Over mij (Huib J. Plankeel)

separator

Inhoud

Foto van Huib J. Plankeel
foto: Marian van Poelje

Enige achtergrond informatie

Ik ben geboren in Voorburg (Z.H.) in 1947. Na de middelbare school en een universitaire opleiding (enige jaren natuurkunde, daarna psychologie) gevolgd door een postdoctorale opleiding tot wetenschappelijk bibliothecaris, heb ik vele jaren als informatiespecialist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewerkt. Sinds maart 2005 ben ik met FPU.

Genealogie en geschiedenis

Mijn belangstelling voor genealogie en geschiedenis dateert al van vele jaren her. Al in de zestiger jaren was ik regelmatig te vinden in het Gemeente archief van Den Haag om de kwartierstaat van mijn vaders moeder uit te zoeken. Later ben ik mij bezig gaan houden met de familie van mijn vader. Mijn grootvader was geboren in Oostburg en veel van zijn familie, met name van zijn moederskant, was afkomstig uit West Zeeuws Vlaanderen. Mijn grootvaders familie kwam meer uit Middelburg en Vlissingen, maar bleek uiteindelijk ook terug te vinden in Sluis.

Jammer genoeg zijn bij het bombardement van Middelburg ook veel gegevens van Sluis verloren gegaan, zodat ik met de stamboom van de familie Plankeel vastliep. Weliswaar is het wel zeker dat de familie oorspronkelijk afkomstig is uit de omgeving van Lille, maar zonder meer preciese gegevens is daar niet echt naar te zoeken.

En zo begon ik mij te verdiepen in de geschiedenis van West Zeeuws Vlaanderen, en wel specifiek de geschiedenis van Breskens. Dat was min of meer toeval. Van Groede en Cadzand was voor de oorlog al wel veel uitgezocht door o.a. De Hullu en anderen. Breskens was daarentegen nog een beetje een witte plek op de kaart.

Breskens

Inmiddels ben ik al meer dan 25 jaar bezig met de geschiedenis van Breskens. Daarbij heb ik ervoor gekozen om mij te beperken tot de 17e en 18e eeuw. Uiteindelijk is dat nog iets later geworden. De grens ligt nu bij omstreeks 1825. In dat jaar werd het eerste bevolkingsregister opgemaakt. In dezelfde tijd (1820-1832) werden ook de kadastrale gegevens opgenomen. Beide gebeurtenissen markeren de moderne tijd. Als beginpunt heb ik het jaar 1610 gekozen. In dat jaar werd Breskens, na meer dan 25 jaar (gedeeltelijk) onder water gelegen te hebben, opnieuw herdijkt. Over die periode (1610-1825) heb ik veel informatie verzameld over Breskens en zijn bevolking.

Veel van die informatie is nog niet bekend. Deze website beoogt een gedeelte van die informatie toegankelijk te maken. Vanzelfsprekend zal dat niet van de ene dag op de andere dag gereed zijn. Maar in de loop van de tijd hoop ik deze site regelmatig te kunnen bijwerken.

Daarnaast heb ik natuurlijk ook veel informatie uit de omliggende plaatsen verzameld. Ook daarvoor is nu op deze website plaats ingeruimd.

Andere interesse gebieden

Naast Breskens ben ik natuurlijk ook geïnteresseerd in de genealogie van mijn vaders familie, Plankeel, en die van mijn moeder, de uit Drente afkomstige familie Steenge. Ook aan hun kwartierstaat werk ik.

Ten slotte ben ik ook erg geïnteresseerd in de tijdrekenkunde of chronologie. Iets dat ook voorkomt uit het feit, dat Zeeland en Drente in de 17e eeuw niet de zelfde tijdrekening hadden.

Adresgegevens

Drs Huib J. Plankeel
Opaalstraat 151
NL-2332 TA Leiden
tel. 071- 5763406
email: email address in image

arrow-up

separator