Biervliet

Lidmaten 1628-1722(1729)

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Dit bestand is onderdeel van mijn Lidmatenproject. Zie dáár voor een toelichting bij deze tabel.
Dit bestand bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel nummers omschrijving
a Bt001 - Bt066 Lidmaten 1628-1635, ontleend aan actaboek 1. Zie toelichting onder c.
b Bt071 - Bt161a Lidmatenlijst april 1636, deels beschadigd, losliggend blad in actaboek 1. De datum is weggevallen, maar de lijst kan, op grond van met name de aanstellingsdata van ouderlingen en diakenen, die in de acta eveneens worden vermeld, gedateerd worden op april 1636.
c Bt171 - Bu107 Lidmaten 1636-1698, ontleend aan actaboek 1 en 2
Toelichting: Vóór 1703 zijn (behoudens de lijst van 1636) geen lidmatenlijsten of lidmatenboeken bekend. Deze blijken evenwel genoteerd te zijn in het oudst bewaarde actaboek, dat van april 1628 tot mei 1697 loopt. Ik heb de gegevens daaruit geëxtraheerd. De inkt in dit actaboek is af en toe zeer vervaagd, en het handschrift vaak ook moeilijk leesbaar, zodat ik niet uitsluit, dat ik iemand over het hoofd gezien heb. Actaboek 2 begint 9 mei 1697, maar bevat nog slechts enkele inschrijvingen. Voor een deel ontbreekt in dit overzicht de paginanummering, deels omdat ik die niet aangetekend heb, deels omdat de bladzijden ná f70 niet meer genummerd zijn.
Bron: Zeeuws archief, toegang 582, Herv. Gemeente Biervliet, inv.nrs. 1- 2
d Bv001 - Bv301 Lidmatenlijsten 1703-1722 met enkele gegevens tot 1729
Toelichting: in die periode werd jaarlijks een lijst opgesteld van alle lidmaten. In deze bewerking heb ik alleen de lijst van 1703 volledig opgenomen, en voor de jaren daarna alleen de mutaties vermeld. Iemand, die in 1706 voor het eerst op de lijst komt, heb ik genoteerd als in[gekomen] in 1706. Of dat door belijdenis of door attestatie is, wordt niet vermeld. Bij iemand, die in 1706 niet meer op de lijst voorkomt, heb ik dat in de lijst van 1705 aangegeven.

De lidmatentabel

volgnr pag s plaats van

datum in      voornaam achternaam opmerking acte           weg plaats waarheen datum opmerking hjp
Bt001 f1 b


8-4-1628 Dirck Jacobs enBt002 f1 b


8-4-1628 Willemken Jacobs] hv v Dirck JacobsBt003 f1 b


8-4-1628 Aernout Croot enBt004 f1 b


8-4-1628 Maeijken Croot] hv v Aernout CrootBt005 f1 b


8-4-1628 Andries Adriaansen Cortenbos
Bt006 f1 b


8-4-1628 Maeijken Cornelis]? hv v Marinis Cornelissen metserBt006a f1 0


8-4-1628 Marinis Cornelissen metser; man v Maeijken CornelisBt007 f1 i Sonnemaer

8-4-1628 Dijngeman Lievijns den wagenmaeckerBt008 f1 i Hoek

8-4-1628 Jan Guntssen soldaet onder capt. Dionysius Prion, met attest v Joannes Lievens, excl pastor [Hoek]Bt008a f1 0


8-4-1628 Dionysius Piron capt.; zijn soldaat Jan GuntssenBt009 f1 i Yzendijke

8-4-1628 Jan Aertsen enBt010 f1 i Yzendijke

8-4-1628 Anneken NN hv v Jan AertsenBt011 f1 b


8-7-1628 Elisabet van Maldere wed. v Hans RooseBt011a f1 0


8-7-1628 Hans Roose zijn weduwe Elisabet van MaldereBt012 f1 i Bergen op Zoom

8-7-1628 Charles La V...? soldaat onder capt. JagerBt012a f1 0


8-7-1628 capt. Jager zijn soldaat Charles La V...?Bt013 f1 i Den Briel

8-7-1628 Pierre Hermanssen corporaal v d adelborsten onder capt. JagerBt013a f1 0


8-7-1628 capt. Jager zijn corporaal Pierre HermanssenBt014 f1 i


8-7-1628 Sybille Joostens hv v George Chevalier, leutenant van capt. JagerBt014a f1 0


8-7-1628 George Chevalier lieutenant; man van Sybille JoostensBt014b f1 0


8-7-1628 capt. Jager zijn lieutenant George ChevalierBt015 f1 i


8-7-1628 Ida Gerrits hv v Joris? Doens?/Daens?, adelborst onder capt. JagerBt015a f1 0


8-7-1628 Joris (?) Doens? adelborst; man van Ida GerritsBt015b f1 0


8-7-1628 capt. Jager zijn adelborst Joris? Doens?Bt016 f1 i Den Briel

8-7-1628 Trijntien? Michiels]? hv v Michiel Lievensen, soldaat onder capt. JagerBt016a f1 0


8-7-1628 Michiel Lievensen soldaat; man v Trijntien? Michiels]?Bt016b f1 0


8-7-1628 capt. Jager zijn soldaat Michiel LievensenBt017 f1 i Yzendijke

8-7-1628 Sara Willems hv v Gabriel SimonsBt017a f1 0


8-7-1628 Gabriel Simons man v Sara WillemsBt018 f1 b


7-10-1628 Thomas Ca...? soldaat onder capt. JagerBt018a f1 0


7-10-1628 capt. Jager zijn soldaat Thomas Ca...?Bt019 f1 b


7-10-1628 [Maijken] Buijse jd uit t land van der NeuseBt020 f1 b


13-1-1629 Jacob Lievens
Bt021 f1 b


13-1-1629 Richardt Pruijn{of Pruijm,
Bt022 f1 b


13-1-1629 Zacharias Turner soldaatBt023 f1 b


13-1-1629 Dijngeken van Maldere
Bt024 f1 b


13-1-1629 Lydia de Clerck
Bt025 f1 b


13-1-1629 Leunken ?? [blad beschadigd]
Bt026 f1 b


13-1-1629 Angenietie Hendericx
Bt027 f1v b


31-3-1629 Jan Pont?
Bt028 f1v b


31-3-1629 Jan Parsevelt
Bt029 f1v b


31-3-1629 Jan Synsen geb. .... .. EngelandtBt029a f1v 0


31-3-1629 capt. van der Meerse zijn soldatenBt030 f1v b


30-6-1629 Adriaen Bal ...ior?Bt031 f1v b


30-6-1629 Christofel Vermuelen
Bt032 f1v b


30-6-1629 Jan Pauwels
Bt033 f1v b


30-6-1629 Jacobmijne Cornelis
Bt034 f1v b


30-6-1629 Catelijnken Pieters
Bt035 f1v i Bergen op Zoom

30-6-1629 Sara de Clouw hv v Jan Janssen? Cler?Bt035a f1v 0


30-6-1629 Jan Janssen? Cler? man v Sara de ClouwBt036 f1v b


6-10-1629 Hester Coenen? jd van MiddelburgBt037 f1v i


6-10-1629 Sara de Ionge hv v Arrj Rosaudt?, soldaat onder capt. van der MeerscheBt037a f1v 0


6-10-1629 Arrj Rosaudt? man v Sara de Ionge


in lidm.lijst 1636 Herri Roseu
Bt037b f1v 0


6-10-1629 capt. van der Meersche zijn soldaat Arrj Rosaudt?Bt038 f1v i Hoek

6-10-1629 Medleenken? Barents hv v Jasper de Cammer


voornaam controleren! ik had eerst Jan.
Bt038a f1v 0


6-10-1629 Jasper de Cammer man v Medleenken? BarentsBt039 f1v i Middelburg

6-10-1629 Christijnken H..bre..st.. ??
Bt040 f2 b


13-1-1635 Jacob van ...?I: blad beschadigd
Bt041
b


13-1-1635 Adriaan Lem
Bt042
b


13-1-1635 Pieter And...?I: blad beschadigd
Bt043
b


13-1-1635 ...? LambrechsenI: blad beschadigd
Bt044
b


13-1-1635 Dirck Jansen ...?


toevoeging onleesbaar
Bt045
v


13-1-1635 Jacob Cornelis voorgesteld en gekozen tot ouderlingBt046
v


13-1-1635 D[irck] Jacobs voorgesteld tot ouderlingBt047
v


13-1-1635
Cortenbos voorgesteld tot diakenBt048
v


13-1-1635 Jaques Huwa[ert] voorgesteld en gekozen tot diakenBt049
v


11-2-1635 mr Ritsaert NN de chirurgijn


gezien de voornaam of Ritsaert de Gomme of Ritsaert Claus
Bt050
i Middelburg

7-4-1635 Sara de Kleerck
Bt051
b


7-4-1635 Job Jobsen
Bt052
b


7-4-1635 Maiken Cornelis wed. v Balten de VischerBt052a
0


7-4-1635 Balten de Vischer zijn weduwe Maiken CornelisBt053
b


7-7-1635 Stoffel Coers
Bt054
b


7-7-1635 Mathijs van Ameren
Bt055
b


7-7-1635 Josijne schoenmaakers
Bt056
b


13-10-1635 Maiken Adriaans Huijk hv v Lodewijck JaspersBt056a
0


13-10-1635 Lodewijck Jaspers man v Maiken Adriaans HuijkBt057
i


12-1-1636 Leuntien Adraans (sic) en


zij was meid bij Johannes Beverlander
Bt058
i


12-1-1636 Johannes Beverlander
Bt059
i?


12-1-1636 ..laes Warnierin de marge aangetekend
Bt060
i?


12-1-1636 Carles Wagman enBt061
i?


12-1-1636 Jacoba NN hv v Carles WagmanBt062
i?


12-1-1636 Magdalena de Buson
Bt063
b


12-4-1636 Paulijn[tje] Jans hv v Pieter CornelissenBt063a
0


12-4-1636 Pieter Cornelissen man v Paulijn[tje] JansBt064
i


12-4-1636 Jan Aartsen enBt065
i


12-4-1636 Claesken NN hv van Jan AartsenBt066
i


12-4-1636 Aachtien Cornelis wed.


blijkens lidm.lijst 1636 moeder van de huisvr. van Dirck
Bt071
v


[4-1636] Gabriel Moerman predikant; enBt072
v


[4-1636] Corn[elia] NN hv v Gabriel Moerman


blijkens dpbk 1640: Cornelia van Hecke
Bt073
v


[4-1636] Maria Moerman sijn [Gabriels] susterBt074
v


[4-1636] Jan Aartsen auderlijnck, en


opm: afgegaan mei 1636
Bt075
v


[4-1636] Anna NN huisvr. van Jan AartsenBt076
v


[4-1636] Jacob Cornelissen auderlijnck, en


opm: gekozen jan. 1635
Bt077
v


[4-1636] Aelken NN huisvr. van Jacob CornelissenBt078
v


[4-1636] Richaart de Gomme afgegaan auderlijnck, en


opm: afgegaan jan. 1635
Bt079
v


[4-1636] Catharin[a] NN [huisvr. van Richaart de Gomme]


blad beschadigd
Bt080
v


[4-1636] Lieven de Vrient diakon, en


opm: afgegaan mei 1636
Bt081
v


[4-1636] Wilemijncken NN huisvr. van Lieven de VrientBt082
v


[4-1636] Jan Kiskis van Grol afgegaan diakon, en


opm: afgegaan jan. 1635
Bt083
v


[4-1636] Catarina NN huisvr. van Jan Kiskis van GrolBt084
v


[4-1636] Jaques Huwaart diakon, nu gestorven


opm: gekozen jan. 1635
Bt085
v


[4-1636] Andries Cortenbos afgegaan diakon, en


opm: gekozen jan. 1635
Bt086
v


[4-1636] Maiken NN huisvr. van Andries CortenbosBt087
v


[4-1636] Dirck Jacobs afgegaan diakon, enBt088
v


[4-1636] Willemijncken NN huisvr. van Dirck JacobsBt089
v


[4-1636] Nicolaes Bolius schoolmeester, enBt090
v


[4-1636] Elisabet NN huisvr. van mr Nicolaes BoliusBt091
v


[4-1636] Huberecht Rodou enBt092
v


[4-1636] Piriane NN huisvr. van Huberecht RodouBt093
v


[4-1636] Adriaan Lem
Bt094
v


[4-1636] Dijngenken van Maaldere wed. van Geraart [Va..??]


J: blad beschadigd
Bt094a
0


[4-1636] Geraart Va..?? zijn wed. Dijngenken van MaaldereBt095
v


[4-1636] Corijntien Lievens]? wed. v Dijngman LijevensBt096
v


[4-1636] Dijngman Lijevens zijn weduwe Corijntien Lievens]?Bt097
v


[4-1636] Aarnout de Munter
Bt098
v


[4-1636] Jan Blackman enBt099
v


[4-1636] Maiken NN huisvr. van Jan BlackmanBt100
v


[4-1636] Adriaan Borselaer enBt101
v


[4-1636] Elisabet NN huisvr. van Adriaan BorselaerBt102
v


[4-1636] Job Jobsen enBt103
v


[4-1636] Leuntien NN huisvr. van Job JobsenBt104
v


[4-1636] Ingel Jacobsen enBt105
v


[4-1636] Maiken NN huisvr. van Ingel JacobsenBt106
v


[4-1636] Sara Rosseu] huisvr. van Herri RoseuBt106a
0


[4-1636] Herri Rosseu man van Sara Rosseu]Bt107
v


[4-1636] Jan Beverlander
Bt108
v


[4-1636] Leendert Wilmsen enBt109
v


[4-1636] Jakem[ijcken] NN huisvr. v Leendert Wilmsen


tr 1629
Bt110
v


[4-1636] Nicolaes Warnier
Bt111
v


[4-1636] Leuntien Adriaans dienstmaacht van [Jan] Beveland[er]Bt111a
0


[4-1636] Jan Beverlander zijn dienstmaagt Leuntien AdriaansBt112
v


[4-1636] Pieter Cortenbos
Bt113
v


[4-1636] Jacob Lijvents en


tr 1628
Bt114
v


[4-1636] Jakemine NN huisvr. v Jacob LijventsBt115
v


[4-1636] Lijre de Klerck]? huisvr. van Gillis de KlerckBt115a
0


[4-1636] Gillis de Klerck man van Lijre de Klerck]?Bt116
v


[4-1636] Maria Beerens wed. v Beerent de VliegerBt116a
0


[4-1636] Beerent de Vlieger zijn weduwe Maria BeerensBt117
v


[4-1636] Ad[r]iaan Mateusen enBt118
v


[4-1636] Sara NN huisvr. van Adriaan MateusenBt119
v


[4-1636] Lisabet Craakers] huisvr. van Jacob de Craa[ker]Bt119a
0


[4-1636] Jacob de Craa[ker] man van Lisabet CraakersBt120
v


[4-1636] Willem Leenderts enBt121
v


[4-1636] Adriaane NN huisvr. van Willem LeendertsBt122
v


[4-1636] Cornelis Jansen
Bt123
v


[4-1636] Ad[r]iaan de Kooninck (.... huijsvr.)


onduidelijk waarom dit tussen haakjes staat; de volgende en laatste regel is niet meer leesbaar
Bt124
v


[4-1636] NN NN huisvr.?? van Adriaan de Kooninck


H: blad beschadigd
Bt125
v


[4-1636] NN NN en


H: blad beschadigd; mogelijk Gabriel Simons
Bt126
v


[4-1636] Sara NN huisvr. van NN NN


H: blad beschadigd; mogelijk Sara Willems
Bt127
v


[4-1636] NN NN en


H: blad beschadigd
Bt128
v


[4-1636] Maiken NN huisvr. van NN NN


H: blad beschadigd
Bt129
v


[4-1636] NN Beerens wed. v Jasper de Camm[er]


H: blad beschadigd
Bt129a
0


[4-1636] Jasper de Camm[er] zijn wed. NN Beerens


H: blad beschadigd
Bt130
v


[4-1636] ....en Steiaert dienstmaacht van Jan AartsenBt130a
0


[4-1636] Jan Aartsen zijn dienstmaagt ...en SteiaertBt131
v


[4-1636] [Ca]rolus Wageman enBt132
v


[4-1636] Jacoba NN huisvr. van [Ca]rolus WagemanBt133
v


[4-1636] Madalena de Buson
Bt134
v


[4-1636] Jan Rijmsen enBt135
v


[4-1636] Janneken NN huisvr. van Jan RijmsenBt136
v


[4-1636] Jacob van Hameren enBt137
v


[4-1636] Sara NN huisvr. van Jacob van HamerenBt138
v


[4-1636] Rissaart Claus enBt139
v


[4-1636] Anna NN huisvr. van Rissaart ClausBt140
v


[4-1636] Pieter Rentier enBt141
v


[4-1636] Catarina NN huisvr. van Pieter RentierBt142
v


[4-1636] Philips NNgeen achternaam vermeld
Bt143
v


[4-1636] Jeremias Seriet enBt144
v


[4-1636] Madalena NN huisvr. van Jeremias SerietBt145
v


[4-1636] Guiliaam Puson?
Bt146
v


[4-1636] Matijs van Hameren
Bt147
v


[4-1636] Lodewijck Jaspers enBt148
v


[4-1636] Maiken NN huisvr. van Lodewijck JaspersBt149
v


[4-1636] Anna Robberts huisvr. van Robet SmidtBt149a
0


[4-1636] Robe[r]t Smidt man van Anna RobbertsBt150
v


[4-1636] Gabriel NNgeen achternaam vermeld
Bt151
v


[4-1636] Jan Parceval enBt152
v


[4-1636] Maiken NN huisvr. van Jan ParcevalBt153
v


[4-1636] Abigael Jacobs]? huisvr. van Jacob LeijnsenBt153a
0


[4-1636] Jacob Leijnsen man van Abigael Jacobs]?Bt154
v


[4-1636] Agniete Daniels]? huisvr. van Daniel PietersBt154a
0


[4-1636] Daniel Pieters man van Agniete Daniels]?Bt155
v


[4-1636] David de Meier
Bt156
v


[4-1636] Pieter Audaar
Bt157
v


[4-1636] [S]tofel Cours soldaat onder capt. MornauBt157a
0


[4-1636] capt. Mornau zijn soldaat Stofel CoursBt158
v


[4-1636] Paulijnken Jan huisvr. van Pieter CornelissenBt158a
0


[4-1636] Pieter Cornelissen man van Paulijnken JanBt159
v


[4-1636] Jan Aartsen enBt160
v


[4-1636] Claisken NN huisvr. van Jan AartsenBt161
v


[4-1636] Achtien Cornelis wed., moeder van de huisvr. van DirckBt161a
0


[4-1636] Dirck NN zijn vrouws moeder Achtien CornelisBt171
b


19-7-1636 Gillis de Klerck
Bt172
i Hoek]

19-7-1636 capt. Mornou enBt173
i Hoek]

19-7-1636 NN NN huisvr. v capt. MornouBt174
i Hoek]

19-7-1636 lieutenant Baliaart en


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt175
i Hoek]

19-7-1636 NN NN huisvr. van lieutenant Baliaart


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt176
i Hoek]

19-7-1636 Caspar de Mormau vaandrager onder capt. Mornou


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt177
i Hoek]

19-7-1636 Maurits de Mormauwrs. allen onder capt. Mornau
Bt178
i Hoek]

19-7-1636 Johanna NN wed. van capt. Baliaart


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt178a
0


19-7-1636 capt. Baliaart zijn weduwe Johanna NN


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt179
i Hoek]

19-7-1636 Abraham Nobelies? sesiant [sergiant]


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt180
i Hoek]

19-7-1636 Willem Willemsen corporaal, met zijn huisvr.


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt181
i Hoek]

19-7-1636 NN NN huisvr. van Willem Willemsen, corporaal


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt182
i Hoek]

19-7-1636 Quinten Dirxen en


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt183
i Hoek]

19-7-1636 NN NN huisvr. van Quinten Dirxen


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt184
i Hoek]

19-7-1636 Wouter Jansenwrs. allen onder capt. Mornau
Bt185
i Hoek]

19-7-1636 Charel Rijschaartwrs. allen onder capt. Mornau
Bt186
i Hoek]

19-7-1636 Gerrit Taute?wrs. allen onder capt. Mornau
Bt187
i Hoek]

19-7-1636 Stoffel Coers en


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt188
i Hoek]

19-7-1636 NN NN huisvr. van Stoffel Coers


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt189
i Hoek]

19-7-1636 Janneken Jacobs huisvr. van sesiant [sergiant] Walrave


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt189a
0


19-7-1636 sergiant Walrave zijn huisvr. Janneken Jacobs


wrs. allen onder capt. Mornau
Bt190
i Hoek]

19-7-1636 Michiel? Cappellewrs. allen onder capt. Mornau
Bt191
i


11-10-1636 Martijnus van de Weerde enBt192
i


11-10-1636 Constanse NN huisvr. van Martijnus van de WeerdeBt193
b


11-10-1636 Walrave van Nuffele
Bt194
b


11-10-1636 Stoffel Rauweer?
Bt195
b


11-10-1636 Cornelis Moerman
Bt196
i


10-1-1637 Hans de Lantsheer enBt197
i


10-1-1637 Lisabet Socijn hv v Hans de LantsheerBt198
b


11-4-1637 Joos Adriaansen Kete[....]
Bt199
b


11-4-1637 Leijntien Croox hv v Cornelis Corse[....]Bt199a
0


11-4-1637 Cornelis Corse[....] man van Leijntien Croox


= Cortenbos
Bt200
b


11-4-1637 Pierina Wouters]? huisvr. v Wouter [......]Bt200a
0


11-4-1637 Wouter [...] man van Pierina Wouters]?Bt201
i


11-4-1637 Dina de Moor huisvr. v Joos KetelaerBt201a
0


11-4-1637 Joos Ketelaer man v Dina de MoorBt202
i


11-4-1637 Catherina van Deijnsen huisvr. v Johannes BeverlanderBt202a
0


11-4-1637 Johannes Beverlander man v Catherina van DeijnsenBt203
b


12-7-1637 A[rnault] Beijdale
Bt204
b


12-7-1637 Leendert Cornelissen
Bt205
b


12-7-1637 Romein Com[....]
Bt206
b


12-7-1637 Cornelis Cortenbos
Bt207
i


12-7-1637 Lucretia van [Egem??] huisvr. v Arnault BeidaleBt208
b


10-10-1637 Willemijncken Pieters huisvr. v Lieven de VrientBt208a
0


10-10-1637 Lieven de Vrient man v Willemijncken PietersBt209
b


9-1-1638 Philippe Dure
Bt210
b


9-1-1638 Susanna Jaspers
Bt211
b


9-1-1638 Jacleijn Bleijn
Bt212
b


9-1-1638 Drijsijne Kammer
Bt213
b


10-4-1638 Jan Dullaert
Bt214
b


10-4-1638 Carel Adriaansen= Bal
Bt215
b


10-4-1638 Anteunis Guntsen
Bt216
b


10-4-1638 Willem Lenaerts
Bt217
i


10-4-1638 Bernaert Bras [en]Bt218
i


10-4-1638 Sussanna Covijns huisvr. v Bernaert BrasBt219
i


10-4-1638 Sara Covijns
Bt220
b


7-7-1638 Laureis Le[....]man [en]Bt221
b


7-7-1638 Catarina Clais huisvr. v Laureis Le[...]manBt222
b


7-7-1638 J[....] Jans dienstbode van [Jan] Kiskis [van Grol]Bt222a
0


7-7-1638 Jan Kiskis van Grol zijn dienstbode J[....] JansBt223
b


7-7-1638 Geertruit [Boetmans]controleren; er zijn meer Geertruit's
Bt224
b


7-7-1638 Neese NN huisvr. van Leon


is Leon voornaam, of achternaam [le Lion??]
Bt225
b


7-7-1638 Catarina NN huisvr. v Adriaen CortenbosBt225a
0


7-7-1638 Adriaen Cortenbos man v Catarina NNBt226
i


7-7-1638 Michiel Respond
Bt227
i


7-7-1638 Joos Ketelaer enBt228
i


7-7-1638 [Dina] de Moor huisvr. van Joos KetelaerBt229
i


7-7-1638 Janneken de Mulder dienstmaagt van Joos KetelaerBt230
i


7-7-1638 David Verbaes <Vervenne! nagaan> de smit, enBt231
i


7-7-1638 Sara Michiels huisvr. v David Verbaes den smitBt232
i


7-7-1638 Carel Carels Wageman
Bt233
i


13-10-1638 Francijne La..[...]h?osse hv v Jan Wallet


I: blad beschadigd
Bt233a
0


13-10-1638 Jan Wallet man v Francijne La..Bt234
b


13-10-1638 Gillis de Loose
Bt235
b


13-10-1638 ??? Willem Lenaertcontroleren! dit zou de derde Willem Lenaerts zijn!?
Bt236
b


13-10-1638 Maerti[..] Taelmans hv v Carel BalBt236a
0


13-10-1638 Carel Bal man v Maerti[..] TaelmansBt237
i


12-1-1641 Francoise Ayars?
Bt238
i


12-1-1641 Stintien Boetman?
Bt239
b


12-1-1641 Marcus K[... ] en


I: blad beschadigd
Bt240
b


12-1-1641 Catalina Godijn hv v Marcus K[... ]Bt241
b


12-1-1641 Berbel Le[...]I: blad beschadigd
Bt242
b


12-1-1641 Gertruit Lenars hv v Adriaen [....]


ook Geertruit Wilms, hv v Adriaen Dijdens
Bt242a
0


12-1-1641 Adriaen [...]I: blad beschadigd
Bt243
b


13-4-1641 Adriaen Arentsen Spruit
Bt244
b


13-4-1641 Tomas du Pree
Bt245
b


13-4-1641 Marie Verscheure
Bt246
b


13-4-1641 Jackemintien Herbouts
Bt247
b


13-4-1641 Tanneken Verstrate
Bt248
b


13-4-1641 Maiken van de Putte [bovengeschreven: hv v Matijs Erbout]Bt248a
0


13-4-1641 Matijs Erbout man v Maiken van de PutteBt249
i


20-4-1641 Maaiken Hendrix
Bt250
i


20-4-1641 Jan[....] Heyndrix won. op de hoeve van de ????Bt251
i


20-4-1641 Madalen[...] [...] dienstbode tot de comijs BralBt251a
0


20-4-1641 comijs Bral zijn dienstbode Madalen[.... ]Bt252
i


20-4-1641 Janneken Vilin?? dienstbode van de com. CabeliauBt252a
0


20-4-1641 com. Cabeliau zijn dienstbode Janneken Vilin??Bt253
i


20-4-1641 Stophel Quirijnssen enBt254
i


20-4-1641 Adriaentien Ekers? hv v Stophel QuirijnssenBt255
b


20-4-1641 Matjeu Lariael soldaetBt256
b


20-4-1641 Heijndrixken Botmans
Bt257
i


12-10-1641 Charel Pieters geseyt Cats
Bt258
i


12-10-1641 Catarina de Broueyse [hv v Charel Pieters geseyt Cats]Bt259
i


12-10-1641 Gilliaem Bovii [en]; sergiantBt260
i


12-10-1641 Dijngentien Martens hv v Gilliaem Bovii, sergiantBt261
i


12-10-1641 Marten Jans [en]Bt262
i


12-10-1641 Barbel Martens hv v Marten JansBt263
i


12-10-1641 Wilhem Souderlant
Bt264
i


12-10-1641 Carel Carelsen
Bt265
i


12-10-1641 Jan Grossier [en]Bt266
i


12-10-1641 Lisabet van Ecke hv v Jan GrossierBt267
i


12-10-1641 Jacob Pauls?
Bt268
i


12-10-1641 Janneken Jans [hv? v Jacob Pauls]Bt269
i


12-10-1641 Jacob Adriaensen [en]Bt270
i


12-10-1641 Jaquemine Andries hv v Jacob AdriaensenBt271
i


12-10-1641 Andries de Bruine?
Bt272
i


12-10-1641 Elisabet Munis [hv? v Andries de Bruine?]Bt273
i


12-10-1641 Cornelis Cortenbos enBt274
i


12-10-1641 Leijntien Croox hv v Cornelis CortenbosBt275
b


12-10-1641 Laureis Jacobsen [bovengeschreven: den Backer]Bt276
b


12-10-1641 Willemijne Huberechts
Bt277
b


12-10-1641 Maiken Stoffels
Bt278
b


1?-1-1642 Cornelissen (sic) Simonsen
Bt279
b


1?-1-1642 Isack Vos
Bt280
b


1?-1-1642 Jan Olislager
Bt281
b


1?-1-1642 Jan Kleenwerck
Bt282
b


1?-1-1642 Pieternelle Laureis
Bt283
b


1?-1-1642 Tanneken Lois
Bt284
i


1?-1-1642 Antonis de Cock
Bt285
i


1?-1-1642 commandeur Manmaker?deze was tussen geschreven
Bt286
i


1?-1-1642 Maiken Heijndrix
Bt287
i


1?-1-1642 Jan Ameoens enBt288
i


1?-1-1642 NN NN hv v Jan AmeoensBt289
i


19-4-1642 Adriaen Millevile soldaatBt290
i


19-4-1642 Jan de Plancke [en]; soldaatBt291
i


19-4-1642 Catarijn Ritsaert hv v Jan de PlanckeBt292
b


19-4-1642 Adriaen Arnoutsen [bovengeschreven: castelijn op de hoeve van M.....s?


familienaam: Bartholf
Bt292a
0


19-4-1642 NN M....s zijn casteleijn Adriaen Arnoutsen [Bartholf]Bt293
b


19-4-1642 Jan de Cammer enBt294
b


19-4-1642 Ester de Cammer hv v Jan de CammerBt295
b


19-4-1642 Claes Cornelissen Brabander [bovengeschreven: knecht van Uilestene??Bt296
b


19-4-1642 NN Uilestene?? zijn knecht Claes Cornelissen BrabanderBt297
b


19-4-1642 Jannis Cortenbos
Bt298
b


19-4-1642 kin? de Besuve??
Bt299
i


12-7-1642 Jan Braems enBt300
i


12-7-1642 NN NN hv v Jan BraamsBt301
i


12-7-1642 Jacob Cornelissen [toegevoegd: knecht tot Focht]Bt301a
0


12-7-1642 NN Focht zijn knecht Jacob CornelissenBt302
i


12-7-1642 Tanneken Verwee [toegevoegd: vrouwe van de man in de Witte Leu]Bt302a
0


12-7-1642 NN NN man v Tanneken Verwee, aangeduid als de man in de Witte leeuwBt303
i


12-7-1642 Cornelis Aecke [toegevoegd: knecht tot Ramon]Bt303a
0


12-7-1642 NN Ramon zijn knecht Cornelis Aecke


I: of is Ramon voornaam?
Bt304
i


10-1-1643 Clertien Michiels
Bt305
i


10-1-1643 Bartolemeus Wouters enBt306
i


10-1-1643 Catarina Muninx hv v Bartolemeus WoutersBt307
i


10-1-1643 Mathijs Meerlant en zijn zusterBt308
i


10-1-1643 NN NN zuster van Mathijs MeerlantBt309
b


10-1-1643 Adriaen Betsman
Bt310
b


10-1-1643 Carel Jansen
Bt311
b


10-1-1643 Betien Vrients
Bt312
b


10-1-1643 Maiken Wilms
Bt313
b


11-7-1643 Joos van Gentsbrugge
Bt314
b


11-7-1643 Daniel Jansen
Bt315
b


15-10-1643 Danie[..] Heijndrix
Bt316
b


15-10-1643 Martina Lenaert
Bt316a
;


15-1-1644

consistorie, niemand aangekomenBt317
i


16-7-1644 Joos Adriaensen Ketelaer enBt318
i


16-7-1644 Dina de Moor hv v Joos Adriaensen KetelaerBt319
b


16-7-1644 Gabriel Heijndrixs
Bt320
b


16-7-1644 Antoni Jansen
Bt321
b


9-10-[1644] Johannes Grevere?
Bt322
i


9-10-[1644] Lisabet van den Bongert?
Bt323
i


12-1-[1645?] Pieter Meinders enBt324
i


12-1-[1645?] Gerarda de Wolf hv v Pieter MeindersBt325
i


12-1-[1645?] Maiken Herebouts hv v Adriaen de VrientBt325a
0


12-1-[1645?] Adriaen de Vrient man v Maiken HereboutsBt326
i


12-1-[1645?] Laureis Jacobsen enBt327
i


12-1-[1645?] Pieternelle Meulenaers hv v Laureis JacobsenBt328
b


12-1-[1645?] Jan Roose
Bt329
b


12-1-[1645?] Jan Cammerman
Bt330
b


12-1-[1645?] Jannette Aertsen
Bt331
b


13-4-1647 Lenaert Heijndrix
Bt332
b


13-4-1647 Elias Boerman
Bt333
b


13-4-1647 Teunis de Kraeker
Bt334
b


13-4-1647 Madalena Mateus
Bt335
i


13-7-1647 Catalina Soetens hv v Lenaert TeerlijncsBt335a
0


13-7-1647 Lenaert Teerlijncs man v Catalina SoetensBt336
i


13-7-1647 Maiken Soetens j.d.Bt337
i


13-7-1647 Maiken Heijndrix
Bt338
b


13-7-1647 Pieter Wilmsen j.m.Bt339
b


13-7-1647 Maiken Diet
Bt340
b


11-1-1648 Hans Doers veendrichBt341
b


11-1-1648 Servaes van Sweevelt?
Bt342
b


11-1-1648 Cornelis Schrijver
Bt343
b


11-1-1648 Pauls Sleep
Bt344
b


11-1-1648 Marinis Vijncke
Bt345
b


11-1-1648 Lisabet van Gentsbrugge hv v Jasper van de PutteBt345a
0


11-1-1648 Jasper van de Putte man v Lisabet van GentsbruggeBt346
;


11-4-1648

de volgende aantekeningen zijn begin 1651 overgenomen
Bt346
b


11-1-1648 Tanneken Cortenbos
Bt347
b


11-4-1648 Jan de Vos
Bt348
b


11-4-1648 Lieven van Raemdons (sic)
Bt349
b


11-4-1648 Catalina Voermantè
Bt350
b


11-4-1648 Pierijntje Joernee?I: laatste deel slecht leesbaar
Bt351
b


11-4-1648 Jacquemijntjen Amioens
Bt352
b


11-4-1648 Berbel Cocxs
Bt353
b


11-4-1648 Grijtjen Cornelis
Bt354
i


11-4-1648 Catalina NN hv v corporael Isaac NNBt354a
0


11-4-1648 Isaac NN corporaal, man v Catalina NNBt355
b


15-6-[1648] Daniel Claessen
Bt356
b


15-6-[1648] Maeijken Joernees
Bt357
b


15-6-[1648] Adrijaen Laurens
Bt358
i


15-6-[1648] Barbel van de Voorde
Bt359
i


10-10-1648 Maria de Gomme wed. Adolph de ClerckBt359a
0


10-10-1648 Adolph de Clerck zijn weduwe Maria de GommeBt360
i


10-10-1648 Claertjen de Graeve
Bt361
i


10-10-1648 Willemijntje Vermeere hv v Joos BuijsBt361a
0


10-10-1648 Joos Buijs man v Willemijntje VermeereBt362
b


10-10-1648 Johannes Joerneè
Bt363
b


10-10-1648 Berbel Corthals hv v Josi(sic) JoerneèBt363a
0


10-10-1648 Josi(sic) Joerneè
Bt364
b


10-10-1648 Maeijken Munter
Bt365
b


9-1-1649 Lieven de Munck
Bt366
b


9-1-1649 Guiljaem van Loo
Bt367
b


9-1-1649 Adriaentjen Bolias
Bt368
b


9-1-1649 Josijne Serle hv v Paulus SleepBt368a
0


9-1-1649 Paulus Sleep man v Josijne SerleBt369
b


8-1-[1650] Joos Maurits
Bt370
b


8-1-[1650] Jacob Stappaert
Bt371
b


8-1-[1650] Cornelia Bovi
Bt372
b


8-1-[1650] Francois Eckè
Bt373
b


8-1-[1650] Geertjen Jans vrouwe van Cnabbelsack?


J: interpretatie onduidelijk
Bt374
b


8-1-[1650] Levijntje Boermans
Bt375
b


8-1-[1650] Gerrit Heijndricks
Bt376
i Borsele

9-4-[1650] Beniamin Busignij dhr; enBt377
i Borsele

9-4-[1650] Maria Smulder hv v dhr Beniamin BusignijBt378
i Borsele

9-4-[1650] Elisabeth Busignij dochter van dhr Beniamin BusignijBt379
b


9-4-[1650] Joos Buijs
Bt380
b


9-4-[1650] Jacob uijt den Daele
Bt381
b


9-4-[1650] Willem Causijn?I: door verbetering onduidelijk
Bt382
b


9-4-[1650] Jan Herbout
Bt383
b


9-4-[1650] Aernout Meusen
Bt384
b


9-4-[1650] Meerten Rijlof
Bt385
b


9-4-[1650] Cornelis Aertsen
Bt386
b


9-4-[1650] Lisebeth Blanckaerts
Bt387
b


9-4-[1650] Catalijne Aertsen
Bt388
b


9-4-[1650] Maria Busignij
Bt389
b


9-7-1650 Jan van der Bilce
Bt390
b


9-7-1650 Ingel Ingelsen Eeman
Bt391
b


9-7-1650 Martijntje Jans hv Hou?eers(?)


J: verbeterde letter, onleesbaar
Bt392
b


9-7-1650 Bastiaentjen Heijndricks
Bt393
b


9-7-1650 Judick Oliviers
Bt394
b


9-7-1650 Janneken van de Woestijne
Bt395
b


21-1-1651 Leunis Duijvaert
Bt396
b


21-1-1651 Willemijna Busignij
Bt397
i Ossenisse

21-1-1651 Willem Romeijn
Bt398
b


22-4-1651 Sara Noveliers
Bt399
b


22-4-1651 Susanna Aertsen Spruijt
Bt400
b


22-4-1651 Leendert Willemsen soone van Willem Leendersen, doenmael ouderlinckBt400a
0


22-4-1651 Willem Leendersen zijn zoon Leendert WillemsenBt401
b


22-4-1651 Jan Claeijssen
Bt402
i


8-7-1651 Catharina Coorne
Bt403
i


8-7-1651 Pieter Arijesen Pereboom enBt404
i


8-7-1651 Pietertjen Cornelis hv v Pieter Arijesen PereboomBt405
b


8-7-1651 Anthonette Jacobs hv v Pieter LoppeèBt405a
0


8-7-1651 Pieter Loppeè man v Anthonette JacobsBt406
b


8-7-1651 Theuntjen Ritsaerts hv v Adrijaen LambrechtsBt406a
0


8-7-1651 Adrijaen Lambrechts man v Theuntjen RitsaertsBt407
b


8-7-1651 Lijntjen Hubrechts hv v Cent CornelissenBt407a
0


8-7-1651 Cent Cornelissen man v Lijntjen HubrechtsBt408
b


8-7-1651 Helena Willems hv v Aernout PietersBt408a
0


8-7-1651 Aernout Pieters man v Helena WillemsBt409
b


7-10-[1651] Mels Bartelsen
Bt410
b


7-10-[1651] Johannes le Feber
Bt411
b


13-1-1652 Gillis Veerman
Bt412
b


13-1-1652 Abraham de Munck
Bt413
b


13-1-1652 Joos van der Verre
Bt414
b


13-1-1652 Drijesijne van Gentsbrugge
Bt415
b


13-1-1652 Maeijken Caerels
Bt416
i


13-1-1652 Guiljaem Bovi en


chirurgijn; 3 maanden later vertrokken naar Terneuzen
Bt417
i


13-1-1652 Marij Lammens hv v Guiljaem BoviBt418
b


20-4-1652 Janneken Abrahams hv v Pieter ChristiaensenBt418a
0


20-4-1652 Pieter Christiaensen man v Janneken AbrahamsBt419
b


20-4-1652 Geert de Meij
Bt420
b


20-4-1652 Janneken Veermans
Bt421
b


20-4-1652 Maetjen Ariaens hv v Jan HavaelBt421a
0


20-4-1652 Jan Havael man v Maetjen AriaensBt422
w


20-4-1652 Guiljaem Bovi
vertr. Terneuzen

Bt423
w


20-4-1652 Jan Roose
vertr.


Bt424
i


12-7-[1653?] Maeijken Craeckersjaartal onzeker; of 1652
Bt425
i


12-7-[1653?] Levijntjen Scholaertjaartal onzeker; of 1652
Bt426
b


12-7-[1653?] Francois Ritsaertjaartal onzeker; of 1652
Bt427
b


12-7-[1653?] Catharina de Sonè juffr.


jaartal onzeker; of 1652
Bt428
b


12-7-[1653?] Theunijntjen Craeckersjaartal onzeker; of 1652
Bt429
i


12-7-[1653?] Jacob Campe van Bruhese commandeur; en


jaartal onzeker; of 1652
Bt430
i


12-7-[1653?] Leonora de la Sale juffr; hv v Jacob Campe van Bruhese


jaartal onzeker; of 1652
Bt431
i


12-7-[1653?] Jaacq le Grandjaartal onzeker; of 1652
Bt432
i


12-7-[1653?] Elisabeth Adriaenssenjaartal onzeker; of 1652
Bt433
i


12-7-[1653?] Maeijken Craeckersjaartal onzeker; of 1652 ; dubbel opgevoerd; achter haar naam maar onduidelijk of het erbij hoort, toegevoegd: Aen mons. Nicasius Baerlant, vendrich van de comp. van dhr comm. Bruhese
Bt434
i


11-10-1653 Jan Cornelissen Prommel schoolmeester; beroepen 16-8-1653Bt435
i


11-10-1653 Dijngentjen Jans dr v Jan Cornelissen PrommelBt436
i


11-10-1653 Pierre Morraert
Bt437
b


10-1-1654 Josijne Gerrits
Bt438
b


10-1-1654 Jobje Marinus
Bt438a
0


10-1-1654 capt. van Bruhese de volgende 17 personen van zijn compagnie:Bt439
i


10-1-1654 Cornelis Heijndricks enBt440
i


10-1-1654 Josijntjen Joos hv v Cornelis HeijndricksBt441
i


10-1-1654 Hans Revelstock
Bt442
i


10-1-1654 Cornelis Cornelissen
Bt443
i


10-1-1654 Joos Claessen enBt444
i


10-1-1654 Anneken NN hv v Joos ClaessenBt445
i


10-1-1654 Lieven Pietersen
Bt446
i


10-1-1654 Jan Tellij
Bt447
i


10-1-1654 Laurens van Laerberge
Bt448
i


10-1-1654 Martijn Dammer enBt449
i


10-1-1654 Janneken Raepsen hv v Martijn DammerBt450
i


10-1-1654 Jan Tessier
Bt451
i


10-1-1654 Willemijnken Joos
Bt452
i


10-1-1654 Berbel Pennincks
Bt453
i


10-1-1654 Maeijken Pieters sergeants vrouwBt454
i


10-1-1654 Janneken Cornelis
Bt455
i


10-1-1654 Marij la Court
Bt456
b


11-4-[1654] Cornelis Willemsen Blaeuw-caemer
Bt457
b


11-4-[1654] Janneken van Hemselroij
Bt458
i


11-4-[1654] Martijntjen Adriaens hv v mr Jan Cornelissen PrommelBt458a
0


11-4-[1654] Jan Cornelissen Prommel man v Martijntjen AdriaensBt459
i


11-4-[1654] Bastiaentjen Jans dr v mr Jan Cornelissen PrommelBt460
b


11-7-[1654] Nicolaus Achterlooij
Bt461
b


11-7-[1654] Pieter Janssen Caemerman
Bt462
b


11-7-[1654] Caerel van Nieuwenhuijse
Bt463
b


11-7-[1654] Lijsebeth Cornelis
Bt464
i


11-7-[1654] Thomas Minneboo
Bt465
i


11-7-[1654] Jan Roose enBt466
i


11-7-[1654] Janneken Dijt hv v Jan RooseBt467
i


eind 1654 Francijntjen Turckszie acta: had belijdenis in Sluis gedaan, had in zware zonde geleefd, getuigenis van ds Borstio, predikant Dordrecht; weer toegelaten
Bt468 f18v b


03-04-1655 Aechjen Bast....n
Bt469 f18v b


03-04-1655 Jacomijntje Cornelis
Bt470 f18v b


03-04-1655 Gijsbrecht ?? Buquest/Monckaert ??
Bt471 f18v b


03-04-1655 Pieter Janszen
Bt472 f18v b


03-04-1655 Franchois Pellet
Bt473 f18v i


03-04-1655 Neeltje Jans ...lanen? hv v mr Gerard BeniersBt473a f18v 0


03-04-1655 Gerard Beniers man v Neeltje Jans ...lanen ; predikantBt474 f19 b


10-07-1655 Carel Sijmons
Bt475 f19 b


10-07-1655 Pauwels Veerman
Bt476 f19 b


10-07-1655 Maijken Kallants
Bt477 f19 b


10-07-1655 Francijntgen de Swarte
Bt478 f19 b


10-07-1655 Catlijntgen Meijerts
Bt479 f19 b


10-07-1655 Maria Cornelis
Bt480 f19 b


10-07-1655 Maijtgen Gillis
Bt481 f19 b


10-07-1655 Anna Beniers
Bt482 f19 b


10-07-1655 Joos Maes
Bt483 f19 b


10-07-1655 Jan de Vrient
Bt484 f19 b


10-07-1655 Jan Buijrman
Bt485 f19 i


10-07-1655 Lijsbeth Bodel
Bt486 f19 i


10-07-1655 Samuel van Deijnse
Bt487 f19 i


10-07-1655 Jacomijntgen Steenhart
Bt488 f19 i


10-07-1655 Maria Beniers
Bt489 f20 b


09-10-1655 Willem van Belle
Bt490 f20 i


09-10-1655 Louyse Charles vroedvrouwBt491 f20v b


08-01-1656 Philippus Prins
Bt492 f20v b


08-01-1656 Jaques le Borton
Bt493 f20v b


08-01-1656 Matgen Oliviers
Bt494 f20v b


08-01-1656 Jan Janszen
Bt495 f20v b


08-01-1656 Carel Mortier
Bt496 f20v b


08-01-1656 Jan Maertens
Bt497 f20v i


08-01-1656 Cornelia Moermans
Bt498 f22v b


08-04-1656 Paulus Mourits
Bt499 f22v b


08-04-1656 Pieter Philp...?
Bt500 f22v b


08-04-1656 Tousain Pari
Bt501 f22v b


08-04-1656 Daniel Amions
Bt502 f22v b


08-04-1656 Pieter Clerck
Bt503 f22v b


08-04-1656 Lijsbeth Amions
Bt504 f22v b


08-04-1656 Anneken Willems
Bt505 f22v b


08-04-1656 Jacob Gerberdoen
Bt506 f22v b


08-04-1656 Johannes Mourits
Bt507 f23v b


01-07-1656 Marinus Marinissen
Bt508 f23v b


01-07-1656 Perijntgen Verbeke hv v Jacob GerberdoenBt508a f23v 0


01-07-1656 Jacob Gerberdoen man v Perijntgen VerbekeBt509 f23v b


01-07-1656 Janneken Maertens hv v Tousain PariBt509a f23v 0


01-07-1656 Tousain Pari man v Janneken MaertensBt510 f23v b


01-07-1656 Jacob Lievens
Bt511 f23v i


01-07-1656 Jan Chelle enBt512 f23v i


01-07-1656 Elisabeth Jans hv v Jan ChelleBt513 f24v i


19-05-1657 Magdalena van Schoonackers hv v ds Jacobus PeudevinBt513a f24v 0


19-05-1657 Jacobus Peudevin ds; man v Magdalena van SchoonackersBt514 f24v i


19-05-1657 Geertruijt NN dienstmaagd van ds Jacobus PeudevinBt515 f24v i


19-05-1657 Cornelis Goutswaert
Bt516 f24v i


19-05-1657 Maria d Artoijs
Bt517 f24v i


19-05-1657 Debora Rechens? {Recheus?}
Bt518 f24v i


19-05-1657 Tonijntge Vyncke hv v Daniel HeyndrijckxBt518a f24v 0


19-05-1657 Daniel Heijndrijckx man v Tonijntge VynckeBt519 f24v i


19-05-1657 Abigael Liens hv v stadhouder Abraham MeldertBt519a f24v 0


19-05-1657 Abraham Meldert stadhouder; man v Abigael LiensBt520 f25 b


21-07-1657 Jacomijntge Feermans
Bt521 f25 i


21-07-1657 Joos Leijs
Bt522 f25 i


21-07-1657 Abel de Hees enBt523 f25 i


21-07-1657 Nelleken Pieters hv v Abel de HeesBt524 f25 i


21-07-1657 Janneken Cornelis jdBt525 f25 b


13-10-1657 juffr Maria de la Palma
Bt526 f25 b


13-10-1657 Jean Lantsman
Bt527 f25 b


12-01-1658 Adriaentge Gijsbrechtsen hv v schoolmr Cornelis Aertse de FremijBt527a f25 0


12-01-1658 Cornelis Aertse de Fremij schoolmeester; man v Adriaentge GijsbrechtsenBt528 f25 b


12-01-1658 Lieven Munck
Bt529 f25 b


12-01-1658 Martinis Ritzaert
Bt530 f25 b


12-01-1658 Susannitge Adriaens jdBt531 f25 b


12-01-1658 Catelijne Luyns jdBt532 f25 b


12-01-1658 Heyltge Willems jdBt533 f25 b


12-01-1658 Maria Cortenbosch jdBt534 f25 b


12-01-1658 Matge Sanders jdBt535 f25 b


12-01-1658 Matge Camerman jdBt536 f25 b


12-01-1658 Tanneke Olislager jdBt537 f25 b


12-01-1658 Perijntje Jacobs jdBt538 f25 i


12-01-1658 Geraert de Kraker
Bt539 f25v b


13-04-1658 Matheus Maes
Bt540 f25v b


13-04-1658 Lieven Mijs
Bt541 f25v b


13-04-1658 Joos Heyndrickx
Bt542 f25v b


13-04-1658 Leendert Heyndrickx
Bt543 f25v b


13-04-1658 Simon de Munter
Bt544 f25v b


13-04-1658 Claertge Cockx
Bt545 f25v b


13-04-1658 Adriaentge Pieters
Bt546 f25v b


13-04-1658 Josijne Verplancken
Bt547 f25v b


13-04-1658 Laurijne Munter
Bt548 f25v b


13-04-1658 Lijsbet Gooris
Bt549 f25v b


13-04-1658 Maetge Jans
Bt550 f25v i


13-04-1658 Maria de la Court vroedvrouwBt551 f25v i


13-04-1658 Anthonis Coeck jmBt552 f26 b


13-07-1658 Aernout Claesse jmBt553 f26 b


13-07-1658 Lijsbet de Rycke hv v Elias BastiaensenBt553a f26 0


13-07-1658 Elias Bastiaensen man v Lijsbet de RyckeBt554 f26 b


13-07-1658 Francyntge Bale
Bt555 f26 i


13-07-1658 Theunis {Thomas??} Minnebo enBt556 f26 i


13-07-1658 Jorijntje Diet hv v Theunis Minnebo <nagaan>Bt557 f26 i


13-07-1658 Cornelis Meuwsen enBt558 f26 i


13-07-1658 Grietge Jans Tate hv v Cornelis MeuwsenBt559 f26 i


13-07-1658 Anna Beniers jdBt560 f27v b


12-01-1659 Daniel Hebaert
Bt561 f27v b


12-01-1659 Beatrus de Klerck
Bt562 f27v b


12-01-1659 Dirckge Coecke
Bt563 f27v i


12-01-1659 Josijntge Pieters
Bt564 f29 i


19-04-1659 Jan Buerman enBt565 f29 i


19-04-1659 Stevijntje Schollaers hv v Jan BuermanBt566 f29 i


19-04-1659 Cornelis de Vrient
Bt567 f29 i


19-04-1659 Janneken Joris hv v Jan Sanderse de jongeBt567a f29 0


19-04-1659 Jan Sanderse de jonge man v Janneken JorisBt568 f30 b


12-07-1659 Adriaentgen Willems jd


Blaukamer
Bt569 f30 i


12-07-1659 Martijn Dammer
Bt570 f30 i


12-07-1659 Jaquemijntge Feermans
Bt571 f30 i


12-07-1659 Francoijs de Meyer
Bt572 f30 i


12-07-1659 Christina Jans hv v Martinis ClinckespoorBt572a f30 0


12-07-1659 Martinis Clinckespoor man v Christina JansBt573 f30v b


18-10-1659 Gillis Baelde
Bt574 f30v b


18-10-1659 Abraham Meldert stadhouderBt575 f30v b


18-10-1659 Vijntge van Gensbrugge jdBt576 f31v i


10-01-1660 Maria Buijse hv v Martijn DammerBt576a f31v 0


10-01-1660 Martijn Dammer man v Maria BuijseBt577 f31v b


10-01-1660 Pax Cornelisse
Bt578 f31v b


10-01-1660 Joos Leys
Bt579 f31v b


10-01-1660 Dignus Marinisse
Bt580 f31v b


10-01-1660 Lysbeth Hendryckx
Bt581 f33 b


10-04-1660 Aernout Adriaensen Bertolff
Bt582 f34 i


10-07-1660 Lena Willems
Bt583 f34v b


09-10-1660 Adriaen Cousement
Bt584 f34v b


08-01-1661 Janneke de Rycke
Bt585 f34v b


08-01-1661 Grietge Schollaerts
Bt586 f34v b


08-01-1661 Catrine Munters
Bt587 f34v b


08-01-1661 Cornelis JansenVerplancke
Bt588 f34v b


08-01-1661 Adriaen Debbout
Bt589 f34v i


08-01-1661 Johannes Maurys enBt590 f34v i


08-01-1661 Dina de Bree hv v Johannes MaurysBt591 f34v i


08-01-1661 Leuntge Munters
Bt592 f34v i


08-01-1661 Catrina Livens
Bt593 f34v i


08-01-1661 Francyntge Bale
Bt594 f34v i


08-01-1661 Pieter Neut
Bt595 f35v b


09-04-1661 Adriaen Pors
Bt596 f35v b


09-04-1661 Lieven Thoorens
Bt597 f35v b


09-04-1661 Pieter Willemse Bastingh
Bt598 f35v b


09-04-1661 Lysbeth Buijs
Bt599 f35v b


09-04-1661 Susanneke Buijs
Bt600 f35v i


09-04-1661 Vyntge van Gentbrugge
Bt601 f37v b


07-01-1662 Herman Huijsman
Bt602 f37v b


07-01-1662 Jan de Munter
Bt603 f37v b


07-01-1662 Pieternelletge Prins
Bt604 f37v b


07-01-1662 Maria Berton
Bt605 f37v i


07-01-1662 mr Rutger van Laer enBt606 f37v i


07-01-1662 Janneke Bovi hv v Rutger van LaerBt607 f37v b


08-04-1662 Pieter Berton
Bt608 f37v i


08-04-1662 Hugo Romeijn
Bt609 f37v b


08-07-1662 Anthony Hubrechtse
Bt610 f37v b


08-07-1662 Janneke Adriaens Bertolfftr 1662 Cornelis Jansen
Bt611 f37v b


08-07-1662 Josijntje Camermantr 1662 Jan Claus
Bt612 f37v i


08-07-1662 Jaquemijntge Feermans
Bt613 f37v i


08-07-1662 Dignus Marinus jmBt614 f37v i


08-07-1662 Maria de Loose
Bt615 f39v i


07-10-1662 Jan Jansen Celeman jmBt616 f39v i


07-10-1662 Paschyntge Joris hv v Pieter Willemse BastingBt616a f39v 0


07-10-1662 Pieter Willemse Basting man v Paschyntge JorisBt617 f41v i


13-01-1663 Jan Jacobse soldaat onder commandeur BruheseBt617a f41v 0


13-01-1663 commandeur Bruhese zijn soldaat Jan JacobseBt618 f41v i


13-01-1663 Maeycken Hubrechts
Bt619 f41v b


13-01-1663 Tanneke Janstr 1663 Hendrick Aertsen
Bt620 f43v b


08-04-1663 Gillis de Meyer
Bt621 f43v b


08-04-1663 Adriaen Pors
Bt622 f43v b


08-04-1663 Cornelis Leys
Bt623 f43v b


08-04-1663 Cornelia Aernouts
Bt624 f43v b


08-04-1663 Catelijne Streraert
Bt625 f43v b


08-04-1663 Susanne van Ecke
Bt626 f43v b


08-04-1663 Willemijntje Adriaens
Bt627 f43v b


08-04-1663 Vyntge Aernouts
Bt628 f43v b


08-04-1663 Lijsbet van de Puttedr v Jasper, 1643
Bt629 f43v b


08-04-1663 Tanneke van Ouwenaerde
Bt630 f43v i


08-04-1663 Margareta Verron
Bt631 f43v i


08-04-1663 Elisabeth Verron
Bt632 f43v i


08-04-1663 Hester Verron
Bt633 f43v i


08-04-1663 Geeraert de Kraeker enBt634 f43v i


08-04-1663 Maeycken Willems hv v Geeraert de KraekerBt635 f43v i


08-04-1663 Catelijntge Willis
Bt636 f44 b


14-07-1663 Janneke Aernouts hv v Jan HerboutsBt636a f44 0


14-07-1663 Jan Herbouts man v Janneke AernoutsBt637 f44 b


14-07-1663 Susanne Baelde
Bt638 f44 b


14-07-1663 Paulijntge Henryckswrs dr v Daniel Hendricks
Bt639 f44 b


14-07-1663 Lijsbeth Cocks
Bt640 f44 b


14-07-1663 Tonijntje Gijsse
Bt641 f44 i


14-07-1663 Helena Scheppers
Bt642 f44 i


14-07-1663 Adriaen Cousement enBt643 f44 i


14-07-1663 Maetje Camerman hv v Adriaen CousementBt644 f44 i


14-07-1663 Sara Moermans
Bt645 f44 i


14-07-1663 Jan Herrebouts
Bt646 f45v b


12-01-1664 Pieter Isaack Vincentsen
Bt647 f45v b


12-01-1664 Grietje van Ouwenaerde
Bt648 f49 i


12-04-1664 Catelijne Frans hv v Jacob MelseBt648a f49 0


12-04-1664 Jacob Melse man v Catelijne FransBt649 f49v i


12-07-1664 Janneke Verschoor
Bt650 f49v i


12-07-1664 Leonorus Anthonius Alix
Bt651 f49v i


12-07-1664 Catelijntje de Rijcke
Bt652 f49v i


12-07-1664 Aegje van Hoorn
Bt653 f49v i


12-07-1664 Martijntje Pieters
Bt654 f49v i


12-07-1664 Francijntje Aernouts
Bt655 f49v i


12-07-1664 Catelijntje Frans van de Fonteijne
Bt656 f50 b


11-10-1664 Jan Amioens de jonge
Bt657 f50 b


11-10-1664 Menijntje Carels
Bt658 f50 b


11-10-1664 Maetje Bruneel
Bt659 f50 i


11-10-1664 Pieter Breton jmBt660 f51 b


11-10-1664 Andries de Schoone jmBt661 f51 i


11-10-1664 Catelijntgen Maurys enBt662 f51 i


11-10-1664 Catelijntje Streraert dochter v Catelijntgen MaurysBt663 f51v b


11-04-1665 Melchior Ritzaert
Bt664 f51v b


11-04-1665 Catelijntje Hoebeke hv v Joos ClaessenBt664a f51v 0


11-04-1665 Joos Claessen man v Catelijntje HoebekeBt665 f51v b


11-04-1665 Maria Jacobs de Zeeuws hv v Jacob WillemseBt665a f51v 0


11-04-1665 Jacob Willemse man v Maria Jacobs de ZeeuwsBt666 f51v b


11-04-1665 Anna Verschuere jd, dienstmaagd van dhr commandeurBt667 f51v i


11-04-1665 Levyntjen Aernouts
Bt668 f51v b


11-07-1665 Magdaleentjen Jacobs hv v Jan TeerlingBt668a f51v 0


11-07-1665 Jan Teerling man v Magdaleentjen JacobsBt669 f51v b


11-07-1665 Maetje Leenders hv v Joos IsebaertBt669a f51v 0


11-07-1665 Joos Isebaert man v Maetje LeendersBt670 f51v i


11-07-1665 mons. Johan Adriaen la Chapelle luitenant, enBt671 f51v i


11-07-1665 Susanna Claessenius hv v luitenant Johan Adriaen la ChapelleBt672 f51v i


11-07-1665 Jan Teerling
Bt673 f51v i


11-07-1665 Francijntje Baele hv v Claes LeunisBt673a f51v 0


11-07-1665 Claes Leunis man v Francijntje BaeleBt674 f62 i


10-10-1665 Willem Gabriels enBt675 f62 i


10-10-1665 Janneken Lievens Bijl hv v Willem GabrielsBt676 f62v b


09-01-1666 Claes Leunis
Bt677 f63v b


10-04-1666 Henryck Aertse
Bt678 f63v b


10-04-1666 Jan Claus
Bt679 f63v b


10-04-1666 Pieter Willemse Blaukamer
Bt680 f63v b


10-04-1666 Sara Barents? jdBt681 f63v i


10-04-1666 Catarina Willis
Bt682 f63v i


10-04-1666 Jan Amioens d oude
Bt683 f63v i


10-04-1666 Adriaen Pors
Bt684 f64 i


10-07-1666 Jaquemijntge Amieons
Bt685 f64 i


10-07-1666 Adriaen Buyssinck enBt686 f64 i


10-07-1666 Emmerens Zerlippens hv v Adriaen BuyssinckBt687 f64v i


09-10-1666 Jaquemyntge Feermans
Bt688 f64v i


09-10-1666 Christijna Boetmans
Bt689 f65 b


08-01-1667 Bastiaen Theunisse van Dijck
Bt690 f66v b


09-04-1667 Baltgen Perduijn
Bt691 f66v i


09-04-1667 jhr Charles Chantraine det Broucxault enBt692 f66v i


09-04-1667 Lijsbeth Stoels dienstmaagd van jhr Charles ChantraineBt693 f66v b


09-07-1667 Cornelis Jansen
Bt694 f66v b


09-07-1667 Pieter van Ede
Bt695 f66v b


09-07-1667 Pieter Henrickse
Bt696 f66v b


09-07-1667 Jan Henrickse
Bt697 f66v b


09-07-1667 Aeltge Post
Bt698 f66v b


09-07-1667 Maria van de Barbier
Bt699 f66v i


09-07-1667 Adriaen Cousement
Bt700 f67 i


09-10-1667 Leonora van Thuijl
Bt701 f69 b


07-01-1668 Dignus Deluyn
Bt702 f69 b


07-01-1668 Perintge Deluyn
Bt703 f69 i


07-01-1668 Gillisge Sillevout
Bt704 f69 b


07-04-1668 Jooren Journe
Bt705 f69 b


07-04-1668 Tanneke Pors
Bt706 f69 b


07-04-1668 Dingitge Bale
Bt707 f69 b


07-04-1668 Josijntge Henricks
Bt708 f69 b


07-04-1668 Grietge Goethals
Bt709 f69 b


07-04-1668 Janneke Neut
Bt710 f69 i


07-04-1668 Pieter Pors enBt711 f69 i


07-04-1668 Catelijntge Kel hv v Pieter PorsBt712 f69v b


07-07-1668 Jan Camerman
Bt713 f69v b


07-07-1668 Paulus Tholens
Bt714 f69v b


07-07-1668 Vincent Bale
Bt715 f69v i


07-07-1668 Maetje van der Meulen
Bt716 f70 b


13-10-1668 Johan de la Palma rentmeesterBt717 f70 b


13-10-1668 Isaack Gerrits
Bt718 f70 b


13-10-1668 Albertus Polderdijck
Bt719 f70 i


13-10-1668 Jan de Vau <nagaan, Pau?>
Bt720 f70v b


12-01-1669 Claes Doluyn
Bt721 f70v b


12-01-1669 Jan van Hoecke
Bt722 f70v i


12-01-1669 Magdalena Beurse
Bt723 f70v i


12-01-1669 Jaquemijntge Michielszie ook 13-04-1669
Bt724 [f71] b


13-04-1669 Lieven de Vrient enBt725 [f71] b


13-04-1669 Francijntje Frans hv v Lieven de VrientBt726 [f71] b


13-04-1669 Magdalena Polderdijck
Bt727 [f71] b


13-04-1669 Berbera Arents jdBt728 [f71] b


13-04-1669 Adriaentge Streraers
Bt729 [f71] i


13-04-1669 Jaquemyntge Michiels jd


zie ook 12-01-1669
Bt730 [f72] i


13-07-1669 Jaquemijntje Stoels
Bt731 [f72] i


13-07-1669 Adriaentje Jacobs dr v Laureys JacobseBt731a [f72] 0


13-07-1669 Laureys Jacobse zijn dochter Adriaentje JacobsBt732 [f72] i


13-07-1669 Maria Beurse
Bt733 [f72v] b


12-10-1669 Elijsabeth de la Palma
Bt734 [f72v] b


12-10-1669 Josytge Raemsdonck
Bt735 [f72v] i


12-10-1669 Magriete Lauers vroedvrouw


J: het vroetwijff
Bt736
b


11-1-1670 Eleonora Petronella Campe van Bruhese juffr.Bt737
b


11-1-1670 Gillis van den Bampts
Bt738
i


11-1-1670 Gillis Quapel
Bt739
i


11-1-1670 Martin Lamijn
Bt740
i


11-1-1670 Charles de Lillo
Bt741
i


11-1-1670 Janneke Mylius
Bt742
i


11-1-1670 Janneke Pieters
Bt743
b


5-4-1670 David Happaert luitenant van dhr commandeur SuijtlantBt743a
0


5-4-1670 commandeur Suijtlant zijn luitenant David HappaertBt744
b


5-4-1670 Henrijck Bruneel
Bt745
b


5-4-1670 Pieter van Hoecke
Bt746
b


5-4-1670 Jacob Schebbe
Bt747
b


5-4-1670 Henrick Snoup
Bt748
b


5-4-1670 Jan Stegelitz mr.Bt749
b


5-4-1670 Pieter Leendertse
Bt750
b


5-4-1670 Catelijntge Lambreghs
Bt751
b


5-4-1670 Anna Pieters
Bt752
b


5-4-1670 Laurijntge Wilde
Bt753
b


5-4-1670 Maddeleentje Joossens van de Putte
Bt754
b


5-4-1670 Catarijna Wouters jdBt755
i


5-4-1670 Janneke Pieters hv v mr. Jan StegelitsBt755a
0


5-4-1670 Jan Stegelitz zijn hv Janneke PietersBt756
i


5-4-1670 Joris Berger
Bt757
i


5-4-1670 Hans Geel [en]Bt758
i


5-4-1670 Catelijne Delveau hv v Hans GeelBt759
i


5-4-1670 Isaac Abrahams [en]Bt760
i


5-4-1670 Anneke Meertens hv v Isaac AbrahamsBt761
i


5-4-1670 Marinus Snoup enBt762
i


5-4-1670 Lijsbeth Paulus hv v Marinus SnoupBt763
i


5-4-1670 Pieter Marchant enBt764
i


5-4-1670 Antonette Denyru(?) hv v Pieter MarchantBt765
i


5-4-1670 Pieter Coeck enBt766
i


5-4-1670 Maetje Carels hv v Pieter CoeckBt767
i


5-4-1670 Daniel Gillis
Bt768
i


5-4-1670 Gillis van der Heyden
Bt769
i


5-4-1670 Maria Gaillart
Bt770
i


5-4-1670 Maria Augustijn
Bt771
i


5-4-1670 Abraham Carteel
Bt772
i


12-7-1670 Adriaen Pors enBt773
i


12-7-1670 Maria Breton hv v Adriaen PorsBt774
i


12-7-1670 Hugo Romeijn enBt775
i


12-7-1670 Elysabeth Feyters hv v Hugo RomeijnBt776
i


12-7-1670 Jaquemijntge Geel jdBt777
b


10-1-1671 Catelijntge Jacobs jdBt778
b


10-1-1671 Janneke Pieters de hujsvr. van Lille


J: Charles de Lillo
Bt778a
0


10-1-1671 Charles de Lillo man v Janneke PietersBt779
b


10-1-1671 Thomas Nis
Bt780
b


10-1-1671 Francoijs Huijge
Bt781
b


10-1-1671 Joos Isebaert
Bt782
b


10-1-1671 Lijsbeth Gerrebrants
Bt783
b


15-4-1671 Janneke de Klerck
Bt784
b


15-4-1671 Adriaentjen Meussen
Bt785
b


15-4-1671 Maria van Diepe
Bt786
b


15-4-1671 Leuntje Boes
Bt787
i


11-7-1671 Jaquemijntje Pijns
Bt788
i


11-7-1671 Sanderijne Jans
Bt789
b


9-1-1672 Francijntje de Brune
Bt790
b


9-1-1672 Henrick Noordijck
Bt791
b


9-1-1672 Neeltje Baele jdBt792
b


9-1-1672 Pieter van Vesschem
Bt793
b


9-1-1672 Jaquemijntje Doge
Bt794
b


9-1-1672 Vijntge Gijssels
Bt795
b


9-1-1672 Janneke Jans Beeckman
Bt796
i


9-1-1672 Willem Suijtlant en; dhr commandeurBt797
i


9-1-1672 Susanna van Hecke mevr.; hv v Willem SuijtlantBt798
i


9-1-1672 Jaquemijntje Geels
Bt799
i Middelburg]

9-1-1672 Engel Engelse Eman is ook tot het avondmaal toegelaten


zie 26-2-1660
Bt800
i


9-4-1672 Neeltge Dirckx dienstmaagt van dhr commandeur SuitlantBt800a
0


9-4-1672 commandeur Suitlant zijn dienstmaagd Neeltge DirckxBt801
w


9-4-1672 Jobje Marinus krijgt attestatieBt802
b


2-7-1672 Marcus Jansen enBt803
b


2-7-1672 Pieternelle Jacobs hv v Marcus JansenBt804
i


2-7-1672 Catelijne Reyniers
Bt805
i


8-10-1672 Jaquemijntje de Lole(?)I: of de Lose?
Bt806
i


8-10-1672 Jan Dosselaere enBt807
i


8-10-1672 NN NN hv v Jan DosselaereBt808
i


31-12-1672 Neeltge Pieters dienstmaagt van de predikantBt809
b


31-3-1673 Jan van Gentsbrugge
Bt810
b


31-3-1673 Adriaen Zeeuws
Bt811
i


31-3-1673 Thomas Nis
Bt812
i


31-3-1673 Johanna Jacobs hv v predikant Jacobus PeudevinBt812a
0


31-3-1673 Jacobus Peudevin predikant; zijn hv Johanna JacobsBt813
i


13-10-1673 Tonijntge de Kraeker
Bt814
i


13-10-1673 Maria de Lange
Bt815
i


13-10-1673 Johannes Hoedemaeker
Bt816
i Princenlant

13-1-1674 Dignus Isaacks enBt817
i


13-1-1674 NN NN hv v Dignus Isaacks


in een andere pen is toegevoegd Mayken Hubrexs, maar weer doorgehaald
Bt818
b


31-3-1674 Aert Willemse Versmitse
Bt819
b


31-3-1674 Cornelis Henrickse
Bt820
b


31-3-1674 Jan Allaert
Bt821
b


31-3-1674 Aernout Camerman
Bt822
b


31-3-1674 Stoffel Willemse Blaukaemer
Bt823
b


31-3-1674 Pieter Quapel
Bt824
b


31-3-1674 Pieter Simons
Bt825
b


31-3-1674 Michiel Smithdavid
Bt826
b


31-3-1674 Cornelia Bertolfs
Bt827
b


31-3-1674 Lydia Vincke
Bt828
b


31-3-1674 Adriaentje Blommers
Bt829
b


31-3-1674 Neeltge de Brune
Bt830
i Arnemuiden

31-3-1674 Mayken Hubreghtsin marge toegevoegd: hv v Pieter Wiltrong(?)
Bt830a
0


31-3-1674 Pieter Wiltrong(?) man v Mayken HubreghtsBt831
i


30-6-1674 Catelijntge van de Perre
Bt832
i


30-6-1674 Janneke de Meij
Bt833
i


7-10-1674 Aernout Sonnevijlle
Bt834
b


12-1-1675 Pieter Cortenbosch
Bt835
b


13-4-1675 Corn: Verschoor
Bt836
b


13-4-1675 Janneke Veerman
Bt837
i


13-4-1675 Catelijntge Jacobs
Bt838
b


13-7-1675 Benjamin Geel
Bt839
b


13-7-1675 Jan Geel
Bt840
b


13-7-1675 Christijntge van Gos
Bt841
b


13-7-1675 Johannes van de Walle
Bt842
b


13-7-1675 Jan de Smith
Bt843
b


13-7-1675 Cornelis Allaert
Bt844
i


13-7-1675 Aernout Adriaense Bertolff enBt845
i


13-7-1675 Elysabeth Laurens hv v Aernout Adriaense BertolffBt846
i


13-7-1675 Neelke Jans dienstmaagt van Joos HenrickseBt846a
0


13-7-1675 Joos Henrickse zijn dienstmaagt Neelke JansBt847
i


13-7-1675 Trijntje Nautse
Bt848
i


13-7-1675 Johannes Hoedemaeker mons.; vendrigh van dhr SuijtlantBt848a
0


13-7-1675 dhr Suijtlant zijn vendrigh Johannes HoedemaekerBt849
b


12-10-1675 Stoffelijntje Koeck jdBt850
i


12-1-1676 Pieter del Korne mr.Bt851
i


12-1-1676 Janneke Oversche
Bt852
i


11-4-1676 Pieternella van Ackeren
Bt853
i


11-4-1676 Elysabeth Gerrits
Bt854
i


11-4-1676 Gillis van Bulaere
Bt855
b


11-4-1676 Anneke Gysbrexs van der Graeff
Bt856
b


11-4-1676 Maetje Muncks
Bt857
b


11-4-1676 Lijsbeth Claus
Bt858
i


11-7-1676 Magareta Craene juffr.Bt859
i


11-7-1676 Janneke Adriaens Bertolff
Bt860
b


16-1-1677 Johanna van den Berge
Bt861
b


17-4-1677 Dirck Aelbrechtse van Ortzon(?) soldaat onder capt. de ClaereBt862
b


17-4-1677 Pieter Lauseth soldaat onder capt. de ClaereBt862a
0


17-4-1677 capt. de Claere zijn soldatenBt863
b


23-10-1677 Pieter Jobsen enBt864
b


23-10-1677 Lijsbeth NN hv v Pieter JobsenBt865
b


15-1-1678 Magdaleentge Tersteijn
Bt866
i


15-1-1678 Magriete Lauwers
Bt867
b


16-4-1678 Willem Leendertse Blaucaemer
Bt868
i


16-4-1678 Henrick de Baere enBt869
i


16-4-1678 Tanneke Andriessen hv v Henrick de BaereBt870
i


16-7-1678 Pieter Pruijs sergeant, enBt871
i


16-7-1678 Anna Messe hv v Pieter PruijsBt872
i


16-7-1678 Henrick Krekel sergeantBt873
i


16-7-1678 Roeloff Hoogencamp sergeant; enBt874
i


16-7-1678 Maria Pootmans hv v Roeloff Hoogencamp, sergeantBt875
i


16-7-1678 Simon Schans enBt876
i


16-7-1678 NN NN hv v Simon SchansBt877
i


16-7-1678 Henrick Hattma
Bt878
i


16-7-1678 Willemijntge Korsemis
Bt879
i


16-7-1678 Paulus de Val dhr rentmr.Bt880
i


15-10-1678 Maddeleentge Bosch
Bt881
i


15-10-1678 Maerten Hoogenboom enBt882
i


15-10-1678 NN NN hv v Maerten HoogenboomBt883
i


15-10-1678 Lodewijck Mensbergen
Bt884
i


15-10-1678 Geertruijt Benningen
Bt885
i


15-10-1678 Diderick Gers(?)
Bt886
i


15-10-1678 Marij Jans
Bt887
i


15-10-1678 Francijntge Pieters van Steenkiste
Bt888
i Schoondijke]

8-1-1679 Jan Wolfrijck enBt889
i Schoondijke]

8-1-1679 NN NN hv v Jan WolfrijckBt890
i


8-4-1679 Isaack de Perre enBt891
i


8-4-1679 Elske Jans hv v Isaack de PerreBt892
i


8-4-1679 Janneke Jans
Bt893
i


8-4-1679 Catarina de Wal juffr.; hv v dhr Paulus de ValBt893a
0


8-4-1679 Paulus de Val zijn hv Catarina de WalBt894
b


8-4-1679 Cornelia Nevens
Bt895
b


8-4-1679 Janna Verplancke
Bt896
b


8-4-1679 Maria de Klerck
Bt897
b


8-4-1679 Claes Aernoutse Beck
Bt898
b


8-4-1679 Jan Rose de jongeBt899
b


8-4-1679 Jan Bruschaert
Bt900
b


8-4-1679 Theunis Sonnevijlle
Bt901
b


8-4-1679 Daniel van Raemsdonck
Bt902
b


8-4-1679 Seger Hermans
Bt903
b


8-4-1679 Apollonus Husert
Bt904
b


8-4-1679 Willem Henrickse
Bt905
i


15-7-1679 Christiaen Gerrits soldaat onder dhr vice-admiraalBt905a
0


15-7-1679 NN NN dhr vice-admiraal; zijn soldaatBt906
i


15-7-1679 Urbanus Burgers corporaalBt907
i


15-7-1679 Qualterus Brusch vendrigh; enBt908
i


15-7-1679 Anna Goesens hv v vendrigh Qualterus BruschBt909
i


15-7-1679 Mathias Roeloff sergeant; enBt910
i


15-7-1679 NN NN hv v sergeant Mathias RoeloffBt911
b


15-7-1679 Lieven Rose
Bt912
b


15-7-1679 Leendert van Raemsdonck
Bt913
b


15-7-1679 Jacobus Jansen Visch
Bt914
i


14-10-1679 Johanna Rijntjes
Bt915
i


14-10-1679 Maetje Willems
Bt916
i


14-10-1679 Andries Bogaert enBt917
i


14-10-1679 Geertruijt Alsen(?) hv v Andries Bogaert


I: of Alsem?
Bt918
i


12-1-1680 Willem Gerritze enBt919
i


12-1-1680 Willemijntge Willems hv v Willem GerritzeBt920
b


13-4-1680 Jasper Praet
Bt921
b


13-4-1680 Lieven de Vrient
Bt922
b


13-4-1680 Pieter Hubrexse
Bt923
b


13-4-1680 Frans Bruschaert
Bt924
b


13-4-1680 Janneke van der Vere
Bt925
i


13-4-1680 Elijsabeth Jans hv v HusertBt925a
0


13-4-1680 NN Husert zijn hv Elijsabeth JansBt926
i


13-4-1680 Amerentia Piron
Bt927
i


19-10-1680 Janneke Dregge
Bt928
i


11-1-1681 Aernout Camerman enBt929
i


11-1-1681 Neeltge Baele hv v Aernout CamermanBt930
b


12-4-1681 Johanna Alteras
Bt931
b


12-4-1681 Anna-Catryna Yvens
Bt932
b


12-4-1681 Lowijse Carteels
Bt933
b


12-4-1681 Geertruijt Blaukamer
Bt934
b


12-4-1681 Lijsbeth van Laere
Bt935
b


12-4-1681 Lijsbeth de Vrient
Bt936
b


12-4-1681 Lijsbeth de Baere
Bt937
i


19-7-1681 Jan Celeman enBt938
i


19-7-1681 Catelijne de Munter hv v Jan CelemanBt939
i


19-7-1681 Johanna van den Berge
Bt939a
0


19-7-1681 Dignus de schipper man van Johanna van den Berge


= Dingeman Steenhouwer
Bt941
i


10-1-1682 Michiel Bulke
Bt942
i


10-1-1682 Anna Jacobs dienstmaagt van de predikantBt943
b


11-4-1682 Janneke Mathijsse dienstmaagt van de secretaris


J: onduidelijk of dit bij Janneke Mathijsse hoort
Bt944
b


11-4-1682 Marij Steenhouwers
Bt945
i


17-10-1682 Janneke van der Vere
Bt946
b


10-4-1683 Adriaen Maljaert
Bt947
b


10-4-1683 Fransoys Keijaert(?)
Bt948
b


10-4-1683 Gilles Steyaert
Bt949
b


10-4-1683 Adriaen Utendaele
Bt950
b


10-4-1683 Jan van de Walle
Bt951
b


10-4-1683 Prijna Kraekers
Bt952
b


10-4-1683 Magdelena de Man
Bt953
b


10-4-1683 Lijsbeth Feermans
Bt954
i


17-7-1683 Lieven Rose
Bt955
i


17-7-1683 Cent Bale
Bt956
b


17-7-1683 Lieven de Neve
Bt957
b


17-7-1683 Celia Leunis
Bt958
b


17-7-1683 Maria van der Vere
Bt959
b


17-7-1683 Maria Nijs
Bt960
i


9-10-1683 Cornelis Jacobsen Klaeverman
Bt961
i


9-10-1683 Jaquemijntje Weths hv v Steven van WeldenBt961a
0


9-10-1683 Steven van Welden man v Jaquemijntje WethsBt962
i


8-1-1684 Guiljaem Blesoen
Bt963
b


8-1-1684 Grietje Nevels
Bt964
b


8-1-1684 Lijsbeth Bertolff
Bt965
b


8-1-1684 Vijntge de Hont
Bt966
i


8-4-1684 Jan Rose enBt967
i


8-4-1684 Lieven Roose broeder van Jan RoseBt968
i


8-7-1684 Tanneke Smitdavids
Bt969
i


14-10-1684 Frans Bruschaert
Bt970
b


19-1-1686 Nicolaus Peudevin
Bt971
b


19-1-1686 Magreta Maghdalena Peudevin
Bt972
b


19-1-1686 Jacoba de Vrient
Bt973
b


19-1-1686 Elysabeth Rose
Bt974
b


19-1-1686 Francoijs Huijsman
Bt975
b


19-1-1686 Maritgen Engel Aerts
Bt976
b


19-1-1686 Catelijntge Broeckman
Bt977
b


19-1-1686 Isaack van der Vere
Bt978
b


19-1-1686 Cornelis Nijs
Bt979
i


13-4-1686 Gillis Jansen
Bt980
i


11-1-1687 Maria de Backer juffr.Bt981
i


11-1-1687 Marij Baelje
Bt982
b


11-1-1687 Apollonius Henrixs
Bt983
b


11-1-1687 Jan Boterman
Bt984
b


11-1-1687 Jan de Vrient
Bt985
b


11-1-1687 Josias Bastings
Bt986
b


11-1-1687 Marta Bertolffs
Bt987
b


11-1-1687 Susanna van der Vere
Bt988
b


11-1-1687 Willemijntge de Vrient
Bt989
i


12-7-1687 Leendert Raensdonck en


I: lees Raemsdonck
Bt990
i


12-7-1687 Lijsbeth Bertolff hv v Leendert RaensdonckBt991
i


10-10-1687 Francoijse la Mote hv v Pieter Allaert


J: haar naam was later toegevoegd
Bt991a
0


10-10-1687 Pieter Allaert zijn hv Francoijse la MoteBt992
i


10-1-1688 Willem Husert
Bt993
i


10-1-1688 Poulus van den Vondel
Bt994
i


10-1-1688 Elijsabet Maltruyt dienstmaagt van Jan Rose de jonge


J: haar naam was later toegevoegd
Bt994a
0


10-1-1688 Jan Rose de jonge; zijn dienstmaagt Elysabet MaltruytBt995
b


10-1-1688 Jan Coussement
Bt996
b


10-1-1688 Jan Camerman
Bt997
b


10-1-1688 Jan Dhey
Bt998
b


10-1-1688 Joris Nijs
Bt999
b


10-1-1688 Maria Henricks
Bu001
b


10-1-1688 Berbel van Hoecke
Bu002
b


10-1-1688 Magdalena Gerrits
Bu003
i


10-4-1688 Jan Bruschaert
Bu004
b


10-4-1688 Jan Hoemaeker
Bu005
b


10-4-1688 Jan Claesse [de jonge]Bu006
b


10-4-1688 Daniel Bale
Bu007
b


10-4-1688 Jan Claesse de oudeBu008
b


10-4-1688 Daniel Claesse
Bu009
b


10-4-1688 Lijsbeth Claus
Bu010
b


10-4-1688 Sara van der Vere
Bu011
b


10-4-1688 Aeltge Claesse
Bu012
b


10-4-1688 Tanneke Pors
Bu013
b


10-4-1688 Maetge de Baere
Bu014
b


10-4-1688 Fransijntge de Meijer
Bu015
b


10-4-1688 Susanneke de Meijer
Bu016
b


10-4-1688 Willem de Kraeker
Bu017
i


10-7-1688 Josijntge Keuckelaers
Bu018
i


10-7-1688 Elijsabeth Malfroit
Bu019
v Schoondijke

10-7-1688 Tanneke Michiels hv v d kleermaker; haar attest niet geaccepteerdBu020
i


9-10-1688 Leuntge Munters
Bu021
i


9-10-1688 Marij Verleij
Bu022
i


9-10-1688 Bartholomeus Adriaentsen
Bu023
i


9-10-1688 Tanneke Michiels
Bu024
i


9-10-1688 Lieven Minnebo
Bu025
i


8-1-1689 Cornelia Ritzaert
Bu026
i


8-1-1689 Willem Huysert
Bu027
b


9-4-1689 Geraert Jacobs
Bu028
i


9-7-1689 Catelijntje Maertens won. in de ClarapolderBu029
b


9-7-1689 Daniel Schoone
Bu030
b


9-7-1689 Reijnier Ysebaert
Bu031
b


7-1-1690 Cornelis Janse Verplancke de jongeBu032
b


7-1-1690 Tonijntje de Vos
Bu033
b


8-4-1690 Adriaentge Geertse
Bu034
b


8-4-1690 Cornelia Claus
Bu035
b


8-4-1690 Maria Bastingh
Bu036
b


8-7-1690 Theunis van Dijck
Bu037
i


7-4-1691 Matheus Cornelisse
Bu038
i


7-7-1691 Maetge de Vriese
Bu039
i


7-7-1691 Adriaen Jansen
Bu040
b


12-1-1692 Josijntge Henricx
Bu041
b


12-4-1692 Jan Brant
Bu042
b


12-4-1692 Jan Fabreurs
Bu043
b


12-4-1692 Isaack Fabreurs
Bu044
b


12-4-1692 Joos Verhegge
Bu045
b


12-4-1692 Maetje Utendael
Bu046
b


12-4-1692 Janneke Buerman
Bu047
b


12-4-1692 Cornelia Steenhouders
Bu048
b


12-7-1692 Jan van den Bampt
Bu049
i


11-10-1692 Josias Bastingh enBu050
i


11-10-1692 Maria Bastingh zuster van Josias BastinghBu051
i


11-10-1692 Josijntge Utendaele
Bu052
i


10-1-1693 Elijsabeth van de Velde
Bu053
i


10-1-1693 Janneke van der Vere
Bu054
i


11-4-1693 Lieven Minneboo en


deze aantekening tweemaal genoteerd.
Bu055
i


11-4-1693 Tanneke Post hv v Lieven MinnebooBu056
i


12-7-1693 Maeijken Deckers
Bu057
i


12-7-1693 Adriaentge Jacobs hv v Jaques Jaquessen VermereBu057a
0


12-7-1693 Jaques Jaquessen Vermere man v Adriaentge JacobsBu058
i


12-7-1693 Adriaen Gijssels enBu059
i


12-7-1693 Catarina Boschouwers hv v Adriaen GijsselsBu060
i


10-10-1693 Maerten Aelbrechsen enBu061
i


10-10-1693 Elijsabeth Smitdavidts hv v Maerten AelbrechsenBu062
b


9-1-1694 Janneke Slembroecks hv v Jan AllaertBu062a
0


9-1-1694 Jan Allaert man v Janneke SlembroecksBu063
b


9-1-1694 Janneken Prick hv v Lieven de VogelaerBu063a
0


9-1-1694 Lieven de Vogelaer man v Janneken PrickBu064
b


10-4-1694 Jacobus van Maele
Bu065
b


10-4-1694 Maria Breton
Bu066
b


10-4-1694 Jacolijna van Hoecke
Bu067
i


10-4-1694 Lijsbeth Jansen Hage hv v Leendert Jansen van Oevele(?)Bu067a
0


10-4-1694 Leendert Jansen van Oevele(?) man v Lijsbeth Jansen HageBu068
i


9-10-1694 Anthonij la Court
Bu069
i


9-10-1694 Janneke de Klerck hv v Jan Rose de jonge


NB. zie 9-7-1695
Bu069a
0


9-10-1694 Jan Rose de jonge; man v Janneke de KlerckBu070
b


9-4-1695 Willem Allaert
Bu071
b


9-4-1695 Isack Roose
Bu072
b


9-4-1695 Henrick Profijt
Bu073
i


9-7-1695 Cornelia de Klerck hv v Jan Roose de jonge


NB. zie 9-10-1694
Bu073a
0


9-7-1695 Jan Roose de jonge; man v Cornelia de KlerckBu074
i


9-7-1695 Catelijntge Munters wed. v Jan CelemanBu074a
0


9-7-1695 Jan Celeman zijn weduwe Catelijntge MuntersBu075
i


9-7-1695 Anna Jacobsen Scheuwf wed. Fransoijs HuijsmanBu075a
0


9-7-1695 Fransoijs Huijsman zijn weduwe Anna Jacobsen ScheuwfBu076
i Vlissingen

8-10-1695 NN Baeijens samen m vrouw van Vlissingen; hij nog niet toegelaten; zij wel.Bu077
i Vlissingen

8-10-1695 NN NN hv v NN BaeijensBu078
b


7-1-1696 Adriaen Deluijn enBu079
b


7-1-1696 Cornelia Henricks hv v Adriaen DeluijnBu080
b


7-1-1696 Willem Blaukaemer
Bu081
b


7-1-1696 Francijntge Tholens
Bu082
b


7-1-1696 Janneke Owiers
Bu083
i


7-7-1696 Aeltge Goossen dienstmaagt van de predikantBu084
i Zaamslag

14-10-1696 Lieven Haeck jmBu085
i Oostburg

12-10-1696? Cornelia Tersteijn hv v burgmr Jan Roose


12-10; staat na 7-1-1697 maar is vermoedelijk 1696
Bu085a
0


12-10-1696? Jan Roose burgmr; man v Cornelia TersteijnBu086
i


20-4-[1697] Marij Sonnevijl hv v Henrick ProfijtBu086a
0


20-4-[1697] Henrick Profijt man v Marij SonnevijlBu087
b


20-4-[1697] Claes Herenisse
Bu088
b


20-4-[1697] Jasper Jansen Verplancken
Bu089
b


20-4-[1697] Adriaen Jansen Verplancken
Bu090
b


20-4-[1697] Leijntge Parij
Bu091
b


20-4-[1697] Tanneke de Vrient
Bu092
b


20-4-[1697] Cornelia Carels
Bu093
b


20-4-[1697] Neeltge Praet
Bu094
b


20-4-[1697] Catelijntge Vroemans
Bu094a
;


9-5-1697 ;- ;-hier begint het 2e actaboek; hier aan het begin nog slechts enkele aantekeningen betreffende lidmaten
Bu095
i


10-1697 Jacob Verschoor
Bu096
i


10-1697 Pieter Leijaert enBu097
i


10-1697 Janneken de Berbiers hv v Pieter LeijaertBu098
i


12-4-1698 Andreas Essenius enBu099
i


12-4-1698 Johanna Sorgeloos hv v Andreas EsseniusBu100
i


12-4-1698 Daniel He...?
Bu101
i


12-4-1698 Pieter Serlee
Bu102
i


12-7-1698 Catelijntge Craijmes hv v Aernout SonnevijleBu102a
0


12-7-1698 Aernout Sonnevijle man v Catelijntge CraijmesBu103
i


12-7-1698 Paulus Schrijver enBu104
i


12-7-1698 Janneke van der Vere hv v Paulus SchrijverBu105
i Breskens]

12-7-1698 Jan van den Bossche enBu106
i Breskens]

12-7-1698 Tanneke Duijts hv v Jan van den BoscheBu107
i


12-7-1698 Jan Vrolijck
Bv001
??


?? Maria Jans
vertr.
1709
Bv002
v


1703 ??ltje Goossens
overl.
1703
Bv003
v


1703 Adriaen Blaukamer
vertr.
1707
Bv004
v


1703 Adriaen Jansen
Bv005
v


1703 Adriaen Jansen Verplancken
Bv006
v


1703 Adriaen de Luijn
vertr.
1715
Bv007
v


1703 Adriaentje Blaukamer
overl.
1707
Bv008
v


1703 Adriaentje Jacobs
overl.
1706
Bv009
v


1703 Adriaentje Meeusen
Bv010
v


1703 Aeltje Claessen
Bv011
v


1703 Aernoud Kamerman
overl.
1718/22
Bv012
v


1703 Aernoud Sonnevijlle
overl.
1706
Bv013
v


1703 Andreas Essenius
Bv014
v


1703 Anna Blocks
overl.
5-1726
Bv015
v


1703 Anna Jacobse Schuijf
overl.
1718/22
Bv016
v


1703 Anthonij Lacourt
vertr.
1710
Bv017
v


1703 Baldijntje Boone
Bv018
v


1703 Bartholomeus Adriaensen
overl.
1703
Bv019
v


1703 Catalijntje C.
doorgehaald


Bv020
v


1703 Catelijntje Geersen
Bv021
v


1703 Catelijntje Vroemans
overl.
1718/22
Bv022
v


1703 Catelijntje van de Perre
overl.
1704
Bv023
v


1703 Catharina Blaukamer
Bv024
v


1703 Catharina Buermans
door


Bv025
v


1703 Catharina Servaes
overl.
1713
Bv026
v


1703 Catharina Wieligh
vertr. Aardenburg} 1709
Bv027
v


1703 Claes Herenisse
Bv028
v


1703 Cornelia 1 de oude Ridsaert
overl.
1710
Bv029
v


1703 Cornelia 2 de jonge Ridsaert
vertr.
1710
Bv030
v


1703 Cornelia [Albertina] Bertolf
Bv031
v


1703 Cornelia de Klerck
overl.
1703
Bv032
v


1703 Cornelis Nijs
Bv033
v


1703 Cornelis Jansen Verplancken
Bv034
v


1703 Cornelis [fs Corn?] Blaukamer
Bv035
v


1703 Daniel Hendricks
Bv036
v


1703 David Cornelisse
vertr.
1704
Bv037
v


1703 Dignis de Luijn
overl.
1710
Bv038
v


1703 Dingentje Bale
overl.
1710
Bv039
v


1703 Dirck de Riet
overl.
26-5-1703
Bv040
v


1703 Elisabeth Bertolf
overl.
1703
Bv041
v


1703 Elisabeth Claus
overl.
1710
Bv042
v


1703 Elisabeth Louwrens
overl.
1703
Bv043
v


1703 Elisabeth Roose
overl.
1710
Bv044
v


1703 Elisabeth de Baare
overl.
1703
Bv045
v


1703 Francijntje de Meijer
Bv046
v


1703 Francois Ridsaert
overl.
1704
Bv047
v


1703 Francoise La Mote
overl.
1706
Bv048
v


1703 Hendrick Profijt
overl.
1704
Bv049
v


1703 Isaack Roose
vertr.
1714
Bv050
v


1703 Isaack Steenaert
Bv051
v


1703 Isaack van der Veere
overl.
1714
Bv052
v


1703 Jacob Elsland
Bv053
v


1703 Jacob Naelde
overl.
1718/22
Bv054
v


1703 Jacob Verschoor
Bv055
v


1703 Jacob jr Naelde
vertr.
1710
Bv056
v


1703 Jacobus van Maele
vertr.
1705
Bv057
v


1703 Jan Allaert
overl.
1718/22
Bv058
v


1703 Jan Brand
weg?
1710?
Bv059
v


1703 Jan Claessen
overl.
1704
Bv060
v


1703 Jan Hamaker
overl.
21-4-1703
Bv061
v


1703 Jan Koesement
overl.
1718/22
Bv062
v


1703 Jan Ridsaert
overl.
3-1729
Bv063
v


1703 Jan Roose
overl.
1710
Bv064
v


1703 Jan Simonse
overl.
1711/12
Bv065
v


1703 Jan Vis
vertr.
1704
Bv066
v


1703 Jan Vrolijck
overl.
?-8-1727
Bv067
v


1703 Jan van den Bande
overl.
1712
Bv068
v


1703 Jan van den Bossche
?


Bv069
v


1703 Janneken Beckers
vertr.
1706
Bv070
v


1703 Janneken Buermans
overl.
1715
Bv071
v


1703 Janneken Ohiers
Bv072
v


1703 Janneken Prick
Bv073
v


1703 Janneken Slembroeck
vertr.
1718/22
Bv074
v


1703 Janneken de Berbiers
vertr.
1715
Bv075
v


1703 Janneken de Klerck
overl.
1704
Bv076
v


1703 Janneken van der Veere
overl.
1709
Bv077
v


1703 Jasper Jansen Verplancken
overl.
1708
Bv078
v


1703 Jillis Steijaert
vertr.
1707
Bv079
v


1703 Jillis van de Bande
overl.
1705
Bv080
v


1703 Johanna Alteras
overl.
1710
Bv081
v


1703 Johanna Sorgeloos
Bv082
v


1703 Jooris Jorne
overl.
1714
Bv083
v


1703 Joos Hendricks
overl.
1706
Bv084
v


1703 Joos van der Maere/Meere
overl.
1712
Bv085
v


1703 Josias Bastingh
overl.
1709
Bv086
v


1703 Josijntje Kamerman
Bv087
v


1703 Josijntje Raemsdonck
overl.
4-3-1703
Bv088
v


1703 Josijntje van Dalen
Bv089
v


1703 Judick le Couvaij
overl.
15-9-1727
Bv090
v


1703 Leuntje Munters
overl.
1703
Bv091
v


1703 Lieven Elias
vertr.
1706
Bv092
v


1703 Lieven Sonnevijlle
Bv093
v


1703 Lieven van den Broecke
Bv094
v


1703 Machiel van den Bulcke
overl.
1718/22
Bv095
v


1703 Maeijke Deckers
vertr.
1707
Bv096
v


1703 Maetje Sanders
vertr.
1710
Bv097
v


1703 Maetje Schouts
overl.
1704
Bv098
v


1703 Maetje de Vriese
overl.
1711
Bv099
v


1703 Maetje van Dalen
overl.
1707
Bv100
v


1703 Maghdalena Beurse
Bv101
v


1703 Marcus Roose
Bv102
v


1703 Maria Bastingh
Bv103
v


1703 Maria Breton?
overl.
1703
Bv104
v


1703 Maria Coolman
vertr.
1707
Bv105
v


1703 Maria Hendricks
vertr.
1715
Bv106
v


1703 Maria Willis
vertr. Aardenburg} 1709
Bv107
v


1703 Marie Biese(?)
overl.
1703
Bv108
v


1703 Marie Minnebo
Bv109
v


1703 Martha Hendricks
overl.
1710
Bv110
v


1703 Martha Sonnevijlle
overl.
1714
Bv111
v


1703 Matheus Cornelisse
Bv112
v


1703 Mathijs de Backer
overl.
1703
Bv113
v


1703 Meerten Blontrock
overl.
1704
Bv114
v


1703 Melchior Ridsaert
overl.
1706
Bv115
v


1703 P(ieter?) ??
doorgehaald


Bv116
v


1703 Paulus Tholens
overl.
1708
Bv117
v


1703 Paulus de Schrijver
overl.
1710
Bv118
v


1703 Pieter Hendrickse
overl.
1715
Bv119
v


1703 Pieter Hubreghtse
overl.
1710
Bv120
v


1703 Pieter Luijaert
vertr.
1715
Bv121
v


1703 Pieter Ridsaert
vertr. Aardenburg} 1709
Bv122
v


1703 Pieter de Meij
overl.
1713
Bv123
v


1703 Prijntje Brand
Bv124
v


1703 Prijntje de Luijn
overl.
1716/17
Bv125
v


1703 Reinier Allaert
overl.
1703
Bv126
v


1703 Reinier Isenbaert
vertr.
1710
Bv127
v


1703 Sara van der Veere
Bv128
v


1703 Susanna Geerse
Bv129
v


1703 Susanna Kamerman
overl.
12-11-1727
Bv130
v


1703 Susanna Verschoor
overl.
1706
Bv131
v


1703 Susanna Maria Strijckers
overl.
1710
Bv132
v


1703 Susanna de Marees
overl.
1703
Bv133
v


1703 Tanneken Andriessen
Bv134
v


1703 Tanneken Duijts
overl.
1718/22
Bv135
v


1703 Teuntje de Vos
overl.
1706
Bv136
v


1703 Vijntje Gijssels
overl.
1710
Bv137
v


1703 Vijntje Noe
overl.
1703
Bv138
v


1703 Willem Allaert
overl.
31-3-1703
Bv139
v


1703 Willem Bastingh
vertr.
1703
Bv140
v


1703 Willem Blaukamer
overl.
1712
Bv141
v


1703 Willem Jorne
Bv142
v


1703 Willem de Kraecker
overl.
1710
Bv143
v


1703 Willemijntje Blaukamer
overl.
1708
Bv144
v


1703 Willemijntje Sandvoort
overl.
1703
Bv145
in


1704 Carel Carelse
vertr.
1710
Bv146
in


1704 Cornelia Carlie
overl.
1710
Bv147
in


1704 Daniel fs Corn. Hendrickse
Bv148
in


1704 Elisabeth van den Boecke
overl.
1709
Bv149
in


1704 Jan fs Petri Simonse
vertr.
1711
Bv150
in


1705 Geertje van Reijnesteijn
overl.
1706
Bv151
in


1705 Samuel Pintal
vertr.
1710
Bv152
in


1705 Simerijntje Simons van der Maes
vertr.
1710
Bv153
in


1706 Jan Kamerman
vertr. Aardenburg} 1709
Bv154
in


1706 Prijntje Colijns
vertr.
1710
Bv155
b


9-1-1706 Centina Bleijsoen
doorgehaald


Bv156
b


9-1-1706 Cornelis 2 [fs Stoffel?] Blaukamer
vertr.
1713
Bv157
b


9-1-1706 Elisabeth Casteel
Bv158
b


9-1-1706 Jelina van den Durpe
overl.
1718/22
Bv159
b


9-1-1706 Magdalena Sonnevijlle
vertr.
1713
Bv160
b


9-1-1706 Tanneken van der Meere
vertr.
1706
Bv161
in


1707 Elisabeth Trassaert
Bv162
in


1707 Johanna de Jager
overl.
3-1729
Bv163
in


1707 Josijntje Corterborst
overl.
1718/22
Bv164
b


9-4-1707 Adriaen Bertolf
overl
24-4-1729
Bv165
b


9-4-1707 Elisabeth van der Veere
overl.
1708
Bv166
b


9-4-1707 Jacomijntje de Vrient
vertr.
1711
Bv167
b


9-4-1707 Prijntje van den Beeke
vertr.
1711
Bv168
in


1708 Jan Block
vertr.
1709
Bv169
in


1708 Sara van Haken
overl.
1-1729
Bv170
in


1708 Tanneken Jaques van der Meere
vertr.
1709
Bv171
in


1709 Bartholomeus Hendrickse
Bv172
in


1709 Cornelia de Luijn
Bv173
in


1709 Dina de Luijn
Bv174
in


1709 Gooltje de Koninck
overl.
1710
Bv175
in


1709 Jan de Visser
vertr.
1710
Bv176
in


1709 Leendert Hendrickse
overl.
1714
Bv177
in


1709 Sara Bertolf
Bv178
in


1710 Abraham Sonnevijlle
overl.
17-3-1725
Bv179
in


1710 Aernoud Bruschart
vertr.
1716/17
Bv180
in


1710 Balte Baldes
Bv181
in


1710 Catharina Beckers
vertr.
1713
Bv182
in


1710 Catharina Coolmans
Bv183
in


1710 Catharina Jansen
vertr.
1714
Bv184
in


1710 Cornelia Valcke
vertr.
1713
Bv185
in


1710 Jan Jansen
Bv186
in


1710 Janneken van der Veere
Bv187
in


1710 Joos van der Veere
vertr.
1713
Bv188
in


1710 Machiel Geerssen
vertr.
1718/22
Bv189
in


1710 Maria van der Veere
overl.
1716/17
Bv190
in


1710 Matheus jr Cornelisse
vertr.
1711
Bv191
in


1710 Sara Jansen
overl.
1718/22
Bv192
in


1710 Willemina de Vrient
Bv193
in


1711 Cornelis de Soute
Bv194
in


1711 Lieven Hendrickse
Bv195
in


1711 Susanna Koolmans
vertr. Yzendijke} 1712
Bv196
in


1711 Tanneken van der Meere
vertr.
1712
Bv197
in


1711 Wessel van Lindenoot
vertr.
1712
Bv198
in


1712 Abraham Daniels
vertr.
1713
Bv199
in


1712 Adriaentje Leemans
vertr.
1713
Bv200
in


1712 Cornelia van Dillenburgh
vertr.
1715
Bv201
in


1712 Cornelis jr Jansen Verplancken
overl.
1715
Bv202
in


1712 Elisabeth Jansen Verplancken
Bv203
in


1712 Helena Allaert
Bv204
in


1712 Jacobus Azarius Fabritius
vertr.
1725
Bv205
in


1712 Jan Hendrickse
Bv206
in


1712 Jan van de Vijver
Bv207
in


1712 Jaquemijntje van der Veere
vertr.
1718/22
Bv208
in


1712 Levina Deere? dHeere
vertr.
1714
Bv209
in


1712 Pieternella 1? Steenaert
Bv210
in


1712 Tanneken van der Meere
Bv211
in


1713 Adriaen Franssen Pot
vertr.
1716/7
Bv212
in


1713 Adriaen jr Jansen Verplancken
Bv213
in


1713 Adriaentje Brand
Bv214
in


1713 Berbel Raemsdonck
Bv215
in


1713 Janneken van de Woestijne
vertr.
1715
Bv216
in


1713 Pieternella Cornelissen
Bv217
in


1713 Pieternella 2? Steenaert
vertr.
1713
Bv218
in


1713 Prijntje Abrahams
Bv219
in


1714 Abraham van Hoeve/Hove
Bv220
in


1714 Adriaen Beeckman
Bv221
in


1714 Adriaen Raemsdonck
weg
1718/22
Bv222
in


1714 Anna van Dijck
Bv223
in


1714 Cornelia Bogaerds
vertr.
1715
Bv224
in


1714 Daniel Tholens
Bv225
in


1714 Francois van Oostdorp
Bv226
in


1714 Jacomijntje Leenderdse van Noorden
overl.
1718/22
Bv227
in


1714 Jan Simons
Bv228
in


1714 Jan de Kraecker
overl.
1718/22
Bv229
in


1714 Lieven Raemsdonck
Bv230
in


1714 Magdalena Sonnevijlle
vertr.
1718/22
Bv231
in


1714 Pieternelle Verronne
vertr.
1716/17
Bv232
in


1714 Vijntje Hamers
Bv233
in


1714 Zwaantje Barthorens
Bv234
in


1715 Machiel L.ijp(?)
Bv235
in


1715 Marie Jonkers(?)
Bv236
in


1716/17 Abram Phlips
overl.
1728
Bv237
in


1716/17 Adriaen Cornelissen
Bv238
in


1716/17 Adriaentje de Perck
Bv239
in


1716/17 Cornelia Cornelissen
Bv240
in


1716/17 Cornelia Steenaerd
vertr.
1716/17
Bv241
in


1716/17 Cornelis Brand
Bv242
in


1716/17 Cornelis Brouwer
vertr.
1716/17
Bv243
in


1716/17 Elisabeth Elsland
Bv244
in


1716/17 Elisabeth Seijs
vertr.
1716/17
Bv245
in


1716/17 Goverd de Smit
overl.
1-1729
Bv246
in


1716/17 Jan Claessen
overl.
1718/22
Bv247
in


1716/17 Jan Erenisse
Bv248
in


1716/17 Janna Ramont
overl.
1718/22
Bv249
in


1716/17 Janna Verplancken
Bv250
in


1716/17 Josijna Keijaerds
Bv251
in


1716/17 Levina de Vogelaer
overl.
2-1726
Bv252
in


1716/17 Maria Sansonet
Bv253
in


1716/17 Marinus Elsland
vertr.
1718/22
Bv254
in


1716/17 Neeltje Kervincks
Bv255
in


1716/17 Pieter Vrolijck
Bv256
in


1716/17 Pieter de Meij
Bv257
in


1716/17 Sara Phlips
Bv258
in


1716/17 Susanna Drollee
Bv259
in


1716/17 Susanna Verplancken
Bv260
in


1716/17 Tanneken Jansen
Bv261
in


1716/17 Willem Koesement
Bv262
in


1716/17 Willemijntje Brants
Bv263
in


1718/22 Abraham Bastinck
vertr.
1718/22
Bv264
in


1718/22 Adriaen Colpaerd
Bv265
in


1718/22 Adriaentje Verstrate
Bv266
in


1718/22 Carel Carelse
Bv267
in


1718/22 Catharina van der Veere
Bv268
in


1718/22 Cornelia Ritsaerd
vertr.
1718/22
Bv269
in


1718/22 Isaack Roose
vertr.
1718/22
Bv270
in


1718/22 Jacoba Jansen
Bv271
in


1718/22 Jacoba Steenaerd
vertr.
1718/22
Bv272
in


1718/22 Jenette Zadelaar
Bv273
in


1718/22 Johanna Cornelia Cornelissen
overl.
1718/22
Bv274
in


1718/22 Levina Hendrickse
Bv275
in


1718/22 Maria Becu
overl.
2-1728
Bv276
in


1718/22 Marie Bekaar
vertr.
1718/22
Bv277
in


1718/22 Mattheus jr Cornelissen
Bv278
in


1718/22 Pieter Segers
Bv279
in


1718/22 Pieter le Feber
overl.
4-1729
Bv280
in


1718/22 Reinier Isenbaerd
Bv281
in


1718/22 Willem Pippinck
Bv282
b


10-7-1723 Johanna Noortdijks
overl.
1728
Bv283
b


8-1-1724 Cornelia Jansen
Bv284
b


8-1-1724 Janneke [Anna] Janse Verplanke
Bv285
b


8-1-1724 Janneke van Vlaandere
Bv286
b


8-1-1724 Michael Jansen
Bv287
b


9-7-1724 Cornelia Roose
Bv288
b


9-7-1724 Cornelia Verplanke
Bv289
b


9-7-1724 Elisabeth Claasse
Bv290
b


9-7-1724 Elisabeth Vrolijk
Bv291
b


9-7-1724 Jacob Elslant
Bv292
b


9-7-1724 Jillis van der Meijer
Bv293
b


9-7-1724 Johannes van Vlaandre
Bv294
b


9-7-1724 Katarina Himan(?)
vertr. Middelburg 1730
Bv295
v


1725 Abraham Aerdzen
Bv296
in


1725 Elizabeth Das
Bv297
in


1725 Johannes Das
Bv298
v


1725 Josijna Meijers
Bv299
v


1725 Margareta Magdalena Peudevijn
Bv300
v


1725 Maria Boumans
Bv301
in?


7-4-1729 Willemina Janse Verplanke
arrow-up

separator