Introductie

separator

Tekst: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Introductie

Deze website dient om verslag te doen van mijn onderzoek naar de geschiedenis van Breskens in de 17de en 18de eeuw.
Breskens is thans een dorp in West Zeeuws Vlaanderen, gelegen aan de mond van de rivier de Schelde, tegenover Vlissingen. Sinds de Franse tijd, 1796, tot 31 maart 1970 was het een zelfstandige gemeente. Nu maakt het deel uit van de gemeente Sluis. Voor de Franse tijd was het een Vrije heerlijkheid.

Breskens ontstond aan het eind van de Middeleeuwen, toen in het voorjaar van 1487 (1486 Oude Stijl) de schorren en aanwassen aan de Schelde door keizer Maximiliaan van Oostenrijk in leen werden uitgegeven aan hertog Philips van Kleef om te bedijken. In 1510 was de bedijking van de polder van Breskenssandt (het latere Oud Breskens, voltooid en werd het dorp (of de stede) Breskens gesticht. Niet veel later werd ook de polder van Nieu Breskens (het latere Jong Breskens) bedijkt. Later volgden nog de Barbarapolder, genoemd naar de schutspatroon van Breskens, en de Kleefsepolder, plus nog enkele kleine poldertjes aan de oostzijde van de heerlijkheid. In 1585 werden in de strijd tegen de Spanjaarden de polders onder water gezet.

Pas na de verovering van Sluis in 1604 door prins Maurits komt de regio weer enigszins tot leven. Er worden plannen gemaakt om het (gedeeltelijk) onder water staande land weer te herdijken. In 1607 pacht Nicolaes Cauwe, rekenmeester van Zeeland, de heerlijkheid, om haar weer te herdijken, en in april 1610 is de herdijking een feit.

Sinds twintig jaar ben ik in mijn vrije tijd bezig de geschiedenis van het toen heringedijkte gebied te bestuderen. In die periode heb ik heel wat archiefstukken bestudeerd en aantekeningen daaruit gemaakt. Een gedeelte daarvan is enige jaren geleden verschenen in de publicatie Kadastrale atlas van Zeeland, deel Breskens, uitgegeven door de Stichting Kadastrale Atlas van Zeeland. In dat deel is van mijn hand een Historisch kadaster opgenomen over de periode 1610-1832, waarin met name de eigendomsgeschiedenis van huizen en hofsteden in Breskens werd behandeld. In een apart verschenen (privé vervaardigd) supplement heb ik daarnaast ook de landeigendom behandeld.

Deze website beoogt een volgend deel van die geschiedenis meer toegankelijk te maken. Een website heeft voor mij het grote voordeel boven een publicatie, in dat de informatie in de loop van de tijd geleidelijk aan toegevoegd kan worden. Dat maakt het mogelijk het verhaal langzaam uit te bouwen, en al voor mijn persioen mijn kennis te verspreiden onder een groter publiek.

De centrale pagina op deze website is de pagina Geschiedenis van Breskens 1610-1825. Op deze pagina staan in een tabelvorm de hoofdonderwerpen vermeld. Voorlopig zijn alleen die categorieën vermeld, waarover ook informatie is opgenomen. De meeste onderwerpen worden in een soort artikelvorm behandeld. Enkele categorieën (b.v. functionarissen en bevolking) zullen zo uitgebreid worden, dat er eerst een overzicht in tabelvorm verschijnt, waaruit men dan de specifieke categorie kan kiezen. Onderaan de pagina Geschiedenis van Breskens 1610-1825 staat een verwijzing naar de rubriek Geschiedenis van deze site. Daarin wordt bijgehouden op welk moment welke pagina's zijn gepubliceerd en/of bijgewerkt. Bovendien staat op elke pagina links onderaan de datum waarop die pagina voor het laatst is gewijzigd.

Reacties

Mijn onderzoek is nog lang niet afgelopen. Daarom hoor ik het graag, als U informatie hebt over mensen, die tussen 1600 en 1800 in Breskens geboren zijn, maar die later naar elders zijn vertrokken. Dat geldt ook voor bronnen en gegevens over Breskens uit minder voor de hand liggende plaatsen en archieven. Zo zoek ik bijvoorbeeld nog steeds een goede afdruk van het stadswapen van Breskens in de 17de eeuw. Een dergelijke afdruk zal met name voor kunnen komen in archieven buiten Breskens.
Ook andere reacties op de website worden op prijs gesteld. Het adres is: email address in gif-form

arrow-up

separator