Sluis

Lidmaten 1630-1657

separator

Bewerking: prof. dr. W.J. op 't Hof, VU (Amsterdam)

Inleiding

Dit bestand is het tweede deel van de bewerking van de lidmatenregisters van Sluis over de periode 1605 t/m 1700 door prof. dr. W.J. op 't Hof, dat door hem vriendelijk beschikbaar is gesteld voor plaatsing op deze site. Het volgt dus niet de structuur, die ik voor mijn lidmatenproject hanteer.

De gegevens zijn door hem in de loop der tijd verrijkt met aantekeningen, ontleend aan andere lidmaatregisters, die hier in een afwijkende, rode, kleur worden weergegeven. De daarin gebruikte afkortingen liggen voor de hand: a=attestatie, b=belijdenis, man=met attestatie naar, wv=weduwe van, enz..


Bron: Zeeuws archief, toegang 337.1, Herv. Gemeente Sluis, inv.nr 146

Register der litmaten van de ghemeijnte Christi in Sluijs (vervolg)


101 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie deser stadt den 6en january 1630

[Met attestatie]
[1] Piere Suaert, soldaet onder capiteyn Orleens
[2-3] Thomas Piethane, vendrich, ende Maria van Dyck
[4-5] (Aardenburg 1611.7.3 [1] b: Beerent Pothars, sergeant onder den heer governuer; vertrocken ma) Berent Pothast, sergeant, ende Pierinken Matheüs
[6] Hillegom Gillis (Aardenburg 1646.10.6 [18] a: Hellegam Gillis, uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[7-8] Barthel Toffsonder ende Trijne Leenhuijs
[9-10] Jan Bingenaer ende Adrianeken Thonis
[11] Jurgien Singer (Aardenburg 1646.10.6 [11] a: Birg Singer, sergeant, uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[12] Hartman Mol (Aardenburg 1646.10.6 [14] a: Hartman Mol, uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[13] Andries Meyer
[14] Christophel Godefroij
[15] Tiel Fellinckhuijsen
[16] Grietken Grimmers (Aardenburg 1646.10.6 [20] a: Brittigen Grimmers, uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[17] Pierinken Jonckbloet (Aardenburg 1646.10.6 [22] a: Petrigen Jongbluts, uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[18] Heyndryck Coert
[19] Jenne Remi
[20] Gratiaen de Latre
[21] Neesken Heyndrijck
[22] Hans Michel van Andloo

Met belydenisse des gelooffs
[23] Jonckheer Louys de Ram
[24-25] Pieter Nilli ende Grietken Egberts
[26] Adriaen Janssen
[27] Baudewijn Dirckxsen
[28] Willem Esaias Loiseau
[29] Herman Aertsen
[30] Janneken Janssen
[31] Maijken Jans
[32] Anna Jans Hauwaert
[33] Petronella Gerlooffs
[34] Cornelia van Brinen
[35] Susanna van Brinen
[36] Josijnken van Loo

102 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie deser stadt den 7en april 1630

Met attestatie
[1] Pieter de Raet
[2] Maijken Heyndricx, uxor ejus
[3] Estiene Germe

Met belydenisse
[4] Bastiaen Cloet
[5] Lambrecht Claijsen
[6] Gillis van der Beecke
[7] Heyndrick Beernts
[8] Hans Ment
[9] Catalyne Sarragoen
[10] Mayken Minne
[11] Christine Minne
[12] Lisebet Clinck
[13] Leijntjen Pauwels
[14] Jaques l'Aleman, soldaet onder capiteyn Smietten
[15] Antonie Vocher, soldaet onder capiteyn Smietten

103 Avontmael, gehouden naer de reductie den 7en julij 1630

Met attestatie
[1-2] (Aardenburg 1625.10.5 [1] a: Capiteyn Dionijsius Piron; gecomen van Isendijck mav W. Comantius, dienaer aldaer; vertrocken ma) D'heer capiteyn Denijs Piron ende joffrou Sara Wisselaers, syn huysvrouwe
[3-4] Veyndrich Paulus Reyniers, van de compagnie van capiteyn Piron, ende Geertruyt van Salle, syn huysvrouwe
[5] (Aardenburg 1625.10.5 [4-5] a: Absolon de Buf, sergeant met zijne huysvrouwe Anthonette Wante; gecomen van Isendijck mav W. Comantius, dienaer aldaer; vertrocken ma) Absalom de Boeuf, sergeant van de compagnie van capiteyn Piron
[6] (Aardenburg 1625.10.5 [8-9] a: Joos Jonckheer, cap. des armes, met Maeijken zijne huysvrouwe; gecomen van Isendijck mav W. Comantius, dienaer aldaer; vertrocken ma) Joos Joncheer, sergeant van de compagnie van capiteyn Piron
[7] Maria Lamelincx, van de compagnie van capiteyn Piron
[8] (Aardenburg 1625.10.5 [6-7] a: Anthonis Brabant, sergeant, met zijne huysvrouwe Justine Bovijn; gecomen van Isendijck mav W. Comantius, dienaer aldaer; vertrocken ma) Justine Berijn, weduwe van Anthoni Brabant, van de compagnie van capiteyn Piron
[9] (Aardenburg 1625.10.5 [12] a: Marinus Jans; gecomen van Isendijck mav W. Comantius, dienaer aldaer; vertrocken ma) Marinus Janssen, van de compagnie van capiteyn Piron
[10] (Aardenburg 1625.10.5 [12] a: Janneken Smeth; gecomen van Isendijck mav W. Comantius, dienaer aldaer; vertrocken ma) Gillis Smits, van de compagnie van capiteyn Piron, ende Janneken Smits, syn huysvrouwe
[11-12] (Aardenburg 1625.10.5 [14] a: Trijntgen Bonte, Uxor van den barbier; gecomen van Isendijck mav W. Comantius, dienaer aldaer; vertrocken ma) Phlips Verbrugghe, van de compagnie van capiteyn Piron, ende Trijntjen Bonte, syn huysvrouwe
[13] Pieter de Boeuf, van de compagnie van capiteyn Piron
[14] Pierre Girboual, van de compagnie van capiteyn Piron
[15] Andries Willaerts, van de compagnie van capiteyn Piron
[16] Maria Herrebouts, van de compagnie van capiteyn Piron
[17] Mayken Ariaens, van de compagnie van capiteyn Piron
[18] Wellemken Pieters, huysvrouwe van Pieter Aelderts, van de compagnie van capiteyn Piron
[19] Catelyne Crops, weduwe van Gillis van den Steene
[20-21] Meester Lucas Couterel ende Anneken, syn huysvrouwe
[22] Ester Couterels
[23-24] (Vlissingen 1622.1 [] a: Jasper Verduist en syn huysvrouw Adriaenken, van Sluys, mav Sluys, Corte Groenewout) Jaspar Verduijst ende Adriaeneken Arents, syn huysvrouwe
[25] Susanna de Gaij
[26] Lysebet Rubbens, weduwe van Jan Smithen
[27] Jean de la Motte, soldaet onder capiteyn Keller
[28] Daniël Loberteau, soldaet onder capiteyn Keller
[29-30] Charles Segar, soldaet onder capiteyn Nieuborch, ende Judith Serrette, syn huysvrouwe
[31] Margarita de Munck
[32] Marie Favreau
[33-34] D'heer lieutenant Alexander Slicht, onder capiteyn Helveston, ende joffrou Janneken de la Rivère, syn huysvrouwe
[35] Louijs Clemenceau, soldaet onder capiteyn Keller

Met belydenisse des gelooffs
[36] Lauwereyns Nimmeger
[37] Pieter van Commerden
[38] Janneken Jacobs, weduwe van Rogier Bokelaere
[39] Margarita Rosé
[40] Maria Maertens
[41] Maiken Adriaens
[42] Elijbeth Gerrits
[43] Pieter van Hessen
[44] Kateline de Cerff, uxor Francois Asseels

Het 104 Avontmael, gehouden den 6 octobris 1630

Met attestatie
[1-2] D'heer capiteyn Jacob Elphincstone ende joffrouwe Magdalena Elphinckstone
[3] Noelle de Latue
[4] Joffrouwe Anna van Erp, genaempt Van der Mijlen
[5] Judith Ademon
[6] D'heer capiteyn Noël van den Broecke
[7] Joffrouwe Eumelia de Bernui
[8-9] Abraham Prince, lieutenant, Elysabeth Geerloffs, syn huysvrouwe
[10] Jacob Colve, vendrich capiteyn Van den Broecke (Aardenburg 1632.7.4 [5] a: Jacob Colve, luytenant van d'heer Colve)
[11] Geeraert van den Broecke, sergeant capiteyn Van den Broecke
[12] Mayken Geeraerts, capiteyn Van den Broecke
[13] Jan Meintiens, capiteyn Van den Broecke
[14] Gysken Aelbrechts, capiteyn Van den Broecke
[15] Eefken Anthoni, capiteyn Van den Broecke
[16] Mayken Pieters, capiteyn Van den Broecke
[17-18] Jan Barber, capiteyn Van den Broecke, Janneken Jans, uxor
[19] Alexander l'Erenijt1, capiteyn Van den Broecke
[20] Jacob Moerman, onder capiteyn Van den Broecke
[21] Gabriël Bertijn, capiteyn Van den Broecke
[22] Anthoni de Haes, soldaet onder capiteyn Intima

Met belydenisse
[23] Jorien Janssen
[24] Joris Verduijst
[25] Elysbeth de Vriese

105 Avontmael, gehouden naer de reductie den 5en januarij 1631

[Met attestatie]
[1] Johan de Hun, ingenieur onder Entima
[2] Bernaert Benaut
[3] Jean Lescorne
[4] Daniël Janssen van Duijnen
[5] (Aardenburg 1609.1.4 [11] b: Jan Boelsen, chirurgijn, op de suytsijde van Sesnoecke) Meester Jan Boelsen, chirurgien
[6] Coenraedt Tam, soldaet onder capiteyn Entima
[7] Sara van Vlaenderen, uxor D. Carre
[8] Apollonia Codde, jonge dochter, ancilla T. Bauwens

Met belydenisse des gelooffs
[9] Mademoiselle Margareta d'Essaerts
[10] Lieven van Wassenhove
[11] Ananias Lotens
[12] Jaspaer Verduijst
[13] Heyndryck van Deventer, corporael onder capiteyn Trelden
[14-15] Jan Moyche, Claerken Jans, uxor
[16-17] Lieven Melis, Tanneken Eppaerts, uxor
[18] Magdalena Feltens, onder capiteyn Entema
[19] Trijnken Wandels, onder capiteyn Entema
[20] Anna Blockeels
[21] Isabeau de Backere
[22] Fynken van Aelst, uxor Pierre Benauw
[23] Neelken van Dorth (Aardenburg 1633.4.3 [4] a: Cornelia van Dort, huijsvrouwe van Bastiaen Cloet; ma; gestorven)

Het 106 Avontmael, gehouden naer de reductie den 6 april 1631

Met attestatie
[1] Cornelis Dolfyn
[2-3] Antoine Willemot, soldaet onder capiteyn Orleans, Laurence, syn huysvrouwe
[4] Elisabet Willemot
[5] Catelyne van de Woeste
[6-7] (Vlissingen 1625.9 [] a: Egbert Schellenborch, mav Sluys, Lange Noordstraet) Egbert van Schelburch en Louyse de Worms, syn huysvrouwe
[8] Eduard Provost

Met belydenisse
[9] Herman Wouters, soldaet onder capiteyn Trelden
[10] Tanneken Meurs
[11] Mayken Blansaert, huysvrouwe van Quintien Miche
[12] Mary Claes, huysvrouwe van Marten Bomi, onder capiteyn Orleans
[13] Janneken Couterels
[14] Mayken van den Walle
[15] Cornelia van Biershoeck
[16] Catelyne Meertens
[17] Rodolphe Leonard, soldaet onder den goeverneur
[18] Jacob Franchois, soldaet onder den goeverneur

107 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie deser stadt den 6en julij 1631

Met attestatie
[1] Jan de la Val
[2] Petrus Happaert
[3] Abraham Richarde, soldaet onder capiteyn Van den Broucke

Met belydenisse
[4] Joffrou Katarina Bomberge
[5] Nicolaes la Maire, soldaet onder d'heer Hautain
[6] Reine de Monchi, soldaet onder Siniton
[7] Maijken Heyns
[8] Maria la Croix
[9] Lijdia van Temsche

108 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt den 13 octobris 1631

Met attestatie
[1] Estiene Foasse
[2] Piere le Fonte, dict la Rose
[3] Lauwereyns Nimmeger
[4] Abigael Andries
[5] Magdalena Jans
[6] (Aardenburg 1612.7.1 [4] a: Adriaen Rens ende Neeltgen Hubrechts, zijne huijsvrouwe, mav Sluijs, ondert. Florentius Marci ab Hall, wonende mede te Sinte Cruijs) Neeltgen Hubrechts
[7] Zacharias Carrette
[8] Daniël Carrette
[9-10] Jan Batreau, Susanna Carrette
[11] Abraham Espie

Met belydenisse
[12] Jan Martens
[13] Reynier Martens
[14] Nicolaes Jolij, soldaet onder gouverneur
[15-16] Willem Bois, Aeltien Heyndryckx, uxor
[17] David Martijn, soldaet onder gouverneur
[18-19] David Blacq, Lijsbeth Volts
[20] Francoise del Vinge, uxor geweldigen
[21] Mechlynken Smulders
[22] Josynken Deckers

Het 109 Avontmael naer de reductie der stadt, gehouden den 4en january 1631 [lees 1632]

Met attestatie
[1] Magdalena Hemelaers, uxor van den chirurgien van capiteyn Van den Broecke
[2] Magdalena Pruijs
[3] Tanneken Jans
[4] (St. Anne 1628.1.6 [2]: Nicolaes de Vos, baljou; Elisabeth de Vos syn huysvrouwe, is met attest. vertrocken naer Sluys) Elijsabeth Dauwers, uxor Marten Martens

Met belydenisse
[5] Piere Brabant, soldaet onder d'heer gouverneur
[6] Heyndryck Gommersbach (Aardenburg 1634.7.2 [4] a: Heindrick Gommerbach, mav Sluijs, ondert. Ludovicus van der Eycken)
[7] Herman van Lennep
[8] Christiaen Terlynck2
[9] Francois Engelen
[10-11] Nicolaes Hellinck ende Francine Hugen, uxor
[12] Jacob Lodewyckx
[13] Glaude Feuil
[14] Martijn du Bois
[15] Dina Dignemans, uxor Dirck Gillis
[16] Janneken Lievens
[17] Josynken Isenbaerts

Het 110 Avontmael naer de reductie, gehouden den 11 april 1632

[Met attestatie]
[1] Joannes van Dorth
[2] Buijs Wijer3, soldaet onder capiteyn Pentlant
[3] Joos Forbes
[4] Willemken Jacobs la Rose
[5] Sijtje Aelbrechts

Met belydenisse
[6] Meester Jacob Boot
[7] Ferdinand de Backere
[8] Heyndrick Mouthanen
[9] Stoffel Mangelare
[10] Gillis Doré
[11] Hans Hart, soldaet onder capiteyn Casembroot
[12] Jan Tomassen
[13] Marie Hertoghe
[14] Willemynken Buijckx
[15] Marie Segard
[16] Pierijne Victors
[17] Magdalena Mattheussen
[18] Maijken Goossens
[19] Dina Beernts
[20] Gooltjen Mortiers
[21] Louijnken Jesse
[22] Pauline Sarragoen
[23] Dina Joris
[24] Anna de Backere
[25] Catelyntjen Houweel
[26] Susanna de Latre
[27] Barbe Verjotte
[28] Margarita Fremoult

Het 111 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den [1632.7]

Met attestatie
[1] D'heer capiteyn Willem Pentlandt
[2] Joffrou Maria Grier
[3] Hubertjen van Lent
[4-5] Anthonis Jacobsen ende Neelken Tijs
[6] Paulus de Bruijne
[7] Tanneken Davidts
[8] Johannes de Meij
[9] Josias Petit, soldaet onder d'heer capiteyn Bellevigne
[10] (Aardenburg 1632.4.3 [9] b: Adelijn Parmentier) Adelina Parmentiers

Met belydenisse
[11] D'heer capiteyn Gerrith van Teijlingen
[12] Cornelis Cornelis van Oostvooren
[13] Pieter Hasenborch, soldaet onder den gouverneur
[14-15] Mathijs Steenman ende Grietken Joos, uxor
[16] Jan Aertsen
[17] Trienken Grave
[18] Jacomijnken Adriaens
[19] Janneken Claijs
[20] Luenken Goijers, uxor Grimelbeij (St. Anne 1639.1.8 [2] a: Robbert Grimmelbe en Ploencke Goiens, sijn huysvrouwe)
[21] Geertruijdt Anthonis, uxor sergeant Penoor
[22] Josynken Wilsoets
[23] Anneken Verduijst

Het 112 Avontmael naer de reductie den 10 octobris 1632

[Met attestatie]
[1] Phlips Brunel, soldaet onder capiteyn Orlean
[2] Pierre Fremoult, soldaet onder capiteyn Sineton
[3] Elisabeth Bater
[4] Bertrand Martin, soldaet onder gouverneur
[5] Anna du Sar
[6] Catelyne Gunber, file van Jan Chavatte
[7] Johannes Hondius
[8] Joffrou Fanchose Baldiaen la Case
[9] Adriaen Govaerts
[10] Susanna d'Wagenaers, huysvrouwe van Melchior Jacobs
[11] Maerten tot de Broecke
[12-13] Michiel de Hond, Mayken Hoeck, syn huysvrouwe
[14] Jaques van den Steijne, soldaet onder d'heer gouverneur (attestatie gelicht 1636)
[15] Antoine Gryson

Met belydenisse
[16] Matthieu Gendin, onder capiteyn Orleans
[17] Joffrou Elisabet Pentlant
[18] Joffrou Janneken Pentlant
[19] Jan de la Forge
[20] Franchois Dierlinck
[21] Erasmus Croudeaux
[22] Maerten Trutelinck
[23] Jaques van de Steijne
[24] Louyse van den Velde
[25] Anna Canselaers
[26] Catlijntjen Panten4 (attestatie nae Sint Anna ter Muijden, den 11 juli 1633) (St. Anne 1635.4.14 [2] a: Cathalinken Pante; d'attest. was ondert. David Lippens)

113 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 2en januarij 1633

Met attestatie
[1-3] Meester Jacob van de Assche ende Maria Costers, uxor, Maria l'Escornet, ancilla
[4] Joffrouwe Cornelia van Erp
[5] Sara le Fèbre
[6] Thimothee Chaperon, soldaet onder capiteyn Bellevigne

Belydenisse
[7] Monsieur Charel van Orliens5
[8] Marinus Catte, stetteman op Lapschuere
[9-10] Adriaen Diercksen, schrynwercker, Barbel Lauwereys, uxor
[11] Matheüs Maertens, ondermajor
[12] Elias Travers, corporael van den gouverneur
[13] Jan Janssen Hoeck, cuijper
[14] Jan Bosbanck
[15] Thonis Thonissen, soldaet onder capiteyn Eck
[16] Thomas Finlason, soldaet onder capiteyn Pentlant
[17] Maria van der Borcht
[18] Maria van Themsche (Aardenburg 1647.7.7 [23] a: Maria van Thijms, huijsvrouw van de sergant van d'heer Intima, mav Dortius, Sluijs??)
[19] Tanneken Joris
[20] Aertken de Vievier, uxor capiteyn des armes onder Bellevigne
[21] Dingeken Andries
[22] Fynken Willeboorts
[23] Marie Braban

114 Avontmael des Heeren, gehouden op den 27en martij 1633

Aengecommen met attestatiën
[1] Estienne Chalpi, soldaet onder capiteyn Bellevigne
[2] Paulus Adriaenssen Valckensteijn
[3] Daniël Chainbut, soldaet onder capiteyn Bellevigne
[4] Marc Robbechon, soldaet onder capiteyn Bellevigne

Met belydenisse des gelooffs
[5] Joffrouwe Elijsabeth Wenkerdeth6
[6] Elysabeth Janssen, uxor van den sergeant van den gouverneur
[7] Michèle de Valle, uxor Nicolaes le Maire
[8] Laurentius Petri
[9] Carel Porentier
[10] Barbel van Rostinck
[11] Anna Moens
[12] Sara Adriaens, uxor Paulus Valckensteyn
[13] Sara Cornelissen
[14] Magdalena Lasars, uxor Jacob Robberts

115 Avontmael des Heeren, gehouden op den 3en julij 1633

Met attestatie
[1] Dominus Isaäck Edelinck (obijt antequam communicasset)
[2] Frans van Weten, lieutenant onder Nieuburch
[3] Neelken Marinus, uxor Heyndrick Gerrits
[4] Janneken Nauters, uxor Hoywagen
[5-6] Lenaert Nemegers ende Wytsken Kempes, uxor
[7-8] Meester Cornelis Colon ende Sara Goessers, uxor
[9] Maijken Bassu
[10] Thomas de Saincte Croij, soldaet onder Bellevingue
[11] Susanna du Rieu

Met belydenisse des gelooffs
[12] Hans Roo, soldaet onder capiteyn Intima (Aardenburg 1646.10.6 [17] a: Hans Roo, uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[13] Geertruydt Groeninckx
[14] Tanneken Bigge, uxor meester Pieter Biershoeck
[15] Elysbeth Willeboorts
[16] Janneken Charels

116 Avontmael des Heeren, gehouden op 9 octobris 1633

Met attestatie
[1] (Vlissingen 1631.12 [] b: Levinus Nemegeer, jonge man van Sluys, Zuidstraet) Lieven Nimmeger
[2] Anneken Goverts, apud seigneur De Varij
[3] Guillaeme Cavallier, soldaet onder d'heer Hautain
[4] Joncheer Alexande Fleming

Met belijdenisse
[5] Cornelis Carre
[6] Willem de Wolf, chirurgien
[7] Geertruyt Cuijpers, uxor van den sergeant Beloeil

117 Avontmael, gehouden den 1en januarij 1634 naer de reductie

Met attestatie
[1-2] Doctor Johannes Moerman ende Janneken Rems, uxor
[3] Maria Jans, ancilla Cabillau
[4] Dominus Christophorus Teerling
[5] Neelken Ariens, uxor Willem Sandes

Belydenisse
[6] Jacob Cornelis, de jonge
[7] Anna Vlaminck
[8] Metjen Jans, weduwe
[9] Jan le Grand, soldaet onder capiteyn Orliens

118 Avontmael, gehouden den 9 april 1634

Met attestatie
[1] Du Pezes, vendrich van den baron Toneuis
[2] Nicolaes Marchand
[3] Jan Lorraine
[4-5] Pierre du Mont ende Anna Cainart
[6-7] Jean Greffier ende Susanna Godaert
[8-9] Gedeon Mas ende Anna Bollet
[10-11] Jean Hujart ende Margarite Lorquet
[12-13] Adriaen Frappaert ende Judith Gessier
[14] David Coninck
[15-16] Thomas Olissen ende Aeltjen Willems
[17] Maijken Goosens
[18] Rachel Roomers
[19-20] Joseph du Tour ende Christine la Rue
[21] Samuel du Mergrick
[22] Sara du Rieu
[23] Joffrou Cornelia ten Haeff
[24] Pierre Lifleau
[25] David Divonaert
[26] Moise Capelle
[27] Jaques Picot
[28] Daniël Lijnac

Met belidenisse des gelooffs
[29] Jonckheer Alexander Zoete de Hautaijn
[30] Jan Remvers, onder capiteyn Casembroot
[31] Evert Boris van Warendorp
[32] Anthonis Sandra
[33] Francoise van Brienen
[34] Maria Parent
[35] Luenken Jacobs
[36] Maijken Janssen, uxor Jan Jobsen, onder den gouverneur
[37] Adrianeken de Roij, uxor Jan Mesmaker, onder Intima (Aardenburg 1646.10.6 [31] a: Adriaengen Mesmakers, uijt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)

Het 119 Avontmael, gehouden den 12 july 1634

[Met attestatie]
[1] Henrij de Plaij, soldaet onder capiteyn Boisgrenier
[2] Jaques de Saint Meemij, soldaet onder capiteyn Boisgrenier
[3] Jaques de Buisson, soldaet onder capiteyn Boisgrenier
[4-5] Nicolas du Bois, soldaet onder capiteyn Boisgrenier, Bertje Luijcx, uxor
[6] Glaude Verrin, soldaet onder capiteyn Boisgrenier
[7-8] Jacques du Pié, soldaet onder den gouverneur, Jeanne le Glaude, uxor
[9] Barbe Gadel, vef. de Jan Martin
[10] Jean la Giaud, soldaet onder den gouverneur
[11] Margarite le Roux
[12] Francoise Bainné
[13] Anna de Bossij, uxor van den sergeant van den gouverneur
[14] Catelyne Tijssen
[15] Joffrou Elijsbeth Judith van Middachten, uxor capiteyn Lawijck
[16-18] Jacob Severins, vendrich, Aeltjen Jans, uxor, Gerritjen Severyns, filia
[19] Asmos Seys
[20-21] Tileman Bomers ende Eva Pieters, uxor
[22] Pieter van den Ende
[23] Dirck Janssen
[24] Herman Schingel
[25] Maijken Heyndrickx
[26] Maijken Maertens
[27] Jan Singel
[28] Willem Heer, onder capiteyn Pentelandt
[29] Jaques du Coudron, onder capiteyn Boisgrenier
[30] Judith Joris

Hierbij verschynen de ledematen van de kercke van Muijden, alsoo om seker different over de landen van de contributie de predicant aldaer niet en predickt. [gezien het handschrift heeft dit betrekking op de nummers 28-30]

Met belydenisse des gelooff
[31] Francoise Bakemans
[32] Goossen Aertsen van Snellenborch, onder capiteyn Maede
[33] Dirck Aertsen, soldaet onder d'heer gouverneur
[34] Gerbrechtjen Gerritsen
[35] Debora van Themsche
[36] Pierre Aernout, soldaet ondere capiteyn Boisgrenier

Het 120 Avontmael naer de reductie, gehouden den 8 octobris 1634

Attestatie
[1] (Aardenburg 1634.1.1 [3] a: Caterina du Pré; mav Sluijs) Catharina de Pré
[2] Maria Feris
[3] Janneken Gtiaenssen
[4-5] Maria Goubaert, Esther Goubaert
[6] Catharina Aes
[7] Beatrix Heijndrijckx
[8] Jaquemynken Flamen
[9] Maijken van der Walle
[10] Catharina van de Bemde, uxor Vollenhoven
[11] Elijsbeth Jonckheer, uxor Boulaert
[12] (Aardenburg 1628.4.2 [8] b: Hester Baijaert, j.d.) Esther Baijaert
[13] Louijs Hagoubar, soldaet onder Dorp

Belydenisse
[14] Francois Rochefort, onder capiteyn Tonins
[15] Thomas Hebron, onder capiteyn Nieuborch
[16] Elijsbeth Pieters

122 [lees: 121] Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie deser stadt den 7 january 1635

Met attestatiën
[1] Jan de Marets, soldaet onder d'heer Huibrecht
[2] Marie Blanchar
[3] Elysbeth Frans
[4-5] Marie Mahon, Albert Hubert
[6] Marie Triaille

Met belydenisse des gelooffs
[7] D'heer capiteyn Johan van Lavick
[8] Gerrit Wautersen
[9] Jan Fremijn
[10] Matheüs Verhellen
[11] Pieter Aertsen
[12] Hilleger Janssen
[13] Jan de Prince
[14] Claijs Aernouts van Berghuijsen
[15] Tanneken Sluymers
[16] Janneken Swannclix
[17] Isaboren van Loo
[18] Tanneken Nemegers

Het 123 [lees: 122] Avontmael naer de reductie deser stadt, gehouden den 8 april 1635

Met attestatie
[1] Margarita Jans, huysvrouwe van Jeronimus Behaigne
[2] Jean Pruijs

Met belydenisse
[3] Cornelis de Jonghe
[4] Pierre Brisot
[5] Albert van Hage
[6] Michiel Soggelaer, van Limburch
[7] Cornelis van Keysersweert
[8] Catelyntjen de Raet
[9] Mayken Hauweel
[10] Anna la Vigne
[11] Susanna Matruijt
[12] Christijne Wouter, huysvrouwe van Cornelis Cornelisse
[13] Janneken van den Broecke
[14] Elisabet Willeman

124 [lees: 123] Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie deser stadt onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende heeren Staten-Generael [1635.7]

Met attestatie
[1] Johannes Oortmans
[2] Maria Jaens, van Calais, uxor constabel

Met belydenisse
[3] Jan Mesmaker, onder capiteyn Intima (Aardenburg 1646.10.6 [14] a: Jan Mesmaker, uijt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[4] Heyndryck Rysigen, f????? Casembroot
[5] Elijsbeth Charels
[6] Magdalene Wilsoet
[7] Hilleken Everts, uxor Albereht van Hage

Het 125 [lees: 124] Avontmael gehouden naer de reductie, gehouden den 7en octobris 1635

Met attestatie
[1] Philipe Urtaen
[2] Loijs Barrillion
[3] Pierre Pelletier, onder capiteyn Tonins
[4] Anthoine Mornade, onder capiteyn Teilingen
[5] Margarita Piera, uxor Anthonie Fremijn
[6-7] (Aardenburg 1635.1.7 [5] b: Hermanus Gosebus) Hermannus Goosibus ende Adelina Parmentiers (Aardenburg 1638.7.4 [7-8] a: Hermanus Gosebus ende Adelina Parmentier; ondert. Van der Eijcken, pastor eccl. Slus.)
[8] Catharina Verbrugge
[9] Maijken Geraerts
[10] Maijken Eijers
[11] Maria Cornelis
[12] Maria Lombard

Met belijdenisse
[13] Andries Schot, capiteyn Pentelandt
[14] Cornelis Noppe
[15] Jan van Dale
[16] Jacob Burre, onder Casembroot
[17] Mathijs Bomme, capiteyn Orliens
[18] Adrianeken Jans, uxor Jan Aertsen
[19] Catherina Cornelis, uxor Cornelis Tessels
[20] Catharina Grave
[21] Martijne de Trofou, uxor Francois du Ponfel

126 [lees: 125] Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt den 6en januarij 1636

Met attestatie
[1-2] Jems Chegus, lieutenant Pentelant, ende Willemken Coenders, uxor
[3] Charles Wyckhuijs
[4-5] Nicolaes Martens, capiteyn Pentelant, Maria Feris
[6] Claude la Forge, onder Orliens
[7] Piere Cordi, onder Casembroot

Met belydenisse des gelooffs
[8] Johannes de Meyer
[9] Ferdinande Loijsen
[10] Philips Bucking, soldaet (Aardenburg 1646.10.6 [13] a: Philips Bucking, sergeant uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[11] Abraham Teerlinck
[12] Gillis Decker
[13] Willem Hes
[14] Andries Thijder
[15] Mayken van der Braeck
[16] Anna Dison
[17] Josyne Dobbelaers
[18] Margarita Teerlynck
[19] Francoise de Vos
[20] Kataline Verduijst
[21] Lysbeth Goens
[22] Magdalena Nimmeger
[23] Elysbeth Deckers
[24] Margarita Sluijmers

126 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt den 6en april 1636

Met attestatie
[1] (Aardenburg 1614.12.25 [3] a: Joost Minne, mav Wesop, ondert. Hermannus Brischofdius; abijt Slusa cum attestatione januarii 5.1636) Joos Minne (Aardenburg 1639.1.2 [4-5] a: Joos Minne ende Jubs. Henemarck, ma ondert. Van der Eijcken)
[2-3] Jan Matheüs, onder Boisgrenier, Maria Tenessen, uxor
[4] Susanna Sureau
[5] Maria Moullaerts
[6-7] Mathijs van Graeff, lieutenant onder capiteyn Van Santen, saliger gedachtenis, ende syne huysvrouwe
[8] Aertien Willems, uxor Jan Wetten
[9] Leendert Ariëns van der Heede, soldaet
[10-11] Charles de Hont ende Maijken Ariaens, uxor
[12] Hilliger Janssen
[13] Anneken Willems, uxor sergent Van Santen

Met belydenisse
[14] Jems Gree, soldaet onder capiteyn Pentelandt
[15] Jaques Ingeruin, soldaet onder capiteyn Pentelant
[16] Bastiaen Joris
[17] Elijsbeth Verreijn
[18] Adrianeken Leonor
[19] Pierynken Jagers (Vlissingen 1636.4 [] a: Peerijnken Jager, jonge dochter, mav Sluys, Oostzijde)
[20] Josijna Parents
[21] Maijken Schraa

127 Avontmael, gehouden t'sedert de reductie deser stadt onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende heeren Staten-Generael den 6en july 1636

Met attestatién
[1] Marius Ploech, lieutenant onder Cabbellau
[2] Elysbeth Oortmans, uxor sergeant Cabbellau
[3-4] Meester Melchior Rouchuysen ende syn huysvrouwe
[5-6] Heyndrick Jacobs ende syn huysvrouwe
[7] Lauwereyns Krauwet
[8] Caspar Pach
[9] Francois Goeman
[10] Mayken Faes, ancilla Cabellau
[11] Anna Jans, weduwe
[12] Josua Gier, op 't cleyn Pas
[13] Cornelis Melckan7, op 't cleyn Pas
[14] Marijn Marinissen, constabel
[15] Philippe Prus
[16] Anthonette Govaer
[17] Elysabeth Franckenberch
[18] Neeltien Pieters, uxor Sandraa
[19] Pieter Isenbaert
[20] Gerrith Ratelbant, op 't cleyn Pas

Met belydenisse des gelooffs
[21] Joffrouwe Lucia Bombergen
[22-23] Stoffel Mangelaer, Elysbeth Deckers
[24] Adriaen Barra
[25] Govaert Janssen, onder den gouvernuer
[26] Jan van Lingen, onder Teylinghen
[27] Neelken Vleeschouwers
[28] Goolken Benau, uxor Joris Schipper
[29] Katelijnken Engels
[30] Maijken Cerffs
[31] Elysbeth Vercruijce

Het 128 Avontmael des Heeren, gehouden t'sedert de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende Heeren Staten-Generael den 12en october 1636

Met attestatiën aengecommen
[1-2] Jacob Thomas ende Janneken Abrahams, uxor
[3-5] Jan l'Amiable ende Jenne Courtois, uxor, Marie l'Amiable, filia
[6] Josynken Michiels
[7] Jan Sandra
[8] Marie Salies
[9] Catelyne Thijs
[10] Johannes Wassij
[11] Herman van den Bosch
[12] Jean Bugnor
[13] Abraham le Frère

Met belydenisse
[14] Lynken Maertens
[15] Tanneken de Croock
[16] Trynken Jans (Vlissingen 1636.12 [] a: Trijntje Jans, mav Sluys, Nieuwe Walstraet)
[17] Elysbeth Andries
[18] Catelynken Reyns
[19] Maijken van de Geere
[20] Rijnsken Jans
[21] Grietken Gerrits

Het 129 Avontmael, gehouden den 4 january 1637

[Met attestatie]
[1] D'heer capiteyn Lodewyck van Dorp
[2] D'heer capiteyn Paulus Buijs
[3] Gilbert Carpentier
[4] Sara Jacobs van Goetshove
[5] David de Vrou, onder den gouverneur
[6] Martha de Vrou
[7] Gillame le Gendre
[8-9] Horatius de Greve ende Margrita, uxor
[10] Elysbeth Cornelis
[11-12] Pieter Pyl ende Diver Reyniers
[13] (Vlissingen 1636.9 [] b: Jacobus van Dort, jonge man van Sluys, Suijtstrate) Jacobus van Dorth
[14] Maria de Leth
[15] Martyne Willegers
[16] Elijsabeth de Vriese (Groede 1653.3.25 a Sluis: Hendrick Leunes ende Elyzabeth de Vriese, sijn huysvrouw)

Met belydenisse
[17] Pieter Verbrugge, is ooc gedoopt geweest
[18] Jan Allart
[19] Gossen Janssen
[20] Mayken Berents, uxor Mathys Engels
[21] Martynken de Commer
[22] Anneken Dierckx
[23] Janneken Grimers, onder Intima (Aardenburg 1646.10.6 [22] a: Janneken Grimmers, uijt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[24] Lysbet Gerrits, uxor Adriaen Janssen
[25] Tanneken de Klerck, uxor Pieter Verbrugge
[26] Anneken Leenderts
[27] Neelken Marijnis
[28] Geertruydt Robberts, uxor Marinus Marinissen
[29] Mayken Grave
[30] Barbel van Voorde
[31] Mayken Bartels
[32] Nicolaes Colson, onder Tonijn
[33] Jan Buison, onder Tonijn
[34] Jan l'Amiable
[35] Catelyne Haubert, onder Tonijn

130 Avontmael des Heeren, gehouden den 12en april 1637 op den Paeschdach

Met attestatiën
[1] Pieter de Wint
[2] Joffrouwe Annas Pentelant
[3] Helena Chieux, uxor Denis Baes
[4] Tanneken de Boe
[5] Lowijs Bubbe
[6] Mahieu Verstrate (Vlissingen 1641.4 [] a: Mahieu Verstrate, mav Sluys, Nieuwe Haven)
[7] Marie du Ries

Met belydenisse des gelooffs
[8] Joffrouwe Cornelia Pentelandt
[9] Catharina Huijbrechts
[10] Frans Jacobs, onder capiteyn Pentelant
[11] Hans Pese, onder capiteyn Lauwyck
[12-13] Jan Heyndrickxsen, onder capiteyn Boisgrenier, Anthonette Lamberts
[14] Hans Geeraerts, constabel
[15] Trynken Hermans
[16] Commerine Gillis
[17] Lydia Everts
[18] Trijnken Hermans
[19] Susanna Robberts
[20] Elysbeth d'Arkers8
[21] Lauwereysken Karels
[22] Maria Jans
[23] Elsken Pieters

131 Avontmael des Heeren, gehouden den 1en july 1637

Met attestatie aengecomen
[1] Joffrouwe Mechtelt a Woldenborch
[2] Joffrouwe Elysabeth a Woldenborch
[3] Joffrouwe Machtildis a Woldenborch
[4] Catelyne Bauwens, maecht tot burgemeester Cloet
[5] Gillis Rossignel, soldaet onder Cabillau
[6] Anthoine Bonduel, soldaet onder Teylingen
[7] Charles Daime, soldaet onder Tonin
[8] Sidrach Guicheron, soldaet onder Casembroot
[9] Jean Thibauld, soldaet onder Cabeljau
[10] Sara Wiems
[11] Pieter Govaer, weduwnaer wt Caleshoeck
[12] Francois Vulders
[13] Jaquemynken Adriaens
[14] Maria Galle
[15-16] Rau Pecaert, soldaet onder d'heer gouverneur, Susanna le Secq, uxor

Met belydenisse des gelooffs
[17] Dirck Willemsen
[18] Tryne Heynderickx
[19] Uldrich Beertse, soldaet onder Casembroot
[20] Joris Verduijst
[21] Magdalena Clays
[22] Janneken Minne
[23] Maria de la Vigne, uxor sergeant van Tonin
[24] Katalina Roelandts

132 Avontmael des Heeren, gehouden den 11 october 1637

Met attestatij aengenomen
[1] Jaecques Barailleau, chirurgien van Tonijn
[2-3] Robert du Ribru, soldaet onder Casembroot, Susanne du Four, uxor

Met belydenis des geloofs
[4] D'heer capiteyn Hintima
[5] Jacob du Turc, sergeant van Cabelsau
[6] Denijs Bertoumeau, soldaet soubs Tonijn
[7] Bartholomeüs Vermuijden, soldaet Cabelsau
[8] Catalijna Niclaes, uxor sergeant Cabelsau
[9] Maijken Meurs, uxor

133 Avontmael [1638.1]

Met attestatij
[1-2] Laureyns de Conync, Sara Gortse (Lauwrens de Koning met syn huisvrouw en haarlieder dochter Marie: zullen attestatie hebben; na Goes: 1667.5.1)
[3-4] Magnus Jans, sergeant onder Lauwijc, Albertie Jans
[5-6] Jacob Quincken, corporael van Lauwyc, Anna van Straeten
[7-8] Baudewijn Jaspersen, sergeant van Lauwijc, Sara Peters
[9] Maijken Steutelijnx
[10] (St. Anne 1638.10.13 [1] a: Pieter Chieux, jonckman) Pieter Chieux
[11] Maijken Gerrits

Met belydenisse
[12] Dirc Jansen Brouwer, luijtenant
[13] Boeij Jacobsen, sergeant
[14] Agniete Saes
[15-16] Pieter Schampelaer ende Mayken Adriaens
[17] Lauwereyns de Vleeschouwer
[18] Jan Jacobsen Coop
[19] Meester Pieter Bierthoeck
[20] Geraert du Mon, onder Tonyns
[21] Roberecht Janssen Bende
[22] Joris Nuys, onder capiteyn Cabellau
[23] Lysbeth van den Berge
[24] Margarita Noppe
[25] Clara Hertoge
[26] Janneken Mandauw
[27] Janneken Verbeque
[28] Paulynken Beerents
[29] Esther Gosibus
[30] Catharina Gillis
[31] Maijken Cornelis
[32] Dorothea Baudewyns
[33] Lysbeth Berents
[34] Cornelia Mauthane
[35] Neelken Verschuere
[36] Josynken Wage (Aardenburg 1638.7.4 [6] a: Josijntie Wage, mav Van der Eijcken)
[37] Francynken de Raedt

134 Avontmael, gehouden den 11 april 1638

Syn aengecomen met attestatij
[1] Herman Boschman, soldaet onder Thomas Lauwijc
[2-3] Hubrecht Houcke, soldaet onder Cabelsau, Nicole Courticuisse
[4] Jannetie Faes
[5] Gerrit Heindrix, sergeant onder Thomas Lauwijc
[6] Hilleken Kors
[7-8] Jan Schaer, soldaet onder Thomas Lauwijc, Walbrucht Jans

Met belydenis des geloofs
[9] Jaquemyntie de Conync
[10] Janneken Gerraerts
[11] Jan Lanij, soldaet onder Naens
[12] Pieter de Troch, soldaet onder Cabelsau
[13] Otto Willems
[14] Ariaen van den Eede
[15] Christina Parent
[16] Sara Heijlaer
[17] Laureyns van Weeda
[18] Jaquemijntie Merrelaer
[19] Tanneken Merrelaer
[20] Francijntie Turcs
[21] Jaannes van Beventeux

135 Avontmael, gehouden den julij 1638

Sijn aengecomen met attestatij
[1-2] D'heer capiteyn Jacob van der Meer, gesecht Berendrecht, juffrouw Anna la Sael (na Breevoort: 1665.11.15)
[3] Sara van der Plancken, huijsvrouwe Guillame Commers
[4] De la Porte, chirurgien van Tonein
[5] Thomas Saint Croix, soldaet onder graef Maurits saliger
[6-7] Wilhelm Loiseau, chirurgien, Margarita de Munck
[8] Pieter Hacke, soldaet onder Tonein
[9] Jean de Roule
[10] Susanne Jans
[11-12] Raphael de Maude, van de compagnie van capiteyn Berendrecht, Jbel, syn huysvrouwe
[13] Zacharias Wijbroeck, van de compagnie van capiteyn Berendrecht
[14] Andriesken Tacx, van de compagnie van capiteyn Berendrecht
[15] Abraham Trevien, van de compagnie van capiteyn Berendrecht
[16] Lowijs Alexander, van de compagnie van capiteyn Berendrecht
[17] Martijntie Niclaes, van de compagnie van capiteyn Berendrecht
[18] Pieter Franck, onder Berendrecht
[19] Hendrick Franck, onder Berendrecht (vertrocken met attestatie naer't Retrenchement, den 28 december 1643)
[20] Jan Adriaens, onder Berendrecht
[21] Hans Gyselaers, onder Berendrecht
[22] Abraham le Bleu, onder Berendrecht
[23] Neeltien Maertens, onder Berendrecht
[24-25] Sander Feris (attestatie na Philippyne, den 18 february 1643), onder Berendrecht, Margarite, syn huysvrouwe (overleden)
[26] Monseigneur Hiëronijmus Hubert, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[27] Joffrou Elisabet Hoemaeckers, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[28] Guillaume Everwijn, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[29] Philips Beke, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[30] Heyndrijckie Wouters, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[31] Adriaen Naes, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[32] Eduward Broule, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[33] Jaquelijne de Laeter, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[34] Jacob Strijt, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[35] Charlotte Godebaer, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[36] Matthijs Lanoij, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[37] Brisette de Boo, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[38] Digneken Huijge, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[39] Gillis Huijs, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[40] Gole Raes, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[41] Francois de Lievre, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[42] Lowijse Olivier, van de compagnie van graef Maurits Frederic saliger
[43] Susanne de Mortier, so??? pasteijbackers, in de Dynsdachmarctsstraette
[44] Margarita Morrits, uxor L Nimmeger

Met belydenisse des gelooffs
[45] Abraham de Clerck
[46] Meerten van Emmenisse
[47] Magdalena de Bock
[48] Tonynken Huijsens
[49] Jorynken Valcke, weduwe Hoeffnagel
[50] Christijnken Poorters
[51] Tanneken Waijs
[52] Jacomynken Cornelis
[53] Aelken Aerts, uxor Jan Fremijn
[54] Barbel Clingers
[55] Maijken Deckers
[56] Goolken Heyns, weduwe in den Dobbel Sluetel
[57] Tanneken Heyns, uxor Stoffel Mangelaer
[58] Cornelia Denijs, uxor Egbert van Schellenborch
[59] Lysbeth van den Broecke, weduwe van Jasper Aernouts

136 Avontmael [1638.10]

[Met attestatie]
[1] Jacob Rosseau, onder capiteyn Suemeau
[2] Adrianeken Sorgens
[3] Janneken Derweth

Met belydenisse
[4] Robbert del Ville, soldaet onder graeff Maurits
[5] Joffrou Helena van Middachten
[6] Cornelis Roelandts
[7] Tomas Cuijn
[8] Claijs Raes, soldaet onder den gouverneur
[9] Pieter Lips
[10] Lysbeth Jans, onder Pentelandt
[11] Tanneken van den Broecke
[12] Margarita Loijs
[13] Tonijnken Schoppe
[14] Maijken Buijckx

137 Avontmael naer de reductie deser stadt, gehouden den 2en januarij 1639

Met attestatie
[1] Joffrou Anna Magdalena Wtenhove (met attestatie vertrocken)
[2] Katharina Wauters, uxor van de lieutenant Van de Vierroers
[3] Grietken Jans
[4] Neelken van de Camp
[5] Johannes Coenradus
[6] Esther de Duijck (Vlissingen 1639.12 [] a: Ester le Duc, jonge dochter van Middelburg, mav Sluys, Palinckstrate)
[7] Pierre Milleville
[8] Lambert Vincent
[9-10] Antonius Mauritii, Madelene Verbeke, uxor
[11] Maijken Burchmans
[12] Bauwel Tjaerdts
[13] Trijne Tielmans

Met belydenisse
[14] Geertruijt Manses, uxor sergeant van de Tonijns
[15] Mathijs Engels
[16] Geeraert Haes, paege van de gouverneur (attestatie gelicht)
[17] Jan Langestrate
[18] Pieter van de Scheede
[19] Jacob Jobsen
[20] Engel Gillissen
[21] Aelken Tichels
[22] Francynken Weijs
[23] Adrianeken Singers
[24] Maria ?empes
[25] Lysbeth Janssen
[26] Margarita Brethontoers
[27] Margarita Pieters
[28] Margarita Loobeeke

138 Avontmael des Heeren, gehouden den 10 april 1639 naer de reductie deser stadt

Met attestatie
[1] Joncheer Otto Slaverendorf, onder de compagnie van syn excellentie
[2] Joncheer Johannes Roscot
[3] Pieter Ellieul
[4] Jan Muller, serseant
[5] Rogier Wever, soldaet onder Hubert
[6-7] Adam Planck ende Neelken Tijssen, uxor
[8] Jan Jongh
[9] Dionijs Tijssen
[10-11] Jan Jacobs Henter ende Mayken Jans, uxor
[12] Ecker Nuijser
[13] Christophel Huijn
[14] Hans Keuding, corporael (Den 24 juli 1643, attestatie na Heusden)
[15-16] Hans Felinck ende Marij Nicolaes Mathijssen, uxor
[17-18] Hans van Wassenborch ende Margarita, syn huysvrouwe
[19] Heyndrick Bellaert
[20-21] Anthonij Moris ende Adrianeken Corsten, uxor
[22] Cornelis Moerman
[23] Maria Moerman
[24] Hector de Pré, soldaet
[25] (St. Anne 1637.4.22 [1] b: Met belijdenisse is tot litmaet aengenomen van ons Marten Iems, soldaet op het Groote Pas en dienende onder den heer capiteyn Dorp; ma naer Sluys) Marten Jems, soldaet onder capiteyn Dorp
[26] Pieter van den Berge, soldaet onder capiteyn Nieuborch
[27] François Torin
[28-29] Marten Heynert, Magdalena Andriessen, uxor

Met belijdenisse des gelooffs
[30] Paul le Fèbre
[31] Pieter Roselaer
[32] Geleijn Hauweel
[33] Pieter Donckers
[34] Jacob Jansen
[35] Hans Jurriën, soldaet van syn excellentie
[36] Jacob Dredet, soldaet onder Buijs
[37] Cornelis de Kraijer
[38] Gerrit den Holt, scriver onder Nieuburg
[39] Susanna de Raet
[40] Loijse Kanselaers
[41] Josijnken Sluijmers
[42] Tanneken Pinne
[43] Jaquemine IJmans
[44] Maeijken Nijs
[45] Pleunken Joris
[46] Janneken Jordaens
[47] Françijne Lenier
[48] Josijnken Mangelaers
[49] Pauwelijnken Boudrij
[50] Maria Dircx
[51] Tanne Buijlaers
[52] Sentina Buijlaers
[53] Tanneken Adriaens

139 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie 3en julij 1639 deser stadt

[Met attestatie]
[1] Jonckheer Jaques de Hertoge
[2] David Nihel
[3] Mathys de Vos
[4-5] Tomas Braun, Marie du Rie
[6] Katelynken Vernimme
[7] Francois van der Eycken
[8-9] Jan Baugran, Barbel du Camp
[10] Jan Michielsen, onder capiteyn Morre
[11-12] Hubrecht Pietersen, Janneken Dieserlincx (hebben haer attestatie)
[13-14] David Waker, capiteyn Morre, ende Elysabeth van Soest

Met belydenisse
[15] Cristina Coremans
[16-17] Christiaen Vrydach ende Magdalena Seldenberch
[18] Cornelis Joris
[19] Clara Stul
[20] Fynken van de Cruijce
[21] Clara van Bierthhoeck
[22] Magdalena de Backere
[23] Jacomynken Modde (Den 22 april 1643 attestatie gegeven nae Middelburgh)
[24] Maijken Hellinckx
[25] Lysbette Rottegeter
[26] Judith van Sullich
[27] Tanneken Jans
[28] Tonijnken Jans
[29] Gerundeken Jans

140 Avontmael des Heeren, gehouden naer de reductie den 9en october 1639

Met attestatie
[1-2] Heijnderick Looman met sijn huijsvrouwe
[3] Jan Persoen
[4] Elisabeth Lamberts
[5] Margareta de Moreij
[6] François de Vulder
[7] Hector des Pré
[8] Jaquemine le Clercq
[9-10] Anthone Barot en Margrita Warloff
[11] Guillane au Pa
[12] Geleine de Quesne (heef haer attestatie)
[13] Willemijntjen Tax
[14-15] Jean de Carpentrij en Judith Wijart

Met belijdenisse des gelooffs
[16] Bartholomeüs Cornelissen (Vlissingen 1641.4 [] a: Bartholomeüs Cornelissen, keersmaker, mav Sluys, Over de Roobrugge)
[17] Gerrit van Besten
[18] Jan Waeij (Vlissingen 1640.10 [] a: Jan Waeij, mav Sluys, Breewaterstraet)
[19] Adriaen Nolet
[20] Elisabeth Janssen
[21] Maeijken Heijndericx
[22] Janneken Gerritsen (zal attestatie krygen; na 't Retrenchement: 1665.6.4)
[23] Achtjen Arentsen
[24] Maghdalena van den Broecke
[25] Florence Blancaerts
[26] Maeijken Cornelis
[27] Marij Maertens
[28] Susanna Geerraers

141 Avontmael des Heeren, gehouden den 1en januarij 1640 naer de reductie deser stadt

Met attestatie
[1] Jan Cartou, sergiant onder capiteyn Morraij (St. Anna 1640.4.7 [1-2] a: Jean Cartou en Nelken Kens, is gestorven)
[2] Maria Christiaens, uxor Jan Janssen, de wapenmaker
[3] Wernet Pleths
[4] Catharina Pletschen, onder syn excellentie
[5] Jan Evert Pfaff, van Vraunfelt, chirigien
[6-7] Jan Fayten ende Sara Duibar, onder capiteyn Morraij
[8] Willem Davy, onder capiteyn Morraij
[9] Thomas Nes, onder capiteyn Morraij
[10] Thomas Robenson, onder capiteyn Morraij

[doorgehaald: Jan Cartou, sergeant]
[11] Carel Follaert, soldaet
[12-13] Philippe Casier ende syn huysvrouwe
[14-15] Gillis Acterman ende Elysabeth Huijgens
[16] Salomon Dothe
[17-18] Daniël de la Rougene ende syn huysvrouwe Jenne le Meere (vertrocken met attestatie naer Middelburgh)
[19] Marie Mulie

Met belydenisse
[20] Clays van Hamme, soldaet onder Nieuborch (Claas van Ham, corporaal onder de compagnie van den heer capitein Meyer; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[21] Joris Mechelen, soldaet onder de cornetten compagnie van syn excellentie
[22] Joos Claijsen (attestatie) (Vlissingen 1641.1 [] a: Joos Claeissen, mav Sluys, Koestrate)
[23] Jan Janssen, de wapenmaker van syn excellentie
[24] Lysbeth Wijbrack, onder Berendrecht
[25] Rachel Prevost
[26] Adrianeken Pieters
[27] Anna Polmans, onder syn excellentie
[28] Barbel Maertens
[29] Maria van Besbruijn
[30] Claijsken Severeyns
[31] Cornelia Losijns

142 Avontmael der Heeren, gehouden den 8 aprilis 1640 naer de reductie dese stede

Sijn aengecomen met attestatie
[1] Joffrou Catharina Pleffenbergh
[2] Christina Jans (attestatie gelicht)
[3] Maria Delet (attestatie gelicht)
[4] Abraham du Maij
[5] François du Quesne
[6] Cateline du Quesne
[7] Johannes Clocs
[8] Johannes Kremer

Met belijdenisse
[11] Jan Groeninck
[12] Theuntje Pieters
[13] Maijken Rubbens
[14] Françoise Blauvoet
[15] Maijken van de Plasse
[16] Gritjen Jans

143 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt den 8en julij 1640

[Met attestatie]
[1] Daniël la Muijde, soldaet onder Maljardier
[2] Paul de Vergeer, soldaet onder Maljardier
[3] Catharina van Gelleken
[4-5] Jacob van de Beke, backer, Aelken Andries, uxor
[6] Maijken Clays

Met belydenisse des gelooffs
[7] D'heer capiteyn Jacob Bruijnickx
[8] Philippus Wasmoet, lieutenant
[9] Maria de la Forge
[10] Jan du Hou (heeft attestatie)
[11] Jomas Borgier
[12] Perynken Joosten
[13] Jan Hoeffnagel
[14] Ipe Sixti, chrirurgin
[15] Johannes Hauweel
[16] Cornelis Leynsen
[17] Gerrith Gerritsen
[18] Janneken de Waij
[19] Fine van Lant
[20] Jorynken Hoeffnagels
[21] Tanneken Pauls

144 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt den 7 october 1640

Met attestatie
[1] Heijnderixken Joosten
[2] Adrianeken Servaes
[3] Marie du Pou
[4-5] (St. Anne 1640.1.7 [1] a: Pieter van den Berghe, schoolmeester; is na Sluys vertrocken) (St. Anne 1640.1.7 [7] a: Josyntje van den Berghe, huysvrouwe van mr. Pieter van den berghe; is gestorven) Meester Pieter van den Berge, Josijntje Polontiers, sijn huijsvrouwe
[6-7] Joncheer Jacob Bugeni, Joffrou Clara Olifants, sijn huijsvrouwe
[8] Paulus de Menock
[9] Magdalena Verplancke
[10] Janneke Geerts
[11] Maria Gijsbreghs
[12] Elisabeth de Vries
[13] Maria Oostwalt
[14] Pieternelle Walraven
[15-16] (St. Anne 1633.4.9 [3] b: Bernaert Rotiers, is na Sluys) (St. Anne 1639.4.16 [4] b: Janneke Mortiers; is na Sluys vertrocken) Bernaert Rottiers, Janneken Rottiers, sijn huijsvrouwe (St. Anne 1644.4.9 [1-2] a: Bernaerdt Rottiers en Janneken Mortiers, sijne huysvrouwe, ma van Sluys) (Aardenburg 1650.1.1 [15-16] a: Bernardt Rottiers, Janneken Mortiers, syn huysvrouw, mav St. Anna, ondert. Wilsens)

Met belijdenisse
[17] Pieter Aertsen
[18] Albert Vereijnen
[19] Jan Berentsen, soldaet onder Brunincx
[20] Maria Dirricx
[21] Janneken Vervaete
[22] Berbel Heijndericx
[23] Janneken Wilsoet
[24] Pierintjen Sarragons
[25] Prudence du Pui
[26] Margrite Gournière

145 Avontmael, gehouden nae de reductie den 6en januarij 1641

Met attestatie aengecomen
[1] Tanneken Vereecke (Vlissingen 1647.1 [] a: Tanneken Vereecke, mav Sluys, Lange Noorstraete)
[2] Margarita Riffelaer, weduwe
[3] Tanneken Olivaers, weduwe
[4] Maijken Lievens, uxor Adriaen Aernouts
[5] Hans Meertensen Ryvestock, soldaet
[6] Lysbeth Remens
[7] Joffrou Maria Bugenij
[8] Mayken Pieters

Met belydenisse
[9] Heyndryck Luene (Groede 1653.3.25 a Sluis: Hendrick Leunes ende Elyzabeth de Vriese, sijn huysvrouw)
[10] Gillis van Wurt, soldaet onder Nieuborch
[11] Heyndryck Caulier
[12] Joos Slijter, soldaet onder syn excellentie
[13] Maillart Gillissen
[14] Maijken Claijs
[15] Baijken Jans
[16] Lijsbeth Jans
[17] Steynken Pieters, uxor Coutsiers (attestatie gelicht)
[18] Piere le Duck
[19] Joris Adriesen
[20] Anneken Boniver, op 't casteel (attestatie)
[21] Aletta van Poelt, op 't casteel (attestatie gelicht)
[22] Tryne Jans
[23] Maria Reynaert
[24] Annetten Steenhouwers (attestatie gelicht na Philippyne, den 18 februarij 1643)
[25] Catalina Nimmegers
[26] Janneken Caulier
[27] Erasmus de Zwaa, corporael onder Nieuborch
[28] Pasquier Clercq, onder Ram

146 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stede den 7 april 1641

Met attestatie aengecomen
[1] (Vlissingen 1640.3 [] b: Pieter van Brienen, jonge man van Sluys, Lange Noordstrate) Pieter van Brijnen
[2] Cornelia Dorenthons
[3] Joffrou Maria van der Plaete
[4] Piere Beijs
[5] Margrite Beijs
[6] Hans Knets Parsant
[7] Nicolaes Morits
[8] Jacob Wegelij
[9] Guijllame Dammoisij
[10] Jacque Dammoijsij
[11] Pieter Pasle (gelicht attestatie den 4 april 1643, vertrocken naer Leuwaerden)
[12] Bastiaen Alther
[13] Daniël a la Vaine
[14] Marie Gufro
[15] Pasquier le Clerc
[16] Jaques le Clerc
[17] Jean Chiroutre

Met belijdenisse des gelooffs
[18] Gerrit Jansen
[19] Jems Orck
[20] Maria Nolet
[21] Josijntjen de Pau
[22] Maria le Cam

147 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt onder de gehoorsaemheyt van de hoogmogende heeren Staten-Generael [1641.7]

Met attestatie
[1] Jurgiën Cingel, soldaet onder syn excellentie
[2] Roelandt Jaques, soldaet onder capiteyn Snabelius (attestatie gelicht den 4 april 1643 om naer Leuwaerden te trecken)
[3] Jan Vauchier, soldaet onder capiteyn Snabelius
[4] Tonette le Cler
[5] Barbel Christiaens, onder capiteyn Ran
[6] (Vlissingen 1640.10 [] a: Jan Waeij, mav Sluys, Breewaterstraet) Johannes de Waeij
[7] Joffrou Lucia d'Oirschoit, uxor capiteyn Beveren
[8-9] (St. Anna 1641.1.12 [1-2] b: Guiljaem Provoost van Middekercke en sijn huysvrouwe Margriete Herrebout) Gillame Provoost ende Margarita Habouts

Met belydenisse
[10] Salomon Cuijlenborch
[11] Severeyn Hasevoet
[12] Jan Ellieul
[13] Gillame l'Empereur
[14] Lauwereyns Decker
[15] Daniël Forgeston, onder capiteyn Mome
[16] Gaude Fouket, soldaet onder syn excellentie
[17] Denys Pemier, soldaet onder capiteyn Nieuborch
[18] Andries Mant, soldaet onder syn excellentie
[19] Janneken Weert, op Lapschure
[20] Clara Kempe
[21] Janneken Spels
[22] Katalina Potvliet
[23] Christina l'Empereur
[24] Anna Beemde, uxor Glaude Fouket

148 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stede Sluijs den 6 october 1641

Met attestatie
[1] D'heer capiteijn Janus Jacobus Snabelius
[2] Joffrou Pieternelle de la Haije, huijsvrouwe van Johan Blommertier
[3] Maeijken Joris
[4] Josina Wager (Aardenburg 1638.7.4 [6] a: Josijntie Wage, mav Van der Eijcken)
[5] Elijsabeth Spaenjaers
[6] Grietje Jans
[7] Katherine Gillis, uit Vierroers quartier
[8] Janneken Charles, vroedevrouwe

Met belijdenisse
[9] Hans Henderick Rijmer
[10] Jasper Verduijst
[11] Jean Single
[12] Rutjer Eggerton
[13] Vintjen Meelmans
[14] Magdalena Radewijck

149 Avontmael, gehouden naer de reductie deser stadt den 5 januarij 1642

Met attestatie
[1] D'heer Jehan Vlaminck
[2] Jehan Guerre Lauvange
[3] Abraham Martineau, soldaet onder capiteijn Mon???eu
[4] Johan Geddi, sergeant
[5] Frans Milius
[6] Glaude de Lanoij, capiteijn Ram
[7] Jaques du Four, capiteijn Ram
[8] Jan Bekar, capiteijn Ram
[9] Pierre Facon, capiteijn Ram
[10-11] Louys Vasseur ende Jenne Vingeren
[12-13] Jaques Senlecq ende Esther Casier
[14-15] (St. Anne 1637.10.15 [1] b: Jan Standaert; is na Sluys getrocken) (St. Anne 1639.7.9 [4] b: Cathalina Verbiest, huysvrouwe van Jan Standaert; vertrocken na Sluys ma) Jan Standaert ende Katharina Verbiest

Met belydenisse
[16] Jacob Noppe
[17] Heyndryck Jacobsen
[18] Jacob Sanders
[19] Francois Bouvijn
[20] Pieter Rummers
[21] Christiaen Cornelis
[22-23] Dirck Jacobs, Christynken van Hegem
[24] Willem Tapsem, soldaet onder Barendrech
[25] Willem Dugles
[26] Katharina Burggrave
[27] Martyne Carlier
[28] Johanna du Busingi (Aardenburg 1643.4.5 [20] a: Johanna de Busigny; vertrokken ma)
[29] Katharina Aertsen, uxor Storm
[30] Janneken Taijspel, uxor Teerlinck
[31] Janneken Grave, weduwe
[32] Grietken van der Burcht

150 Avontmael naer de reductie van dese stadt den 5 april 1642

Met Attestatie
[1] Henderick Jacob Roorscheijt
[2] Jan Bartels
[3] Adrianeken Thomas
[4-5] François de Lievre en Catherina du Quesne
[6] Jacob Becaucle
[7] Jan Busschob
[8] Geertruijt Baerents
[9] Sara Mamies

Met belijdenisse
[10] Jonckheer Mauris Manmaecker
[11] Joffrou Johanna Kasembroot
[12] Jan Lambrechts
[13] Jan Kuijne
[14] Herman Hendericx
[15] Johannes Morraij
[16] Joos Root
[17] Philips van der Heede, filius
[18] Thomas Stalhut
[19] Maeijken Sarragon
[20] Neeltjen Claes
[21] Adrianeken Marinis
[22] Maria Jans (vertrocken naer Retrenchement, den 28 december 1643)
[23] Dina Radous
[24] Jaquemintjen Jacobs
[25] Elisabeth Verbeeke
[26] Lijvina van den Berge

151 Avontmael naer de reductie van dese stadt, gehouden den 6 julij 1642

Met attestatie
[1] (St. Anna 1640.6.6 [1] b: Michiel Cidroen; is na Sluys vertrocken ma) Michiel Cidroen
[2] (St. Anna 1641.1.12 [3] b: Josyntje van Koutere van Middelburg in Vlaenderen, huysvrouwe van Michiel Cidroen) Josijntjen van Koutere
[3] Mathijs Crats, sergeant van Snabel
[4] Maria Schober
[5] Hans Kech
[6-7] Jan Tielemans, sergeant van Bijma op 't Kleijne Pas, en Evertjen Jansen
[8] Alexander Vaets, sergeant onder Bijma (Vlissingen 1646.3 [] a: Sander Wat, sergeant, ende syne huysvrouw, mav Sluys, Houtkaye)
[9] Janneken Vaets, onder Bijma
[10] Jan Barentsen, onder Bijma
[11] Catherina Jansen, onder Bijma
[12] Jan van Burick, onder Bijma (Vlissingen 1646.3 [] a: Jan van Burick, korporaal, mav Sluys, A.B. strate)
[13] Wijnant Wijs, onder Bijma (Vlissingen 1646.3 [] a: Vijnant Vijes en sijne huisvrouw, corperael, mav Sluys, A.B. strate)
[14] Willemken Jansen, onder Bijma
[15] Abraham Jansen, onder Bijma
[16] Janneken Abrahams, onder Bijma (Vlissingen 1646.3 [] a: Janneken Abrahams, mav Sluys, Schemijnckelstraete)
[17] Wijmer van Salingen, onder Bijma (Vlissingen 1646.3 [] a: Wemmer Janssen, soldaet, van Slyngen, mav Sluys, Keystraete)
[18] Elijsabeth Herboorns
[19] Jean Telier, soldaet van Ram
[20] Maria Ruse
[21] Elijsabeth Willems
[22] Adriaen Moret, soldaet van Berendrecht (vertrocken naer Aerdenborch met attestatie den 1 april 1644)

Met belijdenisse
[23] Dirrick Illebrant
[24] Nicolaus Persant (den 22 april 1643 attestatie gegeven na Middelburgh)
[25] Pieter Claessen
[26] Simon Cornelissen
[27] Anneken Baisson
[28] Barbel Hendericx
[29] Piere Six

152 Avontmael naer de reducte deser stede onder de gehoorsaemheijt der heeren Staeten, gehouden den 5 october 1642

Met attestatie
[1-2] Nicolaus Barenzonius, Maeijken Dirricx, syn huijsvrouw
[3] Sara Theunis
[4] Nellekn Claes
[5] Crijntjen Barents
[6-7] Claes Floriseune, Janneken Loopers, sijn huijsvrouw
[8] Hans Munninckhuijsen
[9] Angenijtje Sijvers
[10] Marie Clicquet
[11] Valeriaen Harman (den 29 februarij 1644 met attestatie naer Groede)
[12] Marie de Hennein
[13] Nicolaus Bernier
[14] Anne Sij

Met belijdenisse
[15] Monseigneur Gaspar de Villefort
[16] Anna de la Forge
[17] Maerten Stier, maior op de Krabbe
[18] Willemijntjen de Lange
[19] Anna Walrave
[20] Arnoudinne Goethals
[21] Maeijken Quers

153 Avontmael naer de reductie der stadt Sluys onder de gehoorsaemheit der heeren Staten, gehouden den 4 january 1643

Met attestatie
[1] Jan Boreel
[2] Joannes Plinius
[3] Cornelis Jorissen
[4] Jouffrouwe Françoyse Maria Treutelaer
[5] Margarite Sonius
[6] Catharina Sonius, hare suster
[7] Magdalene Mellenay
[8] Apollonia Niclaes
[9] Gertruyd Jans
[10] Marie Carlier (attestatie na Middelburch op den 4 maerte 1643)
[11] Claertje Servaes
[12] Jacob des Camp
[13] Marie de Rie (met attestatie vertrocken)
[14-15] Jean du Terra, Judith Basle, sijn huijsvrouwe
[16-17] Timen Caron, Jenne du Pré, syn huijsvrouwe (attestatie na Middelburgh op den 14 aprilis 1643)
[18-19] Anthoine Lalart, Catherine Cateau, sijn huijsvrouwe
[20] Anne de Quesne (met attestatie vertrocken den 29 februarij 1644)

Met belydenisse
[21] Dominus Samuel Sorbière
[22] Johan Blommertier
[23] Abraham Jancher
[24] Abraham Jancher, sijn cousyn
[25] David Tondeur (vertrocken met attestatie na Middelburch)
[26] Cornelis Houweel
[27] Jacob Disseyn
[28] Joos Fernant
[29] Anthoine Propijs
[30] Pieter Pieterssen (vertrocken met attestatie na Middelburch)
[31] Emmerensken van der Balck
[32] Christijntjen Andries
[33] Annetje Jans
[34] Cornelia Tayspil

Het 154 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende Staeten-Generael, gehouden den 12 april 1643

Met attestatie
[1-2] Henrij de Grijgnij, soldaet onder Ram, Marie de Vrou, sijn vrouw
[3] Joos Fernand
[4] Marie Lombart
[5] Jean le Fe??re
[6] Jenne du Puits

Met belijdenisse des gelooffs
[7] Joos Parent
[8] Hans Dam
[9] Pieter de la Croix (Vlissingen 1643.12 [] a: Pierre de la Croix, mav Sluis, Nieuwe Walstraet)
[10] Cornelis Marijnissen
[11] Balten du Flou
[12] Pieter Jansen
[13] Baudewijn de Vinck
[14] Cornelis Petit
[15] Maeijken Hubrechts
[16] Maeijken Borel
[17] Anthonette Seneca
[18] Abigail Gommelbagh (Aardenburg 1645.7.2 [5] a: Abigael Gommerbach, mav Middelburg, ondert. Thorms)
[19] Anthoine de la Noij
[20] Christijna Linte
[21] Willemijntje Joos
[22] Janneken Verkant
[23] Josijntjen Buijcx (Vlissingen 1642.6 [] a: Josintien Buijcx, huysvrouw van Jan de Moor, mav Sluys, Houtkaye)
[24] Neeltjen de Hooge
[25] Harrij Harper
[26] Harrij Crafford
[27] Johu Finliston
[28] Robbert Suddeclin

Het 155 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende heeren Staten-Generael, gehouden den 5 july 1643

Met attestatie
[1] Jouffrouwe Catharina Vincentssen, huysvrouwe van d'heer Stul
[2] Joufrouwe Johanna van Borsele, huysvrouwe van jonckheer Everwijn
[3] Adriaentjen Pieters, jongedochter (met attestatie vertrocken naer Middelburgh den 2 mey 1644)
[4] Neeltje Claes, jongedochter
[5] Anna Maria Hilgertin
[6-7] Christoffel Eedel, soldaet onder Gravenstijn, Anna Maria Cantelbergere, sijn huijsvrouwe
[8] Veronica Reichenbachs
[9] Maria Bleicker, huijsvrouwe van Hans Schout
[10] Anna Coetsen, huijsvrouwe van Hans Henckel
[11] Margarite Jans, huijsvrouwe van sergeant Nicolaes Amholt
[12] Trijntjen Evalts, huysvrouwe van Lammert van Bilsen
[13-14] Jan Lenaerts Rolder, Judith Jacobs, sijn huijsvrouwe
[15-16] Mathys Dircxssen, Vyntjen Sonnevyle, sijn huysvrouwe
[17] Pieter van Hoecke
[18] Pieter Baillu
[19] Yefken Jans Kemp
[20] Tonisken Jans

Met belydenisse
[21] Bartholomeüs Colijn
[22] Michiel Bigge
[23] Simon Pavy
[24] Christiaen Rysbos
[25] Willem Duynincx
[26] Joufrouwe Johanna Ooreschot
[27] Catharina Barra
[28] Lysbeth van den Casteele
[29] Tanneken Gyselings
[30] Jannetjen Ferraine

Het 156 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt van de hoogmogende Staeten-Generael, gehouden den 11 october 1643

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Guillame Roussal
[2] Jeanne Bassevelt
[3] Marie du Forest
[4] Dimanche Milet
[5] Vincenne Joussée
[6] Lambert Vinchan
[7] Judith Gonelle
[8] Marie Beaupre
[9] Abraham Bel-Jean-Rochenet
[10] (St. Anna 1643.4.11 [1] a: Jan Fremau, j.m.) Jean Freman
[11] Jacomijntjen Keijsers (Aardenburg 1645.1.1 [11] a: Jacobmijntgen Keysers, huysvrouw van Jan van Peenen, ondert. Joh. van Dorth, pred. te Sluys)
[12] Janneken Jobs
[13] Hans Kech
[14] Janneken Dirricx
[15] Robberth Hendersson
[16] Lijdia Robberts

Met belijdenisse
[17] Jaques du Rieu
[18] Maerten Cornelis
[19] Gillis Gernaet
[20] Elijsabeth Joris

Het 157 Avontmael naer de deser stede onder de gehoorsaemheyt van de hoogmogende Staten-Generael, gehouden den 3 january 1644

Sijn aengecomen met attestatie
[1] Philippe Roseau
[2] Mattheüs Loriael
[3-4] Bartholomeüs de Camy, Magdalene de Vrou, sijne huijsvrouwe
[5] Neeltjen Pieters
[6] Duyfjen Jonassen
[7] Grietjen Barens
[8] Debora van Haucke

Met belydenisse
[9] Samuel Pigeon
[10] Jan de Voocht
[11] Anthony Aertssen
[12] Gillis de Hooge
[13] John Glundagh
[14] John Heyns
[15] Pieternelle Fols
[16] Jannetje Quaers
[17] Maetje Backaers
[18] Neeltje Commers
[19] Geesken Crois
[20] Jannetjen Vermeulen
[21] Lysbeth Verhulst
[22] Maetje Simons
[23] Geesken Thomas
[24] Neeltje Willems

Het 158 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der heeren Staeten-Generael, gehouden den 3 april 1644

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Jaques de Boisseu, dit la Bourdonnière
[2] Anthonis Barbier
[3] François van der Eijcke
[4] Pieter Spinnewiel
[5] Michiel Bergh
[6] Bartel Masens
[7] Christina Hovaer
[8] Thonijntjen Trijns

Met belijdenisse
[9] Julia Corvesij
[10] Joffrou Johanna le Clercq
[11] Jean Genaer
[12] Cateline del Mar
[13] Baltasar Singelbergh
[14] Cornelis van den Abeele
[15] Margrite Baljou
[16] Françijntjen Mangelaers
[17] Tanneken Mangelaers

Het 159 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende heeren Staten-Generael, gehouden den 3 july 1644

Syn aengecomen met attestatie
[1] Arnoult Vollenhoven
[2-3] Pele Bredt, Sibille Loohofs, syn huijsvrouwe
[4-5] Velten Renzler, Udilia Regler, sijn huijsvrouwe
[6] Joufrouwe Josina van Weitfelt, huijsvrouwe van capiteyn Frenck
[7] Aeltjen van der Hoost
[8] Helena Willems, jongedochter
[9] Pierre Banon

Met belydenisse
[10] Quirijn Bertolf
[11] Mattheüs del Corne
[12] Paulijntje Mangelaers
[13] Cornelia Guldenhoeck

Het 160 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende heeren Staeten, gehouden den 9 october 1644

Sijn aengecomen met attestatie
[1] Meester Baudewijn Cousmaecker
[2] Pabeau Cousmaeckers
[3] Christina Verbeke
[4] Wilhelmus Fittingus
[5] Christina l'Empereur
[6-7] (Vlissingen 1643.12 [] a: Pierre de la Croix, mav Sluis, Nieuwe Walstraet) Pieter la Croix en Proentjen Tibauts
[8] Huijbrecht Boyaert
[9] Trijntje Maertens
[10] Berbel Jansen
[11] Joffrouwe Walburgh van der Wel
[12-13] Gillis Alterman en Elijsabeth Huijgens
[14] Gerard Hijzet

Met belijdenisse des gelooffs
[15] Jan van den Keijbosch
[16] Elijsabeth Barra
[17] Catheline de Jonge

Het 161 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende heeren Staeten-Generael, gehouden den 1 january 1645

Sijn met attestatie aengekomen
[1] Simon Braunbach
[2-3] Meester Pieter van den Bergh, ingenieur, joffrou Johanna Kommers, sijne huijsvrouwe (Aardenburg 1653.7.6 [2-3] a: Monseigneur Pieter van den Berge, lieutenant van capteyn Molcman, en Johanna Commers, syn huijsvrouw, mav Sluijs, Dorth)
[4] Pierintjen Proost
[5] Leijntjen de Vos
[6] Anneken Kempen
[7] Sara Guilliame van Koperen

Met belijdenisse des gelooffs
[8] Willem Maertens
[9] Bartel Hendericx
[10] Maeijken Joos
[11] Janneken Jans
[12] Anthonette Sarragons
[13] Margriet Sandra
[14] Christintjen Bigge
[15] Berbel Met
[16] Jacomijntjen Taeijspels
[17] Janneken van de Velde
[18] Maeijken Daniëls
[19] Paulintjen van Nieukercke
[20] Maria Reckevoets
[21] Clara Reckevoets
[22] Pière de Latere
[23] Loijs de Bale

Het 162 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende heeren Staeten-Generael, gehouden den 9 april 1645

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Seigneur Gualterus Rietraet, joffrou Paulina Aerssens, sijn huijsvrouw
[3] Herman Jansen Madeker
[4] Samuel Maton
[5] Jooris Kau
[6] Maeijken Wienis
[7] (St. Anna 1644.1.9 [7] a: Janneken Sitters, van Heldegem boven Gent, huysvrouwe van Huybrecht Bogaert) Janneken Sitters

Met belijdenisse des gelooffs
[8] Bernaert de Pau
[9] Pieter de Springer
[10] Joos Osiers
[11] Jaques la Croix
[12] Joos Broukaert
[13] Antheunis de Brouwer
[14] Court Hermans Smit (Aardenburg 1646.10.6 [17] a: Conrad Herman Smith, uyt de compagnie van d'heer comandeur Inthima, mav Sluijs, ondert. Kousemaker)
[15] Tanneken Michiels
[16] Françijne Wilsoet
[17] Janneken Hendericx
[18] Tanneken Sitters
[19] Janneken Cornelis
[20] Anneken Sman
[21] Willemijntjen Antheunis
[22] Janneken Cateleijns

Het 163e Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende heeren Staten-Generael, gehouden den 2en julii 1645

Syn aengekomen met attestatie
[1] Isaäc Six, jongeman van Gines
[2] Jean Saudrap
[3-4] Jean de Barbiers et Anthonette Dournelle, sa femme
[5-6] Jaques Lignée ende Maiken van Uxeem, syn huysvrouwe
[7] Sybilla Poppens
[8] Pirincken Sarragons
[9] Wendelyna Beyens
[10] Jan Henrij Mercen

Met belydenisse des gelooffs
[11] Noë Beuger
[12] Joffrouw Aurelia Aschema
[13] Heyndrick Cornelisen
[14] Pieter Houvenagel
[15-16] Michiel Teerelinck ende Jaquemijn de Jans, syn huysvrouwe
[17] Anneke Barens
[18] Ariaentie Jansen
[19] Francijncke Berens
[20] Catelyncke Vertrijce
[21] Catelijncke Vervate
[22] Sara van Houten (Aardenburg 1650.7.3 [7] a: Zara van Houte, uxor Clement Agache, mav Sluijs, Van Dort)
[23] Anna
[24] Maike Glaude

Het 164 Avontmael naer de reductie deser stadt onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende heeren Staeten-Generael, gehouden den 8 october 1645

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Stoffel Jansen
[2] Benedict Voisin
[3-4] Henderick Hermans Fridhoff en Maeijken Passchiers, sijn huijsvrouw
[5] Samuel Maertens
[6] Katalijntje le Fèvre

Met belijdenisse
[7] Daniël Estoppeij
[8] Pière Tijrij
[9] Willem Dirricx
[10] Isaäc du Bois
[11] Maria Jans
[12] Maria de Busegnij
[13] Susanna Ruijs
[14] Nans Trotter

Het 165e Avontmael naer de reductie deser stat onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende heeren Staten-Generael, gehouden den 7en januarii 1646

Syn aengekomen met attestatie
[1] Hans Willem Hetel (Hans Willem Hetsel met syn huisvrouw, onder de compagnie van den heer capitein Meyer; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[2] Trintien Boeldermans
[3] Geertuijt Parradijs
[4] Christiaen van Benthem
[5] Abraham Oppervelt
[6] Lambrecht Davidss
[7] Herman Jonckbloet
[8] Gerrit van Mullem
[9] Jacob Corneliss

Op haere belydenisse
[10] Pieter Gommaertss
[11] Pieter Jordaens
[12] Pieter Huijbrechtss
[13] Adriaen Thomass
[14] Mari Evertss
[15] Susanneke Jeremias van Bevernagie
[16] Lysabeth de Haese (Aardenburg 1652.1.6 [1-2] a: François Martens en Elisabeth de Haes, uxor, mav Sluijs, J. van Dort)
[17] Susanneke de Munck
[18] Lysabeth van der Beke
[19] Martyncke Reymaertss
[20] Lowijse Adams
[21] Geertruyt Gillis
[22] Christyncke Kermille

Het 166 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt van Haere Hoogmogenden, gehouden den 8 aprilis 1646

Sijn aengekomen met attestatiën
[1-2] Seigneur Jacob van Belle, liutenant van de compagnie van de overleden heer Pieter van Dunnier, met Maria le Grue, syne huysvrouwe
[3] ende Mathias Turck, vendrich van de voorschreven compagnie
[4-5] Arent Nevel met sijne huysvrouwe Grijtien Hermans
[6] ende Gillis Kever, beijde sergeanten van de voorschreven compagnie
[7-8] Andries Geraert, chirurgijn van de voorschreven compagnie, met Cornelia Phlips de Nassauw, syne huijsvrouwe
[9] Jan van Coefelt, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier
[10] Pieter Pieterss van Gelder, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier
[11-12] Herman Janss ende van Weerden, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier, ende Mechtel Lenerts, syn huysvrouwe
[13-14] Casper Hiltman, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier, ende Trijncken Otten, syne huysvrouwe
[15] Vijchien Enlickers, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier
[16] Anna van Bylevelt, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier
[17-18] David Matthijsen ????? van Mullem, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier, ende Vroutgen Jaspers, syne huysvrouwe
[19] Maike van Beresteijn, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier
[20] Herman Arents Schutdorp, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier
[21] Jacob Hendrix, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier, uijt Meijssen
[22] Adriana le Grue, onder de compagnie van de overleden Peter Dunnier
[23-24] D'heer Johan Besanson, capiteijn, ende joffrou Helena Craeyenvangers, syne huysvrouwe
[25] Jan Hesta ende
[26-27] Pierre Masson, beyde sergeanten onder voorschreven capiteijn Besanson, ende Lijsbeth Masson, syne huysvrouwe
[28] Dirrick Block, onder de compagnie van Besanson
[29] Nicolaes Francois, onder de compagnie van Besanson
[30] Janneken Masson, onder de compagnie van Besanson
[31] Francois Klerrijs, onder de compagnie van Besanson
[32] Lambert van Pier, soldaet onder capiteyn Ockinga
[33] Jan Berentss
[34-35] Hans Juriën ende Anne Margeritss Keijtinger
[36] Margrit Keytinger
[37] Mahieuw de Vos (Vlissingen 1649.9 [] a: Mahieuw de Vos, mav Sluys)
[38] Fremi Bonville
[39] Joffrouw Catharina Saint Hilaire
[40] Joffrou Catharina Sommers
[41] Gertien Theobolts
[42] Maiken Vervate
[43] Janneken Willemsdochter

Op haere belydenisse aengekomen
[44] Jacob van Poecke
[45] Balthasar van Ulderick
[46] Jaques du Menin
[47] Hans Willems
[48] Joffrou Margarita Marij Roussel
[49] Janneken Andries
[50] Geertruijt Jans
[51] Maiken Gosen
[52] Gritien Jans
[53] Elisabeth Valcx (man Nieuwvliet 1675.4.28) (Nieuwvliet 1675.7.6 a Sluis: Elisabeth Valcke; man Cadzand)

Het 167 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt van Haere Hoog mogenden den 1en julii 1646

Syn gekomen met attestatie
[1-2] Gillis Passant ende Elisabeth Huwe, syne huysvrouw (Vlissingen 1647.9 [] a: Gillis Persant ende Elisabeth Huwe, mav Sluys, Nieuwstraet)
[3] Cornelis Thoor, jongeman van der Gaest
[4] Phlipe Crepe, jonggesel, soldaet onder d'heer Rheijngrave
[5] Anna Christina Pforten

Op haere belydenisse aengekomen
[6] Antoni Muller
[7-8] Joris Gaults ende Maiken Vervaux, syne huysvrouw
[9] Aeltie Martens
[10] Elysabeth Davids
[11] Elysabeth Pauwels
[12] Neelken Laureijns
[13] Berbel Dobbelaers
[14] Susanneken Noorbent
[15] Martyncke Gillis
[16] Elijsabth Eduwaertsdochter
[17] Anneken Roolsdochter

Het 168 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende Staeten, gehouden den 7 october 1646

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Loijs de la Caille
[2-3] Jacobus Nere, lieutenant van d'heer Volbergen, Magdalena Gonings, sijn huijsvrouw
[4] Aeltje Swaenen
[5] Pieter de Springer (St. Anna 1649.4.10 [4] a: Pieter de Spriger, jongeman)
[6] Cornelis van den Abeele
[7] Pieter Hoeffnagel
[8] Neeltjen Jans
[9] Jenne Baudrij

Met belijdenisse
[10] Thomas Boulaerr
[11] Jacob Hijdiers
[12] Herman Looman (Vlissingen 1647.1 [] a: Herman Looman, mav Sluys, Palinckstraete)
[13] Gerrit Jansen
[14] Pierintjen Adriaens
[15] Paschijntjen Propijs
[16] Susanna Robbens
[17] Maria Jans
[18] Adriaeneken Baudens
[19] Catherine de Band
[20] Maria Premecque
[21] Aechtjen Kuijne
[22] Engeltjen Christiaens
[23] Pierintjen van Achten

Het 169e Avontmael na de reductie deser stede onder de gehoorsaemheyt der hoogmogende heeren Staten, gehouden den 5en januarii 1647

Syn aengekomen met attestatie
[1] D'heer capiteyn Cave ende
[2] Joffrou Maghdalena Kindeli, syn huysvrouw
[3] Willem Jansen, corporael onder de heer capiteyn Sonds
[4-5] Nicolaes Andries, soldaet van voorschreven capiteyn, ende Janneken Eduwarts, syn huysvrouw
[6-7] Alexander Jnnes, soldaet onder de heer capiteyn Dogglis, ende Jenneken Elbrechts, sijne huysvrouw
[8-9] Jacob Jnnes, soldaet onder de voorschreven capiteyn Dogglis, ende Maria Meyer, syne huysvrouwe
[10] Joannes Jnnes, item, syn cosijn
[11] Joannes Jnnes, beyde soldaten onder de voorschreven capiteyn

[doorgehaald (zie nr 3): Williaem Johnson, corporael onder capiteyn Thomas Sands]
[12-13] (Aardenburg 1646.7.8 [8] a: Willem Goslinus, onder cap. Cave, ondert. Victor Petri, Swolle; vertrocken) Willem Goslin, sergeant onder capiteyn Kave, ende Janneken Jurgean, syne huysvrouw
[14-15] Thomas Ellijs, soldaet onder capiteyn Kulpepers, ende Janneken Werix, syne huysvrouw
[16] Susanna Uijtenbroecke
[17] Francijnken Fransdochter (Groede 1656.12.19 a Sluis: Francijntjen Franssen, man Sluis 1658)

Op haere belydenisse aengenomen
[18] Hans Heckemans, soldaet onder capiteyn Snabel
[19] Hans Jacobss Odernancker
[20] Mailliaert van den Bussche
[21-22] Cornelis van Ouwegem ende Lysabeth Rotiers, synen huysvrouw
[23] Gillinke Gillis
[24] Sophia du Bois
[25] Neelken Rubbillaerts
[26] Catelyncken de Kolck
[27] Cornelia Bouwensdochter

Het 170 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt van de hoogmogende heeren Staeten-Generael, gehouden den 7 april 1647.

Sijn aengekomen met attestatie
[1] De heer Jacob Douglas
[2] Andres Robertson
[3] Jan Hamilton
[4] David Hardye
[5] James Stijnt
[6] Margriete Jough
[7] Maria Crasfort
[8] Daniël Daniëlsen Bennet
[9] Jacob Crasfort
[10] Janneken Jans
[11-12] Thomas Prijse en Maeijken Schrae, sijn huijsvrouw
[13-14] Daniël Davidts en Maria Davidts, sijn huijsvrouw
[15-16] Jan Jansen en Josijna Konincx, sijns huijsvrouw
[17] Christoffel Rouws
[18] Evert Wetlock
[19] Raulch Coljer
[20] James Barnett
[21] Arche Fredericx
[22] Christintjen Albrechts
[23] Margriete Jans
[24] Willem Jansen
[25] Walter Butlar
[26] Nicolaes Andries
[27] Jgnatius Garner
[28] Ritchard Addijs
[29] Jan Trout
[30] Robbert Pedlij
[31] Margriet Hont
[32] Maria Everts
[33-34] Balthus Marmington en Altje Mammington
[35] Janneken Jans
[36] Willem Roelants

Met belijdenisse des gelooffs
[37] Maerten Maertens
[38] Pieter Kalff
[39] Adriaen Adriaensen
[40] Reynier Joris
[41] Joris Gall
[42] Elijsabeth Necker
[43] Elijsabeth Goens (Aardenburg 1655.10.3 [6] a: Elysabet Goens, huysvrouw van Francois Doe, mav Sluijs, Hochepied)
[44] Elijsabeth Jans
[45] Elijsabeth Langestraete
[46] Margriete de Jonge
[47] Anna Stevens

Het 171e Avontmael na de reductie deser stede, gehouden 7en julii 1647

Syn aengekomen met attestatie
[1] (Vlissingen 1647.1 [] a: Herman Looman, mav Sluys, Palinckstraete) Herman Looman
[2] Herman van Tijts
[3] Heyndrick Gril
[4] Jacob Henderson ende
[5-6] Joannes Hamelton ende Margarite Slentsdochter, syn huysvrouw
[7] Adam Dootlit
[8-10] Joffrouw Douglas, huysvrouw van de heer capiteyn Douglas, ende joffrouw Isabella ende joffrouw Maria Douglas, haer 2 dochters
[11] Joffrouw Adriana de Brouw
[12] Geertruyt Anteunis van Wanraeij
[13] Sara Jansen
[14] Adriaentien Verhille
[15] Heyndrixken Bastiaens

Met belydenisse des geloofs
[16] Antoni Thomass
[17] Maiken Engelsdochter, in de Wildeman
[18] Hermken Pamer
[19] Catarina van den Berge
[20] Susanneken Antoni
[21] Lysabeth Pauwels
[22] Jaquemyncke Vervate
[23] Saarke Benouw
[24] Engelken Thomass
[25] Berntien Thomass

Het 172 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt van Haer Hoogmogende, gehouden den 6 october 1647

Sijn aengekomen met attestatie
[1] D'heer capiteyn Gabriël de Blagnij
[2] Jaques Roussel
[3] Pière Marchand
[4-5] Hans Keucken en Maeijken Claes, sijn huijsvrouw
[6] Lievintje Jans
[7] Beatrix van der Lee
[8] Janneken Missies
[9] Maria Weldin
[10] Catherine Graeve
[11-12] Pieter Schonenburgh en Janneken Middelhou, sijn huijsvrouw

Met belijdenisse des gelooffs
[13] Abraham Hoeffnagel
[14] Michiel Fetter
[15] Janneken Wisse (Aardenburg 1648.7.5 [12] a: Janneke Wisse, mav Sluijs, Dortius)
[16] Josijne Malliaerts
[17] Janneken Jox

Het 173 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 5 januarij 1648

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Jan Thijmanssen
[2] Wouter Jansen
[3-4] Mathijs Dirricxsen en Catherine Vos, sijn huijsvrouw
[5] Piere Brancherij
[6-7] François Bequ en Catherine Cale, sijn huijsvrouw
[8] Cornelia Maerland
[9] Joffrouw Geertruijt Maerland
[10] Josintjen Pieters
[11] Jaques Perveille
[12-13] Samuel Pichon et Elijsabeth Lio, sijn huijsvrouw
[14] Seigneur Thomas Death, lieutenant
[15] Monseigneur Johan Eduarts, lieutenant van Sands
[16] (Vlissingen 1645.9 [] a: Cornelis Maertenssen, jonge man van Sluys, mav Sluys, Koestraet) Cornelis Maertens
[17-18] Hoolcrast Chester en Anneken, sijn huijsvrouw
[19] Abraham Hececio
[20-21] Frans van de Vaele en Catherina Hulstmans
[22-23] Thomas Mevin en Rachel Mevin, sijn huijsvrouw
[24] Hendrick de la Seraine
[25-26] Joffrouw Johanna Death, joffrouw Anna Death, haer dochter
[27] Joffrouw Geertruijt Dreijn
[28] Joffrouw Breijn Belijken
[29] Janneken van de Hove
[30] Joffrouw Josijna Knotte
[31] Hendricxken Guldeners
[32] Anneken Thomas
[33] Janneken Arnels

Met belijdenisse des gelooffs
[34] Cornelis Jordaens
[35] Willem Sluijmer, de jonge
[36] Cornelis Mangelaer
[37] Andries de Volder
[38] Joost Blondel
[39] Cornelis Caen
[40] Huybrecht Cooman
[41] Janneken Nijpes
[42] Maeijken Pieters
[43] Elijsabeth Resen
[44] Hilleken Lesinck
[45] Janneken Meijers
[46] Sophia van Groeningen
[47] Neesken Doulij
[48] Josijna Verbeke
[49] Jobina Kuijne
[50] Martijntjen Gillis

Het 174 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 5 april 1648

Sijn aengekomen met attestatie
[1] D'heer capiteyn Thomas Sands
[2-3] D'heer capiteyn Jacob Colpeper en joffrouw Dorothea Corbet, sijn huijsvrouw
[4] Jean Martijn
[5-6] Johannes Sondagh en Margriete, sijn huijsvrouwe
[7] Dirrick Clingers
[8] Jean Merler
[9] Daniël Gentil
[10] Joffrouw Leonora Geertruijt de la Sale
[11] Jobijna de Witte
[12] Catherine Lauwerens
[13] Maeijken Cracht
[14-15] Johannes Haes en Susanne Machniets, sijn huijsvrouw
[16] Henderick Jansen
[17] Hartman Enckel
[18] Elijsabeth van Cleen
[19] Henneken Valcke

Met belijdenisse des gelooffs
[20] Jan Aertsen
[21] Jan Stampert
[22] Nicolaes de Roeck
[23] Jan Tilme
[24] Johannes Pras
[25] Guillame Rollant
[26] Gerrit Jansen van Rees
[27] Anneken Margens
[28] Proentjen Lauwerers
[29] Janneken Jans
[30] Anthoinette Martijn
[31] Catherine Gernaet
[32] Elijsabeth van Aelst
[33] Pieternelle IJdiers
[34] Abigail Boulaerts
[35] Margriete Everwijn
[36] Janneken van der Blossche
[37] Tanneken Conincx
[38] Margriete van Maele

Het 175 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 5 julij 1648

Sijn aengekomen met attestatie
[1] D'heer Loijs de Bils
[2] Gijsbrecht Boulaert (Vlissingen 1648.9 [] a: Gijsbrecht Boulaert, jonge man, mav Sluys, Nieustraete) (Aardenburg 1653.4.5 [22] a: Gijsbrecht Boulaert, mav Vlissingen, ondert. Hoorenbeeck)
[3-4] Jacob Sondagh en Anna Maria, sijn huijsvrouw
[5] Anthoine Manzon
[6] Joffrouw Elijzabeth Corbet
[7] Catheline Grijmonpon
[8] Janneken de Roo
[9] Clara Coppin
[10] Grietjen van Roon (Breskens 1655.7.3 a Sluis)
[11] Elijzabeth Poppin

Met belijdenisse des gelooffs
[12] Coert van Belten
[13] Jaques Roseau
[14] Maria Venman
[15] Joffrouw Susanna Everwijn (Vlissingen 1653.7 [] a: Susanna Everwijn, huysvrouw van Adriaen Loncque, mav Sluys, Houtkaeije)
[16] Geertruijt van Berelant
[17] Anneken Dirricxsen
[18] Henderictjen Jans
[19] Amarenze Engelaers

Het 176 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 11 october 1648

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Meester Pieter van Peenen
[2-3] Piere Cresson en Rachel Closse, sijn huijsvrouw
[4] Jaques de la Croij
[5] Susanna Pontanus, huijsvrouw van meester Cornelis van der Lingen
[6] Joffrouw Elijsabeth van Peenen, huijsvrouw van d'heer Loijs de Bils
[7] Joffrouw Lucretia van Peenen
[8] Joffrouw Christijna Lucx
[9] Joffrouw Adriana de Block
[10] Aeltjen Hendericx
[11] Neesken Jans
[12] Ester le Cocq
[13] Janneken Wisse (Aardenburg 1649.7.4 [19] a: Janneke Wissche, Sluijs, Van der Lingen)
[14] Margriete Pieters

Met belijdenisse des gelooffs
[15] Gillis Engels
[16] Dijnijs le Sage
[17] Abraham Uijtenbroecke
[18] Philips Cousmaecker
[19] Henderick du Prie
[20] Susanna Sarragons (attestatie toegestaen; vertrokken na Middelburch: 1664.9.13)
[21] Maeijken Panten
[22] Catherine Jans
[23] Janneken Segers (onder de compagnie van d'heer capitein Cop; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 1666.3.28)

Het 177 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 3 januarij 1649

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Geertruijt Hermans
[2] Grietjen Jans
[3] Catelijntje Caulier
[4-5] Jan Paysse? ende Janneken, sijn huijsvrouw
[6] Philips de Oviers
[7-8] Willem van Archraet ende Maijken, sijn huijsvrouw
[9] Janneken Daniëls
[10] Martijntje Weijmaers

Met belydenisse des gelooffs
[11] Matheüs van der Lengen
[12] François Lothe
[13] Isaäc Pieters
[14] Steven Smit
[15] Pieter Mangelaer
[16] Maerten de Kommer
[17] François van Oudenaerde
[18] Paulus Derdeijn
[19] Ferrij Vinck
[20] Jacob Paulussen
[21] Henderick Grol
[22] Jan Hermans
[23] Pieter Noppe
[24] Philips Christiaens
[25] Jan van Dallekerck
[26] Geertruyt Jans
[27] Soetjen Weijts
[28] Maria Baison
[29] Clara Nieuwelincx
[30] Brechje van Dorth
[31] Sara Goens
[32] Maghdalena Mangelaers
[33] Grietjen Costers
[34] Vincentia Douwijs
[35] Neeltje Cornelis
[36] Maria Geermuys
[37] Maeijken Nasens
[38] Geertruijt Voest
[39] Anna Osiers
[40] Maria Jans
[41] Catrine van Ee
[42] Trintjen Mulders
[43] Isabella Cousmaeckers
[44] Elijsabeth van Augem
[45] Elijsabeth Weijts
[46] Crintjen Jans
[47] Maghdalena Munckhuijsen
[48] Josijna Kools (Aardenburg 1650.4.3 [14] a: Josyne Cools, mav Sluijs, Van der Lingen)

Het 178 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 4 april 1649

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Elisabeth Loseca
[2-3] Carel de Mol ende Maeijken Boddeldoorne, sijn huijsvrouw
[4] Magdalena Lysebeth Wemis, genaemt Collart
[5-6] Jacob van Walle ende Digna Cornelis, sijn huijsvrouw

Met belijdenisse haers geloofs
[7] Arnout Breijdel (man Sint Anna 1673.11.26)
[8] Johan Cant
[9] Johannes de Paeuw
[10] Pieter Claesse
[11] Charles du Bois
[12] Gillis Maurice
[13] Loys Perxnel
[14] Jacques le Grand
[15] Cornelia van Peenen
[16] Anna van Berendrecht (man Zierikzee 1679.11.9)
[17] Cornelia de Boot
[18] Francoise Nans
[19] Catherine Merrit
[20] Tanneken Nysen
[21] Levina Pieters
[22] Jannetje de Schilder
[23] Tanneken Standaers
[24] Elfken Packers
[25] Janneken Hastens
[26] Anna van der Plancke
[27] Christijna Sijns
[28] Anneken Eckemans
[29] Anna Blondes

Het 179 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 5 julij 1649

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Jacob Collaert
[2] François Moreau
[3] Jan Heuvel, sergeant onder d'heer gouverneur
[4] Johannes Heuvel
[5-6] Hans Pijthaen, sergeant onder d'heer gouverneur, en Fijken Joosten, sijn huijsvrouw
[7-8] Pieter Jansen van Rhenen en Hendricxken Peters, sijn huijsvrouw
[9] Conraert Gerritsen
[10] Wijnant Jansen
[11-12] Johannes Brackman en Maeijken Crijns, sijn huijsvrouw
[13] Johannes van Heijlaer
[14] Anthonij Breijdel
[15] Geeraert Cappal
[16] Willemijna van Wesel
[17] (Vlissingen 1630.1 [] a: Metien van Boechove, jonge dochter, mav Sluys, Nieuwendijck) Mertjen van Boeckhoven
[18-19] Johan Scholten en Aeltjen, sijn huijsvrouw
[20] (St. Anna 1646.4.17 [1] b: Janneken Dardeines, jonge dochter van Wingen in Vlaenderen) Janneken Dardejus
[21] Le sieur Bigot, lieutenant
[22-23] Jaques Quintin en Elijsabeth des Marets

Met belijdenisse des gelooffs
[24] Jan Steens
[25] Henderick Goedesoon
[26] Maria Maertens
[27] Heijltjen Aertsen
[28] Josijntjen van Haesebroeck
[29] Maria Rousal
[30] Elijsabeth Panne
[31] Elijsabeth Bouwens
[32] Pierintjen d'Orée
[33] Catherine Bethlehems
[34] Pieternelle Catte
[35] Catherine Derdeijne
[36] Maeijken Goethals
[37] Paulintjen Catte

Het 180 Avontmael naer de reductie stede gehouden den 3 october 1649

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Jan Laurens ende Catharina van Limmegem, sijn huijsvrouw
[3] Agnes Gerritsse
[4] (St. Anna 1640.1.7 [9] b: Maeyken en Christyntje van Hixem, beyde susters jonge dochters) Christina van Hixem
[5-6] Anselmus van Deuverden van Voort ende Agnes van Lauwijck, sijn huijsvrouw
[7] Geertruijt Praets
[8] Jurgien Cerstemer
[9-10] Govert Pietersse ende Tanneken van der Straeten, sijn huijsvrouw
[11] Adriaen van Santen
[12] D'heer capiteyn Engelbert Schrick
[13] Judith Oliviers, onder de compagnie van capiteyn Schrieck
[14] Otto Tijgnagel, onder de compagnie van capiteyn Schrieck
[15-16] Jan van Crèveceur, onder de compagnie van capiteyn Schrieck, ende Ida Willems, sijn huijsvrouw
[17] Barent Dircksse, onder de compagnie van capiteyn Schrieck
[18] Claes Hendricksse Vrijdach, onder de compagnie van capiteyn Schrieck
[19] Jan Hendricksse Bonekam, onder de compagnie van capiteyn Schrieck
[20] Janneken Everts, onder de compagnie van capiteyn Schrieck
[21-22] Jan Barentsse Eckhoven, onder de compagnie van capiteyn Schrieck, ende Grietjen Everts, sijn huijsvrouw
[23-24] Jan Picht, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen, ende Mucke Jellema, sijn huijsvrouw
[25-26] Meerten Warners, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen, ende Martge Warners, sijn huijsvrouw
[27-28] Gerrit Wijgers, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen, ende Japke Gerrits, sijn huijsvrouw
[29-30] Jan Carels, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen, ende Anna Jans, sijn huijsvrouw
[31-32] Joost Goevers, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen, ende Mette Joosten, sijn huijsvrouw
[33] Harman Gossels, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[34] Dirck Henricksse, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[35] Janneken Wijgers, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[36] Aeltjen Hijddes, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[37] Fruweken Jurriëns, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[38] Anntgen Hermens, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[39] Stijne Henricks, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[40] Trijne Jans, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[41] Gerritske Reijnekes, onder de compagnie van capiteyn Hoogeveen
[42] Eduard Trent, onder capiteyn Killegieuw
[43] Marie Garoiner, onder capiteyn Killegieuw
[44] Jacob Hinderson, onder capiteyn Killegieuw
[45] Anna Hinderson, onder capiteyn Killegieuw
[46] Jan Curtoise, onder capiteyn Killegieuw
[47] Jan Stephenson, onder capiteyn Killegieuw
[48] Thomas Tedder, onder capiteyn Melis
[49] Jan Traveler, onder capiteyn Melis
[50] Willem Head, onder capiteyn Melis
[51] Thomas Mirrit, onder capiteyn Melis
[52] Melis Schape, onder capiteyn Melis

Sijn oock den 3 october 1649 aengekomen met attestatie
[53] Rooger Colpeper, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[54] Robert Astings, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[55] Richard Hallij, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[56] William Ratblins, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[57] Richard Joellige, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[58] Robbert Rooe, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[59] Thomas Craseij, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[60] Groocij Gaq, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[61] Thomas Cooke, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[62] Thomas Chapman, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[63] William Schunij, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[64] William Gebbes, onder de compagnie van capiteyn Colpeper
[65] Gelbert Anderson, onder de compagnie van capiteyn Pentelant, ende
[66] Margriet Anderson, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[67] Jan Grem, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[68] Raeff Meijls, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[69] Jan Lenge, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[70] Adam Louijs, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[71] Jan Macvijgen, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[72] Sanders Orgert, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[73] Thomas Morije, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[74] Jan Oveije, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[75] Eduard Rijes, onder de compagnie van capiteyn Pentelant
[76] Richard Adijce, onder capitein Douglas
[77] Jan Falboner, onder capitein Douglas
[78] Danie Hardije, onder capitein Douglas
[79] Jan Findalsone, onder capitein Douglas
[80] Robert Blaie, onder capitein Douglas
[81] Joan Panton, onder capiteyn Sonds
[82] Jan Parker, onder capiteyn Sonds
[83] Jan Clarke, onder capiteyn Sonds
[84] William Marckham, onder capiteyn Sonds
[85] Margriet Marckham, onder capiteyn Sonds
[86] Christina Johnson, onder capiteyn Sonds
[87] Jan Eduarts, onder capiteyn Sonds
[88] Eduard Barkas, onder capiteyn Sonds
[89] Jan Clarke, onder capiteyn Sonds
[90] Thomas Ashton, onder capiteyn Sonds
[91] Margriete Bousemaer, onder capiteyn Sonds
[92-93] William Burbij, onder capiteyn Sonds, ende sijn huijsvrouw

Sijn aengekomen met belijdenisse des geloofs
[94] Pieter van den Abeele
[95] Jan l'Empereur
[96] Pieter Pauwelsse
[97] Jan Schoonaert
[98] Paul Rochefort
[99] Martijntjen Maertens
[100] Maeijcken Maertens
[101] Sara de Haese
[102] Tanneken de Jonge (Avondmaal Aardenburg 1653.7.6: Tanneken de Jonge, met attstatie van Sluijs, Dorth)
[103] Clara Elias
[104] Sijtjen Joos
[105] Francijntjen van Pamelen
[106] Anna Andries
[107] Sara van den Heede
[108] Maria Dint (Vlissingen 1652.4 [] a: Maria Dint, mav Sluys, Coudenhouck)

Het 181 Avontmael, gehouden den 2 januarij 1650

En sijn aengekomen met attestatie
[1] Jan Abrahal
[2] Herman Coster (soldaet van de compagnie van de heer Lankvelt; ?????????????; na Hulst: 1665.10.15)
[3] Jan Gillissen Holt
[4-5] Jan Gressij en Anne de la Forge, syn vrouw
[6] James Barwood
[7] Harman Jansen van Hilten
[8] D'heer capiteijn Hercules van Eversum
[9] Johannes Leudelingh
[10-11] George Browne en Margriete, sijn vrouw
[12] Joffrouw Hendrica van Zuijlen van de Natewis
[13] Joffrouw Mechtelt van Zuijlen van Nijevelt
[14] Joffrouw Margriete de Witte
[15] Joffrouw Elijsabeth Bochelaer
[16] Anneken Canselaer
[17] Maria Govaerts
[18] Elijsabeth Stevens (Groede 1653.8.26 a Sluis: Lijzebeth Stevens)
[19] Anneken Jans
[20] Jan Cocquerel

Met belijdenisse
[21] Lodewijck van der Eijcken
[22] Abraham Parent
[23] Maximiliaen Willemaer
[24] Sacharias Veet
[25] Maria de Leij
[26] Elijsabeth Thomas
[27] Janneken van Dunnen
[28] Maria Andries
[29] Catherine Matheüs
[30] Elijsabeth Fornier
[31] Anna de Volder
[32] Maria Clarisse
[33] Anna du Prie

Het 182 Avontmael, gehouden den 10 april 1650

Sijn aengecomen met attestatie
[1] Pieter Sevenant
[2] Matthijs Hendricksse
[3] Jacob van Berendrecht
[4] Johan Coenen
[5] Jean Leisel
[6] Hendrick van Driest
[7-8] (Aardenburg 1649.4.11 [5] b) Jean du Flo ende Antonette Renard, sijn huijsvrouw
[9-10] Willem Orck ende Catharina Lauwerens, sijn huijsvrouw
[11-12] (St. Anna 1642.10.11 [3] b: Francoys Blanckaert van Westcapelle) (St. Anna 1643.1.10 [3] b: Louyse van Ackere, huysvrouwe van Francoys Blanckaert, oock litmaet) Francois Blanckaert ende Lowijse van Ackere, sijn huijsvrouw
[13-14] Georgien Frederick Bruijn ende Magdalena Craen, sijn huijsvrouw
[15] Humpfrij Goodwen, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[16] William Gosling, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[17] James Burkeet, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[18] Henrij Willes, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[19] Henrij Griles, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[20] Michel Wiles, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[21] James Taylor, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[22] Thomas Brine, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[23] William Dan, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[24] Marmaduck Wilson, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[25] Robbert Whit, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[26] Robbert Alne, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[27] Amos Cordercke, soldaet onder de heer capiteijn Cave
[28] Lijsbeth Rogiers
[29] Susanna de Veij
[30] Nicolette de Wispelaer
[31] Jean Scaije

Sijn aengekomen met belijdenisse haers geloofs
[32] Eduwart Heringhton
[33] Christiaen Janss
[34] Pieter Anthoniss
[35] Jan Franss
[36] Vincent van Steelant
[37] Piere de Rivière
[38] Jean Frepe
[39] Daniël Catel
[40] Appollonia Cloet
[41] Magdalene de Clercq
[42] Goedela van de Velde
[43] Adriaentjen de Block
[44] Grietjen Dircks
[45] Machtelt van der Lingen
[46] Maeijcken de Schilder
[47] Magdalena Jacobs
[48] Elisabeth de Veij
[49] Catherine Loridons
[50] Jenne de Lannoij
[51] Jenne l'Anthoine

Het 183 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 3 julij 1650

En sijn aengenomen met attestatie
[1-2] Nicolaus Simons en sijn huijsvrou
[3] (Aardenburg 1644.4.6 [3] b: Jannette Porcquijs; vertrocken ma) Jennette Porquin
[4] Nicolaus de Ferre
[5] Helena Vos
[6] Philippe Sanbie
[7] Loijse Carels
[8] Jan Herbouts
[9] Janneken Jans
[10] Neeltjen Claes
[11] Maeijken Poorters (Groede 1654.3.10 a Sluis: Maeyken Poorters)
[12] David Signet
[13] Piere Loizel

Met belijdenisse des gelooffs
[14] Reijnier Thomas
[15] Stoffel Hansen
[16] Henderick Smit, de jonge
[17] Magdalena Treutbant
[18] Sara van Borre
[19] Grietjen Willems
[20] Jacomijntjen Schoppe
[21] Maeijken Ollebeke
[22] Clara Smits

Het 184 Nachtmael naer de reductie deser stede, gehouden den 2 october 1650

En sijn aengenomen met attestatie
[1] Jan van den Bosch, capiteijn
[2-3] Floris Outheusden, luijtenant onder de heer capiteijn Jan van den Bosch, en sijn huijsvrouw Antonia van Nispen
[4-5] Harman Nerhorst, de vendrig onder de heer capiteijn Jan van den Bosch, en sijn huijsvrouw Elijsabeth Nerhorst
[6-7] Jan Nijntgens, sergeant onder de heer capiteijn Jan van den Bosch, en sijn huijsvrouw Machtelt Gerrits
[8-9] Carel Cordenier, corporael onder de heer capiteijn Jan van den Bosch, en sijn huijsvrouw Aeltje Gerrits
[10-11] Antonij Lassons, soldaet onder de heer capiteijn Jan van den Bosch, en sijn huijsvrouw Eva Berens
[12-13] Jan van Holte, soldaet onder de heer capiteijn Jan van den Bosch, en sijn huijsvrouw Berentje Berents
[14-15] (Aardenburg 1645.4.2 [9-10] a: Johan de Moor, vendrich onder cap. Orliens, met Cornelia de Leu, syne huyvrouw, ondert. Bernard van Laren, pred. ter Axel) Jan de Moor, luijtenant onder de heer capiteijn Orleans, en sijn huijsvrouw Cornelia de Leur
[16] (Aardenburg 1644.1.2 [17-18] a: Cornelis Wisse met zyn huysvrouw) Cornelis Wille, soldaet onder de heer capiteijn Orleans
[17] Eduwart Sennelijn, soldaet onder de heer capiteijn Orleans
[18-19] Michiel Robaeij, soldaet onder de heer capiteijn Orleans, en sijn huijsvrouw Sijnneken Michiels
[20-21] Guiljaem Conjet, soldaet onder de heer capiteijn Orleans, en sijn huijsvrouw Janneken Wille
[22-23] Paschier Liggeleij, soldaet onder de heer capiteijn Orleans, en sijn huijsvrouw Francoijse Laret
[24] Sacharias Joris, soldaet onder de heer capiteijn Orleans
[25] Matthijs de Boot, soldaet onder de heer capiteijn Orleans
[26] Franse Baljuw, soldaet onder de heer capiteijn Orleans
[27-28] Hans Spelman, soldaet onder de heer capiteijn Orleans, en sijn huijsvrouw Sanneken Robaeij
[29] Nicola Duran, onder de heer capiteijn Orleans
[30] Susanna Scoebeecke, onder de heer capiteijn Orleans
[31] Dorethe Caspers, onder de heer capiteijn Orleans
[32] Josijne Cools, onder de heer capiteijn Orleans
[33] Cathalijne de Joerije, onder de heer capiteijn Orleans
[34] Francijne de Seeu, onder de heer capiteijn Orleans
[35] Sara Losters, onder de heer capiteijn Orleans
[36] Maddalena Robaey, onder de heer capiteijn Orleans
[37] Marie de Coens, onder de heer capiteijn Orleans
[38] Judich Durije, onder de heer capiteijn Orleans
[39-40] Jan Coolsaert ende sijn huijsvrouw Janneken Stratsaert
[41-42] Jonckheer Goudswijn van Raesvelt ende sijn huijsvrouw Sabina de Faunffes
[43] Johan Hendrick van Bassem, capiteijn-luijtenant van de weledegeboren Johan van Wijnbergen, gouverneur
[44-45] Jonckheer Willem Loiseau en sijn huijsvrouw Margarieta de Munck (Vlissingen 1653.7 [] a: Margriet de Munck, mav Sluys, Samarijstraetie)
[46] Charles du Boijs
[47] Joanna Wood
[48] William Arnolds, soldaet onder de capiteijn Miles
[49] Anthoine Knockaert (man Maastricht 1673.2.22)
[50] Isaäc Nuricq, sieur de Mardinville

Met belijdenisse des gelooffs
[51] Christiaen Christiaense
[52] Christiaen Jurgiëns
[53] Nicolaus de Prie
[54] Gosewijn Hessels
[55] Pieter de Leijser
[56] Guillam Windin
[57] Jean du Menij
[58] Francoys Ternoij
[59] Jean de Novale
[60] Thomas del Me
[61] Catharine le Gue
[62] Francoise Ellieul
[63] Maeijke Vereecke
[64] Trijntje Phillips
[65] Maria Osiers

Het 185 Avontmael naer de reductie deser stede, gehouden den 1 januarij 1651

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Abraham Hendricx en Grietjen Abrahams, sijn huijsvrouw
[3-4] Sebus Wust en Anneken Sebus, sijn huijsvrouw
[5] Sebus Hermanssen de Hees
[6-7] Hans Maertensen en Fenneken Helmichs
[8] Geesken Hermans
[9-10] Diel Seer en Trintjen Hermans, sijn huijsvrouw
[11] Jan Wieggers
[12] Hendrick Barens
[13] Thomas Dod
[14-15] Johan van Egmond van der Nieuborgh en sijn huijsvrouw Johanna van Keuls
[16] David Bollart
[17] Adriaen Adriaensen
[18] (Aardenburg 1647.7.7 [6] b: Francois Martens met belijdenis; attestatie gegeven na Sluijs) François Maertens (Aardenburg 1652.1.6 [1-2] a: François Martens en Elisabeth de Haes, uxor, mav Sluijs, J. van Dort)
[19-20] Jan Andriessen en sijn huijsvrouw Gijsje van Olthuijsen
[21] Johan Dowmakkechrecqen
[22] (Aardenburg 1650.10.2 [8] b: Celij Helms) Celia Elms (Aardenburg 1652.6.6 [11] a: Celia Helms, mav Sluijs, Jodocus van Lodenstijn)
[23] Thomas Heuleij

Met belijdenisse des gelooffs
[24] Jan de Cock
[25] Jaques Grigur
[26] Jan Hendricx
[27] Maria de Boot
[28] Catharina Weels
[29] Susanna Uijtenbroecke (Aardenburg 1654.7.4 [9] a: Susanna Uijterbroek, mav Sluijs, Cocquinus)
[30] Maria Engels, filia François
[31] Elijsabeth Engels
[32] Maghdalena Brants
[33] Anneken Cornelis
[34] Josintjen Schoonhaeck
[35] Anna du Prie
[36] Catherina Saint Arragon
[37] Janneken Maes
[38] Barbel Lalaing
[39] Elijsabeth Jans
[40] Margriete Barra
[41] Margriete Adriaens
[42] Hendricxken Hendricx
[43] Maria Breijel

Het 186 Nachtmael na de reductie deser stede, gehouden 9 april 1651

Met attestatie
[1] Joncheer Jacob de Brauw
[2] Sara de Raet
[3] Janneke de Roo
[4-5] Joost Biljet ende Janneken Vuijlsteecker, sijn huisvrauw
[6] Joffrou Geertruijt Corbeth
[7] Catelijne Cornelis van Oosthoff

Met belijdenis des geloofs
[8] Francoijs Bailjart (Vlissingen 1654.6.30 (1654.9.29) a: Fransois Bailliaert, luitenant, & Elizabeth Borselaers, mav Sluys, N. Walstraet)
[9] Philps van der Heyden
[10] Jurgjen Hercules
[11] Joris Jans
[12] Jan Jans
[13] Jasper van der Tichelen
[14] Loijs van der Tichelen
[15] Borius Evertsen
[16] Jacob van Heijlaer
[17] Adriaen Stevens
[18] Joost Reijntjes
[19] Jan Burgrave
[20] Jacob Windel
[21] Piere au Pas
[22] Josine Jente
[23] Elysabeth Tymisse
[24] Centijntje de Wulff
[25] Jacomijntje de Wulff (zal attestatie gegeven worden; na Aardenburg: 1666.9.19) (Aardenburg 1666.10.2 [] a: Jaquemijntje de Wulff, mav Sluijs, ondert. Montanus)
[26] Gooltje Deckers
[27] Maria Engels, filia Mathijs
[28] Elijsabeth Maertens
[29] Willemijntje Robbers
[30] Susanna Andries (Vissingen 1652.12 [] a: Susanna Andries, mav Sluys, Groenewout)
[31] Neeltje Antheunis
[32] Jorina de Volder
[33] Cijntje Verhulst
[34] Lucretia Boudrij
[35] Catharina van Bethlehem
[36] Janneke Lams
[37] Barbel Treson
[38] Anne Henrij
[39] Pironne Pitje
[40] Philippine Diseau
[41] Claudius Planson
[42] Nicole Durant

Het 187 Nachtmael naer de reductie deser stede, gehouden den 2 julij 1651

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Philips van Mastricht en Maeijken Gijsberts, sijn huijsvrouw
[3-4] Claes Zegers en Grietjen Jacobs, sijne huijsvrouw
[5] Gerrit van der Donck
[6] Maghdalon Morris
[7] (Aardenburg 1649.1.3 [3] b: Josijntien Ostens) Josintjen Ostens (Aardenburg 1653.7.6 [27] a: Josyntien Hostens, mav Sluijs, Dorth)
[8] Jannneken de Vos
[9] Geesken Sirrich
[10] Geertruijt Jans (Geertruijt Jansen, huijsvrouw van Piter van den Broeke; zal attestatie ontfangen na bestraffinge, op betoon van haar leedwesen: na Harlinghen: 1667.9.29)

Met belijdenisse des gelooffs
[11] Anthoine du Jardijn
[12] Willem Vermeulen
[13] Jan Cougnet
[14] Gillis van Slembroeck
[15] Harman Hendericx van Cohuijs
[16] Gerrit van Amerode
[17] Pieter de Vacht
[18] Steven Hendericx
[19] Elijsabeth Derdeijns
[20] Jacomijntje de Blende
[21] Pieternelle Laurens
[22] Elijsabeth Achmouthij

't 188 Nagtmaal, na de reductie deser stede, te houden 8 october 1651

Aengekomen met attestatie van andre kercken
[1] De edele heer Joannes Cobre, capiteyn
[2] Janneken Coolhaas
[3] Catharijn Hampen
[4] Petronella van der Heijden (Neeltje van der Heiden; zal attestatie ontfangen; na Aardenburg: 1666.4.11)
[5] Aeltjen Jans
[6-7] Rutger Leeuwen, sergeant, en sijn huisvrouw Grietje Dirx
[8] Willeken Lissing
[9-10] Timen Jans en sijn huijsvrouw Ariaantje Ariëns

Aengecomen op belijdenis
[11] Philps Brang
[12] Christiaan Locque
[13] Antheunis de Munck, de jonge
[14] Louijs Roussel
[15] Jan Sandra
[16] Jacob van Houte
[17] Maarten Notense
[18] Louijs Mestdag
[19] Maarten Mangelaar
[20] Pierre Hernij
[21] Maaijcke van Ecke
[22] Catharina Flox
[23] Janneken Gofou (man Sint Anna 1673.12.31)
[24] Clara Frombout
[25] Anna Michiels

Het 189 Nachtmael naer de reductie deser stede, gehouden den 7 januarij 1652

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Willem Balthasar Meijdrich
[2] Anthonij Thomaszoon
[3] Jaques de la Croix (Vlissingen 1655.6.29 (1655.9.28) a: Jacob de la Croix en syn huysvrouw Catelynje van Heel, mav Sluys, Palynckstraet)
[4] Maria Broeckers
[5] (Aardenburg 1649.10.3 [7] b: Susanna de Broecker) Susanna Broeckers
[6] Catharina van Ceuls
[7] Maeijken Willems
[8] Martintjen Andries
[9] (Aardenburg 1651.7.3 [10] b: Tanneke van Bruane) Tanneken van Brouane (Groede 1653.5.7 a Sluis: Tanneken van Bruane, jd, man Oostkappelle 1655)

Met belydenisse
[10] Engelbert Breijdel
[11] Abraham Ribbens
[12] Henderick Hermanszoon
[13] Dirrick Prognet
[14] Jean Faissart
[15] Hilleken Hendericx
[16] Elijsabeth Conincx (Lysbeth Konings; zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[17] Sara van Nieukerck
[18] Elijsabeth Andriszoon
[19] Catherine Malagid
[20] Maertje Mareins

Het 190 Nagtmaal naar de reductie deser stede, gehouden 7 april 1652

Sijn aangecomen op attestatie
[1] (Groede 1651.3.31 b: Jan Biljet, man Sluis 1651) Joannes Biljet (Nisse 1682.1.9 a Sluis: Jan Billet, molenaar, en Marij de Munck, huijsvrouw)
[2] Isaäc Chenij
[3] Digneman Jacobsen Zijs (man Vlissingen 1673.6.15; Vlissingen 1673.7 [] a Sluis: Nieuwstraet)
[4-5] (St. Anna 1657.1.13 [1-2] a: Jacob Loyssens en Paschyntje Joos, sijn huysvrouwe) Jacob Loijssen en Paschijntje Joos, sijn huijsvrouw
[6] Antonette Janssen
[7] (St. Anna 1648.1.11 [1] b: Maerten Bari, jongeman van Pittigem in Vlaenderen) Maarten Bari

Met belijdenis
[8] Thomas Holtsen
[9] Philps Lunnes
[10] Joost Kramer
[11] Jurjen Snijder (Jorryën Snyder, corporaal onder de compagnie van den heer capitein Meyer; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[12] Hendrick Woutersen
[13] Jan de la Loij
[14] Hans Jurriën
[15] Pieter de Baer
[16] Dirck van den Blosse
[17] Francoijs Adams
[18] Anneken Jans
[19] Trijntje van Kampen
[20] Berbel Boemert
[21] Anna Francx
[22] Herinken Lauwerens
[23] Anneken Mone
[24] Jobtje Engelen
[25] Catharina Lota
[26] Grietje de Burick
[27] Cornelia Goens (Aardenburg 1656.1.2 [3-4] a: Carel Mantes, Cornelia Goens, mav Sluys, Hochepied)
[28] Berbel Matheussen
[29] Catharina l'Empereur
[30] Grietje Everts
[31] Adrianeken Vereecke
[32] Maria Wijdron
[33] Idea van Palme
[34] Lijsebeth Robsin

Het 191 Avontmael naer de reductie deser stede , gehouden den 7 julij 1652

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Gualterus Straelman en Calsalijn Breughels, sijn huijsvrouw
[3] Jaques le Sec
[4] Folste Maria Harringa
[5] Catherine Cornelis
[6] Maerten Maertens
[7] Fijtjen Hendericx
[8] Caterine Arents
[9] Margriete Loocke
[10] Catherine Robberts
[11] Sara Dormans
[12] Maeijken Willems
[13] Sara Staverenus

Met belijdenisse
[14] Jean du Jardijn
[15] Pieter Blondeel
[16] Jan Meeusen (Vlissingen 1653.12 [] a: Jan Meeussen, jonge man, mav Sluys, Nieuwstraet)
[17] Tanneken Andries
[18] Abigail van Houten
[19] Maria Moerman
[20] Levina de Coster
[21] Janneken Maertens
[22] Aeltje de Fro

Het 192 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende heeren Staeten [1652.10]

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] D'heer capiteyn Reijnout van Bockhoven en joffrouw Josina d'Angelis, sijne huijsvrouw
[3] Joffrouw Agneta van Bochoven
[4] Joffrouw Walburgh van Bochoven (huisvrouw van capiteyn Anthony Barlees; zal attestatie gegeven worden; vertrokken na 's-Hertogenbosch: 1665.5.31)
[5-6] D'heer capiteyn Richart en joffrouw Elsabeau van Haeften, sijn huijsvrouw
[7] Joffrouw Angenes Richart
[8] Matheüs Parent
[9] Abraham Uijtenbroecke
[10] Henderick du Prie
[11-12] Daniël Bordage en Marie Bruneau, sijn huysvrouw
[13-14] Thomas Godefroij en Chrijsilla Camers, sijne huijsvrouw
[15-16] Hendrick Aertsen van Burick en Trijntjen Hermans, sijn huijsvrouw
[17] Christintje Verbek
[18] Josijntjen Calff
[19] Nota Capiteyn Melis, met kennisse

Met belijdenisse
[20] David Buijl
[21] Bernard van IJerschot
[22] Ester Bequar
[23] Margriete Brom
[24] Elijsabeth Gijsbrechts
[25] Marij Provoost
[26] Steventjen Roelants

Het 193 Nachtmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der hoogmogende heeren Staeten, 1652 december

Sijn aengekomen met attestatie
[1-2] Adrianus Cocquius en Willemina van der Meer
[3] D'heer hooghbaliu Jacob Deckers
[4] D'heer Charles de Lannoij, capiteijn
[5] Jan Zeeman
[6] Anthoine Chevet
[7] Anthonij Philips
[8] Willem Pietersen van Alphen
[9-10] Jean Berverre, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen, en Susanne Schedeijn, sijn huijsvrouw
[11] Jean Schedeijn, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[12] Isaäc Schedeijn, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[13] Jonas Schedein, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[14-15] Jacob Schedein, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen, en Christina Cornelis, sijn huijsvrouw (man Vlissingen 1673.9.24 ?????)
[16] Jean Schedein, de oude, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[17-18] Daniël du Tieul en Françijne, sijn huijsvrouw, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[19] Pieter Huijbrechts, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[20-21] Christiaen Turijs en Catherine Massaerts, sijn huijsvrouw, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[22] Tanneken Vorssen, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[23] Maeijken Max, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[24] Marie Jan Fransen, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[25] Maeijken Lanoij, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[26] Janneken Dierentijt, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[27] Catherine de Vint, onder de compagnie van den heer gouverneur Wijnbergen
[28] Philippes Maijon
[29] Olivier Barilier
[30] Dirrick Vrouwijn
[31] Balthazar Vrouwijn
[32-33] Hans Abt en Maria Langeloo, sijn huijsvrouw
[34-35] Loijs Jorissen en Elijsabeth, sijn huijsvrouw
[36-37] Geraert de Vos en Elijsabeth Allaerts, sijn huijsvrouw (Groede 1654.4.3 a Sluis: Geeraert de Vos ende Elijsabeth Allaerts, sijn huysvrouw, man Schoondijke 1655)
[38-39] Jan van Hamigh en Christijna, sijn huijsvrouw, onder capiteyn Richart
[40-41] Aert Sergeant en sijn huijsvrouw, onder capiteyn Richart
[42-43] Michel Hansen en Leendertjen, sijn huijsvrouw, onder capiteyn Richart
[44-45] Philips Philipsen en sijn huijsvrouw, onder capiteyn Richart
[46-47] Herman Everten en Catherina, sijn huijsvrouw, onder capiteyn Richart
[48] Joris Jansen, onder capiteyn Richart
[49] Henderick Jansen, onder capiteyn Richart
[50] Heijliger van Promeren, onder capiteyn Richart
[51] Maria Schmits, onder capiteyn Richart
[52-53] Johan Rub, vendrich, en Iudith Carelsen, sijn huijsvrouw
[54] Pieternelle Dirricx
[55] Margriete Chauque
[56] Humana Pije
[57] Susanna de Broeckere
[58] Maria Traité
[59] Celia Helms
[60] Grietjen Hasbach
[61] Piere Chaumain

Met belijdenisse des gelooffs
[62] Adriaen Loncke, vendrich (Vlissingen 1653.4 [] a: Adriaen Louncke, mav Sluys, Houtkaye)
[63] Henderick Smith
[64] Herman Arentsen
[65] Pieter van Eeuwich
[66] Elijsabeth Ingenleeu
[67] Jacomijntjen Laurens
[68] Aeltjen Sandersen
[69] Adriantjen de Mol
[70] Trijntjen Teelincks

Het 194en Avontmael na de reductie deser stadt Sluys onder de gehoorsaemheyt van d'hoogmogende heeren Staten [1653.4]

Met attestatie aengekomen
[1] Hillegond Reup, jonge dochter
[2] Lambrecht van Berrenage
[3] Elizabeth Losecot
[4] Jacomijntje Rollarts
[5] Jan Aelbrechtss
[6] Francis Blond
[7] Janneken Vervate
[8] Saerken Paradijs
[9] Paschasius de Grau
[10] Abraham Parent, student
[11] Johan Stavenisse

Sijn met belydenisse aengekomen
[12] Carel Sarragon
[13] Michiel Hendricks
[14] Gijsbrecht de Jonge
[15] Johannes Blommesteyn, onder capiteyn Loo
[16] Jacob Clarisse
[17] Clasijntje Jacobss
[18] Martijntjen Aertss
[19] Josijntje van der Place
[20] Fijntjen van Waest
[21] Apollonia Sandra
[22] Neeltje Aelders
[23] Marie Plus

Het 195 Avontmael naer de reductie deser stede onder de gehoorsaemheijt der heeren Staeten, gehouden den 6 julij 1653

Met attestatie sijn aengekomen
[1-2] Stoffel Jansen en Stoffelintjen van de Kerckhove
[3] Willem Leliaert
[4] Jacob Colier
[5] Ester du Bois
[6] Jeremias Vergouts
[7-8] Eduart Scherwood en Elijsabeth Bradijs
[9-10] (Aardenburg 1651.10.1 [2-3] a: Beernd van Voort, Arkjen van Harkema, mav Butenpost) Barent van Voort en Aeuken van Herkema
[11] (Aardenburg 1649.1.3 [6] b: Philips Florenson) Philips Florenson
[12] Lucretia van den Eede
[13] Willemijntjen Jacobs
[14] Geertruijt Coertcen
[15] Levina de Vechteren
[16] Francintjen Taijspel
[17] Susanna Mariage
[18] Ida Granaets
[19] Lucretia Boudrij
[20-21] Piere Boulenger et Anthoinette le Clerq
[22] Isaäc Bailler
[23] N. Maistresonne
[24] Jean Rogeler
[25] François Germasien

Met belijdenisse des gelooffs
[26] Margriete Cocx
[27] Janneken Jacobs
[28] Maria du Rieu
[29] Anna Singelbergh

Het 196 Avontmael na de reductie van de stadt Sluijs onder de gehoorsaemheyt der heeren Staten, den 5 october 1653

Met attestatie
[1-2] Meester Pieter Vervaecq, schoolmeester, en Adriana Smulders, sijn huijsvrouw (2: man Zierikzee 1672.2.2)
[3] Josijntje Baers
[4-5] Jean le Coq en Marie le Coq, sijn huijsvrouw
[6-7] Jacob Janss en Grietjen Hermans, syn huijsvrouw
[8] Johannes Louwijss
[9] Saertje Pieterss
[10-11] Pieter Corneliss en Catilijntje Blanckers, syn huijsvrou (Aardenburg 1666.3.30 [37] a: Cateryne Blankerts, mav Sluys, Jacobus Koelman)

Met belydenisse des geloofs sijn aengekomen
[12] Thijbolt Weijman
[13] Wouter Schouhet, sergeant van capiteyn Lannoy
[14] Henrick Siboldus
[15] François Sergeant
[16] Susanna Parent
[17] Anna Brouwers (Aardenburg 1658.7.7 [2] a: Anna Brouwers, mav Rotterdam, ondert. Soestius)
[18] Maria de Munck (Vlissingen 1659.9.26 (1655.9.28) [] a: Maria de Munck, mav Sluys, Palynckstraet)
[19] Elizabeth Jordaens
[20] Jobina Engels
[21] Maijken Anthoniss
[22] Marij Gellemans
[23] Anna Weijts
[24] Catharina Cune
[25] Pieternelle Burggrave
[26] Catherine Nemegeer (Vlissingen 1656.3.28 (1656.6.27) a: Catharina Nemegeer, mav Sluys, Bierkaye)
[27] Elizabeth Maertenss (Groede 1655.12.21 a Sluis: Elijsabeth Maertens, doodt)

Het 197 Avontmael nae de reductie deser stede, gehouden den 4 januarij 1654

Sijn aengekomen met attestatiën
[1] Guiljaem de Verij, lieutenant
[2-3] Andries Gaspersen, sergeant, en sijn huijsvrouw, Verij
[4-5] Jacob Paets, sergeant, en Geesken, sijn huijsvrouw, Verij
[6-7] Barent Tielkens en Susanna de Beer, Verij (Berent Tilkens, onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [20-21] a: Beerent Tielkens met syn huysvrouw, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[8] Lauwerens Maertens, Verij (onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [22] a: Laurens Martens, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[9] Janneken Pieters, Verij (onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [36] a: Jannetien Pieters, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[10] Gijsbrecht Cornelissen van Delft, Verij
[11-12] Paschior de Caertsteker en Jacomijne Tacis, sijn huijsvrouw
[13] Pieter Jansen
[14] Anthonij Aubert
[15-16] Jan Hoecke en Pierintjen Sarragons, sijn huijsvrouw
[17] Maghdalene Antheunis
[18-19] Jan Phatra en Tanneken Nemegeers, sijn huijsvrouw
[20] Maria Verheerbrugge
[21] Vijntjen van Aelst
[22] Josintjen Gerrits (Vlissingen 1656.6.27 (1656.9.26) a: Josijntien Gerrits, mav Sluys, Groenewout)
[23] Maria van de Casteele
[24] Pierintjen Ceijs
[25] Josintjen d'Haens
[26] Elijsabeth Baxter
[27] Maria Boelhauwers
[28] Jaqueline de Virij

Met belijdenisse
[29] Jacob de Jonge
[30] Bastiaen Passchiers
[31] Henderick Pleij
[32] Willem Jansen
[33] Adriaen van Houten
[34] Pieter Claessen
[35] Maerten Willemsen
[36] Jan van Leijden (Vlissingen 1654.9.29 (1654.12.29) [] a: Jan van Leyden, mav Sluys, Koestraete)
[37] Neeltjen Hugen
[38] Jacomintjen Coops
[39] Janneken Mocque
[40] Geertruijt de Munck
[41] Cornelia Matheusen
[42] Maria Mulders
[43] Elijsabeth Coops
[44] Maria Gosens
[45] Christijna la Croix
[46] Willemijntje Pieters
[47] Maria Clercq
[48] Maria Stevens
[49] Françoise Sebaldus (Aardenburg 1656.7.2 [14] a: Francoise Hebaldus, mav Sluys, Hochepied)
[50] Maria Claesen

Het 198 Avontmael na de reductie der stadt Sluys onder de gehoorsaemheyt der heeren Staten, anno 1654, 5 april

Sijn aengekomen met attestatie
1] Jean Pellon, sergeant
[2] Denijs Roeland
[3-4] Pieter Nelis en Elfken Coolmanss
[5] Sara Puij
[6] Jaques Gonsale
[7] Sara van Houten
[8] Daniël Montignon
[9] Piere Marchant
[10] Neeltjen Neefs
[11] Josijntje Mellevoets
[12-13] Dirck de Coninck en sijn huijsvrou Martijntje Stoffelss
[14-15] Jacob van Vie en Mayken Janss, sijn huijsvrouw

Met belydenisse
[16] Antheunis de Munck, de oude
[17] Michiel Taijspil
[18] Jan Sijus
[19] Carel Blom
[20] Joris Mantel
[21] Jaques van Ixem
[22] Jacob Lichbodij
[23] Maerten Jacobss
[24] Michiel Philips
[25] Christiaen Aertssen
[26] Jan Mahus
[27] Michiel Mariad
[28] Janneken Laurens
[29] Orsele Michielss
[30] Elizabeth Moreels
[31] Josine Birsil
[32] Catharine Jacobss
[33] Catharine Thomass (Aardenburg 1656.4.2 [14] a: Catlijntie Tomas, mav Sluijs, Hochepied)
[34] Hendrixken Janss
[35] Maijken Clementss
[36] Janneken Clarisse
[37] Martijne van Roijen
[38] Anne Cretu
[39] Pieternelle Cateleyn
[40] Elizabeth Roelant

Het 199 Avontmael na de reductie der stadt Sluijs onder de gehoorsaemheyt der heeren Staten, anno 1654.[7]

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Dominus Cornelius Hochepied
[2] Catharina van Bemde
[3] Grietje Dirckss
[4] Geertruijt Daemen
[5] Lysbeth de Haes (zal attestatie ontfangen; na 't Retrenchement: 1666.6.20)
[6] Susanna de la Place
[7] Adriana Kaldekerck
[8] Lysbeth Bomes
[9] Herman Melchiors van de Graef
[10] Geertje Janss van Loppersum
[11] Denys Lams
[12] Susanna van Melle
[13] Anneken Ruys
[14] Maria Antonis
[15] Anna de Plance

Met belydenisse
[16] Anna Janss
[17] Maertje de Mol (Aardenburg 1655.7.4 [11] a: Maijken de Mol, mav Sluijs, Hochepied)
[18] Neeltje van Buren
[19] Anna Ruths
[20] Hendrickje Thomass
[21] Jan de Vreese
[22] Mayken de Haijrningen
[23] Janneken Meulens
[24] Jan de Couter
[25] Maria Wernaertss
[26] Jan van Ixem
[27] Cas Janss

Het 200en Avontmael na de reductie der stadt Sluijs onder de gehoorsaemheyt der heeren Staten, anno 1654 den 4en october

Sijn aengekomen met attestatie
[1] Hermannus van Bockhoven, luijtenant
[2] Joffrou Anna Maria Bouckhoven
[3-4] Coenraedt Hendrickss, vendrich van de compaignie, en Jannitje Goesen, syn huijsvrouw
[5-6] Willem van Angermont, sargeant, Grietje Utjen, syn huijsvrou
[7-8] Jan Ruijter, sergeant, Meeuken Teeuwen, syn huijsvrou
[9] Pieter Dallus, corporael
[10] Geertruyd Blom
[11] Hendric Padbore, luijtenant
[12] Christina de Vriese
[13] Meester Isacus Parent
[14] Jannitje Sigael
[15] Susanna van Buren
[16] Elizabeth Popping
[17] Maria Ogiers

Met belijdenisse
[18] Carel Mantel (Aardenburg 1656.1.2 [3] a: Carel Mantes, Cornelia Goens, mav Sluys, Hochepied)

Het 201 Avontmael na de reductie van de stadt Sluijs onder de heeren Staten, 1655 january

Met attestatie
[1] D'heer Alexander Brusius, capiteijn
[2-3] Andreas Brusius, luytenant, en syn huysvrou Margarita Davids (onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [36] a: Margriete Davids, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[4] Johannes Ochterlom, vendreger
[5] Jacobus Wright
[6] Wilhelmus Brusius
[7] Johannes Arin
[8] Wilhelmus Chapman
[9] Jacobus Tlenus
[10] Johannes Hertves
[11] Johannes Sommervil
[12] Thomas Browy
[13] Johannes Romains
[14] Patricius Maine
[15] Patricius Sinclar
[16] Andreas Blare
[17] Jacobus Wallis
[18-19] Gerard Duysinge, luytenant, en Catharina Bormans, syn huysvrou
[20] Juffrou Adriana van de Schuur
[21] Abigael van Assche, jonge dochter
[22] Janneken Greyne, jonge dochter
[23] Janneken de Rieu (man Vlissingen 1674.7.19: Is goetgevonden dese attestatie voor alsnog niet af te lesen wegens hare gegeven ergernissen)
[24] Ariaentje Joa, jonge dochter
[25] Janneken Ollefaers
[26] Ester de Lobbe

Met belijdenisse
[27] Dirick de Hebart
[28] Gerrit Franss
[29] Philips de Reecke
[30] Gillis de Koster
[31] Cornelis Laleijn (man Gorinchem 1674.3.11)
[32] Claas Dirkss
[33] Wessel Hanss
[34] Daniël Stuart
[35] Maerten Verkamp
[36] Andries Mathijs
[37] Joris Mulweij (Joris Mullewy, onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [25] a: Joris Mulewe met syn huysvrouw, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[38] Bartholomeüs Jordaenss
[39] Stoffel Gerbinne
[40] Pieter Hendrickss
[41] Adriaan Laridon
[42] Jan Tienpont
[43] Gerrit Theuniss
[44] Vincent Oenaarts
[45] Jannitje Arsnes
[46] Marij van Acker
[47] Maartje Pieters
[48] Jannetje Deckers
[49] Josyntje Machtels
[50] Madeleentje Jansen
[51] Grietje Verleing
[52] Margriet Utenbogaart
[53] Anna van de Vereijke
[54] Margriet Janss
[55] Elsje Hendrickss
[56] Tannitje de Weert
[57] Jacomyntje Verkampe
[58] Anna Boewertss
[59] Marritje Janss

Het 202 Avontmael na de reductie van de stadt Sluys onder de heeren Staaten, den 4 april 1655

Met attestatie
[1-2] (St. Anna 1643.1.10 [4] b: Tanneken van den Broecke, huysvrouwe van Jacob van de Driessche) (St. Anna 1643.4.11 [2] b: Jacob van den Driessche, man van Tanneken van den Broecke) Jacob van den Driessche en Tanneken van den Broecke (St. Anna 1657.4.7 [1-2] a: Jacob van de Driessche en Tanneken van de Broecke, sijne huysvrouwe)
[3] Abraham Jansjart
[4-5] D'heer capitein Johannes Bowman en syn huijsvrouw
[6] Joost van Rentergem (onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen, met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [18] a: Joos van Rentergem met syn huysvrouw, mav Sluys, ondert. J. Coelman)

Met belijdenisse
[7] Willem Stol, corporael
[8] Cornelius de Coninck
[9] Cornelius Tessels
[10] Hendrick Pieterss
[11] Maximiliaen de la Fosse
[12] Robbert Monnickpenning (Robbert Monnipennink met syn huisvrouw; zal attestatie gegeven worden: 1665.4.26)
[13] François van Abelbeecke
[14] Hendrick Teuniss
[15] Willem Harmenss
[16] Marinus Zegertss
[17] Joost Goossen
[18] Lambert Maronier (man Retrenchement 1674.7.24: met bekentmakinge van de ??????? van 't Avondmaal zyn afgehouden geweest)
[19] Matheüs Mille
[20] Cornelis Willemss
[21] Charles la Grange
[22] Geraert Treutlaer
[23] Huybrecht Bisschop
[24] Martyntje Huijbertss
[25] Anna Moermans
[26] Marij Bloms
[27] Sara Carels
[28] Christina van den Brugge
[29] Jannitje Janss
[30] Catilyntje Willemss
[31] Lucretia Janss
[32] Harmtje Hendrickss
[33] Geertje Hellinckx
[34] Petronella Adriaenss
[35] Susanna Willemss
[36] Margriet Plance
[37] Petronella Barentss (Piternelle Barensen; zal attestatie krygen; na 't Retrenchement: 1665.6.4) (Pieternelle Barenss; zal attestatie gegeven worden: 1665.5.7)
[38] Prijntje de Vacht
[39] Maertje Minne
[40] Annitje Jacobss
[41] Catiline Bambost

Het 203 Avontmael na de reductie der stat Sluijs onder de heeren Staten, anno 1655 aen 4 julij

Zijn met attestatie ingekoomen
[1] Anna du Bois
[2] Judith van Ecloij
[3] (Groede 1654.3.10 a Sluis: Maeyken Poorters) Maijeken Poorters
[4] Metjen Noesten
[5] Catharina Caulier
[6] Joffrou Johanna Coobs
[7] Cathelijne Aertss
[8] Aegidius Taijespel, medicinae doctor (Vlissingen 1655.12.28 (1656.3.28) a: Gillis Taeijespil, mav Sluys, Oostsijde)
[9] Anna Poppinge (Aardenburg 1656.7.2 [8] a: Anna Poppinge, mav Sluys, Hochepied)
[10] Jacomijntje Franss

Met belijdenisse
[11-12] Arent Hessen, Fijntje Hendrickx, syn huijsvrouw
[13] Maartje Pieters
[14] Maria Hoenders
[15] Annetje Janss
[16] Cathelijne de Loo
[17] Francois de Obeij
[18] Levinus van Dunen
[19] Maarten Caspar
[20] Jan van Ongel, soldaet onder den Ryngraaf
[21] Maijeken Ouseels (Mayken Ozeel; zal attestatij gegeven worden; na Sint Anne: 1664.12.14)
[22] Cornelia Haspels
[23] Aaltjen Hendrickx
[24] Willem Janss van Welle
[25] Jannetje Vermout
[26] Elisabeth Faust
[27] Jan van Dale
[28] Dirk Teeuss
[29] Baudewijn Roemers Wijgertsma

Het 204 Avondmael na de reductie der stadt Sluys onder d'heeren Staten, anno 1655 den 2 october

Met attestatie
[1] Marijtje Thijss
[2-3] Nicolaes Duijst van Voorhoudt en syn huijsvrou Agniesjen Uchtemans
[4-5] Johannes Wichman, luytenant, en Antonette Spierings, syn huysvrouw
[6] Harman Martiniss
[7] Daniël Pelon
[8] Pierre Sandra

Met belydenisse
[9] Jochem Juriaenss
[10] Noël Nemegeer
[11] Bartolt Mailenaer
[12] Jacob Hogen
[13] Carel van den Broecke
[14] Jan van den Broecke
[15] Maria Caspars
[16] Catiline Stevens
[17] Magdalena Willemss
[18] Maria Oliviers
[19] Parijntje Thomass

Het 205 Avontmael na de reductie der stat Sluijs onder d'heeren Staten, anno 1656 den 2 januarij

Met attestatie
[1] Jacomyne van Lutsenborgh (Schoondijke 1662 a Sluis: Jakomine van Lutzenborgh)
[2] Maria Ogiers
[3] Thomas Goet
[4] Mecheltjen Aarts
[5] (Aardenburg 1653.4.5 [21] a: Jan Reijniersen Lelij en Janneken zijn huysvrouwe, mav 't Sas, ondert. Sonnevelt) Johan Reynierssen Lelij, luytenant
[6] Styntjen Corneliss
[7] Cornelia Verschragen (IJzendijke 1659.10.4 a Sluis: Cornelia Verschrage, huisvrouw van Joris Versluis) (Aardenburg 1663.1.3 a IJzendijk: Cornelia Verschragen)

Met belydenisse
[8] Juffrouw Adriana de Boot
[9] Marie Laurents
[10] Willemyntjen Goverts
[11] Catharina Everts
[12] Ermyntjen Blondeelss
[13] Anna Maria la Graigne
[14] Christina Hendrikx
[15] Barbara Pieterss
[16] Mayeken Outhoff
[17] Martyntjen Brockman
[18] Christyntjen de Vos
[19] Mayeken Ariaanss
[20] Anneken de Beeck
[21] Susanna van den Necke
[22] Lysbeth Willemss
[23] Daniël Laken
[24] Dirk Pauckers
[25] Jan Paal
[26] Robbert Baart
[27] Jan van den Casteele
[28] Tannitje Bestoen
[29] Michael Stampels
[30] Margriete Beenss
[31] Robbert Christiaan

Het 206 Avontmael na de reductie der stad Sluijs in Vlaandr'en onder d'heeren Staten, anno 1656 den 2 aprilis

Syn aangekomen met attestatie onder de compagnie van heer gouverneur Van der Does
[1-2] Jan Schror en syn huijsvrouw
[3] Anna Schroor
[4] Elfken Kleijnen
[5] Trynken Cleijnen
[6-7] Heer Servatius Panhusen, luijtenant en syn huijsvrou
[8-11] Jillis van Eeckeren en syn huysvrou Anna en der selver twee dochteren
[12] Philips Daniël Taurinus
[13-14] Gerrit Hamer en syn huysvrou
[15] Pieter Janss van Andermich
[16] Evert Cast
[17] Lambert Bolting
[18] Thomas Bleyen
[19-20] Johan van Willingen en syn huysvrou
[21] Peter Kleynen
[22] Willem Ottho Bern
[23-24] Berndt Hermss en syn huysvrou Maria
[25] Dirck Heckman
[26] Peter Schroot
[27-28] Hans Peruss en syn huysvrouw Salome
[29] Gerritjen Hofmanss (zal attestatie ontfangen; na 't Retrenchement: 1666.6.20)
[30-31] Peter Brussel en syn huysvrou
[32] Sidder Maertenss
[33-34] Daniël Agaes en syn huysvrou Geertruyt [van Werkhoven]
[35] Jacob van Bommel
[36-37] Arent Ariaenss en syn huysvrou Tryntjen [Bresser] (man Maastricht 1673.5.28)
[38] Andries Schmit
[39] Arent Bresser
[40-41] Herman van Keswichs en syn huysvrou Sara
[42] Coenraedt van Ketingen
[43] Dingeman Jacobss (man Vlissingen 1673.6.15; Vlissingen 1673.7 [] a Sluis: Nieuwstraet)
[44] Jacob de Jonge
[45] Neeltjen van Dalen
[46] Maetje de Mol
[47-48] Matheüs Mijle en syn huysvrou Tanneken de Weert (man ??? 1673.6.18)
[49] Maria Flets
[50] Johan Coonen van Veenraedt
[51] Janneken Hubrechtss

Met belydenisse
[52] Catiline de Fraij
[53] Margarieta Smits
[54] Christina de Brauw
[55] Maria Dierlinck (Vlissingen 1659.7.5 (1659.9.30) a: Maria Dierlings, mav Sluys, Oostsijde)
[56] Anna Sarragon
[57] Johanna Engelss
[58] Jacob Dusing
[59] Jean Clavrij
[60] Maria Dusing
[61] Lucretia van den Heede
[62] Neeltjen Kunen
[63] Anna Felincx
[64] Maria Beaufort
[65] Magdalena Hellegerts
[66] Catiline Janss
[67] Jannitje Schrans (Vlissingen 1661.10.2 [] a: Daniël van Putten en Janneken Schrans, mav Sluys, Rutthemschemarct)
[68] Tanneken Leendertss
[69] Geertruijt Barentss
[70] John Town
[71] Gerard Timon
[72] Bernard Maskle

Het 207 Avontmaal na de reductie der stadt Sluijs in Vlaandren onder d'heeren Staten, anno 1656 den 2 julij

Sijn aengekomen met attestatie
[1] D'heer Wighbolt van der Does, gouverneur ende
[2-3] D'heer Servaas van Panhusen, capiteijn-luijtenant, ende juffrou Geesken ter Heerenhaaf, syn huijsvrou (D'heer capiteyn Servaes van Panhuisen, zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.31) (Aardenburg 1666.3.30 [13] a: De heer capiteyn Servas van Panhuijsen, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[4] Johannes Boventrap
[5-6] Jean Crins ende Catarina Rademachers
[7-8] D'heer Manteau van Dalem ende juffrou Jacoba den Exter
[9] Cathelina Mathijss
[10-11] (Aardenburg 1654.10.3 [6-7] a: Louijs Balentijn, sergeant, Janneke Gelijns, uxor) Louis Ballendijn ende Hanneken Gellijns
[12-13] Abraham Gommerssen ende Maatjen Jacobss
[14-15] (Aardenburg 1654.10.3 [15-16] a: Thomas Clark cum uxore) Thomas Clarck ende syn huijsvrou, van de compagnie van Echteling
[16-17] (Aardenburg 1654.10.3 [11-12} a: William Brand, Anneke Willems, uxor) Willem Brand, corporaal van de compagnie van Echteling, met syn huijsvrou
[18-19] Jan Eger met sijn huijsvrou, van de compagnie van Echteling
[20] Thomas Sarpar, van de compagnie van Echteling (Aardenburg 1657.1.7 [2] a: Thomas Harpar, mav Sluijs, A. Cocquius)
[21] Jan Pieterssen, van de compagnie van Echteling
[22-23] (Aardenburg 1654.10.3 [1-2] a: Capiteyn-lieutenant Johannes Nutez, Cilia van der Stael, uxor, Stijntje Ariaens, ancilla) d'Heer Johannes Neuton, luijtenant van de compagnie van Echteling, juffrou Cecilia van Stale, syn huijsvrou
[24] (Aardenburg 1654.10.3 [3] a: Capiteyn-lieutenant Johannes Nutez, Cilia van der Stael, uxor, Stijntje Ariaens, ancilla) Styntjen Adriaanss, van de compagnie van Echteling
[25] Seryntjen de Lange (Vlissingen 1658.7.2 (1658.10.1) [] a: Pryntien de Langhe, mav Sluys)
[26] Susanna Pante
[27] Janneken Gillis (IJzendijke 1659.10.4 a Sluis: Tanneke Gillis)
[28] Gritje Janss
[29-30] Pieter Stoffels ende Maria Carels, syn huijsvrou
[31] Agnes de la Meer
[32-33] Ferdinandus van Nieukercke en Maatje Bodin, syn huijsvrou
[34] Anthonette Jonckhans
[35] Elisabeth Jordaans (man Vlissingen 1672.10.2, sal noch wat opgehouden worden)
[36] Joffrou Amelia Hopkins
[37] (Groede 1650.4.1 b: Jaquemijntie Zimpelaers, huisvrouw van Claes Basyn, man Sluis 1656) Jacomyntjen Simpelaars
[38] Maeijken Cornelis
[39] Dominus Franciscus ab Husen
[40] D'heer De la Rivière, capiteijn van een compagnie voetknechten
[41-42] Philippe Latier ende Marie Feijne, syn hijsvrou
[43] Hendrick Janss, soldaat onder Echtelinck

Na belydenisse
[44] Jan Loosvelt
[45] Maarten le Fèbre
[46] Christiaan Pieterss
[47] Hendrick Janss
[48] Teunis Richart
[49] Johannes Lambrecht Enkhoorn
[50] Claas Augiers
[51] Hendrick Janss van Appelendoorn
[52] Sara Thomas
[53] Maatjen Mangelaar
[54] Lijsbeth Coomans
[55] Tanneken Janss
[56] Jacoba Sneeuwaart (IJzendijke 1658.10.5 a Sluis: Jacoba Sneeuwaert, jd)
[57] Marij Lambrechtss
[58] Johan Goods, onder den leutenant Neutons
[59] Sander Cuningem, onder den leutenant Neutons
[60] Matthew Cammel, onder den leutenant Neutons
[61] Michael Tennel, onder den leutenant Neutons
[62] Robbert Ikart, onder den leutenant Neutons
[63] James Leust, onder den leutenant Neutons
[64] John Harris, onder capiteijn Sands
[65] John Bosebel, onder capiteijn Sands
[66] John Maklevain, onder leutenant Ork
[67] Jean Blanchart

Het 208 Avontmael nae de reductie der stat Sluijs in Vlaenderen onder de heeren Staeten, anno 1656 den 8 octobris

Zijn aengekoomen met attestatie
[1] Dominus Henricus Berdenius
[2] Dominus David Montanus
[3] Susanna Gaillet
[4] Maria van Bergen
[5] Maria Cornelis
[6] Jonkheer Boldewijn van Renoy, vaendraeger
[7] Hans Hendrick Grootman
[8] Dirrikxken Janss
[9] Josijntjen Malliarts
[10] Michiel Verschuijren
[11] Grietje Pausbels
[12] Annetjen Gerrits
[13] Alexander Flirane
[14] Teuntje Teunijs
[15] Philippe Casier, de 15 dito

Met belijdenisse
[16] Johannes Bounders
[17] Mattheüs Smith (Vlissingen 1661.12.27 [] a: Mattheüs Smith, mav Sluys, bij het Hooft)
[18] Krijn Krijnss
[19] Pieter Pieterss
[20] Jan Plaetcher
[21] Charelis du Ries
[22] Pieter Hermenss
[23] Lijsbeth du Foll
[24] Catharina Nemmingers
[25] Jannetjen Ousiers
[26] Maria Gerrits (Aardenburg 1658.7.7 [11] a: Maria Gerrits, mav Middelburg, ondert. Van den Heuvel)
[27] Francijntjen Weijts
[28] Josijntjen Janss (Josyntje Jans, onder de compagnie van den heer capitein Meyer; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[29] Anneken Jelijs
[30] Gerrit Hendrickss

Het 209 Avontmael nae de reductie der stadt Sluis in Vlaenderen etcetera, anno 1657 den 7 januarij

Zijn aengekoomen met attestatie
[1] Jacob de Kommer
[2] Trijntjen Hubrechts
[3] (Aardenburg 1653.4.5 [12] b: Lysebeth de Brouckere) Elisabeth de Broeckere
[4] Catarina de Broeckeren
[5] Maria Gagnon
[6] Noë Lomme
[7] Mechelijntje de Hont

Met belijdenisse
[8] Jean Girard
[9] Pierre Cassier
[10] Anthoine Vuedier
[11] Jean van Nieuborg
[12] Cornelis Hendrix Farle
[13] Isaäck Propies
[14] Joes Bastrem
[15] Daniël la Planche
[16] Jacob Blondeel
[17] Digman Walraven (Aardenburg 1661.12.30 [15] a: Dingeman Walravens cum uxore Trijntje Dingemans, Cocq)
[18] Johannes Izenbaert
[19] Joannes Slabbaert
[20] Jelles Schapeling
[21] Olivier Waeij
[22] Gillis Calvart
[23] Matthijs Gilless
[24] Abigael van Braeckel
[25] Maria van Schrieck
[26] Jacoba van Schrieck
[27] Anna Maria Pellon
[28] Nieltjen Michiels
[29] Isabeau Pollin (Groede 1663.12.27 a Sluis: Isabeu de Pollijn, man Middelburg)
[30] Catharina Eelders
[31] Janneken Martens
[32] Maria Dirrixss Schaegen
[33] Lisabeth Willemss
[34] Martina Engels
[35] Cornelia Engels
[36] Agniet van Salingen
[37] Francijntjen de Keijser
[38] Laurijntjen de Keijser
[39] Louisa Sannier
[40] Maria Cassier

Het 210 Avondmael, anno 1657, den 1 april

Met attestatie
[1] Meester Johan Coomey
[2] Michiel Taeijspil
[3] (St. Anna 1649.1.11 [2] b: Pauwelyntje de Puydt, jonge dochter van Langemarck) Paulina de Puyt
[4] (St. Anna 1655.7.10 [2] b: Cornelia de Blinde, jonge dochter van St. Anna ter Muyden; is vertrocken na Middelburg) Cornelia de Blinde
[5] (Aardenburg 1650.1.1 [15] a: Bernardt Rottiers, Janneken Mortiers, syn huysvrouw, mav St. Anna, ondert. Wilsens) Bernard Rotier
[6] (Aardenburg 1650.1.1 [16] a: Bernardt Rottiers, Janneken Mortiers, syn huysvrouw, mav St. Anna, ondert. Wilsens) Janneken Mortier

Met belydenisse
[7] Jonkheer Christoffel van Ryckhard, luytenant
[8] Pieter Jillis (Pieter Jilles, onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [33] a: Pieter Jillis, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[9] Jacob Bouwenss
[10] Joris Loeff
[11] Jan de Bare
[12] Allert Koecke
[13] Adam Ples
[14] Christina de Lange
[15] Catiline de Geus (Aardenburg 1663.10.2 [12] a: Catelyne de Geus, mav Sluijs, Jacobus Koelman)
[16] Lysbeth Corneliss
[17] Elfjen Andriess
[18] Trijntje Janss
[19] Magdalene Barentss
[20] Maria Couper (Middelburg Engelse gemeente 1658.9.25 a Sluis: Maria Couper; man Engeland)
[21] Trijntje Bastiaenss
[22] Gooltje Maertenss
[23] Catilina Barta
[24] Jannitje Kedde
[25] Willemijntje Verheyne
[26] Louyse van Houten
[27] Hillitje Dirckss (man Maastricht 1673.2.19)
[28] Aeltje Stoffels
[29] Pleuntje Munters
[30] Lysbeth Meurgen
[31] Marij de Leene
[32] Magdaleene Mensch
[33] Mayken de Klerck
[34] Margriete Vollaerts
[35] Margriete Treson
[36] Britith Brigman
[37] Barber Retiers
[38] Lysbeth Janss
[39] Dina Monipenning
[40] Anna Fermans
[41] Prijne du Pré
[42] Catilyntje Verhoeven
[43] Catharina Martynss
[44] Jannitje de Meyer
[45] Maria Andriess
[46] Annitje Pieterss
[47] Pieternelle Rutsenfelt

Het 211 Avondmael, den 1en juni 1657

Met attestatie
[1] Piere Boumart
[2] Jonckheer Allert van Haeften
[3-4] Livinus van Dunen en Geertruyt Gijsbrechtss van Zuylen, syn huysvrou
[5] (Groede 1656.3.31 b: Jacomijntje Timmermans, man Sluis 1657) Catiline Timmermans
[6] (Vlissingen 1656.3.28 (1656.6.27) a: Catharina Nemegeer, mav Sluys, Bierkaye) Catharina Nemegeer
[7] Catilina Pieterss
[8] Dirckje Baven
[9] Maertje Jeroens
[10] Magdalene Stoffels
[11] Sara Goens
[12] (Aardenburg 1647.10.6 [13] b: Josijntie van der Sluys) Jurina van Sluys (Josyna van Sluys, weduwe van d'heer Jakob van Pyl?????; zal attestatie worden gegeven; na Aardenburg: 1665.6.21) (Aardenburg 1665.7.4 [4] a: Juffrou Josyna van Sluijs, mav Sluijs, David Montanus)

Met belydenisse
[13] Hubrecht Dalles
[14] Richard Olerd
[15] Jan Jurriën van Ersom
[16] Piere Navelin
[17] Maria Roviten
[18] Barber Willaerts
[19] Anneken Gregge
[20] Tannitje Parasys
[21] Lysbeth van Essen
[22] Willemijntje Adriaenss
[23] Catilijntje Wathe
[24] Luscia Treutelaer
[25] Lijsbeth IJpen
[26] Aeltjen Leest
[27] Maetjen Pieterss

Het 212 Avondmael, den 7en octobris 1657

[Met attestatie]
[1] Pieter Jacobss van de Schure
[2] Elizabeth Hugen

Met belydenisse
[3] Andries Pauw
[4] Andries Eilgers
[5] Maurus Treutelaer
[6] Cornelia Aelmisse
[7] Geleynte Leendertss
[8] Barber Bastiaenss
[9] Elizabeth van Bergen
[10] Pleuntje Fevers
[11] Catharijn Pieterss
[12] Susanna Salibos
[13] Udelia Vergisom
[14] Jannitje Lauriers (Jannetje Lauwriers, onder de compagnie van d'heer capitein Panhuisen; zal attestatie gegeven worden; Aerdenburch: 1666.3.21) (Aardenburg 1666.3.30 [34] a: Jannetien Lauriers, mav Sluys, ondert. J. Coelman)
[15] Françoise Baudri
[16] Maria van Weeda

Het 213 Avontmaal, den 6 januarij 1658

Met attestatie
[1] Jean Fellerman
[2] Hans Caspar Pistorius
[3] Anna Maria Bouman
[4] Agnes Bouckhoven (Juffrouw Agnieta van Boekhoven; zal attestatie verleent worden; na Breda: 1665.10.25)
[5] Adriaantje Claas van Groenevelt

Met belydenisse
[6] Dominus Franciscus de Raat
[7] Joost van den Heeden
[8] Pieter Puys
[9] Dominicus van Mey
[10] Coert Simonss
[11] Antony Baart
[12] Laurens van den Berge (Laureyns van den Berg, corporaal onder de compagnie van den heer capitein Meyer, met syn huisvrouw; zal attestatie hebben; vertrokken na 't Retrenchement: 1666.3.21)
[13] Jacob Coop
[14] Herman Franss
[15] Francis Hill
[16] Francis Jonston
[17] Jaun Jonston
[18] Anneken Tacken
[19] Maria Jacob Pironne
[20] Joryntje Peurs
[21] Maeytje de Ferre
[22] Ariaantje de Hert
[23] Catalyne de Klercke
[24] Francoise Lips
[25] Susannetje Suwe
[26] Trijntje Pieters
[27] Catalyne Haspels
[28] Maria Rose
[29] Aeltje van Ecke

arrow-up

Noten

1 Leremijt

2 Teerlijnc

3 Wiert

4 Paulus

5 Orleens

6 Werkendet

7 Melcman

8 Darckers

arrow-up

separator