Aardenburg

Volkstelling maart 1693

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl


Op (of rond) 16 maart 1693 werd in de stad Aardenburg een uitgebreide bevolkingstelling gehouden, waarbij alle inwoners, ook de kinderen, werden genoteerd in in totaal drie lijsten.


Daarvan zijn twee lijsten in dezelve hand; de derde is in een andere hand, en gedateerd 16 maart 1693. Bij controle van de doopdata van enkele jonge kinderen, genoemd in lijst 1 en 3, blijkt, dat deze twee lijsten van (vrijwel) dezelfde datum moeten zijn. Gezien het aantal genoemde personen lijkt het om de gehele stad te gaan, alleen over het garnizoen heb ik (nog) geen duidelijkheid. Waarom de lijst in drieen is, snap ik nog niet. Misschien betreffen twee delen de stad binnen de muren, en een deel het stadsgebied buiten de muren.

Ik vermoed, dat het hier gaat om een concept-kohier voor de belasting op t gemaal. Dat is de enige belasting, die ik ken, waarvoor ook babies en jonge kinderen geteld moesten worden.De nummering en foliering is van mijn hand. G-nr is gezinsnummer; nr is persoonsnummer; lftd is leeftijd.
In de een na laatste kolom afkorting: M[an], V[rouw], P[ersoneel], K[ind], I[nwonend]; indien onder 18 jaar dan kleine letter.
In de laatste kolom enkele opmerkingen van mijn hand.
Gewone afkortingen als Pr. heb ik uitgeschreven als Pieter.

Boven het begin van lijst 1 staat: Van de waterpoorte.
Dan volgen in drie kolommen mannen&vrouwen; kinderen; knechten en meijsens [zie f1v]
Huishoudens worden gescheiden door een streep. Ik heb de bladzijden genummerd f1 t/m f4v.

Lijst 2 bestaat uit twee bladen, de eerste aan de eene zijde beschreven in 2 kolommen, aan de keerzijde nog een halve kolom.
Boven aan de lijst staat de datum, den 16 maerte 1693.
De gezinsgegevens zijn per gezin achterelkaar geschreven.
Ik noem de 3 kolommen maar f5a, f5b en f5c [keerzijde]. Het tweede blad bevat bijna twee kolommen; de keerzijde is leeg. Ik noem ze: f6a en f6b.

Boven lijst 3 staat: Bevolkingslijst, in latere hand toegevoegd "gedeeltelijke", "datumloos", en "tussen 1689 en 1698".
De namen staan hier onder elkaar, met leeftijden rechts. Huishoudens worden ook hier gescheiden door een streep.
Ik heb de bladzijden doorgenummers, beginnend met f7 t/m f10.


Totaal bevatten de drie lijsten 812 vermeldingen, waarvan er 8 dubbel zijn. Eén van beide vermeldingen is dan meestal doorgestreept, maar ik heb toch doorgenummerd om daarheen te kunnen verwijzen. Dus totaal zijn het 804 personen.Huib J. Plankeel
Leiden, april 2021
Bron: Gemeentearchief Sluis, Oud archief Aardenburg, inv.nr 1051 (niet lijst 1)

Kopie in Zeeuws archief, Gen.afschr. 364fol G-nr nr voornaam prefix achternaam lftd   opmerkingen [hjp] en tekstf01

G001

R0001

Adrijaen


Bocxstale

29j

M
R0002

Jorijne


Wyllekaeij

49j

V
R0003

Crijstijne


Caseele

36j

P

G002

R0004

Jan


Loncke

31j

M
R0005

Joanne

de

Roo

30j

V
R0006

Corneli[s?]


Loncke

1j

k

G003

R0007

Sijmon


Dirckx

50j

M
R0008

Janneke


Dume

50j

V
R0009

Neeske


Dirckx

18j

K

G004

R0010

Adrijaen


Sijnave

43j

M

[Sijnhave]R0011

Jaquemintie

de

Backer

32j

V
R0012

Thomas11m

k

[Sijnhave]R0013

Tobijas


[Schellebroot]

4j

k

[voorkind]
G005

R0014

Pieter


Couwelier

35j

M
R0015

Jaqueminte

van

Isackes

40j

V
R0016

Pieter


??

13j

k
R0017

Joanna


??

9j

k

G006

R0018

Cornelis

van:

Berge

43j

M
R0019

Janneken

de

Vulder

59j

V
R0020

Jacobus19j

K

[van: Berge]
G007

R0021

Jan


Eeckman

50j

M
R0022

Josijnne


Verhenne

40j

V
R0023

Cornelis22j

K
R0024

Marij18j

K
R0025

Pieter13j

k
R0026

Pieternelle12j

k
R0027

Isabelle10j

k
R0028

Selij11j

k
R0029

Janno (?)7j

k
R0030

Johannis6j

k
R0031

Catelijne Marij4j

k
R0032

Jacobus19m

k

G008

R0033

Helken


Boot

60j

W

vi: dhr Arenout VermeereR0034

Jannes


Vermeere

23j

K
R0035

Adrijaen


Vermeere

22j

K
R0036

Catelijna


Koene

21j

P

[dr van Michiel Koene]
G009

R0037

Jannes


Zutterman

46j

M
R0038

Marija

de

Meyer

53j

V
R0039

Jacobus

de

Mol

25j

K

[voorkind]R0040

Anna


Koene

16j

P

[dr van Michiel Koene]
G010

R0041

Gillijaem

de

Bijl

51j

M
R0042

Anna

de

Wulff

38j

V
R0043

Janna15j

k
R0044

Martijna11j

k
R0045

Jaquemintie9j

k
R0046

Willem1j

k

G011

R0047

Jan

van

Dongen

53j

M
R0048

Catelijntie

van

Grevenbrouck

50j

V
R0049

Crijstijaen12j

k
R0050

Jannis4j

k
R0051

Anna


Jans

23j

P

G012

R0052

Ide


Heijndericx

50j

H
R0053

Marijtie


Koene

13j

P
f01v

G013

R0054

Boude[wijn]


Claeijs

40j

M
R0055

Jaquemintie


Kodde

30j

V

G014

R0056

Bartholomeus


Dijserinck

30j

H

G015

R0057

Wouter

vander

Cruijsse

60j

M
R0058

Sara


Roman

43j

V
R0059

Sara


Gijsels

22j

P

G016

R0060

Jacob


Sijmoens

30j

M
R0061

Catelijntie


Jans

30j

V
R0062

Joos2j

k
R0063

Gabriel


Stommelinghs

21j

P

G017

R0064

Jannis


Harijssen

49j

M
R0065

Joanna10j

k
R0066

Jan


Beck

23j

K

[voorkind van 1e vrouw]R0067

Marij


Reijnaers

21j

P

G018

R0068

Jacobus

de

Vriese

26j

M
R0069

Susanneken

van

Damme

24j

V

[belijdenis 7-10-1691]
G019

R0070

Pieter

de

Commer

51j

M
R0071

Willemintie

de

Rouw

43j

V

[met attest 29-6-1691]R0072

Anna12j

k
R0073

Adrijaenna6j

k
R0074

Cornelia4m

k

[ged 1-11-1692]
G020

R0075

Adrijaen


Deckers

74j

M
R0076

Janneke

le

Vou

81j

V

G021

R0077

Francois


Robbers

38j

M
R0078

Janneken


Kanon

37j

V
R0079

Francois8j

k
R0080

Adrijaen5j

k
R0081

Anna2j

k

G022

R0082

Geertruijt


"wedu"

29j

W

[geen familienaam vermeld]R0083

Crijstijaen


NN

2j

k

G023

R0084

Jan


Snouwaert

62j

M
R0085

Maeijtie


Leijns

30j

V

[lees: Leijs of Meleijs]R0086

Roelant12j

k

[uit eerder huwelijk van Jan]R0087

Pieter4j

k
R0088

Macgiel


Arenouts

17j

P

vertreckt te meij [M.A. Deuninck]
G024

R0089

Jan


Thomassen

35j

H
R0090

Claeijs[je]


Jansen

40j

V

G025

R0091

Joos

de

Meijer

60j

M
R0092

Janneken


Wavereijns

53j

V
R0093

Stoffel30j

K

G026

R0094

Marij


Verhaest

43j

H
f02

G027

R0095

Abijgel


Gommerback

72j

H

[er stond eerst 60? jr]R0096

Pieter

vanden

Hende

38j

K

G028

R0097

Francoise


Vervaecke

34j

W

vi: Micgiel Does [zij begr 13-4-1693]R0098

Macgiel


Does]

2j

k

G029

R0099

Adrijaen


Pouwels

55j

M
R0100

Maeijtie


Chens

41j

V

[lees: Cents]R0101

Gillis13j

k

[voorkind Cent Gillissen !]R0102

Janna7j

k
R0103

Claeijs3j

k
R0104

Marij

de

Smidt

17j

P

[opm: zuster van R0121]
G030

R0105

Francois


Abrahams

36j

M
R0106

Catelijntie

de

Rijcke

55j

V

G031

R0107

Francois


Kerrij

48j

M
R0108

Marij25j

K
R0109

Anthonij16j

K
R0110

Francois12j

k

G032

R0111

Gillis

de

Meijer

43j

M
R0112

Tanneken


Wittevrongel

53j

V
R0113

Josijntie

de

Brune

23j

P

[=Jolijntje de Breijne/Bruijne]
G033

R0114

Willem


Mars

27j

M
R0115

Catelijntie


Wittevrongel

55j

V
R0116

Marijtie


Fouljager

17j

K

[voorkind]R0117

Marij


Ketel

17j

P

G034

R0118

Pieter


Routjes

36j

M

[Pr. Hoetjes]R0119

Matthie

van:

Walle

53j

V
R0120

Jan


Verhage

20j

K

[voorkind]R0121

Abraham

de

Smidt

19j

K

[voorkind]R0122

Pieter


Routjes

12j

k

[Pr.]
G035

R0123

Pieter


Iteljaen

38j

M
R0124

Ester

de

Bock

37j

V
R0125

Jannes17j

K
R0126

Geleijn14j

k
R0127

Anna10j

k
R0128

Marijnus7j

k
R0129

Cornelis5j

k
R0130

Jacobus3j

k
R0131

Maeghdelena1j

k

G036

R0132

Gillis


Demare

60j

M
R0133

Marij


Bogaers

47j

V

G037

R0134

Jacob


Louwers

38j

M
R0135

Maetje


Kolet

35j

V

[? Maetije verandert in Maetje]R0136

Marijtie13j

k
R0137

Abraham9j

k
R0138

Adrijaentie3j

k
R0139

Jacoba1m

k

[ged. 8-3-1693]f02v

G038

R0140

Mattheus


Jaecke

34j

M

[Jaquet]R0141

Catelijne


Delkour

55j

V
R0142

Catarijna


[Catelle]

18j

K

[haar voorkind]
G039

R0143

Reijnier

de

Vooght

66j

H

G040

R0144

Andries


Vermeulen

?

M

[leeftijd beschadigd]; [27-9-85, 23j]R0145

Mechelijntie

de

Vriese

?

V

[idem]R0146

Gillyaem


[de Meij]

13j

k

[haar voorkind]R0147

Abraham


[de Meij]

11j

k

[haar voorkind]R0148

Pieternelle7j

k
R0149

Marijtie4j

k
R0150

Jacob


Vermeulen

23j

P
R0151

Adryaentie


Backerus

24j

P

G041

R0152

Pieter


Chandiljeer

38j

M

[er staat: Pr:]R0153

Jannis5j

k
R0154

Pieter3j

k
R0155

Marij


Kardon

35j

P

[Cardon]R0156

Isaack
P

[alleen voornaam; Balengez??]
G042

R0157

Jan


Huskens

60j

M
R0158

Ester


Ojel

40j

V

[Oijel]R0159

Abraham10j

k
R0160

Sara5j

k
R0161

Janneken4j

k
R0162

Susanna1j

k

G043

R0163

Marselijs

de

Smidt

35j

M
R0164

Anna

vander

Cruijsse

28j

V
R0165

Jannis6j

k
R0166

Walterus5j

k
R0167

Anna3j

k
R0168

Willemintie6m

k

G044

R0169

Berbel


Lodewijck

48j

H

[Zie R0673, = Berbel Withuijsen]R0170

Jooris

de

Bruijne

18j

K

[de Breijne]
G045

R0171

Jan

van

Wijckhuijse

60j

M
R0172

Janneken


Meus

41j

V
R0173

Arenadijna16j

K

[= Arendijna]R0174

Pieter10j

k
R0175

Jacobus5m

k
R0176

Anthonij

de

Geter

23j

P
R0177

Jan


Blommaert

23j

P

G046

R0178

Cornelis

van

Walgeren

40j

H

[er staat: Corns:]R0179

Janneken


Ketels

23j

P

G047

R0180

Jacob


Lalleman

20j

M
R0181

Ester

la

Jeux

22j

V

[de la Jus]
G048

R0182

Jan


Koers

34j

M
R0183

Adrijaentie9j

k
R0184

Jan4j

k

G049

R0185

Pieter

van

Wajenbergh

60j

M

[er staat: Pr:]R0186

Isaack14j

k
R0187

Cornelia

vanden

Broucke

22j

P
f03

G050

R0188

Olyvier


Veranneman

45j

M

[lees Lowijs!]R0189

Elijsabedt


Lenuere

33j

V
R0190

Francois


?

8j

k

[kind van welke ouder?]R0191

Pieter


?

6j

k

[kind van welke ouder?]
G051

R0192

Nicolaes

de

Corte

30j

M
R0193

Anna


Heijndricx

25j

V

[er staat Heijndr:] [=Johanna]R0194

Ester4j

k
R0195

Gillis


Gillissen

ni

P

gaet weghR0196

Abraham


Gillissen

19j

P
R0197

Antheunis


Gillissen

18j

P

G052

R0198

Janneken

vande

Klooster

56j

H
R0199

Thomas


Heijman

17j

K

G053

R0200

Janneken

de

Groote

75j

H
R0201

Heijnderick


Verkruijsse

38j

K

G054

R0202

Janneke


Koukuts

ni

H

[Coekuijt/Koekuijt]R0203

Bettie


[Gilleman]

13j

k
R0204

Adrijaen


[Gilleman]

11j

k
R0205

Josijntie


[Gilleman]

9j

k
R0206

Joanna [Maria]


[Weijnant]

5j

k

G055

R0207

Sara


Questro

47j

H

[wed. Abraham de Rijcke]R0208

Catarijna


[de Rijcke]

25j

K

G056

R0209

Abraham


Doe

28j

M
R0210

Cornelia

vanden

Dorpe

24j

V

G057

R0211

Josijas


Soeteweij

41j

M
R0212

Janneke


Karre

49j

V

G058

R0213

Maetje

van

Sweden

50j

H
R0214

Cornelis


Schulder

19j

K

[Schueler]R0215

Sara


Cornelis

16j

P

[er staat: Corn:]
G059

R0216

Pieter


Goeman

39j

M
R0217

Susanna

van:

Plassche

30j

V
R0218

Catarijna


Lagouw

17j

P

[Lahou?/Lagoo?]f03v

G060

R0219

Joos


Flaman

40j

M
R0220

Jooren4j

k
R0221

Francoijse

de

Reu

23j

P

G061

R0222

Andries


Noppe?

51j

M
R0223

Marij


Parmentiers

38j

V
R0224

Pieter7j

k
R0225

Marij1j

k

G062

R0226

Anthonij


Piessens

32j

M
R0227

Jorintie


Vrije

24j

V

[Verheij]R0228

Jannis8j

k
R0229

Marij5m

k

G063

R0230

Jacobus

de

Ridder

23j

M
R0231

Maria

van

Sassen

23j

V
R0232

Andries


[de Ridder]

1j

k

G064

R0233

Pouwels

vande

Schelde

60j

H

G065

R0234

Andre


Fetu

30j

M

[Vitu]R0235

Jenne


Maertens

36j

V

G066

R0236

Jacob

van

Rentergem

51j

H

G067

R0237

Catelijna

van

Kinder

35j

H

G068

R0238

Pierre


Ratte

47j

M
R0239

Jenne


Rousse

47j

V
R0240

Flijppes


[Ratte]

22j

K
R0241

Pierre


[Ratte]

4j

k

G069

R0242

Jean


Reu

28j

M
R0243

Marij


Maertens

27j

V
R0244

Anne


Reu

30j

P

G070

R0245

Jan


Douw

28j

M
R0246

Josijntie


Mejeu

27j

V
R0247

Pieternelle2j

k

G071

R0248

Janneke

de

Back

53j

H

[wed. Douw] [lees: de Buck]R0249

Pieter


Douw

19j

K

[er staat: Pr:]R0250

Joanna


Douw

14j

k
R0251

Cornelia


NN

11j

k

[verm. onecht]f04

G072

R0252

Stoffel


Steijaert

33j

M
R0253

Catalijna

de

Clercq

40j

V
R0254

Francois

de

Keijser

15j

k

[voorkind]R0255

Lourens

[de]

[Keijser]

2½j

k

[er staat: Laur:] [voorkind]
G073

R0256

Jan


Mestdagh

46j

M
R0257

Leuntie


Maertens

39j

V

[er staat: Leutie]R0258

Jacob


[Mestdagh]

11j

k
R0259

Josijntie


[Mestdagh]

9j

k
R0260

Cornelis


[Mestdagh]

4j

k
R0261

Lena


[Mestdagh]

6m

k

G074

R0262

Jan

van

Sassen

22j

M
R0263

Josijntie


Hoet

20j

V

G075

R0264

Amel


NN

60j

H

naest Francois dHouw; [zie R0764]R0265

Marij


Jansen

18j

K

[zie R0765, waar 19j]
G076

R0266

Francois


dHouw

70j

M
R0267

Apalonia


Thunemans

35j

V
R0268

Joanna


[dHouw]

18j

K

G077

R0269

Pieter


Steenkiste

50j

M

[er staat: Pr:]R0270

Godelieve


Slock

47j

V
R0271

Jacobus


[Steenkiste]

15j

k
R0272

Ester


[Steenkiste]

11j

k
R0273

Susanna


[Steenkiste]

7j

k
R0274

Dries


Maes

20j

P
R0275

Joos


NN

18j

P

G078

R0276

Jan


Daniels

73j

H

G079

R0277

Jacob

de

Leuw

36j

M
R0278

Marij


Daniels

27j

V
R0279

Marij

van:

Sluijs

5j

k

[voorkind]
G080

R0280

Pieter


Calijs

44j

M
R0281

Pieter


[Calis]

12j

k

[er staat: Pr:]R0282

Marij


[Calis]

10j

k
R0283

Rijcke

van

Prijs?

23j

P

[of Parijs?]R0284

Arijaneke

vanden

Berge

36j

P

G081

R0285

Cornelis


Derde

35j

M
R0286

Anna

van:

Vijane

29j

V
R0287

Jacobus


[Derde]

5j

k

G082

R0288

Anthonij

de

Clercq

28j

M
R0289

Marij


Vijane

20j

V
f04v

G083

R0290

Jacob

den

Brouwer

37j

M

[lftd wrs onjuist; 57j?]R0291

Vintie


Claeijs

54j

V
R0292

Lourens

[den]

[Brouwer]

18j

K

[er staat: Lour:s] [voorkind]R0293

Anna

[den]

[Brouwer]

17j

K

[voorkind]
G084

R0294

Andries

van

Sassen

48j

M
R0295

Marij

de

Smidt

26j

V
R0296

Andries

[van]

[Sassen]

8j

k
R0297

Adrijana

[van]

[Sassen]

3j

k
R0298

Gillyaem


Boterman

20j

P
R0299

Jan


Slock

21j

P
R0300

Jan


NN

20j

P
R0301

Maeghdelena


Errijdon

18j

P
R0302

Anna


Jansen

27j

P
f05a

G085

R0303

Pieter


Robbrechtsen

48j

M
R0304

Apolonia


Robbrechtsen

23j

K
R0305

Susanna


Robbrechtsen

21j

K
R0306

Janneken


Marines

24j

P

G086

R0307

Janneken


Walet

62j

W

[zie R0792, waar doorgehaald; 56j]R0308

Jesyntie

d

Hont

22j

K

[achternaam niet ingevuld] [zie R0793, waar doorgehaald; 20j]
G087

R0309

Franchoys

van

Herwijnen

37j

M
R0310

Francyntie


Loncke

34j

V
R0311

Aldert12j

k
R0312

Tanneken11j

k
R0313

Jannes7j

k
R0314

Daniel5j

k
R0315

Dina2j

k

G088

R0316

Franchoys


Melyn

27j

H

frans predikant
G089

R0317

Joannes

vander

Cruysse

58j

M
R0318

Angeniete


Minne

42j

V
R0319

Pieter17j

K

[uit 1e huw.]R0320

Joannes6j

k
R0321

Wilhelmus9m

k
R0322

Marye


Palinck

22j

P

dienstmeyt [Paeldijnck]R0323

Jacob

de

Meyer

12j

P

weese van Sluis
G090

R0324

Jacob


Blontrock

64j

H

G091

R0325

Janneken


Zutterman

50j

W

[wed. Jan van Bruane]R0326

Jan

van

Brewaen

16j

K

[van Bruane]R0327

Catryna

[van

Bruane]

12j

k

G092

R0328

Pieter

de

Coster

44j

M

[er staat Pr:]R0329

Crystyna


Goesebus

53j

V

G093

R0330

Hermanus


Heyman

24j

M
R0331

Marya

van

Houte

24j

V

G094

R0332

Elyas


Baert

29j

M
R0333

Mary


Daens

29j

V
R0334

Machyel


Proniet

4j

k

[voorkind]R0335

Cateryna


[Baert]

14m

k

G095

R0336

Jan

vanden

Broucke

38j

M
R0337

Franchoyse11j

k
R0338

Isack9j

k
R0339

Jan5j

k

G096

R0340

Jan


Kyckhove

45j

M

[van Kuijckhoven]R0341

Mary


Syncke

61j

V
f05b

G097

R0342

Jacob


Lootens

38j

M
R0343

Haeltie


Beun

29j

V
R0344

Lysebet12j

k

[begr 21-4-1693]R0345

Pieter8j

k

[er staat Pr:]R0346

Catelyna5j

k
R0347

Jacob1j

k

G098

R0348

Susanna


Terville

42j

H

armenR0349

Susan


Jeleyn

16j

K
R0350

Jan11j

k
R0351

Hester7j

k

G099

R0352

Jan


Koclaer

35j

M

[Cocquelar]R0353

Lisbedt


Maghil

33j

V

[Maguël]R0354

Jan5j

k
R0355

Lysabet2j

k
R0356

Jaeck


Reu

36j

I
R0357

Susanna7j

?

"zijn kint"
G100

R0358

Magdaleen


Verschelde

[ni]

H

van de armen [van de Schelde]
G101

R0359

Cornelys


Bonne

42j

M
R0360

Anthonette


Frans

36j

V

G102

R0361

Jores

vanden

Broucke

53j

M
R0362

Tanneken


Cosyn

39j

V
R0363

Tanneken10j

k

"zijn kint" [lees: Anne Marij]
G103

R0364

Stoffel


Zegert

40j

M
R0365

Anna

vande

Velde

43j

V

G104

R0366

Jan


Govers

44j

M
R0367

Janneken


Gossaert

60j

V
R0368

Anthony


Berteloot

26j

K

"haer soon"
G105

R0369

Gillyaem


Verkraeye

54j

M
R0370

Janneken


Foryers

60j

V

G106

R0371

Aert


Sob

47j

M

dhr; int commandeurshuysR0372

Joanna Mary

de

Roey

45j

V
R0373

Albertina20j

K
R0374

Lysebet

de

Flou

20j

P

dienstmeyt
G107

R0375

Jan


Malebranck

56j

M
R0376

Josyna


Vermeulen

33j

V
R0377

Jan8d

k
R0378

Andryes


Willems

23j

P

knechtR0379

Cornelys


Michiels

18j

P

knecht [Corn. Adr. Michiels]R0380

Ida


Berkels

18j

P

dienstmeyt [Barcker]
G108

R0381

Jan


Daens

25j

M
R0382

Jorintie


Keulenaer

24j

V
R0383

Matheus3j

k
R0384

Marij1j

k
f05c

G109

R0385

Anna


Apart

38j

H

[Happers/Appaert]R0386

Erassemus

d

Hont

11j

k

G110

R0387

Maljaert


Proost

50j

M

[of Proot]R0388

Janneken


Pirs?

32j

V

[of Purs?]R0389

Francois6j

k

[er staat Frans:]
G111

R0390

Vyntie

van

Houcke

35j

H
R0391

Francyntie10w

k

G112

R0392

Gabriel


Verstraete

28j

M
R0393

Rachel

de

Clerck

18j

V

G113

R0394

Claere


Bleeckers

67j

H

van de armen
G114

R0395

Niclaeys


Roetje

60j

H

van de armen [Vautié]
G115

R0396

Elena


Caster

33j

H
R0397

Merckus[ni]

k
R0398

Arjaentie6j

k

G116

R0399

Geertie


Doeblet

62j

H

van de armen [Goblet]
G117

R0400

Daniel


Ame

[ni]

H
R0401

Jacobus19j

K
R0402

Madeleen17j

K
R0403

Daniel14j

k
R0404

Martina10j

k
R0405

Janneken


Theusen

34j

P

meytf06a

G118

R0406

Josintie

de

Smet

26j

V

in de camer [= wed. Gillis Scheerens]R0407

Catelijne7j

k

[Scheerens]R0408

Pieter4j

k

[Scheerens]
G119

R0409

Fransois


Beku

43j

M

[er staat Frans:]R0410

Catalyntie


Heylaert

38j

V
R0411

Jan7j

k
R0412

Joanna16m

k

G120

R0413

Jan

van

Viaene

[ni]

H
R0414

Janneken


Deckers

40j

I?

??R0415

Pieternelle18j

I?

"haer dochter" ??
G121

R0416

Anthony

de

Backer

30j

M
R0417

Janneken

de

Clerck

24j

V
R0418

Mary1m

k
R0419

Jan


Bultinck

24j

P

knecht
G122

R0420

Marij


Backer

25j

H

G123

R0421

Niclaeys


Brouwer

52j

M
R0422

Leuntie


Noortlants

32j

V
R0423

Cornelya5j

k

G124

R0424

Jan


Corny

24j

M
R0425

Pieternelle

vanden

Broucke

22j

V
R0426

kind5m

k

[Jorijna Kodenij!, ged.16-11-1692]
G125

R0427

Susanna

de

Cornet

54j

H
R0428

Susanna

vande

Walle

24j

K
R0429

Catelintie


Gitsiere

18j

K

[Gesquiere]R0430

Jeremias15j

k

[Gesquiere]R0431

Benjamin

du

Four

15j

a

armkind
G126

R0432

Louwereys


Kampens

31j

M

[Campens]R0433

Berbel

vanden

Berges

24j

V
R0434

Melle?5m

k

[Maria]
G127

R0435

Pieter


Ketel

59j

M
R0436

Hulderyck


Alberts

50j

V
R0437

Francyne15j

k
R0438

Susanneken4j

k
R0439

Jacomintie2j

k

G128

R0440

Anthony


Peurssen

[ni]

H

G129

R0441

Pieter


Rysaert

32j

M

[Richard]R0442

Anna


Semeyn

40j

V
R0443

Anna4j

k
R0444

Marya2j

k
R0445

Elysabet2m

k

G130

R0446

Isack


Boelaer

38j

M

dhrR0447

Marya

de

Vreese

39j

V
R0448

Barbel


Louwaert

16j

P

vertreckt te meij uijt stadtf06b

G131

R0449

Aryaen

vanden

Berghe

50j

M
R0450

Haeltie


Seys

51j

V
R0451

Joannes23j

K
R0452

Cornelys18j

K

G132

R0453

Carel


Marlyn

51j

M

[Marlijn]R0454

Lysebet


Wafelaer

22j

V

G133

R0455

Petrus

du

Boys

60j

M

do:R0456

Susanna


Vermere

54j

V
R0457

Andryas29j

K
R0458

Janna

de

Marre

24j

P

meyt
G134

R0459

Susanna

le

Fever

53j

H

G135

R0460

Mary


Doe

26j

H
R0461

Lowyseke


Obry

3j

k
R0462

Franchoys2j

k

G136

R0463

Poules


Cervaes

31j

M
R0464

Marya

van

Meensel

30j

V
R0465

Carel5j

k

G137

R0466

Pieter


Beheyt

58j

M
R0467

Catelyntie17j

K

"zijn dochter"R0468

Marya

van

Eeghen

18j

K

[kleinkind]R0469

Crystyaen

[van

Eeghen]

13j

k

[kleinkind]R0470

Andryes


Sickxs

27j

P

knechtR0471

Jacob

de

Pree

22j

P

knecht [lees: Jacob du Trij !!]R0472

Joos


Sotyn?

30j

P

knechtR0473

Josyna


Schellebroot

37j

P

meyt
G138

R0474

Jacobus

vander

Plough

34j

M

do:R0475

Elysabet


Verbraeck

27j

V
R0476

Merchie

de

Langhe

27j

P

meyt
G139

R0477

Francynte

vanden

Neste

50j

H

G140

R0478

Joos

van

Dierendonck

50j

M
R0479

Margryete


Lalleman

39j

V
R0480

Isack8j

k
R0481

Abram5j

k
R0482

Lourentie1j

k

G141

R0483

Michiel

de

Swarte

[ni]

H
R0484

Joos


Flemmeij

[ni]

I?
f07

G142

R0485

Pieter


Maertens

38j

M

[er staat: Pr.]R0486

Jesijntie

de

Kiile?

36j

V
R0487

Marij


Maertens

13j

k
R0488

Jan


Maertens

9j

k
R0489

Catalijntie


Maertens

2j

k

G143

R0490

Pieter


Stevens

24j

H

[er staat: Pr.]
G144

R0491

Adriaen


Gabij

22j

H

G145

R0492

Charel


Ryfranck

56j

M
R0493

Godlieve


Roovers

55j

V
R0494

Johannes


Ryfranck

29j

K

G146

R0495

Joos


Kloet

37j

H

tot Jan Karre
G147

R0496

Maerten


Calis

20j

M
R0497

Cornelia


Schakelaer

25j

V
R0498

Sara


Maertens

19j

P

G148

R0499

Pieter


Cales

22j

M

[er staat: Pr.]R0500

Adriaentie


Goethals

23j

V

G149

R0501

Lieven


Goethals

53j

H
R0502

Cornelia


Goethals

17j

K

G150

R0503

Neesie

de

Vriesse

25j

W

[wed. van Daele]R0504

Elisabet

van

Daelle

5j

k
R0505

Janneke


Snouwaert

14j

P

G151

R0506

Abraham

van

Rentergem

27j

M
R0507

Cornelia

van

Damme

28j

V
R0508

Cornelia

van

Kinderen

7j

k

[voorkind]R0509

Jan

van

Rentergem

3j

k
R0510

Bartholomeus

van

Rentergem

5w

k

[er staat: Barthol:]
G152

R0511

Charel


Houcke

40j

M
R0512

Adriana


Schakelaer

28j

V
R0513

Jan


Houcke

10j

k
R0514

Maria


Houcke

6j

k
R0515

Janna


Houcke

2j

k
R0516

Pieternella

van:

Wielle

13j

P

armen
G153

R0517

Janneke

de

Geus

20j

H

[halfzuster van Adr. Schakelaer]
G154

R0518

Fransois

de

Vriesse

33j

H

[er staat: Frans:]R0519

Matie

de

Vriesse

28j

I
f07v

G155

R0520

Joos


Schonjaert

34j

M
R0521

Elisabet


Blontrock

31j

V
R0522

Jaquemijntie


Schonjaert

5j

k
R0523

Tanneke


Schonjaert

4m

k

G156

R0524

Andries

van

Tonyenel(?)

64j

H

tot Sond:(?)
G157

R0525

Janna

van

Grevenbroeck

26j

H

G158

R0526

Janneke


Ketel

44j

W

[wed. de Koene]R0527

Mighiel

de

Koene

18j

K
R0528

Pieternelle

de

Koene

12j

k
R0529

Jaques


Koene

10j

k
R0530

Cornelis


Casteleijn

20j

P

G159

R0531

Dirck

van:

Bergen

44j

M
R0532

Berbel


Plasschaert

42j

V
R0533

Janna

van:

Bergen

11j

k
R0534

Dirck

van:

Bergen

9j

k
R0535

Jacobus

van:

Bergen

3j

k
R0536

Lieven


Martens

15j

P

van de armen
G160

R0537

Christiaen


Berteloot

28j

?

ontrent [28]R0538

Joos


Beernaert

20j

?

G161

R0539

Jan


Karree

36j

M

on[trent] ; er stond eerst: 27jR0540

Pieternelle

van:

Walle

39j

V
R0541

Pieter


Karre

9j

k

[er stond eerst 8j]R0542

Jannes


Karre

7j

k
R0543

Jacobus


Karre

5½j

k

G162

R0544

Jan


Koenraet

30j

H

G163

R0545

Jan

de

Vreese

37j

M

mrR0546

Catalijntie

van

Eegem

43j

V
R0547

Alexander

de

Vreese

10j

k

G164

R0548

Adriaen


Gargille

46j

M
R0549

Matie


Schouvliege

38j

V
R0550

Jacomijntie


Kraymes

11j

k

[voorkind]R0551

Jerijntie


Kraymes

10j

k

[voorkind]R0552

Pieternelle


Gargille

7m

k
R0553

Isaacq


Gargille

13j

k

[voorkind]
G165

R0554

Jooren

de

Brune

19j

H

[de Breijne]
G166

R0555

Cornelis


Dijserinck

36j

M
R0556

Susanneke


Dobbelaer

29j

V
R0557

Cornelis


Dijserinck

8j

k

"de jonge"R0558

Tanneke


Dijserinck

6j

k
R0559

Maritie


Dijserinck

4j

k
R0560

Susanneke


Dijserinck

3j

k
R0561

Boudewijn


Dijserinck

1j

k

[er staat: Boud:]R0562

Engel


Cappittel

17j

P

(meyt)R0563

Abraham


Dobbelaer

12j

I?

[wees van Boudewijn]
G167

R0564

Staes


Kales

60j

M
R0565

Cristijntie


Beheyt

62j

V

G168

R0566

Jacob

d

Hasert

42j

M
R0567

Anna


Boelaert

39j

V
R0568

Francijntie

d

Hasert

14j

k
R0569

Anna Marij

d

Hasert

11j

k
R0570

Cornelia

d

Hasert

9j

k
R0571

Susanna

d

Hasert

7j

k
R0572

Jacoba

d

Hasert

1j

k

G169

R0573

Jacob


Geeraerts

44j

M
R0574

Sara


[Am]elinck

32j

V

Mogelijk stond er eerst Grevelinck en is dat veranderd in Amelinckf08

G170

R0575

Joos


Wispelaer

56j

M
R0576

Aeltie


Six

53j

V
R0577

Jacob


Wispelaer

27j

K
R0578

Adry


Wispelaer

24j

K

[=Adriaen]R0579

Cornelia


Israel

14j

P?

voor 8 dagen ; [lftd: lees 19j]
G171

R0580

Pieter


Dijserinck

51

M
R0581

Anna


Dijserinck

8j

k
R0582

Janneke


Dijserinck

5j

k
R0583

Tanneken


Vleeschouwer

19j

P
R0584

Jannes

van

Kinder

16j

P?

[lfd wrs. 19/20j]
G172

R0585

Guilliame


Urel

48j

M

[Guill.] ontrent [48] [Hurel]R0586

Marij

de

Langanje

34j

V
R0587

Guilliame


Urel

10j

k

[Guill.]
G173

R0588

Isaacq


Bariso

33j

H

[Barizeau]R0589

Jan

la

Fors

17j

P
R0590

Mary


Vermeulen

26j

P

G174

R0591

Jan

d

Hont

26j

M
R0592

Cornelia


Reynouts

29j

V
R0593

Jannes

de

Meyer

3j

k
R0594

Cornelis

d

Hont

22j

I?
R0595

Pieter

d

Hont

18j

I?

[er staat: Pr.]
G175

R0596

Jan


Verhage

23j

H

G176

R0597

Francoise


Meertens

27j

H
R0598

Catalijne


Meertens

24j

I

G177

R0599

Jan


Corssen

40j

M
R0600

Cornelia


Verhelst

55j

V
R0601

Henderick


Schakelaer

22j

K

[voorkind]R0602

Jacobus


Schakelaer

19j

K

[voorkind]R0603

Cornelis Pietersen


Snel

10j

k

[kleinkind?]
G178

R0604

Pieter


Zutterman

44j

M

[er staat: Pr.]R0605

Tanneke


Vlerck

43j

V

[Vlerick]R0606

Jacobus


Zutterman

19j

K
R0607

Geeraert


Zutterman

17j

K
R0608

Cornelis


Zutterman

14j

k
R0609

Susanneke


Zutterman

15j

k
R0610

Isaacq


Zutterman

13j

k
R0611

Abraham


Zutterman

9j

k
R0612

Petrus


Zutterman

6j

k

G179

R0613

Abraham

de

Meyer

46j

M

dhrR0614

Susanna


Buceus

39j

V

juffrR0615

Petrus

de

Meyer

12j

k
R0616

Marijn

de

Meyer

10j

k
R0617

Jan

de

Meyer

9j

k
R0618

Abraham

de

Meyer

7j

k
R0619

Isaacq

de

Meyer

5j

k
R0620

Jacob

de

Meyer

2j

k
R0621

Josua

de

Meyer

4m

k
R0622

Jacomijntie


Goetgebuijr

24j

P
R0623

Jacob


Antonis

25j

P
R0624

Maria

van

Vooren

54j

I?

juffr
G180

R0625

Phlip


Burie

30j

M

ontrent [30]R0626

Mary


Braet

27j

V

ontrent, ni fallor [27]R0627

Jan


Burie

19j

I?
f08v

G181

R0628

Jan


Britton

39j

M
R0629

Adriaentie


Lutsens

47j

V
R0630

Pieter


Britton

10j

k

[er staat: Pr:]
G182

R0631

Cornelia


Vromers

64j

H

[wed. Beunaert]R0632

Susanna


Beunaerts

18j

K
R0633

Pieter


Chandelij

3j

k?

[doorgehaald; zie R0154]
G183

R0634

Elisabet


Wanijn

60j

H

[Elisabeth Oste wed. Wanijn]
G184

R0635

Lieven


Maertens

61j

M
R0636

Catelijne

de

Leger

52j

V
R0637

Anna


Hendericx

28j

K

[voorkind]R0638

Willemijntie


Maertens

14j

k
R0639

Jan


Maertens

28j

P

"knegh" [begr 2-4-1693] [neef]R0640

Jacobus


Maertens

24j

P

[neef]
G185

R0641

Gillis

de

Vriesse

59j

H
R0642

Jacobus

de

Vriesse

9j

k

G186

R0643

Jan


Scherperee

23j

M
R0644

Maritie

de

Wolf

25j

V

G187

R0645

Jan

de

Witte

42j

H
R0646

Mary

de

Witte

24j

K
R0647

Jan

de

Witte

13j

k
R0648

Jacobus

de

Witte

6j

k

G188

R0649

Guilliame

van

Daele

56j

M

[er staat: Guill.]R0650

Janneke


Zutterman

44j

V
R0651

Guilliame

van

Daele

17j

K

[er staat: Guill.]R0652

Mary

van

Daele

12j

k
R0653

Joos

van

Daele

11j

k
R0654

Pieter

van

Daele

6j

k

[er staat Pr.]R0655

Abraham

van

Daele

4j

k
R0656

Catalijne


Wafelaers

18j

P

G189

R0657

Jan


Vereecke

44j

M
R0658

Mary


Termote

36j

V
R0659

Louwereynse


[Vereecke]

16j

K
R0660

Jan


Vereecke

12j

k
R0661

Jacomijntie8j

k
R0662

Sebastiaen3j

k
R0663

Saertie1j

k
R0664

Pieter


NN

39j

P
R0665

Antoni


Gerrit

15j

P

G190

R0666

Joos


Goetgebuijr

56j

M
R0667

Margarite


Gaby

54j

V
R0668

Jan


Goetgebuijr

7j

k

G191

R0669

Laurens


Termote

64j

M
R0670

Berbel


Vermoere

55j

V
R0671

Isaacq


Steppens

18j

K

[voorkind]R0672

Marta


Arijsen

10j

?

vande armenR0673

Berbel


Withuijsen

49j

?

doorgehaald; alias Lodewijck [zie R0169]
G192

R0674

Jonas

van

Waes

44j

M
R0675

Matie


Caluaerts

42j

V
R0676

Guilliame

van

Waes

16j

K

[Guill.]R0677

Janneke

van

Waes

14j

k
R0678

Jan

van

Waes

8j

k
R0679

Janna

van

Waes

6j

k
f09

G193

R0680

Gillis

van

Gaver

ni

?

G194

R0681

Cornelis

de

Bie

35j

H

G195

R0682

Lowijs


Hurtekant

45j

H
R0683

Anna


Outhovers

33j

V

[wed. Olivier Verstrate]R0684

Maghdaleentie


Verstrate

8j

k

[voorkind]R0685

Tanneken


Hurtekant

2j

k
R0686

Jacob


Hurtekant

1j

k

"bij 1j"
G196

R0687

Frans


Dybroeck

37j

M
R0688

Pieternelle

de

Roose

20j

V

G197

R0689

Lisebet

van

Berelare

32j

H

[van Baarlare]R0690

Gabriel


Harents

7j

k

G198

R0691

Berbel


Coppens

42j

W

[wed. Pieter Jacobse Hoet]R0692

Maeijtie


Hoet

12j

k
R0693

Jacob


Hoet

10j

k
R0694

Pieter


Hoet

6j

k

[er staat Pr.]R0695

Jooren

de

Bane

22j

P

G199

R0696

Cornelis

de

Vyncke

30j

M

[er staat Corns.]R0697

Jesijntie


Coppernol

26j

V
R0698

Boudewijn

de

Vyncke

2j

k

G200

R0699

Marc

de la

Jus

49j

M
R0700

Magdelena


Meertens

40j

V
R0701

Mary

la

Jus

3j

k

[zeer slordig geschreven]R0702

Marc

la

Jus

8m

k

G201

R0703

Jan


Meertens

73j

M
R0704

Ester


Meertens

28j

K
R0705

Sara


Meertens

26j

K

G202

R0706

Maghdalene

du

Four

43j

H

van de armen
G203

R0707

Jean


Reu

32j

M

[doorgehaald; zie R0242, waar 28j]R0708

Marij


Meertens

32j

V

[doorgehaald; zie R0243, waar 27j]
G204

R0709

Jan


Slycke

31j

M

[van de Slijcke]R0710

Marij


Hurtekant

34j

V
R0711

Paulus


Slycke

7j

k
R0712

Barbara


Slycke

4½j

k

G205

R0713

Jan

van:r

Broecke

26j

M
R0714

Maritie


Klappaert

20j

V

G206

R0715

Jacob


Semasse

20j

M

[was toegevoegd] [Somaes]R0716

Janneke

van:r

Broecke

25j

V

G207

R0717

Jesijntie

van:r

Lande

56j

W

[wrs wed. Mispelaer]R0718

Jan


Mispelaer

19j

K

G208

R0719

Tanneke


Vereecke

40j

W

[ook Anna Vereecke]R0720

Henderick


Veraghter

12j

k
R0721

Maerten


Eecloot?

6j

k

G209

R0722

Josijntie


Pariers

56j

H

[Foriers]R0723

Passchier

van

Voettem

20j

K

G210

R0724

Pieter


Alleman

40j

M

[er staat Pr.]R0725

Helena

van

Damme

20j

V
R0726

Pieter


Alleman

1j

k
R0727

Lieven


Bries

26j

P
R0728

Abraham


Stae

18j

P
R0729

Sara


Goetgebeur

18j

P
f09v

G211

R0730

Elisabet


Augustijn

30j

H

[wed. Jan Blondeel; tr 1687 Gerrit Kuyf, soldaat]
G212

R0731

Bernt

vanden

Neste

42j

H
R0732

Catalijne

van:

Neste

44j

I

G213

R0733

Andries


Steppens

29j

H
R0734

Aeltie


Fieryere

21j

P

(meid)
G214

R0735

Joos


Dijserinck

ni

H
R0736

Catalijne


Dijserinck

ni

?
R0737

Catalijntie


Permentier

12j

?

van: armen
G215

R0738

Marij


Verhaest

48j

H?

[of meid bij Dijserinck?]
G216

R0739

Gillis


Blondeel

39j

M
R0740

Marij


Boterman

30j

V
R0741

Pieter


Blondeel

5j

k

[er staat Pr.]
G217

R0742

Neeltie

van

Hagen

50j

H
R0743

Misagh


Tack

18j

K

G218

R0744

Jan


Bonne

34j

M
R0745

Janneke

de

Vlieger

29j

V
R0746

Tanneke7j

k
R0747

Jannes5j

k
R0748

Cornelis½j

k

G219

R0749

Jacob

de

Weert

40j

H

G220

R0750

Lambrecht

van

Eegem

51j

M
R0751

Meghelijntie


Hakelant

45j

V
R0752

Jesijntie

van

Eegem

18j

K
R0753

Jan

van

Eegem

17j

K
R0754

Janneke

van

Eegem

7j

k

[er staat: van Eegen]
G221

R0755

Antoni


Lapere

39j

H

G222

R0756

Pieter


Matteus

40j

M

[er staat Pr.]R0757

Martina Johanna


Blondeel

36j

V
R0758

Leenaert


Matteus

10j

k
R0759

Martines


Matteus

1j

k

G223

R0760

Phlip


Antoni

43j

M
R0761

Mary


Ruschers

53j

V
R0762

Joos

van:r

Becke

18j

?

[is hij knecht?]
G224

R0763

Anna


Donckerclocke

53j

H

G225

R0764

Amelberge


Fredericq

69j

H

[stond eerst: Jansen; zie R0264, 60j]R0765

Marij


Jansen

19j

K

[zie R0265, 18j]
G226

R0766

Isaacq

de

Vulder

25j

M
R0767

Tanneke


Steenkiste

21j

V
R0768

Francijntie

de

Vulder

1j

k

G227

R0769

Bernt


Wightman

54j

M
R0770

Marij


Bette

40j

V
R0771

Marij10j

k
R0772

Jacomijntie8j

k
R0773

Aeltie5j

k
R0774

Bette


Wightman

2j

k
R0775

Cornelia


Bette

19j

?

[nicht van Marij Bette]
G228

R0776

Abraham


Plattieu

50j

M

[Plateau]R0777

Jaquelijn


Longe

59j

V

[le Long]f10

G229

R0778

Andries


Verbrugge

ni

H

G230

R0779

Marij


Morel

57j

H

[wed. Samuel de la Jus]R0780

Marc

la

Jus

31j

K
R0781

Marij

la

Jus

28j

K
R0782

Jona

la

Jus

16j

K
R0783

David

la

Jus

12j

k

G231

R0784

Janneke


Jansen

66j

H

[er stond eerst Hermans]R0785

Jan


Hermans

20j

K
R0786

Albert


Hermans

14j

k

G232

R0787

Jacob


Magerman

64j

M
R0788

Catlijne


Claerhout

52j

V
R0789

Jacobus


Magerman

13j

?

G233

R0790

Gillis


Seraes

ni

H
R0791

Stoffel


Seraes

9j

k?

G234

R0792

Janneke


Wallet

56j

H

[doorgehaald; zie R0307]R0793

Jesijntie

d

Hont

20j

K

[doorgehaald; zie R0308]
G235

R0794

Guilliame


Veerdegem

50j

M

[er staat Guill.]R0795

Tanneke

van

Rentegem

46j

V
R0796

Francijntie6j

k
R0797

Pieter5j

k

[er staat Pr.]R0798

Susanneke1j

k

G236

R0799

Jacob

van

Rentergem

47j

M
R0800

Tanneke


Allaert

46j

V
R0801

Susanneke9j

k
R0802

Janneke6j

k
R0803

Francijntie1j

k
R0804

Tanneke


Seraers

12j

P

G237

R0805

Gillis

de

Pree

28j

H
R0806

Jannes

de

Pree

7j

k
R0807

Catarina5j

k
R0808

Aernout3j

k
R0809

Guilliame


Duninck

11j

P

[er staat Guill.] (knecht)R0810

Margarite


Provoost

39j

P

(meid)
G238

R0811

Jan

de

Vriesse

17j

H
R0812

Victalis

van

Leuren

20j

?


arrow-up

separator