Maastricht 1672.12.25)
[32] Piternelle van Rustraate

Het 241 Avontmaal, den 5 april 1665

Met attestatie
[1-2] De heer Nicolaas Zwanker, schepen van 't Vrije, Johanna Izabella la Guarde, zyn huysvrouw
[3-4] Corstiaan de Ruij, soldaat onder kapiteyn Catz, Janneken de Ruij, zyn huysvrouw
[5-6] (Zuidzande [1659] a Gapinge: Neeltje Cornelis, vrouw van Jakob Crom, man Sluis) Piter Hendrikse, soldaat onder de compagnie van de heer Van Noortwijk, Neeltjen Cornelis, zyn huysvrouw
[7] Johannes Hoenders (Jan Hoenders; zal attestatie ontfangen; na Middelborg: 1666.4.11)
[8] Joffrouw Jannette Porquijns (Jennette Perkin; zal attestatie ontfangen; na Wassenaar: 1666.4.25)
[9-10] Johan Lucas, van Emmelhamp, soldaat, Jenneken Stephens, zyn huysvrouw (Jan Lucas, soldaet onder de Vriesche compagnie van de heer Sixma; zal attestatie gegeven worden: 1665.10.29)
[11] Erasmus Felten, soldaat (Asmus Velten ende Venna van Joor, zijn huysvrouw; zal attestatie gegeven worden: 1665.10.29)
[12-13] Harman Broekhuijzen, corporaal onder kapiteyn Catz, Geertruyt Jans, zyn huysvrouw
[14-15] Piter van de Putte ende Catelijntje, zyn huysvrouw (Pieter van de Putte met syn huisvrouw; zal attestatie ontfangen; na Aardenburg: 1666.4.11)
[16] De heer Wilhelm Brest, kapiteijn
[17-18] Johan la Chapelle, luytenant onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest, ende zyn huysvrouw
[19] Arnoldus Martini, vaendrigh onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest
[20-21] Joris Berger, serjant onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest, ende zyn huysvrouw (Joris Berger, sergeant onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest; zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3) (Vlissingen 1667.1 [] a: Joris Berger, sergeant, en syn huysvrouw, mav Sluis)
[22-23] Hans Nonneman, sergeant onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest, met zyn huysvrouw (Hans Nonneman, sergeant onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvroouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3) (Vlissingen 1667.1 [] a: Hans Nuneman, sergeant, en syn huysvrouw, mav Sluis)
[24-25] Hans Geel met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Hans Geel, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvrouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3) (Vlissingen 1667.1 [] a: Hans Gel, soldaat, en syn huysvrouw, mav Sluis)
[26-27] Jan Joris met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest
[28] Jillis Quappel, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Gillis Quappel, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest; zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[29-30] Jan Goutier met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Magdalene, weduwe van Jean Gautier, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest; zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[31-32] Jan Bartelsen met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Jan Bartelsen, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest; zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[33-34] Stoffel Ingelaar met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Stoffel Ingelaar, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvrouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[35] Theophile Bruij, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest
[36-37] Abraham Castel met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Abraham Castel, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvrouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3) (Vlissingen 1667.1 [] a: Abraham Castel, soldaat, en syn huysvrouw, mav Sluis)
[38-39] Piter Marchand met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Pieter Marchand, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvrouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3) (Vlissingen 1667.1 [] a: Pieter Marsen, soldaat, en syn huysvrouw, mav Sluis)
[40-41] Marinus Snoep met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Marinus Snoep, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvrouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3) (Vlissingen 1667.1 [] a: Marinus Snouck, soldaat, en syn huysvrouw, mav Sluis)
[42] Jakob Snoep, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Jakob Snoep, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest; zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3) (Vlissingen 1667.1 [] a: Jacob Snouck, soldaat, mav Sluis)
[43-44] Daniël Gillis met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest
[45-46] Pieter Koeke met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Pieter Koecke, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvrouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[47] Marie Gaillard, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Vlissingen 1667.1 [] a: Maria Galliart, mav Sluis)
[48-49] Gillis Rosier met zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Gillis Rosier, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest, met syn huisvrouw; zullen attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[50-51] Charles de l'Isle met zyn schoonmoeder, onder de compagnie van de heer kapiteijn Brest (Charles de l'Isle, onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest; zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[52] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Willem van Campen, capteijn; man Sluis 1665.1.24) De heer Willem van Campen, kapiteijn
[53] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Charles de Chantrine de Bourxsou, lieutenant; man Sluis 1665.1.24) Charles Bourxhaut, lieutenant onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen (Jonkheer Charles de Brouxeau, lieutenant onder d'heer lieutenant-collonell Brauwese to Biervlied, mede Lysebeth Stoels, syne dienstmaagt; zullen attestatie verleent worden: 1667.1.9)
[54] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Colve, vendrig; man Sluis 1665.1.24) Johan Colve, vendrigh onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[55] (IJzendijke 1663.7.1 a Groningen: Constantinus de Chantrine de Bourxsaut, man Sluis 1665.1.24) Constantinus de Bourxhaut, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[56] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Jacob de Chantrinede Bourxsau; man Sluis 1665.1.24) Jakob de Bourxhaut, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[57-58] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Victor Menars, sergeant, ende Tanneken Yften; man Sluis 1665.1.24) Victor Menards, Tanneken Hijften, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[59-60] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Joos Cappelle, corporaal, ende Mayken Cappeller; man Sluis 1665.1.24) Joos Cappelle, Maijken Capell, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[61-62] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Robert Juijs, corporaal, ende Catelijntje Schaaps; man Sluis 1665.1.24) Robbert Juijs, Catelyntje Schaaps, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[63-64] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Charel Janssen, corporaal, ende Janneken van den Ende; man Sluis 1665.1.24) Charel Jansen ende Janneken van den Ende, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[65-66] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Carel van Grevelingen ende Prijntje Maltijs; man Sluis 1665.1.24) Carel van Grevelinghen, Prijntje Maltijs, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[67-68] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Andries de Ridder ende Marie Mage; man Sluis 1665.1.24) Andries de Ridder, Marie Mage, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[69-70] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Willem Janssen ende Magdalena Snijers; man Sluis 1665.1.24) Willem Jansen, Magdalene Snijers, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[71-72] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Willem Lucas ende Cornelia Janssen; man Sluis 1665.1.24) Willem Lucas, Cornelia Jansen, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[73] Jakob van der Bot, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[74] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Harrije de Vogelaar, jm; man Sluis 1665.1.24) Harys de Vogelaar, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[75-76] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Jan Cappelle; man Sluis 1665.1.24) (IJzendijke 1661.10.2 b: Wijntje Pieters, jd; man Sluis, & Jan van Cappelle) Jan Cappelle, Vijntje Piters, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[77] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Abijgail Wittewrongel, uxor Gerrit de Zeeuw; man Sluis 1665.1.24) Abigail Wittewrongel, huysvrouwe van heer De Zeeuw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[78] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Lijsabeth Stoel, jd; man Sluis 1665.1.24) Lijsbeth Stoel, jonge dochter, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[79] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Gelandijne Plancon, uxor; man Sluis 1665.1.24) Gelandijne Plancon, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[80] (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Susanne Ferdinanduss, uxor; man Sluis 1665.1.24) Susanna Ferdinandus, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[81] (IJzendijke 1663.10.7 a Sluis: Hubrecht van der Schuere, jm; man Sluis) Huijbrecht van der Schuure, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen
[82-83] (IJzendijke 1663.10.7 a Sluis: Jan Ferdinandussen; man Sluis) (IJzendijke 1663.7.1 a Sluis: Berbel Leuniss, uxor Jan Ferdinanduss; man Sluis 1665.1.24) Jan Ferdinandus, Barbel Leunen, zyn huysvrouw, onder de compagnie van de heer kapiteijn Van Kampen (man Liefkenshoek 1676.1.19)
[84] (IJzendijke 1664.10.5 a Vrouwenpolder: Maglijntje Adriaens, & Lieven Eemers; man Sluis) Maglijntje Adriaans, huysvrouw van Lieven Eemens
[85] Andries Evertsen, soldaat onder de compagnie van d'heer kapiteijn Duc
[86] Uldrik Vink, soldaat onder de compagnie van d'heer kapiteijn Duc (Oldrigh Vink, van de compagnie van de heer kapitein Ducq; zal attestatie verleent worden in 't gemeen; na Zwol oft Deventer: 1667.6.26)
[87] Hans Bek, soldaat onder de compagnie van d'heer kapiteijn Duc (van de compagnie van de heer kapitein Ducq; zal attestatie verleent worden in 't gemeen; na Zwol oft Deventer: 1667.6.26)
[88] Marinus Hermansen, soldaat onder de compagnie van d'heer kapiteijn Duc (Marinus Hermansen ende zyn vrouw Anna de Zitter, van de compagnie van de heer kapitein Ducq; zal attestatie verleent worden in 't gemeen; na Zwol oft Deventer: 1667.6.26)
[89] Jan de Rijke, soldaat onder de compagnie van d'heer kapiteijn Duc
[90] Antonij Fitters, soldaat onder de compagnie van d'heer kapiteijn Duc (Anthony Fedders; zal erst aangesproken worden over zekere beschulding; is geschiet en sal attestatie ontfangen; na Philippine: 1665.11.22)

Met belydenisse
[91] Jacques Wallaart
[92] Willem Rooselaar
[93] Leendert Papenhof, soldaat onder kapiteijn Duc (Leenard Papenhof ende zyn vrouw Marij Izaks, van de compagnie van de heer kapitein Ducq; zal attestatie verleent worden in 't gemeen; na Zwol oft Deventer: 1667.6.26)
[94] Willem de Windt
[95] Hendrik Hofscholdt
[96] Coenraad Goosens, soldaat onder kapiteijn Duc (Coenraad Goosen, van de compagnie van de heer kapitein Ducq; zal attestatie verleent worden in 't gemeen; na Zwol oft Deventer: 1667.6.26)
[97] Marcus van Heurne, soldaat onder kapiteijn Barleüs
[98] Bernard Engels
[99] Margrita van Geertruijt
[100] Anna Sixtus
[101] Anna Muilders
[102] Adriana Cornelis
[103] Martha Cant (Aardenburg 1684.7.16 [5] a: Juffrouw Marta Cant, mav Sluijs, Caspar Alardyn)
[104] Francoise Cant (man IJzendijke 1673.6.25) (IJzendijke 1673.?.? a Sluis: Francoise Cant, & Dirck Koop; man Sluis)
[105] Margrite van Geluw
[106] Tanneken Rasson
[107] Marie Izaks (Leenard Papenhof ende zyn vrouw Marij Izaks, van de compagnie van de heer kapitein Ducq; zal attestatie verleent worden in 't gemeen; na Zwol oft Deventer: 1667.6.26)
[108] Neeltjen van Berkhuysen (Groede 1691.10.6 a Sluis: Neeltje Berckhuijsen, man Zuidzande)

Het 242 Avontmaal, den 5 july 1665

Met attestatie
[1] D'heer capiteijn Hector Duyck
[2-3] Jan van de Rivière ende Aerschot, lieutenant van de compagnie van d'heer capiteijn Duyk, Ida van Groeningen, syn huisvrouw

[doorgehaald: Hans Bek]
[4] Anneken de Sitter (Marinus Hermansen ende zyn vrouw Anna de Zitter, van de compagnie van de heer kapitein Ducq; zal attestatie verleent worden in 't gemeen; na Zwol oft Deventer: 1667.6.26)
[5] Elske Fitters (Elsje Fedders; zal attestatie ontfangen; na Philippine: 1666.6.20)
[6] Mayken Verwandels
[7] Mayken Korteborst
[8] Pieternelle Maerschalk
[9-10] Willem Heyman ende syn huisvrouw Clara Willemsen, van s Hartogenboschen
[11-12] Hendrik de Gete ende syn huisvrouw, van 's-Hartogenboschen
[13-14] Albert Hermansen ende syn huisvrouw, van 's-Hartogenboschen (Albert Hermansen, soldaet onder d'heer Noortwyk, ende Catharina Jans, zyn huysvrouw; zal attestatie gegeven worden; vertrocken na 's-Hertoghenbosch: 1666.2.21)
[15] Heindrik Pauwels, van 's-Hartogenboschen
[16] Grietje de Bie, van 's-Hartogenboschen
[17] Herman Tielmans, van 's-Hartogenboschen
[18] Neeltje Willems, van 's-Hartogenboschen (huisvrouw van Herman Tillemans; zal attestatie verleent worden; na Deventer: 1665.10.29)
[19] Anneken Jans van Lubeck, van 's-Hartogenboschen
[20] Hester Hanssen, van 's-Hartogenboschen
[21] Elizabeth Jakobs van Santen, van 's-Hartogenboschen (zal attestatie gegeven worden; na Den Bosch: 1665.7.26)
[22-23] Christiaen Weerts ende Bastiaantje Willems, van 's-Hartogenboschen
[24] Aelbert Kemmener, van 's-Hartogenboschen
[25] Hans Jurriaan, van 's-Hartogenboschen
[26] Hans Molert van Bern, van 's-Hartogenboschen
[27-28] Frans de Waels, Elsken Bemans, syn huisvrouw, van 's-Hartogenboschen
[29] Jacob Wacht, van 's-Hartogenboschen
[30] Grietje Roelofs, van 's-Hartogenboschen
[31-32] Claes Scheffers, van 's-Hartogenboschen
[33-34] Jan Winterslyk ende Styntje Jans, syn huisvrouw, van 's-Hartogenboschen
[35] Matthieu le Mire, van 's-Hartogenboschen
[36-37] De heer capiteijn Lauwrens Swaenswyck, jouffrouw Pieternelle Dany, syn huisvrouw
[38] Jouffrouw Anna Swaenswyck
[39] Jannetje de Wit
[40-41] Floris van de Velde ende Susanne Sint Arragon, syn huisvrouw
[42-43] Joos Verkrage ende Marie Parent, syn huisvrouw (Zuidzande 1670.6.21 a Sluis: Joos Verkraege; dood)
[44] Jacob Kostenobel
[45] Hans Henrichs
[46] Judith de la Tour (zal attestatie gegeven worden; om te vertrecken na ????: 1666.11.11)
[47] Adriaentje Neef
[48] (IJzendijke 1656.4.2 b: Jan Goedesoon en Francijntje de Boot, zijn huisvrouw; man Sluis) Francyntje de Boot
[49] Christyntje Emmerick
[50] Maria van Ouwerkerken (man IJzendijke 1674.12.30)
[51] Maria Nelis
[52] (IJzendijke 1659.4.5 b: Maria Herff, huisvrouw van Pieter Drobbel; man Sluis) Maria Herff
[53] Juffrouw Agnieta Quyters
[54] Susanna la Mapre
[55] Anthony Fruithoff
[56] Margriete Tuytschave

Met belydenisse
[57] Abraham van Dorth (zal attestatie verleent worden; na Utrecht: 1665.9.13)
[58] Christiaan Joosten
[59] Marie Hillebrants
[60] Lysbeth Hillebrants
[61] Marie de Sardyn

Het 243 Avontmaal, den 4 october 1665

Met attestatie
[1] Jakob Trap (vaendrig van d'heer kapiteyn d'Meyer; zal attestatie gegeven worden: 1666.2.14)
[2-3] Cornelis Stevens ende zijn huysvrouw
[4] (St. Anna 1660.1.17 [2] b: Geleyn Emeryck, weduwnaer) Gelijn Emeriks
[5] (Schoondijke 1663 a Sluis: Jaque Lingee en huisvr. Margarite Planchon) Jakob Lingée
[6] Pieter de Koning
[7] Johannes de Koning (zal attestatie gegeven worden; vertrokken na Rotterdam)
[8-9] (Aardenburg 1649.7.4 [3] b: Gillis van Kerrebroeck) (Aardenburg 1664.7.1 [14] a: Petronelle Coppens, mav Sluijs, Jacobus Coelmans) Gillis van Kerrebroek ende Petronelle Coppens, zyn huysvrouw
[10-11] Willem Clerk ende zyn huysvrouw
[12-13] Piter Rombouts ende zyn huysvrouw
[14] Piter Rombouts, de jonge
[15-16] Simon van Soest ende Maria, zijn huysvrouw
[17] Teuntjen Claassen van de Berghen
[18] Venna, huysvrouw van Erasmus Velten (Venna van Joor, huysvrouw van Asmus Velten; zal attestatie gegeven worden: 1665.10.29)
[19] Maria Abrams (Maria Abrahams, zal attestatie hebben; naer Haarlem: 1667.2.20)
[20] Anneken Jochums
[21] Tanneken Mostaart
[22] Maijtje Lormie (Maatje Lormy; zal attestatie ontfangen; na 't Sas van Gent: 1666.4.25)
[23] Elizabeth Cosion
[24] Trijntjen Goris, huysvrouw van Jan van Minnen (Trijntjen Geurts, huysvrouw van Jan van Minnen; zal attestatie gegeven worden: 1665.10.29)

Met belijdenis
[25] Cornelis Jobsen
[26] Joost de Windt, soldaat onder d'heer gouverneur

Het 244 Avontmaal, den 3 january 1666

Met attestatie
[1] (IJzendijke 1654: Jacob van der Swalme, jm; man Sluis) D'heer Jacob van der Swalme, burgemeester 's lands van den Vrye
[2] D'heer capiteyn Willem Brest (zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[3-4] Willem van Druinen, vaandrig, ende Cornelia Huiberts, syn huisvrouw (D'heer Willem van Druinen, vaandrig onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met Cornelia Hubert, syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [14-15] a: Monseigneur Willem van Duinen en Cornelia Hubert, uxor, mav Sluys, ondert J. Coelman)
[5] Hans Hensel, sergeant onder de compagnie van d'heer capiteyn Catz
[6] Sweer van Haltenburg, onder de compagnie van d'heer capiteyn Catz
[7] Hans Bruidegom, onder de compagnie van d'heer capiteyn Catz
[8] Hans Swenk, onder de compagnie van d'heer capiteyn Catz
[9] Hendrik Janss van Willemstad, onder de compagnie van d'heer capiteyn Catz (man ??? 1672.4.17)
[10] Cornelis Willemss
[11-12] Johannes Groenouwen ende Grietje Pieters, syn huisvrouw (11: man Maastricht 1673.1.1)
[13] Jacob Aartsen
[14] Hendrik Harmanss
[15] Hendrik Court
[16] Gedeon Martens
[17] Johannes van der Linden
[18] Claude Trelachand
[19] Anna Verschuere
[20] Barber Geerards (zal attestatie ontfangen; na 't Retrenchement: 1666.12.23)
[21] (IJzendijke 1660.4.3 b: Christijntje Pieters, jd; man Sluis: huisvrouw van Harij de Vogelaer) Christyntje Pieters
[22] (IJzendijke 1665.7.5 a Biervliet: Jannken Schagen; man Sluis) Janneken Schagen
[23] Janneken Sobbe (Janneken Sob; zal attestatie hebben; na 't Retrenchement: 1666.5.2) (Jannetje Sob; zal attestatie hebben; na Den Hage: 1666.5.2)
[24] Dirkje Sterrenburg
[25] Cathalyne van Bregt
[26] Cathalyne de Hase
[27] Jacquette Kemmers
[28] Jaquemyntje Maertens
[29] Lysbeth Wais

Met belydenisse
[30] Adriaen Cornelisse van Balen
[31] Cornelia Parent
[32] Catharina Parent
[33] Lysbeth Kaerssemakers (man Sint Kruis 1676.1.12)
[34] Neeltje Martyrs
[35] Adriaantje Raads (Adriaantje Raas; zal attestatie ontfangen; vertrokken na 't Retrenchement: 1667.9.25)
[36] Janneken Hendrikx
[37] Lysbeth Claessen
[38] Paschina Verplanke

Het 245 Avontmaal, den 4 april 1666

Met attestatie
[1] Jan Pieters
[2] Geerard Scherers
[3] Alexandre Platel
[4] Martin Comin (onder de compagnie van d'heer capitein Willem Brest; zal attestatie ontfanghen; vertrokken na Vlissingen: 1666.10.3)
[5] Abraham Sonie
[6] Cathalyne Coenen
[7] Catharyne Hendrikx (Cathalina Hendriks; zal attestatie ontfangen; om te vertrekken na Amsterdam: 1666.5.23)
[8] Catharina Saugé
[9] (IJzendijke 1661.7.2 b: Maria Davids; man Sluis) Maria Davids (IJzendijke 1668.1.1 a Sluis: Maria Davids, & Jan de Meyer)
[10] Maria Ogiers
[11] Jenneken Hendrikx
[12] Jaquemyntje Willems
[13] Lenertje Hermes
[14] Cornelius Martini

Met belydenis
[15] Teunis van Brevoort
[16] Cornelis Pieters
[17] Thomas Mattheussen
[18] Johannes Holtsaert
[19] Pieter van Steensel
[20] Pieter van Ouwegem (zal attestatie hebben; na Aardenburgh: 1667.6.19) (Aardenburg 1667.7.1 [11] a: Pieter van Ortegem (?), mav Sluis, J. Koelman)
[21] Adriaan Sixtus (sal attestatie hebben; na Vrankrijk: 1667.5.1)
[22] Susanna Lips
[23] Anna Kuilenenborg (Anna Cuylenburghs; zal attestatie hebben; na Ter Goes:1667.6.19)
[24] Margarita Nemegeer (Vlissingen 1669.7.1 [] a: Marike Nemegeer, mav Sluys, Cleyne Marck)
[25] Louyse de la Sale (Louyse la Salle; zal attestatie hebben; na Vlissingen: 1667.2.20) (jouffrouw Louwyse la Salie, nichte van d'heer commandeur Adriaen Lonque; zal attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Louijse le Sale, mav Sluys, Lange Selcke)
[26] Janneken Kalewaerts
[27] Mayke Cornelis
[28] Anthonette Hendrikx
[29] Thanneken Hendrikx (Vlissingen 1686.1 [] a: Jacob Plocket en Tanneken Hendrycks, mav Sluys, Peperdijck)
[30] Janneken Winters (Janneken Winter; zal attestatie ontfanghen; na Vlissingen: 1667.2.27) (Vlissingen 1667.4 [] a: Janneken Winters, huysvrouw van Jacob Snoue, mav Sluys, Oudt Vlissingen)
[31] Cornelia van Ouwegem (man Land van IJzendijke 1675.6.30)

Het 246 Avondtmaal, den 4 july 1666

Met attestatie
[1-2] (Vlissingen 1653.4 [] a: Adriaen Louncke, mav Sluys, Houtkaye) (Vlissingen 1653.7 [] a: Susanna Everwijn, huysvrouw van Adriaen Loncque, mav Sluys, Houtkaeije) D'heer kapiteyn Adriaan Lonke ende joffrouw Susanna Everwyns, zyn huysvrouw (D'heer commandeur Adriaen Lonque ende jouffrouw Susanna Everwyn, syn huisvrouw, jouffrouw Louwyse la Salie, syn nichte, Francois Eedenryk, syn knecht; zullen attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Adriaen Loncque, commandeur, en syn huysvrouw Susanna Everwijn, mav Sluys)
[3] Reinier Jansen, serjant van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Reynier Jansen, onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zal attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Reenier Janszoon, militair, mav Sluys, Lange Selcke)
[4-5] Jan de Wolf ende Magdaleentje, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[6-7] Absalom Louijssen ende Anna de Wolf, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[8] Jan de Wolf ende, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[9] Suasanna Ozaan, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[10] Mary Ozaan, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[11-12] Olivier Lijpaart ende Neeltje, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Olyvier Luypaert en Neeltje, syn huisvrouw; onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zullen attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Olivier Luypaert ende syn huysvrouw Neeltje, mav Sluys, Slop sonder ende)
[13-14] (Vlissingen 1665.7 [] a: Jan de Foer, militair, ende syn huysvrouw Pieternelle de Schoone, mav Lijfkenshoeck, Breewaterstraet) Jan de Foer ende Piternelle de Schoone, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Jan de Foyer en Pieternelle, syn huisvrouw; onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zullen attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Jan de Foer, militair, ende syn huysvrouw Pieternelle de Schoone, mav Sluys, Korte Selcke)
[15-16] Andries Willaart ende Tannetjen de Gijse, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[17] Philips Louijssen, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Philips Louysen, onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zal attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Philips Louyszoon, mav Sluys, Palinckstraet)
[18] Hans Crous, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Jan Croes, onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zal attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6)
[19] Gideon Willaart, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke man Vlissingen 1667.3.6; Vlissingen 1667.4 [] a Sluis: Palinckstraet)
[20] Jakemijntje, huysvrouw vaan Francois Crochart, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Francois Croosjaar en Willemyne, syn huisvrouw; onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zullen attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Francois Crooshaer ende syn huysvrouw Willemyntje, mav Sluys, Palinckstraet)
[21] Anthonij Nollens, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[22] Anthonij Kimmenaar, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Anthony Kemmener, onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zal attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Antony Kemmener, mav Sluys, Pronsestraet)
[23] Marij, de huysvrouw van Anthony Sed, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Anthony Syde ende Maria, syn huisvrouw; onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zullen attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Antonij Sijde ende syn huysvrouw Marie, mav Sluys, Palinckstraet)
[24-25] Hendrik Jakobs ende Elizabeth, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zullen attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Hendrick Jacobs, militair, ende syn huysvrouw Elisabeth, mav Sluys, Palinckstraet)
[26] Jakob Jakobsen, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zal attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Jacob Jacobszoon, mav Sluys, bij de Oosthaven)
[27-28] Willem Snijder ende Janneken, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[29-30] Piter Jansen ende Janneken, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[31-32] Hendrik Sepper ende Adriaantje, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[33-34] Simon de Piffel ende Maijtjen Jans, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[35-36] Mathys de Breuke ende Anneken Staals, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Matthys Bruke en Anna, syn huisvrouw; onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zullen attestatie hebben; vertrocken na Vlissingen: 1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Matthijs de Bruke ende syn huysvrouw Anna, mav Sluys, Donderstraet)
[37] Maeijtjen, huysvrouw van Jennijn Gerrij, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke (Vlissingen 1667.4 [] a: Giene Garry ende syn huysvrouw Mary, mav Sluys, Palinckstraet)
[38] Geertruijd Mosis, van de compagnie van d'heer kapiteyn Lonke
[39-40] Daniël Stuart ende Josijntje Mosis, zyn huysvrouw
[41-42] Jan Geertsen van Thiel, soldaat onder de compagnie colonell van d'heer gouverneur, ende Teuntjen Cornelis van Gastel
[43] Adriaan Zwaanenburgh (Adriaan van Zwanenburgh; zal attestatie hebben; na Bergen-op-Zoom: 1667.2.20, 1667.3.6)
[44] (IJzendijke 1665.4.12 b: Jacob Haddeman; man Sluis) Jakob Haddeman
[45-46] Jakob Verhaast ende Christijntje de Mee
[47] Jan Adriaansen
[48-51] Thomas Merit ende zyn huysvrouw Rachel [Dirkx] ende zyn twe dochters Adriana ende Maria
[52] Zusanna Zwimiaen (zal attestatie verleent worden; na Den Briel: 1667.4.17)
[53] Francina van de Velde (Francyntje van de Velde; zal attestatie gegeven worden; na Middelborg: 1667.1.23)
[54] (IJzendijke 1654: Catharina van der Swalme, jd.; man Sluis) Joffrouw Catharina van der Zwalme ende
[55] (IJzendijke 1662.4.1 b: Cornelia Molckmans, jd.; man Sluis) Cornelia Molkemans
[56] Maria Versande
[57] Maria Kolkmans
[58] Margrita van Santen
[59] Helena de Brune

Met belijdenis
[60] Jakob Hardevelt
[61] Cornelis de Meijer
[62] Johannes Treutelaar (man Schoondijke 1673.7.30) (Schoondijke 1673.10.1 a Sluis: Jan Treutelaer)
[63] Aachje Kunen (zal eerst aan de vergadering satisfactie; na 't Retrenchement: 1667.2.27)
[64] Magdalene Vergison
[65] Marietje Martens
[66] Catharina van den Eede

Het 247 Avondmaal, den 3 octobris 1666

Met attestatie
[1] Francois Heindrikx (onder de compagnie van d'heer commandeur Lonque; zal attestatie hebben; na Vlissingen:1667.3.6) (Vlissingen 1667.4 [] a: Francois Hendrickszoon, militair, mav Sluys, Palinckstraet)
[2] Janneken Adriaans
[3] Cathalyntje de Mètre
[4] Sara Kray

Met belydenisse
[5] Gillis Kune
[6] Johannes Burggraaf
[7] Adriaan Meertens
[8] Marten Kuilenburg
[9] Cathalyntje Pieters
[10] Janneken Joris

Het 248 Avondmaal, den 2 january 1667

Met attestatie
[1] Jan Coolaert
[2] Joos Verkrage
[3] Jouffrouw Thomalina Benjamina Pithan (Joffrouw Thomalina Benjamina Pithan; zal attestatie hebben; na Wijk: 1667.5.16)
[4] Maria Strubbe
[5] (IJzendijke 1666.1.3 a Middelburg: Leintje Jans, jd; man Sluis) Leyntje Jans (IJzendijke 1668.3.31 a Sluis: Leyntje Jans, & Pieter van Pantegem)
[6] Janneken Turck
[7] Dina Cornelis
[8] Aeltje Geursen op ten Camp
[9] Neeltie Volkerts (Vlissingen 1670.10 [] a: Neeltje Volkers, onder leger capt. Apollony Cabeljou, mav Sluys)
[10] Maeitie Aelmes
[11] Tonyntje Porrée
[12] Maria van Eck
[13] Joufrrouw Maria Smeurs
[14-15] Herman Wenders van Soest, sergeant onder de compagnie van d'heer capiteyn Cornelis Rollant, ende Aeltje Madeckers, syn huisvrouw (14: man Retrenchement 1679.5.21)
[16-17] Jan van Westhuise, sergeant onder de compagnie van d'heer capiteyn Cornelis Rollant, ende Maria van Wil, syn huisvrouw
[18-19] Nicola Vidico, corporaal onder de compagnie van d'heer capiteyn Cornelis Rollant, ende Christina Zegers, syn huisvrouw
[20-21] Joos Loef, corporaal onder de compagnie van d'heer capiteyn Cornelis Rollant, ende Anna van den Broeke
[22] Jean Salomons, corporaal onder de compagnie van d'heer capiteyn Cornelis Rollant (man Retrenchement 1679.5.21)
[23-24] Pieter de Genippe ende Tanneken Corthals, syn huisvrouw, onder de compagnie van d'heer capiteyn Cornelis Rollant (23: man Sint Anna 1673.12.31)
[25-26] Jacob de Paep ende Adriana van de Caspelle, syn huisvrouw (man Retrenchement 1679.5.21)
[27-28] Joris van de Putte ende Maria Veehof, syn huisvrouw (27: man Retrenchement 1679.5.21)
[29-30] Jan de Vogelaer ende Maria Bitter, syn huisvrouw
[31] Jan Vermaes
[32] Tanneken Weedochs
[33] Anna Staels
[34] Sophia Wenders (man Retrenchement 1673.9.17)
[35] Janneken Vollaart

Met belydenisse
[36] Simon Cours
[37] Abraham in de Bende
[38] Johannes la Mare

[doorgehaald: Cornelis van der Heide]
[39] Willem Abrahamsen
[40] Matthys Arents
[41] Francois le Lièvre
[42] Pieter Coulon
[43] Pieter Sevemhalshaars
[44] Elizabeth de Maecker (zal attestatie hebben; na Vlissingen: 1667.6.19) (Vlissingen 1667.7 [] a: Lijsabet de Maecker, mav Sluys, Rioolstraet)
[45] Cornelia Es
[46] Levina van Dalen
[47] Anneke Luckes
[48] Helena Adriaens
[49] Cornelia de Prince (Aardenburg 1670.10.4 [25] a: Cornelia de Prince, huysvrou van Pierre Rosier, sergeant van de heer commandeur Cauw, mav Sluys, David Montanus)
[50] Adriaantje Cornelis

Het 249 Avontmael, den 3 april 1667

Met attestatie
[1] D'heer Capiteyn Theodorus Brandt
[2] Johannes Maton
[3] Martinus Meertens
[4] Francintje Heyndricx
[5] Engeltje Gerrits (man Liefkenshoek 1675.12.29)
[6] Margariete Pieters
[7] Cornelia Jacobs (zal attestatie hebben; na Den Hage: 1667.5.16)
[8] Mayken de Klerck (Maatje de Klerk, weduwe van Sander van Londenberg; zal attestatie ontfangen; na Cassand: 1667.7.3)

Met belydenisse
[9] Johannes Wittewrongel
[10] Cornelis Meynairs (Cornelis Meinaarts, gewesen dienstknecht van d'heer capitein Van Kampen; zal attestatie hebben; na Vlissingen: 1667.6.12) (Vlissingen 1667.7 [] a: Cornelis Meinaerts, mav Sluys, Groenewout)
[11] Pieter Heyndricx, onder de compagnie van d'heer gouverneur
[12] Geerard Locqué
[13] Johannes Camerling
[14] Willem Sluijmer
[15] Maria Pieters
[16] Claartje Meijnaers
[17] Maria de Koning (Lauwrens de Koning met syn huisvrouw en haerlieder dochter Marie; zullen attestatie hebben; na Goes: 1667.5.1)
[18] Anne Catharine Plets
[19] Elisabeth du Rieu
[20] Leentje Gouts
[21] Geertruit de Wint
[22] Anne Margriete Willems

Het 250e Avondtmael, 1667 den 3 julius

Met attestatie
[1] Jacob van Emmenes
[2] Philips Boursemain (man ??? 1672.4.17, Retrenchement 1673.9.17, sergeant)
[3] Geleyn Emmerick
[4-5] Abraham van Putte met Maria Konincx, syn huysvrouw
[6-7] Johan Francken ende Maria Jans, syn huysvrouw
[8-9] Mattheüs Maertens ende Cornelia Gaboord, syn huysvrouw
[10] Claesen Michiels
[11] Geerard Loquet
[12] Abraham de l'Age (Abraham de Lage; zal attestatie hebben; na Vranckryck: 1667.9.3)
[13] Michiel Turrin (zal attestatie hebben; na Vranckryck: 1667.9.3)
[14] Daniël Carré (zal attestatie hebben; na Vranckryck: 1667.9.3)
[15] André le Clerc
[16-17] Johannes Spandouw en Sicitien Berents, syn huysvrouw (man Groningen 1673.12.31)
[18] Marie Jenein, huysvrouw van dominus Josias Maenhoudt
[19] Elizabeth Louis
[20] Elizabeth Baillard
[21] Maria Fransen (man Retrenchement 1679.5.21)
[22] Mary Heyndricsen de Corte
[23] Coentjen Jans
[24] Cornelia Rippers
[25] Geertjen Glurs
[26] Susanna Floriaens
[27] Catelyne van Vliesegene
[28] Francyntje Glaude

Met belydemisse
[29] Johannes Ellieul
[30] Geerard Culenburgh
[31] Jan Paf
[32] Josijntje de Grave
[33] Sara Straatman

Het 251 Avondmaal, den 2 october 1667

Met attestatie
[1] Lubbert Geertsen
[2] Martinus Fervaque
[3-4] Daniël Gidoin en Cornelia Tarenton, syn huisvrouw
[5] Pauwels Adriaanss
[6] Tys van Roermunt
[7-8] Heiligert Heiligerts en Geertruit Santvoort, syn huisvrouw
[9-10] Johannes de Wolf en Cornelia Smytegelt, syn huysvrouw
[11] Lambert Eyberke
[12] Leonard Libert
[13] Pierre du Chesneu
[14-15] Leendert Kuyf en Anneken Leenderts
[16] Jean Prevost
[17] Daniël Martineau
[18] Catharina Vasketels
[19] Anna Karelss
[20] Geertruit Flokstar
[21] Wilemyntje Willems
[22] Cornelia van Beiselaar
[23] Janneken Veth (Vlissingen 1670.10 [] a: Janneken du Vett, onder leger capt. Appollony Cabeljou, mav Sluys)
[24] Lysbeth Geeraards
[25] Marietje Kuipers
[26-27] Gerrit Slesiger en Anthonette Maartens
[28-29] Gerrit Knoop en syn huisvrouw
[30] Claasken Emmerikx, huisvrouwe van Jan Emmerikx
[31] Jan van Groeningen
[32] Dingetje Jansen

Met belydenisse
[33] Jasper van Poeken
[34] Cornelia Barens

Het 252ste Avontmaal, gehouden den 1 januarij 1668

Met attestatie
[1] Dominus Cornelius Hardekap
[2] Monseigneur Diderik van Groenesteijn, lieutenant
[3] Jean le Borgne
[4] Alexander Sentjens, sergeant
[5] Jan Brouwer, corporaal
[6-7] Jaquet José ende Lijsbeth Willems, zyn huijsvrouw
[8] Willem Adriaans
[9] Beliken Hendriks
[10] Maria van Hatten
[11] Cornelia Vissers
[12] Catalijne Florijns
[13] Janneken Terjoen
[14] Marij le Rou
[15] Joffrouw Eleonora Coegelen de Dortmont
[16] Marieken Jakobs, weduwe van Jan Jansen Duisseldorp
[17] Susanna Lerou, huysvrouw van Piter Blankert
[18] Christina Sweeren, huysvrouw van Abraham de Blij
[19] Cathalina Jakobs

Met belijdenis
[20] Piter de Nijs
[21] Govert Pitersen Siervelt
[22] Jan Kassion
[23] Marten Vree
[24] Piter Hendriks
[25] Herman Agache
[26] Martinus Treutelaar
[27] Cornelis Roelands
[28] Adriaan Roelands
[29] Nicolaus Teerlingh
[30] Catharina van Vinne
[31] Anna Jordaans
[32] Martijntje Martens
[33] Catharine Vollaars
[34] Maeijtjen van Gelue
[35] Jannetjen Burggraven (IJzendijke 1671.7.5 a Sluis: Janneken Burggrave)
[36] Jannetjen van Knetselaar
[37] Anna Thomas
[38] Hameltjen Jansen
[39] Catharina Kretenbach
[40] Lijsbeth Gijsbrechts
[41] Marie Grave

Het 253 Avondtmael, gehouden den 1 april 1668

Met attestatie
[1] Mattheüs Deckers
[2] Claes Meuwsen
[3] Baer Schoemans
[4] Andries van Ruerloe
[5] Mathijs Dircks
[6] Catharina Celis
[7] Jobje van Berckenbos
[8] Catharina Spillebout (man Breda 1672.3.27, zal geen ordinare attestatie hebben)

Met belydenisse
[9] Heyndrick Krynsen (man Bergen 1674.8.19) (Zuidzande 1676.1.12 a Sluis: Hendrick Krijnsen; dood)
[10] Wilhem Goverts (man Middelburg 1678.5.8)
[11] Jean Fiers
[12] Paschier van Daalen
[13] Adriaen Stoffels
[14] Jean Sohay (man Maastricht 1673.2.19, Breda 1675.10.13: met zijn vrouw Hilletje)
[15] Jean Kené
[16] Dirck Coop (IJzendijke 1673.7.2 a Rotterdam: Dirck Koop; man Sluis)
[17] Sara van Waaye
[18] Tanneken Umricks
[19] Willemyntje Spels (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [41] a: onder de compagnie van capiteyn Cabeljauw)
[20] Geertruydt Es
[21] Lysbeth van Campen
[22] Geertruydt ter Meulen (Aardenburg 1684.7.16 [4] a: Etman Hille en Geerteruyt ter Meulen, ondert. Berdenius)

Met Franse belydenisse aengekomen den 5 april
[23] Nicolas Ferté (man Vlissingen 1679.2.19)

Het 254 Avondtmael, gehouden den 1 julius [1668]

Met attestatie
[1] Poppe Drenhuysen
[2] Pieter Cornelissen (St. Kruis 1669.1.6 a Sluis: Pieter Cornelissen)
[3-4] Jacob Cornelissen, gewesen corporael en Mary Grondfeld (man ??? 1672.4.17)
[5-6] Samuel Jourdain, voorsanger en Franse schoolmeester, en syn huysvrouw (5: man Veere 1676.9.27, Den Haag 1677.3.21)
[7] Leendert Daems
[8] Heyndrick Slickers (man Maastricht 1672.12.25)
[9] Jacob Adriaensen Pype
[10] (Vlissingen 1667.4 [] a Sluis: Francois Edenrijk, Lange Selcke) Francois Hedenryck (man Retrenchement 1675.12.29)
[11] Juffrouw Anna Klara Baalde
[12] Pieternelle Kien (man Philippine 1678.6.19)
[13] Johanna Puis (Vlissingen 1675.12 [] a: Johanna Puys, van Sluys, mav Sluys, op de Beurse)
[14] Sara Willemans (Aardenburg 1670.4.5 [10] a: Sara Willemans, mav Sluijs, Jacobus Coelman)
[15] Anna Maria de Blonde
[16] Mary de Ketel, huysvrouw van Jan de Grave
[17] Janneke Dirx (man Breda 1672.5.22)
[18] Janneke Thiels
[19] Catalina de Haes
[20] Elizabeth van Vreeden
[21] Jaquemyna Stoels

Met belydenisse
[22] Heyndrick van Heuren
[23] Sara Dierelincks
[24] Cornelia Jansen
[25] Sara Cant (Aardenburg 1684.7.16 [7] a: Juffrouw Sara Cant, mav Sluijs, Alardyn)

Het 255 Avondmael, gehouden den 7 october 1668

Met attestatie
[1] Joncheer Jacob van der Meer van Barentregh, capiteyn van een compagnie voetknechten
[2] Andries Sandford, sergeant van syn edele compagnie (Vlissingen 1670.10 [] a: Andries Sandfort, sergeant onder Apollonij Cabeljou, ende syn huysvrouw Anna Pouwels, mav Sluys)
[3] Isaäck de Vuyst, sergeant van syn edele compagnie (Vlissingen 1670.10 [] a: Isaäc de Vuist, onder Apollonij Cabeljou, mav Sluys)
[4-5] Cornelis Wilsen met syn huysvrouw, soldaat van syn edele compagnie
[6-7] Cornelis Jan Wattegam met syn huysvrouw, soldaat van syn edele compagnie (Vlissingen 1670.10 [] a: Jan Wattegen, corporael onder Apollonij Cabeljou, ende syn huysvrouw, mav Sluys)
[8] Cornelis Pieter Blije, soldaat van syn edele compagnie
[9] Wilhem Wellije, soldaat van syn edele compagnie (Vlissingen 1670.10 [] a: Willem Weelbij, onder Apollonij Cabeljou, mav Sluys)
[10] Jan Jons, soldaat van syn edele compagnie (Vlissingen 1670.10 [] a: Jan Jonas, onder Apollonij Cabeljou, mav Sluys)
[11] Cornelis van Sprang, soldaat van syn edele compagnie
[12] Abraham van Dorth
[13-14] Pieter Dullaert, sergeant van d'heer capiteyn Cabeljau, met Isaben Marmas, syn huysvrouw (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [32] a)
[15-16] Johannes Wagenaer, sergeant van d'heer capiteyn Capeljauw, met Mayken Vermeulen, syn huysvrouw (15: man Vlissingen 1672.10.23)
[17-18] Cornelis Goens, capitaine des armes, et Josyntie [Willemsen, Welmsen], syn huysvrouw (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [33-34] a: onder capiteyn Cabeljauw)
[19-20] Jacques de Koninck, corporael, et Elysabeth, syn huysvrouw
[21-22] Jacobus Hamelton, corporael, Mary, syn huysvrouw
[23-24] Jean Saen, adelborst, Mary de Bruyn, syn huysvrouw (man Aardenburg 1676.3.29: Jan Osaen, korporaal onder Cabeljau; Aardenburg 1676.4.3 [] a: Jan Osaert)
[25] Dignus Vermeulen, adelborst
[26] Guiljaem van der Van, soldaet van de selfde compagnie
[27] Gelaude, soldaet van de selfde compagnie
[28-29] Jean van Dalen met syn huysvrouw
[30-31] Jannes Reynaard et Catelyntje de Rycke, syn huysvrouw
[32] Jan Anraedts
[33] Bauwdewyn de Graaf
[34-35] Aert Sob ende Jaänna Maria de Root, syn huysvrouw (man Aardenburg 1675.3.21: zal geen attestatie gegeven worden; Aardenburg 1675.10.5 [] a Sluis: Marij de Roodt; Aardenburg 1675.7.13 [1] a Sluis: Aart Sob)
[36-37] (Breskens 1666.4.3 a: Francijntje van den Bussche, man Sluis) Frans Lijeds en Francyntje van den Busche (Aardenburg 1671.7.3 [3-4] a Sluis: Francois Lids ende Francijntje van den Bussche syn huysvrouw)
[38-39] Claes Abramsen Tamboer ende Burgje Ariaens, syn huysvrouw
[40] Juffrouw Maria van Sypesteyn, huysvrouw van d'heer colonel Theodore van Vrybergen, commandeur deser stadt
[41] Aechtje Fredricks
[42] Sijntintje Lyssen
[43] Tanneke Cornelis, huysvrouw van Jean Lamoen
[44] Syntje Cornelis
[45] Roelofke Vinckenburg, huysvrouw van Isaäc Gourdineau
[46] Sara Fromentaal
[47] Maritje Gerrits (man Alkmaar 1673.5.28)
[48] Anna Justyna Suery van Boxhorn (man Middelburg 1676.10.29)
[49] Adriaena Merit, jonge dochter
[50] Maria Fervaques
[51] Pieternella Beerents
[52] Maria van Ros

Met belydenisse
[53] Anna Jansen, huysvrouw van Jan Pietersen
[54] Marie Maertens, dogter van Cornelis Meertens
[55] Janneken Bertholfs (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [30] a: onder de compagnie van capiteyn Cabeljauw)
[56] Marie Verduyst
[57] Elizabeth Schut

Het 256 Avondmaal, gehouden 6 january des jaars 1669

Met attestatie
[1] Levinus Nemegeer, studiosus sanctae theologiae, candidatus
[2] Joost Jacobsen, sergeant onder d'heer Van Valkenborgh (man ??? 1672.9.18)
[3] Hendrik Pietersen (man ??? 1672.4.17)
[4] Coenraad Goossens
[5] Guiljiam Kempe
[6-7] Jan de Jager en Christina Pieters, syn huisvrouw (6: man Liefkenshoek 1675.12.29)
[8-9] Marinus Hermans en Anna de Sitter, syn huisvrouw
[10-11] Michiel Muller en Ester Rab, syn huisvrouw
[12-13] Leendert Papenhoff en Maria Isaäks, syn huisvrouw (man Middelburg 1672.7.10)
[14] Anna Kuilenborgh (man Middelburg 1672.11.17)
[15] Cathalyna Conjets
[16] Lucia Toussain
[17] Sara van der Koeks
[18] Adriaantje Kants
[19] Marie Schares
[20] Isabella Besée (man Middelburg 1676.10.18)
[21] Maatje Rens
[22] Cathelyntje de Vroom

Met belijdenisse
[23] Paulus van Ham (Vlissingen 1690.9 [] a: Paulus van Ham, soldaet, mav Sluys, achter de Mast)
[24] Pieter Jansen Lauwrens
[25] Pieter van Kouwenhoven
[26] Sara van den Bussche
[27] Janneken Kalf (man Vlissingen 1673.5.7; Vlissingen 1673.7 [] a Sluis: Corte Noortstraet)

Het 257 Avondtmaal, den 7 april 1669

Met attestatie
[1] Dominus Johannes Lips, student der heylige theologie (Zuidzande 1670.10.10 a Sluis: Johan Lips; dood)
[2] Gerrit van Maastricht, sergeant
[3] David Gesel
[4] Piter Bruloijs
[5] Jan Alleman
[6] Jakob Martinet
[7] Alexander Weijtz
[8] Geertruijd Vlaminks
[9] Marij Hendriks
[10] Janneken Devijs
[11] Maria van der Star
[12] Maria Jansen Dekkers
[13] Catharina Felinx (man ??? 1672.8.28)
[14] Clementia van Zwaanswijk (man Gouda 1672.3.27)
[15-16] Andries Andriessen ende Grietjen Zwemmers, zyn huysvrouw

Met belydenis
[17] Cornelis Marinissen
[18] Cornelis Camby
[19] Anthony Busholt
[20] Emmanuel Breijdel
[21] Jocchum van den Eede
[22] Maria Bin
[23] Geertruijdt Silvernaelde (Aardenburg 1683.1.3 [1] a: Geertruijt Zilvernagel, huijsvrouw van Gerrit Beijers, mav Sluijs, Montanus)
[24] Johanna Santfort

Het 258 Avondtmael, gehouden den 7 julius [1669]

Met attestatie
[1] Mevrouw Florentia van Walhorn, huysvrouw van den heer Casetta
[2] Juffrouw Christina Lowysen
[3] Anthonette Verhaege
[4] Magdaleena Kempis, jonge dochter
[5] Janneken Strubbe, jonge dochter
[6] Matie Jaspers, jonge dochter
[7] Godelieve du Prée, jonge dochter
[8] Maria Besé
[9] Pieternelle Cyns
[10] Catharina Raes, weduwe van Dirck Aertsen
[11] Josyntjen van de Velde

Met belydenisse
[12] Cornelis van de Walle

Het 259 Avondtmaal, gehouden den 6 october 1669

Met attestatie
[1-2] Theodorus van der Mussel, voorzanger, schoolmeester dezer stede, ende Willemina Flips, zijn huysvrouw
[3-4] Jakob Nachtegaal ende Cornelia Martens, zyn huijsvrouw (Aardenburg 1676.1.12 [2] a: Jacob Nachtegael, ma)
[5] Maria Barens (man Cadzand 1673.1.1)
[6] Pieternelle Losseel (man Sint Anna 1673.12.31)
[7] Christijntje Goesebus (man Aardenburg 1678.11.20)
[8-9] Jakobus Kapelle en Beke Hermans, zyn huijsvrouw
[10] Jakemijntje Messiers (Zuidzande 1671.4.12 a Sluis: Jaquemijntje Mesiers; dood)

Met belydenisse
[11] Anna Boursij
[12] Jesijntje Verplanken (man Gorinchem 1675.4.3)

Het 260 Avondtmaal, gehouden den 5 januarij 1670

Met attestatie
[1] Elizeüs van der Mussele
[2] Cornelis Boudrij
[3-4] David Fludt en Margriete Hatte, zyn huysvrouw (3: man Vlissingen 1672.5.22)
[5] Barbel Jans
[6] Jeanne Parijs (Vlissingen 1673.7 [] a: Dingeman Sijs en Joanna parijs, mav Sluys, Nieuwstraet)
[7] Jakemijntje Bevers
[8] Anthonette Jakobs
[9] Adriaantje Costenobele

Met belijdenis
[10] Marij Nimmegheers
[11] Catelijntje van Bakkelgem
[12] Sara Malepas
[13] Aaltje Ingels
[14] Martijntje Jans (man Maastricht 1673.2.19)

Het 261 Avondtmaal, gehouden den 6 april 1670

Met Attestatie
[1-2] Hubrecht Kempegen en zyn huijsvrouw
[3-4] Richard Jevens met zyn huysvrouw (3: man Vlissingen 1672.12.15, Vlissingen 1673.4.2)
[5] Gijsbert Ariëns Groenenburgh
[6] Maria van der Mussele (man Goes 1674.5.6)
[7] Izabella van der Mussele (man Zierikzee 1672.5.1)
[8] Sighje Swanevelds
[9] Nicolaas de Vos
[10-11] Joos Beijts en zyn huijsvrouw [Janneken Bollaarts] (man Aardenburg 1673.3.12)
[12-13] (Aardenburg 1669.1.4 [13-14] a Sluis) Andries Piters en zyn huysvrouw [Catelijntje Jans] (man Vlissingen 1672.5.22; Vlissingen 1672.10 [] a: Donderstraet)

Met belijdenis
[14] Willem Kalf
[15] Piter Koeman
[16] Gerrit Witt
[17] Barbel Bergh
[18] Margriete de Boij
[19] Piternelle de Koning
[20] Barbel Liese (man Vlissingen 1674.9.30)
[21] Cornelia Landtmans (IJzendijke 1671.7.5 a Sluis: Cornelia Lantman; gestorven)
[22] Sara van Doorn (man Oostburg 1674.11.18)
[23] Magdalene Maertens
[24] Lijsbeth Merrit

Het 262 Avondtmael, gehouden den 6 julius [1670]

Met attestatie
[1-2] Meester Gijllis van der Beecke met sijn huysvrouw [Legiertje Jans] (man Vlissingen 1672.3.27; Vlissingen 1672.7 [] a Sluis: Olymeulenslop)
[3] Adriaen Schiet de Catt (IJzendijke 1671.7.5 a Sluis: Adriaen Schietehatt; man Waterland)
[4] Heyndrick van Sisseren, sergeant van d'heer capiteyn Van Deuvren
[5-6] Thomas Drewry met sijn huysvrouw
[7-8] Charles de Lunc en sijn huysvrouw
[9-10] Heyndrick van der Enter, sergeant van d'heer capiteyn Van Deuvren, met syn huysvrouw
[11-12] Matthijs van der Wal en syn huysvrouw
[13-14] Andries Geijer en Ottie Berners, syn huysvrouw
[15-16] Robert Monipenninck en syn huysvrouw
[17-18] Theophilus Tuer, sergeant van d'heer capiteyn Panhuysen, en syn huysvrouw
[19] Erasmus Michielsen
[20] Aernoudt van Leyden, chirurgien onder de compagnie van d'heer capiteyn Chaux Fleury
[21-22] Anthonij Greenwode en syn huysvrouw
[23-24] Eduard Roof en syn huysvrouw
[25-26] Jan Wilhemsen, adelborst van de compagnie van d'heer capiteyn Van Deuverden, en syn huysvrouw
[27-28] Wilhem Reynders met syn huysvrouw, corporael van de compagnie van d'heer capiteyn Van de Verde
[29-30] Felten Gittelman met syn huysvrouw, corporael van de compagnie van d'heer capiteyn Van de Verde
[31-32] Jan Theunissen en syn huysvrouw
[33] Jan Coop, de jonge
[34] Sara de Konink
[35] Janneken Jans, huysvrouw van Herman Hermansen, soldaet onder de compagnie van d'heer capiteyn Van Deuverden
[36] Maria van Hum, huysvrouw van Jan Jacobsen, soldaet onder deselfde compagie
[37] Marie Vogs
[38] Catharina de Wolf
[39] Tanneken Cauwlier
[40] Marie Jacobs
[41] Anneken van den Broecke
[42] Margariete Mosk
[43] Margriete Jeuries
[44] Cornelia Trochs

Met belydenisse
[45] Andries Ipsem

Met Franse belydenis, den 10 julij
[46] Nicolas Beule
[47] Marij du Pan

Het 263 Avondmaal, gehouden den 5 october [1670]

Met attestatie
[1] (Aardenburg 1670.4.5 [10] a Steenbergen) D'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[2-3] (Aardenburg 1670.4.5 [11-12] a Steenbergen) lieutenant Willem Scheffer met syn huisvrouwe (man Arnhem 1672.4.17)
[4] (Aardenburg 1670.4.5 [13] a Steenbergen) Adriaans Coens, sergeant van de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[5] (Aardenburg 1670.4.5 [14] a Steenbergen) Claas Dirkxen, sergeant van de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[6] (Aardenburg 1670.4.5 [15] a Steenbergen) Hendrik Andriessen, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17, korporaal; man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [] a)
[7] (Aardenburg 1670.4.5 [16] a Steenbergen) Jan Gillissen, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[8] (Aardenburg 1670.4.5 [17] a Steenbergen) Pieter Claessen, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17, korporaal)
[9] (Aardenburg 1670.4.5 [18] a Steenbergen) Cornelis Gillissen, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[10] (Aardenburg 1670.4.5 [19] a Steenbergen) Kasper Jongbloet, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[11] (Aardenburg 1670.4.5 [20] a Steenbergen) Reinier Reinierssen, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[12] (Aardenburg 1670.4.5 [21] a Steenbergen) Cornelis Duin, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17)
[13] (Aardenburg 1670.4.5 [22] a: Hendrijck van Tielburg, testator Stephanus Waij, ecclesiae Steenbergen) Hendrik van Tilburg, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier
[14] (Aardenburg 1670.4.5 [23] a: Leendert Pietersen, testator Stephanus Waij, ecclesiae Steenbergen) Leendert Pieterssen, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier
[15] (Aardenburg 1670.4.5 [24] a Steenbergen) Gysbregt Roosen, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier (man Arnhem 1672.4.17, korporaal)
[16] (Aardenburg 1670.4.5 [25] a: Christiaen Boeij, testator Stephanus Waij, ecclesiae Steenbergen) Christiaan Boey, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier
[17] Aeltje Willems, onder de compagnie van d'heer capiteyn Dirk Lainier
[18-19] D'heer Hieronymus de Roek en jouffrouw Anna Cornelia van Mast, syn huisvrouw
[20] Jouffrouw Jacquelyne de Viri
[21] Jonkheer Charles de la Grange
[22] Anne Marie de la Grange
[23] Gennette de la Grange
[24] Abel de la Rivière (man Maastricht 1672.5.8)
[25] Ruthfer Faire Brother
[26-27] Johannes Salibosch, sergeant onder de compagnie van den overleden capiteyn La Rivière, met syn huisvrouwe (26: man Vlissingen 1672.10.2)
[28-29] Jacob Maffet en Margarita, syn huisvrouwe
[30] Daniël Martineau (man Aardenburg 1674.3.7)
[31-32] Hugo Adriaens ende Gooltje Jans, syn huisvrouw (man Retrenchement 1678.6.11)
[33-34] Johan Wouters, corporaal onder d'heer lieutenant collonel Kerry, en Emke Harmans, syn huisvrouw
[35] Teuntje Jans
[36] Pieter Muss (man Breda 1672.9.4)
[37-38] Albert Janssen van den Bosch en Marie Klaessen, syn huisvrouw
[39] Johan Blanchard, corporael onder de compagnie van d'heer De la Rivière (man Vlissingen 1672.10.2)
[40] Daniël Montignon, corporael onder de compagnie van d'heer De la Rivière (man Vlissingen 1672.10.2)
[41] Adriaan Adriaanssen Blommert

Het 264 Avondtmaal, gehouden den 4 januarij 1671

Met attestatie
[1] Adriaan Parduijn
[2-3] Adriaan van den Berghe ende Aaltje Sijs, zyn huysvrouw (man Aardenburg 1675.9.29)
[4] Johannes Philippus Herendorf
[5-6] Jakob Zwaan, corporaal, ende Maria Mullers
[7] Willem Gaskin
[8] Jan Charters, sergeant (man Maastricht 1673.4.30)
[9] Marcelis Spierink (Vlissingen 1672.4 [] a Sluis: Breewaterstraet)
[10-11] Thomas Gommerts en zyn huysvrouw
[12-13] Jakob Robbers (is doodt) ende Catharina Gomme (is vertrokken), zyn huysvrouw
[14] Eduard Stoker
[15-16] Joost Bredebach ende Anna Clara, zyn huysvrouw
[17-18] Jacob Hendriks en zijn dochter (man Maastricht 1673.4.30)
[19-20] Piter de Man, lieutenant, ende Elizabeth van Paaffenroode
[21] Gillis Vermeulen
[22] Dirk Aartsen
[23-24] Samuel Gibert en zyn huysvrouw
[25] Anna Ita, huysvrouw van dominus Josias Maanhoud (man Vlissingen 1677.6.6; Vlisingen 1678.6.18 a Sluis, achter de Franse kerk)
[26] Elizabeth Philips, haar dienstmaaght (man Vlissingen 1672.7.10)
[27] Maria Ditty (man Breda 1672.9.4) ???
[28] Maria van den Blosse
[29] Geertruydt Jans
[30] (Vlissingen 1669.7.1 [] a: Maria Nemegeer, mav Sluys, Kleyne Marckt) Maria Nemegheer
[31] Willemijntje Jans
[32] Maria Pieters
[33] De huysvrouw van de heer kapiteyn Dirk Laignier (man Arnhem 1672.4.17)
[34] Marrigjen Teunis (man Vlissingen 1672.5.22)
[35] Vintje van Torre (Schoondijke 1671.9.22 a Sluis: Vijntie van Torre)

Met belijdenis
[36] Jan Engelaar (man Retrenchement 1677.?.?)
[37] Willem de Grave (man Tholen 1676.5.31)
[38] Philip Keirel
[39] Edmund Hill
[40] Leendert Leendertsen
[41] Allard Tresson
[42] Izaäk le Rou
[43] Johannes van Ouwegem
[44] Cornelis Koop (man Middelburg 1678.5.15)
[45] Helena van der Venne (man Middelburg 1677.5.2)
[46] Sara Walles
[47] Catharina Fransen (man Retrenchement 1679.5.21)

Het 265 Avondtmael, gehouden den 5 april 1671

Met attestatie
[1-2] D'heer capiteyn Andreas van der Meulen met juffrouw syn huysvrouw [Marie Saagmans] (man ??? 1672.7.10)
[3] D'heer Cornelis Eversdijck
[4] Carel van Zijll, vendrigh van d'heer capiteyn Heynsius (man Breda 1672.5.22)
[5-6] Wilhem Vaster met Willemintje, syn huijsvrouw
[7] Jacob Becker (man Schoondijke 1674.3.4) (Schoondijke 1674.4.1 a Sluis: Jacob Bekkert en huisvr.)
[8] Alexander Penton
[9-10] Michiel Beun met Marij Willmaeckers, syn huysvrouw (9: man ??? 1677.10.3)
[11] Jacob Vergucht (man Vlissingen 1672.4.17, Retrenchement 1679.5.21; Vlissingen 1682.4 [] a Sluis: onder Perduyn, Koudehoeck)
[12] Jacques Raine
[13] Juffrouw Bartha Saagmans
[14] Anna van Loo (man IJzendijke 1673.6.18) (IJzendijke 1673.7.2 a Sluis: Anna van Loo, & Edinckhuysen; man Sluis)
[15] Catharina Lips (Zuidzande 1677.7.11 a Sluis: Catrina Lips; dood)
[16] Anneke Wyers
[17] Agnietje van Haart (man Vlissingen 1672.10.30, Vlissingen 1672.12.15)
[18] Adriana Verschragen
[19] Magdaleena Jacobs
[20] Willemintje Dingemans
[21] Francintje Jacobs
[22] Paulintje Jans
[23] Geertruyt Wouters (man Arnhem 1672.4.17)
[24] Christina Louwysen
[25] Hester van Aemsel

Met belydenisse
[26] Johannes van Essche
[27] Leendert van der Speck
[28-29] Johannesacob Plokket en Jakomintje Roosterck, syn huysvrouw (Vlissingen 1686.1 [] a: Jacob Plocket en Tanneken Hendrycks, mav Sluys, Peperdijck)
[30] Gijlles Lely
[31] Anthonij van den Eede
[32] Johannes Mijle (man Maastricht 1673.2.19)
[33] Johannes Trogh
[34] Catharina Ellieul (man Middelburg 1678.5.8)
[35] Maria van Dorth
[36] Mary Stoet
[37] Hillegon Mulders
[38] Gerritje Arents (man Leiden 1675.4.28)
[39] Sara Calf
[40] Maria Cunen
[41] Anna Sigelaars
[42] Elizabeth Gommers
[43] Jesijntje Selis

Het 266 Avontmaal, gehouden den 5 july 1671

Met attestatie
[1] De heer kapiteijn Maurice de Savornin
[2-3] D'heer Jakob van der Ende, lieytenant van de compagnie van de heer kapiteyn Cassiopijn, alsmede Adriana Kop, zyn huysvrouw, ende (2: man Breda 1672.5.22) (man Grave 1675.10.13)
[4] Jenneken Jans, haar dienstmaaght (man Grave 1675.10.13)
[5] J. Schrevelius, vaendrigh onder dezelve compagnie (man Breda 1672.5.22)
[6] Christiaan Petersen, sergeant onder de compagnie van de heer kapiteyn Cassiopijn (man Breda 1672.5.22)
[7] Marten Martense van Wijk, onder de compagnie van de heer kapiteyn Cassiopijn (man Breda 1672.5.22)
[8] Johannes Federings, mede zynd' van dezelve compagnie (man Breda 1672.5.22)
[9] Jakobus Henderson, sergeant van de compagnie van de heer kapiteijn d'Savornijn
[10-11] Robbert Meijs ende zyn huijsvrouw, van de compagnie van de heer kapiteijn d'Savornijn
[12-13] Joris Davids en zyn huysvrouw, van de compagnie van de heer kapiteijn d'Savornijn (12: man Steenbergen 1674.3.7)
[14-15] Willem Mark en zyn huysvrouw [Marie Franssen], van de compagnie van de heer kapiteijn d'Savornijn (man Maastricht 1673.4.23)
[16-17] Andries Pardij en zyn huysvrouw, van de compagnie van de heer kapiteijn d'Savornijn
[18-19] Thomas Nieuwwegen en zyn huijsvrouw, van de compagnie van de heer kapiteijn d'Savornijn
[20] Thomas Mijtsel (man Maastricht 1673.4.23) ??????
[21] Willem Bloo
[22-23] Willem Ruijgrok, luytenant onder de compagnie van de heer grave van Solms, ende Zoetje Tak, zijn huijsvrouw (man Arnhem 1672.4.17)
[24] Hans Hooswinkel, sergeant onder de compagnie van de heer grave van Solms (man Arnhem 1672.4.17)
[25] Jan Barents, corporaal onder de compagnie van de heer grave van Solms (man Arnhem 1672.4.17)
[26] Dirk Aartsen, onder de compagnie van de heer grave van Solms (man Arnhem 1672.4.17; man Breda 1672.5.22)
[27] Jan Berentsen, onder de compagnie van de heer grave van Solms (man Arnhem 1672.4.17)
[28] Willem Barentsen, onder de compagnie van de heer grave van Solms (man Arnhem 1672.4.17)
[29] Hendrik Zaal, onder de compagnie van de heer grave van Solms (man Arnhem 1672.4.17)
[30] Jan Felten, onder de compagnie van de heer grave van Solms (man Arnhem 1672.4.17)
[31] Michiel Willemsen, onder de compagnie van de heer grave van Solms
[32] Johannes Hoenders
[33] Willem van der Heyden (man Middelburg 1672.5.15)
[34] Jan ter Waeij, constapel
[35] Martinus Treutelaar (man Middelburg 1677.9.26)
[36-37] Mathijs Jakobs ende Marie Meijers, zyn huysvrouw
[38] Johannes Ketelaars (man Breda 1672.5.22)
[39] Paschier le Claij
[40] Pierre Auberzon, uit Zwitserlandt
[41] Jean Bouquin de Mouteu
[42] Antoin Marcan
[43-44] Michiel Buns ende Cathalina Buns, zyn dochter (44: man Retrenchement 1672.6.26)
[45] Zusanneken van der Beke (man Vlissingen 1672.3.27)
[46] Jakomina van Waerdenburgh
[47] Dina Kolkmans (man Aardenburg 1676.7.5: onder Wijnhorst; Aardenburg 1676.10.3 [] a
[48] Catharina Beukers
[49] Anna Segers (man Retrenchement 1673.10.1)
[50] Magdalene Piters Bellardin (man Dordrecht 1672.5.15)
[51] Christina Christiaans Dulen (man Steenbergen 1672.4.24)
[52] Clara Louijs (man Middelburg 1672.11.27)

Met belijdenis
[53] Maria Weijtz

Het 267e Avondtmael, gehouden den 4 october 1671

[Met attestatie]
[1-2] Monseigneur Servaes van Uffelen met juffrouw Sibilla de Baudoux, syn huysvrouw (man Lillo 1673.11.5)
[3-4] Heijndrick Sibaldus met Maria Durie, syn huysvrouw
[5] Pierre Broche
[6-7] Heijndrick Antonijsen en Sarah Seloovre, syn huysvrouw (man Middelburg 1672.7.10)
[8-9] Joris Passaer en Metje Ketings, syn huysvrouw (man Gorinchem 1673.12.17)
[10-11] (Aardenburg 1652.6.6 [[7-8] a: Alexander Smith, sergeant van capiteyn San, Janneken Caspers, uxor) Alexander Smit en Johanna Smit [Audene], syn huysvrouw (man Maastricht 1673.4.23)
[12] Anthony Offers (man Aardenburg 1677.5.9; Aardenburg 1677.7.3 [3] a; man Sluis)
[13] Valentinus Clausius
[14] Dusing Bentheim
[15] Lucas Grimmenigh, sergant van d'heer capiteyn Backum
[16] Vrouwe Isabella de Wispelaer, huysvrouw van d'heer capiteyn Maurits de Saverniz
[17] Juffrouw Maria van der Meertsen (man Middelburg 1673.5.7)
[18] Maria de Wit (man Breda 1672.5.22)
[19] Cornelia Cornelissen (man Breda 1672.5.22)
[20] Trintjen Ariëns
[21] Anna Maria Preut
[22] Maria Nubegin
[23] Ytje Jans
[24] Barbara van Rhyn (man Goes 1674.5.6)

Met belydenisse
[25] Joos de Meijr
[26] Claartje Cornelis
[27] Johanna Clara van Lith (man Middelburg 1672.4.3)
[28] Anna Maria Steenbergen

Het 268e Avondtmael, gehouden den 3 januario 1672

[Met attestatie]
[1-2] D'heer Carel Otto Scheel, capiteyn van een compagnie, met juffrouw Agnis van Coeverden
[3] Monsieur René [van Els], lieutenant van d'heer capiteyn Backx
[4] Jan Chrijms (man Breda 1672.5.22, ??? 1672.12.25)
[5-6] Pierre Chalande met Virgile Richart, syn vrouw (man Bergen 1672.3.20)
[7-8] Jan Gerrits en Magdaleen van Dalen (man Aardenburg 1673.12.10; Aardenburg 1674.1.7 [3-4] a: Jan Gerrits van Brakel, sergeant onder Bronkhorst)
[9] Jacob Jansen (man Aardenburg 1673.12.10; Aardenburg 1674.1.7 [6] a; man Sas van Gent 1675.10.13)
[10] Ludolph Serviles (man Vlissingen 1672.10.23; Vlissingen 1672.10 [] a Sluis: Ludolphusen Terville en Bernardine de Heer, Palinckstraet)
[11] Daniël Cambels (man Gorinchem 1673.12.17)
[12] William Cunie (man Vlissingen 1672.5.22)
[13] Juffrouw Adriaena van Borrendamme, huisvrouw van d'heer capiteyn Cabeljauw
[14] Juffrouw Everdyne van Soutelandt
[15] Anneken Jans (man Breda 1672.5.22)
[16] Nelleke Jans
[17] Itken Jansen
[18] Jannetke Heyndricx (man Breda 1672.5.22)
[19] Vronika Gall (man Breda 1672.5.22)
[20] Sara Vromentaal (man Nieuwersluis 1673.11.12)
[21] Elysbeth van den Bergh
[22] Barbel Gatieu (man Middelburg 1672.7.10)
[23] Catharina Perol
[24] Apollonia Oillerts
[25] Sibilla Wildemans (man ??? 1672.9.18)

Met belydenisse
[26] Jeremias Martens (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [] a)
[27] Adriaen van den Broecke
[28] Nicolaas Narman
[29] Leendert van de Craan
[30] Aernout van Berghhuyzen
[31] Baudewyn de Carel
[32] Heyndrick Anthonissen
[33] Jacob Naassens
[34] Jan Simpelaar
[35] Andries van der Linden (man ??? 1672.4.17)
[36] Johannes Swyger
[37] Catharina de Baquere
[38] Anna Stavenisse (man ??? 1679.10.1)
[39] Johanna Duyvelaers (man Sint Anna 1674.6.3)
[40] Mary Crynsen
[41] Catalintje la Croy
[42] Jannetje Huygen

Het 269 Avondmaal, gehouden den 3 aprill 1672

Met attestatie
[1] Bernard de Bever
[2] Michiel Meulemans (man Maastricht 1673.4.23)
[3] Hillegond Laurens (man Middelburg 1672.11.6)
[4] Beatrix Loux
[5] Jozyntje de Ly
[6] Maaitje Tiels
[7] Vyntje Verlee
[8] Anneken Federings [Wielaerts] (man Breda 1672.5.22)

Met belydenisse
[9] Pieter Rooselaer
[10] Seger de Reyter (man Middelburg 1673.11.19)
[11] Willem Hensel (man ??? 1672.4.17, sergeant; Aardenburg 1673.7.30 [20] a Sluis)
[12] Anthony la Croix (man Engeland 1672.7.10, man Middelburg 1675.124)
[13] Dirk Gerritsen

Het 270 Avondtmaal, gehouden den 3 july 1672

Met attestatie
[1] De heer Paulus van Oldenburg, kapiteyn (man Leiden 1673.6.25)
[2] Juffrouw Anna van Oldenburg, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[3] Jonkheer Jan de Buvrij, luytenant van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[4] Joffrouw Maria Magdalena van Oldenburg, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[5] Jonkheer Jakob van Oldenburg, vaendrig van de compagnie van d'heer Oldenburg
[6-7] Christiaan de Bugenij, sergeant van de compagnie van d'heer Oldenburg, ende Willemyntje, zyn huysvrouw (man Leiden 1673.6.25)
[8] Arnout Laurens, sergeant van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[9] Izaäk de Businij, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[10-11] Cornelis Koppens met Apollonia Bysemans, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[12-13] Ambrosius Koppens met Trijntje Brouws, zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[14] Hendrik Vreugden, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[15] Jan Vreugden, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[16] Jakob Petin, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[17] Michiel Wels, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[18] Cathalina Wels, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[19] Elizabeth Cleppe, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[20] Christiaan van Bole, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[21] Jakob van Bole, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[22] Georgens van Eijke, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[23] Jakob Tonge, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[24] Paschine Dirks, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[25] Elizabeth Parisel, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.29)
[26] Piter Witterman, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[27] Maria Witterman, van de compagnie van d'heer Oldenburg (man Leiden 1673.6.25)
[28] Jan Sanders, van de compagnie van d'heer Oldenburg
[29-30] Johan Boumont, luytenant van de compagnie van d'heer Lichtenberg, met zijn huysvrouw [Magdalena] (30: man Middelburg 1672.11.17)
[31-32] Jan van der Linde met zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man ??? 1672.9.18)
[33] Ingel Bussels, sergeants vrouw van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man Retrenchement 1672.9.22)
[34-35] Cornelis Arnoudts met zyn huysvrouw, van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man Retrenchement 1672.9.22)
[36-37] Joost Meijer met zyn vrouw [Janneke Waverijns], van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man Retrenchement 1672.9.22; Aardenburg 1675.10.5 [25-26] a Sas van Gent)
[38-39] Balthen Heijmans met zyn vrouw [Janneke van de Clooster], van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man Retrenchement 1672.9.22; Aardenburg 1675.10.5 [27-28] a Sas van Gent; Aardenburg 1678.12.31 [6] en [12] a Sluis; 39: man Leiden 1673.6.25)
[40] Marten Zonneman, van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man ??? 1672.9.18)
[41] Adriaan de Clerk, van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man Retrenchement 1672.9.22Aardenburg 1675.10.5 [29] a Sas van Gent)
[42] Gijsbertje Albertsen, van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man Retrenchement 1672.9.22, Schoonhoven 1673.6.25)
[43-44] Marcus Heijneman ende zyn huysvrouw [Catelina van Mortel], van de compagnie van d'heer Lichtenberg (man Retrenchement 1672.11.13) (Zuidzande 1674.7.8 a Sluis: Marcus Heineman en zijn vrouw Catelijnken van Mortel; man Cadzand)
[45-46] Sander de Bever ende Janneken van Evele (man Sint Anna 1673.12.31)
[47-49] Gillis Bruneel ende zyn huysvrouw ende haar dienstmaagt Elizabeth
[50] Antonette Jakobs van Schoonevelt
[51] Francoise Subaldus
[52] Margriete van Minne
[53] Marij van Prole
[54] Anne Marie de la Rivière (man Maastricht 1672.11.6)
[55] Anna Devidia de Vries (man Maastricht 1672.11.6)

Het 271 Avondmaal, gehouden den 2 october 1672

Met attestatie
[1] D'heer collonel en commandeur Simon Scotte (man Philippine 1673.6.1)
[2] D'heer Christiaan Boreel, capitein
[3-4] D'heer Willem van Koningshoven, vaandrig onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel, en syn huisvrouw jouffrouw Elizabeth Broekers
[5-6] Hendrik Michielssen, sergeant onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel, en syn huisvrouw Cornelia Dryons
[7-8] Hendrik Lankhout, sergeant onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel, en syn huysvrouw Maria Thiels
[9-10] Abraham du Molin, corporaal onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel, en syn huysbrouw Ryckrje Stoels
[11-12] Albert Ferleman, corporaal onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel, en syn huisvrouw Maria Aernouts
[13] Cornelis Krynne, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[14-15] Philips du Champ en syn huisvrouw Maria Hofman, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[16] Cornelis Bal, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[17-18] Anthony Jongput en syn huisvrouw Josyntje Hellebuck, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[19-20] Joost Walrave en syn huisvrouw Theuntje Letré, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[21] Bartholomeüs de Smith, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[22-23] Pieter de Klerk en syn huisvrouw Janneken Grysson, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[24-25] Pieter de Lange en syn huisvrouw Tonyntje Pauwels, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[26] Maria Halters, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[27] Elizabeth Verhelst, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[28] Janneken Andries, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel (man Middelburg 1674.11.18)
[29] Maria Grolles, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[30] Aeltje Stoffels, de jonge, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[31] Aeltje Gerrits, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[31] Pieternelle Foens, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[32] Josyntje Leyts, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[33] Christyntje op de Kam, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel
[34] Sytje Franssen, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel (man Breda 1675.10.13)
[35] Anna Pieters, onder de compagnie van de heer Christiaan Boreel (man Oostburg 1678.5.1)
[36] Bernard van der Horst, sergeant onder d'heer capiteyn Tynagel
[37] Jan Jacobsen Basting
[38] Pieter van Ouwegem (man Aardenburg 1675.9.29)
[39] Anna Catharina van Heydelberg (man Philippine 1673.6.1)
[40] Jouffrouw Anna Sophia Bax (man Den Bosch 1674.10.28)
[41] Maria Lambregts (man De Bilt 1677.5.9)
[42] Marie Hoekendyck
[43] Christina Crol
[44] Grietje Goossens
[45] Pryntje Cys
[46] Bernardine le Chien
[47] Lauwryntje de Hase

Met belydenisse
[48] Cathalyntje van de Woestyne (man Aardenburg 1675.12.29; Aardenburg 1676.1.3 [12] a Sluis)
[49] Johanna Havens
[50] Magdalena Nemegheers
[51] Cornelia Vergeson (man Middelburg 1673.6.4)
[52] Marie Gryers

Het 272 Avondmaal, gehouden den 1e dag des jaars 1673

Met attestatie
[1-2] Jan Daggelders en syn huisvrouw Janneken Janssen, onder de compagnie van (Aardenburg 1673.7.30 [9-10] a; Aardenburg 1675.10.5 [23-24] a IJzendijke)
[3-4] Isaäk de Peere en Elsje Janssen, syn huisvrouw, onder de compagnie van
[5] Agniete Macholle, onder de compagnie van
[6] Jacob Hermense, corporaal onder d'heer capiteyn Bronchorst (man Aardenburg 1673.12.10; Aardenburg 1674.1.7 [5] a)
[7-8] Jacob van der Weege en Christina Proot, syn huisvrouw
[9] Martinus Martens (man Middelburg 1674.1.28)
[10] Marie Schaars (man Retrenchement 1674.10.7)
[11] Jacob Caffein
[12] Magdalena Vollaerts
[13] Agnietje Govers (man Middelburg 1675.4.28)
[14] Ariaantje Marines
[15] Cornelia Prince (man Gouda 1673.1.22)
[16] Anthonette van Gele (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [] a)????
[17] Gesken Alders
[18] Margarita Burickx, weduwe
[19] Anna Biljaert (man Aardenburg 1673.6.17)

Het 273 Avontmaal, gehouden den 2 april des jaars 1673

Met attestatie
[1] Gijsbert Stamper (man Den Haag 1677.5.2)
[2] Jorina van Sluijs, huysvrouw van de heer Duyst van Voorhoudt
[3] (Oostburg K: 1673.4.2: Christyntje Mestdach, man Sluis) Christijne Mesdach
[4] Piternelle Strubbe (man Retrenchement 1674.9.30)
[5] (IJzendijke 1665.10.11 b: Catherina Jans, jd; man Sluis) Catharina Jans
[6] Johanna van Lith (man Bergen 1674.2.25)

Met belijdenis
[7] Jan Verlinde
[8] Timotheüs Groenebergh
[9] Jan van Lochteren (man IJzendijke 1678.6.6: luitenant onder Hemert, majoor op 't Pas)
[10] Johannes Flidser
[11] Cornelia Thons
[12] Margriete Vidico

Het 274e Avondtmael, gehouden den 2 julius des jaers 1673

Met attestatie
[1] D'heer Johan Cauw, lieutenant-collonel (man Breda 1673.10.29, Aardenburg 1676.3.8; Aardenburg 1676.4.3 [15] a Sluis)
[2] Henricus Bouman, lieutenant van d'heer collenel Van Vrybergen
[3] Anthonius van den Brande, vendrich onder d'heer capiteyn Cabbeljauw (man Aardenburg 1676.3.29; Aardenburg 1676.4.3 [31] a; man Retrenchement 1679.5.21; man Arnhem 1679.123: luitenant onder Parduyn)
[4-5] Hugo Uyttersche, lieutenant van capiteyn Meps, en Catharina Felincx, syn huysvrouw (4: man Breda 1673.11.19)
[6] Jan van Legans
[7-8] (Waalse gemeente Aardenburg 1669.1.9 [1] b: Piere Rosiers) Pierre Rosier, chergeant van d'heer lieutenant-collonel Fulana, Cornelia de Prince, sijn huysvrouw
[9-10] Adriaen de Jonge, Delia Vergison, syn huysvrouw (man Oostburg 16747.24)
[11] Jan Gassy, soldaet onder d'heer Johan Cauw (man Aardenburg 1676.3.8; Aardenburg 1676.4.3 [20] a Sluis)
[12] Aeltje Adriaens, huysvrouw van Lauwerens den Hovenier
[13] Leuntje Gouws
[14] Maytje Pieroo, dienstmaegt tot dominus Josias Maenhoudt
[15] Arnoudina Jacobs
[16] Sara Agnis Minne (man Middelburg 1674.4.29; Aardenburg 1685.1.5 [6] a Middelburg en Sluis: Anna Agnieta Minne)
[17] Jannneken de Klerck (man Middelburg 1673.11.19)

Met belydenisse
[18] Reijnier Joris
[19] Abraham Kraeye
[20] Catelyntje Verduijst
[21] Magdalena Agaas
[22] Tonyntje Suijen
[23] Jannetje van Eede
[24] Johanna Rentjens (man Biervliet 1679.9.10)

Het 275e Avondtmael, gehouden den 1 october deses jaers 1673

Met attestatie
[1] Maria van Ossewaert, huysvrouw van Maerten Meerthen
[2] Geertruydt Wilhemsen
[3] Evertie Meijnders (man Bergen op Zoom 1674.4.22)
[4] Elizabeth Pletser
[5] Gerritje Valentijn (man Utrecht 1674.5.13)
[6] Anneken Jacobs
[7] Maria Jacobs
[8] Dirckje Jansen (man Sas van Gent 1675.2.4)
[9] Neesken Gijsbrechts, weduwe van Pieter Sylvernagel
[10] Maria Sylvernagel
[11] Adriaentje Stevens

Het 276 Avondmaal, gehouden den 7en januarij 1674

Met attestatie
[1-2] D'heer capiteyn Caspar Braems met jouffrouw Geertruyt Braems [Schivelberg], syn huisvrouw (man Nijmegen 1674.12.23)
[3-4] Klaes Huyje en syn huisvrouw
[5] Cornelia Oostwalt (man Bergen op Zoon 1675.5.5)
[6] Teuntje Bastiaans van Oldenburg
[7] Claasje Ooms (man Vlissingen 1675.2.4)
[8-9] Anna en Maria Stoets (8: man Middelburg 1678.5.8 ????)
[10] Cornelia Vergeson
[11] Cathalyntje Jans
[12] Margarite Otten van der Heyden (man ??? in Gelderland 1674.3.24)
[13] Jaquemyntje van Waardenburg (man ??? in Gelderland 1674.3.24)
[14] Magdalene Stang (man Dordrecht 1675.2.4)

Het 277e Avondtmaal, gehouden den 1 april des jaars 1674

Met attestatie
[1] D'heer capitein Parduyn
[2] Steven van de Reis (man Middelburg 1675.10.13)
[3] Maria Pootmans (man Meppel 1674.7.24)
[4] Janneken Geerinks (man Retrenchement 1675.1.6)
[5] Tannneken Jakobs
[6] Janneken Bontemps (man Utrecht 1674.6.19)

Met belijdenisse
[7] Dirk Dalm
[8] Francoijs de Reijter (man Retrenchement 1675.1.6) (Zuidzande 1677.4.11 a Sluis: Francoys de Reytar; dood)
[9] Matthijs Gerritsen
[10] Cornelis Cardoen
[11] Abré du Catel (man Sint Kruis 1676.1.12)
[12] Lijsbeth Kalf
[13] Francoijse Vervaaks (man Aardenburg 1679.12.24; Aardenburg 1680.1.5 [14] a Sluis: Françoise Fervaque)
[14] Jakemijntje Schippers
[15] Jesina Walles (man Middelburg 1675.10.13)
[16] Mechlintje Noppe
[17] Ariaantje Claas
[18] Helena Cornelia Weyts
[19] Tannetjen de Jonge
[20] Jacoba Cant
[21] Jannetje Lokké (man Middelburg 1675.12.13)
[22] Geertruyt Willems

Het 278 Avondtmael, gehouden den 1 julius 1674

Met attestatie
[1] Charles van der Swaluwe, capitein van een compagnie (man IJzendijke 1676.12.20)
[2] Abraham Coromstring, lieutenant van de compagnie van capitein Van der Swaluwe
[3] Dirck ten Ham, sergeant van de compagnie van capitein Van der Swaluwe
[4] Leendert Veerman, sergeant van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20)
[5] Jan van Beeck, van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20: adelborst)
[6] Joost Houcke, van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20: adelborst)
[7] Heijndrick Swaef, van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20: adelborst)

[doorgehaald: ?????? Tack]

vrouwen van de compagnie
[8] Jacomijntje Matthijsen, vrouw van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20)
[9] Pieternelle Ellegoen, vrouw van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20)
[10] Mary Matthijsen, vrouw van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20: Maria Gillissen)
[11] Rachel Adriaensen, vrouw van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20)
[12] Marij Davids, vrouw van de compagnie van capitein Van der Swaluwe (man IJzendijke 1676.12.20)
[13] (Vlissingen 1670.10 [] a: Andries Sandfort, sergeant onder Apollonij Cabeljou, ende syn huysvrouw Anna Pouwels, mav Sluys) Andries Sandford
[14] Aerd Spaen
[15] Jan Spaen
[16] Jan Jacobs (man ??? 1678.5.2)
[17] Janneken Hollebeke (man ??? 1678.5.2)
[18] Daniël Martin
[19] Francois la Forge
[20-21] Juffrouw Josina de Haes, Janneke Snickels, haer dienstmaegt (man Middelburg 1675.10.13)
[22] Johanna du Val
[23] Marij Bregaer (man Middelburg 1675.6.3)
[24] Tanneken Majoors (man Aardenburg 1675.6.30; Aardenburg 1675.10.4 [4] a Sluis)
[25] Janneken Thijbouts
[26] Pieternelleken de Swarte
[27] Amilia Perot
[28] Lijsbet de Lindt

Het 279ste Avondtmaal, gehouden den 7 october 1674

Met attestatie
[1] Laurens de Puit
[2] Levina van Dalen
[3] Jaquemijntje le Fèvre

Het 280 Avondmaal, gehouden den 6en januarij 1675

Met kerkgetuygenisse
[1-2] (IJzendijke 1673.7.2 a Rotterdam: Dirck Koop; man Sluis) (IJzendijke 1673.?.? a Sluis: Francoise Cant, & Dirck Koop; man Sluis) Dirk Koop en Francoise Kant, syn huysvrouw
[3-4] Jan Danckerts, sergeant onder d'heer lieutenant-colonell Cauw, met syn huysvrouw [Neeltje Robbers] (man Aardenburg 1676.3.8; Aardenburg 1676.4.3 [16-17] a Sluis)
[5-6] Baudewyn Janssen en Neeltje Jans, syn huysvrouw
[7-8] Gillis de Vriese en Jasperyne de Wind, syn huysvrouw (man Aardenburg 1676.3.8; Aardenburg 1676.4.3 [21-22] a Sluis)
[9] (IJzendijke 1674.10.7 b: Johanna Cant; man Sluis) Johanna Cant
[10] Jacoba de Mol
[11] Janneken Symons

Met belydenisse
[12] Jacob van de Walle (man Sticht Utrecht 1675.7.7)
[13] Christiaan van Ouwegem (man Middelburg 1676.3.8)
[14] Paschier Willemans
[15] Evert Bastiaansen
[16] Pieter Nelis
[17] Machiel Nieunecke (man Aardenburg 1676.3.8; Aardenburg 1676.4.3 [18] a Sluis)
[18] Isaäk van der Veere
[19] Anthony Mertens
[20] Josyna Tayspil (man Middelburg 1675.7.19)
[21] Mechelyntje Gommers
[22] Martyntje Hendriks
[23] Jannetje Robberts (man Aardenburg 1676.3.8; Aardenburg 1676.4.3 [19] a Sluis)
[24] Anna Everts
[25] Neeltje Wouters

Het 281e Avondtmael, gehouden den 7 april 1675

Met attestatie
[1-2] Eghbert Fraessen en Anna Jans, sijn huijsvrouw
[3] Pieternelle Verbeecke (man Middelburg 1677.7.18, Sas van Gent 1679.7.2)
[4] Barbara Liessen (man Aardenburg 1676.7.5; Aardenburg 1676.10.3 [] a)
[5] Petronella van Uxen

Met belijdenisse
[6] Jacob de Smijter
[7] Jan van Maanen
[8] Francoys Beku (Aardenburg 1676.4.3 [24] a: Francois Becqu, onder de compagnie van d'heer lieutenant colonel Caeuw, mav Sluijs, Josias Maenhout)
[9] Pieter Rooseboom
[10] Maytjen van Lerberg (man Middelburg 1675.4.28)
[11] Marij Konings (man Middelburg 1679.4.30)
[12] Marij Arnouts
[13] Levijntje Verlee

Het 282 Avondmaal, gehouden den 7 julij [1675]

Met kerkgetuigenis
[1] William Cyny, onder d'heer capitein Wynhorst (man Aardenburg 1676.7.5; Aardenburg 1676.10.3 [] a)
[2] Richard Evens, onder d'heer capitein Wynhorst (man Aardenburg 1676.7.5: sergeant; Aardenburg 1676.10.3 [] a)
[3-4] Jacob Dirkx en Mayken van de Venne, syn huisvrouw
[5-6] (Vlissingen 1672.10 [] a: Andries Pieters en Catelijntie Jans, mav Sluys, Donderstraet) Andries Pietersen en Cathalyntje Jans, syn huisvrouw (5: man Aardenburg 1676.7.5; Aardenburg 1676.10.3 [] a
[7-8] Hendrik Janssen en Janneken Joris, syn huisvrouw
[9] Francois van Beveren (man Terneuzen 1675.10.13) (Terneuzen 1676.1.10 a Sluis: Francois van Beveren)
[10] Sara Laurens
[11] Anthonette Mortier (man Aardenburg 1676.5.3; Aardenburg 1676.7.4 [23] a Sluis)
[12] Susanna van der Stryen
[13] Lybeth Vrooylyk (man Vlissingen 1677.6.6)
[14] Magdalene Kemper (man Bergen op Zoom 1679.7.2)
[15] Marie de Lange
[16] Lauwryne de Roo

Het 283 Avondmaal, gehouden den 6 october 1675

Met kerkgetuigenis
[1-3] D'heer Johan Blockeel, lieutenant onder de compagnie van syn vorstelycke genade prins Frederik zu Nassauw, jouffrouw Maria de Buggyenie, syn huysvrouw, Sara Blokkeel, haarlieder dogter (1 en 3: man Liefkenshoek 1677.11.7)
[4-5] Marynus Zeeburg, vaandrig onder de compagnie van syn vorstelycke genade prins Frederik zu Nassauw, en Cathalyna Blanckvoort, syn huysvrouw (man IJzendijke 1679.9.21) (IJzendijke 1679.10.2 a Sluis: Catalijna Blanckvoort, & Marinus Seeburg)
[6-7] Jan du Buan, sergeant onder de compagnie van syn vorstelycke genade prins Frederik zu Nassauw, en Maria de Groet, zyn huysvrouw (man IJzendijke 1679.8.27: Jan du Baar) (IJzendijke 1679.10.2 a Sluis: Jan du Baar, vaandrig onder Gaspar Caauw, & Maria de Groet)
[8-9] Pieter Roeloff, sergeant onder de compagnie van syn vorstelycke genade prins Frederik zu Nassauw, en Maria Vuygt, syn huysvrouw
[10] Geerard Verkruyse, corporaal onder de compagnie van syn vorstelycke genade prins Frederik zu Nassauw
[11] Jacobus van Mussele, adelborst onder de compagnie van syn vorstelycke genade prins Frederik zu Nassauw (man IJzendijke 1678.7.2)
[12] Jouffrouw Geertruyd van den Nieustad (man Liefkenshoek 1676.1.19)
[13] Cathalyne Hannebeek
[14] Anna Cunigham (man Veere 1676.9.27)
[15] Marie Wanin
[16-17] Mattheüs Roelof en Lena Maertens (man Vlissingen 1676.4.2, Philippine 1676.12.6; Aardenburg 1677.1.1 [1-2] a: Mattheüs Roelofs, sergeant, en sijn huysvrouwe, David Montanus; ma nae Biervliet 1679.4.30)
[18] Wittje Wittjese
[19] Jannetje Jans

Het 284 Avondmael, gehouden den 5 januarius 1676

Met attestatie
[1-2] Johannes Backerin en Weintje Vermeulen, syn huijsvrouw (man IJzendijke 1676.12.20)
[3-4] Johannes Kints en Elizabeth Tamson, sijn huijsvrouw
[5] Christiaan de Pauw
[6-7] Claes van den Berge en Elizabeth Louis, sijn huijsvrouw (man Retrenchement 1677.?.?: onder kolonel Morignault) (6: man Aardenburg 1679.2.12; Aardenburg 1679.4.1 [5] a Sluis)
[8] Elizabeth Marchand (man Vlissingen 1679.5.21)
[9] Margrieta Durcks
[10] Catharina Godon
[11-13] (IJzendijke 1674.7.1 b: Anna Swanevelts, man Sluis) Anna Swanevelds, moeder en dochters (man IJzendijke 1679.9.21) (IJzendijke 1679.10.2 a Sluis: Anneke Swanevelts, & Leendert Voerman)

Met belijdenisse
[14] Paulus du Val (man Biervliet 1678.3.6)
[15] Nicolas de Koning
[16] Jacobus Bregal
[17] Jannetje Meurs
[18] Marie Claessen (man Vlissingen 1679.4.30)
[19] Maria Parent (man Middelburg 1677.12.5)
[20] Catharina Sevenbergen
[21] Lijsbeth van den Berg (man Middelburg 1676.3.8)

Het 285 Avondmael, gehouden den 5 april [1676]

Met attestatie
[1-2] Cornelis Joris en Johanna Neuijs, sijn huijsvrouw (man Retrenchement 1679.5.21; Vlissingen 1682.1 [] a Sluis: Cornelis Jorisse en syn huysvrouw Janna Neuse, Koudehoeck)
[3-4] Harman Meyer en syn huijsvrouw (man Philippine 1678.4.17: sergeant onder Hanecroot)
[5] Heyndrick de Kock (man aardenburg 1676.5.24; Aardenburg 1676.7.4 [12] a Sluis: uit 't regiment van collonel Swartsenburg)
[6] Harmannus Langeloo, corporaal (man Aardenburg 1676.5.24; Aardenburg 1676.7.4 [10] a Sluis: Hermannus l'Anglois, corporael uit 't regiment van collonel Swartsenburg)
[7] Geurt van Roij (man Aardenburg 1676.5.24; Aardenburg 1676.7.4 [11] a Sluis: uit 't regiment van collonel Swartsenburg)
[8-9] (Vlissingen 1672.10 [] a Sluis: Ludolphusen Terville en Bernardine de Heer, Palinckstraet) Ludolfus Tervijl en syn huijsvrouw Barendina de Keer (man Philippine 1676.9.20: chirurgijn onder Zuidland, Bernardine de Kien)
[10] Rienck Doitjes, corporal
[11-13] (Vlissingen 1667.4 [] a Sluis: Palinckstraet) Gideon Wellaert en Annetje van Glatbeecke, sijn huijsvrouw, Geertruijtje Breemans, haer dochter (11-12: man Retrenchement 1677.?.?: sergeant onder kolonel Morignault) (man Retrenchement 1677.?.?, Vlissingen 1677.10.10)
[14] Jacob Nijs (man Den Haag 16779.5)
[15] Grijtje Stevens (man Middelburg 1678.5.15)
[16] Hester de Moor (man Aardenburg 1676.5.24; Aardenburg 1676.7.4 [14] a Sluis: uit 't regiment van collonel Swartsenburg)
[17] Bauckje Jacobs (man Philippine 1678.4.17, 1678.4.17: onder Hanecroot)
[18] Orsel Melchiors (man Philippine 1678.7.10: Ursel Melchers onder Hanekroot)
[19] Melleka Spruijt (man Aardenburg 1676.5.24; Aardenburg 1676.7.4 [16] a: uit 't regiment van collonel Swartsenburg)
[20] Jetje Martens, huijsvrouw van Rinck Doitjes
[21] Aeltje Jans (man Aardenburg 1676.5.24; Aardenburg 1676.7.4 [15] a Sluis: uit 't regiment van collonel Swartsenburg)
[22] Anna Gouws
[23] Roelofje Reins, sergeantse (man Aardenburg 1676.5.24; Aardenburg 1676.7.4 [13] a Sluis: uit 't regiment van collonel Swartsenburg)
[24] Aagtje Keunen
[25] Cijntje Wilhemsen (man Philippine 1676.12.6: onder Zuidland)
[26-27] (Vlissingen 1672.4 [] a Sluis: Breewaterstraet) Marcelis Spiering, Adriaentje Abrams, sijn huijsvrouw (man Philippine 1676.12.6: onder Zuidland)

Het 286 Avondmael, gehouden den 5 julius 1676

Met attestatie
[1-2] D'heer Cornelis Pompe en juffrouw Catharina van Orléans, sijn edele huysvrouw
[3] Evert van Oostendorp (man Hulst 1677.8.15: kapitein-luitenant) (IJzendijke 1681.1.5 a Sluis: luitenant Oostendorp; man Sas van Gent)
[4-5] (IJzendijke 1674.7.1 b: Anna de Vreese; man Sluis) Jan de Vreese en Anna de Vreese, sijn huijsvruw
[6-7] Jan la Garde en Janneken de Kamp, syn huijsvrouw
[8] Joris van Outerenberg
[9-10] Cornelis Pieterse en Hoorntje Jacobs, syn huijsvrouw
[11] Catharina Croes (man Den Haag 1677.11.7)
[12] Margrieta van Doesburg (St. Kruis 1687.1.12 a Sluis, Margarita van Doesborg, & de berijder)
[13] Grijtje Stuart
[14] Judith Pieters Roffé
[15] Johanna de Ruijter (man Retrenchement 1677.?.?.: onder kolonel Morignault)

Met belijdenisse
[16] Everhardus Hesener, vendrich van d'heer capitein Aitzma
[17] Casparus Walriq, volontair onder d'heer capitein Walrich (man Leeuwarden 1676.8.30) (Leeuwarden 1676.11.29 a Sluis: Casparus Walrich)

Het 287 Avontmaal, gehouden den 4 october 1676

Met attestatie
[1] (Groede 1672.1.1 b: Joos d'Autrecourt, man Sluis) Joos d'Autrecourt
[2-3] Adriaan de Vos en sijn huijsvrouw Cornelia Pauwels (man Zuidzande 1677.6.20) (Zuidzande 1678.1.9 a Sluis: Adriaen de Vos en Cornelia Pauwels uxor; man Breskens) (Breskens 1678.10.1 a Zuidzande: Adriaen de Vos en hv Cornelia Pauwels, man Groede)
[4] Cornelis Jans Moelaars
[5-6] Philip Pieterse en sijn huijsvrouw Elizabeth Proelandts
[7] Neeltje Vastrick
[8] Marij Wigh, jonge dochter (man Den Bosch 16784.24)
[9] Jaquemeijntje van Oosterhoudt (man Axel 1677.11.7)
[10] Maria van der Kinderen (man Bergen op Zoom 1677.5.2)
[11] Johanna Puijs, jonge dochter
[12] Janneken Bontemps

Het 288 Avontmaal, gehouden den 3 januarius 1677

En is niemant verscheenen met attestatie, nog met belijdenis aangekomen.

Het 289 Avontmaal, gehouden den 4 aprill 1677

Met attestatiën
[1] Lucretia Nachtegaal (man Middelburg 1678.5.8)
[2] Cornelia Bouwens
[3] Martha Aijnsworth
[4] Henderick Wilgers, sergeant

Met belijdenisse
[5] Guilliame Bartholf
[6] Cornelis van Ouwegem
[7] Jan van Doeselaar
[8] Aelje Hoolleer

Het 290 Avondmaal, gehouden den 4 july 1677

Met getuigenisse
[1-3] D'heer capitein Jacob van der Heyden met syn huisvrouwe [Geetruijt Kant] en dogter [Johanna van der Heyden] (2 en 3: man ??? 1679.10.8) (3: Leeuwarden 1680.7.29 a Sluis: Johanna van der Heijde)
[4] Hans Roelands, lieutenant van de heer capitein Hanescroot (man Philippine 1678.3.6)
[5-6] Francois van der Schuere ende Maria der Serdein, syn huisvrouw
[7] Thomas Hartvel
[8] Isabel Myl
[9] Ursel Berends Bly
[10] Marie van der Wege
[11] Maria van Ouwerkerke
[12] Elizabeth van den Berg (man Haarlem 1677.11.7)
[13] Cornelia Taets
[14] Lysbeth Peeters

Met belydenisse
[15] Allardus Nicolai, vendrich van d'heer capitein Lievius van Scheltinga (man Leeuwarden 1678.2.3)
[16] Evert Jacobsen

Het 291 Avontmaal, gehouden den 3 october 1677

Met attestatiën
[1] Cornelia Louwers
[2] Meester Henderik de Bacquere
[3] Petrus Lips
[4] Maria Davids
[5] Johanna van Alenburgh
[6-7] Herman Aerns en Sartjen Harmens, zijn huijsvrouw
[8] (IJzendijke 1675.10.6 b: Catharina Vliegers; man Sluis) Catalijntje Vliegers

Met belijdenisse
[9] Harman Loeman (man ??? 1678.5.2)
[10] Jannetje Adams (St. Kruis 1687.1.12 a Sluis: Janneken Adams, & Adriaen Damis Klaman)

Het 292 Avontmael, gehouden den 2e januarij 1678

Zijn met attestatie aengekomen
[1] De heer en meester Gijsbrecht van Hardenbroeck, pensionaris des lants van den Vrije
[2-3] Isaäc Schrijver en sijn huijsvrouw Catharina Uphuijs (man Poortvliet 1679.3.5)
[4-5] Klaes van den Bogaert en sijn huijsvrouw Catlijntjen Nagels (man Bergen op Zoom 1679.11.26)
[6] (IJzendijke 1673.7.2 a Sluis: Anna van Loo, & Edinckhuysen; man Sluis) Juffrouw Anna van Loo, weduwe van capitein Edinckhuijsen
[7] Juffrouw Johanna Helena Elieul (man Middelburg 1679.1.22)
[8] Maria Lamps
[9] Cornelia Jansen
[10] Jacomijntje Nollens
[11] Catharina Ogiers
[12] Pieternelletje Tibaut
[13] Elijsabeth Kennuij
[14] Catelijntje Adriaens
[15] Adriana Leuwijs
[16-17] Johan van Gent, wachtmeester onder de compagnie van de heer ritmeester Ruijsch, met sijn huysvrouw Ermgaard de Waager (man Steenbergen 1678.12.18, Bergen op Zoom 1679.11.26)

Met belijdenisse
[18] Jan van der Winninge
[19] Philips van Ierschot
[20] Anna Imants, jonge dochter

Het 293 Avontmaal, gehouden den 2 apriel 1678

Zijn met attestatiën aangekomen
[1-2] De heer capitein-lutenant Franciscus Rochefort en zyn huijsvrouw Maria Sult
[3] Petrus de Bettenhoven, cornet onder de compagnie van de heer edele heer Van der Lecq
[4] Maria Jans
[5] Goitkje Hermans (Leeuwarden 1679.5.2 a Sluis: Gooltje Harmens)
[6] Engeltje Geerts (man Philippine 1679.7.2)
[7] Jan Meertense
[8] Margrita Droniet
[9] Jannetje Braams
[10] Jacobus van der Schuere

Met belijdenisse
[11] Maria van der Lingen
[12] Cornelia Sluijmer

Het 294 Avontmaal, gehouden den 3 julij 1678

Zyn met attestatiën aangekomen
[1] Barbara de Jonge (man Bergen op Zoom 1678.12.25)
[2] Pieternelle Maartens
[3] Adriaan Damis
[4] Rachel Soete (man Middelburg 1679.10.29)
[5-6] Pieter Hoeckendijck en sijn huijsvrouw
[7] Alida Roosiers
[8] Isaäc Taalman
[9] Anna de Klerck
[10] Jannetje Israals (man Brielle 1679.4.23)
[11] Arnoud van Gelder
[12] Adriaantje Wouters (man Middelburg 1679.1.15)
[13] Jan Adriessen, ruijter onder de compagnie van heer ritmester Ruijch (man Bergen op Zoom 1679.11.26)
[14] Aaltje Wouters (man Aardenburg 1678.10.6; Aardenburg 1678.12.31 a Sluis)
[15] Mevrouw Cornelia Drost
[16] Marcus Harts, corporaal onder de compagnie van heer ritmeester Ruijsch (man Bergen op Zoom 1679.11.26)
[17-18] Johan de Leeuw en Mariken Mulders, sijn huijsvrouw (man Steenbergen 1679.4.23, Bergen op Zoom 1679.11.26: korporaal)
[19] Hendrick Andriesen
[20] Neeltje Adriaansen van Strijp
[21] Johannes de Root (man Rotterdam 1679.11.16)

Het 295 Avontmaal, gehouden den 2 october 1678

Zijn aengekomen met belijdenisse
[1] Juffrouw Isabella Weyts
[2] Mijntjen Aersen

Met attestatie
[3-4] Martijn Caron en sijn huijsvrouw Catrijn Caron (man Hulst 1679.7.2: korporaal)
[5] Jan van Nieuwenburch
[6-7] Theunis Jans en sijn huijsvrou
[8] Elijsabeth van den Eder
[9] (Aardenburg 1677.7.3 [3] a: man Sluis) Anthonij Hoffer
[10] Anthonette Rimmels
[11] Catelijntje van de Woestijne (man Aardenburg 1679.6.25; Aardenburg 1679.7.1 a: Berdenis)
[12] Maria Versanden (man Steenbergen 1678.12.4)
[13] Lambertje Frans
[14] Christina Jans
[15] Janneken van Aken, jonge dochter

Het 296 Avontmael, gehouden den 1 januarij 1679

Zijn aengekomen met attestatie
[1] (IJzendijke 1671.7.5 a Sluis: Adriaen Jordaens; man Sluis) D'heer auditeur Adriaen Jordaens
[2] Geert Veder, lieutenant onder capitein Meulenschot (man Hulst 1679.9.21)
[3-4] Balten Franse en sijn huysvrouw Engeltje Jans
[5] Laurens van Deijnse
[6-7] Jan Jacobsen, soldaet onder de compagnie van capitein Buekhoven, en sijn huijsvrouw Janneken Hollebeke
[8-9] Cornelis Goens en sijn huijsvrouw Josina Willems
[10-11] (Aardenburg 1676.4.3 [] a: Jan Osaert) Jan Osaen en sijn huijsvrouw Maria de Bruijne (IJzendijke 1681.1.5 a Sluis: Jan Osaen ende Mary de Bruyn, sijn huisvrouw)
[12-13] Jeremias Maertens en sijn huijsvrouw Agnieta van Geele
[14] Jacoba de Mol
[15] Martijntje Salomons
[16] Hester Daniëls


Het 297 Avondmaal, den 2 aprillis 1679


Met kerkgetuigenis

[1]

Nicolaus van Wynbergen

[2]

Catharina Fligerius

[3]

Cornelia Westerwijck

[4-5]

Franke Santvoort, sergeant onder d'overste luytenant Van Velsen, en Sibilla Berbera Stomp

[6]

Jannetje Bertholf

[7]

Jacomyntje Haex


Het 298 Avontmael, den 2 july 1679

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Bernhart van Wijnen, sergeant, en sijn vrouw Maria Elijsabeth Kellers
[3] Teunis Rijssen, corporael
[4] Antonij Charleij
[5-6] Jan Hamelinek en sijn huijsvrouw Catalina van der Schure
[7-8] Arthur Poijcracht en sijn huijsvrouw Geertruyt Jochems
[9-10] Swier Jansen en sijn huijsvrouw Dirckje Bruijns
[11] Sergeant Loodwijck Mensbergen
[12-13] Merten Hogenboom en sijn huijsvrouw Martijntje Gerrits
[14] Tjerck Tjerc
[15-16] Pieter van Ouwegem en sijn huijsvrouw Josijntje de Lij
[17-18] Jacob Snaerk en sijn vrouw Anna Bovese
[19-20] Abraham Obijn en sijn vrouw Catelijntje van Mate
[21] Eebe Tijmens
[22] Jacob Andriessen (Breskens 1686.7.7 a Sluis, man Sluis 1687.7.1)
[23] Cornelia Lucia van Campe van de Bruese (man Vlissingen 1679.12.17)
[24] Aegje Taddes
[25] Mary Jans
[26] Francijntje Pieters
[27] Geertruijt Bruijnings
[28] Esther Rijckouw (Leeuwarden 1680.11.17 a Sluis: Hester d'Rihou)
[29] Fockeltjen Jans
[30] Anskjen Hendrix
[31] Janneke Kijvits
[32] Aeltjen Harmens
[33] Marij Signij
[34] Anna van der Leij (man Middelburg 1679.11.2; Aardenburg 1680.1.5 a Sluis)

Met belijdenisse
[35] Jan Westerhuijs, sergeant (man Hulst 1679.9.21)
[36] David Malliard
[37] Marij Kerrij
[38] Jacoba van Pijlvoorm
[39] Marta Jordaens

Het 299 Avontmaal, den 1 october 1679

Met attestatiën
[1] Rijnier Stoffels
[2] Magdaleentje Baas
[3] (Breskens 1672.4.2 b: Johanna Gronsvelt; man Sluis) Johanna van Gronsfelt
[4-5] Evert de Fra en zijn huijsvrouw Pieternelle Verbecke
[6] Lijsbeth Jupiters
[7] Matje Louissen van Herberge
[8] Jan Gerrits, sargiant onder de heer capitein Duijs
[9] Hendrick Jans
[10] Hendrick Welljes
[11] Baartjen Dirks
[12-13] Jan de Jager en sijn huijsvrouw Cathelijntjen Rose
[14] Maria Sevenberghen
[15] Josina de Babbelaars
[16-17] Cornelis Henderix, soldaat onder de compagnie van de heer capiteyn Ockinga en syn huijsvrouw Aaltjen Janz (Aardenburg 1677.10.1 [19-20] a: Cornelis Hendrix en zijn vrouw Aeltje Jansen, mav Sluijs)
[18-19] Louis Guerin en syn huijsvrouw Marie le Grand
[20] Annitje Hellinx
[21] Amarentia Kempe
[22] Koenraad van der Beek
[23] Aaltjen Geeraadts

Met belijdenisse
[24] Andries van Kalker
[25] Berent Mibblink
[26] Apollonia Caan
[27] Catharia Maartens
[28] Susanna Sluijmer
[29] Sara Catharina Parent
[30] Ada de Lindt
[31] Margriete Marinis

Het 300 Avontmael, 1680 den 6 januarij

Met attestatie
[1] D'heer captein Louwerman en sijn huijsvrouw Abelia Conders onder 't regiment van d'heer colonel Zideniski
[2-3] Albert Courmans, capitein-lieutenant onder de compagnie van den colonel, en sijn huijsvrouw
[4] Susanna, huijsvrouw van Jacob Zegelaer, onder de compagnie van den colonel
[5] Lena de Vries, onder de compagnie van den colonel
[6] Berent Berentsen, sergeant onder de compagnie van den lieutenant-colonel
[7] Lucas Antonis, corporael onder de compagnie van den lieutenant-colonel
[8-9] Josias Soudevaeij en sijn vrou Janneken Karre, onder de compagnie van den lieutenant-colonel (Avondmaal Aardenburg 1682.10.2: Janneken Karre, met attestatie van Sluijs, David Montanus)
[10-11] Jan en Antonette Wilson, onder de compagnie van den lieutenant-colonel
[12] Neeltje Fockers, onder de compagnie van den lieutenant-colonel
[13] Johanna van Thuijl, onder de compagnie van den lieutenant-colonel
[14] Maria Kole, huijsvrouw van den lieutenant Potey, onder de compagnie van d'heer majoor
[15] Antonij de Booij, onder de compagnie van d'heer majoor
[16] Francois Karon, onder de compagnie van d'heer majoor
[17] Catarina Karenberge, onder de compagnie van d'heer majoor
[18] Trijntje Claessen, onder de compagnie van d'heer majoor
[19] D'heer Maximiliaen van Steenhuijse, capitein (Avondmaal Aardenburg 1683.1.3: Maximiliaen van Steenhuyse, capiteyn, met attestatie van Sluys)
[20] Jan Conjet, sergeant onder d'heer capitein Van Steenhuijse (Aardenburg 1683.1.3 [8] a: Jan Conjet met sijn huysvrou, mav Sluys)
[21] Antoni de Redder, onder d'heer capitein Van Steenhuijse (Avondmaal Aardenburg 1683.1.3: Anthony de Redder, met attestatie van Sluys)
[22] Neeltjen Lambrechts, onder d'heer capitein Van Steenhuijse (Avondmaal Aardenburg 1683.1.3: Neeltjen Lambreght, met attestatie van Sluys)
[23] Susanna Kier, onder d'heer capitein Van Steenhuijse (Avondmaal Aardenburg 1683.1.3: Susanna Kiens, met attestatie van Sluys)
[24] Jacobus Burs, lieutenant onder d'heer capitein Troghmorton
[25] Louwijs la Grair, onder d'heer capitein Troghmorton
[26] Johanna Elijsabet Baillart, onder d'heer capitein Troghmorton
[27] Petronelle Verbeeke, onder d'heer capitein Troghmorton
[28] Maria le Grand, onder d'heer capitein Troghmorton
[29-30] Johan van der Linde, lutenant onder d'heer capitein Rouberge, Geertruijt Wiggers, sijn huijsvrou
[31] Stephanja Wernae, huijsvrou van den vendrich Berkmans, onder d'heer capitein Rouberge
[32] Gijsbrecht Albrechts, onder d'heer capitein Rouberge
[33] Clément van Castele, onder d'heer capitein Rouberge
[34-35] Maerten Sonneman en sijn huijsvrouw, onder d'heer capitein Rouberge
[36] Elijsabeth Colaerts, onder d'heer capitein Rouberge
[37] Diderich Teijler, lutenant onder d'heer capitein Perponsier
[38] Bartel Lambure, onder d'heer capitein Perponsier
[39] Arij Vaille, onder d'heer capitein Perponsier
[40] Sara Coorntas, onder d'heer capitein Perponsier
[41] Adriaentje van Hoorn, onder d'heer capitein Perponsier
[42] Pieter Lajor, onder d'heer capitein Venner
[43] Stoffel Krijnsen en sijn huijsvrou, onder d'heer capitein Van Gelder
[44] Arnoudina Jacobs, onder d'heer capitein Van Gelder
[45] Hendrick Cents, onder d'heer capitein Van Gelder
[46] Cornelis van Manen, onder capitein Vassi

Andere ledematen
[47] Cornelis Haijmans, lieutenant
[48] Adriaen Lodewijcks
[49] Pieter Schut
[50] Hendrick van Asbergen
[51-52] Rutger van Lare en sijn vrou Janneken Bovij
[53] Catrina Hettel
[54] Susanna Brouwers
[55] Susanna Brils
[56] Nicolaes van den Berge
[57] Barbel Philemer
[58] Catalina Ketels
[59] Maria Warrep (Breskens 1686.7.7 a Sluis, man Sluis 1687.7.1)

Met belijdenisse
[60] Josijntje Jacobs

Het 301 Avontmael, 1680 den 7 april

Zijn aengekomen met attestatie
[1] Janneken Bout
[2] Margarita Root
[3] Magdaleentje Trammailles
[4] Margrita de Haen

Met belijdenis
[5] Berent Groothuijs
[6] Merten Mertens
[7] Jacomijne Pauls
[8] Jannetjen Mangelaers
[9] Johanna Joris
[10] Lijsbeth van Iirschot
[11] Lijsbeth Hillebrants
[12] Dina Connu
[1]3 Catrina van Legans

Het 302 Avontmaal, 1680 den 6 julij

Zyn met attestatiën aangekomen
[1-2] Jacob Schabbe met sijn huijsvrouw
[3] Marij Galjaart
[4-5] De heer luytenant-collonel Willem Suijtlandt met sijn huijsvrouw
[6] Mevrouw Susanna van Hecke
[7] D'heer Johan Hoedemaker, luijtenant
[8-9] Aert Willemz met sijn huijsvrouw
[10-11] Isaäc de Perre met sijn huijsvrouw
[12] Benjamin Geels
[13] Maarten Commijn
[14] Anna Merchant
[15] Francijnge Jans
[16] Stoffelintge Koecks
[17] Gillis van den Bampt
[18] Catelijntge Jacobs
[19] Pieter Quapel
[20] Wilderigh Hersigh
[21] Maartjen Hanz
[22] Abraham Lievens
[23] Juffrouw Schudt, weduwe van de heer Schudt
[24] Jannetje Janse Lamrecht
[25] Fenne Jans
[26] Trijntje Jans
[27-28] Jans Jans, sargiant onder de compagnie van de heer capitein Okkinga, en sijn huijsvrouw, Antje Beerns
[29] Cathalijntje Harmans
[30] Anna van der Leij
[31] Pieternelle Remij
[32] Maria van Schoore
[33] Adriaantje Blonmaarts
[34] Anna Bollart
[35] Catelijntje van Calenbergh
[36] Anna du Molijn
[37] Pieternelleken de Raad
[38] Jacob Mijs

Met belijdenisse, dese navolgende
[39] Willem Hendricks, soldaat onder de compagnie van de heer capitein Duijs
[40] Isaäc Jochems, soldaat onder de compagnie van de heer majoor Onckel
[41] Hans Christophel Kock, onder de compagnie van de capitein Feddinga
[42] Sara Rijntjens

Het 303 Avontmael, 1680 den 6en october

Met attestatie aengecomen
[1-2] Bartholomeeüs Cant ende Neelken Cornelis, sijne huijsvrouwe
[3] Albertus Vermeulen, comijs deser stede
[4] Pieter Lommerts
[5-6] Pieter van Vessum ende Neeltge Diercx de Geus, sijn huijsvrouw
[7] (Groede 1667.5.13 a Goes: Davidt van der Mussele, man Sluis) David van der Mussele
[8-9] Juffrouw Joanna de Vos, huijsvrouw van d'heer meester Abraham van Dorth, ende Catlijnken Imans, hare dienstmaagt
[10] Leuntge Zegers
[11] Magdaleenken Hermans
[12] Geertruijdt Abrahams
[13] Elisabeth Aubijn
[14] Cathelijnken Delvou
[15] Cathelijnken Blanckert
[16] Ieske Gijsbrands
[17] Christina van Gers

Het 304 Avondmaal, den 5 Januarij [1681]

Met kerkgetuigenisse
[1] D'heer Cornelis de Booth
[2-3] Johan de Later en jouffrouw Margarite Marie Houweel
[4] Jouffrouw Josina Houweel
[5] Pryntje Smalbeens
[6] Janneken Beyts
[7] Tannneken Moote
[8] Martha Aertsen
[9] Maria van Leuven
[10] Lysbeth Schryvers
[11] Anna Margriete van Dyke
[12] Janneken Braccherus
[13] Elizabeth Ramont
[14] Elizabeth Lammens

Het 305 Avontmael, den 6 april 1681

Met Attestatie
[1] Jacob Jansen
[2-3] Jan Facon en sijn huijsvrouw Susanneken van Itegem
[4-5] Antonij Jongepier en sijn huijsvrouw Sara van Dooren
[6] Elijsabeth Everts
[7] Pieternelle Kousemaker
[8] Fort Jacobsen

Met belijdenisse
[9] Adriaen Marichal
[10] Hubrecht Raas
[11] Jan Goosen
[12] Catarina Sanders, huijsvrouw Nemeger
[13] Grietje Dathen
[14] Catharina Louwijsen
[15] Anna Negeman
[16] Maria de Konings
[17-18] Johanna en Cornelia Mertens

Het 306 Avontmael, den 6 julij 1681

Aengekomen met attestatiën
[1-2] D'Abraham Snoeck, lieutenant onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet, en Geertruijt van Heijdelberg
[3] Tanneken Labours, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[4-5] Mauris van Aken en sijn huijsvrouw, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[6] Jan de Smalle ???, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[7] Roedolff Stuckelings, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[8] Jannetje Fossé, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[9] Nicolaes Fourbetu, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[10] Metjen Harpers, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[11] Adriaentjen Marck, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[12] Elsken Vols, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[13] Gillis Stoffels, onder de compagnie van d'heer capitein Jonghbloet
[14-15] Cornelis Jorisen en sijn huijsvrouw
[16] Johanna Neuijen
[17] Maeijtjen Hendrix
[18] Janneken Broekers
[19] Adriana Noormans
[20] Nicolaes Prongé
[21-22] Jan Steens en sijn huijsvrouw
[23] Hendrixken van Halen
[24] Catelijntjen Frans
[25] Anna Jans
[26-27] Joris Passa en sijn huijsvrouw
[28] Catrina Bertolff

Het 307 Avontmael, den 6 october 1681

Met attestatiën aengekomen
[1-2] Gabriël George en sijn huijsvrouw Catarina Gutter
[3-4] Adriaen van de Wall en sijn huijsvrouw Maria Mackee
[5-6] Daniël Parent en sijn huijsvrouw Susanna Sniers
[7] Pieter Kredenpach, medecinæ doctor
[8] Adriaentjen Meertens
[9] Anna Anthonij
[10] Barbel Geeraerts
[11] Maeijtjen van der Most

Met belijdenis aengekomen
[12] Wouter Morraij
[13] Leonardus Adolphs a Wenegem
[14] Lijsbeth Jansen, huijsvrouw van Gelein Donker
[15] Paulina de Bruijn, huisvrouw van M. Dock
[16] Sara Roselaer

Het 308 Avontmaal, den 4en januarij 1682

Met attestatie
[1] Geeraert van der Horst, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[2] Catharina van der Schilt, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[3] Heijke Pleune, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[4] Jan Heindricxen Witmont, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[5] Leunis Aertsen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[6] Anneken Jans, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[7] Monseigneur Hans Willem van Harnas, vaendrager onder d'heer capitein major Swaensel, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[8] Joffrouw Anneken van Harnas, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[9] Maria van Harnas, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[10] Barent Aertsen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[11] Arentje Jans, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[12] Joris Misdach, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[13] Adriaenken Jans van Damme, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[14] Jan Janssen van Larbergen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[15] Heindrick Claessen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[16] Janneken van Lidt, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[17] Pieter Coets, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[18] Claesken Jans, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[19] Anneken Brugmans, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[20] Monseigneur Heindrick Tamerling, vaendrager van d'heer capitein Rijswijk, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[21] Joffrouw Anthonette Maria van Hallenberge, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[22] Monseigneur Cornelis Goerde, vaendrager van de compagnie van d'heer capitein Bronckhorst, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[23] Joffrouw Abigail Durant, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[24-25] Heindrick Pincxster ende Martijntje Cornet, sijne huijsvrouw, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[26] Gerrit van Baal, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[27-28] Wouter Janssen ende Janneken Martens, syn huysvrouw, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[29] Jacob Nijnders, sergeant, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[30] Cornelis van Staveren, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[31] Maarten Schuts, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[32] Marijke Vissers, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[33] Elisabeth van der Weijden, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[34] Claes van Barwijk, sergeant, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[35] Heindrick de Vries, schrijver, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[36] Jan van Sul, corporael, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[37] Bouwdewijn Lubbertsen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[38] Cornelia van der Burgt, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[39] Vroom van Stintenberg, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[40] Susanna Pieters, huysvrouw van de sergeant Dierk Pas, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[41] Maria Pijl, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[42] Marie Wouters, huijsvrouw van Philips Cornelissen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[43] Constantia Jans, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[44] Jan Federings, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[45] Andries van Herckhuysen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[46] Abraham Schuerman, sergeant, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[47-48] Joannis Ketelaer, en sijn vrouw, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[49] Hendrik Philips Munnickhoff, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[50] Gerrit Wolf, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[51] Pieter Kerkenburg, tamboer, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[52] Pieternelle van Stockem, sergeants vrouw, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[53] Constantia Jans, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[54-55] Dierk Pas, sergeant, ende Susanna Pieters, sijn huijsvrouw, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[56] Jan Schildt, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[57] Nicolaes Mom, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[58-59] Philips Cornelissen ende Maria Wouters, sijne huijsvrouw, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[60] Christiaen Pietersen, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[61-62] Wouter Janssen ende Janneken Maertens, sijne huijsvrouw, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[63] Jan Pietersen Willemstadt, vaendrig, onder 't regiment van d'heer collonel Cassiopijn
[64-65] D'heer Jan Goris ende syne huysvrouw mevrouw Johanna Christijn Goris
[66] D'heer meester Cornelis Caan, schepen deser stede
[67] Anna Maria Backers (Zuidzande 1683.7.4 a Sluis: Anna Backer, man Sluis)
[68] Joanna Locqué
[69] Adriaentje van de Cappelle, huijsvrouw van Jacob de Pape
[70] Susanna Berteloot (Avondmaal Aardenburg 1688.7.4: Zuzanna Berteloot, met attestatie van Sluijs, Berdenis)
[71] Maria de Vries
[72] Zegerijne Claasdochter
[73] Gerrit Pikvelt
[74] Anna Maria van den Berge
[75] Jacoba van den Berge

Met belijdenisse
[76] Jan de Brune, sergeant onder d'heer capitein Bronkhorst
[77] Sander Tied
[78] Pieter Evers, timmerman
[79] Jannes Doncker
[80] Michiel Doncker
[81] Christiaen van Heijlaert
[82] Jacobus van Houte
[83] Joanna Oosterlijnk, huysvrouw van Marten de Jager
[84] Juffrouw Joanna Weijts
[85] Cathelijnken Seuije (Avondmaal Aardenburg 1686.1.5: Teke Jans Minhout en Catalintje Seuje, syn huysvrou, met attestatie van Montanus)
[86] Clara Verduijst

Het 309 Avontmael, den 5 april 1682

Met attestatie
[1] Maurits Rogier van der Hapt
[2] Magdalena Momma, huijsvrouw van dominus Casparus Alardin
[3] Daniël Eckhart
[4] Hendrick Janssen
[5] Evert Jurriëns, soldaet onder de heer capitein Wibbena
[6] Claes Benninck, soldaet onder de heer capitein Wibbena
[7] Jan Hillebrant, soldaet onder de heer capitein Wibbena
[8] Herman Evertsen, soldaet onder de heer capitein Wibbena (Avondmaal Aardenburg 1685.10.5: Herman Everts, soldaet onder d'heer C. Webbena, met Geesje Lambreghs, syn huysvrou en Claesje Jansen, met attestatie van Sluys, Montanus)
[9] Claesjen Janssen, onder de heer capitein Wibbena (Avondmaal Aardenburg 1685.10.5: Herman Everts, soldaet onder d'heer C. Webbena, met Geesje Lambreghs, syn huysvrou en Claesje Jansen, met attestatie van Sluys, Montanus)
[10] Geesjens Harmens, alias Lamberts, onder de heer capitein Wibbena (Avondmaal Aardenburg 1685.10.5: Herman Everts, soldaet onder d'heer C. Webbena, met Geesje Lambreghs, syn huysvrou en Claesje Jansen, met attestatie van Sluys, Montanus)
[11] Tako Johannis, soldaet onder d'heer Velsen (Avondmaal Aardenburg 1686.1.5: Teke Jans Minhout en Catalintje Seuje, syn huysvrou, met attestatie van Montanus)
[12-13] Michiel Dircks en sijn vrouw Maria Cornelis
[14] Jochem Janssen (Avondmaal Aardenburg 1685.6.30: Joachim Jansen en Elsken Jansen, met attestatie van Sluijs)
[15] Jan Milijck
[16] Fenne Allarts
[17] Wilmken Jans (Avondmaal Aardenburg 1685.6.30: Willemken Jans, uxor van Otto Nicolai, sergiant van d'heer capiteyn Tyens, met attestatie van Sluijs)
[18] Wilke Jacobs (Leeuwarden 1686.7.28 a Sluis: Wilko Jacobs)
[19] Antje Weierts
[20] Hobbe Isbrants
[21] Hendrick Wilkens, sergeant onder de heer Velsen
[22] Meerten Hermans, soldaet onder d'heer capitein Teijens
[23] Anneke Jans van Coeverden
[24] Christina Dirckes
[25] Joost Hanssen
[26] Marij Tjerts
[27] Marij Everts
[28-29] Coert Assems en Aaltje Geerts (Avondmaal Aardenburg 1685.6.30: Coert Asseems, sergiant onder d'heer capiteyn Teyns, Aeltjen Gerrits, sijn huysvrou, met attestatie van Sluijs)
[30] Hillichien Jans, huijsvrou van Jan Jorriën
[31] Maria Frans

Met belijdenisse
0[32] Nicolaus van Buren
[33] Maerten de Jager
[34] Pieternella Karrebroeck
[35] Cornelia Houweel
[36] Cornelia Maertens (Avondmaal Aardenburg 1683.7.2: Cornelia Maertens, huijsvrou van meester Jacobus Fruytier, met attestatie van Sluijs)

Het 310 Avontmael, gehouden den 5 julij 1682

Komen aen met attestatie
[1] Jacob Jacobs, sergeant
[2-3] Dirrick Barents, corporael, en Lijsbeth Dirrix, sijn huijsvrouw
[4] Ecke Michiels
[5] Marij Willers
[6] Agniet Andries
[7] Janneken Laurens
[8-9] Willem Hubrechts Hermisen en Isabella Popularis, sijne vrou
[10] Nicolaes Smith
[11] Elsje Jans (Avondmaal Aardenburg 1685.6.30: Joachim Jansen en Elsken Jansen, met attestatie van Sluijs)
[12] Hans Frijmoet (Leeuwarden 1682.8.7 a Sluis: Hans Vrijmoed)
[13] Elck Gerbens
[14] Zara Heindrix
[15] Catelijntje van Calenbergh
[16] Laurijna Gesens
[17] Maria Steenhouwers
[18] Tanneken van Hecke

Het 311 Avontmaal, gehouën 10 octobris 1682

Komen aen met attestatie de volgende
[1] Wijbrant Elgersma, corporael onder d'heer capitein Boxell
[2-3] Jan Boxhorst, sergeant onder compagnie van d'heer Boxelle, met sijn vrouw
[4-5] Jan Geeckenbeeck, sergeant onder compagnie van d'heer Boxelle, met sijn vrouw
[6-7] Claes Tomans, adelborst onder compagnie van d'heer Boxelle, met sijn vrouw
[8] Hendrick Jans, onder compagnie van d'heer Boxelle
[9] Gerrit Roeloffs, onder compagnie van d'heer Boxelle
[10] Maria Hendricks, onder compagnie van d'heer Boxelle
[11] Josina Pede
[12] Mettje Honners
[13] Jannetje Jans, huijsvrouw van Teunis Ris
[14] Johanna Jans
[15] Maria van de Velde, huijsvouw van Jan Harmans
[16] Grietje Jans, huijsvrouw van Cornelis Jans
[17] Teunis Rijssen, corporael
[18] Anna Brommelee, huijsvrouw van Jan van Dorp
[19] Sipken Pieters, onder de compagnie van de heer Jeltinga
[20] Geertruij Barents, onder de compagnie van de heer Jeltinga
[21] Maria Verkraij, onder de compagnie van de heer Jeltinga
[22] Catharina Swartewaell, onder de compagnie van de heer Jeltinga
[23-24] Dirck Alberts en Assel Jacobs, sijn huijsvrouw
[25-26] Franck Santvoort, sergeant onder de heer Jeltingen, Siville Barbara Stump, sijn huijsvrouw
[27] Dirckiene Schoon
[28] Janneke Wemners, huijsvrouw van Wijnne Wijnnessen, soldaet onder de heer majoor Loo
[29-31] Hendrick Backer en sijn sonen Matthijs Backer en Johannes Backer
[32-33] Dirck Alberts, sergeant met sijn vrouw Elisabeth Jans
[34] Lijsabeth van den Berge
[35] Anna Pieters
[36] Catharina Uijttenhove, huijsvrouw van Guilliam Garnaet, soldaet onder capitein De Heijde
[37-38] D'heer lieutenant Andries Pembroeck en sijn dienstmaegt Madelena Fidlars
[39] Marijtje Latouwes, jonge dochter
[40] Enneken Pauls
[41] Gerrijtje Lolckes (Avondmaal Aardenburg 1685.10.5: Sibolt Ommen, sergiant onder de compagnie van d'heer C. Belannus, en Gerretie Lollekes, sijn huysvrou, met attestatie van Sluys, Montanus)
[42] Janneke Nes, huijsvrouw van Gijsbert Jans
[43-44] Menso Mensen, soldaet onder de compagnie van Jeltinga, met sijn vrouw Aeltje Wanings
[45] Regina Frederijcks, huijsvrouw van Anthonij van Duijnhoven
[46] D'edele heer Otto van Jeltinga, capitein
[47-48] D'heer luijtenant Adigerus Adius en juffrouw Aemilia Swaluwe, sijn huijsvrouw
[49-50] Jan Groenevelt en Hendrickje Trijmans
[51] Juffrouw Neeltje Jans, huijsvrouw van meester Hendrick Utregt, luijtenant
[52-53] Matthias Cappers, sergeant onder de heer capitein Burien, en Elisabeth Rikkers, sijn huijsvrouw

Met belijdenisse
[54] Wijnne Wijnnesen, corporael onder d'heer majoor Loo
[55] Jan de Molijn
[56] Gijsbregt Treffers, soldaet onder de heer Parponsier
[57] Pieter Govertson

Het 312 Avontmael, gehouën 3 januarij 1683

Komen an met attestatiën
[1] Juffrouw Hetta Rheede, huisvrouw van d'heer leutenant Raatsvelt
[2] Sijbolt Ommen (Avondmaal Aardenburg 1685.10.5: Sibolt Ommen, sergiant onder de compagnie van d'heer C. Belannus, en Gerretie Lollekes, sijn huysvrou, met attestatie van Sluys, Montanus)
[3] Robert Willemsen en
[4] Willem de Meppelaer, soldaten onder de overste leutenant Velsen
[5] Claassijntje Weisters
[6] Pieter Aerents, corporael onder d'heer Ammama
[7] Margarietje Dijonisius, huijsvrouw van Robert Willems
[8] Jean Anthonie Rijs
[9] Pieternelle Scheemaecker
[10] Antjen Dircks
[11] Catharina van Broeckhuijsen
[12-13] Otto Renneken Vlietenbuck, sergeant van d'heer Amama, met Grietje Egberts, sijn huijsvrouw
[14] Gerrit Gerritsen, sergeant van d'heer Amama
[15-16] Hendrick Dircks en Hendrickjen Dircks, sijn vrouw
[17-18] Baerent van Zutphen, corporael onder d'heer capitein Jeltinga, en sijn huijsvrouw Anna Spierincks
[19] Meindert Jans, soldaet onder d'heer Amama
[20] Sarah Machiels
[21] Louwerintie Willaerts
[22] Anke Dircks, huijsvrou van Guilliaem Hansen

Het 313 Avontmael, gehouden den 4 april 1683

Met attestatie
[1] Johan Hoen
[2] Cornelis van Loenen (Leeuwarden 1686.7.28 a Sluis: Cornelis van Loenen)
[3] Louwijs Dobbelaer
[4] Vrouwe Petronella de Vriese, huijsvrouw van d'heer capitein Amama
[5] Lijsabeth de Vries
[6] Elke Gerbens (Avondmaal Aardenburg 1685.6.30: Elk Geerbrents, huysvrou van Jan Hoen, tamboer onder d'heer luytenant Collon, met attestatie van Sluijs, Scheltenga)
[7] Bauke Wijbe

Aengekomen op hare belijdenisse
[8] Engele Hendrix
[9] Marij Bousij
[10] Anna de Moor
[11] Geertruijt de Lint

Het 314 Avontmael, gehouden den 4 julij 1683

Zijn aengekomen met attestatie
[1] Jonker Frederick van Oesten, vandrich d'heer lieutenant-colonel Scheltinga
[2] Jacobus Poppe
[3] Cornelis Nagel (Avondmaal Aardenburg 1686.1.5: Cornelis Nagel, met attestatie van Sluys, Montanus)
[4] Jacob Jansen
[5] Geert Jansen
[6] Grietje Sibrants
[7] Beatris de Paeuw
[8] Jacomijntje Cijs

Het 315 Avontmael, gehouden den 3 octobris 1683

Zijn angekomen met attestatiën
[1] Juffrouw Hijma van Auwema, huijsvrouw van d'edele heer Oeno van Teijens, capitein over een compagnie infanterije
[2-3] Joannes Cambij en Sarah de Vlaming, sijn vrouw
[4] Grietje Blontrock (Avondmaal Aardenburg 1684.7.16: Margrita Blontroks, met attestatie van Sluijs, Berdenius)
[5] Haesje de Jonge Reus, huijsvrouw van Johannes de Wolff
[6] Janneke van de Grave
[7] Juffrouw Aletta Pagniet

Het 316 Avontmael, gehouden den 2 januarij 1684

Zijn angekomen met attestatie
[1-2] Adolph Pieters, Maria Pieters
[3] Jacob de Jonge, filius
[4] Juffrouw Wilhelmina Sibilla van der Mast, huijsvrou van d'heer Foux, vaendrich
[5-6] Juffrouw Cornelia en Elijsabeth Maersenkanne
[7] Jannetje Crossaert
[8] Leuntje Elias
[9] Jan Censen
[10] Anna Catharina Poppius
[11] (Veere 1680.2.2 a Sluis: David Jonston, luitenant) David Johnstone, lieutenant van d'heer capitein Cock
[12] Amarentia van der Wiele
[13-14] Catharina en Maria de Haen

Voorts zijn verscheidene met attestatiën angekomen onder 't regiment van Tourssen en Schotte, die, vermits noch onseeker zijn, of sullen blijven, haer bij provisie zijn weerom gegeven, dog, indien blijven, sullen te toekomende reis weer brengen en affgelesen te worden

[doorgehaald: Alsmede is angekomen met attestatie van Utregt Margareta van Groeningen, huijsvrouw van d'heer Mangelaer]

Het 317 Avontmael, gehouden 2 april 1684

Zijn angekomen met attestatie
[1] Marije Wilms
[2] Janneke Leupe
[3] Wilderich Claes
[4] Caspar Stockman
[5] Maetje Mares
[6-7] Cornelis Jansens en sijn huijsvrouw
[8] Cornelis Sijs

Angekomen op hare belijdenisse
[9] Apollonia Lips
[10] Christina Berdenis
[11] Lijsebeth van Dijcke
[12] Sarah de Coninck
[13] Cornelia van Lagans
[14] Marije le Pijn, huijsvrouw van Jacob Dircks
[15] Marij Coolsaets

Het 318 Avontmael, gehouden 2 julij 1684

Zijn angekomen met attestatie
[1] De heer Johannes Reijnaalts
[2] (Breskens 1665.1.3 b, man Sluis 1682.9.29) Cornelis van Dorsten
[3] Everwijn van Loo (Leeuwarden 1686.7.28 a Sluis: Everwijn van Loo)
[4-5] Jan Jansen en sijn huijsvrouw Tanneke van de Rees (Avondmaal Aardenburg 1688.10.3: Jan Jansen en Tanneke van der Veere, syne huisvrou, met attestatie van Sluis, C. Neander)
[6] (Zuidzande 1683.1.3 b: Jan Vergouwe, man Sluis) Jan Vergouwe

Het 319 Avontmael, gehouden den 1 october 1684

Met attestatie
[1] Jan Focquen
[2] Catelijntje de Bils
[3] Aurelia Crap
[4] Maria Bruijs

Het 320 Avontmael, gehouden den 7 januarij 1685

Zijn met attestatie angekomen
[1] Jan Vroylick
[2] Ellert Sakes
[3] Joan Tondurp

Het 321 Avontmael, gehouden den 1 april 1685

Aengekomen met attestatiën
[1] Arent Jansen
[2] Janneken Rooffs
[3] Cornelia Rithart
[4] Juffrouw Elisabeth Thilenus
[4] (Aardenburg 1679.10.1 [] b: Jannaque Bacckerus; man Sluijs) Anna Bacquer

Het 322 Avontmael, gehouden den 1 julij 1685

Aengekomen met attestatiën
[1-2] Pieter Ravestein en sijn huijsvrouw Catarina Swalmus
[3-4] Nicolaus Hermerinus en sijn huijsvrouw Zaphia van Gelder
[5-6] Heindrick Plansen en sijn vrouw Margriet Adriaensen
[7] Maria Monderee
[8] Leuntje Jans
[9] Tonijne Journe
[10-11] Pieter Kortenbosch en sijn huijsvrouw Jaquemijntje de Loose
[12] Francois Pauwels

Het 323 Avontmael, gehouden den 8 october 1685

Met attestatie aengekomen
[1] Adriana van der Meule
[2] Jan Hobelaer
[3] Maeytje Donker
[4] Helena Roosterman
[5] Josijntje Laurens
[6] Daniël Echart
[7] Jacob de Pape
[8] Magdeleentje Elias

Met belijdenisse
[9-10] Josua de Vloo en sijn huijsvrouw Martina Meijer
[11] Cornelis Donker
[12] Joos de Buisson
[13] Abel van Berrijtvilt
[14] Herman Janen
[15] Catarina Rijsbosch
[16] Susanna Jane

Het 324 Avontmaal, gehouden den 6 januarij 1686

Met attestatie aangekomen
[1-2] D'heer Jacob Gaillierus mitsgaders sijne huijsvrou Johanna de Bruijn
[3] Pleijnje Jans
[4] Isaäc Bailleu
[5] Samuel Eerber
[6] Pierre Quistel
[7] Arnoud de Coduijn
[8] Andries Arsinck
[9] Maria Antheunis (Avondmaal Aardenburg 1687.4.4: Maria Anthonis, met attestatie van Sluys, Montanus)
[10] Anthonij Zabel
[11] Marij de Munck

Met belijdenisse
[12] Merten Verstraet
[13] Jacob Sitroen
[14] Nataneël Sitroen
[15] Aplonia Snickers
[16] Berbera Lathovers
[17] Lisabet Rottier
[18] Janneke Magelaer
[19] Maria Mora
[20] Louwijse Chalet

Het 325 Avontmael, gehouden den 7 april 1686

Met attestatie aengekomen
[1] Jacob Jansen van Jeck
[2] Janneken Parets
[3] Jan Billet
[4-5] (Zuidzande 1683.1.3 b: Roelant de Klerck, man Sluis) Roelandt de Klerck en syn vrouw Janneken Daensen
[6] Guilleaume Bulcaert
[7] Sara de Vos
[8] Hermanna Lucretia Dull (Veere 1687.8.1 a Sluis: Herman Dull L.)

Met belijdenisse
[9] Jacobus Wouters
[10] Andries Hendrix
[11] Pieter de Vreese
[12] Jan van de Kastele
[13] Lieven van Tomme, soldaet onder d'heer commandeur Caen
[14] Hans Heersbergen, soldaet onder d'heer commandeur Caen
[15] Meijndert Hemers, soldaet onder de heer Beaufort, commandeur tot Isendijke
[16] Debora Cloets
[17] Janneken de Bare
[18] Tanneken d'Alars
[19] Sara Allars
[20] Elijsabeth Jansen
[21] Geertruijt de Man
[22] Marij Roelant
[23] Jannetjen de Vuldere
[24] Maria Bartholff

Het 326 Avontmael, gehouden den 7 julij 1686

Met attestatie aengekomen
[1-2] D'heer Cornelis Hooghwerff en juffrouw Catharina Maertens, sijn huijsvrouw
[3] Cornelia de Koninck
[4] Cornelia van Frielenburch
[5] Anna Catharina Ivens
[6] Lijsebeth Beninck
[7] Anna Speldernieuw
[8-9] Samuel Masengerbe en sijn soon Samuel Masengerbe
[10] Magdeleentje Poorters
[11-12] D'heer Gerhard Kelck en sijn vrou juffrou Catarina Sinnen
[13] Johanna Puijs
[14-15] Jelle Jansen en sijn huijsvrou Johanna Jijckma
[16-17] Gerrit Lambertsen en Lijsbeth Gerrits
[18] Geertruijt Aerts
[19] Marie Gijsberts
[20] Lijsbeth van der Hodonck
[21] Topina de Haes
[22] Rijchard Pieters, sergeant
[23] Abel van der Clause
[24] Christina Toeleggers
[25] Hendricksken Aelberts
[26] Johanna van Aellenburgh
[27] Elijsabeth Jans Schaep
[28] (Zuidzande 1683 b; man Breskens) (Breskens man Sluis 1686.6.10) Wouter Egberts (Groede 1693.1.2 a Sluis: Wouter Egberts)

Het 327 Avondtmaal, gehouden den 5 october anno 1686

Met attestatie
[1] Cornelia Brietoos
[2] Anna Everts
[3] Elisabeth Looke
[4] Catalina van den Berge
[5] Trijntje Davids
[6] Susanna Koolbrandt
[7] Judith Gijsen
[8] Catharina Ketjes
[9] D'heer Annet van der Schuijr
[10] Johannes van Post
[11] Eduwart Welson
[12] Bertel Steenkiste
[13] Jacob Bril
[14] Jan la Hon
[15] Hermannus de la Croij

Met belijdenisse
[16] Lijsbeth Jans, huijsvrou van Andries Hendricks
[17] Anna van 's Lambroek, huijsvrou van Simon Martens
[18] Maatje van de Waal
[19] Lijsbeth Booms

Het 328 Avontmael, gehouden den 5 januarius 1687

En sijn met attestatie aengekomen
[1-2] Pieter Arentse de Lichte en Susannetje Martens, sijn huijsvrou
[3] Abram le Grand
[4] Juffrou Geertruijt Barra
[5] Françoise Martinet
[6] Anne Mazengerbe
[7] Hendrickje Tijmans

Met belijdenisse
[8] Gerrit Mutsaert
[9] Cornelis Decker
[10] Jakemijntje Vester
[11] Elijsabeth de Tonge
[12] Margriete van Hesse
[13] Anna Marij de Meijer
[14] Margriete Griers
[15] Maria Obijn

Het 329 Avondmaal, gehouden den 5 april 1687

Met attestatie
[1] Janneken Bovet

Het 330 Avondmaal, gehouden op den 6 julij 1687

Met attestatiën
[1-2] D'heer Johan Cloos van Nijenborg, capitein, mevrou Maria Watjes, sijn huijsvrou
[3-4] Wilhelm van Enschede, capitein-luijtenant, en sijn huijsvrou
[5-6] Pieter Helterhoff, luijtenant, ende Magrita Covel, sijn huijsvrou
[7-8] Cornelis Weijdemans, luijtenant, ende Maria van Batenborg, sijn huijsvrou
[9] Evert van Praijen, lieutenant
[10] D'heer Johan Noll
[11] N.N. Slesinger, vaandrager
[12-13] Christoffel Doormans, sergeant, ende Janneke Geerlings, sijn huijsvrou
[14] Johannes Arnoldus de Merode, sergeant
[15] Jan de Gaij
[16] Roelof Hopman
[17-18] Segers Blankers ende Kaatje van Meeuwen, sijn huijsvrouw
[19-20] Jacobus Dircksen ende Trijntje Cornelissen, sijn huijsvrou
[21-22] Jan Janssen ende Teuntje Janssen, sijn huijsvrou
[23-24] Johannes Isaäcs van Donge ende Heiltje Jans, sijn huijsvrou
[25-26] Wilhelm Harmense ende Elisabeth Wehnem, sijn huijsvrou
[27-28] (Breskens 1686.7.7 a Sluis, man Sluis 1687.7.1) Jacob Andriessen ende Maria Warre, sijn huijsvrou
[29-30] Jacob van der Meer ende Catharijn Engelberts, sijn huijsvrou
[31-32] Abraham Harmensen ende Eva Hendrix, sijn huijsvrou
[33-34] Adriaan Bramaar ende Ariaantje Hes, sijn huijsvrou
[35-36] Marten Claassen ende Barbara Tijmens, sijn huijsvrou
[37-338] Adam Nauws ende Hillitje Rutgers, sijn huijsvrou
[39-40] Steven Stuijvers ende Jennetje Albers, sijn huijsvrou
[41-42] Jan Willemsen Mulder ende Grietje Joris, sijn huijsvrou
[43-44] Hendrick Warenton ende Geesje Leenders, sijn huijsvrou
[45-46] Gerrit Leenders ende Hedewig Harmensen, sijn huijsvrou
[47-48] Carel Roelands ende Jannetje Fransen, sijn huijsvrou
[49-50] Jan Alberts ende Elisabeth Danckers, sijn huijsvrou
[51-52] Abraham Thomassen ende Marietje Jacobs
[53-54] Pieter van Grontsvelt ende Hendrikjen Grontsvelt, sijn huijsvrou
[55-56] Willem Willemsen ende Grietje Barents, sijn huijsvrou
[57-58] Edwart Kailmans ende Elisabeth van Houwening, sijn huijsvrou
[59-60] Dirck van Campen Dijkhuijs ende Perijn Lucas, sijn huijsvrou
[61-62] Hendrick Brams ende Anna Greefs, sijn huijsvrou
[63-64] Bruijning Jans ende Florentina de Vries, sijn huijsvrou
[65] Jan Anthonis
[66] Geert Harmens
[67] Hendrick Dijkhuijsen
[68] Rotger Janssen
[69] Willem van der Wouter
[70] Jacob Adriaansen
[71] Robbert Willemsen
[72] Steven Juriaans, van 't tolhuijs
[73] Robbert Barense
[74] Dirck de Groote
[75] Adriaan Aartsen
[76] Rotger Franssen
[77] Jenneke Janssen
[78] Gerrit Willemsen van Ens
[79] Pieter Janssen
[80] Pieter Odenot
[81] Jacob van Weijntjes
[82] Gerrit Hendrix
[83] Johannes Helterhoff
[84] Dirck Cruse
[85] Dirck Beem
[86] Jan Tiliauw
[87] Jan Brants
[88] Anthonij Gerrits
[89] Bartholff Landknegt
[90] Matthias van Willig
[91] Cornelis Janssen Bakker
[92] Jacobus Croiser
[93] Thomas Dans
[94] Hendrick Hendriksen
[95] Jan Hendricks
[96] Leendert Leemans
[97] Andries Soetelaar
[98] Gerrit Reiniers
[99] Geertruijt Gerritsen
[100] Cornelia Vlam
[101] Pieternella de Vulder
[102] Marij Bovijn
[103] Maria Willems
[104] Jannigjen Hendrixs
[105] Grietje Janssen
[106] Geeske Tijmens
[107] Anneke Janssen
[108] Margrita Beeltje
[109] Rebecca van Cuijlenborg
[110] Christina Tromp
[111] Geertruijdt Caspers
[112] Lijsbet Jerooninsen
[113] Jenneken Dircks
[114] Maagjen Cornelis
[115] Lijsbeth de Raadt
[116] Cornelia Gerrits
[117] Judith Roelofsen
[118] Christina Dircks Dijkhuijsen
[119] Barentje Boomkamp
[120] Anna Elisabeth Heij
[121] (Zuidzande 1679.10.8 a Schoondijke: Anna Messu, man Sluis) Anna Messu
[122] Aaltje Roelofs
[123] Aaltje Hendrixs
[124] Anna Jans
[125] Maijken Janssen
[126] Aletta Laurens
[127] Woutertjen Gerrits
[128] Margriete Cornelis
[129] Geertruijdt Boudewijns
[130] Agnes Hesseling
[131] Jacomijntje de Ram

Het 331 Avondmaal, gehouden op den 4 october 1687

Met attestatie
[1] Adriaen Tarff
[2] Anthonius Blaasman
[3] Carel van Scharmoer
[4] Barent Harmensen Blij
[5] Hendrick Alberts (Leeuwarden 1688.2.15 a Sluis: Hendriuk Alberts)
[6] Henrick Scherits
[7-8] Maurits Schut ende Catharina Hendrixs, sijn huijsvrou
[9-10] Crijn Boijs ende Catharina Pieters, sijn huijsvrou
[11] Melijsa Spijring, huijsvrou van de vaendrigh Schreurs
[12] Elisabeth van Buren
[13] Barbertje Maurits

Met belijdenisse
[14] Erasmus de Fra
[15] Jacobus van Veuren
[16] Anna van de Revière
[17] Hildegonda Berdenis
[18] Mariët Biliët

Het 332 Avontmael, den 4 januarius 1688

[Met attestatie]
[1-2] Jacob van Coerhuijsen, Cornelia Kels, sijn huijsvrou
[3] Jood Ockerman
[4] Bruijnis Jansen
[5] Anthonij van Soest, jongeman
[6] Arnout Decodijn
[7] Catrina Steevens, huijsvrou van Steven Jurriaensen
[8] Jacomijntje Jacobs de Vos

Het 333 Avondmaal, den 3 april anno [1688]

Met attestatie
[1] Harmen Gerrits
[2] Gerrit van Steenwijk, vaendrig
[3] juffrouw Margarita de Wolfs
[4] juffrouw Henrica de Wolfs
[5] Anna Jacoba Beekman, huijsvrou van Annet van der Schuijren
[6] Susanna van Ambagt
[7] Lijsbet Verrein
[8] Anna Bovijn
[9] Maria Wisse
[10] Leentje Bartels

Het 334 Avondmaal, den 4 julii [1688]

Met attestatie
[1] Andries Closman
[2] Jan Cuijper
[3-4] Mattheüs van den Casteel ende Charlotte Cloppenburg, sijn huijsvrou
[5-6] Johan de Gangh ende Cornelia Barens, sijn huijsvrou
[7-8] Cornelius van Kalenberg ende Catrina van Strijen, sijn huijsvrou
[9] Albertje Blansvelt
[10] Jacomijntje van Eep
[11] Sophia de Gaeij
[12] Sara Janssen
[13] Johanna van Dijck
[14] Maria de Vries
[15] Sara Pieters

Het 335 Avontmael, den 10 october [1688]

Met attestatie
[1-2] Marrinis Goosens ende Aeltgie Wynaert, zyn huisvrouw
[3] Teuntie van Santbrinck

336 Avontmaal, den 1 januarij [1689]

Sijn met attestatie toegekomen
[1] Johan Simon
[2-3] Jacobus van Duin met Anna, sijn vrouw
[4] Hendrik Guiljaams
[5] Maitie Teunis
[6] Maria Weeus
[7] Fransoijntie Jans
[8] Hendrik Helmighendel
[9] Digna de Vos
[10] Wilhelm van Reinevelt
[11] Geesken Barents
[12-13] Melchior van Goes en Lijsebet van Goes
[14] Angenis Schuirmans
[15-16] Aart van Giffen en Geertruit, sijn vrouw (is doot)
[17] Catelijntie Zeve
[18] Geertie Jans
[19] Maria Besselings
[20] Elijzabet Jans van Campen
[21] Lijntie Aris en
[22] Menegh Gerrits van Wouwenburg
[23-24] Evert Jans van Campen en Elizabet Franzin, sijn vrouw
[25] Mari Biesemortel
[26] Jacoba de Vrent
[27] Jannetie Willems
[28] Reinoutie Janssen
[29]] Geertruitie Cornelis
[30-31] Willem Cornelisse en Matie, sijn vrou
[32] Maria Ellepoele
[33] Magdalena Keisers
[34-35] Jan van Dalen en Maeitie Vermuellen
[36] Jan Muelen
[37] Adriaantje Bale
[38] Justina Lucas Pruis
[39] Jan Jacob Caron
[40] Maatie van Wallen
[41] Lijzabet Besselings
[42] Pietertie Henneriks
[43] Neeltie de Ruif
[44] Aeltje de Putte
[45] Anna de Haan
[46] Juffrou Catarijne Simon
[47] Geertie Jans Verschoor
[48] Susanna Queekers

Op belijdenis sijn toegekomen
[49] Johan Tevel, schepen
[50] Nicolaas Swanke, griffier

337 Avondtmaal, den 3 april [1689]

Zijn gekomen met attestatie
[1] Albert Robijn
[2] Jan Noorman
[3] Isaäc Joosten
[4] Jan Ierwoedt
[5-6] Gerrit Hendrix ende Grietje Jans, sijn huijsvrouw
[7] Nicolaas Fransen van de Graaff
[8] Gerrit Janssen Schiers
[9-10] Johannes du Cornet ende Johanna Ogiers
[11-12] Johan Oostwaldt ende sijn huijsvrouw
[13-14] Jan ende Gerrit van Ham
[15-16] Johannes Dixem van Onna ende Sijtje Jans de Borset
[17-18] Paulus Jansen ende Aartje Jans
[19] Hans Koene
[20] Grietje Been
[21] Christina Verschellen
[22] Christina Westerhoff, huijsvrouw van Johan Fridrijk Schutz
[23] Stijntje Hermans
[24] Anna Sibilla de Graaff, huijsvrouw van Gerard Jan van Haapt
[25] Gijsbertje van Gorcum
[26] Esther Wouters
[27] Levijntje Hose
[28] Grietje Cornelis van den Heuvel
[29] Anna de Rijke
[30] Geertruijdt Claassen
[31] Anna Jans
[32] Jenneke Swenne
[33] Piternelle Isaes

Met belijdenisse aangenomen
[1] Jannes Kleinpenninck
[2-3] Jacob Henrix ende Jacomijntje de Mol, sijn huijsvrouw
[4] Lijsbeth van Steigeren

Het 338 Avondmaal, den 3 junii 1689

Met attestatie
[1] D'heer Louis le Francois
[2] Jacob van Cruijningen
[3-4] D'heer Johan de Bruijn ende juffrouw Clasina Hulsbergen, sijn huijsvrouw
[5-6] Dirck Dalen ende Maria de Coninck, sijn huijsvrouw
[7-8] Michiel Klamers ende Johanna Spaltz, sijn huijsvrouw
[9-10] Philip Philipsen ende Sibilla Tijssen, sijn huijsvrouw
[11] Hendrik van Bruijken
[12] Juffrouw Anna Boreel
[13] Juffrouw Maria de Ruijt
[14] Juffrouw Maria van Gansebeek
[15-16] Berendt Denkens ende Geesken Denkens, sijn huijsvrouw
[17] Ariaantje van der Aa
[18] Lijsbeth Meijers
[19] Margarita Brandijn
[20] Catelijtje de Bijld
[21] Geertruijt Jansen
[22] (St. Kruis 1687.1.12 a Sluis, Margarita van Doesborg, & de berijder) Margarita van Doesberg
[23] Maria Spierings

Het 339 Avondmaal, den 2 october [1689]

Met attestatie
[1] Monseigneur Abraham Beme Buteron
[2] Pieter de Wind, sergeant
[3] Joris Reigers van Kerckhoven
[4] Jan van den Heede
[5-6] Johannes Suijen, Janneken Stoffels van den Heede, sijn huijsvrouw
[7-8] Eiso Heimans ende Johanna van der Beele
[9] Marrigje Elias
[10] Eva Kennix

Het 340 Avondmaal, den 1 januarij 1690

Met attestatie
[1] Levijn Suijs, luijtenant
[2] Nicolaus Pendovius
[3] Jan van Hekas
[4] Alexander de Bois
[5] Phlip Hatlinck
[6] Abraham Jongerous
[7] Dirck Lijschers
[8] Barteld l'Amoureux
[9] Cornelis van Swanken
[10] Jan Adriaanssen
[11] Anthonij Lievens
[12] Claas Claassen
[13-14] Paulus van Moock ende Antje de Moij, sijn huijsvrouw
[15-16] Jan de Moij ende Grietje Sprongs, sijn huijsvrouw
[17-18] Laurens Koeck ende Helena de Bruijne, sijn huijsvrouw
[19-20] Hans Hendrix de Wolgh ende Sibilla Slinakker, sijn huijsvrouw
[21-22] Daniël Lachetou ende Baartke van Balen, sijn huijsvrouw
[23-24] Jan van Eenderen ende Bruijnke Hendrix, sijn huijsvrouw
[25-26] Anthonie van den Hoeke ende Margarita van Eekel, sijn huijsvrouw
[27-28] Paulus Hugert ende Sara Korenkas, sijn huijsvrouw
[29] Jacomijntje de Kan
[30] Pieternella Wege
[31] Geertruij Relours
[32] Jacomijntje Andriessen
[33] Catharina van Els
[34] Catharina Jons
[35] Jannetje Verschuijren
[36] Maeijke Dekkers
[37] Lucia Coenraads
[38] Geertje Lamberts
[39] Grietje Harrewe
[40] Elsje Kap
[41] Anna de Peller
[42] Emerens Martena
[43] Barbara Lieffefs
[44] Anna Potuijt
[45] Gijske Martens

Met belijdenisse
[46] Anthonij Karré
[47] Jacob Platé
[48] Martinus Treutelaar
[49] Pieter Hanton
[50] Marinus van Holmen
[51] Johannes van Hierschot

Den 1 april 1690, 341 Avontmaal

Met attestatie
[1] D'heer Maximiliaan Steenhuisen, major
[2] Caeraat Brinkman
[3] Philip Caron, sergeant
[4] Abraham Berk
[5] Hans Claar
[6] Evert van den Berge
[7] Christiaan Gerritsen
[8] Jan de Waal
[9] Hans Willem Schwelm
[10] Samuel Broedelet
[11] Eversaet van Hemelt, luitenant
[12] Dirk Wels
[13] Hendrikus Burghout
[14] Pieter Sanrinerom, sergeant
[15] Ludolf Tervile
[16] Johan Didrik de Baron, sergeant
[17] Hans Worst
[18] Antoni de Ridder
[19] Philip Harling
[20-21] Robbert de Jonkhere en Johanna Beekman, sijn vrouw
[22-23] Jan van der Kruisen en Regina Abstede
[24-25] Lambregts Beke en Maatje Sanders
[26-27] Joost Boekhaert en Elizabeth van Leliënberg, sijn vrouw
[28-29] Clément van den Casteele, sergeant, en Maria Panis, sijn vrouw
[30-32] Hendrik Jurjens en Catarijn Wankun en Gijsbertien Albrechts
[33-34] Beerent van Geeling, sergeant, en Anna de Molijn, sijn vrouw
[35-36] Gerrit Beijers, sergeant, en Geertruidt Silvernagel
[37-38] Pieter Ramout en Elizabet Celis, sijn vrouw
[39-40] Jan Conjet, sergeant, en sijn vrouw Neeltie Lambregts
[41-42] Adriaan Houweling, sergeant, en Susanna Kiens, sijn vrouw
[43-44] Jacobus Burs, luitenant, en Amelia Crap, sijn vrouw
[45] Gilbertie Henriks, vrouw van Willem Crijnsen
[46] Juffrouw Sophia de Gay
[47] Maria Wuijdt
[48] Anna Pieters
[49] Juffrouw Sara Cant
[50] Trijntie Keysers
[51] Juffrouw Johanna Jacoba Schoock
[52] Lijzabet van Ijsel
[53] Prijntie Damis
[54] Aarjaantie Tomas
[55] Neeltie de Jonge
[56] Barbara Brouwers
[57] Jenneke Reiners
[58] Margarijta Aelbregts

Op belijdenis
[59] Charle de Reiz

Het 342 Avontmael, gehouden den 2 julius 1690

En zijn aengekomen met attestatie onder het regiment van de heer colonel Van Epsen
[1-2] Jan Hermensen, sergeant, en Anneken van Zanten
[3-4] Jan Oosterman en sijn vrouw Susanna van Noll
[5] Alexander Auwens
[6] Gerrit Janss van Wesep
[7] Jan Cornelis van Duijn
[8] Reijnier Jans
[9] Baldewijn Jans
[10] Barthelt de Schuyter
[11] Jacob Vrijbeek
[12] Claes Willems
[13] Jan Grombrids, sergeant
[14] Thomas Grombrits
[15] Jan Bollevi en Maeijken Faessen
[16] Alexander Teller
[17] Gosen Willems
[18] Bastiaen Abrams, sergeant
[19] Johannes Coster
[20] Jan de Visscher
[21] Willem van der Pol, sergeant
[22] Etienne du Four
[23] Mattijs Adams
[24] Peter Dortmonth, sergeant
[25] Peter Couveen
[26-27] Arnold Israel en sijn vrouw Helena van der Wout
[28] Jan Beekman
[29] Hermannus Wecklinck
[30] Gerrit Berents
[31] Willem Silvanus
[32] Nicolaes Momma Reenstern, lieutenant
[33] Jan van Wijck, sergeant
[34] Martinus Scherff, corporael
[35] Felix Ritz
[36] Willem van Hengel
[37] Lucas Derrix
[38] Thomas Herwena
[39] Melchert Hansenen
[40] Jan Hendrix van Hengel
[41] Roeloff Evers
[42] Hendrick Teunis
[43] Michiel Schuijler
[44] Jan van der Pauw
[45] Pieternelle de Raet
[46-47] Klaes Willems en sijn vrouw Lijsbeth Folpers
[48-49] Arnold de Deeken en sijn vou
[50] Catharina Sisarbach
[51] Geertruijt Grobbe
[52] Margriet Melckjes
[53] Janneken Jansen
[54] Elijsabeth Hendrix
[55] Jacomijna Ariëns
[56] Helena van Lubeck
[57] Cornelis van Wankum, sergeant
[58] Catelijntjen Ogiers
[59] Jacomijntje Noltens
[60] Delia Quart
[61] Marta Ravestein
[62] Susanna Bertelot
[63] Madeleentjen van Scherfenburgh
[64] Antonette Verhagen
[65] Catarina Heindrix
[66] Gerrit Leenders
[67] Hadewigh Hermense
[68-69] Johannes Abrams en sijn vrou
[70] Marytje Gerrits
[71] Jannetje Claesse
[72] Annetje Parels
[73] Jannetje de Wilde
[74] Beatrix Lauwe
[75] Josijntje Goosens
[76] Maeijken Pieters
[77] Jacoba Tressel
[78] Maria de Rijcke en
[79] Heiltie Kokke

Met belijdenisse
[80] Johannes Ketel
[81] Jannetjen de Krane
[82] Susanna van de Putte
[83] Fredrik Rits

Het 343 Avontmael, gehouden den 1 october 1690

Sijn met attestatie aangekomen de navolgenden
[1-3] D'heer Bartram Johan Radous en juffrou Maria Berendregt, sijn vrou, en Adriana Wigtmans, sijn dienstmaegt
[4] Monseigneur Edhardt Stalbergen
[5] Monseigneur Jan Schoirhamer
[6] Monseigneur Blaasius van den Berg
[7] Matteüs Blauwbeen
[8] Jan Buitenhof
[9] Catelijntie Hermans
[10-11] Pieter Weijer en Elysabet Lemons, sijn vrou
[12] Maria Ligt
[13] Anna Dingemans
[14] Grijtie Jans
[15] Grietie Illis

Het 344 Avondmaal, den 7 januarii [1691]

Met attestatie
[1] Johannes van Cappelen
[2] Hendrick Kodde
[3] Jan Jansen
[4] Alexander Telder
[5] (Zuidzande 1689.4.3 b: Jan van de Velde, man Sluis) Jan van de Velde
[6-7] (Zuidzande 1690.7.2 b: Cornelis Jobsen jr, man Sluis) Cornelis Jobsen, de jonge, met Catalijntje Halij, sijn huijsvrou
[8-9] Claas Kamphuijsen ende Catrina Fransen, sijn huijsvrou
[10-11] Henrich Nieuhuijs ende Catalijntje Denijs, sijn huijsvrou
[12-13] Lodewyk Roelinks ende Margrita Willings, sijn huijsvrou
[14-15] Jacob Ubben ende Maria N., sijn huijsvrou
[16] Juffrou Maria Pradellis
[17] Juffrou Guilliamenta Beekman
[18] (Zuidzande 1686.1.6 b: Sara van Overbeecke, man Sluis) Sara Overbeek
[19] Maria Roelands
[20] Christina Bake
[21] Christina van Hemert
[22] Anna Lijsbeth Heij
[23] Juffrou Francoise Lonke
[24] Maiken Bloks
[25] Catrina Simons
[26] Sibilla Hompersches

Met belijdenisse
[27] Wilhelm van Vliet
[28] Wilhelm Berdenis
[29] Hans Jacob Meijer
[30] Catharina van Aken
[31] Catharina Berdenis
[32] Tanneke Vette
[33] Bonne Regneauts

Het 345 Avontmael, gehouden den 1 april [1691]

Met attestatie aengekomen
[1] David de Graeff
[2] Roelof Evertsen
[3] Christoffel Robbers
[4] Hendrick Teunisen
[5] Jan Claus
[6] Jan Hendrix van Hengel
[7] Johannes Maertens
[8] Willem van Hengel
[9] De luytenant Gubevelt
[10] Tannetje Vermeere
[11] Maria Koolham
[12] Margriete de Wale
[13] Catarijn Bettemans
[14] Jan Dirrix, sergeant
[15] Anthonij Jansen

Met belijdenisse
[16] Phlip Lobel
[17] Lijsbeth Eelhout

Het 346 Avondmael, gehouden 1 juli [1691]

Met attestatie
[1] Jillis Louwa
[2] Philippus Botru
[3] Matthijs Gerrits
[4] Taeke Johannes
[5-6] Jan Pothoven ende Aegje Jans, sijn huijsvrou
[7-8] Gerrit Ariëns ende Janneke van Dalen, sijn huijsvrou
[9-10] Melchers Hanssen ende Margrijta, sijn huijsvrou
[11-12] Jan Oosterman ende Susanna van Nollick, sijn huijsvrou
[13] Heiltje Kochchen
[14] Hester van der Heide
[15] Grietje Beijers
[16] Emmeke van Nisselrode
[17] Albertina Sob (Avondmaal Aardenburg 1693.7.5: Alberdina Zob, met attestatie van Sluijs, Daniël Bongart)
[18] Maeijke Pieters
[19] Louise Salibos
[20] Veronica Helena van der Helg
[21] Ariaentje Thomas
[22] Maria Magdalena

Met belijdenisse
[23] Laurens Dekkers
[24] Sara Assing
[25] Catrina Duriez
[26] Jacoba Negeman
[27] Clara Laurens
[28] Susanna Simons

Het 347 Avontmaal, gehouden den VII october 1691

Met attestatie
[1] Lucas Dircxen
[2] Mattheüs Blaubeen
[3] Catharina van Hengel
[4] Martijntje Clets
[5] (Zuidzande 1689.4.3 b: Janna Leunis, man Sluis) Anna Leunis
[6] Tanneken Claas
[7] Jaquemintje Doelders
[8] Juffrou Beatrix Hoobisch, huisvrou van monseigneur Cornelis Groen

Het 348 Avontmaal, gehouden den 6 januarius 1692

Met attestatie
[1-2] Hendrick Andriesen en sijn vrou Anneken Bocxstart
[3] Agnes Schuijrman
[4] Arent Brouwer
[5] Maria de Rijcke
[6] Catrina van Dulmen
[7] Jan de Wilde
[8] Cornelis Tack
[9] Mattheüs van Dalen
[10] Jan Lobel

Met belydenisse
[11] Francois Ille

Het 349 Avontmaael, gehouden den 6 april 1692

Met attestatie
[1] De heer Anthoni Krul
[2] Fredrik Kerkhof
[3] Hendrik Hendriks
[4] Isaäk Dekkers
[5-6] Jacob Willemsen en Lena Dirop, sijn vrou
[7-8] Hendrik de Hues, Johanna Maertens, sijn vrou
[9] Jenneke van Lier
[10] Apollonia Centsen

Op belijdenisse
[11] Anthoni Bogaart
[12] Marta Hoekkendijk

Het 350 Avontmael, gehouden den 7 july 1692

Met attestatie aengekomen
[1] Hendrick van Rentergem
[2-3] Jan van Dalen en sijn huisvrou Maeytjen Vermeulen
[4-5] Joos Rooms en sijn huijsvrou Johanna van Leliënburgh
[6] Jenneken van Gijlijck
[7] Maria Russe, jonge dochter
[8] Blesijntje Adriaentje Seijs

Met belijdenis
[9] Juffrou Josijna Taeijspil, jonge dochter (IJzendijke 1695.4.3 a Sluis: Josina Taeyspel, vrouw van Lemnius, gestorven)
[10] Lijsbeth van Duijnen, jonge dochter

Het 351 Avontmael, den 6 october 1692

Met attestatie aengekomen
[1] Johan van Eeden, sergeant
[2-3] Jan Wilzen en Maria Sinkleijs, sijn huijsvrouw
[4] Rijckie van Santbrenk
[5] Anna van Wijck
[6] Willemina Sijmons
[7] Abram Bostelaer

Met belijdenisse
[8] Jacomijna Bundervoet
[9] Pieternelle Hoekendijck
[10] Dina Sixti
[11] Willemijna Sluijmer
[12] Cornelia de Koningh
[13] Cornelia de Wolff
[14] Marij de Meijer
[15] Pieternelle Maertens

Het 352 Avontmael, den 4 januarij 1693

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Maria de Vos, huijsvrouw van dominus Bongardt, Katharina Velte, jonge dochter, haer dienstmaeght
[3] De heer Johan Kosterus, luijtenant
[4] (Zuidzande 1691.1.7 b: Francijntje van Overbeeke, man Sluis) Fransina van Overbeke
[5] Pieter Janz
[6] (Breskens 1692.12.22 attestatie naar Sluis gegeven) Isack van der Veere
[7] Paulijntie Lonke
[8] De heer Willem Canningh, capiteijn
[9] Madaleentie Uijterschie
[10] Janneke Joris (Zuidzande 1695.7.3 a Sluis: Janneken Joris; dood)
[11] Achie Michiels
[12] Maria Jansens
[13] Wijnandt Claese, sergeant
[14] Luijtie Janz, huijsvrou van Jan Horle, soldaet
[15] Lijsbeth Hartman, weduwe
[16] Johannes van Grotenraet, capiteijn-luijtenant
[17] Cornelia Corneliz, huijsvrou van Adam Ferris
[18] Fredrik Pualuz, corporael
[19-20] Hans Hans Packe en sijn huijsvrouw
[21] Lijsbeth Pieterz
[22] Marie van Mook
[23] Teunis Uijtensteck, soldaet
[24] Claes van Heule, corporael
[25-26] Christoffel Andries en sijn huijsvrouw
[27] Adriaentie Jans
[28] Anna Bois, jonge dochter
[29] Herman Gerritz, soldaet
[30] (Zuidzande 1692.1.6 b: Jurrien de Rijckes; man Sluis) Juriën de Rijckes
[31] Pieternelle Dapho
[32-33] Cornelis Dingemans en sijn huijsvrouw
[34] Geertie Peterz
[35] Dingena Kolkmanz
[36] Adriaentie Huijbrechtz, huijsvrou van Arnout Tats
[37] Cornelis van Mook, corporael
[38] Pieter de Grave
[39-40] Albert de Roij, sargant onder capiteijn Seijus, Beers Beerz, huisvrou van Albert de Roij
[41] Hendrik Barentz
[42] Adriaen van Wijck
[43] Jaques Viscourt
[44-45] Hendrik Janz, sargaent en sijn huijsvrouw
[46] Janneke Laurenz
[47] Valentinus Klots, corporael
[48] Mettie van Roosmalen
[49-50] Casper Benedictus en sijn huijsvrouw
[51] Fijtie Claez
[52] Berentie Hendrikz, jonge dochter

Met belijdenisse
[53] Mattheüs de Jonghe, jongeman van Sluijs
[54] Fransois Planson, jongeman
[55] Maritie de Jonghe, jonge dochter
[56] Maria van der Putte, jonge dochter
[57] Maritie van Doorn, jonge dochter

Het 353 Avontmael, den 5 april [1693]

Met attestatie aengekomen
[] Willem Nucken, sergeant onder d'heer colonel Beaumont
[2-3] Abraham van Ru en Lammetje Clues
[4] Clément van Affelen
[5] Juffrouw Catharina Molckman
[6] Janneken Coppens
[7] Grietje Bastiaens
[8] Anna Wouters
[9] Grietje Pieters
[10] Machtelt Schelgam
[11] Marijken Jans
[12-13] Gerrit Cousijn en sijn vrou Maria Hendrick

Het 354 Avontmael, den 4 julij 1693

Zijn aengekomen met attestatiën
[1] Jan la Maire
[2] Heijltje Geilham
[3] Robbert Barentse
[4] Johannes Kelder
[5] Dirrickje van Loo
[6] Catharina Minne
[7] Geertje Lamberts
[8] Maria Anthonis
[9] Anna Ritsaert
[10-11] Josijna en Cornelia Corte
[12] Maria van Kelckhoven

Met belijdenisse
[13] Mevrouw Albertijna Maurice Saint Aman, huijsvrouw van d'heer majoor Murraij
[14] Gidea van de Putte
[15] Isabella van der Mussele

Het 355 Avontmaal, den 4e october 1693

Aangekomen met attestatiën
[1-2] De edele juffrouwen Anna Catharina Firij en Johanna Firij
[3-4] Jan Jeronemus met sijn huijsvrouw
[5-6] Jacobus Schreurs met sijn huijsvrouw
[7] Coenraat Spelt
[8] Jan ten Boeckhorst
[9] Lodewijck Johan van Harnas
[10] Daniël Teumissen
[11] Christiaan Sijters
[12] Willem Groen
[13] Joris Misdagh
[14-15] Michiel Verflours en Reijltie Jans
[16-17] Geerardys van der Horst, sergiant, Catharina van der Schilt, sijn vrouw
[18] Pieter Brant
[19] Jan van Gennep
[20] Martijn Wouters
[21] Geertruijt Eijgers
[22] Jan Janszen
[23] Jan Hendrijcx Wijtmondt
[24] Lambrecht Leenderts
[25-26] Coert Jongbloet met sijn vrou
[27-28] Pieter Heijman met sijn vrou
[29-30] Joris Hermans met sijn vrou
[31-32] Jan Dorp met sijn vrou
[33-34] Johan Chamar en Elisabeth, sijn vrou
[35] Herman ten Bosch
[36] Jan Marese
[37] Jan Welsen
[38-39] Gerrit Beerents met sijn huijsvrou
[40] Sophia Jans
[41] Jacomina Clercq
[42] Sophia van Salinge
[43] Chrsitina Seebergen
[44] Anna Maria Wolfersdijck
[45] Catelijntje Guliaume

Het 356 Avontmael, gehouden den den 3 januarius 1694

[Met attestatie]
[1] Gerard van Holowerf, luijtenant
[2] Jan de Pauw, van Cadsant
[3] Josina de Graef, van 's-Gravenhage
[4] Jannetie IJs, van Willemstadt
[5] Lijsbet Wentijts, van Middelbirgh
[6] Catharina Oortman, uijt de Groe

Het 357 Avontmael, gehouden den 4 april 1694

En zijn aengekomen met attestatie

Margarita Batalie, van 't Trengement

Pieter van Rijssel, van Vianen, Endina van de Graef, sijn huijsvrouw

Johannes de Koninck, van Rotterdam, Maria de Winter, sijn huijsvrouw
[1-2] Johannes de Koninck en sijn huijsvrou Maria de Winter
[3-4] Pieter van Rijssel, luytenant en sijn vrou Endina van de Graeff
[5] Margarita Batalie
[6] Charles Jansen
[7] Joris Mestaert
[8] Maeytjen Cornelis
[9] Catarina van Brunisse
[10] Maria Willems Moesij
[11] Magdelena Charels

Met belijdenisse
[12] Jan Teunis Herculens
[13] Jacob Borite
[14] Pieter de Wolff
[15] Sara Baers
[16] Jannetjen van Obstal
[17] Ariaentjen van Damme
[18] Madelena de Wolff
[19] Maeijtjen van Hove

Het 358 Avontmael, gehouden den 4 julij 1694

Zijn aengekomen met attestatiën dese naevolgende
[1-2] Berent Statenboer en Anneken Brugmans, sijn huijsvrouw
[3-4] Jan Goverse, Elijsabeth Machielse
[5-6] De heer capiteijn Johan Dreves en sijn huisvrouw Sara Bartholfs
[7] Jacomijntje van de Woestijne
[8-9] Claes Mom en Segrina Coenen
[10-11] D'lieutenant Brandt en sijn huijsvrouw
[12] Lieutenant Willem Wasmoet
[13-14] Willem Lamsen, chirurgien, en sijn huijsvrouw
[15] Madeleentjen Korniers
[16] Jacomina Longet
[17] Abraham Schuijrmans, sergeant
[18-19] Jan van Suls en sijn huijsvrouw
[20] Jan Vederings
[21] Jacob Hermans
[22] Thomas Bens
[23] Goeltje Boesmar
[24] Joosijntje Jans
[25] Monseigneur Heindrick Reinders
[26-27] Jerck Pas, sergeant, en sijn huijsvrouw
[28-29] Govert Mierman en sijn huijsvrouw
[30] Catharina van der Burgh
[31] Margriet Lorsey

Dito aengenomen met belijdenisse
[32] Alexander van den Abeele
[33] Anna van Kouwenhove
[34] Anna van Hille
[35] Margrita Kloos (Avondmaal Aardenburg 1699.10.4: Christiaen Cuijne, Margarita Cloos, syn huijsvrouw, beyde met attestatie van Sluijs, C. de Wit)
[36] Robijna in de Bende
[37] Josina Viers
[38] Josijna Baudwijn

Het 358 Avontmael, gehouden den 3 en 10 october 1694

Sijn met attestatiën aengekomen dese navolgende
[1] Gerhardus van der Horst, sargeant
[2] Kornelia van der Burght
[3] Jan van Gennep
[4] Martin Wouterz
[5] Geertruij Eijgerz
[6] Jan Janz, jongeman
[7] Michiel Verflours
[8-9] Adriaen Aertz, Anneke Fans, sijn huijsvrouw
[10] Dirkie van der Koster, jonge dochter
[11] Stoffel Hendrikz
[12] Dorothea van Harnas
[13] Dirk Arentsen, chirurgijn
[14] Maria Cornelisse
[15] Adriaen Cornelisse
[16] Clara Kensrugh, huijsvrou van Marten Hereman
[17] (IJzendijke 1694.1.3 b: Machiel Baenstroo jr., man Sluis) Michiel van Baenstroo
[18] Cornelia Adriaenz
[19] Gerrith Wolles
[20] Lijsbeth Backerz
[21] Adam van der Kesel, adjutant
[22] Ellard Steenhuijs
[23] Maria Mussars
[24-25] Sander de Bever, Janneke van Evele, sijn huijsvrouw
[26] Catharina Ciron
[27-28] Jacob Keunit, Marie Sij, sijn huijsvrouw

Met belijdenis sijn aengenomen
[29] Josina Mattheusse
[30] Johanna Sixti
[31] Susanna Cornelis Caen
[32] Josina Eckars
[33] Cornelia Collom
[34] Adriana Houterman
[35] Cornelia Berk
[36] Zara van Esse
[37] Catharina Obijn
[38] Maria Deckerz
[39] Maria Hardevelt
[40] Pieternelle Neuse
[41] Catharina de Hollander
[42] Catharina Sonk
[43] Anna Kuijne
[44] Johanna Leupe
[45] Leuntie van Duijne
[46] Kornelis Oversvelt
[47] Christiaen Kuijne (Avondmaal Aardenburg 1699.10.4: Christiaen Cuijne, Margarita Cloos, syn huijsvrouw, beyde met attestatie van Sluijs, C. de Wit)
[48] Jan van de Woestijne

Het 360 Avontmael, gehouden den 2 januarius 1695

Zijn met attestatie aengekomen
[1] D'heer Gijsbertus Conradus Volmert
[2] Michel Kunicke
[3] Grietje Pieters
[4] Josijna van Pee
[5] Juffrouw Anna Margarita van Spendonk
[6] Christina Claessen
[7] Cornelia Vromentael
[8] Anthonette Gilbers
[9] Janneken a Costen

Met belijdenis aengekomen
[10] Hendrick Jorissen
[11] Katharina Philips
[12] Jannetje Verschelt
[13] Jacoba Bastingh
[14] Madalena Kune
[15] Ariaentje Stilte
[16] Elijsabeth Bouket

Het 361 Avontmael, gehouden den 3 april en den 10 april [1695]

Sijn met attestatie aengekomen
[1-2] Pieter Bonte en Janna Herpers, van Vlissingen
[3] Catalijntie Wesepoel, jonge dochter
[4] Elisabeth Brant
[5] Marie Jans
[6] Johanna van Heijllaen, van Henrik-ido-Ambagt
[7] Anna Maria de Gelder, van Den Bosch
[8] Francina van de Velde en
[9] Fransoise Jobz
[10] Catharina Bakhuijse

Met belijdenisse is aengekomen
[11] Johanna BastoenHet 362 Avontmael, gehouden den 8 april 1695

Met attestatie aangekomen den 7 april 1695
[12] Jacob Nordans, van Edam

Het 362 Avondmaal, gehouden den 3 en 10 julij 1695

Met attestatie zijn aangekomen den 2 julij 1695
[1-2] Adam van Kesel en zijn vrouw Martha Ravesteijn, van Hulst
[3-4] Pieter van Rijssel en zijn vrouw Dina van de Graef, van Hulst
[5-6] De luijtenant Brand en sijn huijsvrouw, van Hulst
[7-8] Dirk Aertsen en zijn vrouw, van Hulst
[9] Johan van Meeckeren, van Hulst
[10] Michiel Verflours, van Hulst
[11] Jan Jeroninimussen, van Hulst
[12-13] Jacobus Schreurs, Leuntje, sijn vrouw, van Hulst
[14] Coenraadt Spelt, van Hulst
[15] Jan Wessels, van Hulst
[16] Gerrit Barents, van Hulst
[17] Anneken Wijns, van Hulst
[18] Jan ten Boekhorst, van Hulst
[19] Lodewijk Johan van Harnas, van Hulst
[20] Christiaan Syers, van Hulst
[21] Willem Groen, van Hulst
[22] Joris Mesdag, van Hulst
[23] Govert Nieman, van Hulst
[24] Catharina van den Burg, van Hulst
[25] Jan van Gennep, van Hulst
[26] Jan Jansen, van Hulst
[27] Cornelia van der Burgt, van Hulst
[28-29] Pieter Heijmans en zijn vrouw, van Hulst
[30-31] Coert Cluijsenaar en zijn vrouw, van Hulst
[32] Joris Hermansen, van Hulst
[33] Anneke Claas, van Philippine
[34] Folkert Cornelis, van Philippine
[35] Annetje Vissers, van Philippine (IJzendijke 1698.10.5 a Sluis: Anna Visschers, ?? vroetwijf)
[36] Michiel Clock, van Ysendyke
[37] Janneke Hendriks, van Philippine
[38] Joanna van Grevenbrouk, van Ardenburg (Avondmaal Aardenburg 1697.1.4: Janna Grevebroeck, met attestatie van Sluijd, C. de Wit)
[39] Nicolaus Hardouijn, van Hulst
[40] Cornelia Adriaansen, van Hulst
[41] Adriaan Cornelissen, van Hulst
[42] Janneke Goetheeus, van Bergen-op-Zoom
[43] Ida van Weem, van BatemburgHet 363 Avontmael gehouden

Met belijdenisse zijn aangekomen op den 2 julij 1695
[44] Adrianus Scheppers
[45] Elisabeth van Eijck

Met attestatie zijn aangekomen den 7 julij 1695
[46-47] De heer Bartholomeüs de Graaf en Maria van Winterrooij, sijn huijsvrouw, van Ter Veere
[48] Anna Maria van Wolfersdijk, van Hulst
[49] Sophia Jans, van Hulst
[50] Jan van Sull, van Hulst
[51] Abraham Schuurmans, sergeant, van Hulst
[52] Jan Frederiks, van Hulst
[53] Thomas Bens, van Hulst
[54] Jacob Harmans, van Hulst
[55-56] Gerrit Wolf met sijn huijsvrouw, van Hulst
[57] Andries Andriesse van den Broek, van Philippine

Het 364 Avontmael

Met attestatie zijn aangekomen, den 1sten october 1695
[1-2] Pieter de Clerck en zijn huijsvrouw, van Schoondijke
[3] Adriaan van der Hage, van Ysendyke
[4] Delia Brands, van Ysendyke
[5] Jacobus Davids Vernije, van Ysendyke
[6] Sara Roelands, van Leeuwarden
[7] Jacomina Clercqs, van Hulst
[8-9] Martinus Wouters en sijn vrouw Geertruijd Eijgers, van Hulst
[10] Marike Burggraaff, van Gorinchem

Met belijdenisse zijn aangekomen, den 1sten october 1695
[11] Hester van der Faas
[12] Cornelia van Heurn

Het 365 Avontmael

Met attestatie zijn aangekomen, den 1sten january 1696
[1] Jenneken Jurriaans van Borchel, van Oostburg
[2-3] Jan Chaman en zijn vrouw Elisabeth van Lier, van Hulst
[4] Anna Louijssen, van Vlissingen

Het 366 Avontmael

Met attestatie aangekomen, den 31 maert 1696
[1] Sara van Strijp, van 's-Hertogenbosch
[2] Claas de Soete, van Nieuvlied
[3] Geertruijd Spillebouths, van Zuijdsande
[4] Jeanne van Dale, van de Walsche gemeinte uijt der Groede
[5] Isidoris Portebois, van Middelburg

Met belydenisse zijn aangekomen, den 31 meert 1696
[6] Machiel van Olme
[7] Jacoba van der Putten
[8] Francijntje Pauw

Het 367 Avontmael

Sijn met attestatie aengekomen op den 30 junij 1696
[1] Adriaen Corneliszoon, van Ysendijke
[2] Cornelia Adriaenz
[3] Maria Cornelis
[4] Abraham Schuerman, sargiant
[5] Jan Fredrikz
[6] Thomas Bens
[7] Jacob Hermanz
[8-9] Gerrit Wolf met sijn huijsvrouw
[10] Lijsbeth Backerz, onder de compagnie van Arbach
[11] Cornelia van der Burgh
[12] Jan van Sul, sargiant onder Arbach
[13] Josina Janz
[14] Maria Wittelaer, van Den Hage
[15] Matie Bosbergen, van Oostburgh
[16] Maria Mulders, jonge dochter, uijt Den Hagen
[17] Jeanne Marthe d'Amalvij, uijt Groeningen
[18] Lucretia Noorman, van Wageningen
[19] Anna van Duijsburgh, van Bergen-op-de-Soom
[20-21] Charles Apourcelle en Françoise Grouget, syne huysvrouw, van Oostburg

Het 368 Avontmael

Den 6 october 1696 sijn met attestatie aengekomen
[1] Cæcilia Franke, van Hulst
[2] Maria Geurz, van Hulst
[3] Maria Harperz, van Vlissingen
[4] Maria Prins, van Hulst
[5] Christina Batailje, jonge dochter

Het 369 Avontmael

Den 3 januarij 1697 syn met attestatie angekomen
[1-2] De heer Gaspar de Maucgnauld ende mevrouw Adriana Octavia Martini, syn huysvrouw, van Breda
[3] Jan Capel, van Nieupoort
[4] Jan Region, van Nieupoort
[5] Hendrick Manasse, van Koevorden
[6] Anna Elisabeth Ragners, van Schermer
[7-8] De heer Antoni Mattheüs en juffrouw Anna Matthaers, van Nieupoort
[9-10] De heer Johan de Bulderbeek en mevrouw Cornelia van den Oudenbarneveld, van Nieupoort
[11] Catharina Secken
[12] Juffrouw Elisabeth Deys, van Nieupoort
[13-14] De heer Johan van Diemen en juffrouw Cornelia van Dyck, syne huysvrouw, van Nieupoort
[15] Anna Coenraeds, van Vlissingen
[16] Anna van Thiel, weduwe van Stephanus Bisbing, van Breda
[17] Joacobus Waelf, van Coppenhagen
[18-19] Frans Aelbert en Anna Simming, van Nieupoort
[20] Heyltie Jacobs, van Nieupoort
[21] Jacomintie Rosendael, van 't Sas
[22] Jenneken Hermsen, van Goor
[23] Catharina Klaessen, van Groeningen
[24-25] De heer Scuurmans en juffrouw Margarita Claeverge, van Nieupoort
[26] Maria Six, van de Groede
[27] Hindrick Borckerts, van Nieupoort
[28-29] De heer Hindrick de Sygers en Catarina Jengberden, van Nieupoort
[30-31] De heer Jacob Schainck en mevrouw Anna Grouwers, desselfs huysvrouw, van Nieupoort
[32] Geerke Leenders, van Vlissingen
[33] Claes Abrams, van Nieupoort
[34] Dorothée Harnas, van Nieupoort
[35] Jacob Hendericke Meulemans, van Nieupoort
[36] Steenkch Engels, van Groeningen
[37] Jannetien Edens, van Groeningen
[38] Willem de Neuville, van Nieupoort
[39] Harmen Berents Buss, van Delfsyl
[40] Jan Arentsen, van 't Sas
[41] Jannetien van der Weyden, van Rotterdam
[42] Willem Harmens, van Groeningen
[43] Lysbeth Breyers, van Nieupoort
[44-45] Pieter Jacobus de Witt en Anneke Michielse, van Nieupoort
[46] Geertruyd Leesrinck, van Nieupoort
[47] Geertruyd Steencks, van Groeningen
[48] Hindrick Tynen, van 't Sas
[49] Geerit Silvolf, van 't Sas
[50] Michiel Knibbe, van 't Sas

Syn met belydenis angenomen
[51] Mattheüs de Koning
[52] Johannes Blauwkamer
[53] Ariaentie Convent, van Vlissingen

Het 370 Avontmael

Met attestatie zijn aangekomen, den 14 meert 1697
[1-2] Johannes de Koning en Francina Maria de Winter, uxor ejus

Met belijdenis des geloovs zijn aangekomen, den 5 en 15 april 1697
[3] Cornelis Bisdom
[4] Laurens Rokusse
[5] Joost Baudewijn
[6] Isaäk Outerman
[7] Gerrit van den Hoecke
[8] Johannes van Gelder (gestorven)
[9] Francyntje Saisoens
[10] Pieternelle van den Bussche
[11] Maria van Strijen
[12] Katalina van Bevers
[13] Maria Lamoen

Met attestatie
[14] Jan Janse Buschman, van Groeningen
[15] Susanna Bisschop, van Heusden
[16] Jan Pieterse, van Nieupoort
[17] D'heer capitein Hermannus ten Winckel, van Groeningen
[18] Petronella van Hien, van Bommel
[19-20] Pieter Dosy en zijn vrouw, van Schoondyke
[21] Wije Jans, van Winschoten
[22] D'heer Christaan van Ysselt, van Nieupoort
[23] Egbert Cornelis, van Nieupoort
[24] Hendrik Roelant, van Delfzijl
[25] Herman van Dertelen, van Nieupoort
[26] Cornelia van Dertelen, van Nieupoort
[27] Cornelia van Ysselt, geboren Schuijlenburg

Het 371 Avontmael

Den 6 julij 1697 syn op haere belydenis angenomen
[1] Hindrick Styp
[2] Gillis Deckers
[3] Nicolaes Kalel
[4] Jacob Vollaert
[5] Nicolaes van Heuren
[6] Pieternelle van Marose
[7] Pieternelle Jagers

Met attestatiën syn tot ons overgekomen
[1] Suffridus Alberthoma, van Vianen
[2] De heer Noëlius Rubbens, van Bergen-op-Soom
[3] Abraham van Leliënberg, van Oudenaerden
[4] Juffrouw Johanna Croppenburg, van Axel
[5] Allegonda ten Hove, van Groeningen
[6] Anneken van Dalen, van 's-Hertogenbosch
[7] Francintie Hermans, van Flissingen
[8] Anneken Bolckus, van 's-Hertogenbosch
[9-10] N. Swichhuysen, van Groeningen, en syn vrou
[11] Ariantie Convent, van Flissingen
[12] Neeltie Arians van der Linde, van Dordrecht
[13] Hendrik Meentjes, van Groeningen
[14] Pieter Femmes, van 's-Hertogenbosch
[15] Marie Jans

Het 371 Avontmael

Sijn den 4 october 1697 met belijdenis tot dese gemeijnte gevoeght
[1] Jerina Kloet, jonge dochter van Sluijs
[2] Joahnna Martijn, jonge dochter van Sluijs

Sijn op den 4 october aengekomen met attestatie
[1-2] Jacob Andriesse en sijn vrouw Maria Warre, van Sint Anna ter Muden
[3] Katharina Burghgrave, van Londen
[4] De heer adjudant Gockinga, van Niepoort
[5-6] Evert Janz en Geesien Everz, egtelieden
[7-8] Roelof Aukens en Katharina Roelofs, egtelieden
[9] Christina Egelinks, van Groeningen
[10] Aelbert Janz, van Groeningen
[11] Hiskias Velthuijs, van Bourtange
[12] Dirk Janz, van Nieupoort
[13] Hendrik Claesse, van Ysendyk
[14] Antie Matthias, van Leeroort
[15] Cornelia Coosen, uijt 's-Hertogenbosch
[16] Jacob Janz, corporael van Groeningen
[17-18] Jaques Bonamies en Piere Bonanmies, van Niepoort

Het 373 Avontmael

Sijn met attestatie aengekomen op den 3 januarij 1698
[1-2] Menso Mensen en sijn huisvrou Aeltien Wanningh, van Breda
[3] Jan Reijnesteijn, van Dort
[4] Gerard Hartskamp, van 's-Hertogenbos
[5] Maria Kateauw, van Vlissingen
[6] Johannes van Offenbergh, van Breda
[7] Johan Aickenma, uijt Leeghkerke
[8] (IJzendijke 1694.1.3 b: Jeremias de Wolf, man Sluis) Jeremias de Wolf, van IJsendijke
[9] Delia Ramakers, van Bergen-op-Soom
[10] Andries de Meijer, uijt Aeth
[11] Arend Janz, uijt Aeth
[12] Abel Joostens, uijt Aeth
[13] Pieter Panis, van Nieupoort
[14] Grietie Overneij, van Herenveen
[15] Hendrik Tocke, van Breda
[16] Aeltien Harmons, van Breda
[17] Geertruijd Hanz, van Breda
[18] Anneke Dirkz, van Breda
[19] Abraham Martens, van 's-Hertogenbos
[20] Hendrik Stralen, van 's-Hertogenbos
[21] Anna Margariet van der Horst, van Leyden
[22] Sara Janz, van Middelborgh
[23] Jenneke Vijgh, van Breda
[24] Hendrikie Janz, van Breda
[25] Elizabeth Jansen, van Ysendijke
[26] Evert Gerreken, van Ysendijke

Met belijdenisse des geloofs zijn aangekomen den 3 januarij 1698
[27] Aernout van Soest
[28] Johanna Locqué, weduwe Beverij
[29] Catharina van der Maas
[30] Jeanne de Seinne, Franse
[31] Jean Pilis, Franse
[32] Jean Baptipste du Haijon, Franse

Met attestatie insgelijck
[33] Johanna van den Toren, huisvrouw van de heer Meijnts
[34] Jacob Folk
[35] Mariane Prein
[36] François Messean
[37] Johanna Russel, huisvrou van de heer Reinsma, van Breda
[38] Claas Rinsma, vendrigh, van Cornjum
[39] Weijnandt Swerius, van Wilmstat

Het 374 Avontmael

Met attestatie zijn aangekomen den 4 april 1698
[1] Arnold Stakebrand
[2-3] Gerrit Ariëns, Janneken van Dalen, zijn vrouw
[4] Hendrika van Eek, van Bommel
[5] Jan Michielsen, van Breda
[6-7] Adam van der Kesel en sijn vrouw, van Nieupoort
[8] Martha Ravesteijn, van Nieupoort
[9] Jenneken van der Spijck, van 's-Gravenhage
[10] Geert Fransen, van Nieupoort
[11] Heijltjen Geerts, van Grouningen
[12] Bartholijntje Leenderts, van Vlissingen (Avondmaal Aardenburg 1700.1.3: Bartolijntie Leenders, met attestatie van Sluijs, Cornelis de Wit)
[13] Elske Kap, van Nieupoort

Met geloovsbelijdenisse zijn tot ledematen aangenomen den 4 april 1698
[14] Christoffel Bertholf
[15] Pieter de Man
[16] Leendert van Oest
[17] Jannetje Abrams
[18] Isabelle van Soest
[19] Jakomina Obijn
[20] Magdaleena Meertens
[21] Josina van der Maas
[22] Susanna Meertens
[23] Sara van Couwenhove
[24] Margarita van Eijck
[25] Anna Therese de Springere

Het 375 Avontmael

Sijn met attestatie aengekomen op den 4 julij 1698
[1] Adrianus Balkenende, coopman tot Brugge
[2-3] Johan Matthijs van Veugen, capiteijn, Geertruijda van der Heijden, sijn huijsvrou
[4] Maritie Vroeghop, jonge dochter van Rotterdam
[5] Katharina van Hil, jonge dochter van 's-Gravenhage
[6] Terese de Vloo, van 't Zas van Gent
[7-8] Abraham Berk en sijn huijsvrouw
[9] Adriana Voermans, van Nieupoort

Met belijdenis insgelijck
[10] Maria Katharina George
[11] Jannetie van der Schuere
[12] Elisabeth Jorisz

Verder nogh met attestatie
[13] Maria van den Heuvel, uijt Vlissinghen
[14] Kornelis Beaufort, vendrigh
[15-16] Adrianus Death en sijn huijsvrou
[17] Martijntje van den Broek
[18] Jan van Amerongen
[19] Anthonie Janz
[20] Philip de Neef
[21] Thomas Hendrikz
[22] Theunis Janz van der Tee
[23] Hans Wolf van Harnas
[24] Jan Janz
[25] Jan Hendrikz
[26-27] Martinus Wouterzen en sijn huisvrouw
[28] Adrianus Kornelisz, corporael
[29] Jacob Hermanz
[30] Michiel Verfloers
[31] Neeltie Feijters
[32] Jacob Nijnes
[33] Maria Vissers
[34] Jaques Morguet

Met attestatie zijn overgekomen
[35-36] Johan Sausse, luytenant et uxor ejus Mariëtte Wantenaas

Het 376 Avontmael

Sijn met attestatie aengekomen op den 25 september 1698
[1] Hillegond van Groeninghen
[2] Jacomina Longet
[3] Jan Geerts Fraterman
[4] Baukien IJes
[5] Cornelia van der Burgh
[6] Jan Shels
[7] Gerrit Barentz
[8] Anneke Cohyns
[9] Loert Planten
[10] Heijltie Barentz
[11] Hendrik Groenevelt
[12] Dirk Arentz
[13] Johanna Snellenborgh
[14] Maria Antonette Tamerlink
[15] Pieternelle Maghtelt
[16] Claas Hardewijn
[17] Hendrik Tamerlijnk
[18] Marij Ketels
[19] Lowijsie Galet, jonge dochter
[20] Christina Zeebergen
[21] Adriaan Tremerij
[22] Margriet Wynants van Relandt
[23] Christoffel Stas

Het 377 Avontmael

Sijn met attestatiën aengekomen op den 2 januarij 1699
[1] Elisabet van den Bogaert, uijt Lillo
[2] Elisabeth Provo, uijt Lillo
[3] Frank Jacobz Dobbe, uijt Meurs
[4] Geertruijdt de Fraa, uijt Den Hage
[5] Janneke Janz, uijt Liefkenshoek
[6] Jan ten Broekhorst, uijt Hulst
[7] Maria Siervelt, uijt Rotterdam
[8] Maria Hendrikz, uijt Utreght
[9] Margrietie Willemz, van Breda
[10] Maijke van Hoeve, van Sint Anna
[11] Harman Arentz, van Nieupoort
[12] Klemens Broekhuijsen, van Nieupoort
[13] Katharina van Uijl, van Nieupoort
[14] Sophia Janz, van Hulst
[15] Geerard van Baal
[16-17] Maria Bakhuijsen met Jakomina Willems

Het 378 Avontmaal

Sijn met attestatie aangekomen den 3 april 1699
[1] Joris Hermanse van der Beelt, van Hulst
[2] Barbara de Grauw, van Bergen-op-Zoom
[3] Johannes Batenburg, van Philippine
[4-5] Meindert Koens (doot) et uxor Katarina Weimers, van Breda
[6] Cornelis van Vliet, luytenant

Met belijdenisse des geloofs is aangekomen den 3 april 1699
[7] Jannetje Knockers

Het 379 Avontmael

Sijn met getuijgscriften aengekomen den 3 julij 1699
[1] Julius Jetto van Unia
[2] Gellius Geroltsma, jongeman
[3] Hessel Reen, luijtenant en sijn huijsvrouw
[4] Rixhe Haecma
[5] Debora Nausen
[6] Paulus Lijster, corporael
[7] Anna van de Walle
[8] Janna Sloks
[9] Engel Gijsberts van Schaik
[10] Maria Voermans
[11] Hans Jurriën van de Waterkan
[12] Jan Willemz
[13] Engel Andries, huijsvrou van Pecker
[14] Pieter Israels
[15] Francijntie Langeraet
[16] Samuel Adams
[17] Aelbert Janz
[18] Aelbert Meijer
[19-20] Jan Otten en sijn huijsvrouw
[21] Dorethe Janz
[22] Salomon Willemz
[23-24] Jillis Hendrikz en sijn huijsvrouw
[25] Johanna Jillis
[26] Jacobus Janz
[27] Egbert Wilke
[28-29] Evert Hermens en sijn huijsvrouw
[30] Anna Evertz
[31] Willem Sibrant
[32] Nan Wijgers
[33] Gerrith Pieterz
[34] Folkert Seijden
[35] Janneke Mackee
[36] Gerrith Evertz
[37] Jan Hubert
[38] Bastiaen Folkert, sargiant
[39-40] Herman Christoffels en sijn huijsvrouw
[41] Aeltie Janz
[42] Teunis Janz
[43] Jan Teuniz
[44] Herman Bettenz
[45] Jan Hendrikz Coesmeijer
[46] Hans Berent Coesmeijer
[47] Jan Fricke
[48] Jan Bartelt Loomeijer
[49] Berent Halesson
[50] Haije Mentz
[51] Aeltie Hollanders
[52] Cornelis de Wilde
[53] Elisabeth Jetze
[54] Gerritie Daniëlz
[55-56] Frederik Evertz en sijn huijsvrouw
[57] Christina Joosten
[58-59] Thomas Pieterz en sijn huijsvrouw
[60] Antie Thomasz
[61] Janneke Thomaz
[62-63] Jan Otten ensijn huijsvrouw
[64] Fennegtie Teuniz
[65] Pieter Rentses
[66] Catharina Wichelhuijsen
[67] Gerrith Willekens
[68] Maritie Wees
[69] Godefrid Langeer
[70] Simon Langvelt
[71-72] Jan Sanderlandt en sijn huijsvrouw
[73] Lijsbeth Verbeek
[74] Maghtilt de Bruijn
[75-76] De heer David Bert, en sijn huijsvrouw
[77] Juffrouw Anna van der Pluijm
[78] Lijsbeth Jakobs
[79] Abigail Willemz
[80-81] Gerrit de Swart en sijn huijsvrouw
[82] Aeltie van Brakel
[83] Anneke Lowijsse
[84-85] Haije Mense en sijn huijsvrouw
[86] Elisabeth van Nul
[87] Antie Willemz
[88] Engelbreght Warners
[89] Borchert Hartsvelt
[90] Margarita Mane
[91-92] Hanso Gijzas, luijtenant, en sijn huijsvrouw
[93] Hijlchien Arumsma
[94] Juffrouw Alida de Raed, huijsvrouw van de heer Coondersve
[95] Guilhelmus Faults
[96] Jacobus Belfour
[97] Pieter Pieters

Den 9 julij 1699 sijn met geloovsbelijdenisse aangekomen
[98-99] Pierre Hanekin, Marie Lelu, zijn huysvrouw
[100] Marianne Hanekin
[101] Jaques Hanekin
[102] Susanna Soup
[103] Jeane Pelis

Het 380 Avondmaal

Sijn met attestatiën aangekomen den 2 october 1699
[1] Willem Hansen
[2] Jannetje Knockaarts
[3-4] Jurriaan Crouse, Maria Pieters
[5] Jannetjem Eijssens
[6] Zeuken Jongbloet
[7] Anneken Wolfs
[8] Adriaan Cabliouw
[9] Maria Cornelissen
[10] Jelle Claassen
[11-12] Jakob Jansen en Janneken van Lokeren, zijn vrouw
[13] Swaantje Douwes
[14] Weerent Gerrits
[15] Jan van Passavan
[16] Arent Robertz
[17] Neeltje Ariëns
[18] Josijntje de Baan
[19] Focco Jansen
[20] Matthijs Wolfs
[21] Hans Jurriëns Meulinger
[22] Elizabeth Mandels
[23] Elizabeth Hendrix
[24] Jan Jansen Wijngaarts
[25] Jan van Hensbergen
[26] Siba Tjarls
[27-28] Cornelis Uijttenbogart en Neeltje van Berghuysen, zyn vrouw
[29-30] Coenraad van Sneck en zijn vrouw Geertruijt Rouze

Het 381 Avontmael, den 1 januarij 1700

Hebben haer attestatiën ingebraght en sijn tot de gemeijnscap toegelaten
[1] Marinus van Nuffel
[2] Gerard Verwit, vendrigh
[3] Marten Jacobz
[4] Elisabeth Leuwema
[5-6] Hendrik Cock en sijn huijsvrouw
[7] Margriet Cock
[8] Barent Eckervelt
[9] Margrita Coenen
[10-11] Jan Aelbertz en sijn huijsvrouw
[12] (Zuidzande 1694.7.4 a Den Haag: Maria Janss; man Sluis) Maria Janz
[13] Willem Broekhuijs
[14] Jan Hermanz
[15] Jan ter Haar
[16] Johannes Derkz
[17] Jan Janz
[18] Pieter Frederick
[19-20] Frans Hartoghsvelt en sijn huijsvrouw
[21] Hanna van Schoonbeek
[22] Geertke Geerlinghs
[23] Hermannus van Ravensberg
[24] Johannes van Ravensbergh
[25] Matthijs van den Broek
[26] Hendrik Jansen
[27-28] Matthijs Kuijten et uxor Anneke Kuijten
[29] Dirk Milrod
[30] Hendrik Centris
[31] Jakob Janssen
[32] Pieter Reynaards
[33] Gerrit Jansen
[34] Maria Thijssen
[35] Grietje Jans
[36] Maria Evertz

Het 382 Avondmaal, den 2 april 1700

Met attestatie zijn aangekomen
[1] Margariet Laurens
[2] Susanna Philips
[3] Hilke Aelbarts

Met belijdenis des geloofs zijn aangekomen den 2 april 1700
[4] Cornelia Aerssen
[5] Jacoba ter Waaij
[6] Isabella de Clerk
[7] Pieter Leenmans

Met attestatie
[8] Laurens de Bare
[9] Grietje Kerkhoven
[10] Herman Haije
[11] Gerrith Bussen
[12] Hans Pieter Weijbel, van Bern

Het 383 Avondmaal, den 2 julij 1700

Met attestatie zijn aangekomen
[1] Jan Nockelingh, van Namen
[2-3] Wilhelmus Heerma et uxor ejus Jakoba Kotet, van Zeijst
[4] Cornelia Theunis, van Rotterdam

Met belijdenis des geloofs zijn aangekomen
[5] Jonathan van de Woestijne
[6] Jannetje Lieds
[7] Pierre de la Maison Neuve
[8] Sara Crusson
[9] Susanne Savate

De naevolgende uyt Vranckryck om de religie synde overgecoomen en publyke reparatie van haeren afval hebbende gedaen, syn onder ons aengenomen
[10-11] Jaques des Barbiers, desselfs huysvrouw Marie de Bur
[12] Susanne Mason, huysvrouw van Pierre Cath

Het 384 Avondmaal, den 1 october 1700

Met belijdenis des geloovs sijn aangekomen
[1] Margarita Baart

Met attestatiën sijn aangekomen
[2] Maria Rubbens, van Bergen-op-Zoom
[3-4] Johan van Bayen, van Mastrigt, et uxor Gerharda Boisseux, van Zutphen
[5] Adriaantje Baart, van Middelburg
[6] Naomi Berentz, van Cadzand
[7] Catalijntje de Klerk, van Aerdemburg
[8] Harmen Arentse, van Willemstad
[9] Bartholomeüs Brand, van Schoondijke
[10] Hester Gresoir, van Vlissingen

Het 385 Avondmaal, den 31 december 1700

Met attestatiën sijn aangekomen
[1] Johan Tevel
[2] Sara van den Bussche
[3] Cornelis Kretser, van Bergen in Henegouwen
[4] Susanna Beerents, van Breskens
[5] Jan Dortmont, van Maastricht
[6] Pieter van Dortmont, van Maastricht
[7] Maria Magdalene Arentzen, van Weezel
[8] De heer Willem Roese, van Namen
[9] Thomas Hermens, van Bergen in Henegouwen
[10] Alexander Ouwens, van Maastricht
[11] Daniël Schak, van Maestricht
[12] Lodewijk Roolink, van Bergen in Henegouwen
[13] Margarita Willems, van Bergen in Henegouwen
[14-15] Jakob Obele en syn vrouw, van Bergen in Henegouwen
[16] Felix Riss, van Bergen in Henegouwen
[17] Catharina Simons, van Maestrigt
[18] Hendrik Kodde, van Maestrigt
[19] Roelof van Poedroijen, van Zutphen
[20] Cathaline Pante, van Zuijdsande
[21] Doeu de Doorenburg, van Hulst
[22] Zijke de Leeuw, van Breda
[23] Petrus Lithringhensen, van Colm
[24] Jan Combrits, van Zutphen
[25] Aeltje Nottelenbosch, van Zutphen
[26] Gerrith Janz van Wesep, van Maestright
[27] Jacomijn Aritz
[28] Bon Vilete, van Gorcum

Met belijdenis sijn aangekomen
[29] Anna Mattheuz
[30] Johanna Swanke
[31] Margarita van der Spek
[32] Margrita Janz
[33] Frederik Rurink
[34] Johannes Houwechem
[35] Karel de Keijser
[36] Pieter van Houwechem
[37] Eske Scholte
[38] Jan Jansoon

arrow-up

separator