Kalcalc, een kalender calculator

downloadpagina

separator 

Kalcalc is een klein Windows kalenderprogramma om snel vast te kunnen stellen op welke (feest)dag een bepaalde datum viel, zowel te gebruiken voor Nederlandse data, als voor data in de ons direct omringende landen. September 2002 is versie 2.0i (thans 2.0j) door mij beschikbaar gesteld voor het publiek domein. Verkoop en verspreiding door derden (op welke manier dan ook) is, behoudens met schriftelijke toestemming, evenwel verboden.

Kalcalc2 [v3.0] is de 32-bit versie, gepubliceerd febr. 2010.

drs Huib J. Plankeel

Klik voor downloaden op de onderstaande link

Kalcalc v2.0j [verouderde versie; verwijderd]

Kalcalc v3.0a [32-bit versie]

en sla het bestand op in de map met programma's.
Maak daarna zelf een link naar het bureaublad.


Nota: Kalcalc2 is een 32-bit Windows programma, en vereist een besturingssysteem (of een emulatiesysteem) dat zo'n programma kan verwerken.
Kalcalc2 is a 32-bit Windows application. It requires an operation system (or an emulator) that allows running such programs.

separator