Weeskamer van Breskens

ZV2151aaa

separator

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

In het Zeeuws Archief te Middelburg bevindt zich in toegang 11, Rechterlijk archief Zeeuws Vlaanderen onder inv.nr 2151aaa een schrift, getiteld "Annotatiën voor de weeskamer van Breskens, begonnen jan. 1776".

In dit schrift werden in klad aantekeningen gemaakt betreffende eedsafleggingen van voogden. Deze vonden normaal plaats op de twee-wekelijkse zitting van het gerecht, die in deze periode op dinsdag gehouden werd. De aantekeningen beginnen jan. 1776 en lopen door tot en met 4 aug. 1795. Aanvankelijk werden deze aantekeningen overgeschreven in een netregister, dat thans genummerd is 2151zz, maar het overschrijven is gestopt in juni 1780. Vandaar dat ik hier het kladschrift weergeef.
Het schrift is niet gepagineerd; de bladzijnummering is van mijn hand. Via onderstaande lijst kan men snel naar een bepaald punt in deze lijst springen.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

Opmerkingen

bullet De aantekening "zijn gesteld in het Boek van Niete", die men in het volgende regelmatig tegen komt, betekent, dat de nalatenschap nihil was en dat er voor de kinderen niets te erven viel. De weeskamer hoefde daar dus ook geen toezicht op te houden.

bullet De term "vrienden" wordt gebruikt voor "familieleden"

bullet De term "gedemitteerd" betekent "ontheven", "ontslagen"

bullet In het volgende gebruik ik de volgende kleuraanduidingen: voogd , overledene(n), levende partner, overigDe tekst

f1

Aantekening in de marge:
Aanstellen voogdie is 25 stuyvers,
daarvan bailliu of burgemeester 6 st.
den secretaris 13 st.
den camerbode 6 st.


30.1.1776
Jan Ernisse, won. dijkage Groede, aangetr. oom, deed eed als voogt over Jannis, 18 jr, Maria, 17 jr, Magdaleentie, 15 jr, Jacob, 13 jr, en Benjamijn Luyks, 10 jr, nagelaten kinderen van Cathalijntie Mazure, daar vader af is Jacob Luykx.

14.5.1776
Cornelis de Nering, won. in Oud Breskens, oom, deed eed over Pieter, 15 jr, Susanna, 13 jr, en Leuntie Cornelia Coppejan, 11 jr, nagelaten kinderen van Josina de Nering, daar vader van is Jacobus Coppejan. De kinderen zijn gesteld in het Boek van Niete.

f1v

17.9.1776
Neeltie Hillebrands, wed. Abraham van de Luyster, geass. met de voogt van haar kinderen; zijn boedel heeft meer schulden als baten, en de weduwe verzoekt, dat de kinderen gesteld worden in het Boek van Niete. Accoord.

17.9.1776
Jacob Festu, won. watering vande Groede, oom, deed eed als voogt over Cornelis, 17 jr, en Maria Bood, 16 jr, nagelaten kinderen van Adriana Festu, daar vader van is Cornelis Bood; gestelt in het Boek van Niete.

f2

1.10.1776
Marinus Verschelling, broeder van de wezen, meerderj. jm, deed eed, in plaats van de overleden voogt paternel Jannis Clijcquennoi, over Pieter Verschelling, 23 jr, nagelaten kind van Job Verschelling en Josina Mazure.

1.10.1776
Isaac Mazure, poonschipper alhier, oom, deed eed, in plaats van de overleden voogt maternel Zeger Cornelis, over Pieter Verschelling, 23 jr, en Sara Clijcquennoi, 18 jr, nagelaten wezen van Josina Mazure bij resp. Job Verschelling en Jannis Clijcquennoi.

10.12.1776
Isaac van Houte fs Jacob, won. in Cadzand, oom van de wezen, deed eed ter voogdij voor der wezen successie, hun competerend uit hoofde van wijlen David van Houte fs Jacob, geweest zijnde oom van halven bedde, en alhier te Breskens overleden, sijnde de wezen genaamd Pieter, 19 jr, Janneken, 17 jr, Matie, 15 jr, en Adriaantie Adriaansen, 9 jr, nagelaten kinderen van Maria van Houte en Huybregt Adriaensen.

f2v

10.12.1776
Adriaan Erasmus fs Jan:s, won. in Cadzant, oom, in plaats van de overleden voogt maternel Jannis Erasmus, deed eed ter voogdij van Elisabeth Becu, oud bij de 7 jaren, nagelaten kind van Janna Erasmus, daar vader van is de gesworen Jan Batiste Becu.

11.2.1777
Jannis Mazure, won. in de Polder Bewestereede bij Sluijs, oom, deed eed ter voogdij van Cathalijntie, 22 jr, en Judik Mazure, 20 jr, nagelaten kinderen van Abraham Mazure en van zijn overleden huisvr. Judik Mazure.

22.4.1777
Jacob Kransberg, won. onder de Groede, oom, deed eed ter voogdij van Chatarina, 6 jr, en Jacob Kransberg, 3 jr, nagelaten kinderen van Isaac Kransberg, daar moeder van is Christina German. De kinderen gesteld in het Boek van Niete.

f3

8.4.1777
Jan van de Velde, won. in Jong Breskens, oom, deed eed ter voogdij voor der weese successie hem competerend uit hoofde van wijlen Leentje Risseeuw, gebleven weduwe van Jan van de Velde, geweest zijnde grootmoeder, en alhier in Oud Breskens overleden, zijnde deze weese genaamd Jan Jansen Verplanke, 5 jr, nagelaten kind van Sussanna van de Velde en Cornelis Jansen Verplanke.

8.7.1777
Charles de Bruijne, won. onder Zuidzande, oom van halven bedde van de naarschr. wezen, deed eed ter voogdij van Maria, 23 jr, Chatarina, 22 jr, Cornelia, 19 jr, Geerard, 17 jr, Abraham, 15 jr, Sussanna, 13 jr, Adrianna, 11 jr, Elisabet, 9 jr, en Fransinna Boekhout, 4 jr, nagelaten kinderen van Maria Fransinna Galander, daar vader van is Anthonij Boekhout. Gesteld op het Boek van Niete.

2.9.1777
Charles Frelier, won. in de Oranjepolder, oom, deed eed over Janneke Frelier, 3 mnd, nagelaten kind van Pieter Frelier, daar moeder van is geweest Helena Pavias.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

f3v

24.2.1778
Abraham de Smidt de jonge, won. Oud Breskens, broer van vollen bedde, deed eed over Isaac de Smidt, 18 jr, nagelaten kind van Jacoba Mahieusen, daar vader af is Abraham de Smidt.

7.4.1778
Abraham Jansen, won. in de Orangepolder in de lande van Biervliet, oom, deed eed over Charles Notebaart, 7 wk, nagelaten kind van Elisabet Jansen, daar vader van is Hendrick Notebaart.

7.4.1778
Andries Looijsen, won. dijkage van der Groede, oom maternel, bij gebrek van vrienden van vaderszijde, deed eed over Elisabet, 11 jr, en Martina Cabort, 8½ jr, nagelaten kinderen van Jan David Cabort, daar moeder van is Maria Looijsen. Gesteld op het Boek van Niete.

f4

2.2.1779
Jacob de Koene, smidtbaas op de Rossteede [= Ter Hofstede], oom, deed eed over Janna, 12 jr, Naomi, 11 jr, Jan, 10 jr, Adrianna, 3 jr, Jacob, 2 jr, en Francois de Koene, 7 wk, nagelaten kinderen van Francois de Koene, daar moeder van is Cornelia Hazelaar.

2.2.1779
Andries Byllau, won. op St.Anna ter Muyden, grootvader, deed eed over Christina Claaysen, 8 mnd, nagelaten kind van Pieternella Byllau, daar vader van is Adriaan Claaysen.

16.2.1779
Adriaan de Priester als jongste schepen, de welke bij gebrek van vrinden van vaderszijde aanneem de voogdij op den eed bij aanvang van zijn bedieninge gedaan, over de wezen Leuntje, 11 jr, Pieter, 7 jr, en Anna van der Vorst, 2 jr, nagelaten kinderen van Gillis van der Vorst, daar moeder van is Pieternella van Avers. Gesteld op het Boek van Niete.

f4v

15.6.1779
Adriaan de Boo, won. op de St Baafsdijk onder de Groede, aangetrouwde broeder van halve bedde van de naars: wezen, deed eed ter voogdij over Jan, 22 jr, Maria, 20 jr, Magdalena, 19 jr, Jacob, 17 jr, en Benjamin Luickx, 13 jr, nagelaten kinderen van Jacob Luickx, daar moeder van is geweest Cathalijntie Mazure.

21.9.1779
Pieter Levinus, won. onder Biervliet, oom, deed eed over Janna, 17 jr, en Abraham Francois Levinis, 9 jr, nagelaten kinderen van Abraham Levinis, daar moeder van is Maria de Kant. Gesteld op het Boek van Niete.

5.10.1779
Josias Simplaar, won. tot Oostburg, aangetrouwde oom, deed eed over Isaac, 13 jr, en Anna van Grijspeere, 11 jr, nagelaten kinderen van Sara Strubbe in haar eerste huwelijk verwekt bij wijlen Isaac van Grijspeere. Gesteld op het Boek van Niete.

f5

2.11.1779
Willem de Reygh, won. in de Prins Willemspolder, oom, deed eed over Dignus, 16 jr, Susanna, 14 jr, Jacob, 9 jr, Tanneke, 3 jr, en Maria de Reygh, 1 jr, nagelaten kinderen van Jannis de Reygh, de eerste drie in eerste huwelijk bij wijlen Neeltje Jacobsen, en de twee laatsen, daar moeder van is Janneke de Ruysser.

18.1.1780
Daniel Schiettekate, won. in Oud Breskens, aangetrouwde oom, deed eed over Maria Jacoba, 11 jr, en Cornelis Nerinkse, oud 7 jr, nagelaten kinderen van Elisabet Huyck, daar vader van is Cornelis Nerinkse[= Cornelis de Nering]. De wezen voor moederlijke successie gesteld op het Boek van Niete.

1.2.1780
Jacob Philis, won. in Jong Breskens, aangetrouwde oom maternel, deed eed over Janna, 13 jr, Naomi, 12 jr, Jan, 11 jr, Adrianna, 4 jr, Jacob, 3 jr, en Francois de Koene, 1 jr, nagelaten wezen van Francois de Koene en Cornelia Hazelaar, en nog Cornelia Bonnie, 7 wk, nagelaten weese van gem. Cornelia Hazelaar, daar vader van is Jan Bonnie.

f5v

6.6.1780
Wilboord Leins Brasser, won te Westcappel [= Westkapelle] in Walcheren, oom paternel, deed eed over Leuntie, 21 jr, Jannis, 19 jr, Neeltie, 17 jr, Leintie, 15 jr, en Adriaan Brasser, 10 jr, nagelaten kinderen van Cornelis Leins Brasser, daar moeder van is Maatie Janes Lievens. Gesteld op het Boek van Niete.

20.6.1780
Isaac du Bois, won. onder Zuidzande, oom van de naars: wezen in plaats van de overleden voogt paternel Cornelis du Bois, deed eed van voogdij over Jakemintie, 19 jr, Maria, 16 jr, Leintje, 14 jr, en Pietronella du Bois, 12 jr, nagelaten wezen van Pieter du Bois en Pietronella de Priester.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

13.3.1781
Cornelis Verstraate, won. tot Armuyden [= Arnemuiden], oom maternel, deed eed over Jannis, 14 mnd, en Janneke Vergouwe, 3 mnd, nagelaten wezen van Janneke Verstraate, daar vader van is Joos Vergouwe. Gesteld op het Boek van Niete.

f6

30.3.1781 (vrijdag, extra ordinaire vergadering)
Jacob de Smidt, won. onder Schoondijke, broeder, deed eed over Isaac de Smidt, 21 jr, nagelaten wees van Abraham de Smidt, daar moeder van is geweest Jacoba Mahieussen, en over Pieter, 2 jr, en Jannes de Smidt, 1 jr, wezen van voorn. Abraham de Smidt, daar moeder van is Elisabeth Hoké.

18.9.1781
Jacob Jacobsen, won. alhier, oom, deed in plaats van de overleden voogt paternel Jannis de Reijgh, eed over Dignus Jacobsen, 17 jr, nagelaten kind van Anthonij Jacobs, daar moeder van is geweest Sara de Koene.

18.9.1781
Abraham Timmerman, won. onder de Groede, aangetr. oom, deed eed over Cornelia, 23 jr, Geerard, 21 jr, Abraham, 19 jr, Sussanna, 17 jr, Adrianna, 15 jr, Elisabet, 13 jr, en Fransinna Boekhout, 8 jr, nagelaten kinderen van Anthonij Boekhout, daar moeder van is geweest Maria Fransinna Galander. Alle de kinder sijn op den arm alhier, dus sijn op de Boek van Niet gestelt.

f6v

27.11.1781
Pieter de Witte, won. op Oud Vlissingen in Walcheren, oom maternel, deed eed over Cornelia, 17 jr, en Elisabet de Vos, bij de 9 jr, nagelaten kinderen van Dina de Witte, daar vader van is Marinus de Vos. Gesteld op de Boek van Niete.

12.2.1782
Abraham Verdouw, won. onder de heerl. Nieuwvliet, oom paternel, deed eed over Janneke Verdouw, 18 jr, nagelaten kind van Jacob Verdouw, daar moeder van is geweest Pieternella Aplonia de Lange. Het kind is met consent van de voogt (vermits hij door den arm alhier is begraven) op het Boek van Niet gesteld.

f7

11.6.1782
Joris Dirckx, steygerschuytschipper alhier, cosijn maternel, deed eed over Poulina van Herseele, 23 jr, en Abraham Claaysen, 18 jr, nagelaten kinderen van Maria du Gardeijn, resp. in haar eerste huwelijk bij Poulus van Herzeele, en in haar tweede huwelijk bij wijlen Jannis Claaysen.

25.6.1782
Jannis Boidin, schepen deser stede, neemt aan de voogdij over Robert Boidin [sic, lees: van Houte], 20 jr, in plaats van de overleden voogt Anthonij Boidin, over de successie nagelaten door zijn grootvader Robert Boidin, overleden in Oud Breskens, zijnde nagelaten kind van Jacob van Houte en Maria Boidin.

25.6.1782
Hindrick Notebaart, won. op de dijk van Oud Breskens, aangetr. cosijn maternel, deed eed in plaats van de overleden voogt maternel Cornelis Andriessen, over Jannetie, 21 jr, Sara, 20 jr, Pieter, 19 jr, en Isaac Philis, 13 jr, over de successie nagelaten door haar grootemoeder Janneke Carpentier, wed. Pieter Philis, overleden alhier in Breskens, zijnde nagelaten kinders van Abraham Philis en Sara de Bare.

f7v

9.7.1782
Abraham de Muynck, won. in Oud Breskens, oom maternel, deed eed over Maria, 3 jr, en Susanna de Rink, 2 jr, nagelaten kinderen van Maria de Muijnck, daar vader van is Isaac de Rink. Gesteld op de Boek van Niete.

29.10.1782
Joos van der Meere, won. alhier, grootvader paternel, deed eed over Abraham van der Meere, 7 mnd, nagelaten kind van Abraham van der Meere, daar moeder van is Maria Schout. Gesteld op het Boek van Niete.

10.12.1782
Abraham den Dekker, won. onder Zuidzande, oom paternel, deed eed over Abraham, 13 jr, Petrus, 12 jr, Isaac, 11 jr, Pieternella, 9 jr, Sara, 8 jr, Elisabeth, 7 jr, en Francois den Dekker, 3 jr, nagelaten kinderen van schepen Pieter den Dekker, daar moeder van is Elisabeth Strubbe.

f8

24.12.1782
Andries Looysen, won. onder de Groede, oom paternel, deed eed over Jannis Duyk, 2 jr, nagelaten kind van Sara Looijsen, daar vader van is Jannis Duyk.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

28.1.1783
Isaac Mazure, won. alhier, oom, deed eed over Pieter Roda, 16 jr, nagelaten kind van Jacob Roda, daar moeder van is Janna Mazure.

8.4.1783
Cornelis Gilde, won. tot Nieuwvliet, (bij gebrek van vrinden van vaderszijde), oom maternel, deed eed over Cornelis, 10 jr, Anna, bij de 9 jr, en Maria Andriessen, 3 jr, nagelaten kinderen van Lowij Andriessen, daar moeder van is Lena Gilde.

28.10.1783
Lieven Pieters, won. onder Schoondijke, aangetrouwde broeder van de naars: wezen, op verzoek van de op zijn verzoek gedemitteerde voogt paternel Adriaan de Boo, deed eed over Magdalena, 23 jr, Jacob, 21 jr, en Benjamin Luyckx, 17 jr, nagelaten kinderen van Jacob Luyckx en Cathalintie Mazure.

f8v

25.11.1783
Jan van de Velde, won. in Oud Breskens, oom, deed eed over Ariaan, 23 jr, Cornelis Libaart, 16 jr, Leuntie, 14 jr, Cornelia Pieternella, 10 jr, Janneke van Akker, 1 mnd, nagelaten kinderen van Janneke van de Velde, de twee eerstgenoemde wezen uit haar eerste huwelijk bij wijlen Jannis Libaart, en de drie laatste in haar tweede huwelijk bij Pieter van Akker.

25.11.1783
Jan van de Velde, won. in Oud Breskens, oom, deed eed over Cornelis, 4 jr, Jannis van de Velde, 2 jr, en van het kind, dat zij zwanger van is, nagelaten kinderen en aparent geboren van Jan van de Velde, daar moeder van is Janna Verbrugge.

23.12.1783
Jannis van de Woestijne, won. op Zuidzande, oom, deed eed ter voogdij, in plaats van zijn vader "vermits sijn oogen jaeren" [d.w.z. zijn hoge leeftijd], over Neeltje Luteyn, 4½ jr, nagelaten kind van Josina van de Woestijne, daar vader van is Isaac Luteyn.

f9

20.1.1784
Adriaan Versluys, poonschipper, won. op Zuidzande, aangetr. oom maternel, deed eed over Jannis Tack, 23 jr, nagelaten kind van Grietje Roda in haar eerste huwelijk verwekt bij wijlen Pieter Tack fs Jannis, waarvan stiefvader is gebleven Isaac Mazure.

3.2.1784
Jannis de Priester, won. in der Groede, aangetr. oom maternel, deed eed over Cornelis, 20 jr, en Jannis Boodt, 18½ jr, nagelaten kinderen van Elisabet Verhage, daar vader van is Jannis Boodt.

30.3.1784
Jacob Philis, won. in Jong Breskens, cousin paternel, deed eed over Maria de Rink, 3 jr, nagelaten kind van Isaac de Rink en Maria de Muynck, daar grootmoeder van is geweest Maria de Meij, zijnde overleden vrouw van Gillis de Muynck.

20.4.1784
Isaac Behage, won. in de Oranjepolder, aangetr. oom maternel, deed eed over Jakemina van der Meulen, 7 jr, nagelaten kind van Neeltje van der Heijde, daar vader van is Jannis van der Meulen.

f9v

22.6.1784
Jacob Meulendijk, won. op Schoondijke, cousin paternel, deed eed over Leja, 6 jr, en Rachel Meulendijk, 4 jr, nagelaten kinderen van Anthonij Meulendijk, daar moeder van is Leja Adriaansen.

22.6.1784
Jacob van de Plaasse [= van de Plasse], won. alhier, cousin paternel, deed eed over Pieternella, 15 jr, Abraham, 13 jr, en Jannis Samon, 5 jr, nagelaten kinderen van Jannis Samon, daar moeder van is Catharina van Blankenberg. Gesteld op het Boek van Niete.

7.9.1784
Pieter de Kok, won. onder stadsambacht tot Middelburg, oom maternel, deed eed over Janna, 19 jr, en Jannis Flamen, 18 jr, nagelaten kinderen van Jacoba de Kok, daar vader van is Anthonij Flaman. Gesteld op het Boek van Niete.

f10

30.11.1784
Abraham Huyge, won. onder Schoondijke, oom paternel, deed eed over Pieternella Huyge, 4 jr, nagelaten kind van Jan Huyge, daar moeder van is Pieternella Schijve. Gesteld op het Boek van Niete.
Onder stond: afschrift verklaring van overlijden: Middelburg 8.4.1784, Jan Huyge, geb. van Isendijke, gedient hebbende op s lands schip van oorlog Goes, is overleden 15.10.1782 op een der hospitaalschepen in Texel.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

18.1.1785
Christiaan de Ruysscher, won. tot Oostburg, oom maternel, deed eed over Tanneke, 8 jr, en Maria de Reijgh, 6 jr, nagelaten kinderen van Jannis de Reijgh en Janneke Ruysscher, en over de wesen Cornelis, 4 jr, en Janneke Somma, 2 jr, nagelaten kinderen van gemelde Janneke de Ruysscher, daar vader van is Pieter Somma.

f10v

1.2.1785
Daniel van Male, won. onder Schoondijke, grootvader, deed eed over Neeltje, 7 jr, Janneke, 5 jr, Adriana, 3½ jr, en Jacoba de Kubber, 10 mnd, nagelaten kinderen van Jannetie van Male, daar vader van is Jacob de Kubber.

7.6.1785
Jannis de Priester, won. binnen de Groede, oom, deed in plaats van de overleden voogt Adriaan de Priester d'oude, eed over Jacomintje, bij de 24 jr, Maria, 21 jr, Leijntje, 19 jr, en Pieternella du Bois, 17 jr, nagelaten kinderen van wijlen Pieter du Bois en Pieternella de Priester.

f11

21.6.1785
Abraham de Merseman, won. in het eerste deel van de Prins Willemspolder, cousin, deed, in plaats van de overleden voogt paternel Abraham den Dekker, eed over Abraham, 16 jr, Petrus, 14 jr, Isaac, 13 jr, Pieternella, 12 jr, Sara, 10 jr, Elisabeth, 9 jr, en Francois den Dekker, 6 jr, nagelaten kinderen van schepen Pieter den Dekker, daar moeder van is Elisabeth Strubbe.

4.10.1785
Jacob Kransbiller, won. in der Groede, aangetr. cousin maternel, deed eed over Janna Sterk, 7 jr, nagelaten kind van wijlen Catharina Magdalena Ofner, daar vader van is Pieter Sterk. Gesteld op het Boek van Niete.

15.11.1785
Jannis Luteyn, won. op Zuidzande, oom paternel, deed eed over Neeltje Luteijn, 7 jr, nagelaten kind van wijlen Isaac Luteyn, in huw. verwekt bij wijlen Josina van de Woestijne.

f11v

13.12.1785
Willem Simons, won. onder Nieuwvliet, cousin paternel, deed (vermits de naaste vrind wegen lighaamsgebrek buyten staat is, en andere wegens haare hooge ouderdom hebben zig geexcuseerd) eed ter voogdij van Abraham Robijn, 7 jr ½ mnd, nagelaten kind van wijlen Abraham Robijn, daar moeder van is Maria Lechner.

3.10.1786
Machiel Carels filius Cornelis, won. onder Cadzand, aangetr. broeder, deed eed over Jannis van Laare, 1½ jr, nagelaten kind van wijlen Catharina van Gelderen, daar vader van is Abraham van Laare fs Jannis.

28.11.1786
Gillis Versluys, won. alhier, oom van halven bedde, deed eed over Jakemina van der Meulen, 9½ jr, nagelaten kind van Jannis van der Meulen, daar moeder van is geweest Neeltje van der Heyde.

f12

13.3.1787
Jacob van Roo, won. binnen de stad Oostburg, oom paternel, deed eed over Adrianna, 17 jr, Sara van Roo, 16 jr, nagelaten wezen van Maria van Ouwerkerk en Abraham van Roo, en Maria, 9 jr, Abraham, 7 jr, Cathalintje, 4 jr, en Susanna van Roo, 2 jr, nagelaten wesen van gem. Abraham van Roo, daar moeder van is Jacoba Obien [= Obijn].

19.6.1787
Isaac de Smidt fs Ab:m, won. onder de Groede, oom paternel, deed eed over Janna, 8 jr, Abraham, 7 jr, Marinus, 3 jr, en Sussanna de Smidt, 1 jr, nagelaten kinderen van Jacob de Smidt, daar moeder van is Catharina de Zoute.
In de marge stond: "is binnen gestaan de wed. Jacob de Smidt"

19.6.1787
Isaac de Smidt fs Ab:m, won. onder de Groede, broeder van halven bedde, deed eed, i.p.v de overleden [voogd] Jacob de Smidt, over Pieter de Smidt, 8 jr, nagelaten kind van Abraham de Smidt, daar moeder van is Elisabeth Hocké.

13.11.1787
Machiel Cornelis, won. Oostburg, cousin, deed eed over Madelintie Carels, 16 jr, nagelaten kind van Maria Mahieusen en Machiel Carels, en over Machiel Carels, 6 jr, nagelaten wese van gem. Machiel Carels, daar moeder van is Maria de Geyter.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

f12v

15.1.1788
David Houtsager, won. bij de Groede, oom maternel, deed eed over Jacob, 11 jr, Pieter, 6 jr, en Abraham Keymel, 5 jr, nagelaten kinderen van Magdalena Houtsager, daar vader van is Jacob Keymel.

1.4.1788
Leindert Andriessen, won. onder Groede, oom, deed eed over de wese successie uit hoofde van Cornelia de Bak, grootmoeder, alhier te Breskens overleden, de wese genaamd Anna van Aften, 19 jr, nagelaten kind van Catharina Andriessen in wettig huwelijk verwekt bij wijlen Pieter van Aften.

f13

11.11.1788
Jannes Simons, won. in Oud Breskens, cousin paternel, deed in plaats van de overleden voogt paternel Willem Simons, eed over Abraham Robijn, 3½ jr, nagelaten kind van wijlen Abraham Robijn, in wettig huwelijk verwekt bij wijlen Maria Lechner.

11.11.1788
David Lerchner, won. onder Nieuwvliet, oom maternel, deed eed over Abraham Robijn, 3½ jr, nagelaten kind van wijlen Maria Lerchner, in wettig huwelijk verwekt bij wijlen Abraham Robijn.

31.3.1789
Jannis de Zoude (sic), won. in Baarsande, halfbroer, deed in plaats van de overleden voogt paternel Joos de Zoute eed ter voogdij over Pieter Zoute, 23 jr, nagelaten kind van wijlen Jacob de Zoute, daar moeder van is Elisabeth Strubbe.

f13v

21.4.1789
Marques de Smidt, won. te Terneuse, oom maternel, deed eed over Ester Stoffels, 23½ jr, nagelaten wees van Anthonij Stoffels en Johanna Jacoba van Es, en nog voor twee wesen * successie haar competeren uit hoofde van wijlen gem. Johanna Jacoba van Es, grootmoeder, en alhier te Breskens overleden, zijnde de zelve wesen * genaamd Sara Linsen, 6 jr, en Anthonij Leinsen, 4 jr, nagelaten kinderen van Adriana Anthonetta Stoffels en Matthijs Leinsen, voors nog over Catarina Maria de Jonge, 7 jr, nagelaten wese van gem. Johanna Jacoba van Es, daar vader van is Francois Martinus de Jonge.

21.4.1789
Abraham Robijn, won. alhier, oom paternel, deed eed over Jacob Robijn, 20 jr, nagelaten wese van Jacob Robijn en Elisabeth Clarissen, en Willemina, 7 jr, en Adriaan Louwers Robijn, 3½ jr, nagelaten wesen van gem. Jacob Robijn, daar moeder van is Maria Leenhouts.

7.7.1789
Abraham Gillis Verschage, won. in de Henricuspolder, oom paternel, deed eed over Clara Adrianna Gillis Verschage, 2 mnd, nagelaten weze van Jacobus Gillis Verschage, daar moeder van is Jacoba Obijn.

f14

29.9.1789
Jannis Lootens, won. tot Oostburg, broeder, deed eed over Maria Lootens, 14 jr, nagelaten wese van wijlen Jannes Lootens, daar moeder van is Susanna Dirikx. Gesteld op het Boek van Niete.

10.11.1789 <er stond eerst 27.10.1789>
Abraham Bokelaar, won. alhier, aangetr. broer, deed eed over Ariaen, 12 jr, Andries, 8 jr, Josina Endrika van der Meere, 7 mnd, nagelaten kinderen van wijlen Joos van der Meere, daar moeder van is Catharina Bouman; voorts nog over de kindskinderen van de overledene, Adriana, 20 jr, Jacomyna, 17 jr, Joos, 16 jr, Elisabeth, 13 jr, Gerhart Jansen, 11 jr, daar vader en moeder van is geweest Cornelis Jansen en Maria van der Meere; mitsgaders over het kindskind Abraham van der Meere, 8 jr, daar vader van is geweest Abraham van der Meere, daar moeder van is Maria Schout.

f14v

10.11.1789
Hendrick Orlebeeke, won. op Zuidzande, cousin maternel, deed eed over Machiel Carels, 8 jr, nagelaten wees van Maria de Geyter, daar vader van is geweest wijlen Machiel Carels.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

27.4.1790
Cornelis Lammert van Bale, won. in Oud Breskens, aangetr. oom maternel, deed in plaats van de overleden voogt maternel David Lerchner, eed over Abraham Robijn, thans 4½ jr, nagelaten kind van Maria Lerchner, daar vader van is geweest Abraham Robij (sic) fs Jan.

15.6.1790
Jacobus de Ridder, won. in de Westreede [=Westereede], oom maternel, deed eed over Cornelia, 16 jr, Adriaan, 15 jr, Maria, 13 jr, Abraham, 9 jr, Jacobus, 7 jr, en Sara van de Broeke, 4 jr, nagelaten kinderen van Sara de Ridder, daar vader van is Adriaan van de Broeke.

f15

7.9.1790
Andries Keijmel, meerderj. jm, won. onder Breskens, broeder, deed eed ter voogdij over Clara, 22 jr, Jannis, 18 jr, Elisabeth, 13 jr, en Catharina Keymel, 8 jr, nagelaten kinderen van wijlen Andries Keymel, daar moeder van is Elisabeth Gram.

7.9.1790
Jacob Robijn, won. Sluis, halfbroer, deed, in plaats van de overleden voogt Abraham Robijn, eed over Willemina, 9 jr, en Adriaan Louwers Robijn, 5 jr, nagelaten kinderen van wijlen Jacob Robijn, daar moeder van is Maria Leenhouts.

8.9.1790 <woensdag>
Isaac Schijve, won. binnen Biervliet, oom maternel, deed eed over Petronella Catharina Albregts, 15 jr, nagelaten kind van Maatje Schijve, daar vader van is geweest wijlen Bartholomeeus Albregts.

f15v

16.11.1790
Gillis Robijn, won. onder de Groede, oom paternel, deed eed over Jacob, 7 jr, Adrianna, 5 jr, en Sara Robijn, 2 jr, nagelaten kinderen van Abraham Robijn, daar moeder van is Adriantje Verduyn.

1.2.1791
Abraham Haarsen, won. ... der Groede, cousin, deed eed over Cornelia Mullie, 4 jr, nagelaten kind van Maria de Neerings, daar vader van is Pieter Mullie. Gesteld op het Boek van Niete.

1.2.1791
Jacob van Laere, won. onder Schoondijke, broeder [van halven bedde], deed eed over Maria, 22 jr, Janna, 20 jr, en Sara de Swarte, nagelaten kinderen van Maria le Saffre, daar vader van is Jan de Swarte. Gesteld op het Boek van Niete.

f16

17.5.1791
Jacob van Roo, won. binnen Oostburg, aangetr. oom, deed, in plaats van de overleden voogt maternel Jannis van de Woestijne, eed over Neeltje Luteyn, 13 jr, nagelaten kind van Isaac Luteyn en Jozina van de Woestijne.

6.9.1791
Joos Bokelaar, won. onder de Groede, oom, deed eed over Jacob Bokelaar, 3 jr, nagelaten kind van Francois Bokelaar, daar moeder van is Anna Marijssen.

20.9.1791
Pieter Eckebus, won. onder de prochie Groede, broeder [van halven bedde], deed eed over Lena van de Gezelle, 21 jr, nagelaten kind van Jozina Notebaart, daar vader van is Jan van de Geselle. Gesteld op het Boek van Niete.

f16v

4.10.1791
Abraham Cornelis fs Jan, won. onder de Groede, aangetr. oom, deed eed over Janna van Damme, 4 jr, nagelaten kind van Pieter van Damme, daar moeder van is Janna de Zoute.

15.11.1791
Abraham Lauret, won. in Oud Breskens, goed bekent van de naarschr. weesen, denwelken (vermits de nabestaande uuyt slands woonende en sijn sober gestelheyt zig daar van heeft geexcuseert) deed eed ter voogdij van Elisabeth, 21 jr, Janna, 11 jr, en Jan van de Plassche, 6 jr, nagelaten kinderen van Jakomina Carstanje, daar vader van is Jacob van de Plassche. Gesteld op het Boek van Niete.

29.11.1791
Pieter le Fever, won. alhier, aangetr. broer, deed eed over Levinus Prent, 23 jr, nagelaten kind van Janna Ramat, daar vader van is geweest Charel Prent.

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

f17

17.4.1792
Abraham van Waayenberg fs Ab:m, won. onder Breskens, broer, deed eed over Isaac, 22 jr, Dina, 15 jr, en Fransina Waaijenberg, 10½ jr, nagelaten kinderen van Dina del Rue, daar vader van is Abraham van Waaijenberg.. Gesteld op het Boek van Niete.

15.5.1792
Jacob van Nieuwenhuys, won. onder de Groede, aangetr. groote vader, deed eed over Magdeleinna Lutein, 6 wk, nagelaten kind van Maria Schippers, daar vader van is David Luteyn.

26.2.1793
Jacob Rijnders, won. alhier, grootvader van de naarschr. wesen, deed eed over Maria, 1½ jr, en Jacob Brugge, 8 wk, nagelaten kinderen van Elisabeth Rynders, daar vader van is Jannis Brugge.

f17v

9.4.1793
Jacob Libaart, won. onder de Groede, oom, deed eed als voogt over Maatje, 13 jr, en Abraham Smoor, 3 jr, nagelaten kinderen van wijlen Pieternella Libaard, daar vader van is Cornelis Smoor.

23.4.1793
Abraham Casteleijn, won. in Oud Breskens, aangetr. oom, deed eed over Maria Cathalina Anthonetta Prent, oud bij de 22 jr, daar vader van is geweest wijlen Jacob Prent, voorts Martha, 7 jr, en Sara Lauweret, 5 jr, nagelaten kinderen van wijlen Sara Mazure, daar vader van is Abraham Louweret.

11.6.1793
Jan de Zoute, won. onder den Baarzande polders, oom maternel, deed eed over Jozias, 15 jr, Sara, 14 jr, en Adriana Risseeuw, 13 jr, nagelaten kinderen van Jozina de Zoute, daar vader van is Cornelis Risseeuw.

29.10.1793
Daniel van Male, won. onder Waterland in den Goud[e]polder, oom maternel, deed eed in plaats van zijn overleden vader Daniel van Male, over Neeltje, 16 jr, Janneke, 13 jr, Ariaantje, 12 jr, en Jacoba de Kubber, 9 jr, nagelaten kinderen van Janneke van Male, daar vader van is Jacob de Kubber.

f18

14.10.1794
Claas de Smidt, won. te Sluis, oom paternel, deed eed over Magdalientje, 6 jr, Jannis, 5 jr, Andries, 3 jr en Pieter de Smidt, 10 mnd, nagelaten kinderen van wijlen Jan de Smidt, daar moeder van is Haeltje van der Veere [= Aeltje van der Veere].

17.3.1795
Pieter Filis, won. in Baarsande, oom maternel, deed eed over Jannis de Reygh, oud bij de 9 jr, nagelaten kind van Sara Philis, daar vader van is Digenus de Reygh.

12.5.1795
Jannis Callaart, won. op Cadsant, aangetr. broeder van halve bedde, deed, in plaats van de overleden voogt Jacob van Roo, eed over Maria, 16 jr, Abraham, 15 jr, Cathelintje, 12 jr, en Susanna van Roo, 9 jr, nagelaten kinderen van Abraham van Roo, daar moeder van is Jacoba Obijn.

4.8.1795
Fransois de Merseman, won. in Baarsande, cousin, deed, in plaats van de overleden [voogd] Abraham de Merseman, eed over Isaac, 23 jr, Elisabetha, 20 jr, en Fransois den Dekker, 16 jr, nagelaten kinderen van wijlen Pieter den Dekker, daar moeder van is Elisabeth Strubbe.

f18v
[leeg]

Top Begin 1778 1781 1783 1785 1788 1790 1792

arrow-up

separator