Biervliet

separator

Bewerkingen
 
bullet Lidmaten 1628-1722(1729)
Lidmaten 1628-1635 uit actaboek 1 van de kerkeraad [Zeeuws Archief, toegang 582, Herv. Gemeente Biervliet, inv.nr 1]; (deel van?) lidmatenlijst april 1636; lidmaten ontleend aan actaboek 1, en het begin van actaboek 2, 1636-1698; en jaarlijkse lijsten van lidmaten uit de jaren 1703-1722, met enkele aanvullingen (tot 1729) [idem, inv.nr 44]. [lidmatenproject]

separator