West Zeeuws Vlaanderen
Telling 1688 - Lijst A. - Oranjepolder, Maurits- en Goudenpolder, Juffrouwpolder, 1e deel Prins Willemspolder

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Inleiding

Onder deze kop heb ik twee lijsten geplaatst. De eerste, een lijst, genummerd #12, is getiteld "Cohier en Lijste van de namen en toenamen van de persoonen, zoo groot als kleijn, die bevonden zijn te woonen en arbeijden in de Orangienpolder, Mauritspolder, mitsgaders t Eerste gedeelte van Prins Willemspolder, den Juffrouwepolder daeronder begrepen, voor de derdemael1".
De lijst is vastgelegd en gepasseerd op 10 maart 1688 voor notaris H. van Dijcke, residerende te IJzendijke, ten huize van Pieter de Muijnck in de Mauritspolder, op verzoek van Michiel Sonnevijlle en Karel Mortier, hoofdmannen van "Isendijcke-ambacht", en omvat "dese naervolgende namen van de mans, vrouwen, kinderen, knechts, meijsens, ende arbeijders, die wonende zijn in den Orangien, Maurits en Gouden, Juffrouwe en t Eerste gedeelte van Prins Willemspolder bij Isendijck".
De tweede, een lijst, genummerd #6, is getiteld: "Liste vande persoonen, soo out als jonck, woonende in t Eerste gedeelte van Prins Willemspolder, benevens ijder derselver namen" en is niet gedateerd, maar zal vermoedelijk van januari 1688 zijn.

Hieruit kunnen we concluderen, dat de tweede lijst het deel omvat van het Eerste deel van de Prins Willemspolder, dat onder Oostburg-ambacht viel, omvattend o.a. de Catalijnepolder. Deze lijst is helaas niet zo gedetailleerd als lijst nr. 12. In het onder IJzendijke-ambacht gelegen deel van deze polder lag Waterlandkerkje.
bronnen: Zeeuws Archief, Rechterlijk archief Vrije van Sluis 479, nrs. 12 en 6

Indeling

Toelichting bij de tabellen

In de lijsten zijn de gegevens genoteerd per (vermoedelijk) huis of boerderij. In mijn bewerking heb ik elke persoon op één regel gezet om deze te kunnen nummeren. Als in de lijst geen naam wordt genoemd, dan heb ik alleen de "categorie" ingevuld, dus bij een vermelding als "Joos Verleije en zijn vrouw" heb ik als tweede een vermelding met alleen categorie "V". De kolommen geven achtereenvolgens mijn gezinsnummer, de woonplaats (afgekort), mijn persoons-volgnummer, een aanduiding voor de "categorie" persoon (H=hoofd, V=vrouw, K=kind, P=personeel, F=familielid, A=armen), de leeftijd (indien vermeld), het aantal boven-onder de 16 jaar, en opmerkingen, zowel uit de lijst zelf, als, tussen <> haakjes, van mij. Onder "boven de 16 jaar" wordt in deze stukken verstaan "16 jaar oud en daarboven", dus eigenlijk "boven de 15 jaar".

De Oranjepolder (onder IJzendijke-ambacht)

gezin woont volgnr cat naam lftd > < opmerkingen
Or01 Oranjepld 1/001 H Michiel Sonnevijlle     hoofdman
  Oranjepld 1/002 V Marij Schutuijt?      
  Oranjepld 1/003 K Jan Koolman 17j    
  Oranjepld 1/004 k Pieter Koolman 11j    
  Oranjepld 1/005 P Lieven Sonnevijlle     knecht
  Oranjepld 1/006 P Lourijne Rottiers     meisje
  Oranjepld 1/007 P Jan de Mulder     arbeider
Or02 Oranjepld 1/008 H Jan Mijncke      
  Oranjepld 1/009 V Cornelia Abrechts      
  Oranjepld 1/010 k Andries Mijncke 10j    
  Oranjepld 1/011 k Cornelia Mijncke 6j    
  Oranjepld 1/012 k Josijntje Mijncke 1j    
  Oranjepld 1/013 P Jan van Vlaenderen     knecht
  Oranjepld 1/014 P Marij NN     meid
  Oranjepld 1/015 P Adriaen de Raet     arbeider
Or03 Oranjepld 1/016 H Loureijs Adriaensen      
  Oranjepld 1/017 V Sara Sicx      
  Oranjepld 1/018 k Cornelis Adriaensen 12j    
  Oranjepld 1/019 k Pieter Adriaensen 5j    
  Oranjepld 1/020 k Adriaen Adriaensen 3j    
  Oranjepld 1/021 k Loureijs Adriaensen 6m    
  Oranjepld 1/022 P Joris Claeijssen van Meten     knecht
  Oranjepld 1/023 P Jan de Vos     knecht
  Oranjepld 1/024 P Lijsbeth de Vos     meid
  Oranjepld 1/025 P Joos Verloo     arbeider
  Oranjepld 1/026 P Pieter Boxselaer     koessier van mevr Le Lion
Or04 Oranjepld 1/027 H Jan de Smit      
  Oranjepld 1/028 V Abigail de Savage      
  Oranjepld 1/029 K Jan de Smit 21j    
  Oranjepld 1/030 K Susanna de Smit 16j    
  Oranjepld 1/031 k Marij de Smit 14j    
  Oranjepld 1/032 k Anna de Smit 10j    
  Oranjepld 1/033 k Josina de Smit 8j    
  Oranjepld 1/034 P Karel Rottier     knecht
  Oranjepld 1/035 P Jan de Rooy     arbeider
Or05 Oranjepld 1/036 H Jan van Houten      
  Oranjepld 1/037 V Janneken de Smit     <dr van 1/027?>
Or06 Oranjepld 1/038 H Frans van den Nolle      
  Oranjepld 1/039 V Catelijntje Ameeu      
  Oranjepld 1/040 F Cornelis van de Capelle 14j   kintskint
  Oranjepld 1/041 P Jan Zegers     knecht
  Oranjepld 1/042 P Marij Baltens     meid
Or07 Oranjepld 1/043 H Andries van de Voorde jr      
  Oranjepld 1/044 V Catelijntje de Meij      
  Oranjepld 1/045 k Joos de Vos 13j   <dus stiefzoon van 1/043>
  Oranjepld 1/046 k Karel van de Voorde 5j    
  Oranjepld 1/047 k Marij van de Voorde 2½j    
Or08 Oranjepld 1/048 H Jacob Naelde      
  Oranjepld 1/049 V Catelijntje Geersen      
  Oranjepld 1/050 k Adriaentje Geleijnsen 15j   <dus stiefdochter van 1/048>
  Oranjepld 1/051 k Jacob Naelde 14j    
  Oranjepld 1/052 k Machiel Naelde 11j    
  Oranjepld 1/053 k Catelijntje Naelde 8j    
  Oranjepld 1/054 k Marij Naelde 4j    
  Oranjepld 1/055 P Joos Verkruijsse     knecht
Or09 Oranjepld 1/056 H Jan Eeckelaer      
  Oranjepld 1/057 F Pieter Eeckelaer     <denkelijk broer van 1/056>
  Oranjepld 1/058 F Martijntje Eeckelaer     <denkelijk zus van 1/056>
Or10 Oranjepld 1/059 H Catelijne Verbeecke      
  Oranjepld 1/060 k Catelijne de Visscher 13j    
  Oranjepld 1/061 k Marij de Visscher 14j   <waarom leeftijd omgewisseld?>
Or11 Oranjepld 1/062 H Adriaen Sonnevijlle      
  Oranjepld 1/063 V Marij de Grand      
  Oranjepld 1/064 k Marij Sonnevijlle 12j    
Or12 Oranjepld 1/065 H Lieven Kaeckebeecke      
  Oranjepld 1/066 V Janneken Goossens      
Or13 Oranjepld 1/067 H Cornelis de Koninck      
  Oranjepld 1/068 V Cornelia Sonnevijlle      
  Oranjepld 1/069 k Lourijntje de Koninck 1j    
  Oranjepld 1/070 k Gooltje de Koninck 6w    
  Oranjepld 1/071 P Jacobus Sonnevijlle     knecht
  Oranjepld 1/072 P Grijtje Sonnevijlle     meid
Or14 Oranjepld 1/073 H Pieter Bommelje      
  Oranjepld 1/074 V Pieternelle Francke      
  Oranjepld 1/075 k Abraham Bommelje 16m    
Or15 Oranjepld 1/076 H Fransoijs de Kalewe      
  Oranjepld 1/077 V Vijntje de Pau      
  Oranjepld 1/078 k Jorijntje d'Hont 9j   <stiefdochter van 1/076>
Or16 Oranjepld 1/079 H Pieter Lievensen Vijlamon      
  Oranjepld 1/080 V Maeijtje Dijngenis      
  Oranjepld 1/081 k Tanneken Pieters 5j   <dr v Pieter Vijlamon>
  Oranjepld 1/082 k Debora Pieters 3m   <dr v Pieter Vijlamon>
Or17 Oranjepld 1/083 H Joos Laroy      
  Oranjepld 1/084 V Josijntje Kortebost      
  Oranjepld 1/085 k Lijsebet Laroij 3j    
  Oranjepld 1/086 P Guljam van den Bulck     knecht
  Oranjepld 1/087 P Pieter Wielmaecker     knecht
  Oranjepld 1/088 p Jacobus Prophete 13j   knecht
  Oranjepld 1/089 P Pieternelle de Reu     meid
  Oranjepld 1/090 p Pieternelle Prophete 15j   meid
  Oranjepld 1/091 P Fredrick Thomas     arbeider
Or18 Oranjepld 1/092 H Claes de Smit      
  Oranjepld 1/093 V Levijna de Martelaer      
  Oranjepld 1/094 k Josijne de Smit 2j    
  Oranjepld 1/095 A Adriana de Martelaer      armen van Isendijck
Or19 Oranjepld 1/096 H Thomas Minneboo      
  Oranjepld 1/097 V Marij de Barbier      
  Oranjepld 1/098 K Marij Minneboo     <dus boven de 15j>
  Oranjepld 1/099 k Janneken Minneboo 12j    
  Oranjepld 1/100 k Adriaentje Minneboo 6j    
  Oranjepld 1/101 P Joos de Nijs     knecht
  Oranjepld 1/102 P Frans Laturison     arbeider
  Oranjepld 1/103 P Abraham de Wale     arbeider
Or20 Oranjepld 1/104 H Joos Verleye      
  Oranjepld 1/105 V Josijntje Gaettijnck      
  Oranjepld 1/106 F Joos Brabander 4j   een dochters kint
  Oranjepld 1/107 A Geert Brabander 18j   een blinde jongen van de armen van Breskens
  Oranjepld 1/108 P Guljam NN     knecht (weven)
  Oranjepld 1/109 P Jan NN     knecht (weven)
Or21 Oranjepld 1/110 H Aernout Sonnevijlle      
  Oranjepld 1/111 V Dijna van Hoecke      
  Oranjepld 1/112 k Jan Sonnevijlle 9j    
  Oranjepld 1/113 k Adriaentje Sonnevijlle 7j    
  Oranjepld 1/114 k Michiel Sonnevijlle 5j    
  Oranjepld 1/115 k Elijas Sonnevijlle 1j    
  Oranjepld 1/116 P Cornelis Groenendijck     knecht
  Oranjepld 1/117 P Lena van Hoecke     meid
  Oranjepld 1/118 p Jacob van de Keere 14j   koewachter
Or22 Oranjepld 1/119 H Jacob de Meye      
  Oranjepld 1/120 V Catelijntje Verbeecke      
Or23 Oranjepld 1/121 H Gillis Poppe      
  Oranjepld 1/122 V Catelijntje Provoost      
  Oranjepld 1/123 k Lijsebeth Poppe 12j    
  Oranjepld 1/124 k Tanneken Poppe 10j    
  Oranjepld 1/125 k Josijntje Poppe 8j    
  Oranjepld 1/126 k Adriaen Poppe 1j    
  Oranjepld 1/127 k Gillis Poppe 5w    
  Oranjepld 1/128 P Joris van de Velde     knecht
  Oranjepld 1/129 P Pieter Rieck     knecht
  Oranjepld 1/130 P Catelijntje Vossaerts     meid
  Oranjepld 1/131 P Pero de Wale     arbeider
  Oranjepld 1/132 P Joos de Vlieger     arbeider
Or24 Oranjepld 1/133 H Maerten Poppe      
  Oranjepld 1/134 V Cornelia Sonnevijlle      
  Oranjepld 1/135 k Lieven Poppe 15j    
  Oranjepld 1/136 k Gillis Poppe 7j    
  Oranjepld 1/137 k Cornelis Poppe 5j    
  Oranjepld 1/138 k Jan Poppe 2j    
  Oranjepld 1/139 P Maerten Willems     knecht
  Oranjepld 1/140 P Christiaen NN     knecht
  Oranjepld 1/141 P Fransoijs NN     knecht
  Oranjepld 1/142 p Andries NN ?j   een jongen die om sticken ging
  Oranjepld 1/143 P Josijne Essens     meid
  Oranjepld 1/144 P Gillis NN     arbeider
Or25 Oranjepld 1/145 H Anthonij Brouwers      
  Oranjepld 1/146 V Maeijtje Huijgeberts      
  Oranjepld 1/147 p Tanneken Slockx 14j   meisje
Or26 Oranjepld 1/148 H Heindrick Aertsen      
  Oranjepld 1/149 V Anna Martelinckx      
  Oranjepld 1/150 K Heindrick Aertsen     <dus boven de 15j>
  Oranjepld 1/151 k Cornelis Aertsen 13j    
  Oranjepld 1/152 k Jan Aertsen 6j    
Or27 Oranjepld 1/153 H Gillis Verbeecke      
  Oranjepld 1/154 V Pieternelle Serlippens      
  Oranjepld 1/155 k Jan Verbeecke 1m    
Or28 Oranjepld 1/156 H Jan Maertens      
  Oranjepld 1/157 V Martijntje d'Hont      
  Oranjepld 1/158 k Jacob Maertens 14j    
  Oranjepld 1/159 k Elijas Maertens 5j    
  Oranjepld 1/160 K Lijsbet de Klerck 17j   <dus stiefdochter van 1/156>
  Oranjepld 1/161 k Andries de Klerck 10j   <dus stiefzoon van 1/156>
Or29 Oranjepld 1/162 H Pieter de Sitter      
  Oranjepld 1/163 V Jorijntje Sackers      
  Oranjepld 1/164 k Pieter de Sitter 12j    
  Oranjepld 1/165 k Theuntje de Sitter 10j    
Or30 Oranjepld 1/166 H Machiel van de Velde      
  Oranjepld 1/167 V Marij Kousaert      
Or31 Oranjepld 1/168 H Jacob Rottiers      
Or32 Oranjepld 1/169 H Guljam Sonnevijlle      
  Oranjepld 1/170 V Anna Haddemans      
  Oranjepld 1/171 k Jan Sonnevijlle 5j    
Or33 Oranjepld 1/172 H Jan van Kleenput      
  Oranjepld 1/173 V Pieternelle van den Steene      
  Oranjepld 1/174 K Geeraert van Kleenput 16j    
  Oranjepld 1/175 k Susanna van Kleenput 15j    
  Oranjepld 1/176 k Tanneken van Kleenput 12j    
  Oranjepld 1/177 k Cornelis van Kleenput 8j    
Or34 Oranjepld 1/178 H Jan Roelandt      
  Oranjepld 1/179 V Magdeleene Biljet      
  Oranjepld 1/180 K Jan Roelant ?j    
Or35 Oranjepld 1/181 H Levijn de Roose      
  Oranjepld 1/182 V Adriaentje Verschrage      
  Oranjepld 1/183 k Huijbrecht de Roose 6m    
  Oranjepld 1/184 P Jaquemijntje Haeck 13j   meisje
Or36 Oranjepld 1/185 H Jan Vendeloo      
  Oranjepld 1/186 k Adriaen Vendeloo 6j    
  Oranjepld 1/187 k Pieter Vendeloo 4j    
  Oranjepld 1/188 k Jacob Vendeloo 2j    
  Oranjepld 1/189 p Janneken van de Velde 15j   meisje
  Oranjepld 1/190 F Barbel de Wolf     zijn overleden vrouw moeder
Or37 Oranjepld 1/191 H Pieter Slock      
  Oranjepld 1/192 V Maeijtje Lucas      
  Oranjepld 1/193 k Cornelia Slock 12j    
  Oranjepld 1/194 k Catelijne Slock 9j    
  Oranjepld 1/195 k Jacob Slock 3j    
  Oranjepld 1/196 k Dijna Slock 3m    
Or38 Oranjepld 1/197 H Guljam Spriet      
  Oranjepld 1/198 V Marij Kockel      
  Oranjepld 1/199 k Susanna Spriet 3j    
  Oranjepld 1/200 k Anthonij Spriet 1j    
Or39 Oranjepld 1/201 H Adriaen de Koninck      
  Oranjepld 1/202 V Maeijtje van Male     <of wordt bedoeld weduwe van Male>
  Oranjepld 1/203 K Jan van Male     <dus boven 15j>
  Oranjepld 1/204 k Daniel van Male 10j    
  Oranjepld 1/205 k Josijntje de Koninck 5j    
Or40 Oranjepld 1/206 H Joos Blanckaerts      
  Oranjepld 1/207 V Geertje Janssen      
  Oranjepld 1/208 k Pieter Blanckaerts 15j    
Or41 Oranjepld 1/209 H Frans Laturison      
  Oranjepld 1/210 V Jaquemijntje Notebaerts      
  Oranjepld 1/211 k Tanneken Laturison 15j    
  Oranjepld 1/212 k Janneken Laturison 9j    
  Oranjepld 1/213 k Mattheus Laturison 7j    
Or42 Oranjepld 1/214 H Jannis Botteldoorn     <=? Potteldoorn>
  Oranjepld 1/215 V Marij van den Bant      
  Oranjepld 1/216 k Tanneken Botteldoorn 9j    
  Oranjepld 1/217 k Marij Botteldoorn 6j    
  Oranjepld 1/218 k Susanneken Botteldoorn 3j    
  Oranjepld 1/219 k Sara Botteldoorn 2j    
  Oranjepld 1/220 A Jacobus van den Berge     thuislegger, van den armen van Isendijck
Or43 Oranjepld 1/221 H Christiaen Kortenbost      
  Oranjepld 1/222 V Marij de Meijer      
Or44 Oranjepld 1/223 H Anthonij Sonnevijlle      
  Oranjepld 1/224 V Sara Minneboo      
Or45 Oranjepld 1/225 H Jacob van Koppenhol      
  Oranjepld 1/226 V Catelijntje Baerts      
  Oranjepld 1/227 k Pieter van Koppenhol 1m   <tweeling>
  Oranjepld 1/228 k Sara van Koppenhol 1m   <tweeling>
  Oranjepld 1/229 F Pieter van Koppenhol     de kinders grootevader
  Oranjepld 1/230 P Jan den Brouwer     knecht
  Oranjepld 1/231 P Frans Legge     knecht
  Oranjepld 1/232 P Pieter de Schaper     knecht
  Oranjepld 1/233 P Janneken Rottiers     meid
  Oranjepld 1/234 P Pieter de Meijer     arbeider
  Oranjepld 1/235 P Jan de Meijer     arbeider
  Oranjepld 1/236 p Pieternelleken Joos 14j   meisje
Or46 Oranjepld 1/237 H Leijntje Meeusens      
  Oranjepld 1/238 K Cornelis Kolpaert     <dus boven 15j>
  Oranjepld 1/239 K Adriaen Kolpaert 16j    
  Oranjepld 1/240 P Isaack Backer     knecht
  Oranjepld 1/241 P Adriaentje NN     meid
  Oranjepld 1/242 F Josijntje Haeckx 15j   een susters kint
Or47 Oranjepld 1/243 H Jan Kolpaert      
  Oranjepld 1/244 V Marijtje Backers      
  Oranjepld 1/245 P Andries de Visscher     knecht
  Oranjepld 1/246 P Josias Cornelissen     knecht
  Oranjepld 1/247 P Martha Sonnevijlle     meid
Or48 Oranjepld 1/248 H Maerten de Kever      
  Oranjepld 1/249 V Jaquemijntje Muijs      
  Oranjepld 1/250 k Janneken de Kever 2j    
Or49 Oranjepld 1/251 H dhr Johan Goris      
  Oranjepld 1/252 V Johanna Christina Panij      
  Oranjepld 1/253 k Anna Martijna Goris 10j    
  Oranjepld 1/254 k Pieter Karel Goris 8j    
  Oranjepld 1/255 k Jacoba Marija Goris 6j    
  Oranjepld 1/256 F juffr Aletta Maria Panij      
  Oranjepld 1/257 P Jacob de Witte     knecht
  Oranjepld 1/258 P Johan van Dijcke     knecht
  Oranjepld 1/259 P Adriaentje Garlemijn     meid
  Oranjepld 1/260 P Magrieta NN     meid
Or50 Oranjepld 1/261 H Pieter de Kock      
  Oranjepld 1/262 V Janneken Mattheus      
Or51 Oranjepld 1/263 H Andries van de Voorde sr      
  Oranjepld 1/264 V Lijsbeth van Hoven      
  Oranjepld 1/265 K Claes van de Voorde     <dus boven 15j>
  Oranjepld 1/266 k Karel van de Voorde 12j    
  Oranjepld 1/267 k Pieter van de Voorde 9j    
  Oranjepld 1/268 k Adriaen van de Voorde 7j    
Or52 Oranjepld 1/269 H Mattheus de Grand      
  Oranjepld 1/270 V Marij Mortier      
  Oranjepld 1/271 k Susanna de Grand 15j    
  Oranjepld 1/272 k Pieter de Grand 13j    
  Oranjepld 1/273 k Marij de Grand 5j    
  Oranjepld 1/274 k Janneken de Grand 3j    
  Oranjepld 1/275 P Anthonij Janssen     knecht
  Oranjepld 1/276 P Pieter Engon     knecht
  Oranjepld 1/277 P Marij Boeckeè     meid
  Oranjepld 1/278 p Abraham Mortru 15j   koewachter
  Oranjepld 1/279 P Joos de Vos     arbeider
  Oranjepld 1/280 P Gillis de Vos     arbeider
  Oranjepld 1/281 P Guljam NN     arbeider
  Oranjepld 1/282 P Anthonij Ladriere     arbeider
Or53 Oranjepld 1/283 H Jacob Andriessen      
  Oranjepld 1/284 V Resjelle Mortiers      
  Oranjepld 1/285 k Jacoba Andriessen 6j    
  Oranjepld 1/286 k Jacob Andriessen 9m    
  Oranjepld 1/287 P Benjamin Andriessen     knecht
  Oranjepld 1/288 P Pieter Sonnevijlle     knecht
  Oranjepld 1/289 P Theuntje van Ee     meid
  Oranjepld 1/290 P Jan Deij     arbeider
  Oranjepld 1/291 P Maerten NN     arbeider
Or54 Oranjepld 1/292 H Jan de Loose      
  Oranjepld 1/293 V Jaquemijntje Nelians     <=Nelaarts?>
  Oranjepld 1/294 K Lieven de Loose     <dus boven 15j>
  Oranjepld 1/295 k Fransoijs de Loose 12j    
  Oranjepld 1/296 k Janneken de Loose 6j    
Or55 Oranjepld 1/297 H Jan Schellaert      
  Oranjepld 1/298 V Catelijne Mispelinck      
  Oranjepld 1/299 k Josijne Schellaert 8j    
  Oranjepld 1/300 k Gabriel Schellaert 6j    
  Oranjepld 1/301 k Marij Schellaert 1j    

arrow-up

De Mauritspolder en de Goudenpolder (onder IJzendijke-ambacht)

gezin woont volgnr cat naam lftd > < opmerkingen
M01 Maur/Goud 2/001 H Pieter de Muijnck      
  Maur/Goud 2/002 V Lijsbeth Janssens      
  Maur/Goud 2/003 K Lieven de Muijnck 17j    
  Maur/Goud 2/004 k Pieter de Muijnck 12j    
  Maur/Goud 2/005 k Jan de Muijnck 7j    
  Maur/Goud 2/006 k Janneken de Muijnck 3j    
  Maur/Goud 2/007 k Lijsbeth de Muijnck 4m    
  Maur/Goud 2/008 A Tanneken Bussijnck ?j   meisje, van de armen van Biervliet
  Maur/Goud 2/009 P NN     arbeider, soldaat
M02 Maur/Goud 2/010 H Jacob Marijnissen      
  Maur/Goud 2/011 V Sara Cornelis      
  Maur/Goud 2/012 K Marij Marijnis 16½j    
  Maur/Goud 2/013 k Jacob Marijnis 14m    
  Maur/Goud 2/014 P Cornelis Cornelissen     knecht
  Maur/Goud 2/015 P Cornelis Lamsen     knecht
M03 Maur/Goud 2/016 H Karel Mortier     hoofdman
  Maur/Goud 2/017 K Adriaen Mortier 19½j    
  Maur/Goud 2/018 k Lijvijna Mortier 15j    
  Maur/Goud 2/019 k Janna Mortier 11j    
  Maur/Goud 2/020 k Lijsbeth Mortier 7m    
  Maur/Goud 2/021 P Jan de Kock     knecht
  Maur/Goud 2/022 P Willemijntje Adriaens     meid
M04 Maur/Goud 2/023 H Pieter Fransen      
  Maur/Goud 2/024 K Marij Frans 17j    
  Maur/Goud 2/025 a Jan Kosijnaert 9j   van de armen van Waterland
M05 Maur/Goud 2/026 H Maeijtje Jans Hooijmaeijer      
  Maur/Goud 2/027 p Lijsbeth Francke 14j   meisje
M06 Maur/Goud 2/028 H Charel van Dale      
  Maur/Goud 2/029 V Sanderijna van den Bant      
  Maur/Goud 2/030 k Bartholomeus van Dale 12j    
  Maur/Goud 2/031 k Josijntje van Dale 5j    
  Maur/Goud 2/032 k Sara van Dale 2j    
M07 Maur/Goud 2/033 H Leendert Woutersen      
  Maur/Goud 2/034 V Neeltje Willems      
  Maur/Goud 2/035 k Janneken Wouters 2j    
M08 Maur/Goud 2/036 H Lijsbeth Bekuij      
  Maur/Goud 2/037 k Jacob Sanderssen 5j    
  Maur/Goud 2/038 k Martha Sanders 14m    
  Maur/Goud 2/039 P Jaquemijntje NN      
M09 Maur/Goud 2/040 H Adriaen de Kroock      
  Maur/Goud 2/041 V Janneken van de Velde      
  Maur/Goud 2/042 P Pieter Bon     knecht
  Maur/Goud 2/043 p Marijnis Catte 15j   knecht
  Maur/Goud 2/044 p Cornelis de Meijer 15j   knecht
  Maur/Goud 2/045 P Joos van Hackelraet     arbeider
M10 Maur/Goud 2/046 H Marijnis Verdijn      
  Maur/Goud 2/047 V Susanna Tackx      
  Maur/Goud 2/048 K Huijgo van der Meulen 17j   <stiefzoon van 2/046>
  Maur/Goud 2/049 k Pieter van der Meulen 15j   <stiefzoon van 2/046>
  Maur/Goud 2/050 k Abraham van der Meulen 14j   <stiefzoon van 2/046>
  Maur/Goud 2/051 k Jacob van der Meulen 8j   <stiefzoon van 2/046>
  Maur/Goud 2/052 k Adriana van der Meulen 5j   <stiefdochter van 2/046>
  Maur/Goud 2/053 k Marijnis Verdijn jr 1j    
  Maur/Goud 2/054 P Vincent Koussemaecker     knecht
  Maur/Goud 2/055 P Lena Baltens     meid
  Maur/Goud 2/056 P Joos de Brabander     arbeider
  Maur/Goud 2/057 P Jan Verleene     arbeider
  Maur/Goud 2/058 P Pieter Bouwens     arbeider
M11 Maur/Goud 2/059 H Daniel de Klerck      
  Maur/Goud 2/060 V Catelijntje van Kraeijmes      
  Maur/Goud 2/061 k Reijnier de Klerck 3j    
  Maur/Goud 2/062 k Marijtje de Klerck 1j    
  Maur/Goud 2/063 P Fransoijs van Kraeijmes     knecht
  Maur/Goud 2/064 P Cornelis van Houwegem     knecht
  Maur/Goud 2/065 P Pieter Bruneel     knecht
  Maur/Goud 2/066 P Lijsbeth van Kraeijmes     meid
  Maur/Goud 2/067 p Adriaentje van Hoecke 12j   meisje
  Maur/Goud 2/068 P Steven NN     koewachter
M12 Maur/Goud 2/069 H Jan Aernoutsen      
  Maur/Goud 2/070 P Aernoudt Cornelissen     knecht
  Maur/Goud 2/071 P Catelijntje Vermaire     meid
M13 Maur/Goud 2/072 H Marij van Hoecke      
  Maur/Goud 2/073 k Caterina van de Keere 12j    
  Maur/Goud 2/074 k Adriaentje van de Keere 5j    
M14 Maur/Goud 2/075 A Jan den Duijts     armen van Waterland; <woont hij bij 2/072?>
M15 Maur/Goud 2/076 H Jacob Beckaer      
  Maur/Goud 2/077 V Pieternelle Keijser      
  Maur/Goud 2/078 K Abraham Beckaer     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/079 K Isaack Beckaer     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/080 K Jacob Beckaer     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/081 k Sara Beckaer 11j    
  Maur/Goud 2/082 k Marij Beckaer 7j    
  Maur/Goud 2/083 k Jan Beckaer 5j    
M16 Maur/Goud 2/084 H Pieter Tevel      
  Maur/Goud 2/085 V Adriaentje Marlemijn(?)     <op mijn kopie niet leesbaar>
  Maur/Goud 2/086 K Adriaen Tevel     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/087 k Cornelia Tevel 3j    
  Maur/Goud 2/088 P Christiaen Rentije     knecht
  Maur/Goud 2/089 p Janneken Koene 14j   meisje
M17 Maur/Goud 2/090 H juffr Lijsbeth Molckman      
  Maur/Goud 2/091 K Jacoba van der Swalme     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/092 K Cornelia van der Swalme     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/093 P Cornelis Smalleganck     knecht
  Maur/Goud 2/094 P Joos Lambrechts     knecht
  Maur/Goud 2/095 P Marijnis Hamelinck     knecht
  Maur/Goud 2/096 P Adriaen Maes     knecht
  Maur/Goud 2/097 P Jacob Scherdeijn     knecht
  Maur/Goud 2/098 P Pieter Moetloos     knecht
  Maur/Goud 2/099 P Jan van de Velde     knecht
  Maur/Goud 2/100 p Jan Schietekat 15j   knecht
  Maur/Goud 2/101 P Lijsebet Gijselinck     meid
M18 Maur/Goud 2/102 H Joris de Kramer      
  Maur/Goud 2/103 k Anna Kramers 14j   <=de Kramer>
  Maur/Goud 2/104 p Fransoijs van de Velde 15j   jongen
M19 Maur/Goud 2/105 H Jaquemijntje van Welden     <weduwe van Welden?>
  Maur/Goud 2/106 K Andries van Welden     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/107 k Lijsbeth van Welden 15j    
M20 Maur/Goud 2/108 H Pieter Verkruijsse      
  Maur/Goud 2/109 V Pieternelle de Ket      
  Maur/Goud 2/110 k Lijsbeth Verkruijsse 9j    
  Maur/Goud 2/111 k Jacob Verkruijsse 21m    
M21 Maur/Goud 2/112 H Cornelis Verschuere      
  Maur/Goud 2/113 V Cornelia Adriaense      
  Maur/Goud 2/114 k Geeraert Verschuere 7j    
  Maur/Goud 2/115 k Cornelis Verschuere 3j    
M22 Maur/Goud 2/116 H Pieter Daniels      
  Maur/Goud 2/117 k Magdalena Daniels 12j    
M23 Maur/Goud 2/118 H Nijclaeijs Lijbaert      
  Maur/Goud 2/119 V Anthonette Maertens      
  Maur/Goud 2/120 k Adriaen Lijbaert 5m    
  Maur/Goud 2/121 I Janneken Aertse     thuislegster
M24 Maur/Goud 2/122 H Joos Stadtsberge      
  Maur/Goud 2/123 V Pieternelle van den Holle      
  Maur/Goud 2/124 k Pieter van Stadtsberge 14d    
M25 Maur/Goud 2/125 H Joos Lamiere      
  Maur/Goud 2/126 K Jacob Lamiere     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/127 K Marijnis Lamiere     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/128 P Cornelia Strooms     meid
  Maur/Goud 2/129 I do: Johannis Beverlandt     thuislegger
  Maur/Goud 2/130 I Matthijs Dammekens     thuislegger
M26 Maur/Goud 2/131 H Jacob van Kashoewen      
  Maur/Goud 2/132 V Martijntje Martelinckx      
  Maur/Goud 2/133 k Jan van der Kashoewen 9j    
  Maur/Goud 2/134 k Cornelis van der Kashoewen 6j    
  Maur/Goud 2/135 k Jacob van der Kashoewen 2j    
M27 Maur/Goud 2/136 H Joos Hillaert      
  Maur/Goud 2/137 V Berbel Rendels      
  Maur/Goud 2/138 k Karel Hillaert 15j    
  Maur/Goud 2/139 k Johannis Hillaert 1j    
M28 Maur/Goud 2/140 H Jan Vergouwe      
  Maur/Goud 2/141 V Sara Daniels      
  Maur/Goud 2/142 k Josijne Verdonck 10j   <stiefdochter van 2/140>
  Maur/Goud 2/143 k Anna Vergouwe 7j    
  Maur/Goud 2/144 k Adriana Vergouwe 5j    
  Maur/Goud 2/145 k Janna Vergouwe 1j    
  Maur/Goud 2/146 k Machelijntje Vergouwe 15d    
M29 Maur/Goud 2/147 H Lieven Harts      
  Maur/Goud 2/148 V ??     zijn vrou is Amel berge willems(?)
  Maur/Goud 2/149 k Jaquemijntje Harts 13j    
  Maur/Goud 2/150 k Jacob Harts 5j    
  Maur/Goud 2/151 k Catelijntje Harts 2j    
M30 Maur/Goud 2/152 H Pieter Dorssij      
  Maur/Goud 2/153 V Catelijne Echtbaerts     <=? Eckebus>
  Maur/Goud 2/154 k Pieter Dorssij 6j    
  Maur/Goud 2/155 k Jacob Dorssij 2½j    
  Maur/Goud 2/156 a Grijtje NN 14j   armen van Waterland
M31 Maur/Goud 2/157 H Adriaen Schietekat      
  Maur/Goud 2/158 V Adriaentje Vriese      
  Maur/Goud 2/159 K Tanneken Schietekat     <dus boven 15j>
  Maur/Goud 2/160 k Abraham Schietekat 14j    
  Maur/Goud 2/161 k Isaack Schietekat 11j    
  Maur/Goud 2/162 a Aernout Bertholf 5j   armen van Isendijck
M32 Maur/Goud 2/163 H Frans Jaspers      
  Maur/Goud 2/164 V Dijna Colpaerts      
  Maur/Goud 2/165 k Adriaen van Laerberge 13j   <stiefzoon van 2/163>
  Maur/Goud 2/166 k Adriaen Kolpaerts 10j   <onecht?>
  Maur/Goud 2/167 k Maeijken Jaspers 3j    
  Maur/Goud 2/168 P Jacob Ogiers     knecht
  Maur/Goud 2/169 P Catelijne Farons     meid

arrow-up

Het Eerste deel Prins Willemspolder plus de Juffrouwpolder (onder IJzendijke-ambacht)

gezin woont volgnr cat naam lftd > < opmerkingen  
E01 1ePrWpold 3/001 H Flip Lijbert      
  1ePrWpold 3/002 V Marij Schoonhacker      
  1ePrWpold 3/003 k Jannis Lijbert 13j    
  1ePrWpold 3/004 k Hendrick de Brij 13j   <stiefzoon van 3/001>
  1ePrWpold 3/005 k Lijsbet de Brij 10j   <stiefdochter van 3/001>
  1ePrWpold 3/006 k Clasijne Lijbert 5j    
E02 1ePrWpold 3/007 H Jan Dijngemans      
  1ePrWpold 3/008 V Francijntje Hollevoet      
  1ePrWpold 3/009 i Janneken Kallaerts 14j   dat zij pro deo houden
E03 1ePrWpold 3/010 H Rogier Lamper      
  1ePrWpold 3/011 V Marij Moreel      
  1ePrWpold 3/012 k Joos Lamper 18m    
E04 1ePrWpold 3/013 H Gillis Verdonck      
  1ePrWpold 3/014 V Vijntje Vliegers      
E05 1ePrWpold 3/015 H Jan Petrins      
  1ePrWpold 3/016 V Jaquemijntje van Hoecke      
  1ePrWpold 3/017 i Janneken Steps 14j   houden een arm meijsje pro deo
E06 1ePrWpold 3/018 H Isaack Tribbeen      
  1ePrWpold 3/019 V Jelijntje Herman      
E07 1ePrWpold 3/020 H Marijtje Franse      
  1ePrWpold 3/021 K Jacob Pietersen 25j    
  1ePrWpold 3/022 k Catelijntje Pieters 15j    
  1ePrWpold 3/023 k Abraham Pietersen 13j    
E08 1ePrWpold 3/024 H Gillis van Abast      
  1ePrWpold 3/025 V Catelijntje Janssen      
  1ePrWpold 3/026 p Jacob NN 15j   knecht
  1ePrWpold 3/027 I NN     houden een simpele vrouwe pro deo
E09 1ePrWpold 3/028 H Pieter Velt      
  1ePrWpold 3/029 V Sophia Kegelaers      
  1ePrWpold 3/030 k Commerijna Haddemans 4j   <stiefdochter van 3/028>
  1ePrWpold 3/031 k Jacoba Haddemans 2j   <stiefdochter van 3/028>
  1ePrWpold 3/032 k Pieter Velt 3m    
  1ePrWpold 3/033 P Lena Huijsheer     meid, van de armen van Waterland
  1ePrWpold 3/034 P Maerten Kosters     knecht
E10 1ePrWpold 3/035 H Dirck Janssen      
E11 1ePrWpold 3/036 H Pieter Sijs      
  1ePrWpold 3/037 V Marij Dane      
  1ePrWpold 3/038 F Jaacq Sijs 18j   zijn broer
E12 1ePrWpold 3/039 H Gillis Banckaert      
  1ePrWpold 3/040 V Tanneken de Backer      
  1ePrWpold 3/041 k Jan Banckaerts 5j    
  1ePrWpold 3/042 k Josijntje Banckaerts 6m    
E13 1ePrWpold 3/043 H Matthijs van der Linde      
  1ePrWpold 3/044 V Janneken Lenaerts      
  1ePrWpold 3/045 K Lijsbeth Bijvoet 21j   <stiefdochter van 3/043>
  1ePrWpold 3/046 K Jaquemijntje Bijvoet 19j   <stiefdochter van 3/043>
  1ePrWpold 3/047 k Jorintje van der Linde 10j    
E14 1ePrWpold 3/048 H Lieven Holleman      
E15 1ePrWpold 3/049 H Adriaen Willis      
  1ePrWpold 3/050 V Lijsbeth Potvliet      
E16 1ePrWpold 3/051 H Joos de Mulder      
  1ePrWpold 3/052 V Marij Biljet      
  1ePrWpold 3/053 k Adriaen de Mulder 6j    
  1ePrWpold 3/054 P Adriaen Verhage     knecht
  1ePrWpold 3/055 P Pieter de Mulder     knecht
E17 1ePrWpold 3/056 H Janneken van den Boogaert      
E18 1ePrWpold 3/057 H Gillis Bral      
  1ePrWpold 3/058 V Janneken Maertens      
E19 1ePrWpold 3/059 H Cornelis Adriaensen      
  1ePrWpold 3/060 V Lourijntje Willems      
  1ePrWpold 3/061 K Willem Poppe     <dus boven 15j>, <stiefzoon van 3/059>
  1ePrWpold 3/062 k Cornelis Poppe 15j   <stiefzoon van 3/059>
  1ePrWpold 3/063 k Sijmon Poppe 12j   <stiefzoon van 3/059>
  1ePrWpold 3/064 k Sentijna Cornelis 7j    
  1ePrWpold 3/065 P Gillis van Damme     knecht
  1ePrWpold 3/066 P Adriaentje Claeijs     meid
  1ePrWpold 3/067 P Adriaentje Jans     meid
  1ePrWpold 3/068 P Mattheus Cornelissen     arbeider
  1ePrWpold 3/069 P Stoffel Griffier     arbeider, soldaet tot Phijlippijne
E20 1ePrWpold 3/070 H Jan d'Hont      
  1ePrWpold 3/071 V Josijntje Maertens      
  1ePrWpold 3/072 K Jelijntje d'Hont 16j    
  1ePrWpold 3/073 k Jan d'Hont 15j    
  1ePrWpold 3/074 k Josijntje d'Hont 13j    
  1ePrWpold 3/075 k Anthonij d'Hont 8j    
  1ePrWpold 3/076 k Jacoba d'Hont 5j    
  1ePrWpold 3/077 k Joos d'Hont 3j    
  1ePrWpold 3/078 k Jacob d'Hont 4j?   <lees 4m?>
E21 1ePrWpold 3/079 H Marij Cassij     sijnde een arme vrou, ... pro deo onderhouden
  1ePrWpold 3/080 k Jan de Reu 7j    
  1ePrWpold 3/081 k Susannetje de Reu 5j    
E22 1ePrWpold 3/082 H Leendert Cornelissen      
  1ePrWpold 3/083 V Catelijntje Kouwelier      
  1ePrWpold 3/084 k Leuntje Leenders 11j   <dr van Leendert Cornelissen>
  1ePrWpold 3/085 k Cornelia Leenders 5j   <dr van Leendert Cornelissen>
  1ePrWpold 3/086 k Lena Leenders 3j   <dr van Leendert Cornelissen>
  1ePrWpold 3/087 P Cornelis Thijssen     knecht
  1ePrWpold 3/088 P Jan Slock     knecht
  1ePrWpold 3/089 P Dijna Eeckelaer     meid
  1ePrWpold 3/090 P Jan Vergijl     arbeider
  1ePrWpold 3/091 P Jacob Machielsen     arbeider
E23 1ePrWpold 3/092 H Daniel de Klerck     arbeider <ter onderscheid met 2/059>
  1ePrWpold 3/093 V Catelijntje van de Keere      
  1ePrWpold 3/094 I Janneken Bruneels     thuislegster
E24 1ePrWpold 3/095 H Joos Hoebeecke      
  1ePrWpold 3/096 V Catelijntje Essen      
  1ePrWpold 3/097 k Janneken Essen 11j   <onecht?>
  1ePrWpold 3/098 k Pieternelle Hoebeecke 5j    
  1ePrWpold 3/099 k Philippe Hoebeecke 2j    
  1ePrWpold 3/100 k Josijntje Hoebeecke 5m    
E25 1ePrWpold 3/101 H Sacharias Lamsen      
  1ePrWpold 3/102 V Janneken Bruijlé      
  1ePrWpold 3/103 k Stoffel Lamsen 4j    
  1ePrWpold 3/104 a Hendrick Janssen 12j   armen van Zuidzande
  1ePrWpold 3/105 I Maerten van Drouwelle     thuislegger
E26 1ePrWpold 3/106 H Cornelis Haeck      
  1ePrWpold 3/107 V Tanneken Havermate      
  1ePrWpold 3/108 k Paulijntje Haeck 12j    
  1ePrWpold 3/109 k Salomon Haeck 6j    
  1ePrWpold 3/110 k Jannis Haeck 1j    
  1ePrWpold 3/111 P Philippus Verbrugge     knecht
E27 1ePrWpold 3/112 H Pieter Slock      
  1ePrWpold 3/113 V Cornelia van der Meulen      
  1ePrWpold 3/114 k Pieter Slock 14j    
  1ePrWpold 3/115 k Clara Slock 12j    
  1ePrWpold 3/116 k Sara Slock 4j    
  1ePrWpold 3/117 k Marij Slock 1j    
E28 1ePrWpold 3/118 H Daniel Ramout      
  1ePrWpold 3/119 V Susanne van de Putte      
  1ePrWpold 3/120 k Jannis Ramout 7j    
  1ePrWpold 3/121 k Margriete Ramout 3j    
  1ePrWpold 3/122 p Adriaen Rogier 13j   jongen
  1ePrWpold 3/123 p Lijsbeth Sanders 14j   meisje
E29 1ePrWpold 3/124 H Lieven Vernave      
  1ePrWpold 3/125 I Jasper de Greve     LV "en" JdG
E30 1ePrWpold 3/126 H Sander Haddeman      
  1ePrWpold 3/127 V Marij Sonnevijlle      
  1ePrWpold 3/128 P Paulus van de Vondele(?)     knecht, <achternaam op kopie slechts gedeeltelijk>
  1ePrWpold 3/129 P Jacob Sijmonsen     knecht
  1ePrWpold 3/130 P Sander Klappaert     knecht
  1ePrWpold 3/131 P Magdeleene NN     meid
  1ePrWpold 3/132 p Magdeleentje Sonnevijlle 7j   meisje
  1ePrWpold 3/133 P Jacob de Loreijn     arbeider
E31 1ePrWpold 3/134 H Pieter Gruson      
  1ePrWpold 3/135 V Sara de Jonge      
  1ePrWpold 3/136 K Cornelis de Mil     <boven de 15j>, <stiefzoon van 3/134>
  1ePrWpold 3/137 K Adriaen de Mil     <boven de 15j>, <stiefzoon van 3/134>
  1ePrWpold 3/138 K Jan de Mil     <boven de 15j>, <stiefzoon van 3/134>
  1ePrWpold 3/139 k Susanna de Mil 14j   <stiefdochter van 3/134>
  1ePrWpold 3/140 P Vijntje NN     meid
  1ePrWpold 3/141 P Jan Jacobs     arbeider
  1ePrWpold 3/142 a Fransoijs Gedolf 15j   een jongen van de armen van Waterland
E32 1ePrWpold 3/143 H Claeijs Janssen van der Hart      
  1ePrWpold 3/144 V Pieternelle Verleije      
  1ePrWpold 3/145 K Adriaentje van der Hart 17j    
  1ePrWpold 3/146 k Cornelia van der Hart 14j    
  1ePrWpold 3/147 P Willem Zegers     knecht
  1ePrWpold 3/148 P Gillis Mets     knecht
  1ePrWpold 3/149 a Josijntje van Ortegem 1j   van de armen van Waterland
E33 1ePrWpold 3/150 H Cornelis Jacobsen Klaverman      
  1ePrWpold 3/151 V Janneken Martelinckx      
  1ePrWpold 3/152 P Maerten van den Bloede ?   een knecht van den armen van Isendijcke
E34 1ePrWpold 3/153 H Frans van Damme      
  1ePrWpold 3/154 V Janneken van Hoecke      
  1ePrWpold 3/155 k Anna van Damme 22m    
  1ePrWpold 3/156 a Janneken Kosijnaert 12j   van de armen van Waterland
E35 1ePrWpold 3/157 H Cornelis de Keijser      
  1ePrWpold 3/158 V Maeijtje de Vriese      
  1ePrWpold 3/159 k Josina de Keijser 8j    
  1ePrWpold 3/160 a Janneken Ortegems 5j   van de armen van Waterland
E36 1ePrWpold 3/161 H Andries Kommer      
  1ePrWpold 3/162 V Jaquemijntje d'Hamer      
E37 1ePrWpold 3/163 H Jan van den Velde      
  1ePrWpold 3/164 V Prijntje Bruijlè      
E38 1ePrWpold 3/165 H Jan Mets      
  1ePrWpold 3/166 V Janneken NN      
  1ePrWpold 3/167 K Janneken Mets     <dus boven 15j>
  1ePrWpold 3/168 k Jan Mets 14j    
  1ePrWpold 3/169 P Fransoijs Steenaert     knecht
  1ePrWpold 3/170 P Boudewijn van Kuijlenburgh     knecht
  1ePrWpold 3/171 P Flip Loerman     dorser
  1ePrWpold 3/172 P Jan Nieuwenhuijse     dorser
  1ePrWpold 3/173 P Marijnis Waelvelt     dorser
  1ePrWpold 3/174 A NN ?   een jongen van de armen van Waterland
E39 1ePrWpold 3/175 H Alphonsis de Veth      
  1ePrWpold 3/176 V Marij de Mares      
  1ePrWpold 3/177 k Johannes de Veth 5j    
  1ePrWpold 3/178 k Isabella de Veth 15m    
  1ePrWpold 3/179 p Andries Cornelissen 15j   een jongen
  1ePrWpold 3/180 P Jacob Buijs     knecht
  1ePrWpold 3/181 P Lijsbeth Rogiers     meid, van de armen van Isendijck
E40 1ePrWpold 3/182 H do: Johannis van Immers      
  1ePrWpold 3/183 k Lijsbeth Immers 12j   heeft hier maer een kint ...
E41 1ePrWpold 3/184 H Jan Maertens      
  1ePrWpold 3/185 V Susanneken NN      
  1ePrWpold 3/186 k Marij Maertens 15j    
  1ePrWpold 3/187 k Jan Maertens 13j    
  1ePrWpold 3/188 k Lijsbeth Maertens 7j    
  1ePrWpold 3/189 k Susanna Maertens 3m    
  1ePrWpold 3/190 I Joos de Muijl     thuislegger
E42 1ePrWpold 3/191 H Joos van Goethem      
  1ePrWpold 3/192 V Vijntje Janssen      
  1ePrWpold 3/193 k Jan Jorissen 14j   <stiefzoon van 3/191>
E43 1ePrWpold 3/194 H Aernout Lagaij      
  1ePrWpold 3/195 V Janneken Galants      
  1ePrWpold 3/196 k Huijgo Lagaij 5j    
  1ePrWpold 3/197 P Jan Hardewel     knecht
E44 1ePrWpold 3/198 H Lieven Verkruijsse      
  1ePrWpold 3/199 V Marij Bekuij      
  1ePrWpold 3/200 k Jacob Verkruijsse 10j    
  1ePrWpold 3/201 k Marij Verkruijsse 6j    
  1ePrWpold 3/202 k Jan Verkruijsse 3j    
  1ePrWpold 3/203 k Martha Verkruijsse 5m    
E45 1ePrWpold 3/204 H Pieter Leenhouts      
  1ePrWpold 3/205 V Sara van de Woestijne      
  1ePrWpold 3/206 k Pieter Leenhouts 14d    
  1ePrWpold 3/207 p Jacoba van Belle 15j   meisje
E46 1ePrWpold 3/208 H Adriaen Barenhout      
  1ePrWpold 3/209 V Josintje Vossaerts      
  1ePrWpold 3/210 I Jacob Lada     thuislegger
  1ePrWpold 3/211 I Pieter Mortier     thuislegger
E47 1ePrWpold 3/212 H Jan Teerlinck      
  1ePrWpold 3/213 V Levijntje van Haelst      
  1ePrWpold 3/214 k Tenijntje Teerlinck 12j    
  1ePrWpold 3/215 k Willemijntje Teerlinck 9j    
  1ePrWpold 3/216 k Cornelia Teerlinck 5j    
  1ePrWpold 3/217 k Jan Teerlinck 14m    
  1ePrWpold 3/218 P Jacob Koreste     knecht
  1ePrWpold 3/219 P Janneken Francke     meid
  1ePrWpold 3/220 P Daniel Sasse     arbeider
E48 1ePrWpold 3/221 H Adriaen Moreel      
  1ePrWpold 3/222 V Josintje Vossaerts      
  1ePrWpold 3/223 K Pieter Moreel     <dus boven 15j>
  1ePrWpold 3/224 K Olivier Moreel     <dus boven 15j>
  1ePrWpold 3/225 P Sijmon van Hulle     knecht
  1ePrWpold 3/226 p Janneken Vossaerts 9j   meisje
  1ePrWpold 3/227 p Pieternelle Vossaerts 10j   meisje

arrow-up

Het Eerste deel Prins Willemspolder (onder Oostburg-ambacht)

gezin woont volgnr cat naam lftd > < opmerkingen  
E49 1ePrWpold 3/228 H Pieter de Wint   8-3 hoofdman
  1ePrWpold 3/229 V        
  1ePrWpold 3/230 K       kind >16
  1ePrWpold 3/231 k        
  1ePrWpold 3/232 k        
  1ePrWpold 3/233 k        
  1ePrWpold 3/234 P Gordijne van Aken     meid
  1ePrWpold 3/235 A Jacob de Toor     een jongen van: armen
  1ePrWpold 3/236 P Jan de Witte     knecht, voor St Maarten verhuijst
  1ePrWpold 3/237 P Pieter Vermeere     knecht
  1ePrWpold 3/238 P Jan Verbank     in huijre gekomen Meerte 1688
E50 1ePrWpold 3/239 H Jan Smallegank   9-3  
  1ePrWpold 3/240 V        
  1ePrWpold 3/241 k        
  1ePrWpold 3/242 k        
  1ePrWpold 3/243 k        
  1ePrWpold 3/244 P Jan Raman     knecht
  1ePrWpold 3/245 P Lieven de Wilde     knecht
  1ePrWpold 3/246 P Pieter de Vriese     knecht
  1ePrWpold 3/247 P Pieter Voortsijn(?)     jongen <naam onduidelijk>
  1ePrWpold 3/248 ? Jan Jansen      
  1ePrWpold 3/249 P Jan de Weirt     arbeider
  1ePrWpold 3/250 P Susanna Bres     meid
E51 1ePrWpold 3/251 H Guillaam Slok   10-5  
  1ePrWpold 3/252 V        
  1ePrWpold 3/253 Z       zoon
  1ePrWpold 3/254 k        
  1ePrWpold 3/255 k        
  1ePrWpold 3/256 k        
  1ePrWpold 3/257 k        
  1ePrWpold 3/258 P Pieter van: Sijpe     knecht
  1ePrWpold 3/259 P Bartholom: Franke     knecht
  1ePrWpold 3/260 P Forintje(?) Morsse     meid
  1ePrWpold 3/261 P Loeijse Lambrechts     meid
  1ePrWpold 3/262 P Nijs van Grimborge     arbeider tot sijnen t'huijs
  1ePrWpold 3/263 I vrouw van Nijs van Grimborge      
  1ePrWpold 3/264 k       kind van Nijs van Grimborge
  1ePrWpold 3/265 P Adriaen Scolaart     arbeider
E52 1ePrWpold 3/266 H Joos van Duijrendonk   4-5  
  1ePrWpold 3/267 V        
  1ePrWpold 3/268 k        
  1ePrWpold 3/269 k        
  1ePrWpold 3/270 k        
  1ePrWpold 3/271 k        
  1ePrWpold 3/272 k        
  1ePrWpold 3/273 P Jannes Pietersen     knecht
  1ePrWpold 3/274 P Margriete Sanders     een arme meijt, dog heeft van: armen niet
E53 1ePrWpold 3/275 H Pieter Ketels   4-0  
  1ePrWpold 3/276 V        
  1ePrWpold 3/277 P Jaquemintje de Vriese     meid
  1ePrWpold 3/278 I Lieven de Vulder     thuislegger
E54 1ePrWpold 3/279 H Jan Tijmes   6-2  
  1ePrWpold 3/280 V        
  1ePrWpold 3/281 D       dochter
  1ePrWpold 3/282 k        
  1ePrWpold 3/283 k        
  1ePrWpold 3/284 P Frans Meijers     knecht
  1ePrWpold 3/285 P Jacob Charls     knecht
  1ePrWpold 3/286 P NN     een jongen die van: armen wert uijtbesteet
E55 1ePrWpold 3/287 H Gillis Verbrugge   7-6  
  1ePrWpold 3/288 V        
  1ePrWpold 3/289 k        
  1ePrWpold 3/290 k        
  1ePrWpold 3/291 k        
  1ePrWpold 3/292 k        
  1ePrWpold 3/293 k        
  1ePrWpold 3/294 k        
  1ePrWpold 3/295 P Andries Cerpentir     knecht voor St Meerten verhuijst
  1ePrWpold 3/296 P Pieter Mortier     knecht, nog een verhuijst
  1ePrWpold 3/297 P Andries Gijsels     knecht, te St Meerten in huijre gekomen
  1ePrWpold 3/298 P Jacob Martijn     knecht
  1ePrWpold 3/299 P Janneken Bartholf     meid
E56 1ePrWpold 3/300 H Jacob Becour   10-5  
  1ePrWpold 3/301 V        
  1ePrWpold 3/302 k        
  1ePrWpold 3/303 k        
  1ePrWpold 3/304 k        
  1ePrWpold 3/305 k        
  1ePrWpold 3/306 k        
  1ePrWpold 3/307 P Adriaen Koppens     knecht
  1ePrWpold 3/308 P Guill: van Doijen     arbeider
  1ePrWpold 3/309 P Guill: Maalten(?)     arbeider
  1ePrWpold 3/310 P Jois van Nutten     arbeider
  1ePrWpold 3/311 P Jacob van Nutten     arbeider
  1ePrWpold 3/312 P Pieter Lecu     arbeider
  1ePrWpold 3/313 P Jois van Hekke     11 nov. 1687 verhuijst
  1ePrWpold 3/314 P Merk Jansen     1 meerte in huijre gekomen
E57 1ePrWpold 3/315 H Jan Geersen   2-2  
  1ePrWpold 3/316 V        
  1ePrWpold 3/317 k        
  1ePrWpold 3/318 k        
E58 1ePrWpold 3/319 H Jan Verburght   3-1  
  1ePrWpold 3/320 V        
  1ePrWpold 3/321 k        
  1ePrWpold 3/322 P Josina Meertens     meisje
E59 1ePrWpold 3/323 H Cornelis Hollebrant   3-1  
  1ePrWpold 3/324 V        
  1ePrWpold 3/325 k        
  1ePrWpold 3/326 P Jan Arijdom(?)     knecht
E60 1ePrWpold 3/327 H Meerten van: Voorde   2-2  
  1ePrWpold 3/328 V        
  1ePrWpold 3/329 k        
  1ePrWpold 3/330 k        
E61 1ePrWpold 3/331 H Gillis Struijbe   2-3  
  1ePrWpold 3/332 V        
  1ePrWpold 3/333 k        
  1ePrWpold 3/334 k        
  1ePrWpold 3/335 k        
E62 1ePrWpold 3/336 H Pieter Mangelaar   2-1  
  1ePrWpold 3/337 V        
  1ePrWpold 3/338 k        
E63 1ePrWpold 3/339 H Jan van Schaffel   2-0  
  1ePrWpold 3/340 V        
E64 1ePrWpold 3/341 H Claes Sonneville   12-3  
  1ePrWpold 3/342 V        
  1ePrWpold 3/343 k        
  1ePrWpold 3/344 k        
  1ePrWpold 3/345 k        
  1ePrWpold 3/346 P Corn. de Meulenaar     knecht
  1ePrWpold 3/347 P Adr. de Keijsers     knecht
  1ePrWpold 3/348 P Jan Verbank     knecht
  1ePrWpold 3/349 P Pieter de Roo     knecht
  1ePrWpold 3/350 P Marij van: Schelde(?)     meid
  1ePrWpold 3/351 P Adr. de Bakker     arbeider
  1ePrWpold 3/352 P Maarten Bockhout     arbeider
  1ePrWpold 3/353 P Pieter Coppens     arbeider
  1ePrWpold 3/354 P Jacob Buijse     arbeider
  1ePrWpold 3/355 P Adr. Coppens     arbeider
E65 1ePrWpold 3/356 H Jacob Sonneville   3-4  
  1ePrWpold 3/357 V        
  1ePrWpold 3/358 k        
  1ePrWpold 3/359 k        
  1ePrWpold 3/360 k        
  1ePrWpold 3/361 k        
  1ePrWpold 3/362 P Pieter Raemon     knecht
E66 1ePrWpold 3/363 H Pieter Zauvage   8-3 <lees: Sauvage>
  1ePrWpold 3/364 V        
  1ePrWpold 3/365 k        
  1ePrWpold 3/366 k        
  1ePrWpold 3/367 k        
  1ePrWpold 3/368 P Abr. Notier     knecht
  1ePrWpold 3/369 P Gillis Martelaar     knecht
  1ePrWpold 3/370 P Janneken Meertens     meid, die van: armen besteet wert
  1ePrWpold 3/371 P Dirik van Wijkerman     arbeider
  1ePrWpold 3/372 P Jan Galeij     arbeider
E67 1ePrWpold 3/373 H Pierre Solij   11-3 <lees: Jolij>
  1ePrWpold 3/374 V        
  1ePrWpold 3/375 D Anne      
  1ePrWpold 3/376 D Madelinne      
  1ePrWpold 3/377 D Danielle      
  1ePrWpold 3/378 D Marij      
  1ePrWpold 3/379 D Rachelle      
  1ePrWpold 3/380 Z       later toegevoegd, geen naam
  1ePrWpold 3/381 k        
  1ePrWpold 3/382 k        
  1ePrWpold 3/383 k        
  1ePrWpold 3/384 I Cathelin Testar      
  1ePrWpold 3/385 P Andries Vitu     arbeider
  1ePrWpold 3/386 P Abr. Platiaux     arbeider
  1ePrWpold 3/387 P Pierre de Brule     arbeider

voetnoten

1Uit andere aanwezige lijsten, en uit de datum van deze lijst, kunnen we concluderen, dat dit dus de derde versie is. De eerdere versies zijn kennelijk niet geaccepteerd, omdat ze niet voldeden aan de voorschriften.

arrow-up

separator