1720, Kustbewaking i.v.m. besmettelijke ziekte

Bewerking: Huib J. Plankeel, Leiden - www.grijsbaard.nl

Resolutiƫn magistraat Breskens, 1720
[samenvatting] zitting 22 oct. 1720
Er is een brief ontvangen van de magistraat van het Vrije van 15 oct. 1720: op de rede van Oostende is een schip van Marcelle [= Marseille], laatst komend uit Langedocq, gearriveerd met besmettelijke ziekte aan boord; dit schip is niet toegelaten; men verzoekt de kust te bewaken.
Brief d.d. 20 oct: dit schip is eergisteren in de storm bij Knocke gestrand en vergaan; enig volk daarvan is op een hofstede gekomen; goederen zijn aangespoeld. Men besluit de krijgsraad [= de burgerwacht] te gelasten langs het strand te patrouilleren om aangespoelde goederen te kunnen verbranden.
Bron: Archief Oostburg, Oud archief Breskens, inv.nr 2